"Rozbil jsem mu hlavu šutrem a od té doby se tak nějak známe" (VENCA DG)

Červenec 2014

P284

30. července 2014 v 9:02 | Tlusťjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Praha, Smíchov, bouraný lihovar, červenec 2014, výřez, odbarveno.
Svatý Anenn: Genderové vyvážení sv. Anny.
Krupičná kaše: http://www.toprecepty.cz/recept/1327-krupicova-kase/
Kocůr: Viz rok kocůra - http://tlustjoch.blog.cz/1112/g6
.
.
.
Sekce De Kly - Dekl písečný (plážový):
.
.
Foto: Praha; Lidická ulice, červenec 2014.
.
.
.
Ouloffky antikvární: Dr. Čeněk Zíbrt: Jak se kdy v Čechách tancovalo (Dějiny tance).
.
.
.
.
Vzkaz P.T. komentujícím:
.
.
Foto: Cyklus pražské výlohy, červenec 2014.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Rozveďte téma "Horká kaše".
2) Rozeberte verš "Tany, dany, lup, lup, lup". Je "lup" citoslovce nebo imperativ slovesa "loupiti"?
3) Co si deponuje v krčmě Cyberštamgast?
.
.
.
Bonusy a jiné vjejičky:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská se vyzývá, by ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčila, zda vyjeveno má býti A) Fešácké úřadování či B) "Nevím, co dnes poslat darem".
Tlusťjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Menganě za statečný boj proti slizu viz http://mengano.blog.cz/1407/slizouni-mezi-nami
.
.
Pro Fredyho:
.
"Nepivoda spává s medvídkem, s plyšovým medvídkem," hlásil na celou hospodu intelektuál Třebenský.
.
.
.
.
.
.
Dodatečné otázky:
.
A) Nač časová dopisnice naráží?
B) Proč byla na úřad přivedena ta dítka?
C) Co vyjadřují nuly na listině?
.

DD022

27. července 2014 v 16:04 | Tlusťjoch |  DODATKY a DOPLŇKY
.
Obává se pan Al_Man oprávněně amerikanizace lineckého kolečka?:
.
.
.
Foto: Praha - Smíchoff, červenec 2014, aranžováno.
.
.
Pokusy pana Al_Mana, zda se dá použít LK v Praze jako dekl:
.
.
.
.
Odpověď: Jen přechodně, neboť žravost pražských holubů je příslovečná.
Pražský holub: Viz rejdič v článku: http://tlustjoch.blog.cz/1106/pr52
.
.
.
Další ukázka z Vydrových Besed ročník 1913 (viz též http://tlustjoch.blog.cz/1407/a59):
.
.
.
.
Kytka na zbytek července:
.
.
Foto: Praha, Zbraslaff, u Vltavy, červenec 2014.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Rozeberte obavu pana Al_Mana. Uveďte příklady z praxe.
2) Co použil k obsloužení Cyberštamgasta p. Jakubec z Bejkovic, že musel vznésti dotaz na advokáta? Uchoval si Cyberštamgsat strvzenku?
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Toť bídná lež!" Vzkřikl bylinkář Meruzelka a jal se škrtiti zelináře Rapoticze.
.
.
.
Bonusy a lákačky:
.
Nechť P.T. ctihodná obec čtenářská ve svých slovutných komentářích sama ráčí téma bonusu pro tento článek nadhoditi.
.
.
.
.
(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Která z dívek umí lépe jódlovat?
B) Co usuzujete z délky a barvy mužovy kravaty (vázanky)?
C) Jmenujte květenu na obrázku počesky i polatinsky.
.

