"Rozbil jsem mu hlavu šutrem a od té doby se tak nějak známe" (VENCA DG)

Pr100

Včera v 18:18 | TlusŤjoch |  ProJEKty
.
Vyhlášení výsledků soutěže NW 2018 - http://new-weird.blog.cz/1812/vyhodnoceni-rocniku-2018
.
.
O BRKU V RUKÁCH HADA
.
Černý, jmenuji se Černý, ale říkají mi Kašel.
Našli mne jako nemluvně v povijanu u popelnice ve Výtoni, hnedle u řeky; v popelnicích tenkrát býval opravdu popel, hřálo to, takže jsem neumrzl.
Jméno Černý zanesl do matriky farář Eherlich, poloviční Němec, pojmenoval mne podle mé snědé pokožky; můžu být vlastně rád, že nejsem Schwarz nebo Haarzunge. Říkali, že jsem dítě Anežky z Trojické; že mne počala s tím Turkem, co měl magacín se zbožím koloniálním v ulici Na Hrobci, koloniál a kavárnu.
.
Anežka, pohodivši mne u těch popelnic, vyškrábala se poté na Vyšehrad a skočila z hradeb do Vltavy. Na rozdíl od Šemíka se prý ani nevynořila (takže se nedostala do znaku nějakého z přilehlých městysů). Turek se krátce poté zdekoval do Tramtárie a mne si do péče vzala stará, bezdětná vdova, jejíž jméno jsem už dávno zapomněl, říkejme jí třebas stará Drnholcová, většina vdov v Podskalí jmenuje se Drnholcová. Byla to baba princmetálová, ale mne měla ráda, starala se o mne jako o vlastního, avšak když mi bylo třináct, ušlapal ji splašený pivovarský valach, táhnoucí povoz se sudovou branickou dvanáctkou do hostince "U čtyř pltí". Krev a kvasinky stříkaly kolkolem. Ještě v rakvi voněla chmelem & sladem...
.
Živil jsem se pak všelijak, courával jsem se po Praze a šmejdil po půdách polorozpadlých baráků, tu a tam jsem něco štípnul a prodal to pak starému vetešníkovi Kectzlecztkimu. Původně to byl antikvář, vzdělaný muž, studoval v Oxfordu filosofii, krasopis a démonologii. Vrtošivý ten stařík naučil mne psát a číst v češtině, v latině i v jazyce řeckém a aramejském. Prý na to mám hlavu. Spřátelili jsme se a dlouho do noci jsme řešívali zapeklité otázky filosofické. Leč čas nezastavíš a krátce po mých osmnáctinách si tetka smrt přišla pro mého učitele.
.
Kectzlecztki, leže na posteli z ebenového dřeva (zastaveno kdysi jakýmsi Hotentotem obráceným na pravou víru zásluhou horlivého otce Eherlicha), dal si mne zavolat. Když jsem se sklonil k jeho tělu, sípavým hlasem vyzval všechny ostatní, aby nás nechali o samotě.
"Tvůj otec," začal umírající, sotva klaply dveře, "nebyl žádný turecký obchodník, alébrž ranhojič anjelů, Mustafá ben Zálábí ibn Záúpí..."
Asi mi měla spadnout čelist, ale mně to bylo v jádru putna.
.
"Běž k truhlici," pokynul mi učený antikvář, "a vezmi odtud to, co zabaleno jest v pytlovině; slíbil jsem tvému otci, že mu to tu pro tebe uschovám."
Vykonav, co mi řečeno bylo, vrátil jsem se zpět ku smrtelnému loži a vyslechl poslední moudrost filosofa Kectzlecztkiho:
.
"Co není v knížkách, to je v brkách."
.
Funus měl krásnej, jak tvrdily všechny místní svíčkové báby, mne ale hnětlo to, že jeho knihovnu si přivlastnil farář Eherlich a mnohé svazky nechal spálit, neb, jak se sám vyjádřil, smrděly kacířstvím. Svět osiřel, ponurý dušičkový podzim vpadl do podskalských ulic a samota na mne dopadla dusivě, předusivě. Syrové vlhko zdí baráčku přiléhající k Vyšehradské skále donutilo mne zahrabat se do duchen. Svítě si lojovicí, dokopal jsem se v teple postele otevřít dar svého nepoznaného otce.
.
Kniha. Těžká kniha s kovanými deskami, balená ve zvláštním koženém obalu.
Sundav jej opatrně, pokochal jsem se zdobenou vazbou knihy a posunuv se blíž ke světlu, obhlédl jsem přídeští. Nádherně vyvedená ex libris znázorňovala dvě okřídlené bytosti s palmovými listy v rukách. Opatrně jsem listoval dál, první dvě stránky byly hustě popsány ozdobným, mně však neznámým písmem. A od strany tři to byl pokaňkaný škrabopis. Zklamaně jsem uložil knihu na noční stolek a oddal se trudným myšlenkám. Něco mne však hřálo na prsou. Ten obal! Přejel jsem po něm dlaní, byl měkký a poddajný, jeho živočišné teplo vibrovalo mi v konečcích prstů. Nevábný odér plísně z mokvavé omítky mé světničky přehlušila pronikavá, těžká vůně podobná pižmu. Ani kadidla otce Eherlicha nebyla silnější. Zalapal jsem po dechu, cítě svíravý pocit v hrudním koši. Ten obal! Tísnil mne a dusil, až mne závrať jímala. Cítil jsem hutnou, elektrizující energii, kterak proudí skrze pokožku do mých žil jako dvojitá šroubovice DNA...
.
Jsem hadem, ale mám ruce, jsem hadem, ale mám nohy. Jsem pánem skulin a štěrbin.
Opouštím svoji postel a skrze prohnilou podlahu mizím v útrobách země. A rozumím již tomu písmu; je to Hospodinův úvod, Hospodin nikdy nic jiného nežli prology nepsal, natož aby se snížil k poznámkám pod čarou. Ve spise Genesis označen jsem jen & jen jako had čili naháš. Mám duši Lilith, duši daemona, ale cítím se jako krajta, krajta písmenková. Jen málokomu je dáno narodit se znovu. Halelujah, mám svou knihu osudu, svůj kismet, mám šanci znovu napsat hadův příběh, leč potřebuji k tomu brko z křídla anděla, neboť pouze jím se mohou dělat škrty, korekce, dodatky či apendixy. Ale pozorný Hospodin i nad tím bdí; Lucifer si příliš liboval v hororových prvcích a byl ztrestán, andělé, co brali úplatky od sudiček (weird sisters) a druidů, odesláni byli do kotelen jako zametači, retušéři, či škrabači pergamenův.

Pronikám skalními puklinami do srdce Vyšehradu, neboť zde, pod starým sídlem českých panovníků mají v hlubokém podzemí své pracovní sály cherubíni pro správní oblast rakousko-uherskou, Polsko, Pobaltí, Podolí a Podbabu. Nejlépe bude vyčíhat si Puncharijáše, říká se o něm, že často ujíždí na kvašené ambrosii. A šlo to jako po másle, Puncharijáš dlel zrovinka v kuchyňce, pololeže - polosedě pochrupoval rozvalen na štokrleti, křídla se mu courala po podlaze, škubnutí ani nepocítil a já třímal v ruce andělský brk. Brk, který se nemusí nikdy seřezávat. Důležité opravy pro lepší přehlednost by měly být provedeny červeně; ne, krví to být nemusí, to jsou jen fámy, které vypouští Lucifer, aby byl zajímavější. Odplíživ se k Puncharijášovu pulpitu, béřu odtud skleničku s rubínovým inkoustem a tiše si to štráduji pryč, všecek natěšen na práci korektorskou, mám v tom praxi, býval jsem beta čtenářem svitků od Mrtvého moře. Únikovou cestu mi však zahradila mohutná postava Vojajáše - anděla hlídače, správce zpovědních tajemství a strážce pečeti. Otřásl jsem se, neb pečeť ta dávala se na poslední stránku knihy osudu jako epilog. Rychle jsem se skryl za čechračkou peří a setrvav zde pár okamžiků s bušícím srdcem, rozhodl jsem se, že se zašiju ve VIP salónku pro archanděly.
.
Nejdříve se vypořádám s tou epizodou s jablkem ze stromu poznání, ostatně, stejně šlo o fíky; jablko může být červivé, datle nikoliv. Ach, poňoukat lidi - to je moje slabá stránka. Řekl jsem tenkrát Evě, že ovoce je dobré na štíhlou linii, na to ženské prostě slyší, no. Okoštovala ho a já upadl v nemilost. Škrtám inkriminovaný text a nahrazuji ho varováním s poukazem na pohádku o Sněhurce. Evě to sice nepomůže, malý krok pro lidstvo, ale velký pro mne. Nejvyššímu se tenkrát má propagace zdravé stravy hrubě nelíbila a vyčinil mi, velmi mi vyčinil. A já jsem mu z trucu vyjedl roh hojnosti. Jak já se tenkrát nacpal. Ještě teď mi doznívá v břichu ten slastný pocit. Leč trvalo to jen krátce, velice krátce.
.
"Stáhnu z tebe kůži, roztrhnu tě jako hada," řičel a co hůř, učinil tak. I po tolika letech zase cítím tu šílenou, řezavou bolest ve všech údech. Mé tělo zbavené pokožky roztočil nad hlavou jako anaboliky nacpaný kladivář a metnul jím do nekonečného vesmíru. Kůži si ponechal jako trofej, jesť náruživým sběratelem kuriozit, jak jest všeobecně známo. A hvězdopravci objevili nové, jedinečné souhvězdí rozdělené na dvě části, Serpens Caput na západě a Serpens Cauda na východě. Co by za to mnohé celebrity daly, zářiti na nebi po dlouhá staletí, já však trudomyslně chřadl v té třeskuté zimě a v nekonečném tichu.
.
Rychle jsem se snažil zahnat ty bolestivé vzpomínky a tak jsem nalistoval poslední stránku jako ten netrpělivý čtenář, který se chce v předstihu ujistit, že to dobře dopadne. Šklebila se tam na mne štemplem opatřená poznámka "Odesláno na odbor reinkarnace (dříve oddělení převtělení); přílohy:
I. Rodný list Johanna Černého /číslo spisové QZ18b/.
II. Kůže hadí /číslo inventární ArchQQY1131/
ručitel & přímluvce: Mustafá ben Zálábí ibn Záúpí, ranhojič anjelů".
.
Bezděky jsem hvízdl překvapením. Bohužel až příliš hlasitě. Vojajáš rozrazil dveře salonku a hnedle se po mně vrhnul, aniž by se zdržoval onou nejapnou frází: "Je tu někdo?" Pětkrát jsme si střihli obíhačku kolem konferenčního stolku. Pak se mi podařilo několika klamnými výpady a bleskurychlou zasekávačkou vpravo vyvést toho obrovitého serafína z rovnováhy tak, že si škobrtl o perutě. A já se hnal ven, tiskna na hrudi drahocennou knihu i brk, ovšem jediná možná cesta vedla přes písárnu, první podzemní open space na světě. Vyrušení písmáci hleděli na mě nerudně, ale zastavit se mne pokusil jen Taurícijus, anděl silný jako býk, co většinu svého bytí strávil splétáním osudů slévačů a horníků a kulturistů. Hodil mi stolku, a já zakolísav, vrazil jsem do regálů s listinami. Pergameny se rozlítly vzduchem tichounce jako netopýři za soumraku, rozvířený prach podráždil mou sliznici a já potřikráte zběsile kýchnul. Černý, jmenuji se Černý, ale říkají mi Kašel. Kapénky z mých úst a z mého nosu potřísnily i rozepsané knihy na pulpitech. Inu, někdy epidemie mohou vypuknout i z malichernějších příčin, nežli je podlý pokus o podražení nohou. Ale i tak mám pocit, že zase lítám ve velkém průšvihu, jsem prostě ve všech svých životech smolař. Nicméně prchám dál, cherubíni se zběsile snaží vysušit kontaminované listiny, žene se za mnou jen Vojajáš; plamenný meč naštěstí použít nemůže, neboť tyto zbraně jsou v těchto prostorách zakázané; o to ohnivější jsou však jeho litanie o bezbožnících a ten hněv mu dává sílu do křídel. Díky tréninku z mládí si udržuji těsný náskok a svištím si to ke skladu pergamenů, doufaje, že by tam mohl být vchod pro externí dodavatele. Kličkuji mezi regály, nervózně se rozhlížeje do stran, zda už konečně spatřím nějaký exit. Snad támhle, co to je? Páter noster, no jasně. Překlápím páku do polohy >>START<< a skáču do kabinky, která míří vzhůru.
.
"Néééé," zaječí Vojajáš, "cos to proved, ty ignorante, tohle není výtah, to je datumovka!"
.
Vrzání a skřípání páter nosteru brzy přehluší andělův povyk a já se nechávám unášet do vyššího levelu. Přijde mi jako věčnost, než se objeví další výstupní místo. Kvapně opouštím plošinu a rychle kvapím jakousi potemnělou chodbou a ticho mne následuje. Zdá se, že mi podařilo uniknout. Odfouknu úlevně kadeř z čela a lehkým volkingem si to šinu po schodišti ku světlu.
.
