"Rozbil jsem mu hlavu šutrem a od té doby se tak nějak známe" (VENCA DG)

Září 2011

E37

29. září 2011 v 21:12 | TlusŤjoch |  Elegie čili kocůrovy žalozpěvy
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Podchod pod tramvajovou tratí v Praze - Braníku (poblíž zastávky Černý Kůň), kydanec na betonu, září 2011, výřez.
Zkukaně: Tisková chyba, má být " z kukaně"
Kukaň: Posada či hnízdo pro slepice, jednak určené k snášení, jednak k přirozenému líhnutí vajec. K. k snášení má být vždy kontrolní, tak aby se dalo zjistiti, která slepice a kolik vajec snáší, neboť bez této kontroly nelze si dobře mysliti racionelní chov a včasné vybrakování špatných nosnic a výběr dobrých nosnic k plemenitbě (Domácí vševěd).
Zkukaně: Výklad Mika Nellida - něco jako zdrogovaně, tohoto stavu dosáhne se intenzivním postranním /úkosným/ pokukováním.
Kobra: Brejlovec /Zjevná narážka na bezdioptrické masivní brýle menežerů/.
.
.
TlusŤjochův kratochvilný snář:
.
.
Záchodky v Café Amandine, Praha Moráň, léto 2011, odrazoffka, bez blesku.
Možná první vlaštocička do (zatím prázdné) rubriky HZHZ - Hnutí za humanizaci záchodků.
Estetický inspektor záchodové výzdoby (dále jen EIZV) byl zde spokojen.
.
.
Klobásky od Kominika pro všechny blogery, který při čtení této poklesslosti vyhladověli:
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých reklam)
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Objasněte původ slova "moráň".
2) Ke které variantě "zkukaně" se přiklánítě vy? Proč?
3) Co jste si u Kominika vybrali? Co by si vybral Cyberštamgast a čím by to zapil?
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. slovutné obci čtenářské pro tentokráte k uvážení předkládá se A) Idylka v alpské jizbě B) Čtenář zraku.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek získává Shariony (http://shariony.blog.cz/).
.
Pro Fredyho:
.
Jednou vpadl do hostince "U Váhy" ojíněný mladík, který drkotal zuby a říkal, že je učedník od Kominika a že ho omylem zavřeli na dvě hodiny do americké chladírny a že prý má dostat tolik grogů na účet uzenáře, dokud nerozmrzne.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic)
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Co to leží muži u nohou? Z jaké látky jsou vyrobeny mužovy chrániče holení?
B) Učete: Muž přinesl ženě - 1) alpskou protěž 2) fajfku 3) prádlo na vyprání. Odůvodněte.

