"Rozbil jsem mu hlavu šutrem a od té doby se tak nějak známe" (VENCA DG)

C96

Včera v 22:20 | TlusŤjoch |  Cedullky
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Odrazoffka vltaffská, výřez.
Cent (peníze) - setina základní měnové jednotky, používaná v různých měnách.
Cent (hudba) - jednotka velikosti hudebního intervalu odpovídající setině temperovaného půltónu.
Cent (jednotka) - stará jednotka hmotnosti odvozená od stonásobku libry.
Metrický cent - jednotka hmotnosti, stonásobek kilogramu. (Wikipedie).
$: Dollar - peníz ve státech Severoamerických, má 100 centů, jest zlatý nebo papírový, rovná se 4 K 93 h (Lidový slovník naučný, 1907).
.
.
.
TlusŤjochůff kratochvilný snář:
.
.
Foto: Praha - Smích off, odbarveno, zatóněno, vyříznuto, zkolážováno.
Error: Má být s balkonem.
.
.
Z archivu:
.
.
Foto: Vltava v Praze, zdymadlo u Dětského ostrova, nedatováno.
.
.
.
Herní známka pro Sikara (za šnečí počtu s Makovičkou):
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1901:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Přeložte volání "pereat abcug".
2) Kdy se Cyberštamgast cítí jako cent? A vy? A pan Al_man?
3) Vyjmenujte situace, kdy Cyberštamgast levituje.
.
.
.
Bonusy & lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrodušnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Nalévač z minula či B) Materialista.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Sikarovi, neboť má hrací známku.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Je těžká jako cent," zabrumlal si tajný rada Vandlíček.
.
 

E136

Sobota v 18:19 | TlusŤjoch |  Elegie čili kocůrovy žalozpěvy
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Supermakro květu orchideje, zde má evokovat surrealistický řez sádlem.
Deklamace: Krasořečnění.
Všekaz: Termit.
Mínění Mika Nellida (MMN): Místo posledních dvou řádků si doba žádá jemnou vulgaritu:
Sdělují termiti
zahryzlí do řiti.
Všekazi: Termiti - bílí mravenci exotičtí, pátá čeleď hmyzů mřížokřídlých s druhy rudohrdlý, kousavý, hrůzný a plachý (Všeobecný slovník rad pro každého).
Termití stavby: Stavby tyto jsou zhotoveny z hlíny a stěny jejich bývají tak pevné, že vzdorují všem nečasům. Angličané upravili sobě ve válečném tahu v zemi Kafrů nezřídka stavby termitů v pohodlné pekárny (Schoedlerova kniha přírody).
.
.
.
Z TlusŤjochova kalendária:
.
.
Foto: Oprava Negrelliho viaduktu, listopad 2017, odbarveno.
Madlo: Madlo může být integrální součástí přenášeného předmětu, například igelitové tašky, plastové přepravky, zábradlí svařeného z ocelových trubek (Wikipedie).
.
.
.
Pivo mimo pořadí pro JV King Rucolu (NnŽV):
.
.
Oulofkky antikvární aneb čím mne podaroval bratr Polák.
.
.
.
TlusŤjochovy pomůcky učební:
.
.
Foto: Praha, Jindřišská ulice, listopad 2017.
.
.
.
SpQ - Kronika 1901:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Co je to proktodeální krmení?
2) Kdy je Cyberštamgast rudohrdlý, kousavý, hrůzný a plachý? Rozveďte.
3) Jak oslavíte hodinu madel? Jak oslavíte hodinu Madel?
4) Krasosořečněte.
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vysokodobrodějnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeveno býti má A) Strojní pekařství či B) Nalévač.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Janince.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Mravence, viděl jsem bílého mravence," zaječel fotograf Tamchyně.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Je Stuchlíkovo strojní pekařství v Praze? Odpovězte A/N. Zdůvodněte. /To fakt potřebuji vědět, páč jsem to koupil jako Prahu, ale jsem na vážkách (odonata)/.
B) Která z osob je Pepa Stuchlík? Kde je strojmistr?
C) Ozřejměte, proč žena zůstala ve dveřích a nepopošla k automobilu.
.

