"Rozbil jsem mu hlavu šutrem a od té doby se tak nějak známe" (VENCA DG)

TK025

Pondělí v 21:04 | TlusŤjoch |  TlusŤjochova kříkadla
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Pokusy s hypermanganem, zatóněno, vyříznuto, TlusŤjochůff archiff.
Sedící býk: Sedící býk, anglicky Sitting Bull, lakotsky Tȟatȟáŋka Íyotake (březen 1831, Grand River - 15. prosince 1890, Standing Rock), byl významný siouxský náčelník, ale také wičháša wakȟáŋ (svatý muž, šaman), který pocházel z lakotského kmene Hunkpapů (wikipedie).
Indy: Jindy (nář.).
Šmrnc: Osobní půvab. Onomatopoického původu. Původní citoslovce vyjadřuje švihnutí, plesknutí.
Verze Mika Nellida: Místo "k Hepyjendu" nechŤ si P.T. obec čtenářská dosadí "k Hollywoodu".
.
.
.
TlusŤjochoy kurzy uwologické:
.
.
Foto: Praha, Modřany, únor 2018, výřez, odbarveno.
.
.
.
Zápisky majora Plota - modré okénko (podle Jestřába Foglara):
.
.
Foto: Tlusťjochůff archiff ÚÚ (=úložiště útržků)
.
Modré okénko: Modrý život poprvé vyšel v roce 1934 v knize Přístav volá autora Jaroslava Foglara - je popsán jako několik úkolů/bodů, které se snažíme každý den naplnit, abychom si pak, za jejich splnění, mohli vybarvit jedno políčko v kalendáři modře. Cílem je pak získat co nejvíce modrých políček (http://www.bluelife.name/)
.
.
.
Žvýkačky pro ctihodnou P.T. obec čtenářskou:
.
.
Co říkávala jedna moje známá z Košic: "Chyť mačku za kvačku, vyprdne ti žuvačku"
.
.
.
SpQ - Kronika 1901:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Jak si představujete šmrnc a šťávu Ameriky? Může se skrývat ve žvýkačkách? Debatujte.
2) Vedou si členové ODS modrý život? Kdo vede? A co Cyberštamgast? Počítá se curacao blue do modrého života? Prověřte osobně.
3) Co to byl kukuruznik?
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobromyslnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Burgthor či B) Střelecký festival Mnichov.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Růže z Moravy.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Neříkej mi sedící býku, vole," ohradil se zlostně starý Hron v hostinci U Váhy proti oslovení, jímž ho počastoval potměšilý intelektuál Třebenský.
.
.
 

P407

Čtvrtek v 19:29 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Odrazovka na mobilním WC, výřez, pokřiveno.
Ramínko: Plastové, 44cm s příčkou a s háčky.
Kostlivec ve skříni: Zátěž z osobní dávné minulosti, obtížné tajemství, zpravidla skandální či jinak ostudné (Wiktionary).
Hostina, když "H" je neznělé: ostina, -y, -tín žen. r. kraj. osť: Tvrdosť opŕchala ako ostiny z pšeničného klasu.(http://slovnik.azet.sk).
Hostina: Posvícení, banket, hody.
Hody: Mety, vrhy.
.
.
.
Dva TlusŤjochovy kurzy uwologické:
.
.
Foto: Nám. Jiřího z Poděbrad, Kostel Nejsvětějšího srdce Páně, únor 2018, výřez, odbarveno.
.
.
Foto: Praha, Modřany, protihlukové zdi, únor 2018.
.
.
.
Ouloffky antikvární - Láďa Laďánek do série:
.
.
A reklama na reversu této pohlednice:
.
.
První fotografie L.L.: Viz - http://tlustjoch.blog.cz/1706/dd065
.
.
.
SpQ - Kronika 1901:
.
.
.
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Co má ve skříni Láďa Laďánek?
2) Objasněte pojem paravent.
3) Objevte hrubku v Kronice.
4) Jaké bylo motto Všeobecného sjezdu rakouských zahradníků? Který z delegátů měl nejkrásnější růže?
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobromyslnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Sud či B) Slavonac.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Sněžkové.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Ten chlapec po vakacích vypadá jako kostlivec ze skříně," pravil Fotograf Tamchyně, vida studenta Nepivodu v hostinci U Váhy.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Co znamenají písmena C.P.C na sudu?
B) Proč má muž (viz pravý okraj pohlednice) u malého sudu hlavu v dlaních? Vyprávějte jeho příběh.
C) O jakou slavnost se jedná?
.

