"Rozbil jsem mu hlavu šutrem a od té doby se tak nějak známe" (VENCA DG)

Květen 2014

E78

30. května 2014 v 21:39 | TlusŤjoch |  Elegie čili kocůrovy žalozpěvy
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Dno potůčku pod Policejní akademií, Praha - Lhotka, výřez, TlusŤjochůff archiff ÚÚ (úložiště útržků)
Rčení: Nedávejte psům, co je svaté. Neházejte perly před svině, nebo je nohama zašlapou, otočí se a roztrhají vás (http://brno1.evangnet.cz/node/164).
Psi: Z Flander (viz http://tlustjoch.blog.cz/1405/a58).
Perly: Perel barva mění se již po 30 neb 40 letech; když se častěji nosí, tu žloutnou. Aby opět původní bělosti a lesku nabyly, dávají se ve chlebě slepicím anebo holubům spolknouti.
Perly: Ano i voda, jakož i počasí způsobují lepší nebo horší perly. Perla vzniklá v čas bouře nemá velké ceny. (Obé Všeobecný slovník rad pro každého).
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické:
.
.
Foto: Praha, Jindřišská, odraz ve výloze, oproti kostelu sv. Jindřicha; jaro 2014.
.
.
.
Sekce De Kly:
.
.
Foto: Praha, Lhotka, jaro 2014, odbarveno, otočeno o 180°.
.
.
.
SpQ - Kronika 1903:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Co předhazuje sviním Cyberštamgast?
2) Jaké víno se hodí nejlépe ku konině?
3) Popište, co činí Cyberštagast, aby pivní pěna nabyla původní bělosti.
.
.
.
Bonusy a jiné podpultoffky:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své neskonalé dobrotě rozhodnouti ráčí, zda vyjeven má býti A) První trubačský odbor Sokla v Karlíně či B) Karbaníci III.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Sikarovi.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
Vysloužilý dragoun Wacatta se do krve pohádal s myslivcem Jechem v hostinci U Váhy, když přišla řeč na koňské maso. Jenom kuchařska Okrouhlá Jírů se spiklenecky usmívala.
.
.
.
.
(Z TlusTjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Který z mužů má falešného kníra?
B) Popište, k čemu sloužilo zařízení v pravém horním rohu pohlednice.
C) Zvolte trubače roku.
.

A58

25. května 2014 v 16:18 | TlusŤjoch |  Almanach pana Al-Mana
.
.
.
Technická data:
.
Foto: U cyklostezky v Braníku, poblíž zbouraného cukrovaru, květen 2014.
Poznámka: Už tu asi jednu takovou z minula mám, prostě této prasklině ve skle s drátky můj fotoaparát neodolá.
Med: Hořčiný.
Med hořčičný: Viz vysvětlivky u TlusŤjochova kalendária v článku http://tlustjoch.blog.cz/1003/p102.
Jiná poklesslost s Amorem: http://tlustjoch.blog.cz/1004/p112
Vtip o Amorovi (starý, socialisticá éra): Víš jaké jaké národnosti je Amor? Sovětské - holá p#del, v ruce zbraň a ústa plná lásky.
Havranovití:
.
(Z Schoedlerovy knihy přírody, obsahující v sobě veškeré nauky přírodné; 1870).
Další havranovitý: Viz http://tlustjoch.blog.cz/1404/p277
Kaviár: Z jesetera - Viz technická data v http://tlustjoch.blog.cz/1108/p194
.
.
.
Sekce De Kly - Dekl C250:
.
.
Foto: Praha - Modřany, duben 2014.
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické:
.
.
.
Foto: Praha, Krč, u Thomayerovy nemocnice, květen 2014, supermakro chmýří pampelišky, mírný větřík.
.
.
.
Dodatek ku šparglu (speciálně pro Kinga Rukolu - http://nivnice.blog.cz/):
.
.
(Z Velké illustrované kuchařky sestavené dele nejosvědčenějších vzorů českých i cizích)
.
Další recept na špargl: Viz http://tlustjoch.blog.cz/1005/p117
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Čím ve skutečnosti Amor své šípy napouští? Neodporuje to Ženevským konvencím?
2) Jak pohlíží na křivule Cyberštamgast? Rozeberte se spolustolovníky či alchymisty.
3) Stanovte rozměr slzoplochy s přihlédnutím k ubývání čepiček na obou pólech.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Myslivec Jech prý sežral sojku," šeptal student Nepivoda nachluchlému Pastuchovi.
"Dvojku? Jakou dvojku?" zvídal nedoslýchavý.
.
.
.
Bonusy a jiná korumpovadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své neskonalé dobrotivosti rozhodnouti ráčí, zda vyjen má býti A) Trubačský odbor sokola karlínského či B) Tažní psi z Flander.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Heleně B.
.
.
.
.
(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Který ze psů je tzv. gama samec? Odůvodněte.
B) Co je ve voze převáženo?
C) Kde je krmivo pro psy?

