"Rozbil jsem mu hlavu šutrem a od té doby se tak nějak známe" (VENCA DG)

Září 2012

C50

28. září 2012 v 12:43 | TlusŤjoch |  Cedullky
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Supermakro květu orchidee, výřez, zastudeněno, jaro 2012.
Guláš: Viz kuláš.
Kuláš:
.
(Z Domácí kuchařky Matildy Špilarové, další recepty viz http://tlustjoch.blog.cz/1209/p237 či http://tlustjoch.blog.cz/1208/p233 či http://tlustjoch.blog.cz/1201/c41)
.
Guláš připálený: Viz F.K. v http://tlustjoch.blog.cz/1109/c37
Hygienik Kaizl: Neplést s Josefem Kaizlem viz
(Z Stehlíkova Historického a orientačního průvodce ulicemi hlavního města Prahy; red. Franta Žáček)
.
.
Další útržky ze života páně aviatika Makovičky, tak jak mi chodí via šnečí poštu (http://cirrat.blog.cz/1206/snail-mail) či jinak.
.
.
Číslo dvacet sedm vrhlo se v závěrečné fázi své mise z výše 6.000 stop střemhlav do komína vilky s. Žofie. Při průletu krbem vzňaly se křídelní plochy. Protože jako maskování "Nubické kočky" byly použity staré obaly od thé včetně ceníků, ovoněl celý budoir omamným aromatem čaje honeybush. Duchapřítomná Žofie uhasila oheň a vtiskla na ještě žhavý korpus stejně žhavý pocel a to dvakrát (páč nevím, jestli je koncovka tohoto slova v množném čísle měkká či tvrdá).
Nubická kočka: Pramáti všech koček domácích. Pravá kočka nubická jest s půl metru dlouhá, s ocasem měřícím 25 cm. S vrchu má barvu plavožlutou a na břiše bělavou; na trupu a na nohách má tmavé, úzké, jako by rozmazané (neurčité) příčné pruhy (Všeobecný slovník rad pro každého).
Stín letící "Nubické kočky" byl zachycen uměleckým fotografem Tamchyněm (blíže o něm viz http://tlustjoch.blog.cz/1206/hzhz002) nedaleko města Písek:
.
.
Plénootázky a plénúkoly:
.
1) Jak byste se gramaticky vypořádali s koncovkami množného čísla slova pocel vy (Cyberštamgast by použil synonymum polibek, ale to se nepočítá) ?
2) Určete, k čemu sloužily zahrocené výztuže u "Nubické kočky".
3) Jak se staví Cyberštamgast ku volebním gulášům? A vy?
.
.
Bonusy a další lamadla charakteru:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť rozhodnouti ráčí, zda vyjevena má býti: A) Pamětní deska či B) Theater restaurant.
TlusŤjochův dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest všem, kteří o weekendu uvaří kuláš podle Matildy - svůj komentář označte malou čilipapričkou).
.
.
Pro Fredyho:
.
Tajný rada Vandlíček rozhodl se kandidovati a nechal štamgastům od Žíznivého jelena navařiti kotel volebního guláše. Intelektuál Třebenský stavil se k tomu pohrdlivě a odmítavě, jakž i myslivec Jech, který, jak se vyjádřil, konzumuje pouze guláš kančí z kance vlastnoručně zastřeleného.
.
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Popište, jaký společenský nešvar panomima na snímku paroduje.
B) Jsou piva na stole opravdová nebo jde o atrapy?
.

Š22

25. září 2012 v 19:07 | TlusŤjoch |  Šlehy a štulce
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Rumiště u Vltavy, Praha Modřany, únor 2012, výřez.
Kytice: Pugét.
Pas: Cestovní.
Pas: V licitovaném mariáši - Nemá-li hráč zájem nabízet, hlásí "pas".
Alternativní foto:
.
Foto: Praha - Masaryčka
TlusŤjochovo foto na Numero-Un: http://numero-un.blog.cz/1209/vltavska-harmonika
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické:
.
.
Foto: Poblíž tramvajového můstku na stanici Masarykovo nádraží, září 2012.
.
.
Ouloffky nečekané:
.
Když jsem skenoval další ukázku z Herbáře aneb lidové léčebné prostředky Klot. Hopeové (viz http://tlustjoch.blog.cz/1209/p237)
.
.
vypadlo na mne jednou okénko negativního filmu, po jeho vyskenování se zjevila siluteta ženy:

.
Pět z pěti přizvaných expertů se na 91,35% shodlo, že jde o slečnu Žofii v palmové oase poblíž města Abéché, kde měla krátkou schůzku s Aviatikem Makovičkou (ten přiletěl ze svého ostrůvku vojenským hydroplánem s domorodým kulometčíkem N´Dzouzou).
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Kdo to byl Félix Malloum N'Gakoutou? Mohl se potkat s aviatikem Makovičkou?
2) Co drží slečna Žofie v pravé ruce?
3) Popište, jak si představujete první tři ceny v literární střelnici "Vin Čest R2012".
.
.
Pro Fredyho:
.
Bylinkář Meruzelka a tajný rada Vandlíček nedokázali se v hostinci U Váhy shodnouti, zda nahluchlý Pastucha trpí hypochondrii nebo hysterií. Myslivec Jech pravil, že nejde-li o vzteklinu, jde o houby.
.
.
Bonusy a jiná korumpovadla:
.
P.T. Ctihodné obci čtenářské předkládá se k uvážení, zda vyjeven má býti A) Theater restaurant či B) Drsná žena.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest opět Její mozkovně Janince (http://moje-mozkovna.blog.cz/), páč minule nepřišla.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
Pro Vojtu z blogu Uajiii: Ani tohle není sl. Rákosy.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Objasněte číslovku 4004 na sudu.
B) Jaké je původní povolání ženy? Jaká je její současná pozice na marketingovém trhu?
.

P237

22. září 2012 v 10:48 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Břečka na silnici, jaro 2012, Praha-Lhotka, výřez.
Nusle: Viz technická data u http://tlustjoch.blog.cz/1005/e9
Pasparta: Rám.
Plán: Pětiletý.
Krupice:
.
(Z Domácí kuchařky Matildy Špilarové, další recepty viz http://tlustjoch.blog.cz/1208/p233 či http://tlustjoch.blog.cz/1201/c41)
.
.
TlusŤjochova zpráva o šnečí poště (viz http://cirrat.blog.cz/1206/snail-mail)
.
Aviatik Makovička má světu stále co říci, objevují se další a další informace o jeho činorodém a dobrodružném životě. Na snímku níže je aviatikův konstruktér K.K.Palitczka, specialista na ocasní plošky a na maskování. Krycí, slunci odolný nátěr "Marabu" (viz http://tlustjoch.blog.cz/1209/pr81) pochází z jeho dílny.
.
.
Karel Koloman Palitczka - portrét konstruktéra přes ochrannou helmici s tvrzeným olovnatým sklem těsně po provední maskovacího nátěru Loon (vodní krocan).
.
Inovace: Via šnečí poštu bylo "Tajemství zámku Cloomberu" (viz http://tlustjoch.blog.cz/1209/pr81) posláno jako putovní knížka do oběhu.
"Knihy jsou od toho, aby se četly, nikoliv aby se staly lapači prachu," říkával kamarád Áves.
.
.
Oulolffky antikvární:
.
.
a ochutnávka:
.
.
Dodatek Mika Nellida: Přidati pět chmelových šistic není na závadu.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Co víte o vodním krocanovi? Jakou barvu použil konstruktér Palitczka při míchání maskovacího nátěru jako základ?
2) Nakreslete klouzavou obludu.
3) Co si odškrtne z plánu Cyberštamgast? A co vy? Je v plánu síla?
.
.
Otázka zvoníka Quasimoda od Matky Boží v Paříži:
.
I. Jak si představujete prsa jako zvon?
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť s veškerou svou laskavostí rozhodnouti ráčí, zda vyjeven má býti A) Theater restaurant či B) Těžké snění.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Její mozkovně Janince (http://moje-mozkovna.blog.cz/).
.
.
Pro Fredyho:
.
Ruský malíř Ilja Podpolickij byl ve vádě s intelektuálem Třebenským ohledně paspartování tzv. chladných obrazů.
"Ani studené pivo se nerámuje," přisadil si nahluchlý Pastucha, zatímco bylinkář Meruzelka se chlubil, že zná tajemství Hrancovy neznělé hnědi (blíže viz http://tlustjoch.blog.cz/1201/pr68)
.
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Odpovězte na otázky na pohlednici.
B) Proběhne myš do domu nebo ne?
.

P236

18. září 2012 v 16:16 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Detail květiny, Praha, Novodvorská, jaro 2012, makro, výřez.
Plný titulek: Prověření stížnosti starousedlíků na hlučnou grilovací párty v Krči, o které referoval na titulní stránce bulvární plátek "Hrom nejen do police".
Police: Neplést s angl. POLICE.
Erotizace Vencou Dg: "Země je prsatá".
Filtrace Mika Nellida: "Země je prosátá".
Machorka: Tabák selský.
.
.
TlusŤjochůff kratochvilný snář:
.
.
Ve snu s TlusŤjochem snídati, zdravou mysl si uchovati.
Foto: Odrazoffka výlohová, buffet v ulici Truhlářské, odbarveno, září 2012.
.
.
Ocenění FORTELKA:
.
.
Uděluje se Sikarovi za vzkříšení Ťjůbkat/ky: http://tubevampire.blog.cz/1209/tubecat-tubeminiseries-4
Fortelný: Obratný, zručný; důkladně udělaný pořádný (http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/hledat?typ_hledani=prefix&cizi_slovo=fortelny)
Foto: Petrské náměstí, Praha, nápis na zdi, září 2012, odbarveno.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Co je to mapacho?
2) Navrhněte dalšího kandidáta na ocenění Fortelka.
3) Navrhněte další varianty ala VDG či Mike Nellid. Navrhujete rádi?
.
.
Korupmovadla jiné bonusy:
.
P.T. spanilomyslná obec čtenářská nechť se vyjádřiti ráčí, zde má býti vyjeven A) Rakouský svaz kovodělníků či B) Theater restaurant.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek jest udělen Ruže z Moravy http://ruzenka.blog.cz/).
.
.
Pro Fredyho:
.
Ilja Podpolickij, ruský malíř s oblibou si "U Váhy" balil machorku do papírových ubrousků, které vyškemral na kuchařce Okrouhlé-Jírů.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic)
.
.
Dodatečné otázky :
.
A) Co symbolizují barvy a vzroy oděvu, které má děva na sobě?
B) Na čem muž pracuje? Dodržuje bezpečnost práce?
.

Pr81

15. září 2012 v 14:51 | TlusŤjoch |  ProJEKty
.
Po stopách aviatika Makovičky - pokračování
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Simulace jezera Čad na rybníku La Buť v Krčském lese s cvičenými kachnami z cirkusu "Kalinská a Jarý" (blíže viz zmínka v http://tlustjoch.blog.cz/1005/e8), září 2012, výřez, zkontrastněno.
Ct. sl. : Ctihodná slečna.
Spm. sl. : Spanilomyslná slečna.
Afropoesie: Původně rituální rýmovánky středoafrických šamanů s převažujím veršem "mumlavé em".
Odrolek: Část básně odtržená častým rollováním a rozvinováním svitku.
Rollování: Blíže viz http://tlustjoch.blog.cz/1005/e8
Báseň v plném znění byla poslána po vlaštovce z Čadu č. 77-q /maskování - Marabu black/:
.
.
Mise: Nedokončena.
Poznámka Mika Nellida k číslování vlaštovek z Čadu: Pozor, kvůli pověrčivosti se aviatik Makovička vyhnul řadě 40 a 50. Narazíte-li na takové číslování, vězte, že jde o padělek.
.
.
Cirrátové hnutí za posílání papírových pohlednic http://cirrat.blog.cz/1206/snail-mail
.
.
Foto: Louky lhotecké, září 2012, odBARveno, smontováno.
.
.
Ouloffky antikvární:
.
.
.
Co se chystalo dalšího v této edici:
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Popište detailně princip verše "mumlavé em". Demonstrujte na příkladech.
2) Objasněte rčení "To povídej vlaštovkám!". Co říkala vlaštovkám ct. sl. Žofie?
3) Autocenzurováno.
4) Jak si vykládá jméno překladatele "Weinfurter" Cyberštamgast? A vy?
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářstká vyzývána zdvořile jest, by ve svých hlubokomyslných komentářích ráčila rozhodnouti, zda vyjeveny mají býti A) Dvě tváře kočičky či B) Těžké snění.
TlusŤjochův dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest všem, jejichž nick-name začíná na písmenka "A", "C", "D" (na počest autora románu okultního).
.
.
Pro Fredyho:
.
"Člověče, vy duchovně mrzačíte Mulfordovy myšlenky," vzkřikl rozrušeně intelektuál Třebenský na filosofa Schwesttku-Modřanského v hostinci "U Váhy".
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Používá muž na noc chránič knírů? Jsou kníry obarveny?
B) Napište, co je silnou stránkou kočiček.
.

Pr80

12. září 2012 v 16:16 | TlusŤjoch |  ProJEKty
.
S projekty to teď jde tak nějak na levačku, new weird není dosud vyhodnocen - http://sussanah.blog.cz/1207/new-weird-zaciname-hodnotit ,takže nezbývá než do projektů zapojit aviatika Makovičku, který vyvstal ze šnečí pošty /hlavně díky Sikarovi/ - http://cirrat.blog.cz/1206/snail-mail
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Odrazovka Vltaffská, poblíž ostrova Žofín, nedatováno, TlusŤjochůff hluboký archiff.
Plný název poklesslosti: Otazníky nad slavnostním vzletem aviatika Makovičky ve Vídni při příležitosti narozenin C.K. polního maršálka Radeckého z Radče.
Cíl: Meta.
Meta: První část složených slov mající význam přes, za, po, s, mezi, vně, mimo.
Metař: Cílař.
Červenožluté proužky dole: Šátek, který Makovičkovi darovala jeho láska Žofie.
.
.
Co vám ještě může přijít via šnečí poštu:
.
.
Foto: Praha, Masaryčka, září 2012.
.
.
Co bylo právě odesláno Sikarovi šnečí poštou:
.
.
.
Dotaz slečny Rákosy:
.
.
Co je s Vojtou z blogu Uajii (http://uajiii.blog.cz/)?
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Po čem se pídí Cyberštamgast? Objasněte původ slovesa "píditi se".
2) V čem spočívá význam maskovacích kreseb na vlaštovce z Čadu č.17? Popište oba symboly.
3) Čím oslavíte den tříprsťáka?
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodné a slovutné obci čtenářské nabízí se k rozhodnutí, by ve svých komentářích dala přednost A) Pohostinnému kominíkovi či B) Pamětní desce.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Vojtovi z blogu Uajii.
.
.
Pro Fredyho:
.
Tajný rada Vandlíček nechal se U Váhy slyšet, že za mládí byl ve Vídni na slavnostech růží a že se zde setkal i s policejním komisařem Knoblauchem. Aviatik Makovička prý tenkrát při přeletech ze svého aeroplánu zasypal růžemi kolo v Prátru.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Jmenujte podávaný nápoj. Pil by jej Cyberštamgast?
B) Je upevnění žebříku bezpečné?
.

P235

9. září 2012 v 16:16 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Praha, potůček pod policejní akademií na Lhotce, dlouhý čas, září 2012, zatóněno do modra.
"Ty a jeden z Vídně": Pravívávala mi babička pochybovačně, když jsem sliboval něco nereálného.
Jak jsem si vždycky představoval jednoho z Vídně:
.
Dotaz Mika Nellida: Není to sám starý Piatníček od "Váhy" na zájezdě?
"U Bucků zhasli.": Mariášníci tak označovali poslední hru.
U Bucků: Nákladnický dům, pod st. čís. 1031, nov. 1146 "na Poříči", náležel r. 1782 Františkovi Hanušovi, r. 1837 Kateřině Kropové. V době nové upraven byl zde pivovar s zahradou
(Sladovnické obyčeje, zábavy, slavnosti a pověry v nákladních domech a pivovárech českých - sebral Dr. Zdeněk Zíbrt, Praha 1910, jiná ukázka z této knihy http://tlustjoch.blog.cz/1207/p229).
.
.
Z TlusŤjochova kalendária:
.
.
Foto: Nádraží Praha-Smích off, léto 2012, odbarveno, zamodřeno.
.
.
Plénootázky a úplénoúkoly:
.
1) Jak si vy představujete "Jednoho z Vídně"? Znáte i Japonce jménem Onosamo?
2) Popište, jak oslavíte rollovací den. Zpívá si Cyberštamgast v tento den "Roll out the barrel"?
3) Co vám vyvstane na mysli, uslyšíte-li pojem "praterská hvězda"? Rozviňte.
.
.
Bonusy a jiná korumpovadla:
.
P.T. slovutná obec čtenářská vyzývá se, by podpořiti ve svých komentářích ráčila A) Drsnou ženu či B) Terapii tancem.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Čerfovi (http://pvapenik.blog.cz/)
.
.
Pro Fredyho:
.
Restauraci U Žíznivého jelena oblíbil si učitel na penzi Josef Václav Bejla, leč štamgasti dlouho jej mezi sebe vzíti nechtěli, neboť emerita byl povahy vychloubačné a rád poučoval.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Jmenujte tanec.
B) Čím muž chořel?
.

