"Rozbil jsem mu hlavu šutrem a od té doby se tak nějak známe" (VENCA DG)

Pr84

1. prosince 2013 v 11:58 | TlusŤjoch |  ProJEKty
.
Soutěž NW dospěla do konečné fáze aneb vyhlášení výsledků (viz http://sussanah.blog.cz/1312/new-weird-vysledky-2013)
A konce jsou to neuvěřitelné - TlusŤjoch byl katapultován na vrchol.
Tímto děkuji obsluze katapultu.
Weird: divný, podivný (příd.jm.) g; výstřední g; divný (příd.jm.) g; záhadný (příd.jm.) g; nadpřirozený; tajemný; osudový; příšerný; tajuplný; čarovný; magický; zvláštní (hovor.).
weird sisters - sudičky
.
.
ONOMASTIKON BOŽÍ
.
Fon Deův postulát: Svět není strukturovaný.
.
Weird sister římská tři dlouho váhala, co dát tomu uřvanci uřvanému do vínku.
/Jéňa Jentopiš: Svitky průšvihu/.
.
Padal šeříkový déšť. Hustý, dusivý a lepkavě sladký.
Sčotr ΠΨΠ3 (Pípsípísrí / Пипсипиcри/) si povytáhnul límec svého pláště, upravil si kapuci a rozvážně vkročil do pásma IV.
Sčotři povstali v minulém století jako vrcholný produkt laboratoří Labbka & Lappka sklonováním irského vlkodava, transylvánského vlkodlaka a psohlavce z Taus.
"Líp, než vyjít rozkazem," jak říkával s oblibou jejich abakman.
Sčotři povstali, aby bděli.
Sčotři povstali, aby bděli nad bezpečím lidu.
Sčotři povstali, aby zatočili s vyvrheli.
.
Tři zelené artikule pastevecké:
Stádo je jistota.
Offce nesmí vybočovat, vybočená Offce je snadnou kořistí vlka.
Offce nesmí opouštět office.
/Jéňa Jentopiš: Svitky průsvitu/.
.
"Leden," pomyslel si, "dřív se touhle dobou prý praktikoval zimní spánek a noci bývaly antracitové..."
Nevěděl, co slovo antracit znamená, ale hřálo ho to na duši.
Ještě za chůze začal s profilací svého slídiče. Ta činnost se mu líbila, bylo to jako skládat pastýřskou píseň, hutnou, melodickou, ve formě sevřené.
Fámulus zhmotnil se.
Oči modré, více azuru, ano, tak, úsměv chlapecký, nesmělý, nevinný, čelo myslitele, na nos hrst pih, vlasy raději delší, culík, ano, svázat do culíku, no jo, cop, ten na vyvrhele obvykle zabírá, bicepsy pokérkovat, kotva znamená naději, kříž víru.
A ještě namodulovat hlas. Změkčit slovanským přízvukem.
.
Déšť ztloustl až na třetí level krupičné kaše.
Fámulus beze slov zamířil k opuštěnému domu. Protáhnul se napůl vyvrácenými dveřmi, tiše a elegantně jako kuna, když jde loupit do kurníku.
Předsíň byla vlhká a studená, plíseň se nestoudně rozlézala po stěnách v hebkých chomáčích, chlorofylová zeleň tu vládala rukou pevnou a neochvějnou.
Tu dívku našel v dalším pokoji. Trhla sebou, když vstoupil a rychle si přitiskla na prsa jakýsi balíček.
Fámulus nepatrným, téměř bondovským pohybem odhodil z čela neposednou kadeř a usmál se.
"Nebojte se," pravil chlácholivě.
Sčotr spokojeně vnímal konejšivost okamžiku. Jako kocour za krkem drbaný.
.
Vše směřuje k happy endu.
/Jéňa Jentopiš: Svitky Hollywoodu/.
.
Na horním schodišti zavrzala podlaha a ze stínu se vyloupla postava dalšího hráče.
"Masloguboff," zaječela dívka, "rychle pryč!"
Prosmýkla se kolem fámula směrem ku krbu.
Instinktivně ji následoval.