DD019

19. května 2014 v 15:15 | TlusŤjoch |  DODATKY a DOPLŇKY
.
Dodatek k argentinskému masu viz SpQ v http://tlustjoch.blog.cz/1404/a57
Zdá se, že maso po Vídni dorazilo i do Prahy:
.
.
.
.
(Leták 4 - vydáno na oslavu přivezení argentinského masa do král. hl. m. Prahy; 20. ledna 1911, kreslil V.H.Brunner)
.
Píseň uvedená v prvním řádku je taky dost drná: http://texty-pisni.video-klipy.cz/pisen/3686-juliana-krasna-panna-anonym.html
V Letáku si přihřáli polívčičku i marketingoví kreatiffci:
.
.
.
.
Květnová zpráva o šnečí poště (snail mail):
.
.
Foto: Praha - Lhotka, před obchodním centrem neuvádí se), únor 2014.
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické:
.
.
Fot: Pampeliška, květ, supermakro, květen 2014, u Thomayerovy nemocnice v Krči.
.
.
.
Sekce de Kly:
.
.
Foto: Praha, Jeruzalémská, 2013, výřez.
Lidový popěvek z Poddeklí (Kanálsko):
Zaseklú
v deklu
viděl jsem rybičku
rybičku leklú
chuderu maličkú.
.
.
.
SpQ - kronika 1903:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Popište, co si představujete pod pojmem "nohajka".
2) Objasněte pojem "krepírovat" z komiksu.
3) Co víte o šatovské dlažbě?
4) Co vám komiks připomíná?
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
Nechť ctihodná obec čtenářská sama navrhne, co by mělo býti jako bonus vymeteno.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
Intelektuál Třebenský v hostici U Váhy syknul mezi zuby "argentiské maso" a významně mrknul na tajného radu Vandlíčka.
.
.
.
Bonusy - něco jarního:
.
.
.
a kometa pro Lojza, který je bůh ví kde (http://www.lojzojago.eu/text-kam-zmizel-lojzo/)
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic)
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) K čemu slouží konstrukce na pánovi vlevo na druhé pohlednici?
B) Vyjmenujte všechny náhražky na prvním bonusovém obrázku.
.

C69

14. května 2014 v 16:00 | TlusŤjoch |  Cedullky
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Supermakro chmýří pampelišky, odbarveno, květen 2014
Čínské přísloví o štěstí: Nikdy si nepřej velké štěstí! Nebesa by ti je mohla udělit.
Posměšek Mika Nellida v absolutním rýmu:
V hrsti držíš tupé
jako zvíře tupé.
Pampeliška: Viz zmínka http://tlustjoch.blog.cz/1002/p89
Pampeliška:
.
(Josef Košťál: Rostlinstvo v podání prostonárodním - jiný výňatek viz http://tlustjoch.blog.cz/1109/p203).
.
.
.
Z TlusŤjochova kalendária:
.
.
Foto: Supermakro květu pampelišky, květen 2014.
Satinobr: Žluť.
Žluť: Viz technická data: http://tlustjoch.blog.cz/1208/a35
.
.
.
Speciál pro Mengano - inzerát na kanónenfutr do velké plžohry (viz http://mengano.blog.cz/1403/asi-tu-babu-prastim-lopatkou):
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1910:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Co se soudí, udeří-li Cyberštamgast o rukáv chmelovou šišticí?
2) Popište jednou větou, co by měla nebesa nadělit Cyberštamgastovi.
3) Co se odehrálo po propuštění ošetřovanců? Jak bylo naloženo s ušetřenými penězi?
.
.
.
Bonusy a lákačky jiné:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své neskonalé dobromyslnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeveno A) Motokolo z minula či B) Cvičitelský sbor Sokola pražského.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný je udělen všem, kdož dodají komentář i u okru http://tlustjoch.blog.cz/1208/a35
.
.
.
Pro Fredyho:
.
Bylinář Meruzelka uděřil ochmýřenou pampeliškou o vysoké intelektuální čelo filosofa Schwestky-Modřanského.
Několik padáčků padlo i do sklenice piva tajného Rady Vandlíčka.
.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
Čistička řetězů viz bonus: http://tlustjoch.blog.cz/1005/p119
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Proč má žena ruce v bok? Co si hodlá koupit v obchodě smíšeným zboží?
B) Napište, co muž udělá v následující chvíli se svou čepicí.
.

