"Rozbil jsem mu hlavu šutrem a od té doby se tak nějak známe" (VENCA DG)

E121

Neděle v 18:10 | TlusŤjoch |  Elegie čili kocůrovy žalozpěvy
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Křižovatka ulic Myslíkova a Odbrorů, Praha, výřez do čteverce, otočeno o 180°, odbarveno.
Mít v merku: Sledovat.
Tryzna: U starých Slovanů bitva, boj. na počest zemřelých slavných bojovníků; oběť (hody) na počest zemřelého konaná (Lidový slovník naučný).
Lajk: Kladné hodnocení na sociálních sítích.
Herka: Starý, utahaný oř.
Jiná poklesslost o vidlích: Viz http://tlustjoch.blog.cz/1309/c67
.
.
.
TlusŤjochůff kratochvilný snář:
.
.
.
S hipsterem taneční kreace nacvičovati - nové brýle potřebovati.
.
Hipster: Hipsterská móda zahrnuje často brýle s průhlednými i nedioptrickými skly v těžkých černých obroučkách, upnutné kalhoty jak u žen, tak u mužů, flanelové košile a stará saka, která často vytváří rádoby otrhaný umělecký vzhled nebo kšandy (Wikipedie).
.
.
.
Pozornost pro JV KR (NnŽV):
.
.
(Jsem zvědaff jak bude vypadat povstalý pytlík (sáček) z ruk jeho rádcův.)
.
.
.
Sekce de Kly:
.
.
Foto: Praha - Braník, září 2016, odbarveno & zátóněno do modra.
.
.
.
SpQ - Kronika 1905:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Byla ve sklenice hraběte Šternberka skutečně jenom voda? Omluví se hrabě (bude vyjeveno příště)?
2) Co/koho má v hledáčku Cyberštamgast? A vy?
3) Podávejte si revolvery, leč nestřílejte. Z koho si střílel Bylandt-Rheidt?
4) Vymyslete slogan na hipsterské kšandy ve stylu "Kšandy od Karáska, pevnější než láska".
.
.
.
Bonusy a jiná korumpovadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své moudrosti rozhodnouti ráčí, zda vyjevena býti má A) Nemocná či B) Horníci jihlavští.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Gabi, co chodí komentovat ku JV KR (NnŽV) - viz např.( http://nivnice.blog.cz/1609/o-mne ).
.
.
.
Pro Fredyho:
.
V neděli přišel do hostince U Váhy praktikant Czapla v nových brýlích.
"Želvovina, má obroučky ze želvoviny," bručel si pod nos myslivecJech.
.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Proč je na snímku Wäscher (=pračka)?
B) Kdo to byl Ratibor z Deblína a co dostal od moravského markraběte?
C) Vyberte nejelegantnější čapku. Popište rozdíly mez oběma Bergschmiedy.
.
 

E120

22. září 2016 v 20:12 | TlusŤjoch |  Elegie čili kocůrovy žalozpěvy
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Praha-Modřany, září 2016, odbarveno, otočeno.
Sallinger: Viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Kdo_chyt%C3%A1_v_%C5%BEit%C4%9B
Žito: Na Moravě též réž (Secale reale), druh trav klasnatých, nesoucí na jednoduchém přímém, asi sáh vysokém stéblu jediný, trochu spleštilý klas, hustě složený z klásků střechovitých ojedinělých, ve výřezcích jako v kloubech stéblové osy přisedlých (Všeobecný slovník rad pro každého).
Kouzelník Žito: Viz https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDito_(kouzeln%C3%ADk)
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické:
.
.
Foto: Praha - Lhotka, září 2016.
.
.
.
Zápisky mjr. Plota aneb tou škvírou se neprotáhne ani myš:
.
.
Foto: Plot z plechových plátů, Praha, poblíž Masaryčky, srpen 2016, otočeno o 45°. /Plech leskl se ve slunci a odrážel barvu projíždějících aut/. Jiný ze stejného místa viz http://tlustjoch.blog.cz/1608/s59
.
.
.
SpQ - Kronika 1905:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Co víte o kebuli korkové? Popište způsob lovu na kebuli.
2) Dotknou se kvóty na žito výroby Starorežné?
3) Kdy pronáší Cyberštamgast trůnní řeč a proč?
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjevena býti má A) Unterinntaler Sennerin či B) Farhschule der Firma Langer & Heller.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest JV KR (NnŽV).
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Pro kouzelníka Žita si nakonec přišel zlý duch - cacodemon," vyprávěl student Nepivoda nahluchlému Pastuchovi. Filosof Schwesttka-Modřanský zapředl s nimi pak debatu o démonech, cpaje se při tom chlebem se sádlem.
.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
Hetzinsel: Ostrov Štvanice.
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Kdo to byl Eugenio Averino?
B) Chodil Cyberštamgast do Fahrschule? A vy?
C) Umí dáma v popředí skutečně jezdit nebo je to jen reklamní figurantka? Diskutujte.
.

