"Rozbil jsem mu hlavu šutrem a od té doby se tak nějak známe" (VENCA DG)

Říjen 2013

P265

30. října 2013 v 17:17 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Světelný odraz v objektivu od vodní kapky, říjen 2013, Davle, zasaturováno, zkontrastněno.
Linie: Z lat., přímka; ve vojsku: řada (vojínů); čárka, t.j. dvanáctý díl palce; pokolení příbuzenské, stupeň příbuzenství (Šípkův Slovník cizích slov příručná kniha pro veškery třídy společenské).
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické:
.
.
Mávání korunou.
.
Foto: Vltava u Zbraslavi, říjen 2013.
.
.
.
Květina pro luštitele Tlusťjochových pixliček (klub KLTP):
.
.
Pixličky (=křížovky vlastnohlavně vymyšlené, Jagem /viz např. http://www.lojzojago.eu zkontrolované), které jsou via šnečí pošta zasílány Cirrat (http://cirrat.triumvirat.cz/), Ekyelce (http://ekyelka.triumvirat.cz/), Jarce (http://tichaposta.blog.cz/) a Heleně B (http://helena-b.blog.cz/).
.
.
.
Oulovek antikvární, ze kterého by měl radost pan Al_man:
.
.
.
.
Kronika událostí roku 1909 (nejen pro Quickovou) - aneb nepřipomíná vám to něco?
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Rozeberte původ slova "harangovat".
2) Držte linii. Jak drží linii Cyberštamgast?
3) Lapejte mouchy na mucholapce http://tlustjoch.blog.cz/1204/e50 formou lepkavých komentářů tam.
4) Objasněte pojem "ligocavost".
.
.
.
Bonusy a jiné podpultoffky:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své širokosrdcosti rozhodnouti ráčí zda vyjeveny mají býti A) Pražské typy III či B) Bahenní lázně. TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest všem luštitelům http://www.lojzojago.eu/text-zalustime-si/
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Spolkl masařku a mlaskl si," podivil se počínání starého myslivce Jecha nahluchlý Pastucha v hostinci U Váhy.
.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Koho znázorňuje busta na stolku?
B) Popište, co bude následovat, až žena zazvoní na zlatý zvoneček.
.

A50

26. října 2013 v 18:05 | TlusTjoch |  Almanach pana Al-Mana
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Kaštan, Praha, Smíchov, park Portheimka, říjen 2013.
Portheimka: Roku 1815 zakoupili objekt podnikatelé Moris a Leopold Porgesovi z Portheimu. Ti postavili na polovině zahrady továrnu na výrobu kartounu. Velkou zkázu na zámku napáchal rozsáhlý požár v roce 1872 (http://cs.wikipedia.org/wiki/Portheimka).
Alternativní rýmovačka Mika Nellida:
Za čtyři rýnský
je kolo mlýnský,
kolečko linecký
drahý je nad všecky.
Alternativní foto:
.
.
Praha, Zbraslav, říjen 2013.
.
.
.
Pravidelná zpráva o šnečí poště:
.
.
Foto: Praha - Lhotka, u Billy, říjen 2013.
.
.
.
Kronika 1909 - speciál pro Quickovou:
.
.
.
.
Lidová agitka, kterou nešlo nevyfotografovat:
.
.
Praha, železniční post pod Vyšehradem, říjen 2013.
.
.
.
Přírůstky do sbírky pohlednic:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Čím musí být zajištěn úvěr na linecká kolečka (dále jen LK)?
2) Co je to hosudarstvenná duma? Dumejte.
3) Jak vnikl zlatý rýnský? Dává Cyberštamgast přednost rýnkému zlaťáku nebo rýnskému vínu?
.
.
.
Bonusy a jiná korumpovadla charakteru:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své neskonalé dobrotě rozhodnouti ráčí, zda vyjeveno má býti A) "Vše chci s tebou sdílet" či B) Pražské typy.
Tlusťjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Růže z Moravy za pomoc při určování rostliny v minulém článku http://tlustjoch.blog.cz/1310/dd013#109659629
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Hosudarstvenná duma?" Ušklíbl se malíř Podpolickij.
"Hosudarstvenná duma?" Ušklíbl se tajný rada Vandlíček.
.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Kdo je výrobcem prošívané deky? Jak je deka chráněna proti načichnutím cigaretovým dýmem?
B) Objasněte, proč má raněný voják v posteli helmu?
.

