"Rozbil jsem mu hlavu šutrem a od té doby se tak nějak známe" (VENCA DG)

Pr30

5. března 2011 v 18:45 | TlusŤjoch |  ProJEKty
Tak, jeden cyklus skončil, tohle poslední příspěvek do LS
zadání znělo fantasy příběh, takže něco, co není mým šálkem čaje:

Kocůrova achronologická Kniha Pahorkatiny - VOJNA III. a IV.
.
Říkalo se, že se narodil z té studny v kapli blahoslaveného Kostěje Neposkvrněného v roce sucha.
.
Paragraf 3/a - Studna.
.
Byla tu od nepaměti.
Nezměřitelná.
Roku 765 letopočtu Angh do ní král Úgg nařídil naházet zohavené mrtvoly svých nepřátel po nezdařeném puči "květů" . Modrá nemoc pak vtrhla na Pahorkatinu. Vesničané houfně mřeli.
Vojáci vyrabovali státní pokladnici, arsenal, Chelsea a odtáhli.
Král zešílel a potají se oženil s vědmou; ta ho onedlouho otrávila lektvarem z hadího kořene a prohlásila se tou, které jde do hor.
Nabrala vody ze studny, plivla do ní prorockou slinu a odešla, jak to stojí ve svitcích Yarhanových. Odešel i patriarcha Yarhan a šest jeho synů. Zůstal jen Kostěj Neposkvrněný, aby svitky spálil. Pod jeho oduševnělým vedením mniši řádu Copaiů studnu vyčistili a započali se stavbou kaple. Draci, dar manadrínů z Chei-Wai-Chei, vybudovali ohnivzdornou kryptu, srdce celé kaple a vdechli ji svoji sílu a odletěli na další mírovou misi.
Když poprvé zazněl zvon "Nejlíbeznější z líbezných", lid padl v prach a vyzpovídal se samovolně ze svých hříchů. Stádo dostalo svého pastýře a modrá nemoc ustoupila.
Avšak i čas bytí a nebytí Kostěje Neposkvrněného se naplnil, tři nejstarší mniši odnesli ho ke studni, jak jim prastaré řády kázaly, a on zde u jejího roubení meditoval, dokud duše neopustla jeho tělo. Zub jeho moudrosti padl do vody a voda ho přijala. Zvonu puklo srdce.
Po smrti otce představeného se Řád Copaiů rozpadl, mniši roztrhali svá roucha a splynuli se stavem zemědělským.
"Nejlíbeznější z líbezných" se zřítil ze zvonice.
Studna osiřela.
Vesničané pokojně orali svá políčka. Děti se rodily a kmeti mřeli. Čas líně plynul.
.
Paragraf 3/c - Disputace
.
"Nejhorší je neznat svého nepřítele."
"Pálením svitků …to začíná."
"Pálením slivovice …to končí."
"On je konec i začátek!"
"Meč, chybí meč králů. Lze jej nahradit duší hofmistrovou?"
"Jsi vyvolencem, na tom nic nezměníš."
"Vyvolencem Světla, vyvolencem Temna, vyvolencem Obou Os Příšeří?"
"Voda, led a pára. Ty jsi trojediný."
"Pomni, nedostalo se mi výcviku."
"Já jsem tvůj výcvik."
"Vědma odešla do hor …proroctví zůstalo nevyjeveno."
"Dej zvonu nové srdce."
"Nejhorší je neznat svého nepřítele."
"A on přijde!" vzkřiknul císařský špeh a vhodil do studnice hydrofán,
"Quod erat demostrandum!" zakřepčil zrádce.
Hydrofán, vsav vodu do sebe, barevně se zatřpytil se.
.
Paragraf 4/b - Mimodimenzní
.
Mudrcové zmizeli. Zůstal jen dragoman Al Bín Čidi a klíčnice Maria "rajtký".
Zlo se přišlo napít.
Hydrofán ještě jednou zapableskoval a klouzavým, vířivým pohybem mizel v hlubinách.