P234

6. září 2012 v 14:35 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: TlusŤjochůff archiff, omrzlý rybníček na Lhotce, odbarveno, protisvětlo, přepaly a další nedokonalosti, nedatováno.
Kostky: Viz kostky cukrové.
Černoch: Ve smyslu hráče nastoupivšího na registrační průkaz jiné osoby.
Kyje: Část Prahy.
Kyj: V ruské historické pověsti zakladatel města Kyjeva /spolu s bratry Sčekem a Chorivem a sestrou Lebedí /(Rankův slovník všeobecných vědomostí).
.
.
Tlusťjochovy kurzy uwologické:
.
.
Foto: Kurty Nová Ves, srpen 2012
.
.
Další zpráva o šnečí poště http://cirrat.blog.cz/1206/snail-mail
.
Aviatik Makovička viz http://tlustjoch.blog.cz/1208/a35#102609109 a http://tlustjoch.blog.cz/1208/a35#102620249 neustále zaměstnává dopisovatele z celé republiky:
.
.
.
Průlet byl náhodně zachycen poblíž rybníka Hamrák fotografem Májským , který měl původně políčeno na kachnu (v místní restauraci). Povrzeno radioamatérem Pomponem, který v inkriminovanou dobu zaznamenal neznámé svištivé tóny.
Vlaštovka č. 32 byla vyrobena z lehkého světelkujícího dřeva stromu N´Dkouwai-Dkouwai, který roste pouze na dvou ostrůvcích v africkém jezeře Čad.
Výzva: Staňte se i vy dopisovateli šnečí pošty.
Dodatek: Sikar zjistil, že český ekvalent stromu N´Dkouwai-Dkouwai je podle botanika Stánského vrba čadská. Podnikatel Hrbatý však podotýká, že z jejího proutí košíky neupleteš, ba ani na píšťalky výhonky její nehodí se.
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Založil kníže Kyj i Kyjov? Co založil Cybeštamgast a kam?
2) Napište, k čemu by se ješte hodilo dřevo stromu N´Dkouwai-Dkouwai. Je vhodné do kamen?
3) Co je to Emi Koussi?
.
.
Podpultoffky a jiné pasti korumpovací:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve svých spanilomyslných komentářích rozhodnout ráčí ve prospěch A) Výjevu z Theater-restaurantu či B) Patentního nábytku R. Jaekela.
Tlusťjochůff dekret trojhlasný pro tento článkek udělen jest Almě-Nacidě http://alma-nacida.blog.cz/ a všem dopisovatelům cyklu "po stopách aviatika Makovičky".
.
.
Pro Fredyho:
.
U Žíznivého jelena šla debata o vlaštovkách.
"Vlaštovčí hnízda jsou tradiční čínský pokrm," hlaholil myslivec Jech, "pustí-li mne Okrouhlá-Jírů do kuchyně, budete vidět."
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic)
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Popište zevrubně, jak funguje polohovač lehátka. Je muž oprávněn s polohovačem manipulovat?
B) Načrtněre krajní meze lehátka. Odsimulujte.
.

Š21

3. září 2012 v 16:16 | TlusŤjoch |  Šlehy a štulce
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Lovený bělásek, Kamenný Přívoz, léto 2012
Svíce: Viz heslo paškál u http://tlustjoch.blog.cz/1201/e43
Vložka Mika Nellida:
Falešné nehty
zádný strach
široko
vťuknou
nový vztah!
Vosk: Padělaný rozeznáme snadno od čistého vosku včelího, když ho kousek několik minut žvýkáme. Je-li vosk lepkavý a zůstává na zubech lpěti, jest padělán. Čistý včelí vosk jest velmi křehký a při žvýkání se rozpadá v malé drobečky (Všeobecný slovník rad pro každého).
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické:
.
.
Foto: Supermakro orchidee, léto 2012, výřez.
.
.
Další zpráva o šnečí poště http://cirrat.blog.cz/1206/snail-mail
.
Aviatik Makovička viz http://tlustjoch.blog.cz/1208/a35#102609109 a http://tlustjoch.blog.cz/1208/a35#102620249 začíná vrůstat do korespondence:
.
.
Foto: Praha, Podolí, chodník u Podolské vodárny, léto 2012, převedeno do ČB.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Víte, kdo je to Široko?
2) Konzumujete nápoje z voskovaných kelímků? Zkoušíte při tom žvýkáním pravost vosku?
3) Popište aplikaci žloutkofiltru při zamračeném počasí.
.
.
Bonusy, podpultoffky a jiná korumpovadla:
.
P.T. ctihodné a spanilomslné obci čtenářské k laskavému rozhodnutí předkládá s A) Pamětní deska či B) Levná ubytovna.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Sikarovi a aviatikovi Makovičkovi.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Myslím, že váš knír je voskován falešným voskem," rýpnul si do tajného rady Vandlíčka intelektuál Třebenský a bylinkář Meruzelka se nabídl, že provede s Nepivodou rozbor.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic)
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Najděte český ekvivalent (eufemický) pro Frau Vollmaul (viz vývěska vpravo).
B) Je havran na okně živý nebo vycpaný?
.
.
.