"Rozbil jsem mu hlavu šutrem a od té doby se tak nějak známe" (VENCA DG)

Prosinec 2011

G6

31. prosince 2011 v 9:56 | ROK KOCŮRA |  Gratulace & jubilea
Tak nám v pekelně pálivém tempu utekl čili rok (viz http://tlustjoch.blog.cz/1012/g4)
a už nastupuje
.
.
Ilustrace: Tril (http://tril.blog.cz/1112); Díky tisíceré.
O Kočkách a kocůrech:
Přísloví:
Kočka nemiluje lidi, jen svůj příbytek u lidí (gruzínské přísloví).
Potmě je každá kočka černá (české přísloví).
Mlha přichází tiše jako kočky (japonské přísloví).
Pranostika:
Na Šimona, Judy kočka leze z půdy.
Citáty:
Kočky - toť noční můra všech vědců. Jsou si totiž nejméně podobny s člověkem (Lewis Thomas).
Brzy všichni poznali, že kdykoliv bylo třeba udělat nějakou práci, kočka nebyla k nalezení (George Orwell, Farma zvířat).
.
.
Cyberštamgast má off šem na dvanáctkový (tuctový) rok názor poněkud odlišný:
.
.
.
Všem ctihodným blogočtenářům, pravidelným , nepravidelným, jakož i zbloudilcům a blouznivcům přeji krásné vhoupnutí do MMXII.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic)
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Žijte kocůrovsky. Napište do komentářů alespoň jeden atribut "ROKU KOCŮRA", který je pro vás důležitý.
2) Který z můžů na Cybeštamgastově přání je pravidelným návštěvníkem Žíznivého jelena?
.

Pr66

28. prosince 2011 v 15:53 | TlusŤjoch |  ProJEKty
Z projektu HUDEBNÍ STYLY: R´n´R (http://klub.blog.cz/1112/rock-n-roll)
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Nosy javorové, Praha - Lhotka, prosinec 2011, výřez do čtverce, protisvětlo.
Škola: Všechny stupně.
Škola: Česká - viz bonus http://tlustjoch.blog.cz/1110/a37
Roll: Rohlík (rovný); špulka.
Rock: Bonbon (tvrdý); skála.
.
.
Z Tlusťjochova kalendária:
.
.
Foto: Praha - Modřany, zima 2010.
.
.
Objasnění pojmu daguerrotypie z minulých cedulek http://tlustjoch.blog.cz/1112/c40
.
.
(Schoedlerova kniha přírody, obsahující v sobě veškeré nauky přírodné, 1869)
.
.
Tlusťjochova šampáňohostesska
.
.
přeje P.T. obci blogerské pohodový vstup do dvanáctkového (=tuctového) roku.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Kdo je autorem citátu "Ty jsi Petr, to znamená skála" ?
2) Co je to chaluzík?
3) Objasněte, proč má dívka třásně na kalhotách, když není Indiánka.
.
.
Bonusy a další podpultoffky:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská uctivě rádá se, by ráčila v komentářích rozhodnouti o vyjevení A) V rákosí B) Romantické procházky se psíky.
Tlusťjochůff dekret trojhlasný udělen pro tento článek jest Sikarovi http://sikar.blog.cz/
.
.
Pro Fredyho:
.
Zelinář Rapoticz přinesl do hostince u Váhy vlastnoručně vyrobený domácí sekt z bílých květů černého bezu.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic)
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Jaký je vztah mezi psíky?
B) Naváže muž konverzaci? Pakliže ano, napište dívčinu reakci.
.

C40

25. prosince 2011 v 15:27 | TlusŤjoch |  Cedullky
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Tlusťjochůff hluboký archiff (Úložitě útržků a úlomků /ÚÚÚ/), nedatováno, odbarveno, točeno o 90°, věteff a její odraz.
Koncese: Z lat. , povolení (hl. úřední), připuštění, ústupek.
Koncept: Z lat., psaný nástin myšlének, prvopis z hruba, "na nečisto", návrh písemného vyřízení věcí úředních. K. praktikant jest první stupeň služby při úřadech administrativních vůbec (obé: Ladislav Šípek: Slovník cizích slov, příručná kniha pro veškery třídy společenské)
Z vyhlášek:
.
.
TlusŤjochova sněhová panenka:
.
.
na požádání vychladí limitovaný počet vašich lahváčů - použijte formulář Wq-3/IV, pro rok 2012 pak Wr-3/IX (Výňatek ze zprávy o správě sněhových zásob na území král. hl. města Prahy)
Foto: Praha - Masaryčka, TlusŤjochůff archiff, nedatováno.
.
.
Další výňatek z DOPISOVATELE (viz http://tlustjoch.blog.cz/1112/p209)
.
.
.
Tlusťjochůff dotaz:
.
Kdysi jsem se zůčastnil povídky na pokračování - viz http://tlustjoch.blog.cz/1103/pr33 a nějak mi řetězec z očí zmizel; ukončen byl, či spisek stále ještě ve vývinu jest? Měl bych chuť dílo zvelebit.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Proč si myslíte, že portrétování fotografické bylo přesunuto do činnosti řemeslné?
2) Odpovězte Karlíčkovi ve stejném žertovném duchu (stačí koncept). Kdo je to Kroesus a proč byl zmíněn?
.
.
Bonusy a další podlamovadla charakteru:
.
P.T. slovutná obec čtenářská nechť laskavě rozhodnouti ráčí, zda má vyjen býti: A) Houpačkář opět na scéně či B) V rákosí.
.
.
Pro Fredyho:
.
Na záchodku hostice "U Váhy" objevil jednou intelektuál Třebenský na skládaném toaletním papíře konspekt hanopisu na zelináře Rapoticze, že šidí na mrkvi a petržel míchá s pastinákem (nesprávně psáno pastyňák).
.
.
Stav byl nerozhodný, takže na řadu přišel generátor náhodných čísel a padla sedmnáctka. Klikův generátor (http://tlustjoch.blog.cz/1101/pr20) se rozhoupal.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic)
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Vyluštěte kryptogram v levém dolním rohu.
B) Jak vyřeší houpačkář Ferenc Kolaturník (viz bonus v článku http://tlustjoch.blog.cz/1103/pr31) střídání dam na houpačce. Jaký rozpočítavací klíč užil? Které ze slečen je zmiňovaná Al_bínka?
.

G5

23. prosince 2011 v 19:16 | TlusŤjoch |  Gratulace & jubilea
.
.
.
.
Speciální koláž pro všechny fotoblogery:
.
.
(Sken zadní strany kabinetky)
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Co je to kabinetka? Čím byl inspirován nápis na druhé novoročence?
2) Vyberte si z kouzelné brašny na posledním obrázku hračku. Co by si vybral cyberštamgast?
3) Popřejte Veselé Vánoce všem!
4) Hlasujte o nejlepší vánoční pohlednici v článku http://tlustjoch.blog.cz/0912/g1
.

C39

21. prosince 2011 v 18:18 | TlusŤjoch |  Cedullky
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Lupoexperimenty s nástrojem viz níže, prosinec 2011, výřez, odbarveno.
Amortizace: a) Umoření dluhu určitými splátkami (annuitami) b) Umrtvení statků, jímž se tyto odnímají volnému obchodu (Kočího Malý slovník naučný).
Amortizace: Snížení hodnoty věcí opotřebením (http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/amortizace)
Kulomet: Maxim vz. 1910 (7,62 станковый пулемет системы Максима образца 1910 года)
Nástroj využitý při experimentu:
.
Kdysi jsem to koupil na Karláku, dvé krokodýlův jakož i zvětšovací sklo může býti libovolně nastaveno skrze aretovatelné klouboví a ramena. Plod mochyně s kalichem /židovská třešeň/ byl uchycen a skrze sklo zvětšovací na makro režim zdigitalizován.
Mochyně: Lilkovitá rostlina, jejíž plod je uzavřen zvětšeným kalichem. Pěstují se četné druhy pro ozdobu, avšak plod (bez kalicha) je jedlý a požívá se jako zákusek po jídle (Domácí vševěd) .
.
.
Prosincové pranostiky z brožury Mudrosloví rolníkův (viz http://tlustjoch.blog.cz/1010/p163)
.
.
.
.
TlusŤjochůff virtuální hajdpárk s neznělým "Ť":
.
.
Modřany, stínohrátky v průmyslové části, prosinec 2011.
.
.
Reklama: Oznamuje se nový TlusŤjochůff fotovýmět na http://numero-un.blog.cz/1112/pan-a-pani-sedivi-slavi-stribrnou-svatbu
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Co je to boborelka?
2) Týká se štedronoční pranostika i sněhu technického?
3) Usedněte do křesílka a zamudrujte si/zahudrujte si (max. 10 řádků).
.
.
Bonusy a lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská žádá se, aby ve svých oduševnělých komentáří rozhodla, zda má být vyjevena A) Pře nápadníků či B) Romantická procházka s psíky.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný jest pro tento článek udělen Cirrat (http://cirrat.blog.cz/1112)
.
.
Pro Fredyho:
.
Student Josef Nepivoda po pár panácích meruňkovice prohlásil se svatomikulášským rytířem a jal se předváděti "uvádění biskupa do kuchyně" kuchařce Okrouhlé-Jírů v restauraci u Žíznivého jelena, k čemuž mu intelektuál Třebenský zpěvem napomáhal.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic)
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Popište odvetnou akci nakopnutého nápadníka.
B) Je mezi přítomnými nějaký štamgast od Žíznivého Jelena? Pakliže ano, jmenujte ho.
.

Š14

19. prosince 2011 v 16:16 | TlusŤjoch |  Šlehy a štulce
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Světlo v prorostlém drátěném plotě v Braníku, prosinec 2011, vyříznuto, otočeno o 90°.
Laurus: Vavřín čili bobkový list, oblíbená rostlina úspěšných vojevůdců a panských kuchařek.
Teze: These, řec. thesis, věta, v logice ona věta, kterou třeba dokázati, zásudek; vyslovená věta, o niž chce se někdo hádati, jako tomu bývá při veřejných disputacích na universitách; závětí; v matrice: opak arse, klad, kles, položka; v hudbě: tón s přízvukem (Lad. Šípek: Slovník cizích slov příručná kniha pro veškery třídy společenské, 1896)
Pán Eff: V čínsky mluvících komunitách míněn Wok (neplést s panem Vokem).
Rak: Pravou vlastí raků jsou však země východní, hlavně Halič a celé Rus, kde jsou jich nesmírné spousty. V největším ruském veletoku Volze je jich takové množství, že se nechávají v statisících po březích shníti a vybírají se z nich pouze rakůvky, tak zvané "račí oči", vápenná okrouhlá tělíska žaludeční, na léky do ruských lékáren... Raci k exportu určení zasílají se v plochých koších, mezi vrstvami suchého mechu. Když dojdou na místo určení nemají se dáti do vody, nýbrž do čerstvé zeleně - nejlépe do kopřiv (Všeobecný slovník rad pro každého).
Rak - recepty:
.
.
(M. Snížková: "Úsporná rybí kuchyně pro výživu rodiny a zdraví", kresby od J.L.Stříbrného, nakl. Jan Svátek; můj poslední oulovek antikvární)
.
.
Z TlusŤjochova kalendária:
.
.
Foto: Ulice Jungmannova, pohled vraty skladu do Františkánské zahrady, výřez, odbarveno, podzim 2011.
.
.
Dotaz na Sikara (http://sikar.blog.cz/):
.
.
"Kde je É?" (viz např. http://sikar.blog.cz/1102/unos-eho-popate-exekucni-silenstvi-1) "Kdy začne sedmá sezóna?"
Foto: Praha, Lhotka, autobusová zastávka autobusu č. 139 u policejní akademie, prosinec 2011, lehká koláž.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) K čemu se používaly rakůvky v lidovém léčitelství? Posloužily by Cyberštamgastovi?
2) Do kterého políčka v TlusŤjochově kinometograffu patří číslice sedm? Odůvodněte.
3) Dišputujte o dotazu na Sikara.
.
.
Bonusy a lákadla:
.
P.T. spanilomyslná obec čtenářská nechť ráčí svoji přízeň v komentářích vyjeviti buď A) Romantické procházce se psy či B) Květinářce.
Tlusťjochůff dekret trojhlasný udělen jest pro tento článek Jagovi a Heleně B (http://helena-b.blog.cz/) za jejich komentáře u ježohrátek (http://numero-un.blog.cz/1112/jezohratky)
.
.
Pro Fredyho:
.
Zelinář Rapoticz jednou přinesl k Žíznivému jelenovi krosnu plnou kopřiv. "Že ty tam máš raka," dovptípil se myslivec Jech. "Na víně je to delikatesa," přisadil si gourmet Třebenský .
.
.
.
(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Kdo je autorem památné věty: "Pozor na pěsinku"?
B) Koupí si seladon s pěšinkou květinu? Vyjádřete formou dialogu seladon - květinářka, lze zapojiti i okolo sedící.
.

Pr65

16. prosince 2011 v 18:00 | TlusŤjoch |  ProJEKty
Projekt "hudební styly" pokračoval jazzem:
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Praha Braník, plevelná květena poblíž tramvajové zastávky "Černý kůň", prosinec 2011, výřez.
Harlem: Po první světové válce byl New York všeobecně považován za ráj pracovních příležitostí a občanských práv pro černochy z Jihu, a Harlem se tak brzy stal výhradně černošskou čtvrtí. Za časů rozkvětu jazzu ve 20. a 30. letech patřily harlemské noční kluby, jako např. Cotton Club k nejpopulárnějším lokálům města a v divadle Apollo Theater (253 West 125th Street), které dnes opět plní funci koncertní síně zahájila svou hvězdnou kariéru vedle mnoha jiných také slavná černošská zpěvačka Ella Fitzgeraldová. (z http://cs.wikipedia.org/wiki/Harlem)
Jazz: Šiřitelem od 1916 černoš. kapelník kavár. v Chicagu Jasbo Brown, jemuž hosté říkali zkrátka Jazz (Kočího malý slovník naučný).
Mosaz: Sestávající z 71 částí mědi a 29 č. cinku, má barvu světle žlutou, jest za studena kujná i tažná a vzdělává se nejvíce na drát (špendlíky) a zboží lité (Schoedlerova kniha přírody, obsahující v sobě veškeré nauky přírodné, 1869).
.
.
Z TlusŤjochova kalendária:
.
.
(Praha - Modřany, louka u Vltavy)
.
.
Reklama: Další foto z Modřan viz http://numero-un.blog.cz/1112/dve-prutuv
.
.
Prosincové Tlusťjochovo prohlášení ku blogokomunitě:
.
Ocenění mignon
.
uděluje se Tril za článek http://tril.blog.cz/1112/plakat-antik
.
Přehled dosud udělených Mignon ocenění:
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Co je to tombak?
2) Jaký džem preferuje Cyberštamgast? Jaký vy?
3) Bez úkolů, leč opakujte si...
.
.
Pro Fredyho:
.
Jednou přišel do výčepu hostince U Váhy jednonohý Jimesch a starý myslivec Jech, co má oči jako ostříž, upozornil jej, že má v protéze zapíchnutý mosazný špendlík.
.
.
Bonus & podpultoffky:
.
P.T. ctihodné a spanilomyslné obci čtenářské k rozhodnutí překládá se, zda vyjeven má býti A) Horský vůdce v akci či B) Pejskařská romantika.
Tlusťjochůff dekret trojhlasný udělen jest všem, kdož ráčejí zanechat komentář pod http://numero-un.blog.cz/1112/jezohratky
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic)
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Kdo je autorem knihy, kterou drží žena v ruce a o čem kniha pojednává?
B) Zoreintujte mapu a určete, kde se dvojice nachází. Jak bude výšlap pokračovat?
.

P211

13. prosince 2011 v 18:32 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technicka data:
.
Foto: Odraz olšoví na hladině rybníka La Buť v Krči, nedaleko stejnojmené restaurace, výřez, zatóněno, zatůněno, prosinec 2011.
Kredenc: Viz příborník (Domácí vševěd)
Olše:
.
( Z knihy "Rostlinstvo v podání prostonárodním" od Josefa Košťála; další ukázka viz http://tlustjoch.blog.cz/1109/p203; http://tlustjoch.blog.cz/1111/e40; http://tlustjoch.blog.cz/1111/pr61)
.
.
Z TlusŤjochova kalendária:
.
.
Foto: Kotačka /=kulička bodláku/ v protisvětle, prosinec 2011, výřez, stejné místo jako viz http://numero-un.blog.cz/1112/jezohratky - věnováno MCHSzAC http://alfa-centauri.blog.cz/, polootci uwologie.
.
.
Výjezdní oddíl TlusŤjochova úřadu pro měření zlatého řezu (blíže viz http://tlustjoch.blog.cz/0909/p39)
.
.
uděluje pochvalu ústy svého velitele před rozvinutými pásmy fotografii Lady Liany http://vysvobozena.blog.cz/1112/evening-scene
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Objasněte pojem "ruce volšové". Uveďte příklady.
2) Co dává do slamníku Cyberštamgast? A co vy?
3) Jak si myslíte, že to dopadlo s tou svačinářkou - viz konkurz a komentáře http://tlustjoch.blog.cz/0909/p39 ?
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve svých vysoce interesantních komentářích rozhodne, zda vyjeven má býti: A) Opět houpačkář či B) Domácí kapela z Chebska.
Tlusťjochůff dekret trojhlasný pro tento článk udělen jest Fantaghiře - http://fantaghira.blog.cz/
.
.
Pro Fredyho:
.
"Ty máš ty ruce volšový," křičela na studenta Nepivodu kuchařka Okrouhlá-Jírů v hostinci U Váhy.
.
.
.
(Z TlusTjochovy sbírky starých pohlednic)
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Jaký je vztah kocoura na obrázku k Tjůbkat/ce (viz např. http://sikar.blog.cz/1104/tubecat-33 ; http://sikar.blog.cz/1104/tubecat-32) Rozviňte do tří holých vět.
B) Objevte pět rozdílů mezi kloboukem dudáka a pištce. Jak se lidově klobouk nazýval?
.

A30

9. prosince 2011 v 17:17 | TlusŤjoch |  Almanach pana Al-Mana
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Pěna vltaffská, Praha - Braník, prosinec 2011, výřez, otočeno.
Předcházející staff pěny vltaffské viz: Alternativní foto v článku http://tlustjoch.blog.cz/1111/p208
Dub: Drnák (zmínka viz plénootázky v článku http://tlustjoch.blog.cz/1001/p87)
Dub (příloha):
.
( Z knihy "Rostlinstvo v podání prostonárodním" od Josefa Košťála; další ukázka viz http://tlustjoch.blog.cz/1109/p203; http://tlustjoch.blog.cz/1111/e40; http://tlustjoch.blog.cz/1111/pr61)
Otázka Mika Nellida (OMN): Může býti užita místo šišky šištice chmelová?
.
.
Z TlusŤjochova kalendária:
.
.
Praha, Modřany, u Vltavy, prosinec 2011, bez úpraff.
.
.
Slečna Rákosy a její družky
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Zodpovězte dotaz Mika Nellida.
2) Která ze slečen na obrázku je slečna Rákosy? Co o ní víte? Kdo je Koust Sobička podepsaný na pohlednici?
3) V čem je silný Cyberštamgast? Proč právě v kramflecích?
.
.
Pro Fredyho:
.
Viz Břetislavův komentář http://tlustjoch.blog.cz/1112/p210#95819566 aneb co se stane, když Svátě uteče oko na její proslavené punčoše.
.
.
Bonusy a jiná korumpovadla:
.
P.T. ctihodná obec opět žádána jest, aby svoji přízeň ráčila uděliti buď: A) Opět houpačkář či B) Vinař v akci.
Tlusťjochůff dekret trojhlasný pro tuto poklesslost udělen jest Nadě ( http://denikceskebabicky.wordpress.com/ ) , páč jí ta kapela z Chebska stále uniká.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic)
.
.
Dodatečné otázky:
.
A) Co obsahuje krabička na stole?
B) Z které vinařské oblasti vinař pochází?
.

P210

7. prosince 2011 v 18:49 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Cyklus pražské výlohy, podzim 2011, výřez, poblíž Masaryčky.
Dolerance: Spodní hranice tolerance.
Tolerance: Snášenlivost.
Tolerance: Povolená odchylka.
Rum: Líhovitá tekutina hnědé barvy, držící v sobě přes 70° lihu a malé množství étheru máslového a pelargonového, od nichž pochází vzláštní příchuť a zápach rumu. Dobývá se v Západní Indii destilací kvašené melasové cukrové třtiny. Nejlepší rum jest z ostrova Jamaiky. Nepravý rum dělá se z čistého líhu, který se s malým množství étheru máselného neb octového smísí a páleným cukrem se na hnědo obarví. Dobrý je rum proti nevolnosti žaludku, hryzení, svírání střev, proti průjmu a k natírání těla jako fluid. (Všeobecný slovník rad pro každého) .
Alternativní foto:
.
Praha, Masaryčka, 2011
.
.
Reklama:
.
.
.
TlusŤjochůff kartochvilný snář:
.
.
Praha, Masaryčka, 2011
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Co je to toleranc (též rozhuda)?
2) Co Cyberštamgast v osvěžovně netoleruje? Co netolerujete vy?
3) Vymyslete novou virtuální postavu z hostince "U Váhy" pro Fredyho. Stručně ji charakterizujte.
.
.
Pro Fredyho:
.
Libovolný výběr z komentářů, kde jest plněn plénoúkol č.3.
.
.
Bonusy a podpultoffky, charakter podlamující:
.
P.T. ctihodné obci čtenářské nabízí se ku rozhodnutí A) Domácí kapela z Chebska B) Škola smekání.
TlusŤjochův dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Jagovi za komentář http://tlustjoch.blog.cz/1112/p209#95741503
.
.
.
.
Dívka na snímku je slečna Rákosy, která si na kurzu smekání přivydělávala jako figurantka.
.
.
Dodatečné otázky:
.
A) Při jaké příležitosti Cyberštamgast smekne? A vy?
B) Jak bylo hodnoceno smeknutí frekventanta na snímku? Je to mlsný kocour?
.

P209

5. prosince 2011 v 18:00 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Odraz v malé nádrži za policejní akademí v Praze - Lhotce, listopad 2011, výřez, zkontrastněno.
Jak se vypořádat s dvojím užitím číslovky 100 v poklesslosti: První řádek 100 = "sto" --> lze čísti "má místo řas". Šestý řádek 100 nechť jest pořímsky vyjádřen --> "C".
Kočkoparadox, na který upozornil Mike Nellid: Kočky vyhazují jitro anebo jsou za úsvitu samy vyhozeny?
Ras: Antoušek, též pohodný.¨
Pohodný: Něm. Abdecker, člověk ustanovený k tomu, aby zvířecí zdechliny sbíral a na příhodném místě (pohodnici) zakopával (Rankův příručný slovník všeobecných vědomostí).
Umakart: Viz technická data článku http://tlustjoch.blog.cz/1002/p99
.
.
Z Tlusťjochova kalendária:
.
.
Bříza za větru, listopad 2011, Praha - Lhotka, výřez, ztmavěno.
.
.
Ouloffky antikvární:
.
.
+ ochutnávka:
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Která z variant kočkoparadoxu je pro vás přijatelnější a proč?
2) Odpovězte ženichovi.
3) Jaký je vztah Cyberštamgasta k Večerníčkovi? Může mít Večerníček čepici z bulvárních novin?
.
.
Bonusy, podpultoffky a korumpovadla.
.
P.T. ctihodná obec čtenářská žádá se, by rozhodnouti ráči ve prospěch A) Domácí kapely z Chebska či ve prospěch B) Výjevu z Varů Karlových.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný udělen jest Trill http://tril.blog.cz/
.
.
Pro Fredyho:
.
Na nahluchlého Pastuchu provalilo se že býval antouškem na Žižkově.
.
.
.
.
Dodatečné úkoly a otázky:
.
A) Jakou funkci zastávala dáma uprostřed?
B) Jmenujte chorobu, kterou si zde léčí dáma v červeném. Pomůže jí pramen?
.

Pr64

3. prosince 2011 v 17:00 | TlusŤjoch |  ProJEKty
Tématem druhého kola literární soutěže http://sussanah.blog.cz/rubrika/literarni-soutez-ii
O TÉ VELKÉ VALNÉ HROMADĚ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ.

"Vážím si každého z vás," pravil Lord Kocour, " ale kvalita Lesního klubu začala být hroznou."
"Hrozná, ty rusismy si nech od cesty," popíchla ho kverulantka ježura.
"Je nutno oddělit zrno od plev," hřímalo dál Jeho Lordstvo.
"Co třeba myš," ozval se hlas anonyma, "je šedivá a dyzajn má nevýrazný."
Ostříž, instalovaný na mýtině jako bezpečností kamera, zaregistroval tento návrh pod heslem slon. No jistě, sloni se odjakživa myší báli.
Chameleon změnil barvy do jasných tónů.
"Bacha na to," pošeptala mu výsměšně do ucha kverulantka ježura, "růžoffky se budou vylučovat taky…"
Puma, sponzor pořadu se protáhla a zívla.
Žába, skokan roku 2006, 2008, 2009 a 2011, seděla sebejistě na prameni a nafukovala se pro fotografy. Hlasy si u své kliky obojživeníků zajistila dávno pomocí receptu na žabí stehýnka.
Medvěd si brousil drápy na funkci vyhazovače.
"Je třeba udělat tlustou čáru za minulostí a začít znovu," pokračoval Lord Kocour.
"Ano, chce to čerstvou krev," řekl na plnou tlamu lev a pohodil hřívou. V té chvíli vypadal jako reklama na nejmenovanou banku na vaší straně.
"Páva vylučte taky, je příliš elitářský!" vypískla myš.
"Koho dále ještě budeme tepat?" bujaře vykřikl žralok-kladivoun.
Čekatel členství kapustňák souhlasně přikyvoval svou ohromnou hlavou.
"Ty se do toho nemontuj, ty stará ochechule, nemáš mandát!" houkla potměšile do davu kverulantka ježura v narážce na alias jméno řádu sirén, kam je kapustňák čili mořská kráva řazen.
Koroun bezzubý, o němž šly fámy, že byl vyhuben, žádal, aby mu bylo hlásnuto, protože ještě nikdy v žádné bajce nevystupoval.
"Tak, tebe, sokolíku, škrtám hned," energicky zareagoval hadilov-písař.
Medvěd se chystal provést medvědí službu.
"Medvědi maj plochý nohy, nemůžou bejt ve výboru," přisolila si kmotra liška a mrkla svůdně po Jeho Lordstvu.
"Ty ***** cenzurou vyňato **** zrzavá!"
"Nebuďte jako lidi, jsme přece zvířata!" vrkala marně mírumilovná holubice.
Noční můra, vyloučená předpředchozím vedením klubu, rehabilitovaná předchozím vedením klubu, už věděla své a spokojeně se usmívala.
"Vylučte zlatohlávky a hovnivály, vylučte zlatohlávky a hovnivály," skandovala radostně, neboť na každém pořádném mítinku skandovati se má.
Byl to vzteklý, prskající křeček, jak stojí v kronice, který dal první ránu, prý kvůli kvótě na zrno. Medvěd se konečně dostal k lizu /kam obyčejně v zimě chodí vysoká/.
Potrhané členské legitimace odnášeli si hrobaříci domů na památku.
Šupiny, peří a srsti létaly mýtinou…
"Dost! Dost, nechto toho, u svatého Ezopa, povídám dost!" zaburácel náhle hlas Lorda Kocoura.
Domestikovaný dobytek poslechl jako první a situace se pomalu uklidnila, jenom té kmotře lišce oči zeleně svítily, přece jenom ta holubice…
"Všichni jsme byli obelstěni," pokračovalo Jeho Lordstvo, "straka využila vřavy a prchla s klubovou pokladnou."
Puma, sponzor pořadu ještě jednou zívla a elegantně odkráčela středem.
"Ach, tyhle ty kluby…" pomyslela si, "kdyby tu měli alespoň pořádné pití."
.
.
Technická data:
.
.
(Dr. Jan Menšík : Úvod do poetiky pro vyšší třídy středních škol českých, vydali Bursík & Kohout, knihkupci University Karlovy, 1937).
Můj vklad do kola prvního - http://tlustjoch.blog.cz/1111/pr60
.
.
TlusŤjochůff kratochvilný snář:
.
.
Foto: Les lhotecký, listopad 2011.
Reklama: Moje nová fotka na Numero-un http://numero-un.blog.cz/1112/jezohratky
.
.
TlusŤjochovo prosincové prohlášení ku blogokomunitě:
.
.
Jsem rád, že se Sikar ze svých depresí vyzdravil - http://sikar.blog.cz/1112/zustavam
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Které zvíře z TlusŤjochovy bajky je vaše krevní skupina? Proč se valné hromady nezúčastnila moudrá sova?
2) Jmenujte alespoň dvě bylinky, které jsou obsaženy v meducíně vojákovi na snímku podávané.
3) Co má být vyjeveno jako bonus?
.
.
Pro Fredyho:
.
Jednou byl kýmsi u Žíznivého jelena označen silák Rychetník za rypouše sloního.
.
.
.
Pro Sikara je ta žába úplně v pravo, ano, ta co se může potrhat smíchy.
Myslivec je pro Jarku, i když ta v něm zase bude vidět mlsného kocoura.
Dívka je defraudantka.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Ztrestá myslivec dívku za to, že trhala chráněnou květenu? Pakliže ano, jak?
B) Určete kraj podle oděvů.

Pr63

1. prosince 2011 v 15:15 | TlusŤjoch |  ProJEKty
Projekt hudební styly - reggae http://klub.blog.cz/1111/reggae-se-blizi
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Odleskoffka vodní v potoce v lese krčském, poblíž restaurace La buť, výřez, léto 2009.
Poznámka znalce: Pravé oko je falešné.
Plavecký styl: Motýlek.
Tričko: Od trhoffců.
.
.
TlusŤjochůff kratochvilný snář:
.
.
Foto: Přesplotoffka, poblíž nádraží Praha - Krč, listopad 2011, foceno do protisvětla odbarveno + domodřeno. Měl to být pokus ala . "high key" (http://cs.wikipedia.org/wiki/High_key#Souvisej.C3.ADc.C3.AD_.C4.8Dl.C3.A1nky) , což se moc nezdařilo.
.
.
Pivo mimo pořadí:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Co je to kontralicht? Objasněte původ slova.
2) Čím si pohazuje cyberštamgast?
3) Proč se servírka červená? Přeložte německou veršovánku.
.
.
Bonusy a jiné podpultoffky:
.
P.T. ctihodné obci čtenářské k laskavému rozhodnutí předkládá se A) Ať žije Anna či B) Domácí kapele z Chebska.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Sikarovi http://sikar.blog.cz/1111/jak-sikar-odchazi , aby neodcházel.
.
.
Pro Fredyho:
.
Jednou se v hostinci U Váhy rozproudila debata o hudebních stylech. Nakonec se prosadil silák Rychetník s písní "Padla facka, padla na sále".
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic)
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Který z mužů je Anně nejmilejší? A Vám? Odůvodněte.
B) Který z mužů je drogista?
.