TK001

18. září 2016 v 10:00 | TlusŤjoch |  TlusŤjochova kříkadla
Tak jsem založil novou rubriku - TlusŤjochova kříkadla aneb říkadla, která křičí.
.
.
.
Technická data:
.
Foto: TlusŤjochůff zrestorovaný archiff, stínohrátka před Františkánskou zahradou, nedatováno, výřez.
Věnováno: Emeritnímu chemikovi Čerffovi ( http://pvapenik.blog.cz ).
Džouk ze socialistické éry: Proč je Ječná ulice rozkopaná? Sovětští vědci zjistili, že Lenin je vječný.
Alchymie: Alchimie, alchemie, slovo vzniké z arabštiny z členu al a chemie (lučba), tedy vlastne lučebnictví, v pravdě ale zlatodějství, domělá nauka, jak by bylo lze kovy proměniti v kovy drahé pomocí tak zvaného kamene mudrců (Lidový slovník naučný).
/Heslo předcházející s kříkadlem nesouvisející: Alchimowicz Kazimír - malíř historický, i krajinář polský, nar. 1840, proslul nejvíce obrazem "Pohřeb státního vězně na Urale"/
.
.
.
Listy z Prahy (nepravidelná zpráva o šnečí poště):
.
.
Foto: Praha - Lhotka; září 2016; čekárna na zastávce busu 189; odbarveno.
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické:
.
.
Foto: Foto: TlusŤjochůff zrestorovaný archiff; nedatováno; okna restaurace, Praha - Lhotka; převod do ČB.
.
.
.
Ouloffky antikvární aneb projekt KKKb:
.
.
Po přečtení bude odesláno v rámci projektu.
.
.
.
SpQ - Kronika 1905:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Kdo v kříkadle chybí? Vyjmenujte.
2) Co víte o vídeňském klubu Criketa? Byla pořadatelská služba potrestána?
3) Kdo byl Kryštof Bergner Chomútovský a kdo hrabě Rudolf Vrbny z Bruntálu? Co je to červená tinktura?
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrodušnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjevena býti má A) Fahrschule der Firma Langer & Heller či B) Die Deputation der Übungsschullehrer in Wien.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Oby.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Okrouhlá-Jírů se v kuchyni tajně snaži vyextrahovat kámen mudrců," šeptal v nadsázce v hostinci U Váhy filosof Schwesttka-Modřanský do ucha nahluchlému Pastuchovi.
.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Kdo zastupoval v deputaci zájmy Prahy?
B) Napište v bodech historii Görze.
C) Disskutujte o metálech.
D) Oč deputaci šlo?
.
 


E119

14. září 2016 v 20:02 | TlusŤjoch |  Elegie čili kocůrovy žalozpěvy
.
.
.
Technická data:
.
Foto: TlusŤjochůff archiff ÚÚ (=úložiště útržků), zrestorovano po kolapsu disku při instalaci de Sítek, zmrzlá louže s letáčky, výřez, převod do ČB.
Dvojka: Broková dvojka Simson Suhl 76E.
Dvojka: Mělnického.
Tů: Tů-tů-tů - vyzváněcí tón.
Kól: Piš call.
Alternativní obrázek:
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
-
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické - Mávání přes zábradlí:
.
.
Foto: Praha - Modřany u nádraží, září 2016.
.
.
.
Nepravidelná zpráva o šnečí poště (snail mail) aneb co můžete nalézt ve své schránce:
.
.
Foto: Praha, Jindřišská, září 2016.
.
.
.
SpQ - Kronika 1905:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Je andílek na alternativním obrázku zaměstnanec Outů? Jde o přepojovatele? Má žena na telefonu nastaveno jako vyzváněcí tón andělské zvonění? Diskutujte.
2) Jak byl v Brně Pražák přijat? Popište zevrubně.
3) Co si představujete pod pojmem "provokační osobivost"? Co se stalo s oběmi resolucemi?
.
.
.
Bonusy a lákačky:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjevena býti má A) Unterinntaler Sennerin z minula či B) Bahenní lázně VI.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Pihovaté vopici (viz http://pihovatavopice.blog.cz/).
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Dvojku? Míníš brokovnici?" tázal se v hostinci U Váhy starý myslivec Jech.
.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Proč dámě nepomáhá lázeňský?
B) Jakou chorobu zde dáma léčí?
C) Rozluštěte text na pohlednici.
.
.

DD056

11. září 2016 v 16:52 | TlusŤjoch |  DODATKY a DOPLŇKY
.
Dodatek k mávání uwologickému v článku http://tlustjoch.blog.cz/1609/e118 :
.
.
.
.
Cigára mimo pořadí pro JV KR (NnŽV):
.
.
.
.
TlusŤjochovy zvídavé otázky aneb koutek Apročisty:
.
Může se z peněz zemědělského EU fondu dotovat selský rozum?
.
.
.
TlusŤjochůff kratochvilný snář - Ve snu na polévku frontu státi - šipku do vody se naučiti:
.
.
Foto: Praha, Jindřišská ulice, září 2016.
.
.
.
Ouloffky antikvární - Doc. Dr. Karel Domin: "O rostlinách užitkových" - odporučeno pánům kavárníkům LJCafé:
.
.
.
.
Bonus, který nikdo nechtěl:
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1905:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Co víte o cigaretách "Dieterle"?
2) Byl policajt vrazivší do Slávie sparťan?
3) Určete nejšvarnějšího sokola.
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť sama ve svých slovutných komentářích rozhodnouti ráčí, co by jako bonus vymeteno mělo býti.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Jistě, dřevěný míč bych svedl," kasal se v hostinci "U Váhy" bednář Sadebeck.
.
.
.
Tak tedy nechť se Maglaiz pokochá:
.
.

.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
Poznámka: Mám jich celkem sedm, ty prošlé poštou mají většinu razítko z roku 1899; byly vydávány ve dvou řadách; první Lita tisk, Th. Böhm, Nové Město n/Metují; druhá F. Velím, Praha II, nároží Václ. nám. a Měst. sadů č. 1760.
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Kdo byla krásná Leila? Co znamená toto jméno v arabštině?
B) Co víte o Poldíkovi rumařovi?
C) Popište, koho vám připomíná hlava zasněného muže na obrázku vpravo. Nad čím muž dumá?
.

E118

6. září 2016 v 21:24 | TlusŤjoch |  Elegie čili kocůrovy žalozpěvy
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Praha, nová budova Národního muzea, září 2016, rychlý pohyb fotoaparátetem za holubem,který off šem nevzlétl, odbarveno, vyříznuto.
Pokémon: Japonsky ポケモン; Pokémon, je inteligentní bytost vyskytující se v japonských videohrách, společnosti Nintendo (např. Pokémon Red & Blue) a později ve stejnojmenném kodomo (dětském) anime seriálu, sběratelské karetní hře a v komiksu (Manga) doprovázející tyto videohry. Název pokémon vychází z japonského ポケットモンスター, Poketto Monsutá - kapesní příšerky, v angličtině Pocket Monsters. (Wikipedie).
U Jelínků se vyskytuje vzácný pokémon Phorodonhumulikon; zajímavé je, že jeho jméno se nedá do japonštiny přeložit; vyskytuje se pouze v pivních loužičkách a ve žlábcích pánských toalet. (Kočkopedie).
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické:
.
.
Foto: Foto: Praha, odraz v oknech nové budovy Národního muzea, září 2016, odbarveno.
.
.
.
Z TlusŤjochova kalendária:
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1905:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Bylo dokázáno, že je Brno české?
2) Jak se zapojuje Cyberštamgast do lovu pokémonů? Jaké jim chystá léčky? A vy? Lovte.
3) Šel se četník bodnout nebo vycpat? Debatujte.
.
.
.
Bonusy a lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjevena býti má A) Unterinntaller Sennerin či B) Na Marjánce. TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek jest udělen Jagovi, páč ten určitě přeloží volbu A.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Vycpat se? Já, myslivec Jech že se mám jít vycpat?" řval rozčileně starý štamgast v hostinci U Váhy.
.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic)
Josef Zeffi-Heřman: Viz http://www.csfd.cz/tvurce/27749-josef-zeffi-herman/
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Co by dal za candrnaj Cyberštamgast? A co vy?
B) Objasněte původ slova "čupr".
C) Kdo ti pere?
.

P367

2. září 2016 v 20:24 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Odrazoffka vodní, rameno Podolka, srpen 2016, výřez.
O.C.: Obchodní centrum.
O.C. Quadrio: http://quadrio.cz/#
O.C.: Americký televizní seriál vysílaný na televizní stanici FOX v letech 2003 až 2007. V Česku ho vysílala TV Nova. Název O.C. je zkratkou kalifornského okresu Orange County (Wikipedie).
Dodatek Mika Nellida: ...anebo na plzeň k Jelínkům. /tahá milku ku Jelínkům/.
Van Ilka: Americký akční herec holandského původu.
Motýlek: Součást výstroje i výzbroje mlsných kocůrů aneb "slečno, ukážu vám svoji sbírku motýlů".
Kafkova hlava: http://quadrio.cz/franz-kafka/
Milka: Kráva.
Pilka: Ocaska.
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické - Mávání papuĺou I a papuĺou II:
.
.
.
Papuĺa: -le, -púľ žen. r. tlama, ústa zvieraťa: p-e kráv; pren. hovor. pejor. ústa človeka: dať niekomu po p-i udrieť niekoho po ústach; otvárať p-u vadiť sa al. hovoriť bez príčiny; chodí mu p. veľa hovorí; zapchaj si papuľu! čuš!, mlč!; utierať si do niekoho, o niekoho p-u ohovárať ho al. vadiť sa s ním; otŕča p-u namyslene, urazene sa tvári (http://slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=papu%C4%BEa).
.
.
.
Zápisky majora Plota - Květy pro hrdinu:
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1905:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Chraňte místnosti strany neodvislosti. Je Cyberštamgast neodvislý? A vy?
2) Jakou zmrzlinu máte nejraději? Bude někdy vyrobena zmrzlina chmelová?
3) Patří hůl do výzbroje vídeňské policie? Šlo o hole vycházkové nebo o sukovice? Nebo snad dokonce o zabavené hole žebrácké?
.
.
.
Bonusy a jiná korumpovadla:
.
P.T. Ctihodná obec čtenářská nechť ve své velkodušnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven má býti A) Divadelní spolek z minula či B) Die deputation der Übungsschullehrer.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Almě-Nacidě.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Šifra? Tajná šifra?" drtil polohlasně mezi zuby tajný rada Vandlíček v hostinci U Váhy.
"Šimrá? Koho tajně šimrá?" ptal se nahluchlý Pastucha bylinkáře Meruzelky.
.
.
.
.
(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Určete druhého a třetího milovníka.
B) Kdo to byl Rohovín Čtverrohý?
C) Kdo to byl Jan Hostivít Pospíšil?
.