Nový můj život započal se v podivném proskleném vyšehradském šenku, kam mne zavedly ty schody. Kdo to kdy viděl - kovové sesle a ženy v kalhotách? Co že to říkal ten Vojajáš o té datumovce?
.
Hosté, jedva jsem svým příchodem přilákal jejich pozornost, civěli na mne s úžasem. A v jejich očích četl tak trochu závist, tak trochu nadšení.
.
"Dost hustej vobal na tý bichli," hlaholil pisklavě hubeňourek v křiklavě červenomodře kostkované košili, co četl noviny v koutku u oken. Mrknul jsem mu přes rameno na úvodní stránku; tučný titulek tu oznamoval, že konec jakési literární soutěže ve stylu new weird stanovuje se na 30. září 2018 - no to tě prsk.
.
Jmenuji se Černý, ale říkají mi Blackhipster. Zapadl jsem do zdejší komunity jako ten Raisův vlastenec. Z obalu jsem si nechal u místního taylora ušít vázanku, všichni ji obdivují, ale nikdo mi nevěří, když říkám, že je to šlajfka z mé vlastní kůže. Živím se jako investigativní reportér několika lokálních plátků, používám andělský brk a všichni jsou z toho u vytržení. Občas zajdu na hřbitov zavzpomínat na staré časy, podle dat na náhrobcích se zdá, že potenciální epidemii černého kašle andělé zvládli. Jen farář Eherlich skonal v ten den, kdy jsem se stal hipsterem. Při pohledu na jeho omšelý náhrobní kámen vyrojí se mi v hlavě jímavé vzpomínky na noční dišputáty s učeným vetešníkem Kectzlecztkim a já to musím jít spláchnout černým pivem do starého Podskalí, kde se zastavil čas. Jednou si ke mně v té zakouřené špeluňce přisedla postava v kutně, nesa si od výčepu natočené pivo. A já strnul. Neboť proti mně rýsovala se zlověstně figura Vojájášova. Obrovitý serafín mlčky odfoukl pěnu a mocně si zavdal. Bylo na něm něco divného, poměrně dlouho jsem nevěděl co, ale pak mi to secvaklo:
.
"Kde máš křídla?" zeptal jsem se staženým hrdlem.
.
Vojajáš si otřel ústa a překvapivě klidným, vyrovnaným hlasem pravil:
.
"Angel wings se změnily v angle brackets, víš, to jsou takové ty zobákovité závorky, co se používají v XML formátu. Křídla už andělé nepotřebují, brků netřeba. Jak jsi posunul tím páter nosterem, bylo všechno jinak. Hospodin jako menežer nového typu přešel na outsourcing; léta páně 2004 přechytralý anděl z Cukrové hory na jeho pokyn stvořil Facebook. Lidé si teď píší svou knihu osudu sami a my jsme zbyteční. Puncharijáš prodává vlastnoručně vařený andělský likér, Extrarijáš občas vykládá andělské karty na Karlově mostě."
Serafín zmlknul, znovu se zhluboka napil, zkoumavě se na mne podíval a trochu nejistě ze sebe vypravil:
.
"Hele, ty máš brk, jsi literárně činný, já mám několik starých knih a pečetidlo, mohli bychom vydávat ručně psané pohlednice osudu anebo román na pokračování, známť mnoho pikantních historek."
.
"Souhlasím," pravil jsem, "ale zkusíme nejdřív pilotní projekt, pošleme náš příběh do té NW soutěže a neuspějeme-li, tak spustíme ty pohlednice osudu. Anebo hekneme Ksichtknihu."
.
======================================= KONEC ===============================
.
.
Poznámka: V plánované přepracované verzi po vyjetí páter nosterem se hlavní hrdina přemění v hipsterku /zákon genderového vyrovnání/.
.
.
.
Hodnocení porotců:
.
Karel Sikar Doležal
.
Celkový dojem: 7/10
Jazyková úroveň: 8/10
Slohová úroveň: 8/10
Celkový počet bodů: 23/30
Bavil jsem se, ale působilo to trochu uspěchaně. Autor psát umí, má dobré (a hlavně vtipné, ač místy možná trochu prvoplánově) nápady, ale zpracování, ač svižné a čtivé, jako kdyby ještě něco chybělo. Trocha koření v podobě například více dialogů by neuškodila, místy se totiž jednalo víceméně jen o přepis událostí.
Dal bych trochu víc pozor na reálie. Chápu, že závěr se odehrává v současnosti, zatímco začátek je v minulosti, ale moc mi s tím neseděla například zmínka o dvojité šroubovici DNA, ne úplně se hodící do kontextu.
Zkrátka, nebylo to vůbec špatné, ale tuším z toho spěch autora. Mimochodem, vtípek s podobností páter nosteru a datumovky je paráda!
.
David P. Stefanovič
.
Celkový dojem: 6/10
Jazyková úroveň: 8/10
Slohová úroveň: 8/10
Celkový počet bodů: 22/30
Nebudu se ani pokoušet posoudit správnost všech těch přechodníků, doufám, že autor věděl, co dělá, nicméně musím podotknout, že takováto autorská nadutost a čechrání vlastního peří působí na čtenáře jako červený hadr a dosti sráží dojem z díla. Jinak nevím, proč by mělo jít o NW, ale do toho se stejně trefí málokdo. Alespoň to má nějaký děj a nápad.
.
Juraj "jurinko" Kaščák
.
Celkový dojem: 6/10
Jazyková úroveň: 8/10
Slohová úroveň: 10/10
Celkem: 24/30
Veď dobré, ale nejak ma to minulo.
Chce to byť také rozverné a vtipnučké (čo inak môžem), ale toto konkrétne sa mi zdá byť také akési skôr nevydarené, prvoplánové a trošku nasilu.
Jazykovo je všetko samozrejme zámer, ale mne všeobecne vadia tie moderné newspeaky v kombinácii s historickým výrazivom (resp. niektorými literárnymi žánrami). Musí to asi používať profík, aby to fungovalo, alebo čo. Tu to na mňa pôsobilo skôr rušivo, ale možno to bolo sčasti aj tým, že išlo zjave o IT autora, ktorý chcel vtipne používať korporátnu "mluvu". IT autorov je medzi pisateľmi SF/F hrozne veľa, ale máloktorý "ajťák" je aj naozaj vtipný (a toto dielo určite nie je výnimka, ktorá potvrdzuje pravidlo ;-) ).
Slohová úroveň bola vysoká, nič z toho nebola vlastne chyba, všetko bolo zámerné (snáď okrem toho, že to asi celé bolo písané na poslednú chvíľu, ako sa mi zdalo ;-) ).
Pozitívne bolo, že išlo o reprezentanta žánru.
Celkovo to bol skôr taký ľahký nadpriemer, ale nič naozaj oslnivé a fakt mi to nejako významne nesadlo do noty.

