"Rozbil jsem mu hlavu šutrem a od té doby se tak nějak známe" (VENCA DG)

Leden 2013

P247

30. ledna 2013 v 16:16 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Berounka u Radotína, mrazivo, leden 2013.
(V)omáčka:
.
(Matilda Špilarová: Domácí kuchařka).
.
Hermes:
.
(Fr. Ruth: Bájesloví řecké i římské, 1898).
.
.
.
Tlusťjochůff kratochvilný snář:
.
.
Foto: Praha, Radotín, u Berounky, odbarveno, leden 2013.
.
.
Co vám může přijít šněčí poštou:
.
.
(Praha, Lhotka, silnice, podzim 2012).
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Objasněte pojem hečepeč.
2) Co by si přál Cyberštamgast od Herma? A co vy?
3) Co je to kerykeion?
.
.
Bonusy a jiné podpultoffky či lamadla charakteru:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve svých neskonale moudrých komentářích rozhodnouti ráčí, zda vyjeven má býti A) Sjezd Čechů zahraničních či B) Gefühl (hmat).
Tlusťjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest blogu http://fossilx.blog.cz/, neb opět povstal.
.
.
Pro Fredyho:
.
Zelinář Rapoticz a bylinkář Meruzelka přeli se v hostici U Váhy, který bůh je patronem zelinářů.
.
.
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Od čeho je odvozen název časopisu "Doměnka" (viz rub pohlednice)?
B) Charakterizujte ženu v kostkovaných šatech.

DD002

26. ledna 2013 v 12:12 | TlusŤjoch |  DODATKY a DOPLŇKY
.
Dodatek k aviatikovi Makovičkovi, který povstal via šnečí poštu (viz např. http://tlustjoch.blog.cz/1209/s21)
.
.
Technická data:
.
Praha, louže v Modřanech, prosinec 2012.
.
.
Dodatky ku Švábovi Malostranskému (viz http://tlustjoch.blog.cz/1210/g7):
.
.
.
.
Dodatek k roku TlusŤjocha (http://tlustjoch.blog.cz/1212/g8)
.
.
"Ne, tak takhle tedy v roce TlusŤjocha ne!!"
(Nouzové platidlo, Německo)
.
.
Téma týdne (27) - Změny:
.
.
"Změny nám pod nos nejdou."
Foto: Praha, Masarykovo nábřeží, odraz plakátu v okně, TlusŤjochůff hluboký archiff.
.
.
Plénotázky a plénoúkoly:
.
1) Objasněte Švábovy pojmy "mumel" a "baron Pičiáčí".
2) Co bylo příčinou ztroskotání vlaštovky z Čadu č.007?
3) Napište dialog pro Papenburgské (neplést s Pappenheimskými).
.
.
Bonusy a lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská, nechť sama navrhne, co by vymeteno jako bonus býti mělo. Blogokomise vybere návrh nejlepší.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Toť švec z Papenburgu," vzkřikl starý Piatníček ve výčepu hostince "U Váhy".
.
.
.
Druhá strana: cím se ze cvičiště v Dejvicích.
.
Speciálně pro houbařku (viz http://tlustjoch.blog.cz/1301/dd002#105771181)
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Co víte o aféře buršáka Grohmeho?
B) Napište životní krédo neoprávněně zatčeného filosofa Zlámala.
.