Š45

8. května 2014 v 11:50 | TlusŤjoch |  Šlehy a štulce
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Praha, Modřany, u býv. cukrovaru, odbarveno, výřez, květen 2014.
Okap: Rýna.
Moto: Si vivis Romae, Romano vivito more (Žiješ-li v Římě, žij po římsku).
Akva: Viz aqua.
Akqua:
.
.
.
Dia kritika šeříků:
.
.
S háčky někam běž
jen bez nich jsi bez
.
Foto: Praha, Lhotka, květen 2014.
.
.
.
Sekce de Klů - Dekl ostrovní:
.
.
Foto: Praha, Modřany, poblíž býv. čekuládovny (Orionka), odbarveno, únor 2014.
.
.
.
SpQ: Grégrova příručka - Události 1911:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Absolvoval Cyberštamgast kurz sklepního hospodářství?
2) Klasifikujte lidi spící pod produktem.
3) Pomohl by kreosot při hotelové aféře viz http://tlustjoch.blog.cz/1405/s44?
4) Jak dopadla žádost Arménského nár. shromáždění?
.
.
.
Bonusy a lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své spanilomyslnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeveno býti má A) Motokolo či B) Šičky z minula.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest OBY za článek o kočce plážové (http://obyinontario.wordpress.com/2014/05/06/kocka-na-plazi/#more-926785).
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Žiješ-li v Římě, žij po římsku..," hloubal U Žíznivého jelena filosof Schwestka-Modřanský, "žiješ-li v Modřanech...hmm..."
.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých reklam).
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Který z mužů je přísnější? Z čeho tak usuzujete?
B) Na co se salon specializoval? Vyjmenujte dle abecedy.
C) Nechal by si Cyberštamgast ušít v tomto salonu vestičku na lahváče?
.

Š44

3. května 2014 v 17:48 | Tlusťjoch |  Šlehy a štulce
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Tramvajový podchod, Braník, nedataváno, Tlusťjochůff archiff.
Kouč: Coach
Coach: Angl., cestovat dostavníkem.
Jobozpyt: Nauka o zprávách jobových.
Alternativní foto:
.
Praha, Lhotka, červenec 2012.
.
.
Ze sekce De klů:
.
.
Zadlažděný dekl, Praha, Tlusťjochůff archiff, nedatováno.
.
.
.
Velikonční nášup:
.
.
Foto: Praha, Lhotka, slunce v oknech.
.
.
.
SpQ - Kronika 1910 - březen:
.
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Mohl by být Cyberštamgast koučem gaučingu?
2) Jak by dopadla aféra Duezova v dnešní době?
3) Popište lehký defekt mravní. Uveďte příklady.
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T.ctihodná obec čtenářská nechť s laskavostí sobě vlastní rozhodnouti ráčí, zda vyjeven má býti A) Rozruch v hotelu či B) Šičky prostějovské.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Jagovi (aneb žádní cyklisté v nabídce nejou).
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Karierní plán? Pche," odfrkl si tajný rada Vandlíček, "já se držím ranku."
.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Který z mužů je největší kohout? Z čeho tak usuzujete?
B) Určete, komu nese číšník plnou konvici kávy.
C) Co se v nejbližší době stane s kšandami třetího muže zleva?
.
.
.
Dodatek pro Fredyho:
.
"Tanku? Proč se drží tanku?" Tázal ve ve vřavě nahluchlý Pastucha.