Hladina se roztáhla obdobně, jak to popisuje bard Erben ve svém kultovním Vodníkovi.
.
Paragraf 6/a - O povaze armád - pozice (graf)
.
B/M Č/Č
| ___________________-P- __________________|
.
legenda B/M … bílá/modrá armáda
Č/Č … černá / armáda
P … pramen
Štítonoši … neuvádí se.
.
Paragraf 6/b - O povaze armád - představení
.
Vodorodý stál na pahrbku v čele bílé armády.
Jen klanový náčelník Symetriků AuouA zlatovousý byl ve žlutém.
"Bílá je přece barva smrti," pomylel si Vodorodý.
"Správně, učedníku," pravil mentální hlas a armáda zmodrala.
Jen klanový náčelník Symetriků AuouA zlatovousý zůstal ve žlutém trikotu.
Tradice je tradice. A peleton musí vědět na čem je.
Na protilehlém pahrbku v čele černé armády na ohromné vodoměrce tyčila se postava již od pohledu pružná a svižná jako gumička do vlasů.
"Jsem z Lo"
"Odkud?"
"Sakryš! Toho odporného kronikáře, co komolí vlastní jména, okamžitě nechte zavřít do hladomorny! Jsem Zlo. Ne to Zlo, ale Ta Zlo! Žádné rozkydané, beztvaré, mátožné, … ale Ta konkrétní sexy Zlo, co se přišla napít!"
Marií "rajtký" projel osten žárlivostí.
"Tekutina ve studni je vyvážená směs živé a mrtvé vody. Její alchymysté obešli antidopingový zákon a vyšlechtili mořské vodoměrky, která dokáží odpít živou složku. Tím dojde k porušení prastaré rovnováhy a ti zemědělci nahoře již neosejí. Chraň pramen (a uváděj zdroje), pane!" ozřejmil záměry černé nepřítelkyně dragoman.
"Jsem Vodorodý! V pití jsem nejzkušenější mezi zkušenými, mohu v mžiku naučiti své muže odpít mrtvou vodu! Toho bohdá nebude, abychom to k remíze nedotáhli!"
"Ale to umřou, Vaše Vyssokohazardnosti!"
Modrá armáda zbledla.
.
Paragraf 6/aB - Zteč a protizteč.
.
Vodoměrky se daly do pohybu.
Kmenový náčelník AuouA zlatovousý máchl pravicí , lučištníci vystřeli šípy, lovecký chamelon jazyk.
Vodoměrky tvrdošíjně klouzaly ku prameni podporovány palbou dvou těžkých katapultů.
Lučištníci zvýšili údernost svých střel tím, že hroty šípů omočili v téměř stoprocentním kapsaicinu, získaného ze Sikarovy chilli zahrádky ve Středozemí.
AuouA zlatovousý sešikoval své věrné pěšáky a vyrazil na protizteč. Jeho zlatý vous vlál nade všemi jako památný praporec Gabrielůff. Za cenu hrozivých obětí, kosen palbou katapultů a otrávených šipek, zastavil houfec Symetriků útok vodoměrek. AuouA vyrazil vítězný ryk a jedním máchnutím svého obouručáku odsekl hlavu poslednímu howadu. Bohové mu však nedopřáli vychutnat si triumf, šíp z černé kuše proťal mu hrdlo a AuouA umíral jako rudovousý …
Obě strany nasadily své zálohy. Pero se zdráhá popisovati utrpení holobrádků a vetchých starců nad hrobem nalákaných blyštivým zlatem elfských verbířů a anglosaských hedhantrů …
.
Paragraf 6/aC - Zvon
.
Ta Zlo směle pobídla svoji vodměrku a sama vyrazila ku prameni. Vodorodému zbýval poslední šíp. Vítr vál příznivý. Tisové dřevo luku se poslušně napjalo do oblouku. Tetiva zadrnčela.