P406

12. února 2018 v 20:42 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Mraky nad Prahou, Vinohrady, únor 2018.
Původní absolutní rým: Zapřáhl oře hoře s ním oře.
Ruralismus: Z latinského ruralis - venkovský - je literární směr, který se prosadil v české literatuře v první polovině 20. století. Jeho ústředním bodem byla vesnická tematika, vztah lidí k půdě, vývoj vztahu venkova a města. Objevuje se i téma tvrdé kapitalizace venkova a s tím spojená industrializace a nemilosrdný osud obyvatelstva. Byl oblíben především díky selské tradici 19. století (Wikipedie).
Poplužní dvůr: Viz plénootázka č1 v článku http://tlustjoch.blog.cz/1109/p202
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické:
.
.
Foto: Modřany, únor 2018, výřez, odbravno, zatóněno.
.
.
.
Sekce de Kly:
.
.
.
.
Ouloffky antikvární:
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1901:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Kde leží Farsonské ostrovy?
2) Odpovězte otázku č. 1 v článku http://tlustjoch.blog.cz/1109/p202
3)Jak si představujete arciknížecí práci? Uveďte příklady.
4) Nezcizujte pomeje.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nehť ve své spanilomyslnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjevena býti má A) Burgthor Wien či B) Já mám svou panenku v Roudnici.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Oby za vyluštění rébusu z minulého článku.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Oře? Bujného oře? Zda bych dokázal namalovat oře, co oře?" vykřikoval v hostinci U Váhy ruský malíř Podpolickij.
.
.
.
Bonus:
.
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Jaký den by chasník zvolil, kdyby chtěl, aby o tom lidé nevěděli?
B) Popište výraz chasníkova obličeje (viz pravý dolní roh).
C) Odkud chodí myslivci do Roudnice? Jaké lesy leží v ololí tohoto města?
.
 


Š74

8. února 2018 v 21:30 | TlusŤjoch |  Šlehy a štulce
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Bubliny ve vltaffské naplavenině v Modřanech, únor 2018, výřez, zatóněno.
Sociální bublina: (nebo v kontextu internetu filtrová bublina) popisuje vznik politických, sociálních nebo kulturních rozdílů mezi jednotlivými skupinami společnosti, nebo jakousi imaginární bariéru mezi společnostmi, která zamezuje oboustranné výměně informací a vytváří tak dojem, že vlastní společnost reprezentuje celé společenské spektrum (Wikipedie).
Vodník: Hastrman.
Sítě: Rybářské.
Oran: Město alžírské.
.
.
.
Z TlusŤjochova kalendária:
.
.
Foto: Modřany, únor 2018.
Motto: V noci je každá kočka černá. Jakož i zlatý hřeb.
.
.
.
Divize rébusů:
.
.
.
.
Malburg pro JV KR (NnŽV):
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1901:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Řešte rébus (nepovinné).
2) Rozeberte pojem štampilka.
3) V čem vyplouvá Cyberštamgast? A vy? A pan Al_man?
4) Připojil se k vídeňským mydlářům i stejnojmenný pražský kat?
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své spanilomyslnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeveni býti mají A) Telefonisté či B) Burgthor Wien.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest JV KR.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"A z nosu jde mu bublina," vydechl nevěřícně fotograf Tamchyně.
.
.
.
Bonus:
.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Reprodukujte dialog na prvním obrázku bonu.
B) Proveďte rozbor textu na obrázku č. 2. Gramatický i grafologický.
C) Proč má židle na obrázku č. 2 dvě opěradla?
.
.

E139

5. února 2018 v 20:35 | TlusŤjoch |  Elegie čili kocůrovy žalozpěvy
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Praha, Nám. Jiřího z Poděbrad, únor 2018, výřez.
Rif: Podmořský útes při hladině opakovaný doprovodný, motiv v džezové improvizaci (slovník cizích slov).
O kapse: Správně "okap se" aneb trampoty dysgrafika.
Proč to tu je: Páč dopis po vlasti české stojí už 19,- Kč.
.
.
.
Z TlusŤjochova kalendária:
.
.
Foto: Praha, Modřany, únor 2018, odbarveno.
.
.
.
Zápisky mjr. Plota (kpt. Plaňka v zastoupení) - Když měl mjr. Plot okno:
.
.
Foto: Modřany, únor 2018.
.
.
.
Osobnosti na starých pohlednicích:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
SpQ - Kronika 1901:
.
.
.
.
POZOR - Účastni se i ty velké bublinobé soutěže na:
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Jak oslavíte RiRi týden? Jaké vlajky vyvěsíte?
2) Gůglete jméno Nakašidze.
3) Cukrová vata nebo med? Zvažte pro a proti.
4) Z které oblasti pochází kroj sl. Skořepové?
.
.
.
Bonusy a jiné lákačky:
.
P.T. ctihodná obec blogerská nechť ve své spanilomyslnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Superstřelec z minula či B) Já mám svou panenku v Roudnici.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Sněžkové.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Holoubě na medu, toť pochoutka," olizoval se při té představě emeritní učitel Bejla v hostinci U Váhy.
.
.
.
Bonus - Superstřelec:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Označte muže, který střelci nejvíce poklonkuje. Odůvodněte.
B) Jakou maximální rychlost dokáže na sudu vyvinout kelnerka? Čím je limitována?
C) Rozluštěte zprávu na pohlednici.
.


.

P305

1. února 2018 v 20:20 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Odrazoffka vltaffsá, Praha - Modřany, leden 2018, výřez, zasaturováno.
Avia: A via čili skrz.
Avia: Náklaďák.
Zaob: Mytlogický bengálský obr (Kočkopedie).
Poznámka: Chyba v číslování - článek má mít název P405.
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické - mávání s louděním:
.
.
Foto: Praha - Modřany, leden 2018, odbarveno. Je to našikmo, páč nalétával přímo na nahazovačku chleba, takže potažmo i na mne (bojim, bojim) - za trest byl odbarven, aby nepůsobil tak agresivně.
.
.
.
Jazykové zákoutí:
.
.
Foto: Praha - Novodvorská, výřez, TlusŤjochůff archiff ÚÚ.
.
.
.
Tulačka pro JV KR (NnŽV):
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých reklam).
.
.
.
SpQ - kronika 1901:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Jak si představujete záloženecký dům?
2) Týká se zasobování i tažných sobů Santa Klause? Diskutujte.
3) Co zjistili vyzvědači ve Stříbrných horách?
.
.
.
POZOR - Účastni se i ty velké bublinobé soutěže na:
.
-
.
Bonusy a jiná korumpovadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své Vyssokodobroduššnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjevena býti má A) Vlast volá či B) Mistr střelec.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro teto článek udělen jest Lojzovi (dlouho tu nebyl).
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Starek Piatníček se prý narodil v záloženeckém domě," ověřoval si informace praktikant Czapla u tajného rady Valníčka v hostinci U Váhy.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Proč je Vlast bosá?
B) Není ten muž s kordem svým soudruhům nebezpečný? Diskutujte.
C) Reprodukujte, co zrovna Vlast volá.
D) Nastudujte životopis J. Kočího. Jak to bylo s tou lokomotivou lokomotivou 498.0 a 498.1 (viz Tomanův slovník).?
.
lokomotivou 498.0

Š73

28. ledna 2018 v 17:48 | TlusŤjoch |  Šlehy a štulce
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Praha, odrazoffka vltaffská, prosinec 2017, výřez.
Chvástoskok: Voják, chlubící se svými výkony v přískocích vpřed (Kočkopedie).
Chvostoskok: Na zadečku se rovněž nachází skákací aparát, tvořený skákací vidlicí - furcou (někdy označovanou i jako furcula) a záchytkou - retinaculem (Wikipedie).
Káva: Ve světě existují dva základní druhy kávy, tedy rostliny kávovníku, a to Kávovník arabský, zkráceně Arabica a Kávovník statný, tj. káva Robusta.
.
.
.
Dodatek k roku Kachny - Zátiší s pramičkou a kachničkou:
.
.
Foto: Praha - Modřany, leden 2018.
.
.
.
Osobnosti na starých pohlednicích:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Zápisky mjr. Plota:
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1901:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Znáte Ant. Vániše? Čím proslul?
2) Popište ústavověrného statkáře.
3) Robusta či arabica? Odůvodněte.
4) Určete původ slova "halabala".
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své spanilomyslnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeveno býti má A) Vlast volá, či B) Automat na tabák II.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest JV KR (NnŽV).
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"A furculu a retinaculum má tvá protéza též?" ptal se neomaleně student Nepivoda jednonohého Jimesche v hostinci U Váhy.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Co znamená ta číslice 5?
B) Popište princip mechanické ruky.
C) Definujte mužův postoj.
.

P404

25. ledna 2018 v 20:34 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Praha, odrazoffka vltaffská, smích offská strana, TlusŤjochůff archiff ÚÚ (úložiště útržků), výřez.
Maliník: Rubus Idaeus - čeleď růžovitých.
Leopard: Německý bojový tank sedmdesátých let.
Leopard: Maďarský film z roku 1918 režiséra Alfréda Désiho.
Leopard: Též pardál čil levhart.
U Glaubiců: Pražský restaurant.
Fátum: Osud (lze psát i o sud).
.
.
.
Divize rébusů:
.
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické - mávání korunou:
.
.
Foto: Praha - Modřany, leden 2018.
.
.
.
SpQ - Kronika 1901:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Jaké okužníky rozesílá Cyberštamgast a proč? A co pan Al_man? A vy?
2) Řešte/neřešte rébus.
3) Objasněte pojem "polední touha".
4) Co víte o Gösczöni?
.
.
.
Bonusy a jiná korumpovadla:
.
P.T. Ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrodušnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Burgthor či B) Střelec z Norimberka.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Almě Nacidě.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Komu pár dal?" Ptal se nahluchlý Pastucha, když myslivec Jech líčil lov na pardála.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Co za tvora je na terči? Použije střelec flintu či kuši? Či jinou fintu?
B) Kdo tam odhodil ten krýgl?
C) Přeložte volně německý text.
.

TK024

22. ledna 2018 v 20:07 | TlusŤjoch |  TlusŤjochova kříkadla
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Sprejeřina, Praha, Braník, TlusŤjochůff archiff ÚÚ (=úložiště útržků), nedatováno, výřez.
Řízek: Šnicl.
Řízek: Při výrobě cukru se sklizená řepa nejprve pere a zbavuje nečistot, řeže na úzké proužky ("řízky") a ukládá do difuzérů (Wikipedie)
.
.
.
TlusŤjochova reklamní kancelář:
.
Ideální sociální bublinu stvoříš výhradně s bublifukem >SHUMMAFUCK<
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické:
.
.
Foto: Praha - Modřany, leden 2018.
.
.
.
Sekce de Kly - deklík modřanský:
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1901:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Kdo to byl Andreas Sigismund Marggraf?
2) Co víte o spolku Italia irredenta?
3) Kdy Cyberštamgast valí bulvy a proč? Popište zevrubně.
.
.
.
Bonusy a jiná korumpovadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrpdušnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeveno býti má A) Roules, tambours či B) Střelci IV.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Růže z Moravy.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Bulva, říkám bulva, ne Bulba," opakoval hlasitě ruskému malíři Podpolickému intelektuál Třebenský.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Reprodukujte volně text písně.
B) Který z vojáků je největší suchar(d). Z čeho tak usuzujete?
C) Který balíček čekulády na obrázku upřednostňujete?
.

Pr98

20. ledna 2018 v 12:49 | TlusŤjoch |  ProJEKty
.
Bleskoffka Triumvirátu č. 8 https://triumvirat.cz/2018/01/bleskovka-8/
.
.
Moje povídka:
.
ARABESKA JAMRTÁLSKÁ.
.
Nikdo vlastně nevěděl, jak k tý robotický noze starej Jimesch vůbec přišel.
Den před tím vyžebral láhev syntetickýho destilátu, zlískal se jako dobytek a vodpotácel se do Jamrtálu vyspat se jako dycky na vrakoviště turbovznášedel. No, a ráno měl místo svý dřevěný protézy tuhletu robotickou. Pepek Vořežprut, kterej kdysi dělal dyzajnéra u Kruppičky juniora, říkal, že jde o nohu robota-bojovníka z eskadry, co potlačila to povstání na Marsu v šedesátejch letech:
.
"Každej díl je natřískanej autonomní inteligencí do posledního šroubečku, voni to pak zakázali vyrábět, aby se to nevobrátilo proti nim; není dobrý vyrábět vojáky s vlastním myšlením, jeden nikdy neví, co provedou."
.
Robonoha Jimesche trápila od rána do večera, nutila ho chodit na malou stranu, občas musel poskakovat jako kůzle, tu a tam vířil v polkovym rytmu čelem k Barrandovu. A navíc se mu celá naše komunita cyberludditů za zády pošklebovala, odvážnější i fejstufejs. Současně nám ho však bylo líto, neboť ta vytuněná věcička nebohýho invalidu pohlcovala. V noci, zmítaje se v neklidném spánku, vykřikoval Jimesch ze snu: "já vám to pošlu, já vám to tedy pošlu…" Leč po probuzení nevěděl, co vlastně sliboval poslat, komu a proč.
.
Chtěli jsme mu od tej jeho svízele nějak vodpomoct, ale robotická haxna nešla ani sundat, ani rozřezat, dokázala totiž v případě potřeby kolem sebe vytvořit dynamický silový pole. I secsakra dobrej hacker Smyler ji nedokázal deaktivovat, vzdal to, když ho hrubě podvakrát nakopala do moudí. Vodtáhli jsme Jimesche (skřípajíce zuby) i do Akademie věd, ale žádnej z věhlasnejch kybernetiků si s tím nevěděl rady. Nakonec lůzr Kasserwitz navrhl, ať zajdeme za starou Kandrlíčkovou; polovina Nuslí ji velebila jako vědmu, třetina v ní viděla čarodějnici a pro zbytek to byla potrhlá, bláznivá bába. Bydlela v bývalym nádražním domku, smrdělo to tam vyjetým volejem, heřmánkem, přepálenou jíškou a kočičinou; když jsme k ní vtrhli, zrovna si pekla holoubátko na žebrech chladiče ze starýho počítačovýho disku stejně nedbale vykuchanýho.
.
"Vida, Robohnát & lůza cyberludditská," zaskřehotala posměšně, kladouc bůhví proč důraz na ten ampersand.
"Nu, pojďte dál," pobízela nás kostnatým prstem ku vstupu do svýho boudoiru. Z květovanýho kapsáře vytáhla umolousanou, brčálově zelenou kuličku, vložila si ji do úst a rozžvýkavši ji, uvedla se do věšteckýho transu. Na několik minut ztuhla jako pokrmovej tuk, ale pak začala šukat po světnici jako babička Boženy Němcové po dvorku. Nebo jako motovidlo. Zastavila se až u vokovaný truhlice, zvedla víko, vytáhla vodcud knížku a začala deklamovat podivný text. Stáli jsme tam s votevřenou hubou a vůbec nechápali, vo co gou. Ale poslední věta nás nabudila:
.
"my blesk k myšlénkám spřaháme
a noha parou cválá."
.
Poté Kandrlíčkové vypadla ta bichle z rukou na zem, bouchlo to a vědma se probrala z rauše. Lůzr Kasserwitz jí vtisknul do dlaně lahvičku od parfému a raděj jsme se vypakovali, neboť to holoubátko se začalo připalovat.
.
"Je to jasný, Jimeschi, noha bleskem vodcválá, když budeš sjetej jak pnojmatika," zachechtal se potutelně Pepek Vořežprut. Ale invalida si přejel rukou čelo a celej sinalej, nepřítomně hlesnul:
.
"Víš, ten chlap…; na tý knížce, byl vobrázek chlapa, tomu jsem ve snu slíbil tu hnátu poslat."
Lůzr Kasserwitz hnedle dostal nápad uspořádat mejdan, kde Jimesche zkárujeme vším možným tak, že bude pod parou jako kotel prastarý český lokomotivy řady 475.1. Cyberhaxna, jedva to zaslechla, donutila invalidu zatančit kazačok, takže fakt nezbejvalo nic jinýho, než lůzrův návrh akceptovat.
.
Sezvali jsme skoro celou komunitu, včetně poblouzněný vykladačky kyberprostorových snů, slečny Mežerkovský. Ta se vytasila s teorií, že reálnej svět je vobalenej virtuálníma sítěma jak vídeňskej řízek strouhánkou a to tak hustě, že se ty sítě někdy utrhnou a poryvy slunečních vírů je zanesou do jinejch časoprostorů. Při svém výkladu se posilovala pelyňkovým truňkem, takže byla brzo na šrot. Jimesch, ten se rozjížděl pomalu, začal ovohučem, prokládaje každý doušek práskem marjány. Mejdan pomalu přerostl ve velkolepej hepenyng, kdy přítomní křepčili vokolo invalidovy robonohy jako Indismeni z májovek; dávali Jimeschovi cvaknout ze svých butylek a posunky a tancem vyzývali haxnu ku cvalu.

"Já vám to pošlu, já vám to pošlu," skandovali přítelíčkové z mokré čtvrti rozsazeni v půlkruhu kolem.
Robotická noha se nehýbala a zásoby alkoholu se tenčily. O půlnoci však začalo vod Punkráce foukat, zprvu to byl vánek, leč sílil a brzy dosáhl čtvrtýho stupně Beauforta. Cyberhnáta jako kdyby na to čekala, šmejkla Jimeschem do stoje a dala se do běhu.
.
"Cválá! Cválá s větrem o závod!" zaradoval se dav a hnal se za ní. Noha si to s invalidou štrádovala k Botiči a jedním mocným skokem se ocitla v korytu potoka.
.
"Jako Kristus, úplně jako Jesus superstar, chodí vodě," chrochtala jedna hipísačka nadšením.
.
To bylo naposledy, co jsme starýho Jimesche viděli. Opilecky nedbale nám ještě zamával a pak navždy zmizel v botičskym tunelu, kudy potok proudí do Vltavy. Jimeschovo tělo, ani ta noha se nikdy nenašly, byť robokopové důkladně prozkoumali celý podzemí a ba i Vltavu až ku Smíchovský náplavce. To byla voda na mlejn slečny Mežerkovský, každýmu na potkání vyprávěla, že se její řízková teorie potvrdila. Tejden byla hvězdou sociálních sítí a pak všechno utichlo.
.
A já po iks letech usedl ke kompu a gůglil, zadav klíčová slova:
.
Neruda; dolní končetina levá; kov a muž jednonohý; kam s ním.
.
Vypadla na mne černobílá fotka baráku U Stříbrný holínky v Ostruhový ulici, hnedle vedle domu U Dvou slunců a dvě daguerrotypie jednonohýho flašinetáře z Malostranskýho náměstí. Takovej úchop, kterym držel na tom snímku ten muž kliku hrací bedničky, míval starej Jimesch, když si přihejbal ze svý placatice. To jeho vytrčení palce s vokousanym nehtem, to je unikum, to by nikdo jinej na celym světě nesved. Vypnul jsem kompjůtr a přistihl jsem se, že mu vlastně závidím - ty starý dobrý časy, kdy noha jenom parou cválávala.
.
.
.
Boční zeď vrakoviště turbovznášedel, kam chodil starý Jimesch spávat:
.
.
.
.
.
.
.
Slovní hodnocení porotců:
.
Cirrat: Na Tvé povídky se vždy těším a zpříjemňují mi dlouhé dny.
Myslím, že jsi ještě vyšperkoval svou schopnost načrtnout atmosféru
stručně, jasně, ale hlavně setsakra výstižně. Dokonce i dablspejsy jsi
skoro vyhubil. No ale jen skoro a ne úplně a v jednu chvíli Ti tam
vypadla předložka. Jinak to byla lahoda.

Ekyelka: Klasicky velmi dobře odvedená práce, což je ale v daném případě
trochu problém. Jasně, autorský styl je těžko překročitelný, jenže v
tomhle žánru a textu se mi část "tlusťjochovin" nepodařilo akceptovat,
přišly mi rušivé (výjimečně i přechodníky, byť je normálně v tvém textu
nevnímám). Možná někdy žánr není jen o obsahu, ale také o formě (což
znamená jistou výzvu, n'est-ce pas?)

Sikar: Různé neologismy tomuhle stylu textu vážně sedly. Velké plus
dávám za humorné zpracování a prostředí Prahy, která je směskou staré a
moderní, takže to vše tvoří takovou zvláštní kombinaci všeho možného.
Snad jen bych uvítal alespoň náznak toho, co se vlastně na konci stalo.
Závěrečná pointa spojitostí nové Prahy se starou je nápaditá, ale
člověka by snad i zajímalo víc.

Míša: Měla jsem při čtení pocit vítězství formy nad obsahem. Povídka je
zábavná, ale ve své podstatě o ničem a místy jsem se trochu ztrácela v
tom, kdo je vlastně vypravěč. Gramatika pokulhává a trochu mě mrzela
nekonzistentnost ve vyjadřování vypravěče - někdy používá "vo co", ale o
kousek dál "od parfému". Naopak se mi líbila bohatá slovní zásoba a
originální obraty, stylově rozhodně dobrý kousek. Neotřelé bylo i
zasazení povídky do prostředí Prahy (třebaže jsem pak lehce zvedala
obočí nad tím, proč má hlavní hrdina poněkud nečesky znějící jméno).
.
.
Odpověď Míše na "poněkud nečesky znějící jméno" - nepřijde mi, že by Neruda zněl cize a Jimesch je tam proto, aby měl Fredy a štamgasti od Váhy radost.
.
.
.
Výmět povídky sponzoruje:
.
.
.
.
Tlusťjochovy ptákárny (útržky):
.
Balamutili
malamuta
že prý se podobá
na mamuta
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Nakreslete robohaxnu.
2) Diskutujte o teorii slečny Mežerkovské.
3) Rozeberte reklamní verš na reklamní pohlednici: Možná, že v té dobré kávě dřímá - malý Jeníček. Nejde o drogu?
4) Kdy cválá parou Cyberštamgat? A vy?
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své neskonalé dobrodušnosti sama navrhnouti ráčí, co by jako bonus vymeteno býti mělo.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Třebenský je porotce literárních soutěží," hlásil v hostinci U Váhy student Nepivoda.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
Je tam anděl - tzn. bytost kosmická (jak chtěl Lojzo)
Je to smutné (jak chtěl D.n.) - neboť materialistu II skoro nikdo jako bonus nechtěl, smutná je i dáma v bílém.
Ve vitríně jsou mechanické loutky (=předchůdci robotů) - takže něco robotického pro Sikara.
Poetická je smutná dáma pod reklamou na mucholapky.
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Objevte idealistu mezi materialisty.
B) Jaký výrobek inzerují mechanické loutky ve výloze?
.

Kam dál