"Rozbil jsem mu hlavu šutrem a od té doby se tak nějak známe" (VENCA DG)

Březen 2014

P276

29. března 2014 v 19:08 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Odrazovka v rybníčku pod policejní akademií, únor 2014, výřez, zesvětleno, projasněno.
Koncoffka Mika Nellida:
Čas žere
z koryta
šeffcova kopyta
mytá i nemytá.
Žito: Kouzekník.
Žito: Mouka žitná - použití viz technická data článku http://tlustjoch.blog.cz/1212/p245
Žito: Výrok Jardy Ch.: "Já snad ani nežiju, nýbrž je mnou žito."
Žito: Svatojánské = Námel jedovatý, cizopasník rostlinný na žitných klasech (Všeobecný slovník rad pro každého).
Žito: Káva žitná:
.
(Domácí vševěd).
Off šem v LJC (http://www.lojzojago.eu/) se podává káva bez náhražek.
.
Vybrané la vičky Petřínské budou po celé jaro MMXIV ověrovat platnost níže uvedené rovnice:
.
Foto: Grafity na garáži, únor 2014, Lhotka.
.
.
.
Pravidelná zpráva o šnečí poště (snail mail):
.
.
Foto: Praha, Braník, březen 2014, aranžováno.
Výzva: Nekonzervujte - posílejte.
.
.
.
SpQ - Grégrova příručka (události 1911 - srpen):
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Diskutujte o Von Facksteinově rovnici. Stanovte definičních obor, oboru, teplotu a rosný bod.
2) Jak se řekne v esperantu "činnost státu nebezpečná"?
3) Jak souvisí pomník Alexandrovi Battenbergovi s tzv. Battenberg cake?
.
.
.
Bonusy a lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeveni mají býti A) Hudební výstředníci či B) Fronta na chléb.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek jest opět udělen všem návštěvníkům LJcafé.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Jasně, Von Facksteinovu rovnici rovnici mám v malíčku," chlubil se student Nepivoda kuchařce Okrouhlé-Jírů k velké nelibosti tajného rady Vandlíčka.
.
.
.
TlusŤjochova fotka v kreativním koutu: http://klub.blog.cz/1403/kreativni-kout-41-dite
.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Odhalte provokatéra.
B) Co víte o "slavné" rakouské cenzuře?
.

P275

23. března 2014 v 14:30 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Přítok Labe u Staré Boleslavi, březen 2014, výřez, zasaturováno, otočeno o 90°.
Hlas: Prostředek mluvy lidské = žádá, aby s ním bylo náležitě hospodařeno. Kdo chce býti slyšen, mluví tiše (ne ovšem šeptem), jasně, zřetelně, aby mohl mluviti dlouho a bez únavy a přivedl zvučněji v platnost to, na čemž právě nejvíc záleží (Domácí vševěd).
Mase: Přechodník přítomný, č. j., rod m. od slovesa masit.
Masit: Provozovat surovou hru (sport., slang.).
Massa: Bob.
Vážka: Značka cigaretových papírků.
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické:
.
.
Foto: Praha, Braník, březen 2014.
.
.
.
Květ na konec března:
.
.
Foto: Praha, Podolí, březen 2014.
.
.
.
SpQ - Kromika 1912:
.
.
.
.
Dodatek k roku cibule:
.
.
(Matilda Špilarová: Domácí kuchařka viz též http://tlustjoch.blog.cz/1208/p233 či http://tlustjoch.blog.cz/1301/p247).
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Co je to kaprle?
2) Debatujte o platech sluhů (nejen v parlamentu). Nastiňte nosné téma.
3) Eviduje si Cberštamgast ztracený čas? Používá k tomu čárkovou metodu? A vy?
.
.
.
Bonusy a lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť rozhodnouti ráčí s laskavostí sobě vlastní, zda vyjeveni býti mají A) Cyklisté z minula či B) Čapojezdkyně.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Quickové.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Vážky sbíral porybnej Madgletka," zavzpomínal v hostinci U Váhy myslivec Jech, "obzvlášť šídla měl v oblibě."
.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Jak to, že dívce ještě klobouček nespadl?
B) Určete druh čápa.
C) Najděte synonymum ku slovu nemaříkat (viz třetí řádek textu na pohlednici).

