"Rozbil jsem mu hlavu šutrem a od té doby se tak nějak známe" (VENCA DG)

Září 2010

E21

29. září 2010 v 19:46 | TlusŤjoch |  Elegie čili kocůrovy žalozpěvy
E21o
.
Technická data:
.
Foto: Odraz v potoce v lese Krčském, poblíž restaurace La Buť, vyříznuto, přimodřeno, přiazurováno, jaro 2010.
Stříbrňák: Šlikovský dvoutolar.
Vodka: Pražská.
.
.
Z TlusŤjochova kalendária:
.
E21oB1
.
Senovážné náměstí v Praze (dříve Gorkáč), odbarveno, zaříznuto, srpen 2010.
.
Závod koná se na vlastní nebezpečí zúčastněných borců.
.
.
Slíbená lahůdka z E20 (http://tlustjoch.blog.cz/1009/e20)
.
E21oB2
(A. Hlavinka: "O zvučnosti jazyka českého")
.
.
Jak to dopadlo s náměsíčným kocůrem z Vinohradské třídy? Odstěhoval se do Vídně a měl se tam, jak vyplývá z dobové pohlednice, dobře:
.
E210B3
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic)
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Co je to rujen? A co žolteń?
2) Obsypejte stromek spisovného jazyka a vytvořte hezké české slovo, jež nahradilo by výraz "Talentmánie". Víte, že talent je česky hřivna?
3) Kdo to byl Karel Slavoj Amerling?
.
.
Pro Fredyho:
.
Jednou starý Jech ve vinárně "U draka a meče" předstíral náměsíčnost, aby po střechách utekl bez placení.
.
.
Bonusy, lákačky a jiná Up lácedla:
.
P.T. obci čtenářské nabízí se A) Výjev z resturace (dáma na sudu) B) Telefonní hovor bar - kancelář (angl. verze).
.
.
E21oB4
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic)
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Jaké bylo povolání muže na snímku?
B) Převeďte dialog v angličtině do do veršované češtiny.
.

P155

27. září 2010 v 10:18 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
P155o
.
Technická data:
.
Foto: Rozhraní Modřany/Komořany, detail vnitřností švestky z čísi zahrádky, lomografie, sken filmu, zvětšeno, září 2010.
Struhadlo: Nástroj nebo strojek, jímž se tvrdé nebo polotvrdé hmoty na drobty nebo nudličky různého tvaru rozmělňují; v prosté úpravě plech (v jedné ploše nebo hranolovitě upravený) s otvory k jedné straně proráženými a neuhlazenými, jejichž tvarem a velikostí řídí se tvar a zrno strouhánky.
(Domácí vševěd - ilustrovaný slovník vědomostí ze všecho oborů domácího hospodářství, rodinného a společenského života; zpracoval Josef Kafka; 1926).
Stříbro: Ve formě dusičnanu stříbrného na fotografickém filmu.
.
.
Z TlusŤjochova kalendária:
.
P155oB1
.
Foto: Rozhraní Modřany/Komořany; strhaný (vandaly) a ztrhaný (kritikou)  plakát v MHD čekárně, lomografie, sken filmu, výřez, září 2010.
.
.
Internetový oulovek antikvární, jehož studiem hodlám si vylepšiti svůj mravní profil:
.
P155oB2
.
A začal jsem u pití:
.
E155oB3
.
.
Pro Fredyho:
.
Jednou do hostince "U Váhy" přinesl Rusín Juri Jerofjejeff domácí samohonku ve smaltované konvici a dal ji kolovat. Starý Hron zavdal si z ní mocný doušek, aby jím spláchnul dvojitou porci krvavé tlačenky s cibulí (od firmy Záruba - Chotěboř - viz http://tlustjoch.blog.cz/1009/p154 )
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Co je cisiojanus?
2) Objasněte pojem "holubí truňk".  Používá se tento výraz v Ostřetíně (viz http://sikar.blog.cz/1008/purclici-v-ostretine )? 
3) Napište program na oslavu svátku tygra a jiných kocůrů včetně nápojového lístku a tanečního pořadí. Umí Cyberštamgast tančiti "na kocůra"? A vy?
Nepovinný úkol pro latiníky    : Přeložte "laudi hoc sibi ducunt".
Nepovinný úkol pro češtináře: Byly tvary "strhaný" a "ztrhaný" v popisku kalendária použity správně? Odůvodněte.
.
.
Lákačky, úplatky, podpultoffky a jiná zvýhodňovadla:
.
P.T. obci čtenářské nabízena jest opět dáma, vojáky oblbovaná; oproti ní stojí přesplotová romace. Opět jest uplatněn zvýhodňující TlusŤjochův koeficient (viz http://tlustjoch.blog.cz/1009/e20 ) pro rychle volící komentující (Kdo rychle dává, dvakrát dává).
.
.
P155oB5
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
Roba na snímku je manželka půlláníka Klusáčka, muž za plotem je bednář Hronský (bednářství = živnost přístupná i ženě pro výrobu domácího nádobí a umělého korbílkářství. Doba učení v dílně 2 - 3 roky. také se lze vyučiti v odděl. bednářském odb. školy pro zpracování dřeva v Horách Kašperských /domácí vševěd/), který pod záminkou dodávek díží na těsto, bečiček na slivovici a sudů na zelí motal hlavu půlláníkově paní. Knírek si sličný řemeslník nechával nakrucovat a voskovat ve městě u holiče a vlásenkáře Routa (viz http://tlustjoch.blog.cz/0910/p52).
.
.
Dodatečné otázky:
.
A) Který bednář vyrobil Cyberštamgastovi korbílek? Čím je zdobený? Jaké bylo použito dřevo?
B) Jakou výmluvu použila paní Klusáčková na vytrhané plaňky v plotě?
.
.
Poslední šance pro oblbování dámy:
.
Sejdou-li se do dnešní půlnoci dva komentáře u holiče Routa (= podpora drobných živnostníků) bude výjev zveřejněn včetně jmen obou vojáků.
.
Holič a vlásenkář Rout děkuje za přízeň P.T. obce čtenářské:
.
P155oB6
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
Dodatečné otázky:
.
I)  Kdo napsal tuto operetu? Pod jakým názvem byla zfilmována v Hollywoodu?
II) Používali buršové na cídění bot svých velitelů cipöpasztu "Márta" (viz poslední bonus u poklesslosti A20 - http://tlustjoch.blog.cz/1002/a20 )

Mrzí mne, že nepřišel žádný latiník.
.

E20

23. září 2010 v 18:21 | TlusŤjoch |  Elegie čili kocůrovy žalozpěvy
E20o
.
Technická data:
.
Foto: Park kultury a oddechu Julia Fučíka (nyní Výstaviště), 2009, odbarveno, vyříznuto.
Lavice: Škamna s otvory na kalamáře, v barvě zelené.
Epigram: Vyslovuje úsečně, duchaplně a břitce názor básníkův na známý příběh, věc neb osobu. Zpravidla má dvě části, očekávání(suspensio), jež napíná svým tématem pozornost čtenářovu, a řešení (solutio), jež uspokojuje zvědavost čtenářovu.
(Dr. Jan Menšík: Úvod do poetiky pro vyšší třídy středních škol českých, druhé vydání, upravené a doplněné podle osnov z r. 1933)
Komolý: Bez vrcholku (s useknutou špičkou).
.
.
Z TlusŤjochova kalendária:
.
E20oB1
.
Praha Podolí, poblíž tenisových dvorců, sobotní ráno, září 2010, bezú praff.
.
.
Co dělat, když padají jablka:
.
E20oB2
.
.
Oulofky antikvární v tomto týdnu:
.
E20oB3
.
Padesát kapitolek se vešlo do 68 stránek formátu cca A4. (O kapitolách měl tuším článek Sikar - http://sikar.blog.cz/  , ale teď ho nemohu najít). Kdyby byl Hlavinka blogerem, byla by mu vyčítána délka článků. Narazím-li při četbě spisku na nějakou lahůdku, určitě vám ji naservíruji.
.
.
Pro Fredyho:
.
Bodrý Moravák Hlavinka navštívil ve svém badatelském nadšení Prahu, jmenovitě hospodu "U žíznivého jelena", aby vyzkoumal učinky smíchovského ležáku na hlasivky konzumentů. Měl štěstí, mladý Třebenský zrovna zpíval hlady ve výčepu a starý Hron (hlas jako zvon) ozvučil toalety svým basem.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Myslíte si, že ke snům patří spíš rybička anebo kružítko?
2) Napište epigram na téma "elita" (co nejúsečněji).
3) Čím byste co okrášlili? Čím se okrášluje Cyberštamgast?
.
.
Bonusy & lákadla & podprahová ovlivňovátka:
.
Může být vyjeven lis na peníze z minula (dokonce jsem objevil, že mám ve sbírce dva) anebo lze  P.T. obeci čtenářské hlasovati pro slečnu vojáky oblbovanou.
Opět jsou použity TlusŤjochovy koeficienty: první hlasující 5 hlasů, druhý 4, třetí 3, čtvrtý 2 a pak už po jednom.
.
.
Tentokráte jednoznačně vyhrály lisy na peníze. Inu, mamon světem vládne:
.
E20oB4
.
E20oB5
.
(Obé z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic)
.
.
Žena druhém obrázku je proslulá zápasnice Božka Nykodýmová - Posejpalová. Její chvaty braly dech a drtily kosti.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Jak se říká tanečnímu postoji, který zaujala slečna v červeném na prvním obrázku? Jaký je váš postoj k lisu na peníze? Co lisuje Cyberštamgast?
B) Vypočítejte maximální dostřel šípu z Amorkova luku, víte-li, že délka šípu je 56 cm a rozpětí luku 88 cm a luk je vyroben z tisového dřeva. Jaký byl pozdrav waleských lučištníků?
.
.
Speciální dodatek k Fredyho komentáři http://tlustjoch.blog.cz/1009/e20#81693470 :
.
E20oB7
.
(Z Humoristických listů, ročník neznám)
.

P154

21. září 2010 v 18:31 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
P154o
.
Technická data:
.
Foto: Braník, bývalá zahrádkářská kolonie, září 2010, vyříznuto, pozadí zakolorováno do zlatova.
Použitá literatura a dokumenty:
Tommaso Campanella: Sluneční stát.
Venca Dg: Pivo nad zlato.
Objednávka uzenek: (viz obr. níže)
P154oB1
(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic)
.
.  
Z TlusŤjochova kalendária:
.
P154oB2
.
Foto: Lomografie, sken filmu FUJi, zaží 2010, Smíchoff, vyříznuto, roztaženo vzhůru.
První telepatogram byl odeslán z Modřan u Prahy na Alfa Centauri již v roce 1901 hradlářem Jindřichem Rolným. Na popud C.K. ministerstva obchodu, kam tenkrát spadaly pošty, byly však další pokusy zakázány, Jindřich Rolný byl prohlášen za nepříčetného a odvezen do Vídně. 
.
.
Předbonus:
.
E154oB3
.
Foto: Sídliště Lhotka, září 2010, zeď paneláku se stínem lampy.
.
Původně se zdálo, že jde o duplovaný únos Ého bez diakritiky (blíže viz  http://sikar.blog.cz/rubrika/stupidni-komiksy), ale vše se vysvětlilo, anglofonní monstra plánovala fonetický únos jistého "Í" . Dvě kolemjdoucí dítka předškolního věku poznamenala, že je to "ee".
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Čím zapíjel Fr. Kohoutek objednané uzenky? Myslíte, že vodou z kohoutku? Kdo uzenky hradil?
2) Víte co je to bokeh?
3) Pošlete telepatogram Cyberštamgastovi.
.
.
Bonusy, lákačky a koruumpovadla:
.
P.T. obec čtenářská může svými hlasy rozhodnouti, zda bude vyjeveno řádění opilců v Praze anebo lis na peníze. První hlasující má hlasy 4, druhý tři, třetí dva a pak už to jde po hlase jednom (aby to bylo neprůhledné).
Bude-li zájem, může být kromě tohoto vystaven i avers objednávky uzenek.
.
.
Takže, zde jest avers uzenek:
.
P154oB4
.
a tady opilci:
.
P145oB5
.
(Obé z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic)
.
Pro Fredyho:
.
Starý Jech a Piatníček se snaží zvednout mladého Třebenského, aby zbytečně nerozléval pivo z lahváče, zatímco starý Hron vlastním tělem zastavuje bryčku, aby všichni kumpáni mohli odjet do vinárny Kravín na Vinohradech, která má ještě v tuto pozdní hodinu otevřeno. Četník jim zatím jenom domlouvá.
.
.
Dodatečné otázky:
.
A) Jaký je váš postoj ke krvané tlačence, po které touží Fr. Kohoutek?
B) Kam je odvážen muž na dvoukoláku? Měl dvoukolák v té době přednost před tramvají?
.