Na scifi.sk by som dal 6/10.
.
Cirrat
Celkový dojem: 6/10
Jazyková úroveň: 9/10
Slohová úroveň: 9/10
Celkem: 24/30
Proč? Proooč? Tak hezky jsem si početla - ale tohle není New Weird! (ahoj Pete, já jsem taky skoro všude)
New Weird má vyvolávat ve čtenáři takový ten hlodavý pocit neuspokojení, konec-nekonec, touhu hodit textem o zeď i z jiných příčin, než že se to nedá číst. Tohle má pointu. Úsměvnou, pohodlnou, pěknou pointu. A tak to není New Weird. Ale povídka je to moc pěkná…
.
Lucie Procházková
Celkový dojem: 9/10
Jazyková úroveň: 9/10
Slohová úroveň: 9/10
Celkem: 27/30
Povídka se mi líbila, jazykově byla výborná a opravdu jsem si ji užila. Jediná věc, kterou vytknu je odsazení prvních řádků odstavců. Je potřeba zvolit si jeden styl a ten dodržovat. V povídce jsem našla asi jednu chybějící čárku a jednu pomlčku tam, kde měl být spojovník. Výborná práce.
.
Kateřina Sussanah Jandlová
Celkový dojem: 9/10
Jazyková úroveň: 9/10
Slohová úroveň: 10/10
Celkem: 28/30
Vytkla bych jedině poslední slovo - ksichtkniha. Nehodilo se mi tam. Ale jinak to bylo moc pěkné počtení =) Nejsem si úplně jistá, jestli to byl new weird, nebo nebyl, ale v kontextu ostatních povídek je mi to asi jedno, protože jsem si čtení užila =)
Jo a nebyla by na skladě nějaká pohlednice osudu?
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Jak si představujte pohlednici osudu?
2) Nakreslete Puncharijáše.
3) Čechrejte si peří. Je k tomu třeba používat přechodníky? (A/N).
.
 