E77

18. března 2014 v 15:15 | TlusŤjoch |  Elegie čili kocůrovy žalozpěvy
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Praha, Stromoffka, rozpukaný as fakt s piktogramem.
Piktogram: Kdo vidí kocůra, má v anketě o bonus dva hlasy.
Dr. Obty: Maďarský saharista, proslulý především svou teorií "O oko rávání a sesychání".
Chléb:
(Domácí vševěd).
.
Schlütlerův chléb: Viz http://tlustjoch.blog.cz/1110/s11
.
.
.
Zpráva o šnečí poště (snail mail):
.
.
/Na přechodu pomalu/
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické:
.
.
Foto: Praha, poblíž nádraží Braník, březen 2014.
Pohrdlivá poznámka Mika Nelida: Z týhle vidlice prak neuděláš.
.
.
.
SpQ - Kronika 1903:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Co vedlo barona Fejervaryho k uveřejnění výnosu? Přeložte slovo "Egyetertes".
2) Jak se stavíte k drobkům v klávesnici?
3) Vymyslete jedno či dvě úderná hesla pro hnutí "Za chléb křupavější".
.
.
.
Pro Fredyho:
.
Kuchařka Okrouhlá - Jírů dávala štamgastům U Váhy ochutnávat svůj domácí chléb pečený z těsta připraveného podle tajného rodinného receptu. Jenom myslivec Jech uhodl hlavní ingredienci, ale nechal si to pro sebe.
.
.
.
Bonusy a jiné podpultoffky:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť rozhodnodnouti s moudrostí sobě vlastní ráčí, zda vyjeven má býti A) Elegán pražský či B) Cyklisté VI.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest všem abonentům Tlusťjochových pixliček.
.
.
.
.
(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Kterému z elegánů to podle vás víc sekne? Posuďte i jejich drahé polovice.
B) Popište balíčky, které nese elegán s cylindrem.
.
.
Dodatek:
.
TlusŤjochovo foto v KK (Kreativní kout): http://klub.blog.cz/1403/kreativni-kout-40-touha
.

A55

13. března 2014 v 13:13 | TlusŤjoch |  Almanach pana Al-Mana
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Praha, Masaryčka, pohled do haly rozbitou tabulkou (ne čokolády), otočeno, odbarveno, únor 2014.
Xér: Pověstný profil na fejsbůku.
Tambor: Zvolání turistického průvodce upozorňující na borový les ve směru natažené ruky.
Palička: Neplést s konstruktérem Palitczkou (viz např. http://tlustjoch.blog.cz/1209/p237)
Varianta druhé sloky podle Mika Nellida:
Útržky hovorů
chladí se v prostoru
jak čerstvé krevety
básně & klevety
do brblú motoru.
Zkratka ala Venca Dg:
Útržky
od držky.
Šplechtovír: Vzniká dvojnásobným (někdy i trojnásobným) skrutem jazykové vložky "jakoby" v nevýznamném souvěti či samomluvě do mikrofónku.
.
.
.
Filosofický koutek:
.
.
Foto: Stará Boleslav, před minimarketem u parkoviště, březen 2014, odbarveno, zatóněno.
Emo ergo sum: Nakupuji, tudíž jsem.
.
.
.
Propagace spolků, uskupení & bloků:
.
.
Foto: Stará Boleslav, před minimarketem u parkoviště, březen 2014, odbarveno, zatóněno.
.
.
.
Další vzor psaní z Dopisovatele:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Mixujte, mixujte, mixujte. Jakých otáček jste dosáhli?
2) Co říkáte verzi Mika Nelida? Rozeberte.
3) Proč Jindřiška list vrátila, proč jej nespálila?
4) Popište, jak si představujete odpruženou neděli.
.
.
.
Bonusy a lákadla:
.
P.T ctihodná obec čtenářská ve své neskonalé laskavosti a moudrosti nechť rozhodnouti ráčí, zda vyjeveno má býti A) Na Uhelném Trhu či B) Pražský elegán.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Jagovi.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Odpružit, říkáte..." mumlal si tajný rada Vandlíček, zatímco nahluchlý Pastucha vnímal Hronovu radu jako "oprudit".
.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Co víte o starém muži v lennonkách?
B) Popište pohled trhovkyně v pozadí mezi květinářkou a mládencem. Po kom zírá?
C) Charakterizuje jednu z osob na obrázku podle vlastního výběru.
.