Stiletu stačily pouhé tři otočky a ušlechtilá ocel se mlaskavě jako žhavý pocel zabodla fámulovi do ramene. Klopýtl pod tou ranou a smetl dívku do popelu ohniště. Její ruce hbitě třikrát pootočily vystouplou cihlou nad roštem a krbové dno se rozestoupilo.
Masloguboff ošklivě zaklel.
.
"Budiž oheň," tleskla dívka a mihotavé plaménky v mžiku osvětlily prostory kolem.
"To jsou voskovice! Ty jsou zakázané, včely jsou přeci jedovaté," rozlítil se fámulus.
"Jedovatý je především ten stilet v tvém těle," poučila ho.
Bolestně si uvědomil, že mu jeho ščotr vlastně ani nedal jméno. Umře jako nekřtěňátko.
"Ty ne, leč tvůj mástr ano," řekla dívka, jako by mu četla myšlenky, "Sčotr je mrtev, ať žije fámulus."
.
Musí to být hrozné, být hlavní hrdina a zemřít hned na druhé stránce," zahlaholila reportérka Dýdýsí v suchu své virtuální kanceláře.
.
"Jak víš…"
"Že´s zhmotnělec? Já jsem Golemka, takže fámula poznám na sto honů."
Přesunula se k němu blíž a vytáhla mu štíhlou čepel z rány. Cítil její alabastrové prsty na svém rameni a tělem mu projela slastná vlna horkých malin. Voněla jako křemínek, když se jím křísne.
"Golemka? Rabi Löw přece…"
"Golema zničil. Protože ta hrouda hlíny byla divoká, neovladatelná, svéhlavá, poživačná, vilná a svedla mu dceru." Usmívala se šelmovsky, ale její stříbrné oči byly smutné a unavené. Zdála se tak křehká a zranitelná.
"To dělá těch deset procent karlovarského kaolinu v mé krvi. Hlíny a rasy by se neměly míchat."
"A on?"
"Aporetik Maslogobuff, mluví jako když sádla ukrajuje. Jde mu o můj fenomén zemitosti. To je něco jako selský rozum, víš?"
.
Ukonejší čtenáře sáhodlouhým barvitým popisem a pak ho nečekaně překvapí zákeřnou střelou do zad.
/Kritika svitků úsvitu/.
.
"Nemám moc času, musím získat šém," dodala chvatně.
"Šém-ham-foraš přece rabi zahodil do Vltavy…"
"Babské tlachy, šém je přece celek 72 jmen božích, čili šifra, heslo k nesmrtelnosti, koukni na ten numerický kříž dvojek a trojek v mocněnci a mocniteli : 72 = 2 3 x 3 2 . Chybí mi poslední godname," zavrtěla se Golemka netrpělivě a úrodná polabská černozem jí divoce zapulzovala ve vlasech. Otevřela tu věc, co tak úzkostlivě svírala v ruce. Přitisknul se k ní blíž, aby lépe viděl. Jejich ramena se prolnula a maliny začaly želírovat.
"To je pražský telefonní seznam z roku 19xx. Skrývá-li se Ďábel v detailech, proč by se Bůh nemohl skrývat třebas pod šifrou Leonardo da Novák?" Zafilosofovala si Golemka vzrušeně.
"Bůh je Láska," zamumlal fámulus a jejich kolena se sťukla jako tupláky v bavorské pivnici.
"To si myslel Lennon taky; bohužel to však od roku 1914 neplatí," povzdechla si Golemka, leč neodtáhla se.
Masloguboff zkoumavě ohmatával krb jako porodní bába břicho prvorodičky.
.
Přeskočil netrpělivě 3333 znaků. Jako aporetik si to mohl dovoliti.
/Jéňa Jentopiš: Průšvih průsvitu/.
.
"To by zvládl i zednický přidavač," zachechtal se nakonec a jemným tlakem vbodl bronzovou zubočistku do spáry mezi šestnáctou a sedmnáctou cihlu a krb mu otevřel své dno.
Našel ty dva v objetí nad heslem "Žalman".
"Kominík nosí štěstí," zažertoval v narážce na svou ukoptěnou tvář.
Fámulus vyskočil bojovně vpřed.
Lýtkovými svaly mu však náhle proběhla mrazivá křeč jako maratónec, když vpadne trhavě do cílové pásky.