C61

23. ledna 2013 v 16:16 | TlusŤjoch |  Cedullky
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Praha, Hybernská ulice, leden 2013, výřez odbarveno.
Madona: It., vl. moje paní, P. Maria.
Madona: Zobrazení Panny Marie s dítětem; krásná a ctnostná žena (http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/hledat?typ_hledani=prefix&cizi_slovo=madona).
Orodovat: Přimlouvat se.
Orodovnici: Gesundbeter; nábož. sekta v č., v okr. Fridlandu, léčí nemoci jen modlitbami (Ottův malý slovník naučný).
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické:
.
.
Mávání šikmou branou.
.
Foto: Praha, jez v Modřanech, prosinec 2012.
.
.
Ouloffky antikvární:
.
.
Bude časem posláno někomu z KKKb via šnečí poštu (viz http://cirrat.blog.cz/1206/snail-mail )
.
.
Pivo mimo pořadí
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Koho byste obsadili do role vůdce loupežníkův? Napište štěpný verš, použitelný jako závěr hry.
2) Vyslyšeli byste modlitbičku jedlíkovu? Má i Cyberštamgast svoji modlitbičku? A co vy?
.
.
Bonusy a jiná korumpovadla charakteru:
.
P.T. ctihodná obec laskavě vyzývána jest, by ve svých komentářích slovutných rozhodnouti ráčila, zda vyjeven má býti A) Sjezd zahraničních Čechů či B) Hudebníci se psem.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný udělen jest pro tento článek Almě-nacidě za seriál o poštovních schránkách http://alma-nacida.blog.cz/1301/modra-je-dobra-9-dil-serialu-schranky
.
.
Pro Fredyho:
.
"Půlku selete?" Uchechtnul se starý myslivec Jech.
"To spořádám za večer, jen to fikne."
.
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Jmenujte rasu psa.
B) Komu hudebníci vyhrávají a při jaké příležitosti?
.

C60

19. ledna 2013 v 12:12 | TlusŤjoch |  Cedullky
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Praha, prosinec 2012, mraky nad Palackého nám.
Změkčení Vencou Dg: Místo "řití" dosaďte "žíti".
Ťukání: Do taktu.
Frog: Skokan; žába; jít pochodem; závěsník; srdcovka (na výhybce, odb.); šňůrkové zapínání (oděvu, ozdobně); výhybka (na trolejovém vedení); střapec; chytat žáby / http://www.slovnik.cz/ /.
Žabí kůže: Na vazbu knih vydělávají a užívají v nejnovější době ve Východní Indii. Zvláště ten průmysl vnikl v Kalkutě, kde se podařilo nalézti praktický způsob ku zpracování koží žabích pro nejjemnější a a nejvzácnější práce knihařské. Vydělané kožky žabí jsou úžasné jemnosti, nabývají při barvení nejkrásnějších tónů barevných a tvoří pro vazbu knih materiál nejdrahocenější (Všeobecný slovník rad pro každého).
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické:
.
.
Foto: TlusŤjochůff hluboký archiff ÚÚ (Úložiště útržků), nedatováno.
"S tužkou, s jakou tužkou?" Nechápal Mike Nellid.
.
.
Události na konci ledna roku 1899:
.
.
Z Kroniky politických a kulturních událostí v roce 1899 (sepsal Ant. Jul. Grégr) - další viz http://tlustjoch.blog.cz/1212/c57 a http://tlustjoch.blog.cz/1211/p243
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Jaká doporučení by dnes podal Ministerstvu školství poradní sbor pro výtvarná umění?
2) Proveďte žabí skok na http://tlustjoch.blog.cz/1001 a odložte (nejlépe formou komentáře) smutky k ledu.
3) Co by svázal do žabí kůže Cyberštamgast? A co vy?
.
.
Bonusy, podpultoffky a jiná koumpovadla charakteru:
.
P.T. ctihodná a slovutná obec čtenářská laskavě vyzývá se, by ve svých hlubokomyslných komentářích rozhodnouti ráčila, zda vyjevena má býti A) Hadačka z ruky či B) Sjezd zahraničních Čechů.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Jagovi (http://www.lojzojago.eu/) za hojné komentáře u článku zmíněném v plénoúkolu č. 2.
.
.
Pro Fredyho:
.
Myslivec Jech a rukavičkář Eugell bavili se kuňkách, obzvláště o koži jejich. Gourmet Třebenský zajímal se spíše o stehýnka.
.
.
.
(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Na koho pomrkává muž s lulkou?
B) Vyjevte mužovu budoucnost.
.

E60

16. ledna 2013 v 15:15 | TlusŤjoch |  Elegie čili kocůrovy žalozpěvy
.
.
.
Technická data:
.
Foto: TlusŤjochůff archiff, nedatováno, velký výřez jakéhosi procesu na hladině vodní s odrazy omítky okolních baráků.
Z pořadu: Meleme snovou.
Oprava: Meleme s novou.
Oprava opravy: Meleme s Novou.
Dodatek opravy opravy: Koho chleba jíš, toho píseň zpívej.
Dodatek dodatku: Cybeštamgast zpívá hrozně.
Tutoriál: Je návod k použití, který na konkrétních příkladech "krok za krokem" názorně ukazuje, jak se používá určitý počítačový program či programovací jazyk. Časté je jeho použití také u počítačových her. Tutoriály nemusí být samostatné dokumenty. Mohou být součástí programu nebo technické dokumentace. Autorem tutoriálů jsou např. profesionální uživatelé nebo producenti softwaru. Tutoriály umožňují začátečníkům rychlý a efektivní úvod do nové oblasti (programu, počítačového jazyka či počítačové hry), a získání velkého množství zkušeností během krátké doby a bez učitele. Tutoriály nemusí být, na rozdíl od manuálu či referenční příručky, vyčerpávající. Jejich cílem je umožnit uživateli okamžitou práci s programem (http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/hledat?typ_hledani=prefix&cizi_slovo=tutori%E1l).
Rettigová:
.
(Rankův slovník všeobecných vědomostí).
Husa: Potrefená.
Pokrmy z husy:
.
(Matilda Špilarová: Domácí kuchařka; jiné recepty viz http://tlustjoch.blog.cz/1208/p233 či http://tlustjoch.blog.cz/1201/c41)
.
Alternativní obrázek k poklesslosti:
.
Moje foto v rubrice FnTT: viz Pan Oheň na http://klub.blog.cz/1301/fntt-zivel
.
.
Večery pod lampou podle TlusŤjocha:
.
.
Foto: Praha, Moráň, směrem k nám. Palackého, prosinec 2012.
.
.
Založil jsem na svém kompu nový adresář LISTY_Z_PRAHY aneb co vám může přijít šnečí poštou:
.
.
Šnečí pošta: Blíže viz Cirrátové hnutí za posílání papírových pohlednic http://cirrat.blog.cz/1206/snail-mail
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Kdo je to justiciár?
2) Který z husích salámu se vám zamlouvá lépe?
3) Co má v rukávu Cyberštamgast? Popište zevrubně včetně es.
.
.
Bonusy a lákačky:
.
P.T. ctihodné obci čtenářské ku laskavému rozhodnutí předkládá se A) Hopla či B) Hádání z ruky.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Jarce za odhalení mlsného kocoura viz http://tlustjoch.blog.cz/1301/s27#105484222
.
.
Pro Fredyho:
.
Bylinkář Meruzelka a zelinář Rapoticz nedokázali se shodnout, jaké koření se přidává do husího salámu a na jakém mlýnku má být toto koření namleto. Kuchařka Okrouhlá-Jírů měla je rozsouditi.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Čím popř. kým byla děva vymrštěna? Jedná se o sestru sokolku?
B) Popište další fáze skouku.
.

Š27

12. ledna 2013 v 12:12 | TlusTjoch |  Šlehy a štulce
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Praha, Jindřišská věž, prosinec 2012, výřez.
VB: Veřejná bezpečnost.
Noční dravec na dvě: VB.
Fakírská verze druhé sloky:
Jenže už na kříži
leží tu fakíři
čímž upozorňují, že tu byli první a že se budou hádat.
Nehepyjendový dodatek Mika Nellida:
Krejčí dbalý
školních lekcí
jehlu smočí
v desinfekci
Fakir: Arab., chudý, u mahomedánů žebravý mnich; v Indii kající se poustevníci zvaní Yogis a Sanjassis (J.Rank: Příručný slovník všeobecných vědomostí).
Abramovo dělení lidí ve frontě na vlek na horách, které předbíhal: Ovce, psi a bačové; ovce jenom bečí, psi štěkají, ale bača ti jí rovnou natáhne. Na toho bacha.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické:
.
.
.
Praha, Modřany, prosinec 2012.
.
.
TlusŤjochůff kratochvilný snář:
.
.
Ve snu v mracích přes švihadlo skákati, šlehačky se vyvarovati.
.
.
.
POZOR! OPĚT VELKÁ BUBLINOVÁ SOUTĚŽ NA LOJZOJAGO CAFÉ: http://lojzojago.eu/text-velka-bublinova-soutez-dil-paty/
.
.
Plénotázky a plénoúkoly:
.
1) Porovnejte fakírskou a anjelskou versi. Jakou desinfekci by použil Cyberštamgast?
2) Je Dyje vskutu IN?
3) Umíte se švihadlem skočit tzv. "vajíčko"?
.
.
Bonusy a lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská laskavě vyzývá se, by ve svých slouvutných komentářích rozhodnouti ráčila, zda vyjeveno má býti A) mlsaní vzadu či B) Hudebníci z minula.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek jest udělen Lojzovi na článek o fotografovi Koudelkovi http://www.lojzojago.eu/text-dnesny-oslavenec-josef-koudelka/
.
.
Pro Fredyho:
.
"Nebyl tu Fredy?" otázal se štamgastů v hostinci U Váhy reportér bulvárního plátku "Hrom nejen do police", publikující pod šifrou K.Š.K.
.
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Charakterizujte oba mlsouny. Na jakou životní dráhu se připravuje chlapec?
B) Oplatí dívka muži štípnutí? Proč muž nepužívá ku štípání konduktérské kleštičky?
.

P246

10. ledna 2013 v 15:15 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Praha, stínohry na nám. Palackého, prosinec 2012, otočeno.
Renonce: /r´nons/, fr., vzdání se; vyhození karty, která měla býti vyhozena dříve. R. je prohra, již vyplácí r-ovavší (Kočího malý slovník naučný).
Renonce: Fr., ve hře: nepřiznání, nectění /barvy/ (Ottův malý slovník naučný).
Renonc: V rozdávání odpouští se, když jsou karty ve stavu "hašlérky".
Hlášky mariášnické: Pod bonusem v poklesslosti http://tlustjoch.blog.cz/1002/p89
Jiná báseň o mariáši: http://tlustjoch.blog.cz/0908/p17
Školní verze: Místo "z hospody" dosaďtež "z výuky" --> což se rýmuje i se slovem "tříruký".
Dylýt: Viz angl. Delete.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické:
.
.
Foto: Cesta do Kolovrat, prosinec 2012.
.
.
Zpráva pro Klub konzumentů knižního braku (KKKb):
Nové ouloffky antikvární:
.
.
Byť rok kocůra skončil, kočky vyskakují odevšad; v knize jsou svázány kromě Cliftonek i další skvostné braky např. "Tajemné případy Catshillské (sic!) - dobrodružství detektiva Andy Dawsona zvaného král amerických slídičů".
Po přečtení pošlu do světa via šnečí poštu. Anebo to půjčím Jagovi.
Kung Huanova čajovna (viz http://tlustjoch.blog.cz/1301/e59) byla odeslána začátkem týdne.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Co víte o Léonu Cliftonovi? Na čem zbohatnul?
2) Má na hlavě při mariáši Cyberštamgast třírohý klobouk? Pakliže si myslíte, že ano, odůvodněte proč.
3) Sliďte po shlucích a nedopouštějte se renonců.
.
.
Bonusy, lákadala a jiné podpultoffky:
.
P.T. ctihodné obci čtenářské pro tentokráte k zozhodnutí nabízí se A) Hudebníci či B) Právě opemejřenej párec.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest všem, jejichž nickname začíná písmeny H, I, J a Krosmaňonec z komentářů u http://tlustjoch.blog.cz/0908/p17
.
.
Pro Fredyho:
.
"Dvě sedmy, kule trumf, červený to strčí," vypískl rozechvěle student Josef Nepivoda, když ho intelektuál Třebenský zaučoval U Váhy do tajů licitovaného mariáše.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Objasnětě výraz "že si to mědíme". Není to hantýrka zlodějů kovů?
B) Napište co nejvíce přívlastků na pánův výraz obličeje.
.

DD001

8. ledna 2013 v 16:16 | TlusŤjoch |  DODATKY a DOPLŇKY
Tak jsem po vzoru slavného Tolkiena zplodil dodatky ku svým poklesslostem.
.
Stínové ministerstvo očekávání viz http://tlustjoch.blog.cz/1212/g8 bylo požehnáno samotným králem http://trisestsestprojekt.blog.cz/ - autorem obrázku (za který děkuji mnohokrát) :
s tímto komentářem:
Ta dama je asi "v ocakavani". (Alebo je u nej tzv. "Knödelstau", to skorej.) Tato skutocnost by bola vsak v rozpore s Richardom Straussom a jeho operou: "Frau ohne Schatten"!
V ziariacom slnku (vid oranzova gula v strede obrazu) vrha vsetko tien, len tienova ministerka (kvoli tzv. Frauenquote volim zenske pohlavie) svoj tien nema! (Cize podla Straussa a spol. nemoze byt tehotna! Nejsuc clovekom s tienom.)
Tento problem treba este riesit, musim sa podivat na ten blog spred asi dvomi-tromi dnami...Zatial to vyzera tak, ze ta pani minsterka je "v ocakavani"...(in Erwartung).
.
.
.
Slevu nelze uplatniti v hladomornách a ve fitnesscentrech.
.
.
Dodatek ku Švábovi Malostranskému http://tlustjoch.blog.cz/1210/g7 (nový oulovek antikvární).
.
.
Na druhé straně jest mimo jiné vytištěno: Censurovaných Švabaid č. 2233.
S ohledem na rok TlusŤjocha odporučují se P.T. ctihodné obci blogerské obzvláště písně č. 5 a č.7.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Objasněte pojem Censurovaných Švabaid. Proč není v písních zmínka o pivu?
2) Co by se ještě mělo doplnit k roku TlusŤjocha?
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská vyzývá se, by ve svých slovutných komentářích svoji přízeň věnovala A) Hádání z ruky či B) Na zahrádce děvčat tré.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Tril (http://tril.blog.cz/).
.
.
Pro Fredyho:
.
"Já že jsem otylý?" Rozeřval se na tajného radu Vandlíčka nahluchlý Pastucha, když rada diskutoval se studentem Nepivodou na téma let motýlí.
.
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Kde je zahradník?
B) Určete druh obou stromů.
C) Komu budou sloužit věci, děvčaty vyrobené?
.

E59

5. ledna 2013 v 11:11 | TlusŤjoch |  Elegie čili kocůrovy žalozpěvy
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Makro květu lilie, výřez, TlusŤjochůff hluboký archiff.
ß: pokus o německé ostré s, které má v poklesslosti zastupovat "ss".
Guru: Sanskr., učitel, hl. nábož.; u Hindů, Džajnů nejvyš. hlava jednotlivých sekt. (Ottův malý slovník naučný).
Zdrsnění Mika Nellida: Místo "vychovává" použít "s drakem baští".
Lehce dovádivá verze Mika Nellida (LDVMN):
Guru sedmi kýčů
drači sluje
okupuje
byť by raděj
ženu
dle ceníků ZENu
Dodatek k LDVMN (cenzor): Měl to mnohem sprostější. Vyňato /dle nepsaných pravidel administrátorů BLOGU/.
Zen: V čínštině 禅 čchan, ve vietnamštině thien, v korejštině sŏn, v sanskrtu dhjána, je označení pro odnož mahájánového buddhismu (http://cs.wikipedia.org/wiki/Zen).
Fůra: Z něm., povoz s nákladem (Rankův kapesní slovník novinářský).
Drak: Sedmihlavý.
.
.
TlusŤjochůff kratochvilný snář:
.
.
Foto: Praha, Krč, rybníčky pod nádražím, podzim 2012, zasaturováno.
.
.
Zpráva o šnečí poště: http://cirrat.blog.cz/1206/snail-mail :
.
Již v roce 1898 (v době konání výstavy v Praze) podbízeli se snaživí obchodníci sběratelům pohlednic:
.
.
Ouloffky antikvární - aneb co může být posláno některému ze členů KKKb (Klub konzumentů knižního braku, viz např. http://tlustjoch.blog.cz/1212/s25)
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Kdo je to tutor?
2) Neporušoval nakladatel Procházka zákon o ochraně dat? Odhadněte, kolik adres nasbíral.
3) Co vyučuje Cyberštamgast?
.
.
Bonusy a jiné podpulťárny:
.
P.T. Ctihodná obec čtenářská laskvě vyzývá se by ve svých veskrze bystrých a chytrých komentářích rozhodnouti ráčila, zda vyjeveno má býti A) Hádání z čajových lístků či B) Na zahradě děvčat tré.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Babetě za propagaci knedlíkárny: http://tlustjoch.blog.cz/1301/s26#105190461
.
.
Pro Fredyho:
.
Učitel Josef Václav Bejla (viz např. http://tlustjoch.blog.cz/1209/p235) U Žíznivého jelena prohlásil se guruem dobrého moku a dobrých mravů.
.
.
.
.
.
Čaj uherský: Jest odvar z hrubě tlučené syrové kukuřice, který se sladí a s rumem požívá (obé domácí vševěd).
.

Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Vymyslete přiléhavé jméno pro salonek, kde se čajový dýchánek konal.
B) Popište, jak by vypadal Cyberštamgastův dýchánek pivní. Jak muzika by na něm vyhrávala a co by se přikusovalo?
.

Š26

2. ledna 2013 v 16:16 | TlusŤjoch |  Šlehy a štulce
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Praha Braník, cestou k nádraží, reklamní brožurka přelisovaná pnojmatikou, leden 2013.
Zlejblovaní: Z angl. "label - nálepka" = oetiketovaní.
Perfektura: Továrna dokonalosti.
Drým: Z angl. Dream.
Dream: Úplná báseň (něco nádherného); vysněný ideál (hlavně národní); toužit; sen; snít; pohádka (něco nádherného); zdát se (http://www.slovnik.cz/).
Prezent: Dar.
Prezent: Prevít.
Present: Čas přítomný.
Prim: Též značka hodinek.
Prim: Dále Prima a Primáš či Primátor.
.
.
Z TlusŤjochova kalendária:
.
.
Foto: Pohled na smíchoffské střechy z mostu Palackého, prosinec 2012.
Mezinárodní den komínů a kouřovodů: Viz http://tlustjoch.blog.cz/1212/p245
.
.
TlusŤjochova liga za obnovu knedlíkáren (Knödelhütte viz obr.) - příspěvek k roku TlusŤjocha http://tlustjoch.blog.cz/1212/g8
.
.
Vídeň, Rakousko-Uhersko.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Kdo je to filumenista? Jaký je rozdíl mezi filiperumenistou a kumyxafistou?
2) Vytvořte prezentaci knedlíkárny. Jaké knedlíky preferujete?
3) Kolik knedlíků do sebe nasouká Cyberštamgast?
.
.
Bonusy a jiná korumpovadla charakteru:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své neskonalé laskavosti rozhodnouti svými moudrými komentáři ráčí, zda vyjeven má býti: A) Sáňkovodec či B) Branci.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný jest udělen všem, jejichž nickname začíná písmenka A, B, C, D.
.
.
Pro Fredyho:
.
Ruský malíř Podpolickij jednou U Žíznivého jelena maloval za flašku vodky etikety na proslulé Rapoticzovy ředkvičky.
.
.
.
Sáňkovodec Jerzi Skolionski kontroluje boa kolem krku pasažérky, aby cestou neprostydla.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Co symbolizuje logo na špici saní?
B) Popište, k čemu slouží zvířata.
X) Záludná otázka na saně viz č.2 http://tlustjoch.blog.cz/0910/c12
.