P274

9. března 2014 v 10:10 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Chodníky modřanské, TlusŤjochůff archiff ÚÚ (=úložiště útržků), odbarveno.
Župan: Hlava župy.
Župan: Nejstarší úbor polský, jak lidu, tak šlechty; býval přepásán; nyní volný oděv mužský i ženský (Lidový slovník naučný).
Župan: Lehký, volný domácí oděv, jenž zahaluje celé tělo a nosí se jako nedbalky; u ženy může být z prací látky, aby se v něm mohlo choditi třeba celý den při práci v domácnosti (Domácí vševěd).
Župa: Původně u Slovanů dům, budova, pak i čeleď, dům obývající, v širším smyslu krajina obývaná župou či lidem, tvořící jistý správní celek, nálející k hradu. Župa v Uhrách tolik, co komitát (Lidový slovník naučný).
Výklad básně: Není jasné, jestli půlnoc nosí župan anebo jestli je půlnoc na těle županově.
Doporučení Mika Nellida: Do slova "župa" na třetí pozici vložit písmenko "m".
Noční můra: Viz malá zmínka v bajce http://tlustjoch.blog.cz/1112/pr64
Noční můra: Fredy Kruger noční můra z Blog street /Ten, koho nenavštíví, neví co je blogování/.
.
.
.
Fsuffka pro deklíkovače a deklíkovačky:
.
.
Foto: Praha, Modřany, v okolí Orionky (Vaše čekuládová hvězda - viz rok čekulády http://tlustjoch.blog.cz/0912/g3)
.
.
.
Evidence snail mail (šnečí pošty):
.
.
Foto: Praha, Smích off, zima 2013, zaříznuto.
.
.
.
Další výňatek z Dopisovatele (viz http://tlustjoch.blog.cz/1112/p209):
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Odpovězte zarmoucenému panu otci.
2) Jak bojuje s nočními můrmi Cyberštamgast? A jak vy? Evidujete je? Jak?
3) Zodpovězte pravdivě: Na obrázku "listy z Prahy" vidím:
A) Hlavu veleopovu.
B) Gaspadina Gorilkina.
C) Želeného muže.
D) Pověstnou pihu několika známých osobností.
F) Něco jiného - napište.
.
.
.
Bonusy a lákačky:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své neskonalé dobrotě rozhodnouti ráčí, zda vyjevena má býti A) Momentka z Františkova nábřeží aneb švihák pražský či B) Telegrafisté.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest udělen SV z LJC (http://www.lojzojago.eu/) za první komentář na tomto blogu (viz http://tlustjoch.blog.cz/1403/s42#111003714) .
.
.
.
Fro Fedyho:
.
"Nemůžeš spát? Dusí tě noční můra?" Vyptával se intelektuála Třebenského bylinkář Meruzelka.
"Nic nezoufej, připravím ti dekokt na spaní."
.
.
.
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Identifikujte Járu.
B) Proč je na tabuli nakreslená sinusoida?
C) Kdo je muž v tmavém?
.

DD017

5. března 2014 v 19:18 | TlusŤjoch |  DODATKY a DOPLŇKY
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Cyklus Pražské výlohy, Na poříčí, březen 2014.
Hladítko: Filcové.
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické:
.
.
Foto: Prahy, Modřany, rumiště u zbouraného cukrovaru, březen 2014.
.
.
.
Zpráva o projektu KKKb:
.
.
KKKb: Klub konzumentů knižního braku (blíže viz sekce Ouloffky antikvární v http://tlustjoch.blog.cz/1302/g9)
Po přečtení (což bude rychlé, neboť to má jen 33 stran), bude odesláno někomu ze členů KKKb, zájemci (i mimo klub) se mohou hlásiti v komentářích, popř. ve zprávě autorovi.
Docela by mne zajímala osa putování braku, který již byl odeslán.
.
.
.
Oulofky antikvární - únor 2014:
.
.
(Z Lidová praktická encyklopedie).
.
.
.
Co Vám může přijít via snail mail (šnečí pošta):
.
.
.
.
Dodatek ku Švábovi Malostranskému (viz http://tlustjoch.blog.cz/1210/g7)
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Ocenění Mignon (blíže viz http://tlustjoch.blog.cz/1107/e34):
.
.
uděluje se blogu http://malacandra.blog.cz/
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohledic)
.
.
.
Plénootázky a plénoúoly:
.
1) Mohl by být Cyberštamgast knihovníkem? Dostával by plat v pivu? Může být hostinec současně i knihovnou?
2) Co víte o krvavém psu marakešském? Souvisí nějak se psem Karem (viz http://tlustjoch.blog.cz/1403/s42)?
3) Nedělejte si vrásky.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
Přísný knihovník Schuszta v hostinci U Váhy přísně napomenul studenta Nepivodu, když tento dělal oslí uši na učebnici lučbozpytu.
.
.
.
Bonusy a jiná ovlivňovátka:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své naskonalé dobrotě rozhodnouti ráčí, zda vyjeveno má býti A) 10 přikázání pro muže či B) 10 přikázání pro ženy či C) Obé přikázání.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný jest udělen všem, kteří přidají komentáře ku Švábu malostranskému na http://tlustjoch.blog.cz/1210/g7
.
.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné úkoly:
.
A) Dešifrujte poslední řádek na poslední pohlednici.
B) Popište vlastními slovy číslo 6 z přikázání pro ženy nebo č. 10 z přikázání pro muže.
.

Š42

1. března 2014 v 10:10 | TlusŤjoch |  Šlehy a štulce
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Schodiště, stín zábradlí, otočeno, zasaturováno, Praha - Lhotka, únor 2014.
Cvok: Hřeb s velkou hlavou.
Oupnspejs: Prostor pro šíření bacilů.
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické:
.
.
Foto: Praha, Smíchoffská strana, výřez do čtverce, odbarveno, únor 2014.
Poděkování: Děkuji umu své nahazovačky chleba, který racka nalákal.
.
.
.
Listy z Prahy:
.
.
Foto: Praha, Karlovo nám. (Dobytčí trh), zima 2013.
.
.
.
Zpráva o snail mail:
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1903:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Citujte z loyalního prohlášení řepařů odstavec, který vás nejvíce zaujal. Vypíchněte stěžejní body.
2) Otevřeně se vyjádřete k oupnspejsu. Považuje Cyberštamgast krčmu za oupnspejs?
3) Jak si představujete štváčskou schůzi?
.
.
.
Bonusy a lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své neskonalé dobrotě rozhodnouti ráčí, zda vyjeven má býti A) Pes Karo či B) Skupinové mávání zouvákem (bez ohledu na Jagovy pantofle).
Tlusťjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest všem štamgastům LJCafé (viz http://www.lojzojago.eu/)
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Zkoušet, přísně je zkoušet," čílil se tajný rada Vandlíček, poté co seznal velké neznalosti u studenta Nepivody ohledně povodní v Pensylvanii.
.
.
.
Tak se nějak těch hlasů nemohu dopočítat (a nepřišla OBY), tak tentokráte nechť jsou vymeteny bonusy OBA:
.
.
.
(Obé z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Vrátil se pes Karo domů?
B) Proč je na druhém obrázku jen jeden nočník? Ví muž, která bije?
C) Popište, kterak muž ku květině na klobouku přišel.
D) Jakákoliv informace o mužových cibulích na řetízku je vítána.
.