ÚP004

Pátek v 21:03 | TlusŤjoch |  ÚP (= Úplný ptákoviny)
.
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Odrazoffka vtaffská, léto 2018, výřez, zkontrastněno.
Osvět: Osvětový důstojník lidových armád (Kočkopedie).
Lech: Vladyka.
Lech: Polský pivovar.
Lech am Arlberg: Lyžařská oblast ve Vorlalbersku.
Lucifer: Jméno Lucifer pochází z latiny (lux = světlo, ferre = nést), kde znamená v překladu světlonoš, tj. v prvé řadě jitřenka (tj. jitřní hvězda, Venuše). Planetu Venuši pravděpodobně římští astrologové nazývali Lucifer, než dostala v křesťanské éře své dnešní jméno (Wikipedie).
Světlušky svatojánské: Jsou divotvornými ohňostrůjci. Jsou to zcela malí broučkové měkkého těla s kulovitýma, velkýma, vzájemně se až dotýkajícíma očima. Kdežto samečkové jich létají, majíce široké tenounké ohebné krovky, samičky vůbec křídel postrádají a lezou jen po zemi, jsouce podobny pouhým larvám hmyzu nedospělého. (Všeobecný slovník rad pro každého).
Šajnit: Svítit.
.
.
.
Čtverce:
.
.
Foto: Praha - Modřany, nedatováno.
.
.
.
Stručná zpráva o šnečí poště (snail mail) aneb co vám může přijít do schránky:
.
.
.
.
Zápisky majora Plota - Na schůzce se ženijním náčelníkem:
.
.
Foto: Praha - Modřany, listopda 2018.
.
.
.
SpQ - Kronika 1902:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Kdo napsal romány Dcera otrokyně a Krvavé truchlohry? Co o něm víte?
2) Jaký pilotní projekt chystá pan Al_Man? A vy?
3) Proč nebyl do ptákoviny vkomponován světlík lékařský (Euphrasia officinalis, též Euphrasia rostkoviana)? Rozumujte.
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobroduššnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Byrrh VIII či B) Muslimanski panduri z minula.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný jest udělen Sněžkové, páč tu dlouho nebyla.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Ferre, ferre," mumlal si pro sebe latinsky filosof Schwesttka-Modřanský v hostinci "U Váhy". Nahluchlý Pastucha ovšem slyšel něco jiného.
.
.
.
Bonus:
.
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Kdo to byl Barlangue? Co o něm víte?
B) popište oduševnělost tváře pijáka Byrrhu.
.

P425

4. prosince 2018 v 19:24 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Odrazoffka vltaffská, TlusŤjochůff archiff ÚÚ (=úložiště útržků)
Střída: 1) Vnitřní měkká část chleba nebo pečiva, obklopená kůrkou. 2) Často též ablaut (z němčiny), je v lingvistice specifická změna fonémů, obvykle samohlásek, v kořenech slov při flexi, tj. při skloňování nebo časování (Wikipedie).
Změna záčátku od Mika Nellida (ZZMN):
Den oloupaný
mumiemi noci
Jez: Slap.
.
.
.
TlusŤjochůff kratochvilný snář:
.
.
Ve snu psí dečky čistiti - tajuplného cizince potkati.
Foto: Praha - Smích off; listopad 2018; použito jako ilustrace v TlusŤjochově pixličce (abonenti vědí).
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické - mávání břízné:
.
.
Foto: Praha - Modřany; listopad 2018.
.
.
.
SpQ - Kronika 1902:
.
.
.
.
Obecná kuchyně pro všechny komentující:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Debatujte o ZZMN.
2) Definujte industriální učitelku.
3) Co jsou to spinky?
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeveno býti má A) Na výstavu jdeme
či B) Muslimanski panduri.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Heleně B.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Chlebovou střídku požívám při retuši svých obrazů," prozrazoval svoji know-how ruský malíř Ilja Podpolickij v hostinci U Váhy.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Co je to vejtrub? Je to odvozeno od votrub či od trubce?
B) Která z Ann je podle vás nejfešnějí a která je nejsportovněhší. Odůvodněte.
C) Popište, kdo kterou Annu bude po vejtrubu doprovázet.
.
 


