"Rozbil jsem mu hlavu šutrem a od té doby se tak nějak známe" (VENCA DG)

Únor 2012

P215

27. února 2012 v 18:54 | TlusTjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Švestička u silnice poblíž Kamenného Přívozu, podzim 2011, protisvětlo.
Švestka: Švestkové dříví má jádro tmavé, červenohnědě až i fialově hnědé a běl úzkou, čevenavě bílou; je husté, dosti tvrdé, špatně štípatelné, výhodné na jemné řezbářské i soustružnické práce a na pípy (Domácí vševěd).
Dodatek Mika Nellida: Místo posledního řádku doporučuje slovo klín.
Otázka Mika Nellida: Dá se klín štípat stínem? A naopak?
Stínohra:
(Domácí vševěd)
.
.
Z TlusŤjochova kalendária:
.
.
Foto: Praha - Modřany, břeh vltavský, komín býv. cukrovaru v pozadí, leden 2012.
.
.
Tlusťjochůff cintát:
.
Dřív se lidé dostávali na šikmou plochu, dneska na vzdálenou.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Myslíte si, že je na obrázku z Domácího vševěda opravdu psík? Může se někdy vševěd mýlit nebo dokonce lhát?
2) Vyjmenujte tři nejznámější druhy třásní. Proč jsou třásnění moravská střapatější než-li česká?
3) Stínohrajte. jaký stínový obrázek máte nejraději? Proč právě stínového ministra financí?
.
.
Pro Fredyho:
.
Student Josef Nepivoda jednou v hostinci U Váhy ukazoval místním štamgastům pomocí svých dlouhých prstů stínové obrázky. Myslivec Jech se dožadoval jelena.
.
.
Bonusy a lákadla:
.
P.T. ctihodné obci čtenářské k rozhodnutí se předkládá, zda vyjeven má býti A) Pěstitelka růží či B) Ta plovárna z minula.
Tlustjochůff dekret trojhlasný pro tento článek není udělen.
.
.
.
(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic)
.
.
Dodatečné otázky:
.
A) Jakou hraje úlohu muž v červeném trikotu v pozadí?
B) Kde je plavčík?

Pr72

21. února 2012 v 19:00 | TlusŤjoch |  ProJEKty
.
Projekt "Hudební styly" přinesl téma elektro (http://klub.blog.cz/1202/electro)
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Bývalá chatová kolonie v Praze - Braníku, 2010, odbarveno, výřez.
Co se zjistilo: MCHSzAC nemá rádo transeuropský expres (viz http://klub.blog.cz/1202/electro#98030094)
Jiskra: Z Brandýsa.
.
.
Z Tlusťjochova kalendária:
.
.
Foto: Praha, Václavské náměstí, leden 2012.
.
.
Tlusťjochovo prohlášení ku blogokomunitě:
.
.
Tlusťjochova děšťová víla uděluje duhovou kapku štěstí Vojtovi z blogu Uajiii za článek http://uajiii.blog.cz/1202/o-drnu
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Co přeskakuje Cyberštamgast? Co přeskakujete vy? Co přeskakuje vám?
2) Jaký je váš postoj ku skupině Kraftwerk? Máte rádi electro?
3) Kružte.
.
.
Pro Fredyho:
.
Jednou ukazoval myslivec Jech štamgastům hostince "U Váhy", kterak pomocí dvou křemenů lze vykřesati jiskru.
"Pak stačí kus suchého mechu (http://tlustjoch.blog.cz/1202/p214) a již je oheň rozdělán," pravil.
"Jikru? Ty chceš pálit jikru?" divil se nahluchlý Pastucha.
.
.

Bonusy a další podpultoffky:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve svých spanilomyslných komentářích rozhodnouti ráčí, zda má býti vyjeven A) Obrázek z plovárny či B) Snílci, kteří napájeli Lunu.
Tlusťjochůff dekret trojhlasný udělen jest pro tento článek Vojtovi http://uajiii.blog.cz
.
.
.
(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic)
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Kolik toho Luna vydrží vypít? Který z mužů je starý Piatníček od Žíznivého jelena?
B) Nebývalo by bývalo lepší, kdyby vyhrála ta plovárna?

P214

18. února 2012 v 15:34 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: TlusŤjochůff archiff, modřanská rumiště poblíž býv. cukrovaru.
Bilingvní: Dvojazyčný.
Šolochovova modifikace: Místo posledního řádku račtež dosaditi: "i tichý Don".
Don: Domácky Donald.
Donald: Mc.
Rek: Hrdina.
.
.
Z TlusŤjochova kalendária:
.
.
Foto: Tlusťjochůff archiff, nedatováno, cukrosetkání u Míly Ž.
Dodatek: Chybějící písmenko "I" bylo použito jako slámka.
Ruská verze: S vodkou.
.
.
O čem uvažuji:
.
.
.
Trojkontrola roku kocůra (http://tlustjoch.blog.cz/1112/g6)
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Co si představíte pod pojmem šurpekotvaré? Vyličtě barvitě.
2) Která z koček je nějak spřízněná s Ťjůbkat/kou (viz http://sikar.blog.cz/1201/tubecat-tubeminiseries-1)
3) Jak se stavíte k ruské literatuře?
.
.
Pro Fredyho:
.
Bylinkář Meruzelka tvrdil štamgastům "U Váhy", že sušený rokyt použitý jako náplň do polštářů má blahodárné účinky na spaní. Studen Josef Nepivoda tvrdil, že stejné účinky má rum, když mu ho někdo zaplatí.
.
.
Bonusy a jiná korumpovadla charakteru:
.
P.T. obec čtenářská nechť rozhodnouti ráčí, zda má býti vyjevena A) Scéna na plovárně či B) Kontrola ďolíčků ve tváři.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Cirrat (http://cirrat.blog.cz/)
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic)
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Co zvolal ďolíčkový inspektor na obrázku po zběžném ohledání dívčiny tváře?
B) Odvůdněte, proč kontrola probíhá za úplňku?
.

E46

14. února 2012 v 19:58 | TlusŤjoch |  Elegie čili kocůrovy žalozpěvy
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Praha - Smích Off, poblíž pivovaru, nedatováno, TlusŤjochůff hluboký archiff, odrazoffka výlohová.
Plavuň: Lycopódium clavátum, též jelení růžek zavaná.
.
(Dr. K. Pejml: Kytice čarovných rostlin -pokračování viz http://tlustjoch.blog.cz/1103/p178)
Pales: Něco mezi lesem a pralesem.
Co jsem gůglil:
.
.
Z Tlusťjochova kalendária:
.
.
Foto: Vyšehrad, nedatováno.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Co jsou to Kvetovy Danušky (viz horní řada, druhý štítek zprava)? Co víte o Kvetovi?
2) Pochodňujte.
3) Proveďte rozbor poklesslosti s důzrazem na zvolený vyhledavač.
.
.
Bonusy a lákačky:
.
P.T. Ctihodná obec čtenářská laskavě vyzývá se, by ráčila rozhodnouti ve prospěch buď A) Obrázku z Tyrolska či B) Odvedencům.
.
.
Pro Fredyho:
.
Jednou si v hostinci U Váhy stěžoval zelinář Rapoticz, že se mu ne a ne vylíhnout housata.
.
.
.
.
.
Dodatečné otázky:
.
A) Kdo vyšíval jelena na mužových kšandách?
B) Komu muž mává a proč?
.

E45

11. února 2012 v 14:13 | TlusŤjoch |  Elegie čili kocůrovy žalozpěvy
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Praha - Modřany, podchod ku vlakům, únor 2012, výřez, zasaturováno.
Štěstí: Muška jenom zlatá. /V zimě pouze v sušené formě/.
Trpaslice: Genderově vyvážený pidimuž.
Růžová: Oblíbená barva.
.
.
Z TlusŤjochova kalendária:
.
.
Praha - Modřany, u Vltavy, únor 2012.
.
.
Iška Posnerová doporučuje:
.
.
Iška Posnerová "Cukrářská příručka pro domácnost" - viz též http://tlustjoch.blog.cz/1201/e43
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Co je to křídlok a jak souvisí s receptem? Jak na vás recept zapůsobil?
2) Oslavte den zpeřenosti. Čeho je třeba se při oslavě vystříhati?
3) Kdo napsal Růžového kavalíra? Je Cyberštamgast kavalír?
.
.
Bonusy a jiné podpultoffky:
.
P.T. Ctihodné obci čtenářské laskavému uvážení předkládá se: A) Našeptvač či B) Z Tyrolska.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný získáva Jago, za ty slívy z minula http://tlustjoch.blog.cz/1202/p213#97726628
.
.
Pro Fredyho:
.
Jednou se v restauraci U Žíznivého jelena rozpoutala slovní přestřelka mezi bylinkářem Meruzelkou a výčepákem Pávkem o léčivých účincích rozchodníku ostrého proti zimnici.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic)
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Je našeptavačův knír obarven? pakliže ano, čím?
B) Napište, čím bude proces našeptávání ukončen.
.

P213

8. února 2012 v 19:31 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Kapky na plotě, poblíž Vinohradské vodárny, leden 2012, výřez.
Sos: 1) Volání o pomoc. 2) Omáčka.
Krechty: Jsou hrobce, kryté zemí a špatnými vodiči, v kterých se uschovávají okopaniny (brambory, tuřín, mrkev, řepa), zeleniny (kapusta, zelí, štěrbák). Krecht k uložení zásob vykopaný musí býti suchým popelem nebo škvárou vysypán a na dně po celé délce opatřen větracím kanálkem (Domácí vševěd).
Naftalin: Uhlovodík z dehtu kamenouhelného v podobě bílých tenkých lupínků krytalizující a silným dehtovým zápachem nápadný, jehož se mnoho používá k výrobě barviv. Pro zápach doporučuje se k zapuzování molů (Domácí vševěd).
.
.
Z TlusŤjochova kalendária:
.
.
Praha, Opletalova ulice, otočeno, podzim 2011.
.
.
Vyslechuto:
.
"Já bych tu cenu Fair play dal našemu hráči R., ten debil přizná každej aut."
(Nejmenovaný menežer jednoho nejmenovaného fotbalového klubu)
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Měl by být ve vinných sklípcích telefonní signál? Umíte morseovku?
2) Co je to magdala a z čeho se vyrábí?
3) Postavte krecht. Co v něm uschováte?
.
.
Bonusy a lákačky:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své spanilomyslnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven má býti: A) Obrázek z Tyrol či B) Ve vinárně.
.
.
Pro Fredyho:
.
Zelinář Rapoticz vybíral v hostinci U Váhy přes léto popelníky. Prý si buduje krecht na zimu, neb brambor bude, zdá se, nadúroda. Intelektuál Třebenský mu však radil, aby z brambor vypálil líh.
.
.
.
(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic)
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Co symblozuje žlutý květ v mužově klopě?
B) Vyjmenujte všechny komponenty ženina klobouku.

Pr71

6. února 2012 v 16:11 | TlusŤjoch |  ProJEKty
Hudební styly pokračovaly popem (http://klub.blog.cz/rubrika/music-styles)
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Vánoce 2011, odraz v baňaté ozdobě, výřez.
Pop: Ševcovské lepidlo.
Pop: Pravoslavný kněz.
.
.
Z TlusŤjochova kalendária:
.
.
.
Foto: Odrazovka ledová, zámecká zahraha průhonická, nedatováno, výřez.
.
.
Z ouloffků antikvárních:
.
Za třicet kourun českých ukořistil jsem spisek "OPLÝVEJ ZLATEM - cesta k bohatství", vydal Astor Vanderbild, 1912, tiskem Dělnické tiskárny, Praha II, Myslíkova ulice č. 1959.
Zde je ochutnávka:
.
.