DD013

21. října 2013 v 17:17 | TlusŤjoch |  DODATKY a DOPLŇKY
.
Dodatek k mostu davelskému (viz snář v http://tlustjoch.blog.cz/1309/p262) aneb jaká tajemství ještě skrýval:
.
.
Foto: Kresba na mostním plechu, Davle, září 2013.
.
.
.
Alternativní foto k pokleslosti http://tlustjoch.blog.cz/1310/p264
.
.
Foto: Praha - Lhotka, říjen 2013.
.
.
.
Tady to kdosi užral, takže znovu a asi trochu jinak, neboť už nevím, co jsem přesně psal:
.
.
Vysvětliffka k alternativnímu fotu:
.
.
.
.
Ouloffky botanické při procházce kol Vltavy ve Zbraslavi:
.
.
.
Víte co to je za plod? Je to velikosti cca průměrného kivi, nezralé je to zelené a má to v sobě černá semena cca 1 cm dlouhá, bude to nějaká popínaffka. Jakékoliv info o rostlině v komentářích kvitováno vřele.
.
.
.
Speciál pro Quickovou, tentokrát z kroniky roku 1909, kterou jsem ulovil v antiku v pátek:
.
.
.
.
Povzbuzení účastníkům projektu snail mail: Číňani v tom jedou s námi:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) V čem tkvěla nedostatečnost pistole? Jakou zbraň by si na souboj vybral Zulukafr?
2) Oslaví Cyberštamgast den Pan Ďuláka paňákem? Jakým? A vy? Rozveďte.
.
.
.
Bonusy a jiná ovlivňovátka:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své spanilomyslnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeveni mají býti A) Karbaníci II či B) Horníci jihlavští. TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Jagovi, páč a) správně ozřejmil zlatoháv z minula a b) je mariášník.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Renegáte, zradil jste surrealismus," rozkřikl se intelektuál Třebenský na malíře Podpolického poté, co shlédl jeho poslední kresby na pánské toaletě v hostinci "U Váhy".
.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Kdo má tu plonkovou desítku? Myslíte, že se k mariáši hodí víno?
B) Popište výrazy kibiců zleva doprava.
.
.
Účastněte se Jagovy přesmyčková soutěže na http://www.lojzojago.eu/text-zalustime-si
.

P264

17. října 2013 v 16:16 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Javor ve žlutém, sídliště Lhotka, říjen 2013, výřez.
Houně: Je hrubá, málo valchovaná a nepostřihovaná látka soukenná (vlněná), které se druhdy v lidu hojně používalo na oděvy hrubší, jmenovitě do deště, v novější době však vždy více dává se jí výhost, takže upotřebuje se skoro jen k pokrývkám na lože čeládky (zvláště v chlévech), na koně a pod. (Domácí vševěd).
Májovka: Čirůvka (Lat. Calocybe gambosa; slov. Čírovnica májová) - jedlá
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické:
.
.
Foto: Praha. Lhotka, říjen 2013.
.
.
.
Po stopách aviatika Makovičky:
.
.
Vlaštovka z Čadu č. 53 "AFRIKÁN".
.
.
.
Kronika 1911 (speciálně pro Quickovou, ana si v tom libuje):
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Co je to zlatoháv?
2) Objasněte pojem "málo valchovaná". Na co používá houni Cyberštamgast?
3) Jak se osvědčil kooreferent pro platy učitelské? Uplatnil by se kooreferent i v dnešní době?
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své neskonalé dobrodušnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeveni mají býti A) Horníci jihlavští či B) Na kluzišti.
TlusŤjochůff dekret pro tento článek udělen jest Nadě.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Ano, kdysi jsem rýžoval zlato," chlubil se starý Jech štamgastům U Žíznivého jelena.
.
.
.
.
(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Čím proslul muž, an zdraví smeknutím dámu na křesle?
B) Komu patří pes, který způsobil pád dámy vlevo? Popište, jak bylo naloženo se psem i s jeho majitelem.
C) Čím jsou podezřelí párkaři vpravo?
.

A49

13. října 2013 v 16:16 | TlusŤjoch |  Almanach pana Al-Mana
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Praha, Lidická, kalužoffka, září 2013, výřez.
Ficka: Pomocná síla (obvykle v kuchyni) .
Ejčárka: Pracovnice HR (čti Ejč ár; = human resources), dříve kádrovačka.
"to prosí víčko" - bez dysgrafického zkreslení: "to pro sívíčko".
Sívíčko: CV (= curriculum vitae), profesní životopis.
Curriculum vitae: Lat., běh života, životopis, vlastní to vypsání života a to hl. se zřetelem k nabytému vzdělání. C.V. musí často podati ten, kdo o nějaké místo úřednické se uchází (L.Šípek: Slovník cizích slov příručná kniha pro veškery třídy společenské, 1896).
Dotaz Mika Nellida: Proč nebyl přidán frak (co se rýmuje s tím "však")?
Čistič: Viz počišťovač v bonusu http://tlustjoch.blog.cz/1105/s5
Báseň o počišťovači: http://tlustjoch.blog.cz/1204/p219
.
Alternativní foto:
.
.
Foto: Hlavní nádraží, odbraveno, léto 2013.
.
.
.
Co jest právě rozesíláno v rámci projektu snail mail:
.
.
.
.
Výzva účastníkům šnečí pošty - Parmumujte svůj dopisní papír fialkovou vůní:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Hodí se česání žateckého chmele do CV? Na co je kádr Cyberštamgast, leč v sívíčku to neuvádí?
2) Co se ještě dá naparfumovat fialkovou vůní?
3) Počišťujte.
.
.
Bonusy a jiné podpultoffky:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě rozhodnouti ráčí, zda svůj hlas dá A) Slinolízalovi či B) Iksovkám.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest všem, jejichž nickname začíná písmenky "C" a "V".
.
.
Pro Ferdyho:
.
"Takže jste původně pracoval jako uhlíř?" ptal se myslivce Jecha nahluchlý Pastucha.
"A milíř, umíte sestavit milíř?" šťoural do lesníka intelektuál Třebenský.
.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Napište mužovo sívíčko. Co je jeho silnou stránkou?
B) Je mužovo oblečení vhodné i pro současné menežery?
.