Golemka se mýlila. Aporetikův jed zabíjí vše. Kdyby byl býval měl ščotr oře, pošel by ten kůň taktéž. Fámulus se sesunul k zemi a zesnul jako protržená pavučinka na podzim.
"Ani jsem mu nestačila dát jméno," pomyslila si Golemka hořce.
Masloguboff si užíval své entrée.
"Mimochodem," pravil mentorsky, "toto je původně knížecí Moldaubergova tajná hrobka, budovaná tak, aby odolala tisícileté vodě."
V krbu prasklo a vchod se zablokoval.
"Tyhle mechanické pasti pohřebišť mne fascinují už od dob Indyana Džounse," ušklíbl se Maslogoboff jízlivě.
"Ale to teď není na pořadu dne…to si vyřeším později," dodal s nabubřelou převahou učence všech dob.
Golemka se skřípavě natočila bokem, aby zdůraznila křemičitou složku své osobnosti. A v tom obratu dala najevo i své nesmírné pohrdání.
Aporetik vytáhl ze zákulisí svého hábitu bohatě zdobenou lakovanou čaire s motivem siněgubek v různém stádiu vývoje.
.
.
.
"Mám pro tebe dárek," usmál se rozjíveně jako jinoch chytající šibalský kousek, odklopil víčko z krabičky a bohatýrsky fouknul. Odjakživa to s bublifukem uměl.
Půdní bakterie Actinomycety vyšlechtěné napůl v Masloguboffově gammakultivátoru a napůl v ústní dutině jeho pokusného králíčka chutě zaútočily na Golemčinu patu.
"Provedou dekompozici tvé organické části," pravil aporetik, aby bylo jasno i těm, co nestudovali pedologii.
Golemčina zemitost zalarmovala obranné prvky a přešla k protiúderu. Roj Mycobacterium vaccae napadl Masloguboffův čich a sluch a stimuloval extrémně vysoký výron serotinu, který aktivoval prefrontální kůru, střední a zadní spánkovou kůru a talamus aporetikova mozku. Bezbřehý pocit štěstí roztančil hbitě Masloguboffovy nohy od ruského kozáčku až po latinsko-americkou čaču. Golemka ironicky zapískala v návalu bujarosti dvě kankánové melodie.
Bakteriální kmeny obou znesvářených stran zmutovaly, přeskupily se a napadly mimo jiné i své pány, jakož i de luxe pohřební kočár knížete Moldauberga.
Mrtvola fámulova zchundelatěla bleděfialovými výtrusy a nechutně páchla. Střevní mikroflóra vylila se bokem.
.
Chcete-li si řádně vychutnat sveřepý boj mikroorganismů, použijte fotonový mikroskop od firmy Macháček & Machatá.
/Úvodní reklama Svitků průšvihu/.
.
Aporetik měl pocit, že se mu z toho štěstí úplně odvaří jeho logické myšlení, na které byl jako chlap neskonale pyšný.
Golemce se začaly loupat nehty, na které byla jako žena neskonale pyšná.
Do neviditelné bitvy nejmenších z nejmenších byly vtaženy i plísně na zdech. Omítka, malta i cihly se začaly drolit. Děti pařeniště dobře věděly, co dělají, když v roce MMXI varovaly amerického prezidenta před použitím bakteriologických zbraní. Ovšem pan aporetik si nabubřele myslí, že to má pod kontrolou.
Masloguboff bleskově zanalyzoval rychlost chátrání zdiva. To číslo ho upřímně zděsilo.
Ale další záchvat pocitu štěstí mu zatemnil mysl a on vyzval Golemku galantními slovy k tanci.
"Pojď si trsnout poslední valčík na modrém Dunaji."
"Nech toho," houkla Golemka nevraživě, neboť její ženská intuice došla plus mínus ke stejným číslům jako Masloguboff.
"Ještě se můžeme zachránit," dodala, krotivše svůj hlas do smířlivého tónu, "znáš-li poslední godname."
Rozhicovaný aporetik ustal se škubavými pohyby argentinského tanga a zemdleně usedl na oj pohřebního kočáru.
.
"Je zajímavé, že pocit štěstí pudí lidi se slovanskou krví ku tanci."
/Jéňa Jentopiš: Svitky průvodů/.
.
"Oj!" Zaskřípal oj pod vahou Masloguboffova korpusu.
"Ой," zafuněl Masloguboff těžkopádnou ruštinou.
"Neznám, do jeho matěry," ulevil si vztekle.
"Ale zkus ba'al zevuv…"
"Belzebub? Čili pán much?"
"Jo, vždyť dobro a zlo je jeden celek."
Oba začali na přeskáčku vyslovovat drmolivě jména ďáblů, daemonů, džinů, phantomů a zlých horských skřítků.
Proud vody byl však silnější než proud slov. Lidstvo by se už jednou konečně mělo poučit z historie potop.
První cihla vyražená tlakem se rozprskla o zlacenou lucernu pohřební bryčky a červená antuka poprášila tělo umrlého fámula, až připomínal vepřovou pečeni kořeněnou mletou čili pastou.
"Přece jenom… fakt bychom si mohli zatančit," vzdala to Golemka.
Nakročili k indiánskému tanci trávy.
.
.
.
Zeď se začala rozklesávat. Golemčinu rozvířenou suknici zasáhla duhová sprška kapek tvrdé nefiltrované vody.
Aporetikův trojrohý klobouk učence odlétl a zmizel v neosvětleném koutě. Voskovice chroptivě prskaly a čadivě skomíraly.
"V životě jsem vlastně nenabídnul remízu," pomyslil se Masloguboff.
"V životě jsem vlastně nepřijala remízu," pomyslila si Golemka.
Obraz knížete Moldauberga odpadl ze skoby, z tajného výklenku vypadla i jeho urna z broušeného skla a popel se rozsypal na fámulovo tělo.
"Měla jsem štěstí, že jsem ho potkala, byť jen na krátko. Krásně ho ten sčotr vymodeloval," zavibrovalo to sladkobolně v Golemčině mysli.
Zdivo puklo, jako by někdo trhnul olbřímím zipem.
"Představoval jsem si peklo jinak," zamudroval naposledy Masloguboff, "člověk se učí neustále."
A v hrobce to zavířilo jako v mixéru.
.
Golmulus zhmotnil se v rákosí a řeka mu šplouchala rytmicky u nohou.
"Poslední jméno boží je Plaváček," zpívá si Vltava halasně, stoupajíc do vyšších poloh následována bakteriemi, zatímco offce se bohabojně houfují poblíž vytopené office.
.
Weird sister římská tři dlouho váhala, co dát tomu uřvanci uřvanému do vínku.
/Jéňa Jentopiš: Svitky průšvihu - rekapitulace a sumáře/.
.
Dodatky:
Jéňa Jentopiš poslal falešnou zprávu o své sebevraždě.
/Kritika Svitků úsvitu/.
.
Ze slova "Jéňa" automatická funkce MS Word udělá slovo "Keňa".
/Poznámka editorova/.
.
.
.
Technická data:
.
Ilustrační fota: TlusŤjochůff archiff.
Aporetika: Filoz.; umění zvládat těžko řešitelné filozofické problémy (Slovnik cizich slov.).
Golmulus: Kříženec Fámula a Golema.
Slovní hodnocení této poklesslosti bude vyjeveno v následujícím článku.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Převeďte 100 honů na metry.
2) Objasněte pojem "siněgubky".
3) Je Cyberštamgast také aporetik?
.
.
.
Inkoust blogu udělen LJcafé (http://www.lojzojago.eu/) /na návrh OBY - http://obyinontario.wordpress.com/)
.
.
.
.
Bonusy a lákadla:
.
Nechť P.T. ctihodná obec čtenářská ve svých slovutných komentářích navrhne, co by mělo býti vyjeveno jako bonus.
Tento bude vymeten v článku následném.
.
 

5 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Naďa Naďa | 1. prosince 2013 v 13:04 | Reagovat

1) 1 hon = 2,5 loktů, 1 loket = 0,5m, takže 1 hon = 4,1 m, 100 honů je 410 m
2) Je to v podkarpatském nářečí označení pro rypáky prasat - sviněgubky.
3) Je Cyberštamgast vůbec skutečný?
Bonus: Prosila bych něco se zimní náladou

2 Jago Jago | Web | 1. prosince 2013 v 13:14 | Reagovat

Tak novej vejr? To teda vejrám!
ad 1)100 honů českých = 12 550 metrů.
ad 2) Siněgubky jsou buď Šmoulové, nebo Avatarové.
ad 3) Ne, protože je mu většinou všechno jasné a do řešení neřešitelných problémů se nepouští.
Návrh na bonus je krásným příkladem aporie. Ale budiž - něco ke kafi.

3 Vendy Vendy | Web | 1. prosince 2013 v 13:25 | Reagovat

Otázky a úkoly jsou v tomto případě naprosto vedlejší a nedůležité, protože číst vítěznou povídku je vskutku lahůdka. Opravdu skvělé, hravé, vtipné i dramatické.
Jedním slovem - perfektní! :-)
Gratuluji k výhře, je oprávněná. 8-)  :-)

4 Vendy Vendy | 1. prosince 2013 v 13:26 | Reagovat

P.S. chválu si zasluhují i obrazové doprovody. :-)

5 Fredy Kruger Fredy Kruger | 1. prosince 2013 v 13:43 | Reagovat

Jech rozčilen oslovil Kubecce,
(jež právě se navrací od WC)

" To jsi ho určitě naved ty ??
( ? )  ... bych 100 honů převedl na metry ??
... to Třebenský se mě zeptal !"

... intelektual  se chechtá !
... idiot !  liška podšitá !!

Starý Jech zuřivě počítá ....

" 1 hon ... provazců pět  ".....

šeptání :  " Vyzná se  děd " ...

" Padesát dva loktů na provazec " ...

" Kurwa !"  ... kdos vykřikl  " To je mazec ! "

Myslivec  úplně zpocen je z počtů ..
" 260  vyšlo mi loktů ....
jest možné to ? ... sám tomu nevěřím ??

... stpadesát tři metrů ... osm desetin !"

Jest ticho ! vše blíží se ku finále ...

Jech přepočítává neustále ...

" Vždyť muž ten, nemá - ni kalkulačku !"
dí pingl ... " Já ztoho dostanu sračku " ..

Tu myslivec vykřikl: " Mám to !!
... to co mi vyšlo  ... krát sto !!

... patnáct tisíc třista osmdesát !!"

Výkřiky :  " Bude mu devadesát
... k sakru, ten maslivec válí !"
" Pálí to Jechovi ! pálí !
nespočítal by z nás to - ni jeden !"

krčma se otřásá pustým řevem ...

6 . . | 1. prosince 2013 v 13:43 | Reagovat

.

7 Janinka Janinka | E-mail | Web | 1. prosince 2013 v 14:03 | Reagovat

Jsem moc líná na převody a objasňování, ale počtení to bylo náramné, ne, že ne :-).

8 mengano mengano | E-mail | Web | 1. prosince 2013 v 14:24 | Reagovat

1 hon je 125m, takže stačí svižně pronásobit.

Bude to nějaká houbička, pravděpodobně silně halucinogenní.

CS je bezesporu velký aporetik. V hospodě je těžko řešitelných filozofických problémů nevídané množství.

Prosím si něčeho staropražského.

