"Rozbil jsem mu hlavu šutrem a od té doby se tak nějak známe" (VENCA DG)

E128

Sobota v 15:24 | Tlusťjoch |  Elegie čili kocůrovy žalozpěvy
.
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Odrazoffka Vltaffská, TlusŤjochůff archiff ÚÚ (=Úložiště Útržků), výřez
To cukrové je hoře daň: Známá narážka na Marka Zuckerberga spoluzakladate fejsbůku (viz např. Jago - http://tlustjoch.blog.cz/1703/c92#123776280 )
Čistil si zrovna v lázni hlas: Nyní remastering.
Hoře: Smutek, žal, bol.
Hoře: Přechodník přítomný, rod mužský slovesa hořet.
Líc: Avers.
Grupa: Skupina.
Facebooková skupina: Je prvek rozšířené sociální sítě Facebook. Slouží ke sdružování určitého okruhu uživatelů, kteří zde mohou diskutovat, sdílet události, fotografie, dokumenty nebo zasílat zprávy ostatním členům. Typickým příkladem mohou být zaměstnanci jedné firmy, studenti jednoho univerzitního oboru nebo lidé se stejným společným zájmem (Wikipedie).
Grupa: Grupa je v matematice algebraická struktura, která popisuje a formalizuje koncept symetrie (Wikipedie).
Pan Děro: Bratranec markýze Géra (Kočkopedie).
Alternativní foto:
.
.
.
Rámcový příspěvek k otázkám rámovacím - rámy přirozené:
.

.
(Foto: Poděbrady, u zámku, březen 2017, výřez, otočeno o 90°)
.
.
.
Dodatek k roku Mravence:
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1901:
.
.
(B.Klika: Mravenci, jich život a práce).
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Pokuste se zodpovědět Marshallovu otázku. K čemu slouží Dufourova žláza?
2) Čím si čistí hlas Cyberštamgast? A vy?
3) Co si dává/nedává za rámeček Cyberštamgast?
.
.
.
Bonusy a jiná korumpovadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrodušnosti neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeveny býti mají A) Lázně slatinné z minula či B) Žebrání zapovězeno.
TlusŤjochůff dekret pro tento článek udělen jest Pihovaté vopici.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
Myslivec Jech předváděl štamgastům U Váhy, jak funguje Dufourova žlázy.
.
 

P378

Úterý v 20:09 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Odrazoffka vodní, Vltava v Davli, březen 2017, výřez.
Fičura: Slang., z angl. feature [fíčr]. Jistá vlastnost, znak, rys. Používáno zejména v slang. počítačové terminologii pro označení výjimečného / zajímavého rysu, schopnosti, vlastnosti (programu, zařízení aj.).
Implementace: Je proces uskutečňování teoreticky stanovené myšlenky nebo projektu za účelem jejího dalšího použití (Wikipedie).
Svatý Matěj: Na návrh apoštola Petra byl vybrán jako náhrada za zemřelého Jidáše (Wikipedie).
.
.
.
Z TlusŤjochova kalednária:
.

.

Foto: Kovové nádobky v Bistru "Špejle" (viz http://www.spejle.eu/) s magnetem přichycené na rámu kovové poličky, březen 2017. Do nich se ukládají špejle po zkonzumování chlebíčku a slouží místo účtenky.
.
.
.
Sekce de Kly - Vzácně se vyskytující strašidlo (mátoha kanálová):
.
.
Foto: Davle, březen 2017, odbarveno, zatóněno.
.
.
.
Hrst hádanek:
.

.
(Z Tisíc a jedna hádanka - sbírka hádanek prostonárodních i umělých od Jana Václava Rozuma).
.
.
.
SpQ - Kronika 1901:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Luštěte Rozumovy hádanky.
2) Kde původně v Praze vznikla matějská pouť?
3) Proč byl návrh na zrušení termínového obchodu s obilím podán pilně? Kdy je pilný Cyberštamgast? Týkal se termínový obchod i sladového ječmene?
.
.
.
Bonusy, lákačky a jiné podpultoffky:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeveny býti mají A) Lázně slatinné VIII či B) Střelci IV.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný udělen jest Růže z Moravy.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Mátoha. Jestlipak znáš tuto bytost z bájí panslovanských?" ptal se v hostinci U Váhy student Nepivoda filosofa Schwestky-Modřanského. Nahluchlý Pastucha místo mátoha slyšel má noha.
.
.
.
Řešení hádanek:
.
85 - písmo; 86 - blecha; 87 - bota; 88 - rak; 89 - řepa; 90 - jazyk za zuby.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Objevte na obrázku myslivce Jecha z hostince U Váhy a označte jej. Jak se v soutěži umístil?
B) O čem diskutují dva sedící myslivci?
C) Jakými slůvky oblbuje švarný mysliveček kelnerku?
.

DD061

18. března 2017 v 12:07 | TlusŤjoch |  DODATKY a DOPLŇKY
.
Dodatek k DŠ (dřevní doby výpočetní techniky):
.
.
Offline: Obecně vzato, "on-line" indikuje stav připojení (nejčastěji k internetu) a naopak "off-line" jeho absenci(Wikipedie).
Dodatek Mika Nellida:
.
Heklimi hekeři
Heklimi večeři
Když jsem byl online
Heklimi hekeři
Belgian praline
.
.
Žeton na pivo mimo pořadí pro Jaga z LJcafé:
.
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické:
.
.
Foto: TlusŤjochůff archiff, Praha - Modřany, podzim 2016, odbarveno, zatóněmo.
.
.
.
Z TlusŤjochova kalendária:
.
.
Foto: Labe v Poděbradech, březen 2017.
Prýt: Prýt (frons; shoot; Sproß) je zpravidla nadzemní část vyšších rostlin skládající se ze stonku, listů, úžlabních pupenů a květů. Občas se objevují názory, že stonek a list jsou vlastně jeden orgán. Tyto názory však zatím nelze přijmout, přestože mají oba orgány řadu společných znaků anatomických, fyziologických i genetických (Wikipedie).
.
.
.
Slíbené pengö pro Lojza z LJCafé:
.
.
Lze pengö zrýmovati? :
.
Jen & jen Gé
rýmu jeses pengö
.
Jen: JPY - Jen byl uveden do oběhu během reforem Meidži v roce 1872 podle vzoru evropských měn a nahradil tak složitý monetární systém období Edo (Wikipedie).
Gé: Uherský hrabě Guylögöpy, jehož plné jméno se v jeho době nesmělo vyslovovati. Posloužil Joanne Rowlingové jako předloha lorda Voldemorta (Kočkopedie).
Pengö: Otázka naň -http://tlustjoch.blog.cz/1303/e64 (odpovídal Jago).
.
.
.
Ouloffky antikvární - aneb zpráva o projektu KKKb:
.
.
.
.
.
SpQ - kronika 1901:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Co ještě dalšího si na DŠ zaznamenává CŠ? A vy?
2) Proč se Praha nezúčastnila sjezdu cislajtanských měst? Co se na sjezdu řešilo?
3) Zrýmujte pengö.
4) Napište krátkou úvahu na téma "Já a belgické pralinky".
.
.
.
Bonusy & lákadla:
.
Jako jest zvykem u článku dodatkového, nechť P.T. ctihodná obec čtenářská sama navrhnouti ráčí, co by jako bonus vymeteno býti mělo.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
Filosof Schwestka-Modřanský v hostinci U Váhy rozvíjel konspirační teoriii o útěku de la Cámary do Jižní Ameriky.
.
.
.
.
(Z Tlusťjochovy sbírky starých poglednic).
.
Je to živé, jak chtěla Quicková. Sníh (jak chtěla Alma) už roztál. Majitelem mlýnu je starý Kohn, vybírající nekřesťanské vstupné (takže i Lojzo si přijde na své).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Co by se stalo, kdyby přišel do mlýna Cyberštamgast s několika lahváči dvanáctistupňového piva?
B) Co se v mlýně stane s holemi?
C) Melte.
.
 


TK011

14. března 2017 v 18:02 | TlusŤjoch |  TlusŤjochova kříkadla
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Odrazovka vodní, bazének s fontánkou na Novodvorské, podtim 2016, výřez.
Ohrada: Plot.
Do paroma: Do čerta.
Do frasa: Je kletba dobře známá zvláště na východním Slovensku. Je původu maďarského. Maď. frász (podle dokladů maď. dialektického slovníku běžné na území mezi Novohradem a Zemplínem) znamená padoucnici, psotník a podobné křečovité záchvaty (v lidové představě posednutí zlým démonem) a je z něm. nářečního slova fras (v Sedmihradsku a j.), obměny to spisovného Fraisen, psotník. (z http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=3674)
Vývrtka: Letový stav.
.
.
.
.
Zápisky majora Plota:
.
.
Foto: Praha - Lhotka, březen 2017, odbarveno.
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické - Mávání zcucháním:
.
.
Foto: Davle, březen 2017, odbarveno, zatóněno.
.
.
.
Dodatek k roku Mravence:
.
.
(B.Klika: Mravenci).
.
.
.
SpQ - Kronika 1901:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Odkud pochází zaklení "Himmellaudon" a kdo ho poprvé použil a proč? Klejte od plic.
2) Jaký je rozdíl mezi vývrtkou a spirálou?
3) Jmenujte další zaklení.
.
.
.
Bonusy a jiné podpultoffky:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjven býti má A) Kralj kapital či B) Pět v pruhovaném.
Tlusťjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Almě Nacidě.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Do prkýnka dubovýho!" ozvalo se z dámského záchodku v hostinci "U Váhy".
.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Na čem děvčata stojí a proč?
B) Objasněte význam barev. Proč převažuje červená?
C) Dešifrujte podpisy.
.

C92

11. března 2017 v 10:41 | TlusŤjoch |  Cedullky
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Odraz v Kafkově hlavě, výřez, únor 2017.
Fejsbůk: Piš facebook.
Facebook: Ksichtkniha.
Vlk: Kardinál.
VLK: Výbor lidové kontroly.
Pokus o překlad "člověk člověku fejsbůkem" do latiny: Homo homini facies liber.
Původně to mělo být takto v poklesslosti, ale určitě to bude blbě. Je-li mezi P.T. čtenáři nějaký latinář, nechť se k tomu, prosím, vyjádří na fejsbůku nebo v komentářích.
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické:
.
.
Foto: Praha - Modřany, Vlatava, únor 2007.
.
.
.
Nepravidelná zpráva o šnečí poště - Listy tentokráte z Davle:
.
.
Foto: Davle, u Vltavy, březen 2017, protisvětlo, odbarveno, zatóněno.
.
.
.
Agitační okénko aneb volby za dveřmi:
.
.
.
(Zdá se, že tenkrát ženy moc nevolily, ač už roku 1873 bylo volební právo ženám v Habsburské monarchii přiznáno volebním řádem (č. 41/1873). Vztahovalo se ovšem pouze na ženy, které vlastnily velkostatek, a samotná volba musela proběhnout pomocí zástupce).
.
.
.
Ouloffky antikvární, aneb zpráva o projektu KKKb:
.
.
Po přečtení bude odeslán někomu z KKKb. Zájemci se mohou hlásiti v komentářích či ve zprávě autorovi.
.
.
.
SpQ - Kronika 1901:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Vytvořte fejsbůkový profil ADOLF (kořeny jména Adolf souvisejí se jmény Athalwolf a Athaulf, vzniklo ze starogermánského "Adalwolf". Výkladově se překládá jako "ušlechtilý vlk").
2) Na které voličské schůzi se podával nejlepší guláš? A na které pivo?
3) Popište agitace macedonského komitétu.
.
.
.
Bonusy, podpultoffky a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své neskonalé dobrodušnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeveno býti má A) Betteln verboten (agitka proticírkevní) či B) Letošní píseň.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Jagovi, páč už tu dlouho nekomentoval. Objeví-li se tu i jeho spolukavárník Lojzo, bude příště vyjeven jeden pengö. LJcafé: viz http://www.lojzojago.eu/
.
.
.
Pro Fedyho:
.
"Znáte, rado, agitace macedonského komitétu?" ptal se potutelně poťouchlý intelektuál Třebenský tajného rady Vandlíčka v hostinci U Váhy.
.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné obrázky a úkoly:
.
A) Co je to klej? Jak chutná?
B) Inovujte slova písně s přihléhnutím k zákazu kouření v restauracích (popř. EET).
C) Na co dalšího se dá využít bramborová nať.
.
.

Š65

7. března 2017 v 19:47 | TlusŤjoch |  Šlehy a štulce
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Odrazoffka vltavská, Davle, březen 2017, výřez.
Dotaz Mika Nellida: Není též "řezaná desítka" nekorektní?
Trefa do černého: Touché.
Anulovat: Zrušit; prohlást za neplatné.
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické:
.
.
Foto: Odrazoffka vltavská, Davle, březen 2017
.
.
.
Zápisky majora Plota - O očích pozorných:
.
.
Foto: Modřany, březen 2017, protisvětlo, odbarveno.
.
.
.
Dodatek roku Mravence:
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1901:
.
.
.
.
Koutek hádankářský aneb další hádanky - viz http://tlustjoch.blog.cz/1702/p377 :
.
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Řešte hádanky.
2) Odposlouchávejte mravence pomocí Janetovy nálevky. Zapisujte. Zveřejněte stručný výcuc.
3) Odpovězte Miku Nellidovi.
4) O co šlo v článku redaktora Kaniewského?
.
.
.
Bonusy a jiné pospultoffky:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeveno býti má A) Na každém prstu jednoho či B) Maškarní ples Dámského odboru.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Almě-Nacidě.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Trefa! Do černého!" řval nadšeně starý myslivec Jech v hostinci U Váhy.
.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Řešení hádanek:
.
629 - Makovice; 631 - Ústa, zuby, jazyk; 633 - Nebozez.
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Charakterizujte muže s dýmkou.
B) Který z mužů je universitní profesor? Odůvodněte.
C) Označte mlsného kocoura.

Š64

3. března 2017 v 19:34 | TlusŤjoch |  Šlehy a štulce
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Praha, Výtoň, odrazoffka vltaffská, výřez, odbarveno, zkontrastněno, únor 2017.
Flame war: "Ryzí" flamewar se vyznačuje zvláštním účelem zasílaných příspěvků - cílem je protivníka nikoli přesvědčit, ale porazit, případně naštvat. Pravý "flame" bývá úmyslně nepřátelský a urážlivý k oponentovi a flamewar roste dalšími reakcemi, které opět mají podobu flamování (Wikipedie).
Stoupa: Zařízení k Dr. Cení.
Stoupa: Nejchytřejší z tupounů (z kresleného seriálu o gumídcích).
Vrabec v hrsti (gurmánská verze) : Lepší moravský vrabec se špenátem na talíři než svíčková v mrazáku.
Apatyka: Lékárna.
Sláma: Ta, co čouhá z bot.
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické:
.
.
Foto: Praha - Výtoň, únor 2017.
.
.
.
Praha ze střechy OC Quadrio:
.
.
Foto: Únor 2017.
.
.
.
Dodatek k roku Mravence:
.
.
(B.Klika: Mravenci, jich život a práce).
.
.
.
SpQ - Kronika 1901:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Rozohněte se. Flamujte. Fabulujte.
2) Kradou se i v dnešní době v Bruselu vaky s dopisy? Pakliže ano, tak za jakým účelem?
3) Jak a kdy dává poplašná znamení Cyberštamgast?
.
.
.
Bonusy a jiné podpultoffky:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Pozdrav z bazaru či B) Kralj kapital.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný je udělem Menganě, snad se po roce ozve.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
Zaslechnuv zvuk bušení půllitrů o dubovou desku, odepjal jednonohý Jimesch svoji protézu...
.
.
.
.
(Z ZlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
Nápis na reversu: Bazar Ženského výrobního spolku českého na Žofíně 1907.
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Co výrobní spolek vyráběl?
B) Kdo uvedl v život ŽVSČ? Kdo byla Augusta Opitzová?
C) Vyjmenujte první tři starostky spolku.
.

C91

28. února 2017 v 17:34 | TlusŤjoch |  Cedullky
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Odrazovka vltaffská, únor 2017. výřez, zkontrastněno.
Hnáta: Chybná zápis slova hnát (wikipedie).
Hnát: Velká kosť, zvl. nožní (tibia a fibula) /Rankův slovník všeobecných vědomostí).
Stalagnát: Krápníkový sloup, vzniká srůstem stalagmitu a stalaktitu.
.
.
.
Z TlusŤjochova kalendária:
.
.
Foto: Led & kámen, Vltava v Modřanech, únor 2017, odbarveno, zkontrastněno.
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické - mávání jednonohé (přes tyč):
.
.
Foto: Praha, Výtoň, únor 2017.
.
.
.
Rok mravence:
.
.
(Dr. Soudek: Mravenci).
.
Atta : Slavný mravenec z křížovek.
.
.
.
SpQ - Kronika 1901:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Co je to hnátoš valousatý?
2) Kam hnává své hnáty Cyberštamgast? Děje se tak vůbec někdy? A co vy?
3) Popište, co vidíte na obrázku kalendária. Jak oslavíte den ledožrouta?
4) Speciál pro Lojzu z LJCafé - Jaký byl motiv na tisícikorunové bankovce RU banky z roku 1902?
.
.
.
Bonusy a jiné podpultovky:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeveno býti má A) Na každém prstu jednoho či B) Jupe culotte.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Lojzovi.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"A zpřelámal jsem mu hnáty," zaslechl student Nepivoda kus rozhovoru mezi starým myslevcem Jechem a silákem Rychetníkem.
.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Je moravské slovo "jupka" odvozeno od toho "jupe"? Co je to dušegrějka?
B) Popište gesto trhovkyně vpravo.
C) Co přišla boubelka nakupovat?
D) Popište výraz psa.
.

P377

24. února 2017 v 14:28 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Odrazoffka vltaffská, Praha - Výtoň, výřez, únor 2017.
Špacír: Procházka.
Procházka: Procházka na mostě Legií je, coby výklad o vzniku lidové přezdívky Starej Procházka (= František Josef I.) klasický hoax = falešná zpráva (http://www.abchistory.cz/cl1801739117-starej-prochazka-na-moste---legendarni-hoax-zije-i-po-sto-letech.htm
Kampa: Pražský ostrov.
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické:
.
.
Foto: Praha - Modřany, leden 2017, zaříznuto do čtverce.
.
.
.
Z TlusŤjochova kalendária:
.
.
Foto: Střecha O.C. Quadrio, únor 2017.
.
.
.
Koutek hádánkářský:
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1901:
.
.
.
.
Putna uhlí mimo pořadí:
.
.
Jest udělena Pihovaté Vopici za pravidelné komentáře.
Dříve udělené putny - viz http://tlustjoch.blog.cz/1108/pr55
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Kdo to byl Gangsel z Campu?
2) Odmítli by dnešní studenti nějaké prázdiny? Diskutujte.
3) Řešte hádanky 677 a 679. Č. 678 je frak, ale dnešní pánek už ho nenosí. Ani Šimon.
4) Co dělá proti trudomyslnosti Cyberštamgast? A vy? A Mike Nellid? A Venca Dg? A Jan Tleskač?
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. Ctihodná obec čtenářská nechť ve své vysokodobrodušnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Krali Kapital či B) Virtuos kulečníkový.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Pihovaté Vopici.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Ano, normálně v neděli chodím na Kampu, ale dneska mám teskný den," pravil štamgastům v hostinci emeritní učitel Bejla.
"Kecá," šeptal tajnému radovi do ucha student Nepivoda. "O nedělich obchází hampejzy žižkovské".
.
.
.
Řešení hádanek:
.
679 jest vskutku motýl.
677 Péro brkové.
.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Proč se tam motal ten obejda se špičkou v růžových kalhotech? (P.T. čtenářky možná barvu označí jako starorůžovou nebo lososovou, ale jde o muže uprostřed)
B) Je petrolejka vhodné osvětlovací těleso kulečníku?
C) Napište, čím se nejlépe léčí propálený nos.
.

A75

20. února 2017 v 19:23 | TlusŤjoch |  Almanach pana Al-Mana
.
.
.
Technická data:
.
Fota: Odrazoffka Vltaffská, Praha - Smích off; únor 2017, výřez. Původně focen racek chechtavý.
LK: Linecké kolečko (zažitá zkratka).
Myšok: Hardwareové hlášení, že myš je O.K. čili v pořádku.
Jonáš: Prorok.
Zpěv velryb: Nejsrozumitelněji nezpívá v poklesslosti uvedený plejtvák myšok, ale keporkak.
Verze s keporkakem:
byl by pan Al_Man kerporkak
a kolečko by nevypliff
neb neví vlastně ani jak
Kytovci obecně: V červenci 2013 rozhodlo indické ministerstvo životního prostředí a lesů povýšit status inteligentních kytovců na "nelidské osoby" a zakázala aquacentra, vodní show a podobná zařízení, kde by měli být kytovci chováni v zajetí a ryze pro zábavu (Wikipedie).
.
.
.
Zápisky mjr. Plota:
.
.
Foto: Kamenný Přívoz, TlusŤjochůff hluboký archiff.
.
.
.
Zpráva o šnečí poště:
.
.
Foto: Václavák, leden 2017, odbarveno.
.
.
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1901:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Co je to tunulík?
2) Jak se staví k rozhodbutí indického ministestva Mike Nellid?
3) Čím bylo pověstné bratrstvo Sv. Václava? Citujte z jejich podivuhodných stanov.
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. Ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrodušnosti neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Kellnerinnenparade z minula (odporučováno CŠ) či B) Jupe culotte
Tlusťjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Eliss.
.
.
.
Pro Fredyho:
.

"Ach, kdys píseň velryb slyšel jsem," zasnil se starý Piatníček v hostinci U Váhy. "Ryby nezpívají," oponoval mu porybný Madgletka, leč Piatníčka podpořil emeritní učitel J.V.Bejla, řka, že velryby jsou savci.
.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic)
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Charakterizujte přihlížející muže jednoho po druhém. Který z nich je abstinent?
B) Co mají servírky v ranci u boku kromě preclíků?
C) U jaké příležitosti byl pochod pořádán?
.

Kam dál