"Rozbil jsem mu hlavu šutrem a od té doby se tak nějak známe" (VENCA DG)

Listopad 2014

Pr87

30. listopadu 2014 v 12:12 | TlusŤjoch |  ProJEKty
.
Tak jsem šel do Prázdninového psaní http://triumvirat.cz/2014/06/prazdninove-psani-2014/.
.
Žánr a téma:
.
tema_final
.
.
SPORY O SPORY1 (II. sešit hexalogie Dědictví krále Houbaře, jak ho sepsal iXac Ru, všegalaktický šašek Jeho Výsosti včetně poznámek pod čarou).
Převyprávěním z milosti boží pověřen: TlusŤjoch.

Šikovatel Vteřin se spráskal jak cyberzákon káže.
"Noa-co-kua! Vy-vyhihi-vyho-dili mňje, tak-kua-co, viď!" Artikuloval namáhavě, hladě po hlavě statného vočdoga, posledního, který mu zbyl.
"A helemese! Šikovatel Vteřin, arcilotr & bezbožník…"
"Drž pec, Našeptavači," okřikl kosmoveterán postavu v kutně, která se ve špeluňce zjevila, aniž by kdokoliv věděl jak.
"Koukám nové tetování," poukázala kutna na Šikovatelovu paži.
"To nejni kérka, to je spora vod Holubinky. Vod Holubinky, která mne milovala." Tak by se zhruba dala reprodukovat huhlavá odpověď opilcova.
"Měl bych pro tebe džob," poňoukal Našeptavač, "oponáře v surrealistickém divadle Dekanadeklu. Za každým závěsem potřebujeme mít svého člověka, to ti jako mistrovi krátkých časových smyček přece nemusím sáhodlouze vysvětlovat. Za každou oponou se něco skrývá. Každý něco skrývá, víme? Zrovinka jako gróf Bälkönczy2, znáš přece starého Bälkönczyho, ne? "
Ťukli si dublovaným paňákem oskerušovice, jak se na staré ojdtajmry patří. Pak už setrvali mlčky, neboť to, co bylo zapito, platí.
.
Dekanadeklu byl nejmodernější astronef třídy NEFF. Jeho obytnou část roboarchitekti přeměnili v divadelní arénu schopnou pojmout až třicetšesttisíc normodiváků všech galaktických ras, lidí, podlidí a robogejš3.
"Samozřejmě, pokud mají dost škváry na to, aby zaplatili malé jmění za bilet," pomyslel si Šikovatel, ale i jemu ladná, okázalá mohutnost vytuněného hvězdoletu zaimponovala.
Dekunadeklu vlastnili bratranci Dusbaba & Kolbaba, křestních jmen neužívali.
S byznysem začínali jako kolotočáři, poté ve Válkách martských objížděli celou sluneční soustavu s PPB4. Proto byli drsní, přímí a neotesaní.
Právě osobně vyhazovali zneuznaného dramatika, když Šikovatel vstoupil do jejich Boudy5.
Padělané vysvědčení od slavného oponáře Maurence zafungovalo, bylť Šikovatel bez zbytečných průtahů přijat6 za dvě kopy unijních ginejí měsíčně7.
"Máš kliku, právě vodlítáme na další štaci," zatykal mu drze Kolbaba.
" Na Agllaiu," dodal v duchu Šikovatel, trochu zbytečně, neboť všudypřítomné reklamní poutače to řvaly do celého vesmírného prostoru.
.
Převléknuv se do roucha oponáře, které zdůraznilo jeho vymakanou, sportovní postavu odebral se do vyhrazené kabiny. Chvilku si před tou špiónskou robotou schrupne.
.
Vočdog krátce štěkl a Šikovatel Vteřin zpozorněl. Někdo se pokouší začervit jeho brejnbůk.
"Hledej!" Zavelel a vočgod nasál stopu.
.
Škůdce našli v maskérně nedbale skrytého pod pláštěm vlkodlaka. Šikovatel ho zkušeným mao-hmatem zpacifikoval, nasadil mu dýku na hrdlo a pomalu ho otočil, aby si byli fejstufejs8.
"Ha, Iloff! Naudic Iloff! Špion profláklej ve všech koutech galaxie. Copak tu pohledáváš, ty starej darmošlape?"
Naudic Iloff, i když mu bylo víc jak osmaosmdesát, vypadal pořád klackovitě, uhrovitě a neukojeně. Trucovitě mlčel.
"Však on tě už očitraff 9 rozpovídá," usmál se cynicky Šikovatel Vteřin a zašátrav levačkou
v kapse, vyňal malou, lesklou ampulku. Vočdog vyčkávavě funěl s vyplazeným digijazykem.
Výhružka zabrala, Naudic zakoulel očima, zalapal do dechu jako ty létající ryby z Arcunie a chraplavě spustil.
"Což to sám nevidíš? Balet divadla se skládá ze samých okřídlených spaceelfů, ale ve skutečnosti je to sotňa brutálního nasazení10. Věc je jasná, třináctýho, to je zejtra, se bude dávat kosmoznámá opereta "Skuhra v Uhrách", což pochopitelně přiláká veškerou smetánku zdejší planety, mňo... a pak, jakmile zazní sólo pro Krasopaní11, přijde ekšn: Plynem či sliby omámit královskou radu ve VIP lóžích12, odstavit královnu a kojnou, pobít štábní důstojníky, vyřadit protivzdušnou obranu, vypnout ochranné defendery planety a umožnit tak průnik invazních jednotek grófa Bälkönczyho, nechat je ničit a rabovat, znásilňovat bezbranné obyvatelstvo, poté přejmout otěže do rukou, vyhlásit císařství13, přibrat do party císařovnu Patricii a vládnout tu jako Triumvirát..."
"Pro koho děláš?"
"Pro sebe, nemohu bez toho adrenalinu bejt. A navíc má u mne Bälkönczy vroubek za to vypálení palírny starýho Procházky při tej revoltě v Bohémii14...," vzdychl starý agent.
Vlna nostalgie zaplavila Šikovatelovo tělo. Po smrti Holubinky cítí vlastně to samé. Váhavě odtáhnul dýku od Naudicova krku.
"Takže?"
"Takže! Jdu do toho s tebou, jak jinak."
.
Žádná smlouva o vzájemné pomoci se podepisovat nemusela, pevný stisk chlapských pravic bohatě postačil.
Jedva však bylo rituální stvrzení dokončeno, rozrazila se křídla dveří a na prahu se výhružně vyrýsovalo kovově lesklé tělo bojového robota, za nímž pitoreskně z jedné strany vykukovala ušatá hlava Dusbaby a z druhé nosatá hlava Kolbaby.
Vočdog zareagoval téměř nadčasově, bleskurychle přeběhl na scénu a zahučel do divadelního propadliště.
"Svoloč špiónská," zasyčelo duo divadelníků nenávistně a synchronizovaně si odplivlo.
"Teď abychom sháněli nového oponáře."
"No nic, zlikviduj je," vyzval Dusbaba robota.
"Ale počkej, až tu nebudeme, nemám rád ty scény vystřižené jako ze space opery," doplnil Kolbaba."
"A klidně si s nima pohraj podle vlastního uvážení," dodal s cynickým úsměškem Dusbaba a oba bratranci se otočili na obrtlíku a vyklidili scénu.
.
Monstrum hranatých rysů strojově důkladným pohybem pozvedlo pomalu paprskomet15.
Šikovatel vteřin ucítil protivný, kyselý pach svého potu.
"... a spadne opona," blesklo mu hlavou, "tak jen do toho, ty plechovko, nenatahuj to..."
Ústí hlavně se natočilo ku jeho žaludku. Čůrek potu stekl Šikovateli ze šíje na rameno. Pak ucítil v paži krátkou bodavou bolest a vzduch byl najednou zlatooražnový a kolkol borový jako by zaváněl háj16.
Metaaeciospora od Holubinky explodovala jak přezrálé akné.
.
"Vruk da T´harr17," zaklel Iloff leiukothejsky a nevěřícně si protřel oči. Robot byl od hlavy k patě obalen plodnicemi hub tvarů roztodivných. Jejich vlákna pronikla pláštěm bojového stroje a intenzivně rozrušovala jeho strukturu. Surově obnažené obvody se rozpadaly před očima.
"Trouchniví jako starej pařez," zvolal bujaře Šikovatel.
"Zdá se, že je pro ně k nakousnutí," přidal se Naudic.
Robot se třikrát otočil kolem své osy jako hravý psík za ocasem, poté poklesl v kolenou, zapotácel se a s třeskem sebou plácnul o podlahu18.
Houbobujení ustalo jako bys mávnul kouzelným proutkem starého Džedáje.
.
Šikovatel Vteřin přistoupil v torzu bojového stroje a rozvážně rybičkou19 odřízl klobouček šedavé nenápadné houby, vložil jej do úst a opatrně ten kus syrové plísně rozžvýkal.
Jeho tělo ihned zprůsvitnělo, takže bylo možno i přes řízu oponáře popatřiti jeho vnitřní orgány včetně srdce, které odhodlaně bilo za spravedlivou věc. Tělo zprůhlednělo, mysl však zbytněla.
"Toto je elixír stáří. Ještě jednu takovou dávku a staneš se největším MUDr. Cem vesmíru, ale Agllaiu nezachráníš, neboť proces zprůsvitnění poroste transcendentně nade všechny meze
a věz, že filosofové nejsou bojovníci," poňoukal ho hlásek v týlním laloku, "vyber si, vyber..."
Šikovatel si představil sám sebe, kterak s dlouhým, řídkým, šedivým vousem, v pozici skrčence točí modlitebním mlýnkem a otřásl se. Navíc se mylně domníval, že filosofové jsou abstinenti a vegetariáni. Pocity zvítězily nad rozumem. Odhodlaně se vztyčil s grácií alfacentaurských modrých gorill20 a stručně, bez akademických fází objasnil Naudicovi:
"Aktivovala je vlhkost mého potu, komunikuji s nimi telepaticky, zlatá Holubinka21, že tohle zařídila, rychlost zrání plodnic určuji krátkou časovou smyčkou22. V té spoře byl genofond všech hub a kvasinek z pravesmíru."
.
Vyňav pak z maskérovy skříně košík, nasbíral doň opatrně výtrusy pečlivě vybraných hub
a zvolal uličnicky:
"Teď máme výzbroj, výstroj i proviant23, takže vzhůru do propadliště. Čas běží, astronef za hodinu přistane."
.
"Kudy včil?" otázal se Iloff, když úzkou uličkou vyběhli zpod prken, které znamenají svět.
"Tudy," zahudrala osoba v masce Marta, římského boha války.
"Nač ta škraboška, princezno Maxmilliáno?" Zeptal se kousavě Šikovatel
"Ještě máte toho plazmožrouta24, Jasnosti?" Vmísil se do debaty Naudic.
"Dost řečí, brzo se to tady bude hemžit těma zabijáckejma baleťáka, musíme do přetlakové komory, ten ušatej Dusbaba tam vystavuje své trofejní výsadkové čluny."
"A masku25 mám, abych byla sexy," dodala Maxmilliána, následnice dědičného trůnu království Agllaie trochu naštvaně, že ji tak bez problémů odhalili.
"O.K., jen ještě rozmístím několik kloboučků..." odsouhlasil to Šikovatel a dlouze hvízdnul.
Na ono znamení ze tmy vyskočil vočdog a zavedl je neomylně na dohodnuté místo.
.
"Vezmeme ten bakeliťák z Dederónie, ten se nedá zachytit žádným radarovým systémem. Zvládneš ten prskolet odpilotovat?" Obrátil se Šikovatel na Iloffa.
Ten se jenom ušklíbnul a vprsil se do kokpitu.
"Vezmeme to kocůrovým vrátkem26, průletové heslo znám, jeden ukecanej důstojník byl od té dobroty..." navigovala Maxmilliána.
.
Smělým manévrem vyvedl Naudic člun z astronefu. Téměř ve stejný čas ozvalo se vytí poplachových sirén. Štíhlé hlavně laserových děl vyježily se v palpostech.
"Lejzry vymanévruju," holedbal se Iloff, "jenom aby nevypustili naváděnou střelu."
"Na to už nebudou mít kdy," pravil Šikovatel Vteřin a přivřel oči27. Žilka na spánku mu zapulzovala. Excitovaný stav mysli mu přinesl obrazy velkolepého bujení, do detailu zřetelně viděl vlákna hub pronikat plastotitanem.
"Jako dítě, když chroupá čekuládu," zamumlal nezřetelně, ale posádka pochopila.
Na plášti astronefu se objevila prasklina, nejdříve jako malá, nezřetelná nitka, ale rychle se šířila po celém trupu jako pohlavní choroby na Venusii.
"Vruk da x´irr! Űha vruk28!" přešel Iloff vzrušením do leiukothejštiny.
.
Jako bývalý důstojník zásahové eskadry mírových sil zažil Šikovatel Vteřin zánik velkých hvězdoletů několikrát, ale vždycky ho fascinoval ten duhový oblak, který se šíří vzduchoprázdnem a mizí jako pěna na pivu.
Naudic vypustil fotosondu, která jim přiblížila obraz zkázy. Na displeji bylo možno tu a tam zahlédnout těla spanilých spaceelfů, jejichž andělská křídla zoufale toužila po vzduchu, trosky VIP lóží, několik tanků spečených výbuchem k sobě, tu krásnou šatnářku29, Kolbabův starožitný likérník, hadovitě zkroucené sedačky řady třináct...
"Ale oponu nevidím," zažertovala princezna Maxmilliána.
.
"Sakra, stihli to!" vyrazil ze sebe Iloff a ukazoval na stříbrný doutník, který se odlepil od Boudy a plavmo zmizel v subprostoru alfa.
"Průzkumný člun Drateff," podotkl Šikovatel, "to jim dává šanci, to je jistě Kobaba
s Dusbabou. Ale teď je na řadě Bälkönczy."
"Dala jsem na kosmonet zprávu, že se představení ruší z důvodu epidemie Kerhardtovy chřipky30. Třeba to gróf bude považovat za zradu."
"Znáte frenkvenci protivzdušné obrany Agllaii, princezno? Myslím, že už můžeme navázat spojení," hlaholil Iloff od kniplu. Vočdog tiše odpočítával sekundy do přistání.
.
Ostraha kosmoportu těžkou technikou obklíčila dosednuvší bakeliťák a velící důstojník brunátných lící zupácky vyřvával do vysílačky onen notoricky známý požadavek:
"Identifikujte se!"
Princezna Maxmiliána netrpělivě otevřela výstup, sundala masku Smrtonoše a štěkla na zkoprnělého velitele:
"Vůz! Připravte vůz, štáb je již informován. Jakož i královna matka."
.
"Radary hlásí velkou aktivitu v sektu Gé8," ukazoval major zpravodajců na mapě. Byl to takový frajírek s knírkem, typická štábní krysa, ale topologickou informatiku měl
v malíčku.
"Bälkönczy do toho jde sám, moment překvapení mu nevyšel, ale spoléhá na svou palebnou převahu."
"Sázkový robot vyhlásil kurz 34,14 : 10,32 : 55,41 ve prospěch hostí31," hlásil další zpravodajec, "nastala panika. Masy se hnuly. Socialisté se chytají vyhlásit republiku jako vždycky."
"Letka plukovníka Ikkačiho má skoro padesátiprocentní ztráty," suše konstatovala další mesydž.
.
"Dejte mi malý kluzák s plazmometem dlouhého dosahu," vložil se řízně do debaty Šikovatel a významně zašátral v košíku.
"Nám," opravil ho bojovně Naudic.
"Vskutku to chceš udělat?" Vrhla se princezna Šikovateli kolem krku ala boa a opusinkovala mu líce, k nelibosti královny matky, která se zaškaredila.
Vočdog je čumákem žárlivě od sebe odtrhnul a štěkl směrem ku dveřím. Měl pravdu, škrtil je čas. Vyběhli ku královským hangárům.
.
"Spusť fantomizaci, Naudici," zavelel Šikovatel, "a drž kurz 14 čárek, Bälkönczy
s oblibou nalétává zprava.''
"Najít ho, to je brnkačka, ale jak ho chceš zničit? Jak procpeš spory skrz silové pole?"
" Silový pole je zhmotnělá energie, ne? Vše, co do ní narazí, dojde zničení, že? Ale z druhý strany je pole prostupné, abys mohl střílet."
"Nu, a tohle je," pravil poučně Šikovatel a hmátl do košíku, "kaczaba vratniczek, prahouba ze starého vesmíru, která pohlcuje energii a ve spirálách své duté nohy ji přepóluje, z části ji využije ke svému růstu a zbytek via klobouček vypustí zpět. Prostě takový plísňopapiňáček.32"
"To je ďábelské33! Zničí je vlastní rakety," vydechl Iloff a provedl dvojitý looping.
Během tohoto manévru nasadil Šikovatel spory kaczaby do plazmové střely a připravil vrhač k palbě. Vočdog digijazykem zkontroloval naprogramování synchronizace a mlasknutím dal najevo, že je to O.K.
.
V mířidlech vypadala Bälkönczy loď jako jako olbřímý ptakoještěr.
"Pal!" zavelel si Šikovatel a vypustil to z obou hlavní.
"Ukaž se jim," vyzval Iloffa poté, co se plazma rozplácla o silové pole.
Naudic zrušil chameleonizaci a kluzák zazářil výsostnými znaky Agllaiaského království.
Ihned se k němu natočila dvě ústí raketometů boční věže.
"Ten tedy plejtvá," zakroutil hlavou Iloff, "dvě SMs šestnáctánky na vobyčejnskej kluzák. Jenom doufám, že se ten kačaba už nakrmil. Jináč je s náma ámen."
.
Obě rakety udělaly přenáramný ohňostroj v silovém poli. Tlaková vlna odsekla raketometnou kukaň jak zručný kuřák špičku doutníku.
Naudic uznale vztyčil palec, ale zavytí vočdoga ho přinutilo sevřít knipl pevně do teplých.
Doprovodná stíhačka to do nich prala laserem, co to dalo. Iloff vyhnal kluzák do strmého výkrutu a zdařile paprskům unikal. Šikovatel Vteřin musel ovládat dva palebné systémy najednou, plazmometem udržoval stíhačku v odstupu a termopalem rozšiřoval puklinu v Bälkönczyho vlajkové lodi.
.
Vočdogovi zasvítily oči. Prořídlá letka plukovníka Ikkačiho se zformovala ku protizteči, zbavila je té dotěrné stíhačky a poslala plný tucet SMs dvanáctek34 na poškozeného bitevníka.
Grófova loď s sebou škubla jak harpunovaná velryba a nekontrolovatelně zarotovala kolem své osy. Motory umlkly a plameny zachvátily horní palubu. Montážní roboti přešli do časově neomezené stávky35. Konec byl neodvratný. Posádka stačila vypustit pouze tři záchranné čluny, ty však plukovník Ikkači nechal zlikvidovat.36
.
Pak se konečně trup velitelského stroje rozpadl definitivně. Bälkönczyho eskadra zbavená velení začala zmatkovat a když se navíc v sektoru vynořil i křižník Agllaiaského království s královnou matkou na palubě, změnil se zmatek v bezhlavý útěk.
.
"Bacha, koukni na ten dopravní kontejner!" vzkřikl Iloff, který pozorně sledoval zánik Bälkönczyho lodi.
"Termoslídič potvrdil přítomnost humanoida uvnitř," zahlásil od přístrojů Šikovatel, "měj ho v merku."
Naudic spustil kluzák do vývrtky.
"Jen aby v tom nebyly sardinky, tyhle ryby já nerad." zažertoval špión a nastavil sledovací program.
"Nese se to na pobřeží," hlásil trajektorii objektu Šikovatel.
.
Kontejner, byť byl vybaven premzou37, vyoral při dopadu v kotrmelcích brázdu, za kterou by se nestyděl ani Přemysl ze Stadic38. Panty povolily a dvířka odrolovala stranou.
V otvoru se zjevila šedivá postava, na vratkých nohách se odpotácela od vraku a pak se sesunula pobřežního písku.
"Žádná sardinka, ale pořádnej, starej, kluzkej úhoř..., je to Bälkönczy," sklonil se nad tělem Šikovatel.
.
"Nečum blbě, na kontejneru se zkurvil termostat a ta pixla začala chladit a já neměl čas obstarat si termoprádlo," zachroptěl gróf. Atribut jeho mužnosti, mohutný honvédský knír, nyní ojíněný mrazem mu odpadnul z tváře.
"Myslíte si, že jste zvítězili. Nu, možná je v galaxii o padoucha méně, ale prohrál´s i ty, Šikovateli," kašlavě vyrážel ze sebe Bälkönczy spolu se spoustou zkrvavěných ledových krystalků, které na slunci jiskřivě tály.
.
"Všechno to bylo jedno velké divadlo, není divu, že´s naletěl jako já; Dusbaba, klobouk dolů, je velkej teatrolog a režisér a manipulátor39, celá ta invaze byla jenom zástěrka," rozpovídal se umírající.
Šikovatel Vteřin mu aplikoval per os dávku očitraffu, aby snížil Hudcův koeficient pravdivosti40.
"Koukni se do košíku, něco chybí, o něco´s při tom rádoby láskyplném objetí přišel. Conglobatia Rochmania čili Bacullka Rochmanova, ty pitomče. Dokáže z puchavců41 vytáhnout čisté rochmánium42. Dusbaba & Kolbaba už mají vyřízenou důlní koncesi na Dathonu a Maxmilliána tam tajně koupila půlku pouště za pakatel. A mají s sebou genomykologa Kraffczenka z Černobýlu, který si bude s tou houbou vědět rady."
"Cože? Rochmánium? Rochmánium, říkáš?" Zavyl Naudic.
"No jasně, proto vobětovali mne, lid Agllaii i Dekunadeklu, jenom abys aktivoval ty spory. Mimochodem ten bojovej robot měl odpojenej palebnej systém. Zlikvidovat jsem tě měl až já. Za pětiprocentní podíl." chrlil ze sebe Bälkönczy.
" Na tom rochmániu se napakujou," vysvětloval zbytečně, neboť každé nedochůdče z jakéhokoliv koutu vesmíru vědělo, jakou cenu ten prvek má a kolik mordů už kvůli němu bylo spácháno.
"Proč Maxmilliána?" Zašeptal nevěřícně Šikovatel Vteřin spíš pro sebe, ale umírající to zaslechl a namáhavě ze sebe vypravil:
"Páč není prvorozená, starej king Stepphen měl ještě syna, jako nemluvně ho unesl pirátsko-padělatelský gang Kožené zátylky, prý z Práglu, říká se."
"A víš proč měla Maxmilliána tu masku? Aby byla sexy? Chachaha..." Rozkuckal se gróf a očitraff neočitaff skonal v pánu. Jeho duše se odebrala do Valhaly. Potvrdil se tak jeho pragermánský původ.
.
Naudic prohledal pro jistotu nebožtíkovy kapsy, v kalhotách nic, leč v tajné kapsičce náprsní skrývala se plastická obálka se znakem tří bagounů43.
"Toho bych se nenadál," vzkřikl starý špión mladistvým hlasem, když spatřil její obsah, "to je vlastnoručně psaný recept starýho Procházky na starorežnou. To kvůli němu byly ty rebélie v Bohémii."
"Paňáka bych potřeboval, né že né," řekl Šikovatel Vteřin, drbaje zamyšleně vočdoga za uchem.
"Mimochodem, víš, že oponu zavedli Římani?" Dodal jen tak.
.
Z pokrouceného kontejneru si odšrouboval matici, neboť to podle starých kosmopověr přináší štěstí, vložil ji do kapsy a pravil:
"Zdejchněmež se odtud, kvůli těm houbám po nás půjdou všichni dobrodruzi od Džounse až po Gar-Gamella. I když bych se tu rád dopátral, co znamenala ta narážka na Martovu masku."
.
Odletěli tajně na planetu neonových masožravých brouků stiženou Karafiátovou kletbou "Spali&spali&spali", aby zde založili palírnu na starorežnou, nabrali sil a pokračovali v zápase o dědictví krále Houbaře.
.
Persóna v kutně ve své pracovně v kupoli pražského Hradu naslinila starožitnou inkoustovou tužku a v prastarém, ohmataném, čtverečkovaném sešitě44 si odškrtla další položku.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Vedou se pře, zda se název původně nepsal jako SPORY, Ó SPORY. Dokonce se někteří literární dějepravci kloní k názoru, že šlo o SPORY O ÚSPORY.
2 Škoda, že ty tečky nejdou nacpat i nad ten ypsilon. Poznámka jazykové úpravy, kterou spisek neprošel.
3 Robogejši - galaktické společnice s umělou inteligencí zaměřenou na literaturu faktu. Často provázely vesmírné intelektuály na universitách. S oblibou používaly jako křestní jména příjmení slavných spisovatelů.
4 PPB = pojízdný polní bordel.
5 Velín divadla; zakoupeno z pozůstalosti J.K.Tyla.
6 Zajímavé je, že nikdy žádný oponář nebyl nahrazen robotem. Roboti nikdy neměli ten cit vytáhnout oponu v záhodný čas.
7 Na tehdejší dobu velmi slušný plat. Divadelníci si to vak mohli dovolit, povětšinou byli dotováni z nadačního fondu meziplanetárního ministerstva pro kulturu a sbližování ras.
8 Fejstufejs používají vyzvědači. Normální smrtelníci si vystačí s tváří v tvář.
9 Očitraff rolní (Oculogramen arvensis) - jedovatá jednoděložná rostlina z planety Bellona. Výtažek z jejích trnů vyvolává pocit bezstarostnosti a chuť se vyzpovídat. Mezi špióny se výtažku říkalo bič sebemrskačův. Při předávkování mohlo dojít k nevratnému poškození mozku, proto bylo jeho použití oficiálně zakázáno.
10 Sotňa brutálního nasazení - pověstný BRUTNÁK. Poprvé byl nasazen ve Válkách martských při dobývání pevnosti Macubba.
11 Krasopaní - staročeský název pro Venuši.
12 Veškeré mocenské dělení cyberprostoru se děje na VIP balkónech, Šejkspírovy hry jsou stále inspirativní. Viz např. nesmrtelná hláška: "Království za hvězdolet".
13 Nechat si potvrdit všelidovým referendem.
14 Původně šlo o tzv. vzpouru očipovaných, kterou rozdmýchali agenti grófa Bälkönczyho. Incident se později rozrostl v mohutnou rebelii, při které docházelo v mohutným rabovačkám ve městech i na statcích.
15 Psychoprogram těchto hrozivých strojů vyvinul tým specialistů německé firmy Schauer & Bondy pod vedením cyberpsychologa von Byttnera, kterému přezdívali Cvoček (nikoli pro jeho malou postavu). Okrašlovací spolky (marně) požadovaly jeho potrestaní za to, jak nakládal s laboratorními krysami. Není tedy divu, že se Šikovatel opotil.
16 To si iXac Ru vypůjčil od KáHáeM. Máj mu čítávala jeho matka, zapřisáhlá byronistka.
17 Současně též těžko přeložitelná slovní hříčka.
18 S bojovými roboty je to jako s chlebem, vždycky padnou na zem tou namazanou stranou (prof. Mac Billwood, katedra robodynamiky, NYC university).
19 Nožík na čištění plodnic ve tvaru rybího těla. Šikovatel ho získal od bájného Krále Houbaře (Mushroompicker the King).
20 V současné době jim hrozí vyhubení. Pro svou nádhernou azurovou kožešinu jsou terčem pytláckých tlup. Papachu z této kožešiny mimochodem nosil při slavnostních příležitostech sám Bälkönczy.
21 Tady Šikovatel přeháněl, Holubinka byla trávozelená.
22 Krátká časová smyčka - blíže viz spisek "Rukověť galaktického pytláka" od J.J.Jelineka (Wien 2221).
23 Produkt pěstovaný na těle bojového robota bude pravděpodobně hygienický závadný, hodnoty obsahu těžkých kovů rozhodně budou přesahovat povolený limit kosmonorem (pozn. hl. hygienika).
24 Plazmožrout ztepilý (Plaubolus excelsior), bude použit v díle III a IV (pozn. překladatele).
25 Zmíněná maska byla mistrovským dílem exulanta Kapihorského z Kapie.
26 Kocůrův vrátek - v podstatě emergency exit.
27 Naprosto zbytečné gesto. Koncentrovat myšlenky pro telepatickou komunikaci jde i bez těchto teatrálností (pozn. metapsychologa Thia Ho Čina).
28 Slovo "vruk" má leiukothejštině více jak 666 významů (pozn. překladatele).
29 Není třeba ji litovat. Ve skutečnosti to byl robot. Působivě provedený, ale robot.
30 Kerhardtova chřipka, nebezpečná infekční choroba. Jejím původcem je prvok dynapotoma vyskytující se ve vejcích maloještěrů na Venusii. Proto je dovoz těchto vajec (přes odpor gurmánů) na planety pozemského typu přísně zakázán (pozn. hl. hygienika). Recepty na přípravu této pochoutky jsou zdarma ke stáhnutí na stránkách chvalně známého kuchaře Bejčka (www.tybejku.glx).
31 Ano, chybí 0,03; tzv. trojsetinková konstanta, vyjadřuje možnost zažehnání konfliktu krizovými vyjednavači.
32 Dvě "ň" v jednom slově je vskutku lahůdka pro všechny jazykozpytce všech ústavů.
33 Nelze přeložit do leiukothejštiny. Ta pojem "ďábel" nezná, ba ani žádné jiné slovo příbuzné.
34 SMs dvanáctky neměly ještě ve svém warware zabudovanou reklamu. Šestnáctky již ano, při zásahu byla nabídnuta úspěšnému střelci SMS zprávou množstevní sleva při další dodávce raket.
35 Tento fenomén popsal poprvé sociolog Mariuscz Marciusczko ve své knize "Selhání firmware v extrémních situacích z příčin sociálních a mravních u robotů montážních a důlních".
36 Stanul potom před mezigalaktickým soudním tribunálem a za zločiny proti humanoiditě vyfasoval čtyři roky v káznici se zvláštní ostrahou na trabantu Phobos.
37 Premz - druh hydraulické brzdy.
38 Významný pěstitel překážkových koní.
39 Ne, ten nebyl tím hlavním, kdo tahal za nitky (pozn. čtenáře, který už viděl trailer pátého sešitu).
40 Hudcův koeficient pravdivosti určuje míru reálnosti vyprávěného příběhu. Nabývá hodnoty <0, 1>. Blíží-li se nule, jde o čistou, holou pravdu, blíží-li se jedničce, jde o naprostou lež. V dnešní době se již nepoužívá.
41 Puchavec - čedičovitá hornina.
42 Rochmánium - transuranový prvek, který objevil roku 2123 akademik Rochman. Jeho využití je všestranné, ale monopol na jeho zpracování si vyhradily dva nejmocnější galaktické zbrojařské koncerny, marťanský Kleinhampell a alfacentaurský Hammon.
43 Tři bagouni - rodový znak grófa Bälkönczyho.
44 Další podivností tohoto sešitu bylo to, že motto bylo až na poslední stránce. Znělo: "A na konci je vždycky šibenice."
.
.
.
.
Kokpit Bälkönczyho bitevníku po zásahu SMs-šestnáct.
.
.
.
Hodnocení porotcův:
.
Cirrat: TlusŤjochovi jednou zařídíme jednu vlastní kategorii, kde bude
soutěžit sám se sebou pomocí střednědobé časové smyčky. Jako vždy,
fenomenální. Slovní hříčky - nepřekonatelné. Pár překlepů - přehlédnuto.
Ale trápí mě, jak přežily plodnice ve vakuu, jak to, že nebyly zmrzlé či
uvařené (solární smaženice je fenomén). Co mě trápí ještě mnohem více,
jsou přehlédnuté prázdné mezery (dvojmezery a mezery na konci řádků),
které zkreslují údaj o délce. Ale už teď se těším na další povídku :)
Eky: Velmi osobitý styl vyprávění a vůbec práce se slovy (a vším okolo)
mi tentokrát vůbec nesedl. Příliš mnoho narážek, odkazů, převrácených
náznaků a popíchnutí odváděl pozornost od samotné zápletky. Teprve
napodruhé jsem našla slabou linku tématu, pod vším tím "vedlejším
zdobením". Nebyl to vůbec špatný text, ale od space opery přeci jen
očekávám něco jiného (tohle hraničilo s dada)
Sikar: Čtyřicet čtyři poznámek pod čarou jedenácti stránkách! A všechny
mají smysl nebo jsou alespoň vtipné. Porušení všech možných základů
psaní, ale pokaždé velmi okázalé a úmyslné, doslova se vysmívající
porotci do obličeje. Dál cílený výsměch některým klišé s žánrem
spojených. Autorovu tvorbu znám a tak jsem tušil, nač se mám připravit.
Zcela alternativní styl psaní a pojetí tématu, velmi těžko se to
hodnotí. Škoda vcelku dost překlepů a chybných malých/velkých písmen
kolem přímé řeči. Příběh by také měl svoje mouchy, které by to chtělo
vychytat, ale ve zvoleném stylu by to možná ani nešlo. Hodnotím z
hlediska originality a zpracování v porovnání s ostatními texty.
.
Objasnění pro Cirrat: 1) Dvojmezery jsou tu proto, aby byla povídka víc "space". 2) Viděla´s někdy v muzeu plazmomet? Střelivo do něj je dobrý tepelný izolant, v civilním sektoru byl hojně používán na zateplení starých panelových domů, v medicíně jako klidový obvaz. Ale dobrá, mohu do povídky vnořit tento dialog:
"Nezmrzne ta houba? " Zajímal se Naudic.
"Ale, kdeže, dal jsem jí šálu v národních barvách, zahřeje to její vlastenecké city," odvětil Šikovatel.
.
.
.
Plénoúkoly a plénootázky:
.
.
1) Nakreslete Šikovatelovu Holubinku.
2) Objedná si Cyberštamgast barel Procházkovy starorežné? A vy?
3) Bude Karafiátova kletba zlomena? Proč měla Maxmiliána tu masku?DD037

26. listopadu 2014 v 20:46 | TlusŤjoch |  DODATKY a DOPLŇKY
.
Sekce de Kly:
.
.
De Klík španělský; zaslal Lojzo (http://www.lojzojago.eu/)
.
.
.
.
De Klík anglický; zaslal Jednorožec.
.
.
.
.
Foto: Praha, Hlavní nádraží, podzim 2014, výřez.
.
.
.
Ještě jednou růže - tři květy a zakuklenec:
.
.
Foto: Františkánská zahrada, Praha, léto 2014, zasaturováno.
.
.
.
TlusŤjochovy novodobé pranostiky:
.
.
Foto: Praha - Modřany, u Vltavy, odbarveno, podzim 2014.
Sv. Ondřej: Svatý Ondřej je patronem Rumunska a Ruska, na jejichž území prý působil, a také Skotska. Tradice ho uvádí jako prvního biskupa Byzantia, a tedy jako prvního v pořadí patriarchů konstantinopolských.
Jako rybář se stal se svým bratrem svatým Petrem patronem rybářů. Dále pak i horníků, provazníků a nevěst.
Domněnka: King Rucola (NNŽV) si myslí, že světců je míň než světic - viz http://nivnice.blog.cz/1411/p-365-171-katarina
.
.
.
SpQ - Kronika 1904:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Vymyslete další pranostiku na sv. Ondřeje s přihlédnutím k jeho atributům.
2) Co víte o bohu Airotovi? V jaké formě se zjevuje?
3) Hlaholte a postavte si dům.
4) Proč je na Lojzově deklu ten "Benito"?
.
.
.
Bonusy & lákadla:
.
Nechť ctihodná obec čtenářská sama navrhne, co by jako bonus vymeteno býti mělo. Na názory de Klistů a jejich pomocníků bude brán prioritní zřetel.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"...a lodě pluly ku kapu Prior," předčítal si tajný rada Vandlíček polohlasně v hostinci "U Váhy".
"Já že kapu?" Naježil se nahluchlý Pastucha.
.
.
.
.
( Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).
.
Podle muže vpravo byl natočen německý horor "Bavorský masakr obloukovou pilou" (do kin uveden pod názvem "Bavorský masakr pilou-ocaskou", neboť zvrhlý režisér udělal několik brutálních změn v detailech krvavých scén).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Debatujte nad bábinou nůší.
B) Kdo je agent-lyžník v pozadí? Jaká je jeho úloha na sáňkařské dráze?
C) Popište, jaké nebezpečí hrozí při sáňkování s kravatou. Je sáňkování vhodný sport pro vrcholové menežery?
.

A62

23. listopadu 2014 v 13:47 | TlusŤjoch |  Almanach pana Al-Mana
.
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Supermakro květu orchideje (vstavačovité), nedatováno, TlusŤjochůff archiff (ÚÚ = úložiště útržků).
Hostivař: Hostivary, far. ves na potokem Botičí, 101 d., 957 ob. čes., okr. Karlín; starobylý chrám Stětí Jana Křtitele (již ve 14. věku farní). Někdy tvrz - r. 1068 rozložili se zde přátelé Jaromírovi, chtějíce vymoci na knížeti zvolení jeho za biskupa (Rankův slovník všeobecných vědomostí, nakladatel F. Kytka, 1882).
Pacifistická verze Mika Nellida (místo druhé strofy) :
Osud má nejistý
kdo na válku si hraje.
Vědma: Věduni, vědi, vědmy, znachaři; v pověrách slov. lidé vědoucí, znající věci jiným lidem tajné, domněle t. vládnoucí silami nadpřiroz. (Malý Ottův slovík naučný).
A: K doplnění vypadlého z titulky.
.
.
.
Tlusťjochovy pranostiky:
.
.
.
Foto: Nám. Jiřího z Poděbrad, léto 20014.
.
.
.
Sekce de Kly - Poklop z Chicaga - zaslal Stuprum (http://stuprum.blog.cz/):
.
.
.
sewer - kanalizovat
sewer - kanalizace (podst.jm.) g
sewer - odtok (podst.jm.) g
sewer - kanál (stoka)
sewer - šička (švadlena)
sewer - krejčí
sewer brick - kanalizační kabřinec
sewer pipe - kanalizační trouba
sewer-rat - potkan
Přirovnání: Sprostý jako kanál.
Poznámka: Další de Kle poslal i Jednorožec (GB) a v zásobě jsou i fotografie od Lojza a Jaga. Až překonám svoji vrozenou kocůriózu, udělám speciální dodatky. Objevil jsem i jeden stínový de Klík z letní návštěvy Vídně:
.
.
.
.
SpQ - kronika 1904:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Objasněte pojem kabřinec. Z čeho je výraz odvozen?
2) Pod čím zraje Cyberštamgast? A vy?
3) Vysvětlete, proč se nepodařil pokus v Pešti. Jsou uherští býci vzteklejší než ti španělští? Nebo byl Poully moula?
.
.
.
Bonusy a jiná korumpovadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť rozhodnouti ráčí, zda vyjeveni býti mají A) cyklisté z minula či B) Ženský odbor Dělnické tělocvičné jednoty v Košířích.
Tlusťjochůff dekret trojhlasný pro tento člének udělen jest všem, kteří poslali příspěvek do sekce de Kly.
.
.
.
Pro Fedyhyho:
.
"Slyšel´s to? Tajný rada Vandlíček je prý znachař, říkala Okrouhlá," šeptal ruskému malíři Podpolickému od ucha fotograf Tamchyně.
.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbrky strých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Zodpovězte otázku na pohlednici "Co dělají andělíčkové na V?". Kdo či co je V.?
B) Co zapříčinilo pád posledního velocipedisty? jaké pravidlo nedodržel?
C) Čím se kochá druhý cyklista?
.

E86

18. listopadu 2014 v 15:15 | TlusŤjoch |  Elegie čili kocůrovy žalozpěvy
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Odrazoffka vodní, Praha - smích offská strana, Vltava, léto 2014, výřez, koláž (softění).
Vsoftěná mince: Bonus k ouloffkům antikvárním. Bude odeslána Lojzovi z LJCafé jako doplatek za http://www.lojzojago.eu/text-podakovanie-de-klove/
Groš v pořekadlech:
- za dva groše naděje, za groš rozumu = málo.
- žít na obecní groš = útraty, náklad.
- kdyby kroupa za groš byla = stůj co stůj;
- namluvit toho za groš do putny = velmi mnoho;
- hospodařit z kopy na groš = čím dál hůř;
- spadl mu z kopy groš = zhatilo se mu a zkrotl;
- vhodit (starší) sestře do trní groš = vdát se dřív.
Vyžle: Viz Jagův komentář http://tlustjoch.blog.cz/1302/e62#106245475
Motto: I malý psík může být velkým sochařem (Czoklinské přísloví).
Sociální verze Mika Nellida (místo druhé strofy):
Kolik pěkných vyzáblostí
skýtá v sobě hlad.
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické - mávání trolejné:
.
.
Foto: Praha, most Palackého, listopad 2014, ze smíchovské strany, odbarveno, zatóněno.
.
.
.
Zpráva o šnečí poště (snail mail) - pohlednice okénková:
.
.
Foto: Praha - Smích off, nám. 14. října, nedatováno, TlusŤjochůff archiff.
.
Wikipedie -vybraná výročí dne 14. října:
1066 - Normané vedení Vilémem Dobyvatelem zvítězili v bitvě u Hastingsu (na obrázku) nad Anglosasy v čele s králem Haroldem Godwinsonem, který v boji padl.
1848 - Císař Ferdinand I. se uchýlil do Olomouce poté, co uprchl z revoluční Vídně.
1906 - Narodila se Hannah Arendtová, americká politoložka a spisovatelka německého původu († 4. prosince 1975).
1926 - V Londýně byla vydána dětská kniha Medvídek Pú od A. A. Milna.
1947 - Chuck Yeager překonal jako první člověk rychlost zvuku na letounu Bell X-1.
.
.
.
Ouloffky antikvární aneb další přírustek do projektu KKKb:
.
.
Zájemci se jako obvykle mohou hlásit v komentářích či ve zprávách autorovi.
.
.
.

SpQ - kronika 1904:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Převeďte groš na grešle (grešle viz http://tlustjoch.blog.cz/0912/p71)
2) Myslíte si, že by i český prezident měl být vyznamenán řádem Chanedan-i-Al-i-Osman? Jak se řádům a neřádům staví Cyberštamgast? A jak vy?
3) Co byste dodali k čoklínskému přísloví?
.
.
.
Bonusy a jiná korumpovadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve svých slovutných komentářích rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti mají A) Pošťáci z minula či B) Cyklisté na 10tém km.
Tlusťjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Jagovi za osvětlení feriálních osad http://tlustjoch.blog.cz/1411/dd036#114313329
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Psího trusu, dobře vykvašeného, používá se k vydělávání koží," povídal potutelně myslivec Jech U Žíznivého jelerna nahluchlému Pastuchovi, "prý se i vykupuje."
.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Kdo jsou ti páni bez uniformy uprostřed? Kdo je muž s motýlkem (druhý zprava)?
B) Vyjmenujte všechny druhy pošťáckých řádů, které mají zřízenci na uniformách.
C) Která osoba vás nejvíce zaujala a proč?

DD036

15. listopadu 2014 v 10:10 | TlusŤjoch |  DODATKY a DOPLŇKY
.
Další přírůstky v sekce de Kly:
.
.
Foto: Praha, listopad 2014.
.
.
.
.
Foto: Praha, Smíchov, listopad 2014.
.
.
.
De Klík poslaný Jagem z LJCafé http://www.lojzojago.eu/:
.
.
V zásobě jsou připraveny ještě další de Kly od Lojza (z téže kavárny jako Jago), budou vyjeveny později.
.
.
.
Z historie šnečí pošty (snail mail):
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické - mávaní tančícímu domu:
.
.
Foto: Praha, Smíchov, listopad 2014, odbarveno, zatóněno.
.
.
.
SpQ - kronika 1904:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Co znamenají písmena OŽ na první deklu?
2) Objasněte pojem feriální osada.
3) Co víte o Kolloseu v Pavlovicích?
.
.
.
Bonusy a lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve svých komentářích sama navrhne, co by jako bonus vyjeno mělo býti.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Tamchyňův otec se prý narodil ve feriální osadě," šeptal poťouchlý student Nepivoda starému Pastuchovi v hostinci "U Váhy".
.
.
.
Objasnění zkratky O.Ž.:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
Jde tedy o Obec Žižkov; část měla správně Helena B. (http://tlustjoch.blog.cz/1411/dd036#114314726) a druhou JV KR NNŽV (http://tlustjoch.blog.cz/1411/dd036#114316511).
.
.
.
Bonusy:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
Je tu něco od kytiček ( (http://tlustjoch.blog.cz/1411/dd036#114313209)) - viz ratatolesti v rukách Múzy.
Předseda odborného spolku je velké zvíře (http://tlustjoch.blog.cz/1411/dd036#114313318)
V konvici je vánoční čaj pro dobrou náladu(http://tlustjoch.blog.cz/1411/dd036#114315422).
.
.
.
Interiery hospod jsou na starých pohlednicích vzácné, tak alespoň exteriér + interiér zastřešené zahrádky:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Kdo to byl Senefelder?
B) Jak se zove styl vzletu, který použila Múza na obrázku? Jmenujte jeho výhody i nevýhody s přihlédnutím ku klimatu.
C) Kdo je muž na kolečkovém křesílku? Co víte o Výtoni?
.

P296

11. listopadu 2014 v 18:22 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Cyklus "Pražské výlohy a vitríny", podzim 2014, výřez.
Karkulka: Viz dodatečné otázky a úkoly v http://tlustjoch.blog.cz/1003/p104
Kolt: Colt - revolver systém l, vojenský revolver v am., angl. i j. arm. použ.; ráž 9 mm, ogivální střela 19 mm dl. s ocel pláštěm. Sestrojil am. inž. Colt Sam. (1814 - 62). Colt: am. kulomet ráže 7.62 mm, těžký, 400 ran za minutu (Kočího malý slovník naučný).
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické: "Mávnutí šplouchnutím, které nebylo slyšet"
.
.
Foto: Praha - Modřany, říjen 2014.
.
.
.
Kytka na středu:
.
.
Foto: Praha, Modřanské náměstí, říjen 2014.
.
.
.
Tlusťjochovy kratochvilné pranostiky:
.
.
Praha, Železniční most, Smíchoffská strana, listopad 2014.
Verze Mika Nellida: V den svatého Tibora - chlastá každá potvora.
.
.
.
Poděkování všem de Klíkářům v LJcafé: http://www.lojzojago.eu/text-podakovanie-de-klove/
.
.
.
SpQ - Kronika 1904:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Objasněte pojem "ogivální".
2) Co víte o lupiči Raisulisovi? Kdo byl Perdikaris?
3) Definujte poctivého makléře.
4) Napište další pranostiku na sv. Tibora.
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vysokovelkodušnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeveni býti mají A) Pošťáci z minula či B) Šermíři.
Tlusťjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Kingu Rucolovi (NNŽV).
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Červená Karkulka? Není to ta holka vod Šmellhausů?" dumal tajný rada Vandlíček v hostinci "U Váhy".
.
.
.
.
(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Co znamená německý výraz "Mensur" v kontextu s obrázkem?
B) Je mezi přítomnými doktor? Pakliže si myslíte, že ano, označte jej. Bude ho třeba?
C) Který z šermířů má nejelegantnější postoj? Jsou na snímku mlsní kocouři?
.

P295

8. listopadu 2014 v 15:15 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Praha, rybář u Vltavy, mlhavé ráno, listopad 2014, převod do ČB.
Talent: Až do konce 19. století se měna definovala tzv. měnovým číslem, které určovalo, kolik mincí se vyrazí z určitého množství drahého kovu. Ve starověkých Athénách se z talentu stříbra (asi 21 kg) razilo 6.000 drachem (Wikipedia).
Talent: Základní řeckou mincí byla drachmé. 100 drachmé = 1 mina, 6000 drachmé = 1 talent. Kolem r. 300 př. Kr. měla 1 drachmé hodnotu jedné ovce. Drachmé je zmíněna jen v L 15,8n. Další byly didrachmon (půl šekelu) a tetradrachmon (dvoudrachma a čtyřdrachma) užívané mezi Židy k placení chrámové daně /http://www.dede-ziv.estranky.cz/clanky/penize-v-nz-dobe.html/
Talent: Z řec., nadání vloha, schopnost tvůrčího ducha či geniálnosti (Rankův slovník všeobecných vědomostí).
Cejchovat: Balit do cejchy.
Cejcha: Velké břicho (expr.).
.
.
.
Zpráva o šnečí poště (snail mail):
.
.
.
Foto: Praha, Vinohrady, říjen 2014.
.
.
.
Sekce de Kly:
.
.

.
.
SpQ - Kronika 1904:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Objasněte výrok "Non aes sed fides".
2) Nač použil polní zbrojmistr Pitreich mimořádné úvěry?
3) Jak by reagoval Cyberštamgast, kdyby ho oslovil lovec hlav? A vy? Kdo loví lovce hlav? Diskutujte.
.
.
.
Korumpovadla, bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve svých slouvutných komentářích rozhodnouti ráčí, zda vyjeveno býti má A) Estebéd a Hortobágyon II či B) Upomínka na zábavu pořádanou C.K. pošt. zřízenci v Karlíně.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Maglaizové (http://maglaiz.blog.cz/) za komentář http://tlustjoch.blog.cz/1411/e85#114269377
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Koukni, tohle namalovala moje milenka, myslíš, že má talent?" Vyzvídal tajný rada Vandlíček na ruském malíři Podpolickém v hostinci "U Váhy".
.
.
.
.
(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic)
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Proč jsou kalapy pohozeny na zemi?
B) Proč je dítě v bílém?
C) Objasněte, k čemu sloužil dvoukolák. Proč má korbu z proutí?
.

E85

4. listopadu 2014 v 14:14 | TlusŤjoch |  Elegie čili kocůrovy žalozpěvy
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Prasklé sklo, cyklus "Pražský výklady a výlohy", listopad 2014, Jindřišká ulice, Praha.
Potvrzení dyfóltů: V každá básni má být holub nebo kravata.
Hul: Imperativ slovesa hulit. Neplést s Hull Brettem, což je býv. canad. hokejista.
Lingva: Jazyk, z lat. "lingua".
Lapsus linguae: Přeřeknutí (chyba jazyka) .
Poučka direktorská: "Kolik kravatových uzlů umíš, tolikrát jsi menežerem."
Inspirováno:
.
.
.
Sekce de Kly:
.
.
(Tlusťjochůff archiff, nedatováno, ale bylo to (podle kamínků) v době, kdy TlusŤjoch ještě nebyl dekloometačem).
.
.
.
Sekce přešlapy (byť lehce prolnutá se sekcí de Kly):
.
.
.
.
Nepravidelná zpráva o šnečí poště (snail mail):
.
.
Foto: Praha, silhoueta nádraží Františka Josefa, listopad 2014.
.
.
.
Projekt KKKb (Klub konzumentů knižního braku):
.
Dnes byl odeslán Sikarovi --> Opolský Jan: Upír a jiné prósy, 1926. Ochutnávka:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Kdo je to pussyfoot (nápověda viz chůze v článku http://tlustjoch.blog.cz/1001/p82)? Jsou prezidenti dobří tlumočníci?
2) Definujte pasvobodu.
3) Popište další ochromlé běžce.
Opakování: Zodpovězte znovu otázku č. 3 v článku http://tlustjoch.blog.cz/1001/p82
.
.
.
Bonusy, lákadla a jiná korumpovadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Sbor cvičitelský Sokola pražského či B) Opilci norimberští.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Bev (http://beverly.blog.cz/) za dělení LK (viz http://tlustjoch.blog.cz/1411/a61#114236580)
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Rapotizczův děd býval fiakristou," dohadoval se student Nepivoda s Třebenským.
"Jasně, kočíroval Herrennphaeton."
"Mýlíte se, šlo o Grimmkutsche," vmísil se tajný rada Vandlíček.
.
.
.
.
(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Který z opilců je nejlepší zpěvák? O čem pojednává píseň ve štítě hospody?
B) Zmocní se opice i třetího cylindru?
C) Zpívejte & juchejte.
.

A61

1. listopadu 2014 v 10:01 | TlusŤjoch |  Almanach pana Al-Mana
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Linecké kolečko koupené U Paukrta v Praze, rozdrobeno TlusŤjochem, foceno v kuchyni, říjen 2014.
Dišputovat: Vésti učenou rozpravu.
.
.
.
TlusŤjochova pranostika:
.
.
Foto: Praha - Modřany, říjen 2014.
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické - mávání polokoulí & semínky:
.
.
Foto: Praha - Komořany, říjen 2014, protisvětlo, popínaffka na plotě, otočeno o 180°.
.
.
.

SpQ - Kronika 1904:
.
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Co víte o představení vídeňského Pokroku? Proč Bylo překaženo? Jak si představujete divadlo rozmanitosti?
2) Napište postup spravedlivého dělení lineckých koleček. Kdo bude mít o kolečko víc?
3) Napište další pranostiku na den sv. Jesiky.
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve svých velkodušných komentářích rozhodnouti ráčí, zda vyjeveni býti mají A) Opilci norimberští či B) Loutkovodkyně.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek jest udělen Menganě.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Tys prý hrál, Piatníčku, roli pastevce Zemělupa v divadle rozmanitostí?" tázal se fotograf Tamchyně, "rád bych si vyfotil tvůj kostým."
.
.
.
POZOR!!! Vyhlášení nové literární soutěže na Triumviratu:

.
.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Je loutkovodkovodkyně členkou ansámblu Divadla rozmanitosti? Jaký akt zrovna hraje? Rozveďte dialog loutek.
B) Co víte o Raphaelovi Kirchnerovi?
C) Rozluštěte nápis tužkou vpravo.
.