.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Za co kope Cyberštamgast? Za co vy?
2) Čtěte. Co čtete?
3) Co si myslíte o obličejových chráničích?
.
.
Bonusy, lákačky a jiná korumpovadla:
.
P.T. Ctihodné obci čtenářské k laskavému rozhodnutí předkládá se: A) Nabídka k sňatku či B) Ve vinárně.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný udělen jest pro tento článek Břetislavovi (http://bretislavbadina.blog.cz/).
.
.
Pro Fredyho:
.
Silák Rychetník nesnáší čardášovou muziku.
.
.
Speciální dodávka kávy pro Vojtu z blogu Uajiii (http://uajiii.blog.cz/1202/o-napul-odtatych-cernych-kostkach)
.
.
.
.
(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic)
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Napište co nejvíce informací o ořechu cola. Povšimněte si, že bylina se dřív psala jinak. Odhadněte proč.
B) Jak se šuhaj k nabídce postavil?

E44

3. února 2012 v 16:16 | TlusŤjoch |  Elegie čili kocůrovy žalozpěvy
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Vánoce 2011 u rodičů, jmelí a socha, výřez.
Socha: Když si ji matka přinesla domů, tak babička chtěla té necudě ušít nějaké šaty.
Eprajzl:
appraisal - odhad, ocenění, odhadnutí (eko.) g
appraisal - posouzení (podst.jm.) g
appraisal - ohodnocení (2. p.)
appraisal - hodnocení
appraisal - odhad (úřední)
appraisal - ocenění
appraisal - zdanění
Peloton: Velká skupina cyklistů jedoucích pohromadě (viz http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/hledat?typ_hledani=prefix&cizi_slovo=peloton)
Peloton: Fr. četa (Kočího Malý slovník naučný).
Četa: 1) Voj. část taktická, schopná samost. zasáhnutí v boj. Dělí se na družstva. 2) Tělocv. souřadí sestávající ze 2 členů; v útvaru čelném šik, v bočném dvojstup. 3) Oddíl srb. partisánů za války; oddíl povstalců v zemí balkánských (Kočího Malý slovník naučný).
Dodatek Mika Nellida (DMN): Za poslední řádek nechť si laskvý čtenář dosadí ještě "s tím co nás hýčká".
Zdůvodnění DMN (ZDMN): Boss má býti vždycky pochválen.
Pochvala: Před nastoupenou jednotkou (četou).
.
.
Kurzy uwologické:
.
.
Praha, Modřany, prosinec 2011, výřez.
.
.
Proti ochromení mrazem pro P.T. ctihodnou obec blogerskou:
.
.
(Milotický hospodář, ročník XLII, /9.1931)
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Proč si myslíte, že je v poklesslosti zmíněna rýžová kaše? Kdy byl Cyberštamgast v pěkné kaši?
2) Souhlasíte s DMN? Odůvodněte.
3) Jak se stavíte k mravenčímu lihu? Existuje též líh termití?
.
.
Bonusy a lákačky:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své spanilomyslnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeveno býti má: A) Štamgasti z minula či B) V rákosí.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Sikarovi, páč má splín http://sikar.blog.cz/1202/zmeny
.
.
Pro Fredyho:
.
Bylinkář Meruzelka jednou v hostici U Váhy nabízel mravenčí líh, aby si jím starý myslivec Jech namazal vrzající kolena.
Jednonohý Jimesch si jím natřel i protézu a zajuchal.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic)
.
Červený nápis prý vyhotovil Venca DG, jak tvrdí Mike Nellid. Muž sedící na opěradle židle je z odboru bezpečnosti práce (sic!).
.
.
Dodatečné otázky:
.
A) Komu ve skutečnosti štamgasti připíjejí, je-li červený nápis vskutku falzem?
B) Který z mužů je zeměměřič?