E36

28. září 2011 v 17:21 | TlusŤjoch |  Elegie čili kocůrovy žalozpěvy
.
.
Technická data:
.
Foto: Chodníky lhotecké, 2010, makro, výřez, zkontrastněno.
Volák: Správně voláč, druh holuba.
Holubí trus: Obsahuje průměrně 1,2 až 2,4% dusíku, 2 - 3% fosforečné kyseliny a 1 - 2% drasla, při tom největší podíl suché hmoty mezi trusy všech domácích zvířat, kteráž hmota většinou z kyseliny močové složená pozvolna se rozkládá v ammonaté sloučeniny a vodu. Také ostatní součástky hnojivé snadno se se rozpuštějí, takže h.t. účinkuje jako hnojivo rychle a je proto v zahradnictví oblíben. Výborné služby koná také v kompostu (Domácí vševěd).
Zídka: Taras.
Taras: Bulba
Taras Bulba: Značka tabáku socialistické éry.
.
.
TlusŤjochův kratochvilný snář:
.
.
Foto: Makro, lžička a čaj, zámecká restaurace Vlašim, léto 2011.
.
.
Tlusťjoch osměluje se vinšovati
.
.
Foto: Plotová kytka v Braníku poblíž nádražní restaurace, září 2011.
.
.
Vzkaz pisálkům a grafomanům:
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Čím píše Cyberštamgast? Objasnět výrok: "Pivo píše".
2) Co je to moravská bagdeta? Dá se použít do obložené bagety?
3) Co jste v poslední době pohnojili? (Nejlepší komentář bude odměněn eskou)
.
.
Pro Fredyho:
.
Zelinář Rapoticz a holubář Prunelka dohodli se u Žíznivého jelena na spolupráci.
.
.
Bonusy a jiná korumpovadla charakteru:
.
P.T. ctihodné obci čtenářské ku slovutnému rozhodnutí předkládá se: A) Výjev restaurace U Lesa či B) Dámský orkestr z Prahy.
TlusŤjochův dekret trojhlasný pro tento článek je udělen Taychi - http://cinis.blog.cz/ za komentář http://tlustjoch.blog.cz/1109/p203#93962738
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
Co je nečitelné: Na nápisu u závory stojí "Vstup do lesa jest jen hostům z této restaurace dovolen".
.
.
Esku za nejlepší kometář
.
.
získává Uajiií (http://uajiii.blog.cz/) za komentář (http://tlustjoch.blog.cz/1109/e36#93990651), ale slečna Rákosy ji neveze.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Co se stane s člověkem, který do lesa vstoupí, aniž by byl hostem restaurace?
B) Objesněte původ značky Eska.
.

P203

24. září 2011 v 18:36 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Cyklus "Pražské výlohy & výklady", jaro 2009, výřez, odbarveno.
Upozornění: Z restaurace U Jaurisů se stala čína Fu long (Šťastný drak)
Pankrác Jauris: Starosta obce michelské.
Balík: Nésti není sice hanba, je to však někdy nevkus, jindy věc taktu. Nevkusem je to, nese-li někdo, jehož povoláním není b-y nositi, balík špatně balený, na svou postavu nebo sílu veliký (nebo b-ů větší počet). Slušně oblečený člověk odmítne v obchodě špatný obal nebo obal s nápadnou firmou. Mnoho obchodníků se dopouští této bezohlednosti v nedostatku jemného mravu, že si ze svých odběratelů jako nosičů balíčku dělají živou reklamu (Domácí vševěd, 1925).
.
.
TlusŤjochův kratochvilný snář:
.
.
.
Foto: Petflaška vnitřně orosená, výcvak do protisvětla, makro, zvětšeno, září 2011.
.
.
Zdokumentování babího léta:
.
.
Foto: Praha, u Vltavy v Braníku, září 2011.
.
.
Zelinář Rapoticz je rozhořčen, že si jeho skvostnou petrželku nikdo z P.T. obce blogerské neobjednal (viz http://tlustjoch.blog.cz/1109/p202#93863834), a proto vyjevena jest užitečnost rostliny této:
.
.
(Z knihy "Rostlinstvo v podání prostonárodním" od Josefa Košťála)
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Co je to Jamrtál a jak souvisí s touto poklesslostí (soutěž o klobouk) ? Objasněte původ tohoto slova.
2) Co rozumíte pod pojmem calta? Je Cyberštamgast členem nějakého lingvistického kroužku?
3) Posilujte paměť podle Košťálovy knížky.
.
.
Bonusy a lákadla:
.
P.T. ctihodné obci čtenářské pro tentokráte k rozhodnutí předkládá se A) Kamelot pražský či B) Pozdrav z restaurace "U Lesa".
TlusŤjochůff dekret trojhlasný udělen jest Lojzovi a Jagovi za komentáře http://tlustjoch.blog.cz/1109/p202#93860530 a http://tlustjoch.blog.cz/1109/p202#93863834
.
.
Pro Fredyho:
.
Viz Zmínka o zelináři Rapoticzovi výše.
.
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Určete, na jaké frekvenci kamelot vyvolává.
B) Jak se jmenuje plátek, který kamelovat prodává. Jde o bulvár?

P202

22. září 2011 v 18:09 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Z trávníků lhoteckých v Praze, léto 2011, výřez.
Paštika: Vynález vévody de Broglie, maršála francouzského.
Paštika: Viz např.:
.
(Z TlusŤjochovy sbírky receptů, kuře v rosolu nemá s poklesslostí nic společného, byl jsem líný paštiku vyřezávat.)
Diktát: Školní, gramaticky náročný.
Obměna Vencou Dg: Místo ztučnělých řádků račtež dosaditi: "Snad nám chléb neokorá!"
Alternativní foto:
.
.
Foto: Výloha starožitnictví v uličkách na Starém městě pražském, nedatováno, odbarveno, výřez, v pozadí tušiti turisty německé.
.
.
TlusŤjochůff kratochvilný snář:
.
.
Foto: Praha Smíchov, jaro 2011, makro.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Co se stane s básněmi ve sběrném dvoře? Objasněte, co je to poplužní dvůr.
2) Hráli jste někdy hru: "Všechno lítá, co peří má?" Je pravdivé Cyberštamgastovo tvrzení, že půllitr létá?
3) Jak si představujete Múzu práce (Labora)? Popište ve třech řádcích (soutěž o klobouk mimo pořadí)
.
.
Pro Fredyho:
.
Popelář Bouchoř jednou nabízel za tři panáky žitné starému Jimeschovi odlehčenou hliníkovou protézu, kterou přemístil ze sběrného dvora.
.
.
Bonusy a jiné lákačky korumpovací:
.
P.T. ctihodné obci čtenářské k rozhodnutí předkládá se A) Moře piva či B) Čtenář zraku.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek získává štamgast hostice U Váhy- zelinář Rapoticz ze Záběhlic či ten, kdo si u něj koupí petržel (při objednávce nad deset kořenů, bude vyjeven spisek o této zelenině z ouloffku antikvárního "Rostlinstvo v podání prostonárodním" zdarma).
.
.
.
.
Klobouk získává Shary za koment http://tlustjoch.blog.cz/1109/p202#93839963 a Helena-B za koment http://tlustjoch.blog.cz/1109/p202#93846017 .
Obnoven bude Sikarovi za koment http://tlustjoch.blog.cz/1109/p202#93835833 a Břetislavovi za koment http://tlustjoch.blog.cz/1109/p202#93854510 . Dotyční nechť kontaktují pí Minaříkovou (viz níže), je to domluvené.
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Jmenujte lokalitu, kde se nachází pivní moře.
B) Který z mužů se zmocní preclíku? Z čeho tak usuzujete?

C37

20. září 2011 v 18:18 | TlusŤjoch |  Cedullky
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Průhonický park zámecký, zima 2010, odraz na zamrzlé tůňce, výřez.
Puch: Viz zápach.
Zápach: Např. zápach po po barvě, laku odstraní se čerstvě praženou kávou, která se na tácech rozloží, nebo jalovcem na plotně páleným. Zápach po bílení zmizí, nechá-li se v místnosti na rožhaveném železe vypařit ocet (Domácí vševěd).
.
.
TlusŤjochůff kratochvilný snář:
.
.
Foto: Cesto ze Srbska do Berouna, léto 2011, neupravováno.
.
.
Malé pohoštění pro Lucernu ( http://ciernyhrad.blog.cz/) za správnou odpověď (viz http://tlustjoch.blog.cz/1109/p201#93780820)
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Jaký pach podle vás převažuje na obrázku? Může pach tancovat (Venca Dg tam prý vidí malou baletku)?
2) Palte jalovec! Palte jalovcovou!
3) Kde koupili kominíci ty báječné boxerky?
.
.
Pro Fredyho:
.
Jednou u Žíznivého jelena kuchařska Szinalá připálila guláš a zápach ohromný pokusil se bylinkář Meruzelka přehlušit pálením květu klokoče speřeného(viz níže), zatímco starý myslivec Jech navrhoval pálit jalovec.
.
(Z Č. Kalandra: Rostliny léčivé a jedovaté)
.
.
Bonusy a korumpovadla:
.
P.T. ctihodné obci čtenářské ku hlasování předkládá se A) Dámský orkestr z Prahy či B) Vzpomínka na pana Motýla.
Dekret trojhlasný pro tento článek jest udělen Břetislavovi (viz http://bretislavbadina.blog.cz/)
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic)
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) V jakém vztahu jsou dvě růžičky na obrázku?
B) Objasněte, co značí v rostlinné říši gesto růžičky bílé.
.

P201

18. září 2011 v 19:00 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Květena Poberouní, poblíž Srbska, léto 2011, výřez.
Výcvik: Bezduchý čili dril.
Atrament: Ve smyslu inkoust, lat. atramentum.
Atramentum: černidlo, černá barva, inkoust. A. sutorium, A-tový kámen, skalice zelená (Josef rank: Slovník všeobecných vědomostí)
Zelená sklalice:
(Jaromír Pexider: Příručka pro drogisty).
.
.
Koutek uwologický:
.
.
Makro, květiny luční, Poberouní, léto 2011.
.
.
Poslední výňatek z dušesloví:
.
.
.
Pivo mino pořadí:
.
.
uděluje se blogu Fantaghira (http://fantaghira.blog.cz/) za upozornění za vypadlé písmenko (viz http://tlustjoch.blog.cz/1109/p200#93707902) u poklesslosti P200.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Jakou nádobu by si přinesl Cyberštamgast na pivo mimo pořadí?
2) Odpovězte dětem na jejich otázky z výňatku dušesloví.
3) Která literární postava používala zelený inkoust?
.
.
Pro Fredyho:
.
Intelektuál Třebenský dočetl se v Pedixerově příručce o klovatině tragant (gummi traganthae), která ve vodě bobtná a tvoří lepkavý sliz a hnedle sháněl další poznatky u bylikáře Meruzelky a zelináře Rapoticze, aby mu vypěstovali kozinec (Astragalus), z kterého prý tragant vytéká. Potřebuje nutně tuto klovatinu ku lepení vztahů.
.
.
Bonusy a jiná ovlivňovalda:
.
Ježto mi stále vrtá v hlavě, proč nebyl vybrán vrtař z minula, jest tento opět nabízen jako možnost A. Oproti němu staví se Dámský český orkestr z Prahy (sl. Rákosy ovšem v té době byla nemocna a tak je na snímku alternující Ž. A. Bincová).
Tlusťjochůf dekret trojhlasný udělen jest Břetislavovi (http://bretislavbadina.blog.cz/) za pochvalné vyjádření o Mike Nellidovi (http://tlustjoch.blog.cz/1109/p200#93710120).
.
.
.
.
(Z Tlusťjochovy sbírky starých reklam)
.
Inu, Jago měl pravdu (viz http://tlustjoch.blog.cz/1109/p201#93776982) vrtná zařízení jsou obludná.
A odpověď Lucerny (viz http://tlustjoch.blog.cz/1109/p201#93780820) jeví se mi nejsprávnější.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Oddělte vody špatné. Využil by Cyberštamgast služeb Zeměvrtací společnosti pro otevření achivního vína?
B) Provrtá-li se vrtač na obrázku přes celou zeměkouli, v které lokalitě objeví se hrot jeho vrtáku?
C) Jakou přezdívku vrtař dostal v Africe?
.

P200

16. září 2011 v 15:15 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Někde cestou, na parkovišti, nedatováno, TlusŤjochůff archiff, výřez.
Katalog lístkový: Dobře abecedně srovnaný, je nejlepší adresář, nejlepší receptář, nejlepší scrapbook (Domácí vševěd).
Los: Loterní papír, jenž je buď jen poukázkou na možnou výhru s větší nadějí, že peníz na něj vydaný ztratí, nebo papírem ukládacím, jenž se dočká alespoň umořovací výhry; ovšem i tato výhra je ztrátou proti vynaložené ceně a úroku z ní. Mnohé losy ovšem kupujeme jako dobrovolnou oběť k dobročinnému účelu (Domácí vševěd).
.
.
TlusŤjochůff druhý (a poslední) strip:
.
.
.
Lump speech: Odoba elevator speech (viz http://tlustjoch.blog.cz/1109/s9); anglické slovo "lump" lze přeložit jako nemotora, hromotluk nebo kostka (cukru).
Dodatek: Nemotora jsem já, vypadla mi (kromě vrutu) i nějaká písmenka (děkuji za upozornění http://tlustjoch.blog.cz/1109/p200#93707902), asi jsem dysletterik, ale snad celá O.T. ctihodná obec blogerská pochopila, že se jedná o TŘÍPRSŤÁKA (ještě, že jsem nevynechal "Ť").
.
Výňatek z dušeloví:
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Čím se obírá Cyberštamgast, osobami cnostnými nebo přírodou (nápověda chmel je příroda)?
2) Kam se poděl vrut z Nellidova dodatku?
3) Dobročinně losujte!
.
.
Pro Fredyho:
.
Podomní prodavač pánských časopisů, tabáku a hřebínků a jiných fatek, nutil starému Hronovi ve výčepu U žíznivého jelena losy Zbraslaffského spolku okrašlovacího, s tím, že každý třetí vyhrává.
.
.
Bonusy, lákačky, korumpovadla a j.:
.
.
P.T. Ctihodné obci čtenářské ku zralé úvaze předkládá se: A) Vrtař z minula či B) Sáňkařský šampión a jeho roztlačovačka.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný je udělen všem nositelům titulu mistr uwolog (Hlašte to v komentářích, mám chaos v evidenci).
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
Situace zachycuje sáňkařského šampióna při tréninku v lesích u O., když jeho roztlačovačka zabrala tak mocně, že jej vystrčila mimo dráhu.
.
.
Dodatečné otázky:
.
1) Kdo podle vás sponzoruje tohoto sáňkaře? Z čeho tak usuzujete.
2) Vena Dg tvrdí, že snímku lze popatřiti sovu, je tam tento noční dravec, nebo je to (novinářská) kachna?
.

C36

14. září 2011 v 18:00 | TlusŤjoch |  Cedullky
.
.
Technická data:
.
Foto: Schody do metra v Praze /Můstek/, otočeno, odbarveno, nedatováno, TlusŤjochůff archiff.
PC: Dříve tato zkratka neznamenala "personal computer", ale "postcard".
Polednice: Báječná bytost u českého lidu, druh divé ženy, zjevuje se v poledne, v úmyslu zlém, strašíc zvláště matky a děti. (Josef Rank: Slovník všeobecných vědomostí).
Pohlednice: Čili čumkarta, levelzö lap.
.
.
TlusŤjochůff komiks (první a poslední) - na počest nového vedení (http://klub.blog.cz/1109/nove-vedeni-komiksaku-stmeleniiz http://klub.blog.cz/1109/nove-vedeni-komiksaku-stmeleni)
.
.
.
.
.
.
Sikar se dostal do Mloka (viz http://sikar.blog.cz/1108/me-povidky-ve-sborniku-mlok-2011), ale dostane se i do Šotkovy mošny? Vyjádřete v komentářích.
.
.
.
Výňatek z dušesloví:
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Který slavný kartůnista ještě dělal čtyřobrázkové stripy?
2) Proč je strip kreslen na čtverečkovaný papír? Na co naráží čtvrtý obrázek?
3) Vyškrtejte nepotřebné. Co dostanete? Co škrtá Cyberštamgast?
.
.
Pro Fredyho:
.
Vyškrtanou sirkou kreslil zamilovaný student Nepivoda srdíčka na pivní tácky v hostinci u Váhy.
A intelektuál Třebenský do nich doplňoval potajmu oplzlé veršovačky.
Jeden takový dostal se do ruky slečně učitelce Uttlové, která si sem odskočila z realného dívčího gymnásia na oběd.
.
.
Bonusy a lákačky:
.
P.T. ctihodné obec čtenářské nechť ráčí svoji přízeň ve svých hlubokomyslných komentářích vyjádřiti A) Vrtařovi či B)Alpské nosičce vody.
Tlusťjochův dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest komiksovému králi Sikarovi.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Co je to alma (viz text na pohlednici - pro křížovkáře lehké)?
B) Proč si dívka bere s sebou židličku? Objasněte původ slova štokrle.
.

A36

12. září 2011 v 17:17 | TlusŤjoch |  Almanach pana Al-Mana
.
.
Technická data:
.
Foto: Posprejované a zablemcané okénko na záchodcích v zámecké zahradě průhonické, výřez, zkontrastněno, otočeno, zaří 2011.
Inspektor záchodové výzdoby: Podpis nečitelný.
Ano: stejná lokalita, stejné období jako http://tlustjoch.blog.cz/1109/e35
Inspektor záchodové výzdoby II: Asi bych měl konečně rozjet rubriku HZHZ (= Hnutí za humanizaci záchodků).
Pimprle: Výraz pimprle působí silně nespisovně a k tomu zastarale. My jste ho přejali z rakouské němčiny, kde znělo Pümpernickel, což je složenina z nářečního výrazu označujícího pšouk a z domácké podoby křestního jména Nikolaus, které v německém prostředí sloužívalo jako hanlivé pojmenování. Podobně jako u nás třeba kašpar, janek či matěj. Takže rakousko-německé Pümpernickel, z něhož vzniklo naše slovo pimprle, by se do češtiny dalo přeložit jako prďoch či prďola (http://www.odpovedi.cz/otazky/jaky-ma-puvod-slovo-loutka-a-marioneta-historie-loutek)
Připomínka strojaře Mika Nellida: Místo digihlíst raději digipíst.
Hlíst: Dříve se jako hlísti (Nemathelminthes, Aschelminthes) uváděla skupina zahrnující zcela nepříbuzné skupiny hlístice, strunovci, břichobrvky, vířníci, vrtějši, a rypečky (http://cs.wikipedia.org/wiki/Hl%C3%ADsti).
.
.
TlusŤjochůff kratochvilný snář:
.
.
.
Původně tu mělo být:
.
.
Ale skoro ta samá fotka už jednou použita byla (kdo objeví kdy, má hlas navíc při rozhodování o bonusech po až do konce října 2011).
.
.
Z dušesloví (viz oulovek antikvární http://tlustjoch.blog.cz/1109/s9)
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Kdo je to Škrhola?
2) Jak si představujete vrtějše? Načrtněte. Spočtěte jeho amplitudu vrtění v dopravní špičce.
3) Jak pěstuje obraznost Cyberštamgast? Jak vy? Jsou naši politici spíš blouznivci nebo citlivůstkáři?
.
.
Bonusy a jiná ovlivňovátka:
.
Na P.T ctihodné obci čtenářské jest, by rozhodnouti ráčila, zda vyjen má býti A) Výlet na Zbraslav anebo B) Alpská nosička vody.
.
.
Pro Fredyho:
.
Kuchařka od Žíznivého jelena Berta Szinallá (ano, ta, co podstrojuje Třebenskému, viz např. http://tlustjoch.blog.cz/1102/e28) jednou vyběhla z kuchně s jekem do lokálu, že má lahvi hádě octové. Bylinkář Meruzalka ji uchlácholil, že turbatrix aceti je neškodný, horší že jest háďátko řepné, což potvrdil i zelinář Rapoticz.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic)
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Charakterizujte muže s viržínkem. Co je to viržínko?
B) Co víte o zbraslavském pivovaře? Kdo to byl Cyril Bartoň z Dobenína?
.

Š9

9. září 2011 v 16:16 | TlusŤjoch |  Šlehy a štulce
.
.
Technická data:
.
Foto: Poblíž nádraží Praha - Bubny, nedatováno, hluboký TlusŤjochůff archiff, výřez, zkontrastněno.
Elivejtrspíč: Elevator speech - viz http://www.creativekeys.net/PowerfulPresentations/article1024.html aneb, co stačíš ve výtahu vykecat (americké vysokopodlažní baráky výhodou)
Úderník: Pracovník, překračující radostně normy nade všechny meze; není míněna součást střelné zbraně.
Eurokýč: Norma naň nebyla dosud Europarlamentem schválena.
Esence: Tresti; zvaly se druhdy v lékařství výtažky lihové z léčivých bylin, kterých se nyní již většinou nepoužívá k účelům léčebným, za to hojně zavedeny jsou v obchodě jako lihové, éterové, a p. výtažky, nebo jako soustředěné roztoky lučebně vyrobených silic nebo jako uměle připravené směsi, jichž používá se k přípravě různých nápojů ve směsi s vodou, vínem, cukrem a pod. (Domácí vševěd).
.
.
Z TlusŤjochova kalendária:
.
.
Foto: Průhonická zahrada dendrologická, podzim 2009 (?), zasaturováno; hluboký TlusŤjochůff archiff.
Rumifikace Vencou Dg: Mávání rumem.
.
.
Ouloffky antikvární:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Zabývá se Cyberštamgast dušeslovím? Jaké pomůcky tomu používá a proč?
2) Připravte elevator speech na téma "tresť (výtažek) rumová".
3) Stanovte normu na eurokýč.
.
.
Bonusy čili korumpovadla:
.
P.T. ctihodné obci předkládá se, aby ve svých moudrých komentářích ráčila rozhodnouti, zda pro potěchu blogokomunity vyjeven má býti A) Kominík z Vídně nebo B) Na výletě ve Zbraslavi.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Tril http://tril.blog.cz/ , páč v Chicagu vědí.
.
.
Pro Fredyho:
.
Student Nepivoda se vým kumpánem Třebenským aplikoval nabiflované znalosti z dušesloví na silákovi Rychetníkovi.
Bylinkář Meruzalka tvrdil, že dekokt z angeliky pomáhá na rozbolavělou duši, zatímco myslivec Jech pravil, že na to stačí stará jalovcová.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
Dodatečné otázky:
.
A) Na koho dělá ševcovský tovaryš dlouhý nos a proč?
B) Určete povolání dámy u žebříku.
.

E35

6. září 2011 v 19:28 | TlusŤjoch |  Elegie čili kocůrovy žalozpěvy
.
.
Technická data:
.
Foto: Posprejované a zablemcané okénko na záchodcích v zámecké zahradě průhonické, výřez, zkontrastněno, otočeno, zaří 2011.
Inspektor záchodové výzdoby: Podpis nečitelný.
Chlebník: Též žracák.
Defil-é: Fr. průsmyk; ve voj. smyslu ona místa v terénu, která nedovolují vojsku rozvinouti se v bojovou formaci; D-ovati - zast. výraz táhnouti v přesném, uspořádaném průvodu podle voj. představeného buď na počest, nebo při přehlídce; užívá se též u jiných formacích, např. u Sokolů (Kočího malý slovník naučný).
.
.
Z TlusŤjochova kalendária:
.
.
.
Foto: Balantonkenese, odraz barových neonů na loužičce na stolu, červen 2011, zasaturováno.
.
.
Ze života Tubecat:
.
.
Známý Tjůbketlog H.H.Wraum (viz např. http://tlustjoch.blog.cz/1108/s8) při svých bádáních objevil v hostinci v O. (Ostřetín?) neodeslaný korespondenční ručně malovaný lístek, na kterém jsou zachyceni Tubecat, stg. Chillstone (blíže viz http://tlustjoch.blog.cz/1103/pr33) a Rudolf (blíže viz http://sikar.blog.cz/1108/tubecat-62-special).
Text je samozřejmě šifrován, ale H.H.Wraum domnívá se, že rukopis patří Tubecat (jak je to nadrápané).
Armádní počítač MINOtaur IV rozkódoval text takto: "Ovečky vyrazily z O.", čemuž nikdo nerozumí.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Objasněte dekódovaný text. Hrozí nebezpečí?
2) Sypete holubům? Preferujete holuba poštovního nebo holuba na pekáči?
3) Co odhazuje cyberštamgast?
.
.
Bonusy a další lákadla:
.
P.T. ctihodné obci osměluji si k rozhodnutí předložiti: A) Toho vídeňského kominíka z minula či B) japonské hudebníky.
TlusTjochův dekret trojhlasný je pro tento článek udělen MCHSzAC http://alfa-centauri.blog.cz/1109/gaston-a-sudba-cast-ctvrta-zaverecna-primoprenosne-osudbova, páč vůbec nekometuje.
.
.
Pro Fredyho:
.
Jednou navštívil hostinec u Váhy synovec zelináře Rapoticze, holubář Tadeáš Talaczko. Starý Hron s ním zavedl řeč na holubí paštičky, zatímco intelektuál Třebenský rozvinul filosofickou debatu na téma holubičí povaha. Nahluchlý Pastucha slyšel místo "holubi" "do huby".
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic)
Všimněte si, že japonští hudebníci dodržují český módní styl, bílé ponožky v pantoflích.
.
Dodatečné otázky:
.
A) K čemu muzikantům slouží ten košík na hlavě? K čemu by ho pouzžil cyberštamgast?
B) Na co je ostřapcované prkénko?
.

P199

3. září 2011 v 11:11 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
Technická data:
.
Foto: Stanice metra Kačerov, okenní tabulka, výřez, jaro 2010.
Daguerrotypie: Prastarý způsob fotografování.
Fotograf Něha: Herr Liebreiz.
Oblíbená technika Fotografa Něhy:
.
.
.
Kolo Prátru:
.
.
Ten švícko na obou pohlednicích není ve skutečnosti obuvník, je to komparsista, který si pózováním u kola přivydělával.
Dorotčina ulička: Dorotheergasse.
Čaj: Ruský, aby ladil s kolem.
.
.
Z TlusŤjochova kalendária:
.
.
Praha, Žofín, jaro 2011, jeden výcvak, pak mi pikolík vyhuboval a jal se tu hromadu židlí přemísťovat. A možná to ani nebyl pikolík.
.
.
Osmé TlusŤjochovo vyjádření ku blogokomunitě:
.
.
Sdužení rozhodlo se zapěti ódu na blog Drakův a to především za žízniffce: http://temna-strana-svetla-malo.blog.cz/1108/from-hell
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Napište trefný slogan na den noh na tabuli vlevo.
2) Který z učitelů má největší hlasový rozsah?
3) Co louská Cyberštamgast?
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodné obci čtenářské protentokráte nabízí se k rozhodnutí, zda vyjeveno býti má A) Setkání s kominíkem ve Vídni anebo B) Trhačka růží.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek získává Drak: http://temna-strana-svetla-malo.blog.cz/
.
.
Pro Fredyho:
.
Ke starému myslivci Jechovi přijela na návštěvu neteř z Vídně a ta si v restaurantu "U žíznivého jelena" objednala vídeňský řízek, ruské vejce, dalmátské čufty kapitána Rorejse a vyhlášenou pražskou šunku. Student Nepivoda nabízel jí hanáckou vodku a intelektuál Třebenský zavedl řeč na zeměnisné názvy.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic)
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Proč je v druhém řádku použito jednotné číslo? Čím zapuďuje smutek Cyberštamgast?
B) Muž na snímku je I) Trhací trenér bedlivě sledující práci zápěstí II) Estetický inspektor záchodové výzdoby III) Ekoterorista, chystající se připoutat se k růžovému keři IV) Nepolapitelný libeňský úchyl Rousemann.
(pro Jarku - http://tichaposta.blog.cz/ - mlsný kocour je to ve všech případech, že?)