"Rozbil jsem mu hlavu šutrem a od té doby se tak nějak známe" (VENCA DG)

Pr87

30. listopadu 2014 v 12:12 | TlusŤjoch |  ProJEKty
.
Tak jsem šel do Prázdninového psaní http://triumvirat.cz/2014/06/prazdninove-psani-2014/.
.
Žánr a téma:
.
tema_final
.
.
SPORY O SPORY1 (II. sešit hexalogie Dědictví krále Houbaře, jak ho sepsal iXac Ru, všegalaktický šašek Jeho Výsosti včetně poznámek pod čarou).
Převyprávěním z milosti boží pověřen: TlusŤjoch.

Šikovatel Vteřin se spráskal jak cyberzákon káže.
"Noa-co-kua! Vy-vyhihi-vyho-dili mňje, tak-kua-co, viď!" Artikuloval namáhavě, hladě po hlavě statného vočdoga, posledního, který mu zbyl.
"A helemese! Šikovatel Vteřin, arcilotr & bezbožník…"
"Drž pec, Našeptavači," okřikl kosmoveterán postavu v kutně, která se ve špeluňce zjevila, aniž by kdokoliv věděl jak.
"Koukám nové tetování," poukázala kutna na Šikovatelovu paži.
"To nejni kérka, to je spora vod Holubinky. Vod Holubinky, která mne milovala." Tak by se zhruba dala reprodukovat huhlavá odpověď opilcova.
"Měl bych pro tebe džob," poňoukal Našeptavač, "oponáře v surrealistickém divadle Dekanadeklu. Za každým závěsem potřebujeme mít svého člověka, to ti jako mistrovi krátkých časových smyček přece nemusím sáhodlouze vysvětlovat. Za každou oponou se něco skrývá. Každý něco skrývá, víme? Zrovinka jako gróf Bälkönczy2, znáš přece starého Bälkönczyho, ne? "
Ťukli si dublovaným paňákem oskerušovice, jak se na staré ojdtajmry patří. Pak už setrvali mlčky, neboť to, co bylo zapito, platí.
.
Dekanadeklu byl nejmodernější astronef třídy NEFF. Jeho obytnou část roboarchitekti přeměnili v divadelní arénu schopnou pojmout až třicetšesttisíc normodiváků všech galaktických ras, lidí, podlidí a robogejš3.
"Samozřejmě, pokud mají dost škváry na to, aby zaplatili malé jmění za bilet," pomyslel si Šikovatel, ale i jemu ladná, okázalá mohutnost vytuněného hvězdoletu zaimponovala.
Dekunadeklu vlastnili bratranci Dusbaba & Kolbaba, křestních jmen neužívali.
S byznysem začínali jako kolotočáři, poté ve Válkách martských objížděli celou sluneční soustavu s PPB4. Proto byli drsní, přímí a neotesaní.
Právě osobně vyhazovali zneuznaného dramatika, když Šikovatel vstoupil do jejich Boudy5.
Padělané vysvědčení od slavného oponáře Maurence zafungovalo, bylť Šikovatel bez zbytečných průtahů přijat6 za dvě kopy unijních ginejí měsíčně7.
"Máš kliku, právě vodlítáme na další štaci," zatykal mu drze Kolbaba.
" Na Agllaiu," dodal v duchu Šikovatel, trochu zbytečně, neboť všudypřítomné reklamní poutače to řvaly do celého vesmírného prostoru.
.
Převléknuv se do roucha oponáře, které zdůraznilo jeho vymakanou, sportovní postavu odebral se do vyhrazené kabiny. Chvilku si před tou špiónskou robotou schrupne.
.
Vočdog krátce štěkl a Šikovatel Vteřin zpozorněl. Někdo se pokouší začervit jeho brejnbůk.
"Hledej!" Zavelel a vočgod nasál stopu.
.
Škůdce našli v maskérně nedbale skrytého pod pláštěm vlkodlaka. Šikovatel ho zkušeným mao-hmatem zpacifikoval, nasadil mu dýku na hrdlo a pomalu ho otočil, aby si byli fejstufejs8.
"Ha, Iloff! Naudic Iloff! Špion profláklej ve všech koutech galaxie. Copak tu pohledáváš, ty starej darmošlape?"
Naudic Iloff, i když mu bylo víc jak osmaosmdesát, vypadal pořád klackovitě, uhrovitě a neukojeně. Trucovitě mlčel.
"Však on tě už očitraff 9 rozpovídá," usmál se cynicky Šikovatel Vteřin a zašátrav levačkou
v kapse, vyňal malou, lesklou ampulku. Vočdog vyčkávavě funěl s vyplazeným digijazykem.
Výhružka zabrala, Naudic zakoulel očima, zalapal do dechu jako ty létající ryby z Arcunie a chraplavě spustil.
"Což to sám nevidíš? Balet divadla se skládá ze samých okřídlených spaceelfů, ale ve skutečnosti je to sotňa brutálního nasazení10. Věc je jasná, třináctýho, to je zejtra, se bude dávat kosmoznámá opereta "Skuhra v Uhrách", což pochopitelně přiláká veškerou smetánku zdejší planety, mňo... a pak, jakmile zazní sólo pro Krasopaní11, přijde ekšn: Plynem či sliby omámit královskou radu ve VIP lóžích12, odstavit královnu a kojnou, pobít štábní důstojníky, vyřadit protivzdušnou obranu, vypnout ochranné defendery planety a umožnit tak průnik invazních jednotek grófa Bälkönczyho, nechat je ničit a rabovat, znásilňovat bezbranné obyvatelstvo, poté přejmout otěže do rukou, vyhlásit císařství13, přibrat do party císařovnu Patricii a vládnout tu jako Triumvirát..."
"Pro koho děláš?"
"Pro sebe, nemohu bez toho adrenalinu bejt. A navíc má u mne Bälkönczy vroubek za to vypálení palírny starýho Procházky při tej revoltě v Bohémii14...," vzdychl starý agent.
Vlna nostalgie zaplavila Šikovatelovo tělo. Po smrti Holubinky cítí vlastně to samé. Váhavě odtáhnul dýku od Naudicova krku.
"Takže?"
"Takže! Jdu do toho s tebou, jak jinak."
.
Žádná smlouva o vzájemné pomoci se podepisovat nemusela, pevný stisk chlapských pravic bohatě postačil.
Jedva však bylo rituální stvrzení dokončeno, rozrazila se křídla dveří a na prahu se výhružně vyrýsovalo kovově lesklé tělo bojového robota, za nímž pitoreskně z jedné strany vykukovala ušatá hlava Dusbaby a z druhé nosatá hlava Kolbaby.
Vočdog zareagoval téměř nadčasově, bleskurychle přeběhl na scénu a zahučel do divadelního propadliště.
"Svoloč špiónská," zasyčelo duo divadelníků nenávistně a synchronizovaně si odplivlo.
"Teď abychom sháněli nového oponáře."
"No nic, zlikviduj je," vyzval Dusbaba robota.
"Ale počkej, až tu nebudeme, nemám rád ty scény vystřižené jako ze space opery," doplnil Kolbaba."
"A klidně si s nima pohraj podle vlastního uvážení," dodal s cynickým úsměškem Dusbaba a oba bratranci se otočili na obrtlíku a vyklidili scénu.
.
Monstrum hranatých rysů strojově důkladným pohybem pozvedlo pomalu paprskomet15.
Šikovatel vteřin ucítil protivný, kyselý pach svého potu.
"... a spadne opona," blesklo mu hlavou, "tak jen do toho, ty plechovko, nenatahuj to..."
Ústí hlavně se natočilo ku jeho žaludku. Čůrek potu stekl Šikovateli ze šíje na rameno. Pak ucítil v paži krátkou bodavou bolest a vzduch byl najednou zlatooražnový a kolkol borový jako by zaváněl háj16.
Metaaeciospora od Holubinky explodovala jak přezrálé akné.
.
"Vruk da T´harr17," zaklel Iloff leiukothejsky a nevěřícně si protřel oči. Robot byl od hlavy k patě obalen plodnicemi hub tvarů roztodivných. Jejich vlákna pronikla pláštěm bojového stroje a intenzivně rozrušovala jeho strukturu. Surově obnažené obvody se rozpadaly před očima.
"Trouchniví jako starej pařez," zvolal bujaře Šikovatel.
"Zdá se, že je pro ně k nakousnutí," přidal se Naudic.
Robot se třikrát otočil kolem své osy jako hravý psík za ocasem, poté poklesl v kolenou, zapotácel se a s třeskem sebou plácnul o podlahu18.
Houbobujení ustalo jako bys mávnul kouzelným proutkem starého Džedáje.
.
Šikovatel Vteřin přistoupil v torzu bojového stroje a rozvážně rybičkou19 odřízl klobouček šedavé nenápadné houby, vložil jej do úst a opatrně ten kus syrové plísně rozžvýkal.
Jeho tělo ihned zprůsvitnělo, takže bylo možno i přes řízu oponáře popatřiti jeho vnitřní orgány včetně srdce, které odhodlaně bilo za spravedlivou věc. Tělo zprůhlednělo, mysl však zbytněla.
"Toto je elixír stáří. Ještě jednu takovou dávku a staneš se největším MUDr. Cem vesmíru, ale Agllaiu nezachráníš, neboť proces zprůsvitnění poroste transcendentně nade všechny meze
a věz, že filosofové nejsou bojovníci," poňoukal ho hlásek v týlním laloku, "vyber si, vyber..."
Šikovatel si představil sám sebe, kterak s dlouhým, řídkým, šedivým vousem, v pozici skrčence točí modlitebním mlýnkem a otřásl se. Navíc se mylně domníval, že filosofové jsou abstinenti a vegetariáni. Pocity zvítězily nad rozumem. Odhodlaně se vztyčil s grácií alfacentaurských modrých gorill20 a stručně, bez akademických fází objasnil Naudicovi:
"Aktivovala je vlhkost mého potu, komunikuji s nimi telepaticky, zlatá Holubinka21, že tohle zařídila, rychlost zrání plodnic určuji krátkou časovou smyčkou22. V té spoře byl genofond všech hub a kvasinek z pravesmíru."
.
Vyňav pak z maskérovy skříně košík, nasbíral doň opatrně výtrusy pečlivě vybraných hub
a zvolal uličnicky:
"Teď máme výzbroj, výstroj i proviant23, takže vzhůru do propadliště. Čas běží, astronef za hodinu přistane."
.
"Kudy včil?" otázal se Iloff, když úzkou uličkou vyběhli zpod prken, které znamenají svět.
"Tudy," zahudrala osoba v masce Marta, římského boha války.
"Nač ta škraboška, princezno Maxmilliáno?" Zeptal se kousavě Šikovatel
"Ještě máte toho plazmožrouta24, Jasnosti?" Vmísil se do debaty Naudic.
"Dost řečí, brzo se to tady bude hemžit těma zabijáckejma baleťáka, musíme do přetlakové komory, ten ušatej Dusbaba tam vystavuje své trofejní výsadkové čluny."
"A masku25 mám, abych byla sexy," dodala Maxmilliána, následnice dědičného trůnu království Agllaie trochu naštvaně, že ji tak bez problémů odhalili.
"O.K., jen ještě rozmístím několik kloboučků..." odsouhlasil to Šikovatel a dlouze hvízdnul.
Na ono znamení ze tmy vyskočil vočdog a zavedl je neomylně na dohodnuté místo.
.
"Vezmeme ten bakeliťák z Dederónie, ten se nedá zachytit žádným radarovým systémem. Zvládneš ten prskolet odpilotovat?" Obrátil se Šikovatel na Iloffa.
Ten se jenom ušklíbnul a vprsil se do kokpitu.
"Vezmeme to kocůrovým vrátkem26, průletové heslo znám, jeden ukecanej důstojník byl od té dobroty..." navigovala Maxmilliána.
.
Smělým manévrem vyvedl Naudic člun z astronefu. Téměř ve stejný čas ozvalo se vytí poplachových sirén. Štíhlé hlavně laserových děl vyježily se v palpostech.
"Lejzry vymanévruju," holedbal se Iloff, "jenom aby nevypustili naváděnou střelu."
"Na to už nebudou mít kdy," pravil Šikovatel Vteřin a přivřel oči27. Žilka na spánku mu zapulzovala. Excitovaný stav mysli mu přinesl obrazy velkolepého bujení, do detailu zřetelně viděl vlákna hub pronikat plastotitanem.
"Jako dítě, když chroupá čekuládu," zamumlal nezřetelně, ale posádka pochopila.
Na plášti astronefu se objevila prasklina, nejdříve jako malá, nezřetelná nitka, ale rychle se šířila po celém trupu jako pohlavní choroby na Venusii.
"Vruk da x´irr! Űha vruk28!" přešel Iloff vzrušením do leiukothejštiny.
.
Jako bývalý důstojník zásahové eskadry mírových sil zažil Šikovatel Vteřin zánik velkých hvězdoletů několikrát, ale vždycky ho fascinoval ten duhový oblak, který se šíří vzduchoprázdnem a mizí jako pěna na pivu.
Naudic vypustil fotosondu, která jim přiblížila obraz zkázy. Na displeji bylo možno tu a tam zahlédnout těla spanilých spaceelfů, jejichž andělská křídla zoufale toužila po vzduchu, trosky VIP lóží, několik tanků spečených výbuchem k sobě, tu krásnou šatnářku29, Kolbabův starožitný likérník, hadovitě zkroucené sedačky řady třináct...
"Ale oponu nevidím," zažertovala princezna Maxmilliána.
.
"Sakra, stihli to!" vyrazil ze sebe Iloff a ukazoval na stříbrný doutník, který se odlepil od Boudy a plavmo zmizel v subprostoru alfa.
"Průzkumný člun Drateff," podotkl Šikovatel, "to jim dává šanci, to je jistě Kobaba
s Dusbabou. Ale teď je na řadě Bälkönczy."
"Dala jsem na kosmonet zprávu, že se představení ruší z důvodu epidemie Kerhardtovy chřipky30. Třeba to gróf bude považovat za zradu."
"Znáte frenkvenci protivzdušné obrany Agllaii, princezno? Myslím, že už můžeme navázat spojení," hlaholil Iloff od kniplu. Vočdog tiše odpočítával sekundy do přistání.
.
Ostraha kosmoportu těžkou technikou obklíčila dosednuvší bakeliťák a velící důstojník brunátných lící zupácky vyřvával do vysílačky onen notoricky známý požadavek:
"Identifikujte se!"
Princezna Maxmiliána netrpělivě otevřela výstup, sundala masku Smrtonoše a štěkla na zkoprnělého velitele:
"Vůz! Připravte vůz, štáb je již informován. Jakož i královna matka."
.
"Radary hlásí velkou aktivitu v sektu Gé8," ukazoval major zpravodajců na mapě. Byl to takový frajírek s knírkem, typická štábní krysa, ale topologickou informatiku měl
v malíčku.
"Bälkönczy do toho jde sám, moment překvapení mu nevyšel, ale spoléhá na svou palebnou převahu."
"Sázkový robot vyhlásil kurz 34,14 : 10,32 : 55,41 ve prospěch hostí31," hlásil další zpravodajec, "nastala panika. Masy se hnuly. Socialisté se chytají vyhlásit republiku jako vždycky."
"Letka plukovníka Ikkačiho má skoro padesátiprocentní ztráty," suše konstatovala další mesydž.
.
"Dejte mi malý kluzák s plazmometem dlouhého dosahu," vložil se řízně do debaty Šikovatel a významně zašátral v košíku.
"Nám," opravil ho bojovně Naudic.
"Vskutku to chceš udělat?" Vrhla se princezna Šikovateli kolem krku ala boa a opusinkovala mu líce, k nelibosti královny matky, která se zaškaredila.
Vočdog je čumákem žárlivě od sebe odtrhnul a štěkl směrem ku dveřím. Měl pravdu, škrtil je čas. Vyběhli ku královským hangárům.
.
"Spusť fantomizaci, Naudici," zavelel Šikovatel, "a drž kurz 14 čárek, Bälkönczy
s oblibou nalétává zprava.''
"Najít ho, to je brnkačka, ale jak ho chceš zničit? Jak procpeš spory skrz silové pole?"
" Silový pole je zhmotnělá energie, ne? Vše, co do ní narazí, dojde zničení, že? Ale z druhý strany je pole prostupné, abys mohl střílet."
"Nu, a tohle je," pravil poučně Šikovatel a hmátl do košíku, "kaczaba vratniczek, prahouba ze starého vesmíru, která pohlcuje energii a ve spirálách své duté nohy ji přepóluje, z části ji využije ke svému růstu a zbytek via klobouček vypustí zpět. Prostě takový plísňopapiňáček.32"
"To je ďábelské33! Zničí je vlastní rakety," vydechl Iloff a provedl dvojitý looping.
Během tohoto manévru nasadil Šikovatel spory kaczaby do plazmové střely a připravil vrhač k palbě. Vočdog digijazykem zkontroloval naprogramování synchronizace a mlasknutím dal najevo, že je to O.K.
.
V mířidlech vypadala Bälkönczy loď jako jako olbřímý ptakoještěr.
"Pal!" zavelel si Šikovatel a vypustil to z obou hlavní.
"Ukaž se jim," vyzval Iloffa poté, co se plazma rozplácla o silové pole.
Naudic zrušil chameleonizaci a kluzák zazářil výsostnými znaky Agllaiaského království.
Ihned se k němu natočila dvě ústí raketometů boční věže.
"Ten tedy plejtvá," zakroutil hlavou Iloff, "dvě SMs šestnáctánky na vobyčejnskej kluzák. Jenom doufám, že se ten kačaba už nakrmil. Jináč je s náma ámen."
.
Obě rakety udělaly přenáramný ohňostroj v silovém poli. Tlaková vlna odsekla raketometnou kukaň jak zručný kuřák špičku doutníku.
Naudic uznale vztyčil palec, ale zavytí vočdoga ho přinutilo sevřít knipl pevně do teplých.
Doprovodná stíhačka to do nich prala laserem, co to dalo. Iloff vyhnal kluzák do strmého výkrutu a zdařile paprskům unikal. Šikovatel Vteřin musel ovládat dva palebné systémy najednou, plazmometem udržoval stíhačku v odstupu a termopalem rozšiřoval puklinu v Bälkönczyho vlajkové lodi.
.
Vočdogovi zasvítily oči. Prořídlá letka plukovníka Ikkačiho se zformovala ku protizteči, zbavila je té dotěrné stíhačky a poslala plný tucet SMs dvanáctek34 na poškozeného bitevníka.
Grófova loď s sebou škubla jak harpunovaná velryba a nekontrolovatelně zarotovala kolem své osy. Motory umlkly a plameny zachvátily horní palubu. Montážní roboti přešli do časově neomezené stávky35. Konec byl neodvratný. Posádka stačila vypustit pouze tři záchranné čluny, ty však plukovník Ikkači nechal zlikvidovat.36
.
Pak se konečně trup velitelského stroje rozpadl definitivně. Bälkönczyho eskadra zbavená velení začala zmatkovat a když se navíc v sektoru vynořil i křižník Agllaiaského království s královnou matkou na palubě, změnil se zmatek v bezhlavý útěk.
.
"Bacha, koukni na ten dopravní kontejner!" vzkřikl Iloff, který pozorně sledoval zánik Bälkönczyho lodi.
"Termoslídič potvrdil přítomnost humanoida uvnitř," zahlásil od přístrojů Šikovatel, "měj ho v merku."
Naudic spustil kluzák do vývrtky.
"Jen aby v tom nebyly sardinky, tyhle ryby já nerad." zažertoval špión a nastavil sledovací program.
"Nese se to na pobřeží," hlásil trajektorii objektu Šikovatel.
.
Kontejner, byť byl vybaven premzou37, vyoral při dopadu v kotrmelcích brázdu, za kterou by se nestyděl ani Přemysl ze Stadic38. Panty povolily a dvířka odrolovala stranou.
V otvoru se zjevila šedivá postava, na vratkých nohách se odpotácela od vraku a pak se sesunula pobřežního písku.
"Žádná sardinka, ale pořádnej, starej, kluzkej úhoř..., je to Bälkönczy," sklonil se nad tělem Šikovatel.
.
"Nečum blbě, na kontejneru se zkurvil termostat a ta pixla začala chladit a já neměl čas obstarat si termoprádlo," zachroptěl gróf. Atribut jeho mužnosti, mohutný honvédský knír, nyní ojíněný mrazem mu odpadnul z tváře.
"Myslíte si, že jste zvítězili. Nu, možná je v galaxii o padoucha méně, ale prohrál´s i ty, Šikovateli," kašlavě vyrážel ze sebe Bälkönczy spolu se spoustou zkrvavěných ledových krystalků, které na slunci jiskřivě tály.
.
"Všechno to bylo jedno velké divadlo, není divu, že´s naletěl jako já; Dusbaba, klobouk dolů, je velkej teatrolog a režisér a manipulátor39, celá ta invaze byla jenom zástěrka," rozpovídal se umírající.
Šikovatel Vteřin mu aplikoval per os dávku očitraffu, aby snížil Hudcův koeficient pravdivosti40.
"Koukni se do košíku, něco chybí, o něco´s při tom rádoby láskyplném objetí přišel. Conglobatia Rochmania čili Bacullka Rochmanova, ty pitomče. Dokáže z puchavců41 vytáhnout čisté rochmánium42. Dusbaba & Kolbaba už mají vyřízenou důlní koncesi na Dathonu a Maxmilliána tam tajně koupila půlku pouště za pakatel. A mají s sebou genomykologa Kraffczenka z Černobýlu, který si bude s tou houbou vědět rady."
"Cože? Rochmánium? Rochmánium, říkáš?" Zavyl Naudic.
"No jasně, proto vobětovali mne, lid Agllaii i Dekunadeklu, jenom abys aktivoval ty spory. Mimochodem ten bojovej robot měl odpojenej palebnej systém. Zlikvidovat jsem tě měl až já. Za pětiprocentní podíl." chrlil ze sebe Bälkönczy.
" Na tom rochmániu se napakujou," vysvětloval zbytečně, neboť každé nedochůdče z jakéhokoliv koutu vesmíru vědělo, jakou cenu ten prvek má a kolik mordů už kvůli němu bylo spácháno.
"Proč Maxmilliána?" Zašeptal nevěřícně Šikovatel Vteřin spíš pro sebe, ale umírající to zaslechl a namáhavě ze sebe vypravil:
"Páč není prvorozená, starej king Stepphen měl ještě syna, jako nemluvně ho unesl pirátsko-padělatelský gang Kožené zátylky, prý z Práglu, říká se."
"A víš proč měla Maxmilliána tu masku? Aby byla sexy? Chachaha..." Rozkuckal se gróf a očitraff neočitaff skonal v pánu. Jeho duše se odebrala do Valhaly. Potvrdil se tak jeho pragermánský původ.
.
Naudic prohledal pro jistotu nebožtíkovy kapsy, v kalhotách nic, leč v tajné kapsičce náprsní skrývala se plastická obálka se znakem tří bagounů43.
"Toho bych se nenadál," vzkřikl starý špión mladistvým hlasem, když spatřil její obsah, "to je vlastnoručně psaný recept starýho Procházky na starorežnou. To kvůli němu byly ty rebélie v Bohémii."
"Paňáka bych potřeboval, né že né," řekl Šikovatel Vteřin, drbaje zamyšleně vočdoga za uchem.
"Mimochodem, víš, že oponu zavedli Římani?" Dodal jen tak.
.
Z pokrouceného kontejneru si odšrouboval matici, neboť to podle starých kosmopověr přináší štěstí, vložil ji do kapsy a pravil:
"Zdejchněmež se odtud, kvůli těm houbám po nás půjdou všichni dobrodruzi od Džounse až po Gar-Gamella. I když bych se tu rád dopátral, co znamenala ta narážka na Martovu masku."
.
Odletěli tajně na planetu neonových masožravých brouků stiženou Karafiátovou kletbou "Spali&spali&spali", aby zde založili palírnu na starorežnou, nabrali sil a pokračovali v zápase o dědictví krále Houbaře.
.
Persóna v kutně ve své pracovně v kupoli pražského Hradu naslinila starožitnou inkoustovou tužku a v prastarém, ohmataném, čtverečkovaném sešitě44 si odškrtla další položku.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Vedou se pře, zda se název původně nepsal jako SPORY, Ó SPORY. Dokonce se někteří literární dějepravci kloní k názoru, že šlo o SPORY O ÚSPORY.
2 Škoda, že ty tečky nejdou nacpat i nad ten ypsilon. Poznámka jazykové úpravy, kterou spisek neprošel.
3 Robogejši - galaktické společnice s umělou inteligencí zaměřenou na literaturu faktu. Často provázely vesmírné intelektuály na universitách. S oblibou používaly jako křestní jména příjmení slavných spisovatelů.
4 PPB = pojízdný polní bordel.
5 Velín divadla; zakoupeno z pozůstalosti J.K.Tyla.
6 Zajímavé je, že nikdy žádný oponář nebyl nahrazen robotem. Roboti nikdy neměli ten cit vytáhnout oponu v záhodný čas.
7 Na tehdejší dobu velmi slušný plat. Divadelníci si to vak mohli dovolit, povětšinou byli dotováni z nadačního fondu meziplanetárního ministerstva pro kulturu a sbližování ras.
8 Fejstufejs používají vyzvědači. Normální smrtelníci si vystačí s tváří v tvář.
9 Očitraff rolní (Oculogramen arvensis) - jedovatá jednoděložná rostlina z planety Bellona. Výtažek z jejích trnů vyvolává pocit bezstarostnosti a chuť se vyzpovídat. Mezi špióny se výtažku říkalo bič sebemrskačův. Při předávkování mohlo dojít k nevratnému poškození mozku, proto bylo jeho použití oficiálně zakázáno.
10 Sotňa brutálního nasazení - pověstný BRUTNÁK. Poprvé byl nasazen ve Válkách martských při dobývání pevnosti Macubba.
11 Krasopaní - staročeský název pro Venuši.
12 Veškeré mocenské dělení cyberprostoru se děje na VIP balkónech, Šejkspírovy hry jsou stále inspirativní. Viz např. nesmrtelná hláška: "Království za hvězdolet".
13 Nechat si potvrdit všelidovým referendem.
14 Původně šlo o tzv. vzpouru očipovaných, kterou rozdmýchali agenti grófa Bälkönczyho. Incident se později rozrostl v mohutnou rebelii, při které docházelo v mohutným rabovačkám ve městech i na statcích.
15 Psychoprogram těchto hrozivých strojů vyvinul tým specialistů německé firmy Schauer & Bondy pod vedením cyberpsychologa von Byttnera, kterému přezdívali Cvoček (nikoli pro jeho malou postavu). Okrašlovací spolky (marně) požadovaly jeho potrestaní za to, jak nakládal s laboratorními krysami. Není tedy divu, že se Šikovatel opotil.
16 To si iXac Ru vypůjčil od KáHáeM. Máj mu čítávala jeho matka, zapřisáhlá byronistka.
17 Současně též těžko přeložitelná slovní hříčka.
18 S bojovými roboty je to jako s chlebem, vždycky padnou na zem tou namazanou stranou (prof. Mac Billwood, katedra robodynamiky, NYC university).
19 Nožík na čištění plodnic ve tvaru rybího těla. Šikovatel ho získal od bájného Krále Houbaře (Mushroompicker the King).
20 V současné době jim hrozí vyhubení. Pro svou nádhernou azurovou kožešinu jsou terčem pytláckých tlup. Papachu z této kožešiny mimochodem nosil při slavnostních příležitostech sám Bälkönczy.
21 Tady Šikovatel přeháněl, Holubinka byla trávozelená.
22 Krátká časová smyčka - blíže viz spisek "Rukověť galaktického pytláka" od J.J.Jelineka (Wien 2221).
23 Produkt pěstovaný na těle bojového robota bude pravděpodobně hygienický závadný, hodnoty obsahu těžkých kovů rozhodně budou přesahovat povolený limit kosmonorem (pozn. hl. hygienika).
24 Plazmožrout ztepilý (Plaubolus excelsior), bude použit v díle III a IV (pozn. překladatele).
25 Zmíněná maska byla mistrovským dílem exulanta Kapihorského z Kapie.
26 Kocůrův vrátek - v podstatě emergency exit.
27 Naprosto zbytečné gesto. Koncentrovat myšlenky pro telepatickou komunikaci jde i bez těchto teatrálností (pozn. metapsychologa Thia Ho Čina).
28 Slovo "vruk" má leiukothejštině více jak 666 významů (pozn. překladatele).
29 Není třeba ji litovat. Ve skutečnosti to byl robot. Působivě provedený, ale robot.
30 Kerhardtova chřipka, nebezpečná infekční choroba. Jejím původcem je prvok dynapotoma vyskytující se ve vejcích maloještěrů na Venusii. Proto je dovoz těchto vajec (přes odpor gurmánů) na planety pozemského typu přísně zakázán (pozn. hl. hygienika). Recepty na přípravu této pochoutky jsou zdarma ke stáhnutí na stránkách chvalně známého kuchaře Bejčka (www.tybejku.glx).
31 Ano, chybí 0,03; tzv. trojsetinková konstanta, vyjadřuje možnost zažehnání konfliktu krizovými vyjednavači.
32 Dvě "ň" v jednom slově je vskutku lahůdka pro všechny jazykozpytce všech ústavů.
33 Nelze přeložit do leiukothejštiny. Ta pojem "ďábel" nezná, ba ani žádné jiné slovo příbuzné.
34 SMs dvanáctky neměly ještě ve svém warware zabudovanou reklamu. Šestnáctky již ano, při zásahu byla nabídnuta úspěšnému střelci SMS zprávou množstevní sleva při další dodávce raket.
35 Tento fenomén popsal poprvé sociolog Mariuscz Marciusczko ve své knize "Selhání firmware v extrémních situacích z příčin sociálních a mravních u robotů montážních a důlních".
36 Stanul potom před mezigalaktickým soudním tribunálem a za zločiny proti humanoiditě vyfasoval čtyři roky v káznici se zvláštní ostrahou na trabantu Phobos.
37 Premz - druh hydraulické brzdy.
38 Významný pěstitel překážkových koní.
39 Ne, ten nebyl tím hlavním, kdo tahal za nitky (pozn. čtenáře, který už viděl trailer pátého sešitu).
40 Hudcův koeficient pravdivosti určuje míru reálnosti vyprávěného příběhu. Nabývá hodnoty <0, 1>. Blíží-li se nule, jde o čistou, holou pravdu, blíží-li se jedničce, jde o naprostou lež. V dnešní době se již nepoužívá.
41 Puchavec - čedičovitá hornina.
42 Rochmánium - transuranový prvek, který objevil roku 2123 akademik Rochman. Jeho využití je všestranné, ale monopol na jeho zpracování si vyhradily dva nejmocnější galaktické zbrojařské koncerny, marťanský Kleinhampell a alfacentaurský Hammon.
43 Tři bagouni - rodový znak grófa Bälkönczyho.
44 Další podivností tohoto sešitu bylo to, že motto bylo až na poslední stránce. Znělo: "A na konci je vždycky šibenice."
.
.
.
.
Kokpit Bälkönczyho bitevníku po zásahu SMs-šestnáct.
.
.
.
Hodnocení porotcův:
.
Cirrat: TlusŤjochovi jednou zařídíme jednu vlastní kategorii, kde bude
soutěžit sám se sebou pomocí střednědobé časové smyčky. Jako vždy,
fenomenální. Slovní hříčky - nepřekonatelné. Pár překlepů - přehlédnuto.
Ale trápí mě, jak přežily plodnice ve vakuu, jak to, že nebyly zmrzlé či
uvařené (solární smaženice je fenomén). Co mě trápí ještě mnohem více,
jsou přehlédnuté prázdné mezery (dvojmezery a mezery na konci řádků),
které zkreslují údaj o délce. Ale už teď se těším na další povídku :)
Eky: Velmi osobitý styl vyprávění a vůbec práce se slovy (a vším okolo)
mi tentokrát vůbec nesedl. Příliš mnoho narážek, odkazů, převrácených
náznaků a popíchnutí odváděl pozornost od samotné zápletky. Teprve
napodruhé jsem našla slabou linku tématu, pod vším tím "vedlejším
zdobením". Nebyl to vůbec špatný text, ale od space opery přeci jen
očekávám něco jiného (tohle hraničilo s dada)
Sikar: Čtyřicet čtyři poznámek pod čarou jedenácti stránkách! A všechny
mají smysl nebo jsou alespoň vtipné. Porušení všech možných základů
psaní, ale pokaždé velmi okázalé a úmyslné, doslova se vysmívající
porotci do obličeje. Dál cílený výsměch některým klišé s žánrem
spojených. Autorovu tvorbu znám a tak jsem tušil, nač se mám připravit.
Zcela alternativní styl psaní a pojetí tématu, velmi těžko se to
hodnotí. Škoda vcelku dost překlepů a chybných malých/velkých písmen
kolem přímé řeči. Příběh by také měl svoje mouchy, které by to chtělo
vychytat, ale ve zvoleném stylu by to možná ani nešlo. Hodnotím z
hlediska originality a zpracování v porovnání s ostatními texty.
.
Objasnění pro Cirrat: 1) Dvojmezery jsou tu proto, aby byla povídka víc "space". 2) Viděla´s někdy v muzeu plazmomet? Střelivo do něj je dobrý tepelný izolant, v civilním sektoru byl hojně používán na zateplení starých panelových domů, v medicíně jako klidový obvaz. Ale dobrá, mohu do povídky vnořit tento dialog:
"Nezmrzne ta houba? " Zajímal se Naudic.
"Ale, kdeže, dal jsem jí šálu v národních barvách, zahřeje to její vlastenecké city," odvětil Šikovatel.
.
.
.
Plénoúkoly a plénootázky:
.
.
1) Nakreslete Šikovatelovu Holubinku.
2) Objedná si Cyberštamgast barel Procházkovy starorežné? A vy?
3) Bude Karafiátova kletba zlomena? Proč měla Maxmiliána tu masku?


 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 stuprum stuprum | Web | 30. listopadu 2014 v 12:55 | Reagovat

Intergalaktická opera se vším všudy, se sporami plísní, tlakovými vlnami i montážními roboty. Velmi budící smích. :)

2 Van Vendy Van Vendy | Web | 30. listopadu 2014 v 14:24 | Reagovat

Tak tohle nemělo chybu, propadla jsem do hurónského smíchu (i když nevím, odkavaď vzešel termín hurónský smích). Čekuláda, kocúrův vrátek a bakeliťák z Dederónu, to vše mixnuto Karafiátovou kletbou. :D  :D  :D
Tenhle svéráz nemá chybu a určitě by se vyjímal v nějakém sborníku scifíček. Hravé, luxusní!
Holubinku bych mohla nakreslit, jenže je dvojí způsob, takže - zfetovaná holubička, snídající holubinky, ze kterých se tajně vyklubou oblbující lysohlávky. Pak z toho nemá být kosmický úlet kosmických rozměrů.
Plus úžasná fotka výbuchu kokpitu. Todlencto by se dalo i zarámovat a pověsit na zeď ;-)  :-) :-D  :-D

3 King Rucola King Rucola | E-mail | Web | 30. listopadu 2014 v 15:33 | Reagovat

Prečítam až večer, zatiaľ špeciálny "Trostpreis" na http://kingrucola.blog.cz/1411/p-365-176-prehravam-vysoko-na-body-skoro-k-o

Dúfam, že to bude fungovať. ;-)

4 Jago Jago | Web | 30. listopadu 2014 v 16:00 | Reagovat

Znám tě, tak co jsem mohl čekat, že? Jsem zvědav, co tomu řekli ostatní porotci, byli-li ještě nějací.
Jak pravil jeden klasik: Dejte mi vysvětlivky a já vám skopnu trilogii. :-)

5 TlusŤjoch TlusŤjoch | E-mail | Web | 30. listopadu 2014 v 16:08 | Reagovat

[4]:
Porotci byli jenom tito tři.
Skončil jsem bramborový. Milostivá mi na oslavu dneska k večeři udělá cmundu (vošouch).
Výsledky: http://triumvirat.cz/2014/11/prazdninove-psani-triumviratu-2014-vyhlaseni-vysledku/

6 Jago Jago | Web | 30. listopadu 2014 v 16:22 | Reagovat

[5]:Pozdě, zrovna jsem se vrátil od vyhlášení výsledků. Docela by mě zajímalo, co napsali ostatní.

7 TlusŤjoch TlusŤjoch | E-mail | Web | 30. listopadu 2014 v 16:30 | Reagovat

[6]:
Prý možná bude časem nějaký sborník.

8 Naďa Naďa | 30. listopadu 2014 v 17:13 | Reagovat

Kdo umi umi kdo neumi je zelenej zavisti O_O  ;-)  8-)

9 Lukáš Lukáš | Web | 30. listopadu 2014 v 19:05 | Reagovat

[8]: ano - velice pěkně řečeno :)

10 Miloš Miloš | Web | 30. listopadu 2014 v 21:50 | Reagovat

Dnes večer
bych už takový text nezvládl. Asi si budu muset vzít dovolenou, abych vstřebal všechny odbočky, úkroky, hříčky, podprahová sdělení, vysvětlivky a udržel nit.

11 Fredy Kruger Fredy Kruger | 30. listopadu 2014 v 22:42 | Reagovat

" Nic proti tomu nemám !
... mně připomíná to  Lema !
Cos zvláštního... jak bych řek takého "...

" Vzpomínky Ijona Tichého ??
... jáá.. čet´to od předu dozadu".....

" Já už vím !...Kyberiádu !!
Kurwa, těch neznámých výrazů,
jakých tam schopni jsou podrazů,
nevím, kdo na větší  vině !!"

" Balkonzzy, - pěkná je swině !"
" Ten Naudic, - jak on je pacholek fikán,
když hrabal se v kalhotech nebožtíka !!"

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Šišlá  kuchař  " Že jšem  ťak  šmělý :
" Ti chlápkové  čtyži  už večeželi ??"

" Pijí jen pivo ! jsou podezřelí !"
(křik číšník )......  dí kuchař :  " Ňo...a  čo ???

" Jsou skloněni nad něčím !  něco čtou !!
" Pánové,... já jsem jen myslel "....

Wiser se na nás !  wiser !"
... muži  se sklonili ještě víc,
číšník neviděl vůbec nic !!

12 stuprum stuprum | Web | 1. prosince 2014 v 0:47 | Reagovat

[10]: Je to text prošpikovaný propadlišti a tajnými chodbami. :)

13 Čerf Čerf | E-mail | Web | 1. prosince 2014 v 9:06 | Reagovat

Mimořádně úctyhodné, řekl bych téměř postbarokní :-) Text zjevně není určen k běžnému čtení, ale spíš k luštění. I když si od přečtení kompletní Illiady myslím, že umím být vytrvalým čtenářem, tady jsem to ve třetině zabalil a počkám si, až budu mít někdy volný den bez zbytečného vytrhování jinými aktivitami.

14 mengano mengano | E-mail | Web | 1. prosince 2014 v 10:06 | Reagovat

[13]: Já jsem zvolila svoji osvědčenou metodu na čtení Tlusťjochových literárních perel: Vytisknout (i s podčárníkem), zalehnout na gauč, do uší vrazit sluchátka k eliminaci nežádoucích rušivých zvukových jevů a zapnout mozek na nevyšší výkon :-) Pak už se jen kochám a žasnu, jak někdo umí dokonale zvládnout jazyk.

[5]: Milostivé přeji při výrobě cmundy mnoho zdaru :-)

15 King Rucola King Rucola | E-mail | Web | 1. prosince 2014 v 11:49 | Reagovat

Prečítal a zmúdrel. Natolko, ze neviem okomentovať, tak idem radšej kreslit "holubinku". (Chyba je len, že musím stále pri tom myslieť na ten šššpruch, že chyť si jazyk a očierni mlynárku, ze má vraj holubičku!) To určite nie je pravda! Ale to ruší kreatívny proces. :-(

16 King Rucola King Rucola | E-mail | Web | 1. prosince 2014 v 11:51 | Reagovat

[13]:Raz v Šapnielsku som sa na pláži dokonale spálil, keď som tam prelúštil celý Stary zákon - takže mám tiež tvrdú školu za sebou. ;-)

17 mengano mengano | E-mail | Web | 1. prosince 2014 v 11:56 | Reagovat

[16]: Musíš si při takové příležitosti pořídit obraceče(čku), který(á) tě v pravidelných intervalech obrací, aby ses rovnoměrně opékal ze všech stran ;-)

18 King Rucola King Rucola | E-mail | Web | 1. prosince 2014 v 14:25 | Reagovat

[17]: Obracecka chrnela vedla a spalila sa takisto. To boli velmi slavne prazdniny. S tymti "puchjeremi" spat v aute, ani stan sme nemali! :-D

19 quick quick | 1. prosince 2014 v 14:48 | Reagovat

Jako 10,12,13,14.
Jen nevím, jestli starorežnou čtení začít nebo ukončit.

20 TlusŤjoch TlusŤjoch | 1. prosince 2014 v 15:10 | Reagovat

[19]: Doporučuje se obé.

21 Sugr Sugr | E-mail | Web | 1. prosince 2014 v 18:30 | Reagovat

Čtu po příchodu z práce, čtu u večeře a ještě jednou se na to těším před spaním. ;-)

22 King Rucola King Rucola | E-mail | Web | 2. prosince 2014 v 8:59 | Reagovat

1) Šikovatelova Holubinka - poslednýkrát egoreklama! - na http://http://kingrucola.blog.cz/1412/p-365-177-malickost-na-mlsanie
2) Barel a súdok zaopatril, ale klúče k pivnici má "milostivá" schované. CŠ má na to?
3) Karafiátova kliatba zlo mená, už zlo nemá, "brouček" z postielky vylieza. Maximiliana nosila sexy-masku smrťáka kvôli Dr Max. de Bilovi, ktorý je mimo iného dvorný patolog a tym pádom určite aj nekrofil.

23 Hanka Hanka | E-mail | Web | 5. prosince 2014 v 23:18 | Reagovat

Na tohle čtení musí být správná konstelace hvězd, jinak se nedá zvládnout. ???  ;-)
Nevím, jestli ho vůbec dokážu dešifrovat. :-D Na to moje mozková kapacita zřejmě nebude stačit.
Miloš (koment 10) to vystihl perfektně. ;-)  :-D

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama