"Rozbil jsem mu hlavu šutrem a od té doby se tak nějak známe" (VENCA DG)

Březen 2013

S29

29. března 2013 v 15:15 | TlusŤjoch |  Šlehy a štulce
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Průchod "Koruna", Praha, odrazovka, výřez, asi už byla použita, snad k salutování, bůh ví, nedatováno.
Veles:
.
(Slovanské bájesloví /mythologie/ pro lid Českoslovanský napsal Josef Růžička v Praze 1906, cena 6 korun)
Stádo: Též houfec.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické:
.
.
Foto: Praha - Lhotka, podzim 2012, výřez.
Quasi: Lat., jakoby; do isté míry.
Tlampač: Někdejší venkovský zprostředkovatel sňatků nebo svatební družba (Wikipedia).
.
.
.
Teorie přešlapu:
.
.
Foto: Praha, dopravní zebra (přechod pro pěší), výřez, leden 2013.
.
.
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Popište (popř. nakreslete) tabáčního revizora. Čím se prokazoval?
2) Pokuste se dokončiti píseň "Vele, Vele, stojí dubec prostřed dvora".
3) Čím si získává Velese Cyberštamgast? A čím vy?
.
.
Podpultovky a jiná korumpovadla charakteru:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť se ve svých spanilomyslných komentáří ráčí vyjádřiti pro A) Tanečnice egyptské či B) pro Posvícení. TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Jagovi za parádní článek Velikonoční (http://www.lojzojago.eu/text-skareda-streda-plna-rekordu-a-kuriozit/)
.
.
Pro Fredyho:
.
"Svantovít je lepší Velese," zahartusil tajní rada Vandlíček kTřebenskému, leč ruský malíř Podpolickij podpořil intelektuála a rychlými črty nastínil oba slovanské bohy na ubrus.
.
.
Editace sobotní:
.
V Bájesloví se uvádějí i zvyklosti velikonoční (viz sken o Veselesovi výše), tak ocituji ještě něco zajímavostí z knihy této:
"Proutek je obrazem jarního blesku - práskání obrazem hřímání. Práskáním všeobecně zlé mocnosti se vyhánějí, právě tak jako jarní zahřmění zlé duchy vypuzuje."
Také jsem našel stať, která potvrzuje mé mínění, že v každé básni má být holub:
"Holubi, znamenající u Slovanů vtělení duší, hrají v hodech velikonočních značnou roli. V těch dnech jsou ptáky pověrečnými a kůstek jejich k věštění se užívá.".
.
.
.
Veselé velikonoce vinšuje i Cyberštamgast (hlavně levá strana obrázku):
.
.
.
Další velikonoční obrázky - viz bonusy u http://tlustjoch.blog.cz/1003/p102, http://tlustjoch.blog.cz/1002/p97
.
.
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Která z žen je autorkou právě hraného baletu "Nilníky"? Co víte o baletu Nilníky? Z čeho je název odvozen?
B) Ohodnoťte oděvy žen známkou od 1 až pět zleva doprava. Na kterém oděvu byla použita kůže z krokodila?
.

P251

26. března 2013 v 16:16 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Praha - Lhotka, odrazovka výlohová, prosluněné cihly skleněné, otočeno, vyřezáno, březen 2013.
Věrozvěd: Průzkumník míry veřejné víry.
Pozorovartel: Pozorovatel na vartě.
Pozorovartel: No dobrá, uklepnul jsem se.
Procento koniny: Neuvádí se.
Rampepurda: Tak označovala moje babička rozjívence.
Rampe Purda: Proslulý indický brahmín (srovnej viz obr. u ouloffků antikvárních http://tlustjoch.blog.cz/1303/e63)
Dívejsáček: Jméno plyšového medvídka mého bratra. Odvozeno od slovesa "dívat se", neboť méďovi čněla z bratrovy kapsy jenom hlavička. Bratr neměl rád, když jsem plyšáka nazýval divokým pytlíkem.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické:
.
.
Foto: Praha - Lhotka, březen 2013
.
.
Co vám může přijít via šnečí pošta:
.
.
Foto: Praha, Senovážné náměstí, dříve Maxima Gorkého (Gorkář), volně na nápěv známého songu "Až půjdeš s korkáči po Gorkáči", březen 2013.
.
.
Oulouloffky antikvární:

.
Projeví-li P.T ctihodná obec čtenářská zájem, může být nějaký zajímavý výňatek vyjeven.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Co je to schnaderhüpfel? Objasněte názorně.
2) Korida a Cybeštamgast - rozveďte do dvou řádků komentáře.
.
.
Bonusy a lákačky:
.
P.T. ctihodné obci čtenářské pro tentokráte k rozhodnutí předkládá se A) Škola ve stodole z minula či B) Dělostřelkyně.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest VendyW (http://worlddandie.blog.cz/).
.
.
Pro Fredyho:
.
Intelektuál Třebenský a student Josef Nepivoda předváděli ve výčepu hostince "U Váhy" španělskou koridu tak vehementně, až srazili myslivce Jecha pod stůl.
.
.
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Určete ráži a dostřel děla na obrázku.
B) Proč nemá dělostřelkyně helmu?
.
.
Dodatek:
.
.

A39

22. března 2013 v 15:16 | TlusŤjoch |  Almanach pana Al-Mana
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Průhonický park zámecký, splaff na potoce, detail, zazeleněno, březen 2013.
Mistr Ču: Též básník, autor rozsáhlé poemy "Frit, Nefrit a Fritéza".
Nefrit: 真 (čen) 玉 (jü)
Nefrit:
.
(Schoedlerova Kniha přírody, obsahující v sobě veškeré nauky přírodné; jiný výňatek viz např. http://tlustjoch.blog.cz/1210/c51).
Index lomu: Též exponent lomu, poměr sinů úhlu dopadu i a lomu r; jest roven poměru rychlosti světla c1 a c2 v obou prostředích, n= sin i/ sin r = c1/c2. Index lomu u vody je asi 4/3 u skla 5/3 (Kočího Malý slovník naučný).
Lom: Důl povrchový
.
.
.
Teorie přešlapu:
.
.
Kalibrace měřidel.
Foto: Praha-Lhotka, nedatováno, TlusŤjochůff archiff.
.
.
Čekání na opravdové jaro:
.
.
Foto: Průhonický park zámecký, březen 2013, makro.
.
.
.
Ouloffky antikvární - slíbený Zíbrt.
.
.
A ochutnávka:
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Stanovte index lomu v rybízové marmeládě.
2) Co víte o ošlejchu? Z čeho slovo pochází?
3) Jak si představujete maškaru "den a noc"? Namalujte.
.
.
Bonusy a jiná ovlivňovátka:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť rozhodnouti ráčí, zda vyjeven má býti A) Dráteník či B) Škola ve stodole.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Toničce, neb ona komentuje zřídka.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Ošlejchová barva, říkáte, paní Okrouhlá?" podivil se "U Váhy" ruský malíř Ilja Podpolickij.
.
.
.
Falešná kočička na přání http://tlustjoch.blog.cz/1303/a39#106690190
.
.
.
.
Bonus:
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Používá dráteník filigrán? Co je to filigrán? Dá se využít i ve šnečí poště? Rozeberte.
B) Charakterizujte postavu na pohlednici.
.
.

P250

17. března 2013 v 15:15 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Cosi vybydleného, TlusŤjochůff hluboký archiff, výřez.
Mechy: Plody jsou puštičky na lodyze neb chřásti vyčnívající, výtrusy napněné. Mechy rostou obyčejně pospolitě v trsech. V přírodě jsou důležité tím, že vsáknuvše do sebe vláhu, tuto na určitých místech déle zadržují (Všeobecný slovník rad pro každého).
Vyschlý mech: Je špatným vodičem tepla. Z té příčiny používáme mechu jako isolační výplně, druhdy k vystýlání loží a plnění podušek ve stanech, k ochraně zahradních rostlin před mrazem, jako baliva při zasílání zboží, jež by buď teplem (k ochraně ledu uvnitř vloženéno, např. při zásilkách ryb) nebo mrazem trpělo (Domácí vševěd).
Odtrhneme-li: z tobolky víčko, jeví pak kraj její, obústí, malé zoubky; dle tvarů a množství těchto rozeznávají se četné druhy mechů (Schoedlerova kniha přírody).
"Žena, která není ničí": uklizečka (jejichž kvóty v domácnosti se snaží prosadit Eurocech počišťovačů - heslo počišťovač viz bonus http://tlustjoch.blog.cz/1105/s5)
Tyč: Plaňka.
Zdrsnění Mikem Nellidem: Místo mechuž nechť použita jest plíseň.
.
.
Tlusťjochovy kurzy uwologické:
.
.
.
Mínění Mika Nellida (MMN): Je to evidentně mávání bederní rouškou.
Oponování MMN: V zimě se bederní roušky nenosí.
.
.
Listy z Prahy aneb co vám ještě může přijít via šnečí pošta:
.
.
Praha, Modřany, pod bývalým cukrovarem, březen 2013.
Dotaz, co mi přišel šnečí poštou: Jaké jsou obyčeje v roce TlusŤjocha?
Odpověď: Dva knedlíky navíc. /bude rozvedeno; zatím ve fázi "rozjedeno"/.
.
.
Článek, který mne zaujal : http://mengano.blog.cz/1303/jsem-vylozene-technicky-typ a reakce na něj:
.
Technika se vyvíjí ,co je člověk člověkem, viz článek v časopise SALON z roku 1923 (jiný výňatek viz http://tlustjoch.blog.cz/1303/c62)
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Co je to šurpek? Počítá se mezi žoužel?
2) Co je to mechovka? Počítá se mezi žoužel?
3) Popište, jak se jarnímu úklidu vyhýbá Cyberštamgast. A jak vy.
.
.
Bonusy a další korumpovadla charakteru:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve svých slovutných komentářích s laskavostí sobě vlastní rozhodnouti ráčí, zda vyjeven má býti A) Letoun speciální či B) Posvícení.
Tlusťjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest blogu Mengano.
.
.
Pro Fredyho:
.
Bylinkář Meruzelka poradil studentu Nepivodovi, aby proti zimě bojoval ucpávkami z mechu.
.
.
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Popište, jak by aviatik Makovička zhodnotil chování pilota.
B) Jak jsou zabezpečeny lahve, aby při loopingu z letounu nevypadly?
.

DD005

14. března 2013 v 15:15 | TlusŤjoch |  DODATKY a DOPLŇKY
.
Dodatky k hnutí za chleba křupavější - TlusŤjochovy cintáty:
.
"Koho chleba jíš, toho píseň zpívej. Bohužel, pan Babiš nemá ve svém repertoáru žádný protestsong."
"Rád bych pochleboval, ale nemohu najít na zdejším trhu vhodný typ produktu."
.
.
Dodatek ku Švábovi Malostranskému (http://tlustjoch.blog.cz/1210/g7) - nový oulovek:
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické:
.
.
.
Foto: Praha Lhotka, cestou do Braníka, únor 2013.
.
.
Dodatek ku snail mail:
.
.
.
.
.
Nový subdirektorář v TlusŤjochově fotoarchivu - TEORIE PŘEŠLAPU:
.
.
.
Foto: Praha - Lhotka, únor 2013.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Objasněte pojem kopal-lak v účtu pana Tydlitáta.
2) Umí Cyberštamgast pochlebovat? A vy?
3) Postupujte podle dodatků. Doložte ústřižkem.
.
.
Bonusy, podpultoffky a ouplatky:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská laskavě vyzývá se, by ve svých slovutných kometářích ráčila rozhodnouti, zda vyjeven má býti A) Pražský purkmistr Srb z minula nebo B) Vůdcové stávky hornické.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Signoree (http://signoraa.blog.cz/).
.
.
Pro Fredyho:
.
Řezbář Tydlitát přinesl osobně účet za řezbářské a malířské práce při opravě toalet v restauraci U Žíznivého jelena.
.
.
.
.
(Z TlusŤjocohovy sbírky starých pohlednic).
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Který z mužů jest pokladníkem?
B) Napište, jakou funkci vykonávala žena v lila kostýmku.
C) Kam si to městská rada štráduje?
.

E64

11. března 2013 v 16:16 | TlusŤjoch |  Elegie čili kocůrovy žalozpěvy
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Praha, Václavské náměstí, cyklus "Pražské výlohy", březen 2013.
Foto ze stejného místa i ve stejný den: http://klub.blog.cz/1303/fntt-deprese
Foto ze stejného místa i ve stejný den II:
Viktor Dyk: Představitel tzv. generace anarchistických buřičů.
Přímočařejší verze Mika Nellida:
Milá sedmi
loupežníků
nemá ráda štráchy
poutník co k ní
cestu hledá
musí sypat prachy.
Štáchy: Okolky Dr. Ahoty.
Škvára: Z vysokých pecí.
Pecař: Není doma.
.
.
.
Listy z Prahy aneb příspěvek do Šnečí pošty (http://cirrat.blog.cz/1206/snail-mail)
.
.
Foto: Za vietnamským stánkem se zeleninou, Praha - Lhotka, březen 2013, zasaturováno.
.
.
.
Ještě jedna ochutnávka ze Zíbrta (http://tlustjoch.blog.cz/1302/e62):
.
.
.
.
POZOR: na LJ Café opět velká bublinová soutěž http://www.lojzojago.eu/text-velka-bublinova-soutez-dil-sesty/
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Co je to šalše? Jakou jíchu upřednostňuje Cyberštamgast?
2) Objasněte pojem "pengö". Brala by ho i milá sedmi loupežníků?
3) Který z loupežníků je vám milejší, Sarka Farka nebo Ali Baba? Nebo nějaký jiný? Odůvodněte.
.
.
Bonusy a jiná korumpovadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své neskonalé dobrotě ráčí rozhodnouti ve svých slovutných komentářích, zda vyjeveno má býti A) Loučení s Prahou či B) Purkmistr Srb z minula.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Čerfovi (http://pvapenik.blog.cz/).
.
.
Pro Fredyho:
.
"Veverka?" zamyslel se myslivec Jech, "myslíš černou nebo zrzavou?"
.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Komu dívka kyne?
B) Rozveďte, nač myslí muž? Je to mlsný kocour?
.
.
.
Oulovek antikvární v http://tlustjoch.blog.cz/1303/e63 právě odeslán v rámci KKKb Sikarovi. Nechť koluje hbitě.
.

E63

8. března 2013 v 15:15 | TlusŤjoch |  Elegie čili kocůrovy žalozpěvy
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Praha - Modřany, louže s krustou ledovou, leden 2013, výřez, zasaturováno.
Pracovní doba: Viz zákoník práce.
Přesčas: Neplacený, nařízený.
Korpus: V typogr. též garmond (Kočího Malý slovník naučný).
Corpus: (kor-), lat. tělo, těleso (Slovník cizích slov - příručná kniha pro veškery třídy společenské, složil L. Šípek, 1896).
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické:
.
.
.
.
Nová fotografie do šnečí pošty - http://cirrat.blog.cz/1206/snail-mail
.
.
Objasnění: "Pozdaff" je správně; jde o zkratkoslovo podle ruského vzoru (viz politruk); značí "Pozdraff daff".
Pozdraff daff: Rituál stranických vůdců.
.
.
Ouloffky antikvární:
.
.
.
Po přečtení bude odeslán někomu z KKKb - viz ouloffky antikvární v http://tlustjoch.blog.cz/1212/s25
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Objasněte pojem "jádro pudla". Proč se nepoužívá "jádro či vavy"?
2) Co považuje Cyberštamgast za největší fušku? A co vy?
.
.
Bonusy a jiné podpultofffky:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své slovutnosti ráčí svoji přízen projeviti A) Půjčovně dětských vah či B) Purkmistrovi Srbovi a městské radě.
Tlusťjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Sikarovi.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Jádro pudla?" Podrbal se na hlavě myslivec Jech.
.
.
.
.
(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Popište, jakou situaci modeluje postavení cínových vojáčků vpravo dole.
B) Může být zvážen na Skokanově váze i pes?
.

C62

5. března 2013 v 15:15 | Tlusťjoch |  Cedullky
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Odrazovka vodní, cvaknuto přes kus petflašky, zvětšeno, zasaturováno, Praha, nedatováno.
Ekoalkoholik: Ekoopilec
Dotaz Mika Nellida: Proč bylo opomenuto sklo?
Odpověď na dotaz Mika Nellida: Kuželky pivní jsou moc těžké a křehké a navíc vratné. Porušila by se tak vyváženost poklesslosti.
Druhý dotaz Mika Nellida: Jak vypadá euroopilec?
Moje foto na téma týdne: http://klub.blog.cz/1303/fntt-nekonecno
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické:
.
.
Foto: Poblíž modřanského nádraží, leden 2013.
.
Alternativní mávání:
.
.
Berounka u Radotína, leden 2013.
.
.
.
Ouloffky antikvární . časopis Salon - Umění, móda, společnost a příjemné věci života.
.
.
a ochutnávka:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Zodpovězte druhý dotaz Mika Nellida.
2) Jaký druh obalu preferuje Cyberštamgast? A vy?
3) Předvěďte temperament čadrášového knížete. Jak s tím souvisí sl. Rákosy (viz např. http://tlustjoch.blog.cz/1201/e42)?
.
.
Pro Fredyho:
.
"Ano, humra a heřmánkový čaj, jsem řekl," rozkatil se tajný rada Vandlíček na pikolíka u Žíznivého jelena.
.
.
Bonusy a jiná korumpovadla:
.
P.T. Ctihodná obec čtenářská nechť ve své neskonalé velkosdušnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjven má býti A) Hmat (Gefühl) či B) Reprodukce "Valašká madona".
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest blogu Mengano.
.
.
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Jak si představujete Vániční dar druhého řádu?
B) Odůvodněte, proč Madona na obrázku vpravo na sebe vzala podobu vousatého starce.
.

A38

1. března 2013 v 15:15 | Tlusťjoch |  Almanach pana Al-Mana
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Potok na Lhotce, únor 2013, zasaturováno, výřez.
Svatý Matěj: Náhradník Jidáše.
Rybíz a růže:
.
Lochneska: Nestvůra
Loch: Slang. vězení.
.
.
Co vám může přijít via šnečí pošta /listy z Prahy/:
.
.
Foto: Praha, Žižkov, poblíž hostince "U Vystřelenýho oka", nedatováno.
.
.
Nový subdirektorář v TlusŤjochově fotoarchivu - TEORIE PŘEŠLAPU:
.
.
Foto: Praha, centrum, únor 2013.
.
.
Oulofky antikvární:
.
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Objasněte pojem "proskribovat". Zachoval se pan Certle statečně? Oslovila by "Svatá drahota" i dnešní diváky?
2) Rozveďte téma "Já a řetízkový kolotoč".
.
.
Bonusy, podpultoffky a koRUMpovadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve svých slovutných komentářích rozhodnouti ráčí, zda vyjeven má býti A) Žofín z minula či B) Vůdcové stávky hornické.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Cirrat (http://cirrat.triumvirat.cz/).
.
.
Pro Fredyho:
.
Jednou v hostinci "U Váhy" nadával tajný rada Vandlíček pinglovi do Jidášů a intelektuál Třebenský vedl ku štamgastům učenou řeč o zrádcích.
.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Popište reakce psa na na lavičce (vpravo dole), až muž položí dámě ruku na rameno. Co chystá dítě s obručí?
B) Kdo číhá v koruně stromu vpravo?
.