"Rozbil jsem mu hlavu šutrem a od té doby se tak nějak známe" (VENCA DG)

Srpen 2012

C49

31. srpna 2012 v 17:17 | TlusŤjoch |  Cedullky
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Odrazovka vltavská, TlusŤjochůff archiff, zkontrastněno, vyříznuto.
Žluté lázně: Kdysi tu hrál nohjebal Pepi Bican.
Mínění Mika Nellida: Nejkrásnější básně plavou v pivu.
Křikem sokolím: Parafráze na "Vzletem sokolím".
Vzletem sokolím:
.
.
Poznámka k obci sokolské: Jago (http://www.lojzojago.eu/) nemá rád lídry této organizace a posměšně nazývá je "Bratr Nátělník".
TlusŤjochova nová fotka na Numero-Un: http://numero-un.blog.cz/1208/hostina-pokracuje
.
.
TlusŤjochůff kratochvilný snář:
.
.
Fotka vznikla z popudu: http://mengano.blog.cz/1208/mym-blogerum#102525933 a http://mengano.blog.cz/1208/mym-blogerum#102526996, Restaurace "Na tý louce zelený", Praha, Krčský les, srpen 2012
Vosy: podrážděny zaháněním i člověka svým žihadlem zraní. U slabších lidí a dětí vyvolává takové zranění nezřídka i celkové poruchy, zsinalost, chladnutí končetin, mdloby, kopřivku a pod. (Domácí vševěd).
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Co víte o vose kutilce?
2) Vidíte na prvním obrázku brýle? Pakliže ano, které celebritě náležely?
3) Objasněte, co básník míní pojmem "kolobard".
.
.
Podpultoffky a jiná lamadla charakteru:
.
P.T. ctihodné obci čtenářské k rozhodnutí předkládá se A) Debata u Hladové zdi či B) Pamětní deska.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek uděluje se Wendy (http://eumenidas.blog.cz/).
.
.
Pro Fredyho:
.
"Honem, chladnou mu nohy," volal zděšeně student Nepivoda, vida nahluchlého Pastuchu, kterak byl vosou bodnut.
.
.
.
(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic)
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Popište, jaký je vztah dámy s triedrem a muže v buřince.
B) Co vyvětluje muž v tmavém klobouku vpravo?
.

A35

27. srpna 2012 v 16:16 | TlusŤjoch |  Almanach pana Al-Mana
.
.
.
Technická data:
.
Vlnící se Budvar v poháru s táckem v pozadí, Tlusťjochůff hluboký archiff, výřez, zkontrastněno.
Pamětní deska lineckému kolečku: Viz http://tlustjoch.blog.cz/0911/a19
Čaj: Od Staňka (viz níže)
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické:
.
.
Foto: Výzdoba klubovny - tenisové kurty Nová Ves u Plzně, srpen 2012.
.
.
Zpráva o šnečí poště http://cirrat.blog.cz/1206/snail-mail
.
Z korespondence se Sikarem začínají vypadávat fragmenty ze života aviatika Makovičky.
Znáte-li nějaké podrobnosti o činnosti a aktivitách této význačné osobnosti, podělte se o ně s P.T. obcí blogerskou ve svých komentářích.
Děkuji i všem mým ostatním dopisovatelům za naditou schránku.
Doporučení: Na korespondenci používejte pravý číský papír od Staňka:
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Kdo je kníratý muž na reklamním plakátu Maison Staňka a co si zapisuje?
2) Jak se staví Cyberštamgast k bambusovým židličkám? A vy?
3) Opětujte Aladinovo mávání. Bude zdravený duch zdravý?
.
.
Korumpovadla a jiné bonusy:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť rozhodnouti ráčí, zda vyjeven má býti A) Pohostinný kominík či B) Vážený pašík.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest blogu Mengano (pokud tedy zrovna nepeče Medvědovi báboffku - http://mengano.blog.cz/)
.
.
Pro Fredyho:
.
Ruský malíř Podpolickij namaloval jednou aviatikovi Makovičkovi abstraktní obraz "Moje zlomená křídla" a intelektuál Třebenský jeho dílo v hostinci "U Váhy" kriticky ztrhal.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic)
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Převeďte 670 pfundů na metráky.
B) Proč si muž mne bradu?
.

P233

22. srpna 2012 v 18:20 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Tiskovina v kaluži poblíž Smíchoffského nádraží, srpen 2012, výřez, hmyzák mrtvý zdá se.
Křen:
(Matilda Špilarová: "Domácí kuchařka")
.
(Č. Kalandra: Rostliny léčivé a jedovaté)
Křen: Viz pozornost podniku: http://tlustjoch.blog.cz/0910/p50
.
.
Tlusťjochovo tvůrčí zákoutí:
.
.
Foto: Odložil jsem četbu a začal fotit, Kamenný Přívoz, léto 2012, převod do ČB.
Zákoutí: Jednou, když jsem šel s foťjákem na Moravě na fototoulky, zastavil mne bodrý stařík, ukázal na jakousi skládku a pravil: "Tu máš betelné zákótí, kámo". Zákótí mne dostalo.
Nová Tlusťjochova fotka na Numero-Un: http://numero-un.blog.cz/1208/ne-opravdu-nehraje-na-cimbal
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Jak si představujete letní háv? Popiště barvitě.
2) Jaký je váš vztah ku křenu? Jak se stavíte k uveřejněným receptům?
3) Má i Cyberštamgast svoji negaci? Dovedete si představit?
.
.
Bonusy a jiná korumpovadla charakteru:
.
P.T. ctihodná a spanilomyslná obec čtenářská laskavě žádá se, aby vyjevila svoji vůli, zda má býti jako bonus vymeten: A) Vážený pašík či B) Zdolání půllitru východní a západní cestou.
Tlusťjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Signore http://signoraa.blog.cz/
.
.
Pro Fredyho:
.
Jednou v restauraci "U Žíznivého jelena" šuškali si bylinkář Meruzelka a zelinář Rapoticz nad ohromným exemplářem armoracia rusticana, který vykopal nahluchlý Pastucha a tajil kde.
.
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Označte nahluchlého Pastuchu. Podle čeho jste jej identifikovali?
B) Proč se výstup jižní cestou nezdařil? Rozeberte.

Š20

19. srpna 2012 v 18:57 | TlusŤjoch |  Šlehy a štulce
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Cvak do křoví v protisvětle, jaro 2012, kdesi v Modřanech u Vltavy, výřez.
Substituce: Mercedes lze nahraditi Golfem.
Golf: Oblíbená hra skotských ovčáků.
Další golfpoklesslost: http://tlustjoch.blog.cz/1203/e49
Prohazka Mika Nellida: Doporučuje prohodit offce a lovce.
Petr: Viz Šimon.
Alternativní foto:
.
Pracovní název: Myšlenky caddyho.
.
.
Z TlusŤjochova kalendária:
.
.
Foto: Praha - Lhotka, srpen 2012, bez úpraff.
.
.
Soutěž na Numero-un:
.
.
.
Pozdravy ze šnečí pošty (http://cirrat.blog.cz/1206/snail-mail):
.
.
Vlastnoručně malovaný od Tonči.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) K čemu slouží písečný wedge? Vycvičí si Cyberštamgast svého caddyho?
2) Napište metodiku na skok do nebes.
3) Co říkáte prohození Mika Nellida?
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. obec čtenářská laskavě vyzývá se, by ve svých moudrých a poučných komentářích rozhodnouti ráčila, zda vyjeven má býti A) Pohostinný kominík či B) Zamilovaný cyklista.
Tlusťjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Quickové.
.
.
Pro Fredyho:
.
Invalida Jimesch se vsadil v hostinci U Váhy se studentem Nepivodou a zelinářem Rapoitzczem o to, kdo dále doskočí od pípy směrem do lokálu (tři pokusy) Myslivec Jech ustanoven byl zapisovatelem, měřil intelektuál Třebenský (na lokte).
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic)
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Proč nemá cyklista helmu?
B) Jmenujte květinu, kterou cyklista škube. Jakého se dobere výsledku? Co na to ochránci přírody?
.

Š19

16. srpna 2012 v 16:16 | TlusŤjoch |  Šlehy a štulce
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Praha - Lhotka, kalužoffka sídlištní, výřez, jaro 2012, zazeleněno.
Graf: Viz Citáty pana Al_Mana v článku http://tlustjoch.blog.cz/1101/pr21
Dodatek Mika Nellida: "Na takové borce máme svoje vzorce!"
Žába: viz
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické:
.
.
Foto: Smíchovský lihovar, srpen 2012
.
.
Šnečí pošta (http://cirrat.blog.cz/1206/snail-mail) - jak poslati včely.
.
.
(Včelařský kalendář 1933)
Včela: Viz Snář v článku: http://tlustjoch.blog.cz/1106/pr50
.
.
Plénootázky a plénoúoly:
.
1) Proveďte substituci žáby kocůrem.
2) Napiště příručku, jak posílat medovinu.
3) Jaká znáte excelovské vzorce pro kynutí?
.
.
Bonusy a další korumpovadla charakteru:
.
P.T. Ctihodná obec čtenářská nechť ve své neskonalé dobrodušnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven má býti A) Pošťák či B) Pamětní deska z minula.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Kvakvě (http://kureiji.blog.cz/), neb to jde tématicky ruku v ruce.
.
.
Pro Fredyho:
.
Student Nepivoda jednou přemlouval kuchařku Okrouhlou-Jírů, aby mu připravila žabí stehýnka ze skokana hnědého, kterého ulovil myslivec Jech. Intelektuál Třebenský vychloubal se, že jedl kuňku volskou.
.
.
.
Další pošťák: Viz http://tlustjoch.blog.cz/1009/e19
Vídeňský pošťák: Viz http://tlustjoch.blog.cz/0912/p66
Genderové vyvážení bonusu:
.
.
(Obé z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic)
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Který ze čtyř listonošů/šek je vám přijde nejspolehlivější. Uveďte proč.
B) Vyřiďte pozdraff Karolině z poslední pohlednice.
C) Objasněte pojem "semenec".
.

P232

13. srpna 2012 v 16:16 Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Jezdicí schody, metro stanice Můstek, odrazovka výlohová, výřez, srpen 2012.
Generál: Např. Josef Jelačić, slovutný ban Charvatsko-Slavonsko-Dalmatský, nevděkem utrápen r. 1858. Stoupenec ylirismu (Josef Rank, Kapesní slovník novinářský, 1862).
Úprava Mika Nellida: Pátý řádek: "dekoruje špeky". Místo posledních třech řádků: "nutno dotknouti se vzteky všedietních hvězd".
Venca Dg: "Nechci dekorovat, chci dekódovat!"
Alternativní fotka:
.
(Cvak následný, nevyříznuto)
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické:
.
.
Foto: U rybníku La Buť, u krčské nemocnice, výřez, červen 2012.
.
.
.
Prohrábnul jsem hlouběji krabici zbytečností (kam odkládám neutříděné ouloffky antikvární) a ejhle:
.
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Objasněte pojem ylirismus.
2) Jak se staví k povýšení pozdního sběru Cyberštamgast a jak vy?
3) Objasněte, proč dáma platila víc jak gardedáma. Co říkáte zemské dávce?
.
.
Bonusy a jiné podpultovky:
.
P.T. obec čtenářská laskavě vyzývá se, nechť ve svých chvalně proslulých komentářích rozhodnouti ráčí ve prospěch A) pamětní desky či B) jak se dosíci přízně u žen.
TlusŤjochůff dekret pro tento článek udělen jest Lojzovi, páč má rád včelařské plakáty (http://tlustjoch.blog.cz/1208/p231#102118981).
.
.
Pro Fredyho:
.
Tajný rada Vandlíček dožadoval se U Žíznivého jelena vína z pozdního sběru.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic)
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Označte ženu, která dává podpásovky.
B) Sluší důstojníkovi monokl?
.

P231

10. srpna 2012 v 18:01 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Fontánka v zámku průhonockém, kmitání ryb pod hladinou, výřez, červenec 2012
stejné jako v článku: http://tlustjoch.blog.cz/1208/s18
Úprava Mika Nellida: Druhý řádek: jak na slovanském bále. Poslední dva řádky: když korunují krále.
Úprava úpravy Mika Nellida Vencou DG: když vytáčejí krále.
Úl:
.
.
Medovina: Jednoduchá příprava, čili vína medového jest dle dobrého včelařského receptu následující: Na 60 litrů vody vezme se 10 l medu a vaří se po několik hodin v měděném kotli, až přiměřeně zhoustne; po schladnutí nechá se kvasiti v otevřené kádi na teplém místě. Po 6 týdnech stáhne se do otevřeného sudu, a když je kvašení ukončeno, uschová se v uzátkovaných lahvích (Všeobecný slovník rad pro každého).
Možnost vyjádřit se k medometu: Viz http://tlustjoch.blog.cz/1104/c33
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické:
.
.
Rybníček na Lhotce, nedatováno, otočeno o 90°, odrazoffka hladinová.
.
.
.
Šnečí pošta (http://cirrat.blog.cz/1206/snail-mail) - rukodělná pohlednice od Tonči:
.
.
.
Projekt vstupenka:
.
Naraziv na tento projekt Zeleného Kavalíra (http://zelenykavalir.blog.cz/1207/projekt-vstupenka), neodolal jsem a vymetám:
.
.
Jak jsem k této vstupence přišel, popsáno jest v článku http://tlustjoch.blog.cz/1104/s4
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Napadá vás úprava úpravy Mika Nellida? Vyjevte.
2) K čemu se používalo dřevěné uhlí z lípy?
3) Jak se staví k "trylkům píp" Cyberštamgast a jak vy?
.
.
Bonusy a podpultoffky:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská jest žádána přeuctvivě, by se ráčila vyjádřiti v komentářích, zda vyjeven má býti A) Spolek Gut Flora či B) Kterak se dosíci štěstí u žen.
TlusŤjochůff dektret trojhlasný udělen jest Zelenému Kavalírovi.
.
.
Pro Fredyho:
.
Student Josef Nepivoda a intelektuál Třebenský dorazili do hostince U Váhy značně oteklí, neb sháněli med na výrobu medoviny. Bylinkář Meruzelka hnedle začal připravovat dekokt proti včelímu jedu.
.
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Čím se spolek zabýval? Vymyslete pro něj krátké, úderné heslo.
B) Označte předsedu.
C) Speciálně pro Jarku (http://tichaposta.blog.cz/) - označ největšího mlsného kocoura ze všech členů spolku.

Š18

5. srpna 2012 v 17:17 | TlusŤjoch |  Šlehy a štulce
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Fontánka v zámku průhonockém, kmitání ryb pod hladinou, výřez, červenec 2012.
Kandování: Též kandýrování, kandysování; konservování ovoce kandysovým cukrem, aby současně i pěkného vzhledu nabylo. Jako ovoce kandují se také různé květy, kořeny a jádra (Domácí vševěd).
Kandys: Je krystalový cukr buď ještě žlutý (někdy páleným cukrem až na hnědo obarvený) nebo rafinovaný bílý. Obyčejně krystaluje se na základ, již na pevné niti v krystalcích zachycený (Domácí vševěd).
Tetování: Způsob ozdobování těla u divochů a zločinců, záležející na tom, že si lehkým pícháním a řezáním do kůže nakreslují celé obrazy, které jistou šťávou napuštěné více se neztratí (Všeobecný slovník rad pro každého).
Alternativní foto:
.
.
Ujištění: Opravdu, ta modrá silueta opravdu není mořská víla. Ani sladkovodní.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické:
.
.
.
Foto: Zámecká zahrada průhonická, červenec 2012.
.
.
Ouloffky antikvární:
.
Brožurka "Alkoholism a ideály národa", napsal Prof. Dr. Břetislav Foustka, Praha 1926.
Ochutnávky:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Test představivosti: Vidíte na první fotografii žehnající ruku? Pakliže ano, komu žehná? Pakliže ne, popište, co jiného vaše oko zachytilo.
2) Co prohlásí Cyberštamgast, když vidí věkovitý strom? A co vy?
3) Je i bahno velkoměsta aretačním činitelem?
.
.
Bonusy a další podpultoffky:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská vyzývá se, by ve svých slovutných komentářích svoji přízeň ráčila projeviti buď A) Pumpaři či B) Návodu, jak se úspěchu u žen dosíci.
TlusŤjichůff dekret trojhasný pro tento článek udělen jest Čerfovi za skvělé nedělní mimiglosy http://pvapenik.blog.cz/1208/nedelni-miniglosy-c-180, byť nového kandidáta na post prezidntský nezmínil.
.
.
Pro Fredyho:
.
Právě z lochu propuštěný kasař Augustýn chlubil se v hostinci U Váhy novým tetováním.
.
.
.
(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic; asi bude třeba Jago, aby přeložil text)
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Jak je odměňován pumpař?
B) Jak se vám líbí barva tekutiny ve sklence? Vyjádřete sloganem.
.

E54

2. srpna 2012 v 16:16 | TlusŤjoch |  Elegie čili kocůrovy žalozpěvy
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Stín nejmenovaného sběratele na Mezinárodním výměnném dni sběratelů hygienicky baleného cukru v Písku 2012.
Popkorn: Pražená (pukaná) kukuřice.
Kukuřice: Též turecká pšenice. Je nejvydatnějším krmivem pro vepře, jenže, bohužel, vepři jí krmení nabývají masa horší chuti (Všeobecný slovník rad pro každého).
Piha: Krásy.
Pihy: Ephelides, jsou žlutavé nebo rezavé body a skvrn (větší zovou se čočice - vi smahy) v kůži (Domácí vševěd).
Smahy: Jsou zrůdnosti kožní (Domácí vševěd).
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické:
.
.
Velemakro květu orchidee, léto 2012.
Další hrátky s ochideí: http://numero-un.blog.cz/1207/orchideotaje
.
.
Na pomoc šnečí poště (http://cirrat.blog.cz/1206/snail-mail):
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Čím se v Kentucky zabýval potulný baptistický kazatel Eliáš Craig?
2) Jak si vyloží známkomluvecký vzkaz "Pojď počítat hvězdičky" Cyberštamgast?
3) Napište, jak bojujete proti hambrugerizaci.
.
.
Podpultoffky a jiné lamače charakteru:
.
P.T. ctihodná obec čtenářska laskavě vyzývá se, by ve svých spanilomyslných komentářích rozhodnouti ráčila, zda vymeten má býti A) Spolek Gut Flora z minula či B) Karbanice na Chebsku.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Shari (http://shariony.blog.cz/).
.
.
Pro Fredyho:
.
Bylinkář Meruzelka a zelinář Rapoticz v hostinci U Váhy vášnivě debatovali o produktech kukuřičných.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic)
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Jmenujte, jakou karetní hru ženy hrají.
B) Který z mužů má přezdívku Král kibiců?
C) A co kocůr v popředí?
.