9 Sussanah de Silva Sussanah de Silva | Web | 1. prosince 2013 v 14:46 | Reagovat

Jdu se veřejně stydět i sem... Upsala jsem se v bodech a mou chybou se Onomastikon sesunul na druhou příčku. Ne tím, že by body ztratil, ale tím, že jedna povídka jich měla víc, než jsem spočítala... Moc se omlouvám! :-x

10 Sussanah de Silva Sussanah de Silva | Web | 1. prosince 2013 v 14:56 | Reagovat

Asi už  neumím ani napsat komentář... Omlouvám se za svou chybu, která Onomastikon sesunula na druhou příčku. Nepřišel o body, ale jedna povídka jich měla o 10 víc, než jsem si původně myslela a tím Onomastikon překonala o 1,2 bodu...

11 Ruža z Moravy Ruža z Moravy | E-mail | Web | 1. prosince 2013 v 17:08 | Reagovat

Hon převeden výše.
Siněgubka --bledá huba nebo houbička
CS je něco jako Jára Cimermann, takže...
Cenou by mohl být  litr slivovice.

Povídka  doslova fantastická... ;-)  :-D

12 Iris Iris | E-mail | Web | 1. prosince 2013 v 17:59 | Reagovat

1) nepočítám neb matika není moje silná stránka :-D
2) nechám se podat
3) je i není

13 Oby Oby | 1. prosince 2013 v 19:56 | Reagovat

[9]: První místo nebo druhé... stejně je to skvělé umístění. GRATULACE! :-) Můj styl tohle psaní sice není (doplňující fotky ano), ale znalci uznali, že sis ho zasloužil (to krásné umístění). 8-)

Je zajímavé, jak se názory na sto honů rozcházejí. Mně se líbí poučka z wiki, že je to vzdálenost, kterou by uběhl člověk, aniž by si odpočinul. :-)

Bonus: Světlo. 8-)

14 quick quick | 1. prosince 2013 v 20:22 | Reagovat

1. Je dovoleno použít prach a broky?
2. Gubky uprchlé z akvária skrývající se pod skříněmi v síni.
3. V oblaku alkoholového oparu neexistují pro CŠ těžké a neřešitelné filozofické otázky.

Vejra musím rozporcovat, čtený najednou je pro mne poněkud složitý. Všechno ostatní za mne napsala Oby výše.
Další  blahopřání je pro LJC k inkoustu.

Jako bonus prosím něco čekuládového.

15 TlusŤjoch TlusŤjoch | Web | 1. prosince 2013 v 21:11 | Reagovat

[13]: Čekal jsem, že spíš budeš chtít ty střelce...

16 Oby Oby | 1. prosince 2013 v 23:03 | Reagovat

[15]: Čekala jsem, že snad nebudou střílet potmě... 8-)

17 King Rucola King Rucola | E-mail | Web | 2. prosince 2013 v 8:00 | Reagovat

(Este raz mi zmizol komentar!)
1)Hon je miera dvojsecna. Tu neslusnu  neuvadzam. Miera sporna, lebo tazne zviera, kracajuce pred clovekom pri vychode slnka, nedefinovane. Inac priblizne o malilinko viac nez 12643 ocelovych tyciek z Pariza, polozenych v jednej linii
2) Vysvetlila "quick", len doplnim, jedna sa o "snivajuce rybicky"
3) CS je zaiste uspesny aporetik, pretoze neustale pochybuje a nevie vyriesit otazku absurdnu, ci je mozne, aby sa anorektik - clovek trpiaci na anorexiu - dokazal vzdat piva. (Otazka to neriesitelna pre cely Stammtisch okolo okruhleho stola zhromazdenych  filzofov v CS Stammkneipe)

Rad by som nieco aporeticke...

18 alma-nacida alma-nacida | Web | 2. prosince 2013 v 15:12 | Reagovat

Siněgubky jsou jasně modrý tlamy,něco jako zelený mozky, takže se připojuji k názoru, že jde o šmouly či avatáry, jak pravil Jago. Jinak se na nc nezmůžu a jen a jen vejrám O_O

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama