"Rozbil jsem mu hlavu šutrem a od té doby se tak nějak známe" (VENCA DG)

Říjen 2014

DD025

28. října 2014 v 18:13 | TlusŤjoch |  DODATKY a DOPLŇKY
.
Dodatky hlavně de Klové:
.
.
Polsko, Wroclaw, léto 2014.
.
.
.
Kanadský de Klík od Oby (http://obyinontario.wordpress.com/):
.
.
.
.
De Klík z Brna:
.
.
.
.
De Klík vlčí (Praha - Vodičkova ulice):
.
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické:
.
.
Foto: Praha. Vodičkova, říjen 2014.
.
.
.
SpQ - Kronika 1904:
.
.
.
.
TlusŤjochovy cintáty:
.
Dnes už matka neříká školákům "Máš s sebou přezutí? Máš s sebou svačinu?", nýbrž "Máš s sebou všechny aplikace?".
.
.
.
Ouloffky antikvární aneb zpráva pro členy KKKb:
.
.
Zájemci o knihu se mohou hlásiti v komentářích nebo použít chlíveček "Zpráva autorovi".
Děvče z Marsu (viz http://tlustjoch.blog.cz/1410/e83) bylo odesláno Jagovi.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Kdo to byl Zdeněk Vojtěch Peukert?
2) Proč byla propuštěna sboristka Löblová?
3) Co znamená nápis "TELE" na de Klu brněském?
4) O jakou květinu se jedná na deklu s logem Vlčka?
5) Napište v čem spočívalo rekcionářství ministra-předsedy Maura.
.
.
.
Bonusy & lákačky:
.
Nechť P.T. ctihodná obec čtenářská nechť (jak už při dodatcích zvykem) sama navrhne, co jako bonus vymeteno býti má.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Tajný rada měl prý techte mechtle se sboristkou Vídeňského divadla," šeptal malíř Podpolickij intelektuálovi Třebenskému v hostinci "U Váhy".
.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
Bonusová přání byla dosti rozporuplná, tak jsem to vyřešil Dr. Oždjenkou.
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Vymyslete řízný slogan na Dr. Oždienku.
B) Je jezdec na šelmě na nositelem řádu Bílého lva? Odůvodněte.
C) Jakou léčbu praktikuje žena v modrém vpravo?
.
.

P294

24. října 2014 v 20:23 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Cyklus Pražské výlohy a jiné odrazoffky, nedatováno, výřez.
Kahánek: Malý kahan.
Kahan: Kahan ochranný, už. v uh. dolech, jest k. olejový, nyní benzinový, jehož plamen hoří v silném skleněném válci a nahoře jest od okolí odděl. kovovou síťkou, jež teplo od plamene rychle odvádí a zabraňuje tak vznícení okolních výbušných pl. Vynalezl Davy 1815 a souč. Stephenson, zdok. Müsseler a Wolf (Kočího malý slovník naučný).
Kahane: Arthur (*1872, Vídeň), něm. spisovatel srdečných, starosvět. citových rom. z velkoměsta, např. Willkommen und Abscheid, Tarnkappe (Kočího malý slovník naučný).
Káva:
(Domácí vševěd).
.
.
.
Sekce de Kly:
.
.
Foto: Rosice u Brna, září 2014.
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické - mávání zlatou půlkou:
.
.
Foto: Praha - Zbraslaff, říjen 2014.
.
.
.
SpQ - Kronika 1904:
.
.
Aféra Bílecká:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Co udělal baron Callo s pamětním spisem mu podaným? A co s poddanými?
2) Proč dostal plukovník Török jen dva měsíce?
3) Zapalte své kafe! Jaký koňak použijete?
4) Jaká přísloví o zahálce znáte? Napište a rozeberte.
.
.
.
Bonusy a jiné lákačky:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své velkodušnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven má býti A) Traktor Škoda či B) Opilci norimberští.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Jagovi za dekl v minulém článku.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
Filosof Schwestka-Modřanský učil štamgasty U Váhy zapalovat koňak v kávě k velké nelibosti dobrovolného hasiče Nelliby.
.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Co skrývá muž označený křížem ve své pravé kapse? Kdo ho označil křížkem a proč?
B) Napište profesní profil muže vpravo.
C) Vyprávějte příběh řidiče (šoféra) nebo konstruktéra.
.

Š47

21. října 2014 v 17:17 | TlusŤjoch |  Šlehy a štulce
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Praha - Modřany, tramvajové vedení (trolej), slunce v mlžném oparu, říjen 2014, zatóněno do červena.
Varianta Mika Nellida: Místo posledních dvou řádků použít tyto:
kaštany taháme
z ohýnku.
VDG varianta: Místo posledních čtyř řádků použít:
ohnivou vodu
zápal plic
a česnekovou topinku
držímě přísně v osinku
Ohýnek: Viz Ohníček.
Ohníček: Dětský časopis.
.
.
.
Jagův příspěvek do sekce de Kly:
.
.
.
a dekl smíchoffský:
.
.
Foto: Praha, náměstí Kinských, říjen 2014.
.
.
.
Tlusťjochůff kratochvilný snář:
.
.
Ve snu ščot používati - orosené čelo na večer míti.
Foto: Praha - Modřany, říjen 2014
.
.
.
SpQ - Kronika 1904:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Která z verzí (pův., M.N., VDG) odráží podle vás náladu doby? Přihlédněte ku chystané vánoční kampani reklamní.
2) Proč byl dr. Fröhlich z Německa vypovězen? Potkalo by ho to i dnes v Čechách?
3) Objasněte stručně, kdo je to "Obzoráš".
.
.
.
Bonusy, korumpovadla jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrodušnosti ve svých slovutných komentářích rozhodnouti ráčí, zda vyjeveno má býti A) "L´avlja menthol droždjenka je najbolja" z ninula či B) Spojenectví demokratických národů.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest King Rucolovi, Quickové a agentovi 007 za pátrání viz http://tlustjoch.blog.cz/1410/p293#113967535 a http://tlustjoch.blog.cz/1410/p293#113967743
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Okrouhlá? Ta má kůži jako z azbestu." Dušoval se intelektuál Třebenský v hostinci "U Váhy".
.
.
.
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Co má Rus v brašničce na opasku?
B) Odhadněte, který z účastníků zvolil nejvhodnější obuv.
C) Co lze říci o děvě?
.

P293

18. října 2014 v 18:31 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Supermakro chryzantény, říjen 2014, zasaturováno.
Výkřik Mika Nellida: "Manitou byl vždycky rohatej!"
Hedvábí: Dobývání hedvábí děje se následujícím způsobem. V zámotcích, z nichž se má dobývati, musí se především pupa usmrtiti. Výpar terpertinového oleje nebo kafru je dosti brzy usmrtí.
Hedvábí z pavučin: Různých druhů pavouků, i našich pavouků domácích lze právě tak snadno upřísti a spracovávati, jako ze zámotků bourců hedvábných. Pavučiny jsou totiž setkány z nití hedvábí zcela podobných a právě tak jemných a pevných jako hedvábí skutečné. A vskutku také francouzští kolonisté na ostrově Madagaskaru již po léta pavouky uměle, jak hedvábné bource pěstí, krmíce je ovšem místo morušovým listím mouchami. Výrobu pavoučího hedvábí velice zdokonalil missionář Camboné vynálezem důmyslného stroje, jímž se kousavé pavoučice učiní povolnými k vydávání vláken, jichž se 12 - 14 spojí v jednu nit (Obé - Všeobecný slovník rad pro každého).
Vlákno pavučinové - zkouška pevnosti:
.
.
(Praha - Modřany, říjen 2014)
.
.
.
Růže pro přispěvatele do sekce de Kly:
.
.
Foto: Nám. Jiřího z Poděbrad, říjen 2014.
.
.
.
Sekce de Kly - deklík Vídeňský (zřejmě protibleskový):
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1904:
.
.
.
.
.
Indiánská okurka na závěr:
.
.
Indiánská okurka čili štětinec laločnatý (Echinocystis lobata) - nezralý plod, Praha - Komořany, říjen 2014, utrženo a foceno v osvěžovně.
.
.
.
Plénootázka a pénoúkoly:
.
1) Co to je hedvábnička?
2) Objasněte pojem "askold".
3) Rokujte o pilném návrhu dra Šíleného.
.
.
.
Bonusy a další korumpovadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve svých ušlechtile slovutných komentářích rozhodnouti ráčí, zda vyjeveno býti má A) "L´avlja menthol droždjenka je najbolja" či B) Putýnka uhlí.
TlusŤjochůff dekret trohlasný pro tento článek udělen jest všem, kdož objeví na tomto blogu článek, kde byla poprvé vymetena indiánská okurka a zanechá zde komentář.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Camboného na vás, vy kousavá!" Vzkřikl na kuchařku Okrouhlou-Jírů v hostinci U Váhy intelektuál Třebenský.
.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Proč platili uhlíří polovic? Dedukujte.
B) Kdo je muž s plnovousem v brých a s kloboukem?
C) Co symbolizuje had obtočený kolem palmy? Určete druh hada i druh palmy.
.

P292

14. října 2014 v 19:16 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Makro květu jetele, Komořany, září 2014, výřez.
Sýr: Eidam.
Sýr jak uchrání se od červů: Tvaroh se trochu promíchá s paprikou aneb použijeme tohoto způsobu: Olšové listí dáme na dno nádoby, do které chceme sýr uložiti; na to vrstvu tvarohu, opět olšové listí a tak pokračujeme, až nádoba je naplněna.
Sýr aby nezplesnivěl: Uhasme vápno, roztlučme je na prášek, který jemným sítem prosypeme. Práškem tímto poprašme sýr při formování. Vápno urychluje uležení sýra i chrání jej před červy a plísní a chuť jeho nekazí (Obé Všeobecný slocvník rad pro každého).
.
.
.
Sekce de Kly:
.
.
Foto: Praha - Modřany, poblíž nádraží, jakr 2014.
.
.
Praha - město vajglů:
.
.
Foto: Viz kanál výše.
.
.
.
Růže na říjen:
.
.
Foto: Praha, nám. Jiřího z Poděbrad, říjen 2014, zkontrastněno.
Pohádková otázka: "Proč máš tak blbý voči, Růženko?"
.
.
.
SpQ - Kronika 1904:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Rozepište se na téma "Já a smažený sýr".
2) Co je to Szinóbányaú ?
3) Co víte o kaipinském uhlí?
.
.
.
Bonusy a lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své slovutnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeveno býti má A) Spojenectví demokratických národů či B) Gruss aus der Sommerfrische z minula.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Janince.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Viděl jsem Okrouhlou-Jírů, jak nese do kuchyně ošatku olšového listí," šeptal student Nepivoda bylinkáři Meruzelkovi.
.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic)
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Vyjmenujte ty, kteří porušují vyhlášku vyvěšenou na stromě.
B) Co obsahuje uzlív vědmy vlevo?
C) Uveďte výrobce klobásek.
.
.

E84

11. října 2014 v 18:00 | TlusŤjoch |  Elegie čili kocůrovy žalozpěvy
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Popínaffka jakási; poblíž železniční stanice Praha - Modřany, září 2014, výřez.
Drobné mince: Např. maďarské pengő. Nebo grešle.
Pengő: Viz Jagův komentář http://tlustjoch.blog.cz/1303/e64#106509319
.
.
.
Z TlusŤjochova kalendária:
.
.
.
Foto: Praha - Komořany, poblíž cyklistické stezky, září 2014, zkontrastněno.
.
.
.
Dodatky k de Klení (Viz http://tlustjoch.blog.cz/1409/g16)
.
.
První příspěvek poslal Lojzo z LJC (http://www.lojzojago.eu/)
.
.
Dále Quick - dekl z Nivnice aneb hádanka pro Kinga Rucolu (kdeže se tento deklík nachází)
.
.
A zprávu o konkurenci (viz Archie Workman) poslal Jednorožec:
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1904:
.
.
.
.
.
TlusŤjochova prosba:

Blíží se konec roku cibule. Rok 2015 hodlám vyhlásiti rokem Hle@mýždě (další grafické podoba H[lem]ýždě ) a tak žádám P.T. ctihodnou obec čtenářskou, zda by mi mohla nějaký obrázek nakresliti, abych měl z čeho nechati kalendáříky natisknouti.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Co víte o generálovi de Sancy?
2) Spoří Cyberštamgast do prasátka? Nebo má jinou pokladničku? A co vy?
3) Popište, co si představujete pod pojmem "soukromý úředník".
.
.
.
Tvoření sloff aneb písmenka pod deklíky:
.
.
Foto: Praha - Florenc, léto 2014, výřez, odbarveno.
Tvořte slova obsahující řetězec "REN".
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své neskonalé dobrotě rozhodnouti ráčí, zda vyjeveny mají býti A) Lázně z minula či B) Gruss aus der Sommerfrische.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Jarce za upozornění.
.
.
.

Pro Fredyho:
.
"Ten kurnatej cizinec mi tu nechal za pivo 5 eskudos a prchnul. Prd se v tom vyznám, ale asi mne okrad." Stěžoval si výčepák v hostinci U Váhy tajnému radovi Vandlíčkovi.
"Dej to na charitu," poškleboval se mu starý Piatíček.
.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic)
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Co víte o lázních Wörishofen?
B) Objasněte pojem "Wassertreten". Odpovídá českému "Šlapat vodu"? V čem spočívá jeho léčivý účinek?
C) Který lázeňský host je nejotužilejší a proč?
.
.
.
.

P291

7. října 2014 v 20:03 | Tlusťjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Poddtitulek: Aneb až vypuknou grogočasy.
Foto: Nižbor, září 2014, zadeštěný list, výřez.
Muž, který směl digitalizovat: Koncesionovaný fotograf.
Živnost fotografická:
.
.
.
Z TlusŤjochova kalendária:
.
.
.
.
polozlatá verze:
.
Foto: Praha - Lhotka, plot u parkoviště, říjen 2014.
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické - Mávání krajkovité:
.
.
Foto: Viz popisky výše.
.
.
SpQ - Kronika 1905:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Foťte svobodně.
2) Jak dopadlo rokování ohledně nových děl? Diskutujte. Podložte argumenty. Jak si představoval hrabě Apponyi dělení děl, když je teorie společné armády neudržitelná?
3) Jak se Cyberštamgast připravuje na grogočasy? A vy?
.
.
.
Bonusy a podpultoffky:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své slovutnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven má býti A) Obrázek z lázní či B) Sklář vídeňský. TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek uděln jest Sikarovi.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
Umělecký fotograf Tamchyně předstíraje, že fotí déšť z okna hospody U Váhy, snažil se zachytit tajného radu Vandlíčka, jak jí koňský salám.
.
.
.
POZOR - ÚČASTNI SE I TY VELKÉ BUBLINOVÉ SOUTĚŽE na http://www.lojzojago.eu/text-velka-bublinova-soutez-10-dil/
.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Které z dětí má v kapse pytlík skleněnek? Z čeho tak usuzujete?
B) Proč nejsou krajní děti popsány?
C) Rozluštěte jméno chlapce vpravo.
.

E83

3. října 2014 v 10:38 | TlusŤjoch |  Elegie čili kocůrovy žalozpěvy
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Zídka s plakáty na autobusové zastávce Thomayerova nemocnice, nedatováno, výřez, TlusŤjochůff archiff ÚÚ (=úložiště útržků).
Koruna pražská: Neplésti s grešlí.
Inpirace: Komunální volby 2014. Jakýsi moravský ogar oznamuje z bilbórdu: "VRACÍME VÁM PRAHU". Nevím proč, já mu ji nepůjčil. A v nadživotní velikosti muž pomerančový praví: "JEDNOU BUDU V DŮCHODU STEJNĚ JAKO VY"; tak nevím, jestli se těší nebo si stěžuje.
.
.
.
Projekt šnečí pošty - listy z Prahy:
.
.
Foto: Praha Karlín, září 2014.
.
.
.
Dodatky k de Klení (viz http://tlustjoch.blog.cz/1409/g16):
.
.
Foto: Kutná Hora, září 2014.
.
.
.
Ouloffky antikvární aneb materiál do projektu KKKb:
.
.
Po přečtení bude odeslána někomu z klubu KKKb (Klub Konzumentů Knižního braku); práva a povinnosti : 1) Louskej škváru 2) Šiř brak (první zmínka viz http://tlustjoch.blog.cz/1210 ; další např. http://tlustjoch.blog.cz/1211/pr82b).
Zájemci o členství i o tento brak nechť napíší svoji poštovní adresu do zprávy autorovi.
Další brak: Arnošt M. Tichý: "Rudá závrať - vise budoucnosti" - vydáno nakladatelstvím Šolc a Šmáček. Zajímavá je v této knize i inzerce vydaných knížek:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
A) Která kniha z nakladatelství Šolc a Šimáček vás zaujala nejvíce?
B) Co znamená úsloví "Můj ty Tondo kolenatej?"
C) Popište, který volební poutač vás nejvíce neoslovil. Neodůvodňujte.
.
.
.
Bonusy a lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve svých komentářích rozhodnouti ráčí, zda vyjeven má býti A) Vídeňský sklář či B) Czikós idill (zamilované). TlusŤjochůff dekret trojhlasný má Naďa, aby ukončila stávkovou pohotovost (viz http://tlustjoch.blog.cz/1409/g16#113803001).
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Můj ty Tondo kolenatej!" vzkřikl tajný rada Vandlíček.
.
.
.
.
(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic)
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
1) Proč dívka lije vodu mimo džbán?
2) Kdo to byl Ferenc Povolny a co vykonal pro Hortobagy?
3) Popište, jaký dialog se odehrává mezi dívkou, mužem a koněm.