Š2

18. září 2010 v 8:08 | TlusŤjoch |  Šlehy a štulce
S2o
.
Technická data:
.
Foto: Ranní vláha v pavučinkách u řeky Sázavy poblíž Kamenného Přívozu, jaro 2010, TlusŤjochůff archiv, vyříznuto.
Pavučin:  neužívejte k zastavení krvácejících ran! Po přiložení pavučiny krev sice z rány téci přestane, ale člověk vydává se často nebezpečí, že bude rána otravou krve zachvácena. Řízneme-li se neb bodneme, vymyjeme ránu mýdlem a zalepíme ji anglickou náplastí, tak aby okraje rány k sobě přilehly.
(Všeobecný slovník rad pro každého se mnoha vyobrazeními, sepsal a sestavil z nejlepších pramenů Václav Fuchs).
Klaka: Placený potlek.
.
.
Z TlusŤjochova kalendária:
.
S2oB1
.
Foto: Lomografie, sken filmu, pražská (Smíchoff) příplotová vegetace, září 2010, vyříznuto.
Datum konání: Podle Top žebříčku českého svazu kalendářníků.
.
.
Pro Fredyho:
.
Jednou přišel do blahé a útulné restaurace "U žíznivého jelena" volební agitátor jedné nejmenované politické partaje Vendlín A. Muška a na párek s křenem lákal tu ku vstupu do strany. Jecha, Piatníčka a mladého Třebenského před tím uplatil několika panáky kontušovky a višňovky, aby jeho projev podpořili tito důvěryhodní štamgasti potleskem.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Co zdokonalil misionář Camboué?
2) Sestavte TopTen  žebříček poklesslostí tohoto blogu.
3) Popište "anglickou náplast". Jak řeší Cyberštamgast situaci, když mu krvácí srdce? A jak vy?
.
.
Bonusy, podpultovky, ovlivňovátka a jiné korupční nástroje:
.
P.T. obci čtenářské naposledy  nabízí se  baletky se šampáněm. Oproti nim ucházejí se vaše ctihodné hlasy dechová kapela "Jarabáček".
.
.
S2oB2
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic)
.
Dámy zleva doprava: Tilda, Hilda, Stella. Šampáňo dodal milovník baletu a velký ctitel baletek, štamgast od Žíznivého jelena, mladý Třebenský. Za dvě piva ho doručil až na pódium starý Jech.
.
Aby byly bonusy genderově vyvážené, zveřejňuji na popud svých poradců i skupinu profesionálních horských vůdců z Tater.
.
S2oB3
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Který z horských vůdců je nejzkušenější? Umí Cyberštamgast zacházet s cepínem?
B) Jmenujte dvě nejznámější baletní školy z dob Rakouska - Uherska.
.

C28

15. září 2010 v 8:08 | TlusŤjoch |  Cedullky
C28o
.
Technická data:
.
Prohnilé plody na obrubníku vozoffky do Braníka, TlusŤjochůff archiff, září 2010, vyříznuto, přisoftěno.
Abú Nasr: Pohádková postava.
Jablko: viz obr.

C28oB1
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohledů)
.
Poznámka: S citátem u jablka se Cyberštamgast neztotožňuje.
.
Slíbený recept na jablkovou pyramidu:
.
C28oB2
.
.
Z TlusŤjochova kalendária:
.
C28oB3
.
Lomografie, výřez, zvětšeno, zkontrastněno, kinofilm FUJ i, srpen 2010.
Kurz: Po celý podzim, jablka si každý frekventant nosí vlastní, jakož i galoše na ven.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Troufáte si (vylézt) na jablkovou pyramidu? Co je to Išl v názvu druhého receptu? Objasněte pojem "svařit cukr s vodou na nitku".
2) Co je zachyceno na lomografii?
3) Volné téma aneb prosloff k Cyberštamgasovi (max. 10 řádků v komentáři)
.
.
Bonusy a další pobídky:
.
Z minula jsou tu ty baletky; oproti nim může ctěné P.T. čtenářstvo v komentářích hlasovati pro dámu s dělovým servisem. Opět je možnost míti celkem tři hlasy, když se ctihodný čtenář či čtenářka projeví i pod poklesslostí http://tlustjoch.blog.cz/1008/p146, která se též týká ovocény.
První hlas pod touto dokonce má váhu pětihlasu.
.
.
C28oB4
.
(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).
.
Žena s raketou je markýza de Bliveaux, jejím sparingpartnerem je její bratranec Yves. V pozadí pozorně přihlíží dělovým servisům svojí paní služebná Charlotte, která vykonávala i funkci masérky.
.
.
Dotatečné otázky a úkoly:
.
A) Služená i bratranec Yves mají stejnou značku slamáčku; určete proč.
B) Může se tenistka v šatech, jaké jsou na obrázku, dopustit "chyby nohou"?
.
.

P153

13. září 2010 v 8:08 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
P153o
.
Technická data:
.
Foto: Zeď u bývalého cukrovaru v Praze - Modřanech.
Speyer: Nečitelný.
Ruch: Cestovní.
VzRuch: Turistický.
.
.
Z TlusŤjochova kalendária:
.
P153oB1
.
Foto:
Lomografie, olejové fleky na silnici stanice autobusů "Kačerov", sken filmu, vyříznuto, zkontrastněno, září 2010.
.
.
Co čtu - ouloffky antikvární (za dvacku):
.
Ch.L.Philippe: Bubu z Montparnassu.
.
P153oB2
.
Plénootázky a plénootázky:
.
1) Napište další atributy německých a japonských turistů.
2) Jaké souhvězdí připomínají olejové skvrny na lomografii (otázka dělaná na tělo MCHS -  viz http://alfa-centauri.blog.cz/) ? Je Cyberštamgast hvězda? S čím/kým tvoří hvězdokupu?
3) Jak se veselí Cyberštamgast? Jak se veselíte vy?
.
.
Bonusy, lákačky, lákadla, a jiná osidla:
.
P.T. slovutné čtenářstvo může opět volit prase kolem krku anebo baletky, které pijí sekt.
A speciálně pro http://sikar.blog.cz/ může být vyjeven É unesený na červeného trpajzlíka.
.
P153oB3
.
TlusŤjochůff čerstvý archiff, září 2010, bývalá zahrádkářská kolonie Braník, zasaturováno.
Červený trpajzlík žhne zlostí a současně bledne vzteky, neb se mu nedaří svými turbulencemi otočit Ého do polohy ruského "Š" ani do polohy českého "M", aji čárka si drží svoji pozici jako čárky na Cyberštamgastově účtence.
.
Hlasování o ostaních bonusech prodlouženo do zítřka do 15:15, nově se přihazuje i recept na jablkovou pyramidu, aby by byl boj jedlejší.
.
.

P153oB4
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic)
.
Muž na snímku je poštovní doručovatel expresních zásilek Robert Lev Hájek, který bez odmluvy doručí i ten nejexotičtější balíček. Donášku uherského bagouna si pochvaloval, neboť jakožto člen karlínského ochotnického spolku "Dráteníček" hrával často chrabrého Bivoje.
Ten den však byl štamgasty Piatníčkem, Pondělníčkem a starým Jechem vyhozen z hostince "U žíznivého jelena" pro úděsný zápach.
.
Jablková pyramida bude použita v další chystané poklesslosti.
.
.
Dodatečná otázka:
.
A) Kdo vážil více, bagoun nebo R.L.Hájek? Z čeho tak usuzujete?
.

P152

9. září 2010 v 8:08 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
P152o
.
Technická data:
.
Foto: Lomografie, sken fotky, výřez, zasaturováno, zmuchlaný ubrus (mnou), srpen 2010.
Zuby: třenové
Zubní prášek: Na čištění zubů upravíme takto - 15 g. prášku z uhlí, 8 g. prášku chininové kůry, 4 g. prášku z puškvorce, 2 g. fialového kořene, 2 g myrrhy utluče se a smíchá. Při upotřebení netře se celá řada zubů na příč, což jest škodlivé, nýbrž dolů a nahoru po zubech, čímž i mezery mezi zuby se úplně vyčistí a v čistotě zůstávají.
(Všeobecný slovník rad pro každého se mnoha vyobrazeními, sepsal a sestavil z nejlepších pramenů Václav Fuchs).
.
.
Z TlusŤjochova kalendária:
.
P152oB1
.
Foto: Tlusťjochůff archiff, odrazy v potoce v Krčském lese, velmi detailní výřez, doostřeno, zkontrasněno.
.
.
Oulovek z veletrhu Sběratel 2010:
.
P152oB2
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic)
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Udělejte si test z fotografie č. 2. Jaký výsledek vám vyšel?
2) Při jaké příležitosti skákal naposledy Cyberštamgast přes švihadlo a kam až se vyšvihl?
3) Co se vyrábí na obrázku č. 3? Vyjmenujte pozice všech mužů na pohlednici zleva doprava. Jaká vyznamenání mají muži na saku?
.
.
Bonusy a lákadla:
.
P.T. obec čtenářská může rozhodnouti se mezi mužem s prasetem z minula a mezi výjevem ze zahradní restaurace Klamovka. Opět se počítá (za dva hlasy) i komentář pod poklesslostí http://tlustjoch.blog.cz/1001/p77, páč i ta pojednává o Michli, kde je oblíbená restaurace
Venci Dg "U Jaurisů"; resp. byla, páč nyní je z ní čína.
.
.
Editace 10.09.2010 po návratu z osvěžovny "Chaloupka"
.
Řešení pohlednice (obrázek číslo 3) - je to výrobna poštovních známek.
V Bonusech vítězí Klamovka a Sikar (viz http://sikar.blog.cz/1009/unos-eho-3-multiunosversum-5) , který udělal trojbod.
.

Offšem ... nejdou mi vkládat obrázky ... ňák to jde celé do kopru ...
Editace 12.9.2010 - narval jsem to tam přes kódovaní v HTML, ale při mé vrozené lenosti je to nápor na mé nervy.
.
.
P152oB2
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic)
.
Voják vpravo je feldvébl Viktorín Kukurziczka; na základě této pohlednice byl později arestován, páč v té době neměl povolenou vycházku. Jeho tanečnice je vdova Vávrová, milovnice mokka kávy.
Muž v cylindru je oficiál hlavního puncovního úřadu a pátrá tu po falešných mincích.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Označte v davu padělatele Páchu, známého pod přezdívkou Kifte.
B) Co je to kifte?
.

P151

7. září 2010 v 8:08 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
P151o
.
Technická data:
.
Foto: Odrazy na potoce v Krčském lese, vyříznuto, nedatováno, TlusŤjochůff archiff (úložiště).
Vlaštovka:  ... a každý, kdo by vlašťovce ublížil, platil by za otrlého zlosyna.
(Všeobecný slovník rad pro každého se mnoha vyobrazeními, sepsal a sestavil z nejlepších pramenů Václav Fuchs).
Růže: Mechovka a kapucínka a stolistá.
.
.
Z TlusŤjochova kalendária:
.
P151oB1
.
Lomografie, srpen 2010, vyskenováno, oříznuto, odbarveno, odraz v zrcadle, tenisové kurty.
.
.
Pro Fredyho:
.
Starý Jech nemá rád ani čínu ani úředníky. Ale velmi si zakládá na svých znalostí o rodech růží a rád o nich v restauraci "U žíznivého jelena" hovoří, obzvláště pak o růži vinné (rosa rubiginosa ).
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Sestavte vlaštovku z novin na lomofotografii níže.
2) Co je to pyrogallol a čemu se používá?  
3) Co by poradil Cyberštamgast mistrovi Wu? Co je to malajka? Jak by s malajkou naložili obyvatelé Ostřetína (jmenovitě Pavel Lohniský - viz http://sikar.blog.cz/1006/3-pavel-lohnisky)?
.
P151oB2
.
Lomografie, sken filmu, příprava na výměnu cukrů, srpen 2010, výřez.
.
.
Lákačky a ovlivňovátka:
.
P.T. obec čtenářská žádá se, aby ve svých komentářích rozhodla, zda má býti vyjeven muž s prasetem anebo kankánové tanečnice z minula.
.
.
P151oB3
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
Muži s dalekohledy jsou pánové Pondělníček a Piatníček, štamgasti od "Žíznivého jelena"; lístek do karlínského Varieté jim dal sám impresário tohoto podniku, když  mu zachránili jeho peněženku před známým nenechavým smíchovským kapsářem Bělohoudkem.
.
.
Dodatečné otázky:
.
A) Jak se jmenuje nástroj, s kterým tanečnice vystupují?  
B) Který z hudebníků pod pódiem zahrál falešně?
C) Co vás na pohlednici nejvíce zaujalo?
.
.

E19

5. září 2010 v 8:08 | TlusŤjoch |  Elegie čili kocůrovy žalozpěvy
E19o
.
Technická data:
.
Foto: Hluboký TlusŤjochůff archiff, odraz v sídlištním schodišťovém okně, uschlá květina s trny, nedatováno.
Truchlohra: Čili tragédie:
E19oB1
.
(Dr. Jan Menšík: Úvod do poetiky pro vyšší třídy středních škol českých, druhé vydání, upravené a doplněné podle osnov z r. 1933)
Další světlušky: Viz http://tlustjoch.blog.cz/0909/a17
.
.
Z TlusŤjochova kalendária:
.
E19oB2
.
Foto: LOMOgrafie, zapálení ohně v domácím grilu, srpen 2010, vyskenováno, vyříznuto.
.
.
Jakou čtu nyní knížku (ouloffky antikvární):
.
E19oB3
.
(Z Tlusťjochovy sbírky starých reklam)
.
Díky této brožurce vím, proč si Cyberštamgast nevede deníček:
.
E19oB4
.
.
Ovlivňovátka, lákačky, bonusy a jiné:
.
Opět jsou P.T. obci čtenářské nabízeni (jiz potřetí) bůkmejři; oproti nim lze voliti kankánové tanečnice. Hlasovat můžete i u světlušek v http://tlustjoch.blog.cz/0909/a17 (tam se hlas počítá dvakrát, takže šikovní komentující mohou uplatnit tři hlasy)
.
.
Pro Fredyho:
.
Dialog flamendrů jest veden ve vináně "U modré bobule"; těmto povalečům říkal starý Jech posměšně "modráčci" a jednou za to byl podvakráte přetažen vycházkovou hůlkou přes hřbet. Třetí úder však starý pivař obratně vykryl a vyrazil lstivě útočníkovi monokl levačkou z pravého oka a pravačkou mu udělal monokl na oku levém, z čehož měl potom policejní zapisovatel Macháček poněkud zamotanou hlavu.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Čím se očišťuje Cyberštamgast? Koho očišťuje Cybeštamgast? Píše si Cyberštamgast nocík?
2) Co je to cvikr? 
3) Napište plamenný projev na téma "Můj listonoš Josef Grünwald". 
.
.
Los rozhodl pro dostihové bůkmejkry:
.
E19oB5
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
Muž v zelenošedém obleku (bůkmejkr Jimmy) právě zjistil, že mu někdo ukradl z jeho brašny veškerou  hotovost.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Odpovězte na otázku pod obrázkem řečnickou otázkou.
B) Na kterého koně napsaného na tabuli byste si vsadili a proč?
.
.
A co vám mohu ještě sděliti:
.
E19oB7
.
(Z TlusŤjochovy sbírky kuriozit, tiskopis C.K. Rakousko - Uherské armády; aneb kolik řečí umíš, tolikrát jseš zdráv)
.
.

Š1

3. září 2010 v 8:08 | TlusŤjoch |  Šlehy a štulce
Š1o
.
Technická data:
.
Foto: Barák zrcadlící se na mokré vozovce, otočeno, vyříznuto, zaří 2010, Smíchov, poblíž restaurantu "U Žíznivého Jelena".
Dodatek k titulku:  ... zatímco Cyberštamgast si libuje v konvenci čárkové.
O čem to je: O délce a o objemu a o obsahu.
Do čeho se to naváží: Do diskuzích proti pravidlům, pro pravidla, pro jiný výklad pravidel (např. http://klub.blog.cz/1008/72-prichozi-komentare-1222-1243); jsem pro dodržování pravidel, ale nelíbí se mi výklad pravidla "o délce článku", tak jak byl aplikován např. na tento článek http://smaragdovypribeh.blog.cz/1008/a-co-vy-na-ruzovou-zadnici, viz komentáře 7, 8)
.
.
TlusŤjochovy omalovánky:
.
Š1oB1
.
Foto: Zeď poblíž Smíchovského nádraží, zaří 2010.
Povolenka: Lze domalovati i mnohé jiné.
.
.
Oba výcvaky vznikly při dni kavárenského povaleče, když jsem se ubíral podél lihovaru (kousek od bistra "Veselá Koza") kamsi k Vltavě, abych udělal pár snímků, anžto jsem se neuváženě zapojil do klubového projektu http://klub.blog.cz/1008/projekt-52. Déšť mne však zahnal do antikvariátu v Kotevní ulici. Místnost nacpaná literaturou, knihy nejen v policích, ale v pyramidách po celém obchůdku; určitě tam někde byla i ona pověstná mumie knihomola. Vylovil jsem zlaťák z kapsy a zakoupil útlé dílko Dykovo, o které mi ve škole nic neřekli.  
.
Š1oB2
.
... a s Čehonem jsem zapadl do nejbližší kavárny ...
.
.
Bonusy, lákadla, ovlivňovátka, navnaďovače:
.
Zůstávají ti bůkmejkři z minula anebo se může P.T. obec čtenářská nechat překvapit tím, co ulovím dneska na veletrhu SBĚRATEL v Letňanech. Anebo (ale je to velmi nejisté) může být vymetena i nějaká lomografie, odpoledne si jdu do fotolabu pro výsledky nedělních snažení.
.
.
Pro Fredyho:
.
Jednou "U žíznivého jelena" se starý Jech převlékl za uklízečku a cosi dokresloval na toaletách.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Co je to látro?
2) Jak je definovaná historická délková jednotka "hon"? Co je to poplužní dvůr?
3) Nakreslete či verbálně popište, jak si představujete přítele Čehona.
.
.
Takže vyjevuji jeden oulovek z veletrhu:
.
Š1oB3
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic)
.
Na obrázku je stavební elév Vojtěch Votrubec, kterému štamgasti z restaurace "U žíznivého jelena" v létě, jmenovitě Piatníček a starý Jech, napovídali, že zdejší výčep a Smíchovský pivovar jsou propojeny tajnou chodbou s odbočkou do pražské kanalizace.
Snímek zachycuje eléva po několikaměsíčním bloudění v pražském podzemí, jak se vrací do osvěžovny, kde už se všichni chystali na vánoční svátky.
Bůkmejři budou vyjeveni v časech příznivějších kurzů.
.
.
Citace z Čehona:
.
Možno někoho boykotovat a současně opisovat od něho komposice? A od Nepovíma se tak pěkně opisovalo: byl to "pilník".
.
.
Dodatečné úkoly a otázky:
.
A) Od koho opisuje cyberštamgast?
B) Zkomponujte bez opisování krátký dithyramb o burčáku. Co je to dithyramb?
.

E18

1. září 2010 v 19:34 | TlusŤjoch |  Elegie čili kocůrovy žalozpěvy
E18o
.
Technická data:
.
Foto: Zámková dlažba s kanálem (podle hesla sprostej jako dlaždič, sprostej jako kanál), oříznuto, odbarveno, otočeno; Modřany, srpen 2010. Vyboulení dlažby je přírodní proces.
Zlatý zvonec: Gůglil jsem, zda to není jméno nějaké hospůdky, či restaurace, leč marně. Míting byl tedy zřejmě na sucho.
Věnováno: Uzavřeným kapitolám (o kapitolách blíze viz: http://sikar.blog.cz/1009/kapitolovky-a-jednorazovky-he)
Remingtonka: blíže viz bonus u poklesslosti http://tlustjoch.blog.cz/0910/p51
.
.
Z TlusŤjochova kalendária:
.
E18oB1
.
Foto:
Hluboký TlusŤjochůff archiff, nedatováno, odbarveno, lokalita u metra Kačerov.
Když jsem hledal něco o pletení, narazil jsem v "Domácím vševědovi" na pojem pletenka:
Pečeně svíčková. Celá svíčková  se rozřízne napříč ve dva kusy a každý z těchto kusů po délce na tři prameny, jež se pak spletou obyčejným způsobem jako trojramenný cop, protýkají se slaninou, podloží máslem a pečeňovým rosolem a tak se dusí. Na míse zdobí se červenými a bílými řetkvičkami do pletence vsazenými a růžicovitě loupanými, na koncích kytičkou řetkvičí a ve středu, kde se obě pletenky spojí, kupkou poupat zelníčku.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Popište a graficky znázorněte pletařský steh španělský (první i druhou řadu). Nastehujte Cyberštamgastovi ubrus s výšivkou holoubků.
2) Co je to pes planus?
3) Kdy Cyberštamgast finišuje?  
.
.
Bonusy, lákadla, vnadidla a jiné podpultoffky:
.
P.T. obec čtenářská má možnost rozhodnouti ve svých komentářích, zda budou vyjeveni bůkmejkři dostihoví anebo delegace capartů k Cyberštamgastovi.
Pozor! Změna v hlasování, ježto se minule vyskytly jakési nesrovnalosti (fešné x falešné hlasy), má nyní každý blahorodý čtenář možnost hlasovat dvakrát, protože téma "remingtonka" vyskytuje se i v poklesslosti http://tlustjoch.blog.cz/0910/p51; samozřejmě že jednou tu a jednou tam. CŠ samozřejmě už dal (neplatný) hlas capartům.
.
.
Fro Fredyho:
.
Konec konců dneska je to volné téma. Starej Jech má kocovinu, Pondělníček a Piatníček odjeli na služebku a mladej Szuk je na mírové misi na válečné lodi Maxmilián Udatný (viz komentář http://tlustjoch.blog.cz/1008/p150#80966895).
.
.
E18oB2
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic)
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Napište křestní jména capartů zleva doprava. Určete značku piva v poháru a v půllitru.
B) Prořč je vánočka stejně velká jako kubánský doutník? Co symbolizuje motiv vlčího máku?
.