ÚP003

29. listopadu 2018 v 19:30 | TlusŤjoch |  ÚP (= Úplný ptákoviny)
.
.
.
Technická data:
.
Kapustňák: (Trichechus) je jediný rod z čeledi kapustňákovití. Jsou to velcí vodní savci známí také jako mořské krávy. Kapustňákovití se liší od dugongovitých (moroňovitých, Dugongidae) ve tvaru lebky a ocasu. Ocas kapustňáka má pádlovitý tvar, zatímco ocas moroně tvar vidlicovitý (Wikipedie).
Kapusta: Čili brukev.
Kapusta: Slovensky kel.
Kel: Sloní zub.
Ochechule: Nadávka: "Vy stará ochechule!"
Ochechule: Sirény (Sirenia), jsou býložraví savci pobřežních vod. Jsou dobře adaptováni pro život ve vodě: jejich paže jsou modifikovány do tvaru pádel, nemají nohy (zadní končetiny jsou jen rudimenty pánve), mají silnou vrstvu podkožního tuku, nemají srst ani boltce.
Dronte: Blboun nejapný.
Mšicomar: To jsem četl v jakési staré příručce, kterou teď nemohu najít.
Libosad: To jsem četl v nějaké staré publikaci, kterou nemohu zrovna najít.
.
.
.
Divize rébusů:
.
.
.
.
.
Přemýšlím o vstupu do světa instagramu (po vzoru Čerffa) - mámť já čtverce rád:
.
.
Foto: Praha, Smích off; podzim 2018.
.
.
.
Sekce de Kly:
.
.
Foto: Praha, Smích off - Malvazinky, listopad 2018.
.
.
SpQ - Kronika 1902:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Co je to jarmuz?
2) Kdo to byl Tomáš Malvazy? Souvisí jeho jméno z malvazem?
3) V jaké řeči studenti vytýkali důstojníkům hovor maďarský?
4) Kdy naposledy slyšel Cyberštamgast trávu růst? A vy?
5) Řešte rébus - je prostinký a Jagovi se nebude líbit. Ale tohle je rubrika Úplný ptákoviny, takže se sem šikne.
.
.
.
Bonusy a jiné podpultoffky:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Byrrh VII či B) Restaurant Stalehner.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Sněžkové.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Ochechule, ta stará ochechule," vzkřikl filosof Schwestka-Modřanský v hostinci U Váhy.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic - stará Vídeň).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Bude voják, po jehož šavli se dívka sápe (viz horní část pohlednice), stržen ze sudu? Myslíte-li, že ne, napište, co se podle vás stane.
B) Jaký tanec tančí voják s děvou? Jakou melodii jim k tomu jeho druh hraje? Zanotujte.
.
.

P424

23. listopadu 2018 v 18:10 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Praha, odrazoffka vltaffská, výřez, léto 2018.
Mej kap: Spisovně umývej mys; žertovná hláška anglických bukasnýrů (Kočkopedie).
Bandaska: V minulosti byly bandasky hojně používány například dělníky nebo horníky, kteří si v bandaskách z domova do svého zaměstnání nosívali nápoje, například čekankovou či žitnou kávu meltu. V dnešní době její používání pro tyto účely postupně zaniká. Dá se však použít, kromě jiného, i pro přenášení čepovaného piva nebo volně prodávaného mléka. V případě potřeby ji lze i zavěsit (Wikipedie).
Bandaska: Je patrně příponami -as -ka rozšířené slovo banda, které zase bylo utvořeno příponou -da (jako flaška - flanda a p.) ze slova báně (mor. baňa = džbán), zdrobnělého v tvaru baňka. Přípona -aska je asi přenesena od jiného slova, snad od slova faska (z něm. Fass), bečka na sýr, sůl a p (z http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=2130).
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické:
.
.
Foto: Praha, Modřany, listopad 2018.
.
.
.
Divize rébusů:
.
.
.
.
Zápisky majora Plota - O zastupování proviantního náčelníka:
.
.
Foto: Davle, podzim 2018.
.
.
.
Nebojte se udělit pokutu rozjívencům:
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1902:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Jaký je rozdíl mezi Všeobecnou zprávou pokladní a Všeobecnou zprávou kasovní? Vypíchněte podstatné.
2) Jaký je rozdíl mezi průsvitností a průhledností? Vypíchněte podstatné.
3) Na co narážela bukanýrská hláška "Mej kap"?
4) Řešte rébus nebo se o to alespoň pokuste.
5) Komu udělíte rámusenkovou pokutu?
.
.
.
Bonusy a jiné lákačky:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobroduššnossti neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeveno býti má A) Walpurgisfeier či B) Schützen-Toni.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest všem luštitelům rébusu.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Copak to má asi v té bandasce?" pídil se holubář Prunelka v hostinci U Váhy.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Proč má babička u pekelníka tak velké oči? Dedukujte.
B) Co je v budově?
C) Jsou kozlové na snímku z Velkých Popovic?
.

Š79

20. listopadu 2018 v 21:08 | TlusŤjoch |  Šlehy a štulce
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Odrazoffka vltaffská, TlusŤjochůff archiff ÚÚaÚ (=úložiště útržků a úlomků).
Podobenství: Řadu podobenství můžeme najít v Bibli, velice známá jsou Ježíšova podobenství z Nového zákona, avšak podobenství se nacházejí snad ve všech náboženstvích obecně (viz zenové hádanky, hinduistická či indiánská vyobrazení božstev nebo podle některých různých výkladů i biblické či jiné stvoření světa). Zde tato podobenství však často neplní pouze funkci přirovnání, jenž má pomoci k rychlejšímu pochopení věci, ale spíše naopak, může být chápáno jako samostatné duchovní cvičení, díky kterému se nakonec do významu sděleného ponoříme více, než když by nám byla dána ihned jasná a konkrétní formulace sdělení i za předpokladu, že bychom toto pochopili. Podobenství může v tomto případě naše pochopení věci dosti zpomalit či nám v něm i zabránit, avšak právě i díky němu můžeme dané informaci hlouběji duchovně porozumět a ztotožnit se s ní (Wikipedie).
Čaj: Oolong.
Oolong: Oolong (čínsky v českém přepisu wu-lung, pchin-jinem wūlóng, znaky zjednodušené 乌龙, tradiční 烏龍, v Česku často nesprávně ó-long) je označení pro skupinu čínských a tchaj-wanských čajů, které charakterizuje tradiční způsob zpracování, zahrnující zavadání lístků na prudkém slunci a oxidace následovaná rolováním. V čínské čajové kultuře se užívá též označení čaje polozelené nebo žlutozelené (Wikipedie).
Čaj: Ze zbytků rozličných druhů čajových dělají v Číně tak zvaný čaj cihlový; k tomu konci se veškeré zbytky jakousi klovatinou v kusy cihlám podobné slepují a pak v peci suší. Císař Čínský dává tyto cihly vojsku mongolskému co mzdu, pročež se jich též v Mongolsku jako peněz užívá (Všeobecný slovník rad pro každého).
.
.
.
Zápisky majora Plota - výcvik psovodů:
.
.
Foto: Praha - Modřany, listopad 2018.
.
.
.
Nepravidelná zpráva o projektu šnečí pošty (snail mail) - Listy z Prahy:
.
.
.
.
Kytka na listopad:
.
.
Foto: Praha - Modřany, listopad 2018, zkontrastněno.
.
.
.
SpQ - Kronika 1902:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Zpomalilo vám toto podobenství vaše pochopení věci? Napište, čemu nerozumíte.
2) Myslíte si, že Jokay národní dar potřeboval či nepotřeboval? Odůvodněte své mínění.
3) Jak si představujete kypění v překladu?
.
.
.
Bonusy a jiné lákačky:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobroduššnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjevenano býti má A) TipTop II či B) Gruss vom Schützenfest VII.
TlusŤjochůff dekret pro tento článek udělen jest Oby.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Cihlový čaj, vy tupče," křičel tajný rada Vandlíček v hostinci U Váhy.
.
.
.
Bonus:
.
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Určete národnost junáka a dívky.
B) Kdy se opereta Tip-Top hrála poprvé? Byla spíš Top nebo Tip?
C) O čem opereta pojednával?
.

A78

17. listopadu 2018 v 12:12 | TlusŤjoch |  Almanach pana Al-Mana
.
.
.
Technická data:
.
Foto: TlusŤjochůff archiff (obnovená fotka po kolapsu počítače při instalaci de Sítek).
Záměnky Mika Nellida: Viz zelenkavý text.
Yeskyňky: Poplatnost době.
Osma: Horolezecká.
Osma: Veslice.
Osmák: Degu.
Osmák:Tercián.
Proč jsou LK ve dvojtečkách?: Bůh suď.
Poslední zmínka o panu Al_Manovi: Viz http://tlustjoch.blog.cz/1804/a77
.
.
.
Divize rébusů:
.
.
.
.
.
Stručná zpráva o projektu šnečí pošty (snail mail) - aneb co vám může přistát ve schránce:
.
.
CPU: Centrální procesorová jednotka (zkratka CPU, anglicky central processing unit) je v informatice označení základní elektronické součásti v počítači, která umí vykonávat strojové instrukce, ze kterých je tvořen počítačový program a obsluhovat jeho vstupy a výstupy. Historicky byl CPU složen z velmi mnoha elektronických součástek, avšak kolem roku 1970 byly všechny potřebné obvody sloučeny do jednoho integrovaného obvodu, který je označován jako mikroprocesor (Wikipedie).
.
.
.
Slunečnice z Davle:
.
.
.
.
Sekce Zebry přechodové:
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1902:
.
.
.
.
Plénnotázky a plénoúkoly:
.
1) Oč jeskyňkám únosem Smolíčka vlastně šlo?
2) Co osnuje tajný rada Vandlíček?
3) Řešte alespoň jeden z rébusů.
.
.
.
Bonusy a jiné lákačky:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobrodušnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjevena býti má A) Fanetta Karolli z minula či B) Wien K.k. Hofoper.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Jagovi.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
Hostinci U Váhy se rozproudila debata o osmičkách.
.
.
.
Bonus - rozhodl trojhlas při remíze:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Co vyroste z dítěte uprostřed? Proč má tak vyvalené břicho?
B) Co si zapisuje muž uprostřed hloučku. Reprodukujte.
C) Proč se dáma tváří kysele?
.

ÚP002

13. listopadu 2018 v 21:39 | TlusŤjoch |  ÚP (= Úplný ptákoviny)
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Odrazoffka vltaffská, výřez, TlusŤjochůff archiff ÚÚ (=úložiště útržků).
Korekce Mika Nellida (dále jen KMN): Viz zelenkavý text.
Zombie: Pochází patrně z afrického zumbi (fetiš v jazyce kikongo) nebo z nzambi (bůh v jazyce kimbundu, jiný výklad: přes luisiansko- nebo haitsko-kreolského zonbi z bantuštiny, podobné s kimbundským nzúmbe duch). Tento termín rozšířil William Seabrook na konci 20. let 20. století ve své knize The Magic Island. Do češtiny bylo přejato z angličtiny, může být ve všech rodech, převažuje však užití v rodě ženském(Wikipedie). MN ho zde použil v rodě středním.
Tato ptákovina: Není reakcí na Jagův komentář u ptákoviny předešlé (viz http://tlustjoch.blog.cz/1811/up001#162329671 )
.
.
.
Z TlusŤjochova kalendária:
.
.
Foto: Dačice, listopad 2018. otočeno o 90°.
Seminář konal se na den sv. Martina, který mečem rozťal svůj plášť a dal ho žebrákovi.
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické:
.
.
Foto: Dačice, listopad 2018.
.
.
.
SpQ - Kronika 1902:
.
.
.
.
Košíkářka pro JV KR (NnŽV) - kvůli nepřeložitelnosti (viz http://nivnice.blog.cz/1811/neprelozitelnost-par-tem )
.
.
.
.
Plénotázky a plénoúkoly:
.
1) Co je to frikativa a co je to nazála? Uveďte příklady těchto.
2) Jak si představujete mystický šuplík?
3) Kdo to byl Vjačeslav von Pleve a jak souvisí se SpQ?
4) Volně přeložte "Garnierfer Papierkorb". Je slečna korba?
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své Vyssokodobroduššnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjevena býti má A) Fanetta Karolli či B) Vyhlídkový autobus.
TluŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Sněžkové. Třeba přijde i sníh.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Šuplík." pravil silák Rychetník.
"Slík? Koho slík?" rozhlížel se mlsně po sále nahluchlý Pastucha.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Kde se řidič naučil onen nádherný stoj spatný?
B) Určete náměstí.
C) Který z cestujících myslí na něco jiného, než na pražské památky? Označte jej.
.

ÚP001

9. listopadu 2018 v 10:07 | TlusŤjoch |  ÚP (= Úplný ptákoviny)
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Modrava, léto 2018, výřez.
Niton: Radon byl objeven roku 1900 Friedrichem Ernstem Dornem při zkoumání radioaktivního rozpadu radia a byl pojmenován jako radiová emanace. William Ramsay charakterizoval radiovou emanci jejím spektrem roku 1910, určil její hustotu a z ní i relativní atomovou hmotnost a navrhl pro ni název svítící - niton Nt. Později se jméno prvku ještě několikrát změnilo, až byl nakonec přijat návrh na jméno radon a toto označení se používá od roku 1923 (Wikipedie).
Kandela: Nejprve byla tato jednotka definována jako svítivost svíčky definovaného složení (Wikipedie).
Rinej Mink: Holandský ochodník s podmáslím a povidlím.
Rinejmink: Piš Renaming - přejmenování; související slovo - remastering (česky remaštení).
Remastering: Obnovení definitivního (audio, video) záznamu, který slouží co matrice k duplikaci médií pro koncové uživatele (viz mastering), obvykle s cílem zdokonalit věrnost reprodukce (https://slovnik-cizich-slov.abz.cz)
Původně měla být vymetena jako první ÚP toto:
Zatuhlé svaly na šíji
masíruji si rakijí
Tlumí mi bolest tlumí vztek
super ten nástroj ze švestek
Ale bojovníci proti alkoholu byli proti.
.
.
.
TlusŤjochovo podloubíčko:
.
.
.
.
Hanopisné okénko:
.
.
Foto: Zeď býv. modřanského cukrovaru; léto 2018.
.
.
.
Oddíl per Son - modlitba za dobré světlo:
.
.
Foto: Kampa, léto 2018, odbarveno.
Pozn.: Lidi se ostýchám fotit, ale tady jsem neodolal. Původně jsem ostřil na holuby, leč tito uletěli.
.
.
.
Miňonka pro JV KR (NnŽV):
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
Mignon: Fr.; hezounký; hezoučký; miloučký; miláček; roztomilý; činaný.
Miňonky: Opavia sušenky s různou příchutí, máčené v čokoládě. Obsah 50 g.
.
.
.
SpQ - Kronika 1902:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Vyslyšte TlusŤjochůff apel.
2) Čím si masíruje šíji pan Al_man? A vy?
3) Popište, jak si představujete opěšalého Dr. Agouna.
4) Co má Mignonka v uzlíku?
.
.
.
Bonusy a jiná korumpovadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vymeteny býti mají A) Bahenní lázně či B) Fanetta Karolii.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Sikarovi.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"A jeho ústa nevydala ni tón," přečítal si emeritní učitel Bejla nahlas ze starého románu.
"Niton?" vzkřikl intelektuál Třebenský, "radiová emanace?"
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Objasněte výhody a nevýhody pojízdné vany dřevěné a vany kachlíky obložené. Jaký je rozdíl mezi bečkou píseckou a prachatickou?
B) Jakou značku čekulády v lázních používají?
C) Koho vám připomíná muž s plnovousem?
.

P423

5. listopadu 2018 v 19:22 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Odrazoffka vltaffská výřez, Tlusťjochůff archiff ÚÚ (=úložiště útržků).
Ograda CI: Ohrada 51, tajný sovětský projekt z období studené války, okrajově se zřejmě dotýkala i mjr. Plota (Kočkopedie).
Foto: Už myslím bylo jednou použito v maličko jiném zkosení.
.
.
.
Divize rébusů:
.
.
Nápověda: Je to otázka.
.
.
.
Z TlusŤjochova kalendária:
.
.
Foto: Pražské metro.
.
.
.
Zápisky mjr. Plota:
.
.
.
.
Dodatek z Davle - ondulace Zlatovlásek:
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1902:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Řešte rébus - je lehký.
2) Pojmenujte medvídky v poklesslosti. Myslíte si, že povídka skončila hepyjendem? Hlasujte.
3) Jak si představujete secessi studujících?
4) Jaká mužstva v Glasgově hrála?
.
.
.
Bonusy a jiná korumpovadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobroduššnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Nábytek svátek či B) Bahenní lázně VIII.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Lojzovi z LJCafé.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Pod čarou ponoru, pod čarou ponoru," brblal si pod vousy starý Piatníček, vraceje se z toalet hostince "U Váhy".
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Kde je Svátek? Kdo má svátek?
B) Kdo je dáma v autě?
C) Označte dělnického předáka.
.

Kam dál