"U Svantovíta, pane! Minul jste o dva lokte!"
Vodoměrka dosáhla pramene a sklonila hlavu. Vahadla osudu začala se převažovat ku černé straně. Ta Zlo se kochala a v návalu velkodušnosti nechala poslat kronikářovi do vězení tatarský biftek.
"Už z hor zníííí zvóón …" ozvalo se odněkud naléhavě.
Na primitivním trámoví rozhoupával neznámý amatérský hudeník "Nejlíbeznějšího z líbezných". Klíčnice Marie "rajtký" mu vtiskla nejvášnivější polibek všech dob a zvon opět dostal srdce. Dva páry mladých paží udělily "Nejlíbeznějšímu z líbezných" mohutný impulz, až zvon opustil trámoví a v ladném oblouku dopadl přesně na pramen. Jeho hrana jako břit gilotiny dekapitovala vůdčího samce vodoměrek. Smělý hudebník z vrcholu zvonu po vzoru španělských toreadorů smeknutím čapky pozdravil mrtvého nepřítele.
Ta Zlo po něm vrhla vztekle trofejním řemdichem a trefila jeho záda.
Než-li však tělo omráčeného muže mohlo sklouznouti na zem, zvon explodoval pod silou natlakované vody ve svém nitru. A zevlouni před Matku boží v Paříži poprvé popatřili Quasimoda, zvoníka.
.
Paragraf 7/x - Vůdcové (čti lídři)
.
Pramen byl opět nechráněný.
"Co umí moje vodoměrky, umím i já," ušklíbla se Ta Zlo,
"Jen se mi to trochu ekluje!"
Vodorodý se řítil jako horská bystřina, jako pára nad hrncem, s nahým mečem, aby jí v tom zabránil.
Ač jste měřili v jakých koliv délkových měrných jednotkách, ač jste měřili z jakéhokoliv úhlu, bylo jasné, že to nestihne.
Vahadla osudu se podruhé začala převažovat ku černé straně.
Ta Zlo si hltla z pramene a začala se dusit. Cosi se jí vzpříčilo v jícnu. Vyprskla vodu, ale přemět v jícnu ji dusil dál.
Zbrunátněla. Padla na zem, chroptěla a svíjela se.
Vodorodý doběhl, pozvedl svůj meč nad hlavu … a zaváhal. Křivky šíje Té Zla byly naprosto fascinující.
"Jasněže! Nedokážeš to!" zaskřehotala vědma,
"Nejseš totiž královské krve. Ostatně, ona také ne," A praštila Tu Zlo do zad. Cosi bílého vylétlo. Zub moudrosti Kostěje Neposkvrněného! Stolička opsala parabolu přesně podle vzorce a vysekla otvor do hydrofánu.
Klíčnice Maria "rajtký" odepjala ze svého svazku ten nejrezivější klič a zasunula ho do onoho otvoru.
.
Paragraf 101/x - Návrat (nikoli Jediho)
.
Studna je vyvrhla do dračí krypty.
"Rovnováha je zachována," řekla smířlivě Ta Zlo.
"Ale kritika to asi nepřijme," pohodil hlavou Vororodý.
Maria "rajtký" úlevně leštila svazek svých klíčů.
"A od čeho je tenhle?" ukázal Vodorodý na malý aluminiový klíček.
"Od královské vinotéky."
Vodorodý jej sejmul z kroužku, vzal Tu Zlo kolem pasu a zašeptal:
"Pojď, přišla si se přece nepít, ne?"
"Kolik lidí musí být pobito, abychom poznali pravou lásku." povzdechla si filosoficky klíčnice Maria "rajtký".
.
Paragraf 111/e-nd END
.
Dragoman Al Bín Čidi se zotavil ze zranění a založil první universitu.
Zrzaví mravenci zpuštošili toho roku veškerou úrodu zemědělců.
"Ale já za to fakt nemohu," stěžovala si Ta Zlo.
"Všechno se svede na mne."