E117

29. srpna 2016 v 22:07 | TlusŤjoch |  Elegie čili kocůrovy žalozpěvy
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Odrazoffka vodní, rameno Podolka, srpen 2016, výřez.
Desítka: Pokutový kop, též penalta.
Penalta: Kope se na počest Freda Penalltyho, který po surovém zákroku zemřel ve vápně.
Vápno: Hašené - dává se do Walzovy koupele proti svrabu ovcí. Také se jím natírá a tře prase červinkou stižené (Všeobecný slovník rad pro každého).
Desítka: Plní, ale neožírá (Venca Dg).
Čapák: Brankář, goalman.
Tribun: Tribun lidu (latinsky tribunus plebis) byl ve starověkém Římě vysoký volený úředník (magistratus), který měl ve městě zastávat zájmy plebejů před útiskem patricijů (wikipedie).
.
.
.
Zpráva o šnečí poště aneb listy z Prahy:
.
.
Foto: Praha, Světozor, Hájkova cukrárna, židlička u stolku v pasáži a nafoukaný list, srpen 2016, odbarveno.
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické - mávání sedmi čudlíkům:
.
.
Foto: Tramvajová zastávka, Praha, Na Jezerce, srpen 2016.
.
.
.
SpQ - Kronika 1905:
.
.
Leoplod Zvonař: Viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Leopold_Zvona%C5%99
.
.
.
Zpráva o projektu KKKb aneb oulovky antikvární:
.
.
Po přečtení bude odesláno zájemci, který si zažádá k komentářích.
Docela by mne zajímalo, kdo něco ví o koloběhu předcházejících braků.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Popište tratoliště piv. Stírá se zde rozdíl mezi desítkou a dvanáctkou?
2) Zformujte reformní komisi.
3) Volili byste Cyberštamgasta tribunem?
4) Vidíte na snímku v poklesslosti tvář? Pakliže ano, napište, koho vám připomíná.
.
.
.
Bonusy a lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Spolek Klicpera z minula či B) Útok Bosňáků na Rusy.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Maglaizové.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Je to frajer nagelovaný a napomádovaný, hrával kdysi football, ten surový sport," prozradil na holubáře Prunelku intelektuál Třebenský.
.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Označte na obrázku dopisovatele z Illustrirten Zeitung z Lipska.
B) Jak dopadla z českého pohledu druhá bitva u Lvova?
C) Kdo je Richard Assmann (viz pravý dolní roh)?
.

Š59

25. srpna 2016 v 17:59 | TlusŤjoch |  Šlehy a štulce
.
.
.
Technická data:
.
Foto: TlusŤjochůff archiff ÚÚ (=úložiště útržků), vytaženo při obnově disku po tom velkém třesku (instalace de Sítek), nedatováno.
Nové zámky: Např. viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Newcastle
Sun used o své: Správně --> Sunu se do své jamky; v každé správné české reklamě musí být alespoň dvě anglická slůffka.
Obyvatel jamky: Zajíček. Nebo golfový míček.
.
.
.
Zápisky majora Plota - Krev šlechtická a kmánská:
.
.
Foto: Plot z plechových plátů, Praha, poblíž Masaryčky, srpen 2016, otočeno o 90°. /Plech leskl se ve slunci a odrážel barvu projíždějících aut/.
.
.
.
Sekce de Kly:
.
.
Foto: Žitava, srpen 2016.
.
.
.
SpQ - Kronika 1905:
.
.
.
.
Ocenění mignon:
.
.
získává Oby za článek https://obyinontario.wordpress.com/2016/07/31/babovka-na-srpen/
Jiná mignon ocenění: Viz http://tlustjoch.blog.cz/1112/pr65
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Objasně původ jména Očevidec.
2) Kdo to byl Robert Barron a Jeremiah Chubb?
3) Kdo je autorem věty: "IN AERE AEDIFICARE" ? Přeložte.
4) Připojili byste svůj podpis pod program, žádající zahájení přednášek?
.
.
.
Bonusy, lákadla a podpultoffky:
.
P.T. ctihodná obec čtenářska, nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Dobročinný ochotnický spolek Klicpera z minula či B) Trink mein Brüderchen.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný udělen jest Oby, páč mi poslala záplatu mjr. Plota.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Staví si vzdušné zámky a zatím se jí pálí cibule," bručel nespokojeně tajný rada Vandlíček v hostinci U Váhy.
.
.
.
.
(ZTlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Z kterého stínového ministerstva pochází kůň? Jaké je jeho skutečná barva?
B) Dostane bratříček po napití kuráž? K čemu se odhodlá? Rozveďte.
C) Je žena skutečně vojákova sestra?
.

P366

22. srpna 2016 v 22:15 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Tech nická data:
.
Foto: Výklad ve Stýblově pasáži, Tlusťjochůff archiff ÚÚ (=úložiště útržků), nedatováno, odbarveno & zatóněno.
Smůla: Pálená pryskyřice, jíž se vysmolují sudy pivovarské. Lepší druhy jsou kalafuny (Všeobecný slovník rad pro každého).
Dělení nulou: Je v matematice takové dělení, při němž je dělitel nula. Může být zapsáno jako α /0, kde α je dělenec. V oboru reálných čísel nemá takové dělení smysl - nula je jediné reálné číslo, kterým nelze dělit. V oboru komplexních čísel rozšířených o nekonečno je definováno pro všechny nenulové dělence jako ∞ . Při dělení v plovoucí řádové čárce může být výsledkem speciální hodnota not a number (není číslo) nebo nekonečno (Wikipedie).
.
.
.
Zápisky majora Plota - příprava na drátkování chmele:
.
.
Foto: Zlíchov - u lihovaru; léto 2016, odbarveno.
.
.
.
Sekce přešlapy:
.
.
Foto: Praha, Pařížská ulice, září 2016, odbarveno.
.
.
.
SpQ - Kronika 1905:
.
.
Vitalini - viz https://en.wikipedia.org/wiki/Francesco_Vitalini
.
.
.
Sekce de Kly - aneb co mi poslal Lojzo - svěcení kanálových de klů v polské Łódźi:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Od čeho je odvozeno slovo kalafuna? Co je to kopál?
2) Popište barvitě, jak si představujete trestní zakročení proti policejnímu radovi.
3) Drátkujete raději parkety nebo chmel? Umí Cyberštamgast smolit sudy? Sesmolte o tom haiku, limerick a sonet.
.
.
.
Bonusy @ lákačky:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeveno býti má A) Heilige Land Tirol z minula či B) Dobročinný ochotnický spolek "Klicpera".
TlusŤjchůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Lojzovi.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Ano sudy se smolí pryskyřicí z borovice Jeffreyovy, leč nededej bože, aby se to spletlo s pryskyřicí borovice těžké," poučoval osazenstvo hostince U Váhy starý myslivec Jech..
.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic - Text z druhé strany: "OFFIZIELLE KARTE FÜR ROTES KREUZ, KRIEGFÜRSORGEAMT KRIEGHILFESBÜRO Nr 153").
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Jaké je původní povolání muže třímajícího kříž s Kristem?
B) Popište, na co měl výjev apelovat.
C) Kdo jim pletl ty podkolenky? Proč voják neměl onuce, ale podkolenky?
D) Dobrovolné - zjistěte něco o malíři E. Reckziegelovi --> gůgl mi nabízí pouze Antona a jeho květinovou louku.

Kam dál