A59

22. července 2014 v 19:05 | TlusŤjoch |  Almanach pana Al-Mana
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Cyklus pražská okna a výlohy, 2014, odbarveno.
Vídeňská káva: Též viz http://tlustjoch.blog.cz/1010/a23
Daguerrotypie: Jeden z nejstarších způsobů fotografování.
Daguerreotypista: To druhé éčko se tam vloudilo jako vzpomínka na Ého.
É: Viz bonus pro Sikara - http://tlustjoch.blog.cz/1009/p153
.
.
.
Sekce de Kly:
.
.
Foto: Praha, červen 2014.
.
.
.
Zpráva o šnečí poště aneb list v deklu:
.
.
Foto: Praha - Lhotka, červenec 2014.
.
.
.
Ouloffky antikvární - Vydrovy Besedy (měsíčník pro odběratele Vydrovy továrny poživatin v Praze VII - leden 1913:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Bylo doučování LK dostatečné? Nebo byste jej rozšířili? Pakliže ano, tak o co?
2) Z čeho je odvozen název Visnervin? Rozeberte, diskutujte navzájem.
3) Co víte o deklech "HRUZA"? Proč nebyla použita diakritika?
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své neskonalé dobrotě rozhodnouti ráčí, zda vyjeven má býti A) Příjezd polní kuchyně či B) Fešácké úřadování.
Tlusťjochůff dekret trojhlasný udělen jest Oby za škrcení v článku http://obyinontario.wordpress.com/2014/07/20/po-mesici/#more-927090
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Tamchyně prý tajně fotil Okrohlou-Jírů," šeptal tajnému radovi Vandlíčkovi student Nepivoda.
/Tamchyně viz sekce Pro Fredyho - http://tlustjoch.blog.cz/1206/hzhz002/
.
.
.
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Co se podává za krmi?
B) Ku kterému druhu vojska náleží vojáci, kteří mají na čepicích brýle?
C) Charakterizujte vojáka u oje.
.
.

P283

16. července 2014 v 12:12 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Praha, roh Ječné a Sokolské, nedatováno, Tlusťjochůff archiff, odbarveno, oříznuto.
Kemp: Tábor.
Kemp es: Mario, fotbalista.
Medicinman: Kouzelník.
Kouzelník: Míčový.
Šárka: Dívka z družiny Vlastiny, která dle staré báje Ctirada obelstila, jenž pak byl od dívek zahuben. Dle ní prý slove Šárka - údolí mezi Podbabou a Libocí u Prahy, jež u Liboce slove divokou Š-kou, nad Podbabou zahradní Š., uprostřed tichou (též romantickou) Š; oblíbené výletní místo Pražanů. Uprostřed Š-y jest starobylý chrám sv. Jana Křt. v Trníčku (Rankův slovník všeobecných vědomostí).

.
.
.
Sekce Přešlapy:
.
.
Foto: Praha, jaro 2014.
.
.
.
SpQ - Kronika 1908:
.
.
(Zmínka o prof. Schnitzlerovi též viz SpQ v http://tlustjoch.blog.cz/1406)
.
.
Co vytroubili heroldové královští:
.
Dekret trojhlasný pro Jeho Výsost Kinga Rukolu (viz http://tlustjoch.blog.cz/1404/dd018) prodloužen do konce prázdnin 2014.

Putující modla (viz http://tlustjoch.blog.cz/1407/dd021) odeslána v rámci KKKb toto pondělí.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Přejděte hloubavou chůzí houbařů Staroměstské náměstí. Co vás při chůzi napadlo?
2) Jakou známkou ohodnotil prof. Decker tvůrce pekelného stroje?
3) Reprodukujte Gröberovu urážku. Byla horší, než-li památná "Hnůj & žumpa"?
.
.
.
Bonusy a lákadla:
.
P.T. Ctihodná obec čtenářská s dobrodušností sobě vlastní nechť rozhodnouti ráčí, zda vyjeven A) Sbor cvičitelský či B) System Prometheus.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný udělen jest Oby za neúnavné komentování (viz též http://www.lojzojago.eu/text-1500/)
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Severoameričtí medicinmanové použijí haluciogenní houbu a potom věští," poučoval myslivce Jecha tajný rada Vandlíček v hostinci "U Váhy".
.
.
.
.
(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
A ještě jednou propagagační zápalky:
.
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Co kuchařka na Prométheovi připravila k obědu? Použila játra?
B) K čemu používá Cyberštamgast veřejný park? Rozveďte.
C) Napište, jak si představujete "Husto vzadu".
.