A48

9. října 2013 v 20:35 | TlusŤjoch |  Almanach pana Al-Mana
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Davle, přístaviště, říjen 2013, odbarveno.
Čamrhoun: Viz technická data u http://tlustjoch.blog.cz/1203/pr73
Mladý rybíz: Označení nezkušeného jinocha (slang.).
Hry: Všenárodní.
Viribus unitis: Spojenými silami; heslo císaře Franiška Josefa I.
.
.
.
TlusŤjochůff kratochvilný snář:
.
.
.
Foto: Davle, odrazoffka sázaffská, říjen 2013.
.
.
Z TlusŤjochova kalendária - každý den 1/2 hodiny s jiřinou po celý říjen:
.
.
Foto: Praha, Smích off, u kostela Sv. Václava, říjen 2013.
.
.
.
Báboffka pro Koša (do kavárny LJC - http://www.lojzojago.eu/)
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých reklam).
.
.
.
Plénnotázky a plénoúkoly:
.
1) Kooperujte.
2) Co by místo LK roztáčel Cbyberštamgast? A co vy?
3) Co zjistily zvědavé kuchařinky u Dra Oetkera? Diagnostikujte.
.
.
.
Bonusy a podpultoffky:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své neskonalé dobrotě rozhodnouti ráčí zda vyjeven má býti A) Náměsíčník či B) Na kluzišti.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Menganě.
.
.
Pro Fredyho:
.
Okrouhlá-Jírů v hostinci U Váhy bědovala, že opilý Pastucha, vida označení OO na výběrové mouce, zatočil místo na toalety přímo do kuchyně.
.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic)
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Který z mužů spadne dřív? Z čeho tak usuzujete?
B) Objasněte, proč na střeše není kocour.
.

P263

5. října 2013 v 16:29 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Praha, Dlážděná ulice, jaro 2013, výřez.
Harfagón: Mytická postava z afrických bájí, hlasu medového, žebra ostrá vystouplá, prorokoval písečné bouře s vysokým obsahem křemičitých složek /Tlusťjochovo obludárium/.
Brčko: Federální distrikt severozápadní části Bosny.
Kočí: Čichá kůň k flašce rumu a přemítá: "Je to kočí, není to kočí..."
Knoflík: Knoflíky perleťové časem oslepnou. Vyčistí-li se odpárané olivovým olejem a vyleští sepiévým práškem a jelenicí, lesknou se jako dříve (Domácí vševěd).
Kůň: Isabel - plavý kůň s kůží bezbarvou a bledě žlutými srstí, hřívou i chvostem, na rozdíl od plaváka falba (Všeobecný slovník rad pro každého).
Mínění Mika Nellida: Nahradit slovo "nezvěstné" slovem "bezedné".
.
.
Po stopách aviatika Makovičky:
.
.
.
Šedesát jednička sice hravě překonala žhavou Saharu, ale s rozpálenou Prahou si neporadila. Mike Nellid si při této příležitosti dovoluje apelovat na ctihodnou P.T. obec čtenářskou, aby i při blogování nezapomínala na pitný režim.
.
.
.
Ještě jedna pavučina:
.
.
Foto: Stejná lokalita i čas jako pavučinka http://tlustjoch.blog.cz/1309/p262
.
.
.
Inkoust mimo pořadí:
.
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Může se člověk zalknout živou vodou?
2) Dokážete vyloudit hlas jako harfagón? Předveďte.
3) Objasněte pojem Stäuberův svěráček.
.
.
.
Bonusy & korumpovadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dokonalé dobrotě rozhodnouti ráčí, zda vyjeven má býti A) Pépi či B) Náměsičník.
Tlusťjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest King Rukolovi, páč se vrátil (viz http://nivnice.blog.cz/1309/introvert-v-bare).
.
.
Pro Fredyho:
.
"Pomocí sépiového prášku dokonale vycídím vaše brýle, slovutný rado," podbízel se Meruzelka tajnému radovi Vandlíčkovi v hostinci U Váhy.
.
.
.
Objasnění otázky č. 3 (Stäuberův svěráček):
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z Tlusťochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Zdůvodněte, proč ta koza nedojí.
B) Odkud muž, žena a zvíře přicházejí?