P395

7. listopadu 2017 v 19:47 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: TlusŤjochůff archiff ÚÚ (úložiště útržků), nedatováno, výřez.
Kudla: Za groš.
Zavýt kov: Mlácením pěstí rozeznět trubky kovového zábradlí cestou z přespůlnoční krčmy.
Vítkov: Kopec Vítkov byl pojmenován po pražském měšťanovi Vítkovi z Hory, který zde měl svou vinici (wikipedie).
Co je na obrázku: Ani se neptejte.
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické (s chybějící čárkou):
.
.
Foto: Praha - Modřany, říjen 2017.
.
.
.
Divize rébusů:
.
.
.
.
SpQ- Kronika 1901:
.
.
.
.
Ouloffky antikvární aneb nepravidelná zpráva o KKK:
.
Franta Štěpánek: "Paní zeleného světla a jiné fantastické novely"; nakladatel Jan Kotík 1921.
Zájemci se mohou hlásit v komentářích či via Zpráva autorovi.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Co je to vítečník? Lze ho nalézti i na kopci Vítkov?
2) Co víte o Olivě Jílovské?
3) Jak si představujete košatou poklesslost? Zkuste vyjevenou poklesslost ještě více rozkošatit. Jaká hnojiva použijete?
4) Řešte rébus (netýká se z výuky osvobozených).
.
.
.
Bonusy a jiná korumpovadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vysokodobrodušnost rozhodnouti ráčí, zda vyjevena býti má A) Mizzi Brückner z minula či B) Törley.
Tlusťjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen je Sikarovi za jeho lobbing ve věci ZS.
.
.
.
Fro Fredyho:
.
"Košatost, ano, košatost," brumlal si zelinář Rapoticz.
"Košatost, ach, košatost," brumlal si básník Maraskin.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
A soubrette is also defined as a young woman regarded as flirtatious or frivolous (Wikipedie).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Jaké je rodné místo Mizzi Brückmerové?
B) Do jakých rolí bývala nejčastěji obsazována?
C) Rozhodněte, je-li Mizzi spíše flirtatious či frivolous.
.
.
Co je na obrázku v poklesslosti:
.
Jde o detail odtoku v čůracím žlábku na pánských toaletách v jedné nejmenované osvěžovně. Po spláchnutí, delší čas, voda tak utvořila ono "vlnkování" kolem ďourek.
 


P394

4. listopadu 2017 v 19:04 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Pokusy s hypermanganem, odbarveno, vyříznuto, říjen 2017.
Soustava Gabelsbergerská:
(První desetiletí I. pražského spolku stenografů gabelsbererských po usnesení spolku sepsal Ed. Novotný, t.č. náčelník českého odboru spolku; v Praze nákladem spolku - tiskem Rohlíčka a Sieverse 1869).
.
Vor: Plť
Vor: Vor patří k nejstarším lidským dopravním prostředkům (Wikipedie).
Melounová ulice:
.
(Historický a orientační Průvodce ulicemi hl. města Prahy)
.
.
.
Divize rébusů:
.
.
.
.
Z Tlusťjochova kalendária:
.
.
Praha: Náplaffka, říjen 2017.
.
.
.
Nepravidelná zpráva o šnečí poště - aneb co vám může přistát ve schránce:
.
.
Foto: Praha, Novodvorská, listopad 2017.
.
.
.
SpQ - Kronika 1901:
.
.
.
.
Oulofky antikvární - věnováno všem Hanám, Haničkám (včetně pevnosti), Hankám a Hanýžkám:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Určete, odkud Švarná Hanka pochází (kviz zeměpisný).
2) Kdo podal trestní oznámení na hraběte Potulického?
3) Porovnejte soustavu Gabelsbergerovu a Stolzovu. Kde má pomník Franz Xaver Gabelsberger?
4) Řešte rébus /nepovinné pro JV KR (NnŽV) a Beallaru/.
5) Hlasujte v anketě, aby se štamgasti od Váhy mohli vytahovat.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
P.T. Ctihodná obec čtenářská nechť ve své vysokodobrodušnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjevena býti má A) Mizzi Brückner či B) Der Stammgast.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Maglaizové, páč už dlouho nekomentovala a Lojzovi, páč vyhrál VBS (viz http://www.lojzojago.eu/text-velka-bublinova-soutez-19-dil-vysledky/ )
.
.
.
Pro Fredyho:
.
Zelinář Rapoticz radil starému Piatníčkovi, aby do melounu napíchal injekcí rum.
.
.
.
Bonus:
.
.
Kriegspostkarten von B.Wennerberg Nr. 11. Der Stammgast.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Kdo je dáma s pérem na klobouku v pozadí?
B) Popište, co jednotlivé servírky vojákovi nabízejí.
C) Co víte o autorovi obrazu?
.

P393

30. října 2017 v 10:10 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Praha, Palackého most, podzim 2017, odbarveno, výřez.
Morda: Tlama, obvykle psí.
Psí: Třiadvacáté písmeno řecké abecedy.
PSI: Zkratka "Para Sensual Intelligence" - Psionika.
Setr: Settři angličtí - lovečti psi dlouhosrstí, podobají se pointrům, i jsou jako oni také výbornými psy pro honbu v poli. Pohled settra jest mírnější naž pointra a jak se tvrdí jest settr též svému pánu oddanější; naproti tomu ale není tak učenlivý jako pointr a velmi často naučenou lekci zapomíná. (Všeobecný slovník rad pro každého).
Pointer: Ukazatel.
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické - mávání v letce:
.
.
Foto: Praha - Modřany, říjen 2017, výřez do čtverce.
.
.
.
Listy z Prahy:
.
.
Foto: Praha - Smích off; otočeno o 90°.
.
.
.
Dodatek k roku Mravence:
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1901:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Objasněte pojem "psionika". J Cyberštamgast psionik? A hrdina Nik?
2) Co víte o Cibevči? Šlo skutečně jen o nedorozumnění, jak pravil Tevfik paša?
3) Kdy Cyberštamgast zapomíná naučenou lekci? A vy?
.
.
.
Bonusy a jiná korumpovadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Tabákový automat či B) Arra.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Růže z Moravy za maďarské překlady.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Zda-li jest setr učenlivý více než-li student Nepivoda, ptáte se?" pousmál se starý myslivec Jech v hostinci U Váhy nad otázkou starého Hrona a Pastuchy.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Co znamená zvolání "ARRA!"?
B) Kdo je to négociant?
C) Popište, jaká bude reakce nakopnutého.
.

DD071

25. října 2017 v 21:33 | TlusŤjoch |  DODATKY a DOPLŇKY
.
Dodatek k anketě:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Cyklus osobností - tentokrát speciálně pro OBY:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Divize rébusů:
.
.
.
.
Nedostatky svačinové:
.
Kolečko salámu
zapadlo do spamu
a maso v klobáse
též k tomu chystá se
.
.
.
Zhovadilosti svačinové:
.
Loupežníci Alibabu
nasekali do kebabu
.
.
.
Z TlusŤjochova kalendária (aneb co vám může přijít šnečí poštou):
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1901:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Popište stručně moravské smiřovačky. Jak si představujete konzervativního velkostatkáře?
2) Co ponese na Nosný den Cyberštamgast? A co vy?
3) Řešte rébus.
4) Co znamená "Preĝo sub la Verda Standardo"?
.
.
.
Bonusy:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť sama rozhodnouti ráčí, co by jako bonus vymeteno býti mělo.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Jsem pradlenka Smolka, ano, ano, své jméno nepřechyluji," pravila umolousaná vychrtlice v oblýskaném sáčku a poručila si černé pivo.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
Je to: Žhavé jak chtěla Quicková, Astoria byla znárodněna (téma pro Jaga), romantika by v tom taky mohla být (Beallara) a stašidelné to bude ráno.
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Existuje i levý kvítek Hawaie? Pakliže ano, popište jej.
B) Proč jde o žhavé krásky pařížských nocí, když je bar Astoria v Praze?
B) Komu měla být tato pohlednice určena a proč nakonec k odeslání nedošlo? Dedukujte.
.
.

TK021

21. října 2017 v 17:09 | TlusŤjoch |  TlusŤjochova kříkadla
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Odrazoffka vltaffská, Praha - Modřany, říjen 2017, výřez.
Kramflek: Podpatek.
Flek: Mariášnický výraz.
Twist: Anglicky "kroutit se" - je tanec, který vznikl ve Spojených státech amerických v 60. letech 20. století. Je provozován sólově, partneři se při něm nedrží a většinou stojí proti sobě. Nemá žádná přesně daná pravidla, ale obvykle se skládá z rychlých kroutivých pohybů pánve a rukou ze strany na stranu; nohy jsou rozkročeny a téměř se nepohybují, dochází jen k přenášení váhy z nohy na nohu, sestup do dřepu, následné vyskočení se zatleskáním apod. Twist se často tančí na rock'n'rollové skladby (wikipedie).
Twist: Balíček T-Mobile.
Dickens: Charles, anglický romanopisec.
.
.
.
Ještě labutě vltaffské:
.
.
.
.
Další pokusy hypermanganové:
.
.
.
.
Divize rébusy:
.
.
.
.
Medicína pro JV KR (NnŽV):
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1901:
.
.
.
.
Plénotázky a plénoúkoly:
.
1) Řešte rébus.
2) Jak byla tabule zabezpečena, že ji Němci nemohli sraziti? Debatujte.
3) Popište, co vidíte na obrázku hypermanganovém.
4) Twistujte.
.
.
.
Bonusy a jiné lákačky:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své spanilomyslnosti nesmírné rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Titán Laczi či B) Mizzi Brückner
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest JV KR (NnŽV).
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Huffam? Neznám," zapýřil se student Nepivoda při otázce emeritního učitele Bejly.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovz sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Proč už Jaruš s Kadlecovou nemluví? Jakou formou jí vrátila ta psaníčka?
B) Napište i vy krátké psaníčko Mařence (pro angličtináře Mary).
C) Přeložte "a legjobb hajápoló".
D) Nepovinné - přelože veškeré texty maďarské.
.
.
.
POZOR: Hlasuj i ty ve velké bublinové soutěži http://www.lojzojago.eu/text-velka-bublinova-soutez-19-dil/
.
.

Š71

16. října 2017 v 20:12 | TlusŤjoch |  Šlehy a štulce
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Fotopokusy s hypermanganem, říjen 2017, výřez.
Oficína: Holičská dílna (též lékarnická).
Hit: Úder.
Úder: Rána.
Rána: Mlhavá.
Copánek: Sýrový (korbáčik).
Alternativní ilustrace:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Z TlusŤjochova kalendária:
.
.
Oulovek z blešáku.
.
.
.
TlusŤjochovo potvorárium:
.
.
Potvora ve spirále.
Foto: Praha - Lhotka, září 2017, zatóněno, zkontrastněno.
.
.
.
SpQ - kronika 1901:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Co je Burowův roztok?
2) Kdy je Cyberštamgast svrchovaně bezohledný? A vy?
3) Vygůglete Štěpána Ussiho.
4) Pojmenujte potvoru va spirále.
5) Nepovinné - pro němčináře - přeložte německý text na pohlednici.
.
.
.
Bonusy a jiné podpultoffky:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobrodušnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Titán Laczi či B) Kluge Prague.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Oby.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Viděl´s, Iljo? Intoš Třebenský si splétá malý copánek. Nevíš, co to má symbolizovati?" šeptal rozčileně v hostinci U Váhy Podpolickému student Nepivoda.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Je Libuška dobrá zeměpisářka (viz text na lístku) ?
B) Reprodukujte, co horal ženě našeptává.
C) Máte rádi čekuládové bonbony?
.
.

TK020

12. října 2017 v 20:11 | TlusŤjoch |  TlusŤjochova kříkadla
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Stejná lokalita, stejný čas jako v TK019, výřez.
Flek: Mariášnický výraz.
Skvrna: Viz lomografie v http://tlustjoch.blog.cz/1009/p153
.
.
.
Ještě jednou fotoexperimenty s hypermanganem:
.
.
Pracovní název: Nečuchej k fialkám.
.
.
.
Z TlusŤjochova kalendária:
.
.
Foto: Praha, září 2017, odbarveno.
.
.
.
Nevíte co s padesátníkem (pro pečovateky stárnoucích mužů):
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1901:
.
.
.
.
POZOR: Na LJCafé probíhá Velká bublinová soutěž - noví soutěžící vítáni vřele:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Sestavte mapku pítek v Praze. Z kterého pijete nejraději?
2) Co bylo nosným bodem stanov nového klubu voličů Novoměstských?
3) Kolik peněz získala Národní jednota pošumavská ze závěti Bedřicha Schnella?
.
.
.
Bonusy a jiné lákačky:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své velkodušnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Titán Laczi či B) Pozdrav ze Štěrbohol.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Jarce.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Od čeho má na košili tajný rada ten flek na košili?" dohadovali se intelektuál Třebenský s student Nepivoda v hostinci "U Váhy".
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Kdo to byl Johann Christoph Frisch a jak souvisí s maršálem Schwerinem?
B) Kdo je onen vousatý vysloužilec?
C) Popište, co se odehraje v hostinci "u Straků", až dá trumpetista (druhý zprava na dolním snímku) zvukový signál.

E135

9. října 2017 v 20:12 | TlusŤjoch |  Elegie čili kocůrovy žalozpěvy
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Odrazoffka vltaffská, výřez, Výtoň, září 2017.
Otka: Dívčí román od Kody Keplinger.
Otka: Škrabák pluhu.
Machr: Z německého Macher, od slovesa machen, doslova tedy "ten, který něco dělá".
Poplužní dvůr: Latinsky praedium, německy Meierhof je historické označení pro panský (neboli vrchnostenský) dvůr, ke kterému náležela dominikální půda. Český název pochází od označení staré měrné jednotky popluží. Dnes je možné se s tímto souslovím setkat v knižním a trochu zastaralém rčení Lepší drzé čelo nežli poplužní dvůr. Toto úsloví se používá obvykle jako povzbuzující rada druhému, že suverénním vystupováním lze dosáhnout úspěchu spíš než pomocí majetku.
Popluží se v Čechách nazývala taková plocha, kterou jedno spřežení jedním pluhem stačilo obdělati. (Wikipedie).
.
.
.
Chléb (+hry) všem komentujícím:
.
.
(Z TlusŤjochovy vitrínky kuriozitek)
.
.
.
TlusŤjochovy fotoexperimenty hypermanganem:
.
.
.
.
Milostivá vhodila na pokyn do skleněné nádoby s vodou zrnka modré skalice (hypermanganu) a já cvakal. Nicméně - je třeba ještě dopilovat nastavení času a clony. Druhý snímek jest odbarvený a nese názeff "Líbání rodné hroudy".
.
.
.
Dodatek ke Skřítkovi v kruhu z minulého článku - vnitřek:
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1901:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Co je to šábr?
2) Pojmenujte první z obrázků fotoexperimentu hypermanganového.
3) Co dalšího prohlásila ruská komise za zamořené?
4) Lze si imperativ "valeterizujte" vyložit jako "pařte!"? Odůvodněte.
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. Ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Pozdrav ze Štěrbohol či B) Original Mr. Burton.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Oby.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Ty škrabáku," zvýšil hlas intelektuál Třebenský na novináře Simperu v hostinci "U Váhy".
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Koho představuje loutka vlevo? Provozoval Mr. Burton politickou satiru?
B) Hvídá Cyberštamgast lépe než Mr. Burton? Odpovězte ANO/NE.
C) Kdo Mr. Burtona dekoroval poslední medailí a při jaké příležitosti?
.
.

Kam dál