E80

12. července 2014 v 9:34 | TlusŤjoch |  Elegie čili kocůrovy žalozpěvy
.
.
.
Technická data:
.
Foto: TlusŤjochůff archiff, nedatováno, výřez, zkontrastněno, aby byla zvýrazněna žilnatina.
Kynout: Zde ve smyslu mávat.
Dotaz Mika Nellida: Proč se do titulku nedostalo zcukernatění? Život je přece sladký, ne?
Hutnovat: Z něm.; auf der Hund bringen; kazit, ničit. (z http://is.muni.cz/th/52981/ff_m/Diplomka_-_hotovo.pdf)
.
.
.
Pravidelná zpráva o šnečí poště (snail mail) aneb Listy z Prahy:
.
.
Foto: Chodník ve Zbraslavi, nedatováno, TlusŤjochůff archiff (ÚÚ = úložiště útržků).
.
.
.
SpQ - Kronika 1908:
.
.
.
.
Z TlusŤjochova kalendária:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Co je to pakfong?
2) Objasněte pojem "Abzug trabanti".
3) Jaký druh literatury psal spisovatel dr. Riedl?
4) Vyvažte genderově soud poslance Benedeka.
.
.
.
Speciální otázka pro komořího Jeho Veličenstva Kinga Rukoly (http://nivnice.blog.cz/):
.
Byl Jeho Veličenstvu již někdy rozsápán jeho restrikt?
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Komupak to, Okrouhlá, kynete?" vyzvídal student Nepivoda v kuchyni rest. U Žíznivého Jelena.
.
.
.
Bonusy a lákačky:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeveni mají býti A) Horníci jihlavští či B) Za svobodu a právo.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest těm, kteří zodpoví cibulootázku v http://tlustjoch.blog.cz/0909/p34
.
.
.
POZOR - LITERÁRNÍ SOUTĚŽ NA LÉTO: http://triumvirat.cz/2014/06/prazdninove-psani-2014/
.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky pohledů).
.
.
.
Dodatek - konvolut starých sirkových nálepek, který jest posílán jako pozvánka:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
A) Charakterizujte vousatého muže. V jakém státě muži jsou?
B) Kdy šturmuje Cyberštamgast? A kdy vy?

DD021

9. července 2014 v 20:20 | TlusŤjoch |  DODATKY a DOPLŇKY
.
Stínohrátky na Václaváku:
.
.
.
.
.
.
Ouloffky antikvární aneb co vám nůže přijít v rámci projektu KKKb:
.
.
Zájemci se mohou v komentářích hlásiti.
.
.
.
Další ouloffky antikvární:
.
.
.
.
.
Kytka na červenec:
.
.
Foto: Praha - Lhotka, červen 2013
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Jak si myslíte, že Feuerstein krizi máselnou vyřešil? Jsou myšlenky Feuersteinovy živé i dnes?
2) Vymyslete téma pro Fredyho.
3) Jaký bonus by měl býti vyjeven k tomuto článku?
.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic)
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Řídila se žena na obrázku Feuersteinem?
B) Určete mužův kroj.
C) Kdo prováděl výběr komparsistů pro pohlednici? Co víte o stajlistovi?
.

P282

5. července 2014 v 9:18 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Odrazoffka, cyklus "Pražské výlohy", výřez, Praha - Senovážné nám., květen 2014.
Jádro pudla: Též viz http://tlustjoch.blog.cz/1303/e63.
Jádro pudla:
(Z knihy: Zakopaný pes - vypráví Jindřich Pokorný).
.
Mísa: Dědova (viz heslo Neruda).
Oříšek: Zlatý - viz http://tlustjoch.blog.cz/1207/p228.
Salát pro Cyberštamgasta:
(V. Soukup: Zelinářská kuchařka).
.
.
.
Zpráva o šnečí poště aneb Listy z Prahy:
.
.
Foto: Praha, Smích off, poblíž bouraného pivovaru, červenec 2014.
.
.
.
Sekce De Kly:
.
.
Foto: Praha - Lhotka, červenec 2014.
.
.
.
Ouloffky antikvární:
.
.
a ochutnáffka:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Kolik postav vidíte na první fotografii? Vyjmenujte.
2) Jak se staví Cyberštamgast ku všeobecným poměrům drahotním? A vy?
3) Co víte o P.V.Rovniankovi? Který význačný R-U občan měl u něj nejvíce uloženo?
.
.
.
Bonusy a lákadla ostatní:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeveno býti má A) Za svobodu a právo či B) Světoznámý mlýn.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Maglaizové - viz http://maglaiz.blog.cz/
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Piniové oříšky jsou dobré na nervy," radil U Žíznivého jelena myslivec Jech starému Piatníčkovi.
.
.
.
.
(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic)
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Určete lokalitu světoznámého mlýnu.
B) Proč jsou lidé do mlýnu vhazováni hlavou napřed?
C) Kdo byl v roce 1919 majitelem mlýnu?
.