Technická data:
.
Hydrofán:
mineralogie, původně drahý opál, u něhož došlo k zakalení v důsledku ztráty vody. Ponořením do vody se stává opět průsvitným a znovu jeví i změnu barev. Vyskytuje se např. v Dubníku (Slovensko), je znám i ze Saska v Německu. Název z řeckého hydór voda a fainesthai jevit se. (z http://leccos.com/index.php/clanky/hydrofan)
Dragoman: arm. tlumočník, konsulní úředník na Východě. (Dr. Fr. Soukup: "Slovníček cizojazyčný", 1922)
.
Ilustrace:
.
Kostěj Neposkvrněný
.
Ta Zlo
.
Dragoman Al bin Čidi
.

AuouA umíral jako rudovousý … (detail obrazu od mistra Barwicka)
.
(Všechno Tlusťjochovy vodní odrazoffky)
.
.
Koutek uwologie - mávání dílům uměleckým:
.
.
(Stanice metra "Národní třída", průhled zrušenou restaurací do výkopových prací, březen 2011)
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Která postava je vám nejsympatičtejší a proč? Rozveďte.
2) Bude TlusŤjoch doživotně vyloučen z podobných soutěží ? Může okresní hygienik studnu uzavřít?
3) Nakreslete zmutovanou vodoměrku.
.
.
Bonusy a podpultoffky:
.
Honem si něco přejte štepným veršem až do vyčerpání zásob. Nejlepší komentáře postoupí do slosování.
Tah již brzy.
.
Pro Fredyho:
.
"Dneska je to na paňáka," pravil intelektuál Třebenský a učinil tak.
.
.
Bonus:

(Z TlusŤjochovy sbírky starých reklam).
.
Snad to vyhovuje :
http://tlustjoch.blog.cz/1103/pr30#87720035 --- křepce tam hledí kde kdo
http://tlustjoch.blog.cz/1103/pr30#87751227 --- Goliáš se jmenuje jeho nejmilejší včelí královna
.
.
Dodatečná otázka:
.
A) Kde schovává včelař medovinu?
.
 

7 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Naďa Naďa | Web | 5. března 2011 v 19:19 | Reagovat

1) Nejsympatičtější je mi ta která šla do hor, nabrala vody a plivla do ní prorockou slinu, škoda, že ve svitcích není známo co se s tou naplivanou vodou stalo. Soudím podle dochovaných prací prof. J. Čudila, že tato voda byla v horách vylita na malém kopečku, z něhož se postupem času vyvinula Sněžka.

2) Podle toho kdo o tom bude rozhodovat. V případě, že velký admin, pak se nebojím. Okresní hygienik může uzavřít nejen studnu, ale i kohoutek :-)
3) Kreslení mi nejde, nenakreslím ani nezmutovanou vodoměrku, přenechávám šikovnějším.
Bonus a podpultoffka až ve druhém vstupu. :-)  8-)

2 Naďa Naďa | Web | 5. března 2011 v 19:25 | Reagovat

Přeji si jen něco málo, co by za to ale stálo.
Děvu,papírníka, či chlapce, co na obrázku hledí křepce.
Dejte bonus malovaný, nebo aspoň bílý, vaše skříň vám snese jiný :-)

3 Shariony Shariony | Web | 5. března 2011 v 19:46 | Reagovat

1)Nejsympatičtější by mi asi taky byla "ta, která odešla do hor", ale není o ní víc rozvedeno, určitě sbírala bylinky, věštila budoucnost a svolávala síly mraků a slunce.. Jenže flusala, to mi někoho připomíná.
No takže vyhrává úžasná a sexy Ta Zlo, z její povahy je přeci jen znát leccos víc než z té do hor odkráčejíc.
2)Okresní ne, ten se tam v té době nenacházel. Leda kdyby se z toho začaly plnit lahve s vodou a prodávat, pak by zakročila Potravinářská komora.
3)to bych možná mohla časem zkusit... příležitostně..

4 Jago Jago | 5. března 2011 v 20:12 | Reagovat

Že bude TlusŤjoch vyloučen, je nabíledni, pokud o tom budou rozhodovat příznivci fantasy. Ti totiž nemají rádi, když si z jejich kultů a okultů dělá někdo srandu, ke všemu ještě s překlepy. Jak ho znám, tak se určitě zapojí do alternativních projektů na stránkách, kde o jeho věhlasu ještě neslyšeli a než si uvědomí, koho mezi sebe pustili, bude pozdě.
S pozdravem "Střevozemi zdar!"

5 Shariony Shariony | Web | 5. března 2011 v 20:17 | Reagovat

Víla tančící v zahradě
s višněmi na uších,
směřuje k dřevěné ohradě
svobodu tam tuší.. :D
Tohohle pokusu si jako važ, já rýmovat absolutně neumím.. A bonusem tedy může být jakékoliv podstatné jméno z toho onoho..

6 Jago Jago | 5. března 2011 v 20:28 | Reagovat

Kreslit neumím, tak se bohužel nechytám. Zmutovaná vodoměrka je eufemizmus pro zfalšovaný (hacknutý) vodoměr.

7 Anna B Anna B | E-mail | Web | 5. března 2011 v 20:45 | Reagovat

Jednoznačně nejsympatičtější je Tlusťjoch. Ve všech vostatních se beznadějně ztrácím. T. poskytuje naopak šanci ztrácet se nadějně. Vivat!

Soutěže? Co to je? A hygienik.... no já nevím. Možná by se vyplatilo uzavřít hygienika do kontaminované studny.

Modo Věrku nakreslím... jednou.
Vodoměrky pošly. 8-)

8 Jarka Jarka | Web | 5. března 2011 v 20:49 | Reagovat

Volá jaro, ejchuchůůů
za kamny, už nebudu!
Prosím parčík, květy, ptáčky
honem rychle, bez vytáčky. :-P

9 Janinka Janinka | Web | 5. března 2011 v 21:40 | Reagovat

1)Jednoznačně vědma. Je hezké vědět, že je někdo horší, než já
2)Říká se "bordel v bytě, zdravé dítě", třeba má hygienik podobné smýšlení i o studni...
3)8-I-I-I-      Snad se mi povedla :-D

10 Vendy Vendy | Web | 5. března 2011 v 22:10 | Reagovat

Jednoznačně úlet hodný Terryho Pratchetta a Douglase Adamse. Mám dojem, že autor tohoto blogu odskakuje pro inspiraci do Restaurantu na konci vesmíru. A přehlubokou studnou se vrací zpět...
Skvělé.
Nejsympatičtější je mi vědma, neb ta vždycky zdůvodní své věštění. Kéž bych to takhle uměla v práci!
Bude-li Tlusťjoch vyloučen z podobných soutěží, vznikne kulturní nevyčíslitelná škoda. Proto, nevylučovat žádným způsobem! :-P

11 Ozzro Ozzro | Web | 5. března 2011 v 22:17 | Reagovat

1) Nejsympatičtější je Rákosníček, protože má vychlastaný hlas.

2) Bude díky své nadměrné originalitě. Hygienik může studnu akorát povolit.

3)    !   !
      ! O !
        O
       UUU
        !
        !

12 Fredy  Kruger Fredy Kruger | 5. března 2011 v 23:10 | Reagovat

Zadumán sedí Pastucha ......

Kdos skloní se zezadu, do ucha,
jež plandá se mužovi na hlavě.....
zaskřehotá  an tázavě :

" Dáte si se mnou panáka " ?

" Cože ? !  ty kopneš mně do ptáka "?
vyskočil Pastucha zuřivě
... " člověk si sedí tu na pivě
a napaden má být  hulwátem " ?

.... muž s přes hlavu přetaženým kabátem
odráží  Pastuchy  ataky !
" Dostaneš pěstí ! ... a  ty taky " !

( ta výhrůžka  Třebenskému patří )
... " jak byste oba  byli bratři ....
že ničemy zde se tu zastáváš " ?

" Pomýlen .... Pastucho nadáváš " !
dí  Jech.. : " muž chtěl ti jen zavdati" !

" Já panáka  chtěl jsem vám zaplatit !
... jsem prokurista Pydtlekrad !
.. v  veřejném  WC šel kdysi jsem srát
však zapomněl jsem si peníze.....
bába mě držela  a pakliže
nezaplatím jí potřebného obnosu
vyhrožovala, že dá mi do nosu !
Vy jste se zachoval  jako  grand " !

" Vzpomínám !  ano ... byl tam smrad " !
... a Pastucha  celý se rozzářil

" Bohudík !  smír se podařil " !
vykřiknul  Třebenský plačtivě
" dnes nezůstanu  jen při pivě,
dneska  je  to na paňáka " !

" Číšníku " !  prokurista  kráká
nos to sem, piš to hráběma....
mně a tady těm oběma " ! .....

" I my si též dáme rádi " !
..... již slézají se jak švábi
štamgasti,  - celá hospoda !

,,U Váhy ,,  zavládla  pohoda.....

13 Malé Chlupaté Stvoření z Alfa Centauri Malé Chlupaté Stvoření z Alfa Centauri | Web | 6. března 2011 v 13:26 | Reagovat

"Jsem zpět v Cyberpajzlu!
Hurá!" řve návštěvník,
hned zkontroluje baru, hajzlů;
sundá z mísy převlečník
hledá hledá bonusy a plusy
pod stolem však? Soply, flusy
(nikoliv slepičí)
přeje si tedy vyjevit
něco s životem jepičím.

A řeční zas:
"Já krás
jdu obdivovat!
Vivat Jekty ProJEKTY, Vivat Pajzl...
Cyberštamgast VIVAT!

1) Nejprve konstatuji že je to naprosto fantasticky fantastické, tudíž nevím, kde se bere v Cyberštamgastovi téze o šálku čaje.
Samozřejmě mi je nejsympatičtějším rudovousý náčelník a nemátožná, sexy Ta Zlo, prapůvodkyně všech zel. Jen nevím, kde se bere v Cyberštamgastově díle v pití vody zběhlý Vodorodý, neb by se měl nazývati Vodkorodým či, jako většina soudruhů, Vodkouodkojený. Paragraf 3/a jako úvodní slovo mne naprosto odzbrojil poslední řádkou a navíc vizuelní doprovod dokonává fantastičnost celého díla.
Prach a bída (a Hydrofány) padají na jiné modly fantastiky!

2) Nebude.
Jak pravil Honza Zeman a jeho Třicet Případů: "Otec byl po ránu poněkud neklidný...", tudíž si to hygiena z časových a tísňových důvodů nedovolí.

3) Zde jest, vodoucha neboli Vodouchus Mutensis v poživotní velikosti:
http://nd04.jxs.cz/809/072/61a6c88c7a_74208849_o2.png

14 Lennroe Lennroe | E-mail | Web | 6. března 2011 v 13:34 | Reagovat

1)Rozhodně král Úgg. Hipísácké puče je třeba potlačovat.
2)Nemůže, vodoměrky přežila a jsou nyní lidožravé. Takže vlastně může, ale bude to poslední, co v životě uzavře a jelikož mám moc vyhlašovat chřipkové prázdniny, byl by stržen zpět zoufalými školáky, takže vlastně nemůže.
3)http://nd04.jxs.cz/358/695/f01652e602_74209104_o2.jpg

15 TlusŤjoch TlusŤjoch | 6. března 2011 v 13:55 | Reagovat

[13]:[14]: Skvělé kresby.  Venca Dg mne nabádá, abych uvažoval o nějaké odměně.

16 Sikar Sikar | Web | 6. března 2011 v 14:28 | Reagovat

Jsem nadšen! Jdu destilovat kapsaicin a dál se u toho chechtat. Takto shrnout a součans ěpřekroutit základní archetypy žánru... máš u mě pivo...
a co se ilustrací týká, u první jsem se otřásl hrůzou.

jinak

1) Ta Zlo. Prostě zbožňuju mrchy
2) Ne. Ne.
3) http://nd04.jxs.cz/264/661/6f13e2af29_74212053_o2.jpg

Bonus již tak brzy?!
nepřátelé budou ronit slzy,
až uzří ten bonus náš,
na něm obr - Goliáš!

17 helena-b helena-b | Web | 6. března 2011 v 15:31 | Reagovat

Mám jednu dávnou vzpomínku
na tajuplnou vitrínku,
marně čekám, až se TlusŤjoch odváže
a nějaký poklad z ní nám opět ukáže... ;-)  :-)  :-P

18 Annet Annet | E-mail | Web | 6. března 2011 v 15:36 | Reagovat

Jestli tam jsou body za originalitu, tak ty určitě dostaneš. :-D

19 Anička číslo dvje Anička číslo dvje | E-mail | Web | 6. března 2011 v 16:37 | Reagovat

1) AuouA- měl úžasné chameleoní schopnosti
2) Nemůže, ledaže by ji přiklopil
3)http://www.imagebam.com/image/df2db0122428300 - Wolverinoměrka
Kdyby se ta povídka rozepsala, mohla by být další příběh do Zeměplochy...

20 Janah Janah | Web | 6. března 2011 v 17:34 | Reagovat

Dneska je to fakt na panáka, nejen pro Fredho - četla jsem to na dvakrát. ;-)  8-O  :-D

Jako žádost píšu haiku, vyjev mi tu něco z parku. :-)

21 Hanka Hanka | Web | 6. března 2011 v 17:55 | Reagovat

Pavle, tvoje fantazie nezná mezí, ať se to týká poezie, prózy nebo fotografií. Text jsem poctivě přečetla, je v něm snad všechno a je to opravdu na pořádného panáka! :-D  Fotky úžasné, zvlášť Kostěj Neposkvrněný je naprosto věrohodný. :-D  :-D
Občas se ptám, kam se poděla moje fantazie, mívala jsem jí na rozdávání, ale to bylo v jiném životě! ;-)

22 Shariony Shariony | Web | 6. března 2011 v 18:11 | Reagovat

Tak tady se Pavunťa snaží být vodoměrkou: http://nd04.jxs.cz/686/784/f34f635e61_74222465_o2.jpg

23 TlusŤjoch TlusŤjoch | 6. března 2011 v 18:25 | Reagovat

[16]:[19]:[22]: To už je skoro na založení galerie. Děkuji mnohokráte.

24 Jago Jago | 6. března 2011 v 20:19 | Reagovat

[10]: Terry Pratchett by se na tohle nikdy nezmotal. Spíš Frank Herbert. ;-)

25 Naďa Naďa | Web | 7. března 2011 v 17:01 | Reagovat

Vodoměrky jsou fakt uvelmi zdařilé! :-)  8-)

26 áňa áňa | Web | 7. března 2011 v 18:09 | Reagovat

ó-tlustjochova próza! ovšem stále to v sobě nese určitý druh poetičnosti(zvyk, nebo záměr?) nic podobnýho jsem ještě nečetla! dokonalé.

27 Jarka Jarka | Web | 7. března 2011 v 20:53 | Reagovat

Pavle, vybral jsi parádní bonus, je tam zahrada, květiny a šťastná rodinka, která si sladí život medíkem. :-P Pohár medoviny, drží včelař pod stolem a jen co si děti zalepí ústa a oči medem, pořádně si cvakne. :D

28 helena-b helena-b | Web | 7. března 2011 v 23:05 | Reagovat

Včelař schovává medovinu v pleskačce v náprsní kapse kabátu. :-D
Aha, už mi to došlo, to tvoje léčení medem! Máš pravdu. :-)

29 Moře lásky Moře lásky | Web | 8. března 2011 v 0:44 | Reagovat

Opravdu zajimave ilustrace

30 Sikar Sikar | Web | 8. března 2011 v 8:27 | Reagovat

včela Goliáš je asi hodně velká, to bych se nedivil, kdyby byla prejtonosná a opylovala prasata...

A) obvykle je na horní polici mezi medařskými potřebami... a obklopena včelonosným polem.

31 Shariony Shariony | Web | 8. března 2011 v 11:57 | Reagovat

To je nádherný bonus, připomíná prázdniny a pohodu, léto.. Teď v sobotu jsem ochutnala pravý med, chutná jinak než ten kupovaný a je tak hustý, že z chleba skoro neteče..
Medovina je ve stínu v křoví, to aby ji měl po ruce a zároveň aby byla pěkně vychladlá ve stínu. Včelky jsou fakt šikovné!

32 Lucerna Lucerna | Web | 8. března 2011 v 12:18 | Reagovat

parada, pri tom ked modre vojsko zbledlo som sa smiala na cele kolo :D

vcelar medovinu schovava pod vankusom, je to lakoma! :-| :-D

33 Naďa Naďa | Web | 8. března 2011 v 15:15 | Reagovat

Krásný obrázek, zejména inteligentní pohled malého klučíka napovídá, že nejí vyváženou stravu a cpe se stále jen medem.
Včelař schovává medovinu ve sklepě, na pátém schodu.
Obdivuji ukázněnost včel, které se z blízkých úlů nevyrojily na podávaný med. Možná byly za prací jinde a Goliáš vyspávala :-)  8-)

34 Malé Chlupaté Stvoření z Alfa Centauri Malé Chlupaté Stvoření z Alfa Centauri | Web | 8. března 2011 v 18:16 | Reagovat

Olééé!
Medovina, med... medonosný obrázek! To mě potěšilo, to mě velepotěšilo. Venda Dg nabádá k odměně a já mu s gentlemanským gestem děkuji a říkám "Nemusíš, milej Venco, vždyť já už tě i do kamene vytesalo, to nestojí za řeč! My pro Cyberštamgasta rádi patláme, i když ta moje vodoměrka nestojí ni za ten jepičí med!" :-D Nicmééně...
Včelař skrývá medovinu stejně jako malé stvoření ve čtvrtém šuplíku. Je to pro malá stvoření praktické a existuje teorie čtvrtého šuplíku podobné tézi sedmého schodu :-)

35 Janah Janah | Web | 8. března 2011 v 19:13 | Reagovat

Moje žádost o park neprošla, ale s přimhouřenýma očima... ;-)  8-O Ale je to sladký...

Medovinu schovává včelař v žaludku, tam má jistotu, že se nezkazí ;-)  :-D

36 Christina Christina | Web | 11. března 2011 v 8:54 | Reagovat

1) proč rozvádět?každý přece ví že Ta Zlo
2) to mu nepřeju
3) čím?

37 Sussanah de Silva Sussanah de Silva | Web | 17. března 2011 v 14:50 | Reagovat

ahojky =) tak konečně došlo na hodnocení! =) http://sussanah.blog.cz/1103/ls-vyhodnoceni-4-kola

38 Tonča Tonča | E-mail | 23. března 2011 v 15:06 | Reagovat

Postavou nejsympatičtější, tedy spíše postavami, jsou zrzaví mravenci.
Domnívám se, že zrzaví mravenci jsou historicky nedocenění a neustále společností očerňováni. A to zejména dětmi, které je používají ke svým hanebným experimentům s tiskařskou černí.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama