"Rozbil jsem mu hlavu šutrem a od té doby se tak nějak známe" (VENCA DG)

Prosinec 2014

Pr89

31. prosince 2014 v 14:08 | TlusŤjoch |  ProJEKty
.
.
Téma: Žhavé sklo.
Nadatlováno za podpory tří koflíků kávy kubánské.
Píšu jako blesk: Sem tam udeřím /staré spisovatelské pořekadlo/.
.
.

Sepsal učedník sklářský TlusŤjoch: HOĎ NA TO OKO, HARALDE DABLSPEJSI.


"Tady mi to, pane Dablspejsi, podepište," odrecitovala pošťačka rutinně předepsanou formuli a podala mu blanket a propisku s logem švarného postilióna.

Muž, neboť byl spisovatel, však použil na svoji signaturu bohatě zdobené pero plnicí.

Oba setrvali minutku nehnutě, pozorujíce proces zasychání atramentu.

"Z Číny," pravila úřednice škrobeně a předala Dablspejsovi nevelký balíček polepený pestrou směsicí barevných známek a kolků. A těch razítek, co na něm bylo.


Přiložený dopis byl psán archaickou angličtinou koloniálních dobyvatelů osmnáctého století a stručně sděloval, že Dablspejsův ujec opustil navždy to naše slzavé údolí, byv následně rozprášen na hoře Nečitelné.

"Posíláme to, co po něm zbylo -ejhle- jeho lenonky a vnitřní zrak přetavený posvátným himalájským ohněm Fai-rai-wai."


"No jo, strejda Harald byl podivín ještě před tím, než před dvaceti lety zmizel v Tibetu," rozumoval Dablspejs a zašátral v balíčku.

To, co bylo pečlivě zabaleno v chlupech horského yaka či yettiho, mu vyrazilo dech.

Skleněné oko! Žhavý, vášnivý pohled zaníceného proroka!

Opatrně ho vzal mezi palec a ukazovák a pozvedl ku světlu. Působením sympatické inervace se panenka v neskutečně zelené duhovce rozšířila. Dablspejse začaly pálit prsty.

"Xakru, ty tretko jedna jablonecká," ulevil si nespisovně a odhodil žhavé sklo mezi pravítka, pomocí nichž podtrhával nosné myšlenky ve svých surrealistických spisech.


Oko se točilo na obrtlíku a usalašilo se na kovovém trojúhelníku. Dablspejsův až patologický smysl pro symetrii postrčil Haraldovo čidlo zraku přesně na střed.

"Zachrochtalo? Ono snad zachrochtalo," kroutil spisovatel hlavou a oko zamrkalo jakoby na souhlas.

"To je zvuk modlitebních mlýnků od firmy Müller & sohn, mají poněkud zastřený zvuk," vyvětloval triangl.

"Naslouchej a uvolni se," tetelila se žárem skleněná duhovka ujcova.

"Svádí-li tě tvé oko, vyvrhni je!" Vzpomněl si s lehkou nepřesností Dablspejs na Evangelium podle Matouše a prohodil trojúhelník oknem. Řinkot tříštěné tabulky smísil se se zaburácením hromu v kakofonii, která trhala uši.

"Konečně mám obě oči," pravilo Cosi z nebes, "škoda že se po Haraldovi nezachoval

i chrup, býval to vyhlášený gurmán. A ty jsi, Dablspejsi, diskvalifikován, neboť to oko už není ze skla. Vyzkouším si ho v Mordoru."
.
.
...zabaleno v chlupech horského yaka či yettiho.
.
Foto: Supermakro, TlusŤjochůff archiff, virtuální meditační návštěva tibetského dobytka, nedatováno, výřez.
Formátování textu: Nástroji Bilagejtse.
.
.
.

.
.
Hodnocení TlusŤjocha:
.
Tvá povídka se umístila v poli mezi 2. a 4. místem s 12 body z možných
15. Komentáře následují (první je, co se nám líbilo na povídce nejvíce,
druhý pak, co se líbilo nejméně):

C: Mělo to hlavu i patu a dokonce obě oči. // Bacha na překlepy,
zdivočelá reinkarnace kocúrova!
E: "Hoď na to oko" je příjemně doslovné, nemluvě o lehké satiře a
drobnému ostnu směrem k nebesům, plus jako vždy příjemné hrátky se slovy
a významy. // Mírná nevyváženost: závěr se mi zdál dosti uťatý a zároveň
rozveklý (poznámka o chrupu byla ve vtipu nadbytečná), poznámka o
Mordoru už byla přespříliš.
S: Autor si dělá srandu z nás, soutěže a vlastně úplně všeho. Jde mu to
a je to dobře. // V textu vládne obecně trochu zmatek. Zasloužil by
možná ještě trochu práce s formátováním.
.
.
.
Pamatujte v Novém Roce na domácí, lesní i exotickou zvěř:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic)
.
.
.
Propagaci tohoto článku zajišťuje BARNUMská krasojezdkyně a krasomluvkyně a břichomluvkyně. Dělá kolem toho pěkný cirkus.
.
.
.
Poznámka:
Barnumská reklama:
Proslulost si tento marketingový mág získal podnikáním v cirkusovém a varietním odvětví, mistrně ale také dokázal ve svůj prospěch využít tisk, jemuž servíroval skandální "odhalení", a to i taková, jež se týkala jeho samého. Držel se totiž hesla: "Negativní reklama - taky reklama."
Barnumovi bývá přičítán i výrok, že "každou minutu se rodí jeden hlupák", míněno - který uvěří čemukoli, co je přesvědčivě prezentováno.
Zdroj: http://www.lidovky.cz/zakladatel-barnumske-reklamy-sazel-na-lidskou-zvedavost-a-hloupost-116-/media.aspx?c=A100702_105202_ln-media_jar
.
.
.
Poslední zpráva o šnečí poště v roce cibule:
.
.
.
Foto: Praha, cyklostezka v Braníku, TlusŤjochůff archiff, nedatováno.
List: Dokopnut na patřičné místo, nemohu přece nechat projíždět Prahou bezhlavého jezdce.
Braník: Ves na pravém břehu Vltavy blíž Prahy, 138 d., 1520 ob. čes., okr. Karlín (Vinohrady); výtečný vápenec - tak zvaný Straroměstský (Rankův slovník všeobecných vědomostí, 1882).
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Co je to "freak show"?
2) Mrkejte. Víte proč nemůže jezdit po Karlově mostu tramvaj?
3) Napište bombastickou zkratkou životopis krasojezdkyně ve stylu Phinease Taylora Barnuma.
.
.
.
Bonusy a lákadla:
.
Nechť P.T. ctihodná obec čtenářská sama navrhnouti ráčí, co by jako bonus vymeteno mělo býti.
.
.
.
.
(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic)
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Napište vlastní inzerát na dům. Jakou uvedete značku?
B) Napište barnumskou reklamu na oděv výše vyjevené dámy. V jakém salónu dáma šije?
.

P300

27. prosince 2014 v 15:28 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Praha, Milady Horákové, předvolební období, TlusŤjochůff archiff, odbarveno.
RMG: Rover's Morning Glory, a syndicated morning radio talk-show broadcast from WMMS in Cleveland, Ohio.
RMG: Revolutionary Marxist Group (Canada), a Trotskyist political organization in Canada in the 1970s.
RMG: Symbol for Royal Mail Group on the London Stock Exchange.
Lícní kost: Latinsky os zygomaticum.
Líce: Masité části obličeje přiléhající k lícním kostem; tvoří je hlavně velký a malý sval jařmový, sval lícní, sval, který řídí gesta smíchu. Líce svislé odstraniti možno jednak účelnou dietou, jednak masáží nebo cestou chirurgickou (Domácí Vševěd).
Picnout: Střelit.
Picnout: Viz komentář Kat http://tlustjoch.blog.cz/0909/p38#65321638
Tito: Krvavý pes.
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické:
.
.
Foto: Praha - Modřany, u Vltavy, prosinec 2014.
.
.
.
Zpráva o šnečí poště:
.
.
Technická data: Most Inteligence, prosinec 2014.
.
.
.
SpQ - Kronika 1904 (prosinec):
.
.
.
.
A ještě jedna novoročenka:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Popište divokou extraknajpu.
2) Čím si masíruje lícní kosti Cyberštamgast? A čím vy?
3) Proč je sud na obrázku až úplně vzadu? Kdo z přítomných má pípu?
.
.
.
Bonusy a lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své neskonalé dobrotě rozhodnouti ráčí, zda vyjeven má býti A) Ženský odbor DTJ či B) Pražští tramvajáci I.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest OBY (http://obyinontario.wordpress.com/).
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Bacha na studenta Nepivodu," varoval U Žíznivého Jelena myslivec Jech tajného radu Vandlíčka, "studuje prý lícní kosti a ruský malíř Podpolickij mu dělá skizzy."
.
.
.
.
(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Kdo je muž stojící na stupátku? Který z mužů je brzdař (premzař)?
B) Proč není kolo kryto blatníkem? Kdo zodpovídá za bezpečnost provozu?
C) Průvodčímu plaťte v drobných.
.

E88

24. prosince 2014 v 11:11 | TlusŤjoch |  Elegie čili kocůrovy žalozpěvy
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Nerozvinutý okrasný mák, obarveno a poté zatóněno do ruda, výřez, Tlusťjochůff archiff.
Motto: Čekám na Ježíška, doplňuje pitný režim.
Šmak: Chuť, neplést s pohádkovým drakem z Hobita.
Santaklausovka: Vánoční čepice.
Proč není v poklesslosti sob: Protože tu není ani holub.
Jaká reklama mne vytočila: Ta v rádiu, kde se tvrdí, že Santa pije Svijany.
.
.
.
Zpráva o šnečí poště (snail mail):
.
.
Koláž: Sken obalu z kostky cukru.
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické - mávání ledovlákny:
.
.
Foto: TlusŤjochůff archiff, Praha - Modřany, cyklus: "Jizvy, pukliny a praskliny".
.
.
.
Vánoční SpQ - Kronika 1903 - prosinec:
.
.
.
.
Vánoční a novoroční přání od TlusŤjocha: viz http://tlustjoch.blog.cz/1412/g17
.
.
.
Plénootázky a plénúkoly:
.
1) Na co byl tématicky zaměřen "Posel z Prahy"?
2) Slušela by Ježíškovi santaklausoffka? Nosíte santaklausoffku vy? Jedl by Cyberštamgast sobí maso?
3) Veselte se s kolu i bez koly, s cukrem i bez cukru, s rumem i bez rumu.
.
.
.
Bonusy a lákadla:
.
P.T ctihodná obec čtnenářská nechť ve své spanilomyslnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven má býti A) Aviatik pivní či B) Cyklisté VII.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest všem, kteří zanechají komentář na http://tlustjoch.blog.cz/1412/g17
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Jestli jsem četl Schaefflerovo Jádro socialismu?" Usmíval se tajný rada Vandlíček v hostinci U Váhy.
.
.
.
.
(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Určete zvíře, z kterého pochází kožešina dámy v růžovém.
B) Jaký manévr učiní dáma uprostřed (neb se zmocnila řidící páky)?
C) Objevte další aviatiky pivní na tomto blogu.

G17

23. prosince 2014 v 12:12 | TlusŤjoch |  Gratulace & jubilea
.
Veselé Vánoce a Nový Rok z TluŤjochovy sbírky starých pohlednic:
.
.
(Podle orig. akad. malíře Jožky Barucha - Ve prospěch čs. škol zahraničních vydal "Komenský")
.
.
(Zřejmě genderové vyvážení Ježíška).
.
.
.
TlusŤjochovy osobní Novoročenky a Staroročenky:
.
.
.
.
.
.
.
.
Rok 2015 vyhlášen rokem H[lem]ÝŽDĚ:


Novoročenka od OBY:
.
.
.
.
Tématicky zaměřená sekce de Kly:
.
.
(Foto Praha - Smích off, poblíž lihovaru, léto 2014, aranžováno).
,
.
.
Kapesní kalendářík od TRIL (http://tril.blog.cz/):
.
.
.
.
Doporučená literatura v roce Hlemýždě:
.
.
.
.
Hlemýžď:
.
.
(Ilustrace z Přírodopisu živočištva pro vyšší ústavy, učitelstvo a přátele přírody vůbec se zvláštním zřetelem k biologickým vztahům přírodním sepsal professor Dr. Otto Schmeil v Praze 1906; dle 12 vydání za předsednictví Al. Krčmáře, c.k. okr. šk. inspektora upravila komisse učitelstva škol. okresu pardubického).
.
.
Recepty v roce Hlemýždě:
.
.
(Z Matylda Špilarová "Domácí kuchyně)
.
.
(M. Snížková: "Úsporná rybí kuchyně pro výživu rodiny a zdraví).
.
Další: Viz Ouloffky antikvární v http://tlustjoch.blog.cz/1302/e62
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Co má vytetováno kominík na ruce na první pohlednici?
2) Jaké ještě recepty na úpravu šneků znáte? Vyjevte na svém blogu.
3) Co očekává Cyberštamgast od roku H(lem)ÝŽDĚ? A vy?
.

P299

21. prosince 2014 v 11:11 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Rybník Labuť, u Krčského lesa.
Inspirace (Abonenti na lince "cé") " Viz http://www.csfd.cz/film/73577-abonent-na-lince-u/
Inspirace (Číslo vaší kachny - The number of your duck):
.
.
(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).
.
Kachna:
.
.
vybráno z:
.
.
(Oulouffky antikvární - prosinec 2014).
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické:
.
.
.
.
SpQ - kronika 1904:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Požádejte po česku o číslo vaší kachny. Jáké číslo má kachna Cyberštamgastova? Mají i kachny novinářské svá čísla?
2) Charakterizujte staříka připravující na pohlednici kachnu. Co to má v podpaží?
3) Objasněte původ slova "kuthan".
4) Popište tajnou agitaci tělocvičného spolku.
.
.
.
Bonusy a lákačky:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeveny býti mají A) Šibřinky sokola pražského či B) Idill a Hortobágyi kútnál IV.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Lojzovi z LJCafé (http://www.lojzojago.eu/).
.
.
.
Pro Fedyho:
.
Holubář Prunelka holedbal se v hostici U Váhy, že vypěstoval holuba, který má větší váhu než kachna divoká.
.
.
.
Soutěź za pět minut dvanáct: http://triumvirat.cz/2014/12/bleskovka-1/
(Šel jsem to toho, posílen trojlógrem).
.
.
.
.
(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).
.
Šibřinky: Masopustní maškarní zábava s určitým tématickým rázem; žerty, šašky (řidč. zast.) /slovník cizích slov/.
Šibřinky: Oblíbená masopustní maškarní zábava tělocvičné jednoty Sokol v Praze (Rankův slovník všeobecných vědomostí).
Jiný karneval: Viz bonus v http://tlustjoch.blog.cz/1306/s34
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Kdo jest onen muž v cylindru? Jakou úlohu hrál v 39. Šibřinkách?
B) Přijeli na Šibřinky i cvičenci tělocvičného spolku italského? Pakliže ano, jak byli maskováni?
C) Odpovězte na pozdrav muže s pérem na klobouku.
.

Š48

17. prosince 2014 v 18:45 | TlusŤjoch |  Šlehy a štulce
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Praha, Železniční most, graffiti na krycím plech, léto 2014, výřez.
Bitcoin: Internetová open-source P2P platební síť a také v této síti používaná kryptoměna.
Kryptoměna: Digitální směnný nástroj.
Síť: Na blázny.
Konkretizace Mika Nellida: Místo rozpočtáře dosaďte svého osobního bannkéře.
.
.
.
Tlusťjochůff kratochvilný snář:
.
.
Foto: Tunel Žižkov - Karlín, prosinec 2014, převod do ČB, bez blesku.
.
.
.
Sekce de Kly - další Vídeňák:
.
.
Foto: Vídeň, léto 20014.
.
.
SpQ - Kronika 1904:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Rozluštěte graffiti na poklesslosti. Jaké posleství obsahuje?
2) Je Fredy Kruger příbuzný s Pavlem Krügerem, presidentem Transvaalské republiky?
3) Louskejte TlusŤjochůff kvíz (viz Plénootázka 1 v http://tlustjoch.blog.cz/1108/c35)
.
.
.
Bonusy, korumpovadla jiné lákačky:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své spanilomyslnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven má býti A) Lov na čtyřlístek či B) Ženský odbor Dělnické tělocvičné jednoty v Košířích.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Jagovi.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Věstonická Venuše je nejlepší planeta, má lepé tvary," poškleboval se student Nepivoda Třebeskému, který debatoval o planetách s tajným radou Vandlíčkem v hostinci U Váhy.
.
.
.
.
(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Co víte o E.Döckerovi jun.?
B) Proč se slečna Boženka smála veršíkům?
C) Analyzujte postoj horala. Co symbolizuje bílá košile s červeným šátkem?
.

DD038

14. prosince 2014 v 18:18 | TlusŤjoch |  DODATKY a DOPLŇKY
.
Dodatky do sekce de Kly:
.
.
Foto: Praha, Novodvorská, 2014
.
.
Foto: Vídeň, léto 2014.
.
.
.
Zpráva o šnečí poště (snail mail):
.
.
Foto: Praha - Žižkov, prosinec 2014.
.
.
.
Linecké pro pana Al_Mana:
.
.
Výročka KSBC, Plzeň, listopad 2014, bez blesku.
.
.
.
Příspěvek k roku Hlemýždě od OBY (http://obyinontario.wordpress.com/):
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1904:
.
.
.
.
Plénootzáky a plénoúkoly:
.
1) Jaká tajemství vyzradil kpt. Ercoléssi?
2) Co si představujete pod pojmem "zvýšení civilní listiny". Co listina obsahovala? Kdo ji sepsal?
3) Objevte dalšího "Červinku" na tomto blogu.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Tak ta civilní uherská listina, tak ta mi pěkně vrtá v hlavě," brumlal si na pivem "U Váhy" tajný rada Vandíček.
.
.
.
Bonusy & lákačky:
.
Nechť sama ctihodná obec čtenářská navrhnouti ráčí, co by jako bonus vymeteno býti mělo.
.
.
.
.
.
(Matilda špilarová: Domácí kuchařka).
.
Belémy nemaje (viz http://tlustjoch.blog.cz/1412/dd038#114511020), vymetám sněhuláka:
.
.
a varování - bacha na sníh v hlavni (i jinde):
.
.
(obé z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Kdo je autorem sněhuláka? Proč nemá sněhulák mrkvový nos? Kde je hrnec? Nejde nakonec o sněhulačku? Debatujte.
B) Zastřelí myslivec kance nebo trpaslíka? Může být trpaslík kancem?
C) Upalte cukr dohněda. Kam budete poté upalovat? Nebo vezmete do zaječích?
.

P298

11. prosince 2014 v 20:35 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Zastávka autobusu 189, Thomayerova nemocnice, léto 2014, výřez.
Fajfka pěnová: Pěnovka.
Pěnovka: Viz Neruda Jan " Jak si nakouřil pan Vorel pěnovku".
Fajfka: Dýmka.
Dýmka: Nástroj ke kouření tabáku, ze dřeva, hlíny, porcelánu, tak zvané pěny mořské a j., pochází, jako tabák sám, ze Západní Indie. V Evropě hotovili dýmky nejprv Angličané ku konci XVII století, pak Hollanďané z jediného kusu hlíny.
Dýmku se zvláštní troubelí a mokváčkem vynalezl 1689 rak. lékař Vivárius.
Dýmky rozbité: Spraví se i jiné podobné předměty nejlépe tmelem, který se připraví z bílého sýra a nehašeného vápna. Jakmile tmel zaschne, nelze kousky rozlomiti (obé Všeobecný slovník rad pro každého).
Tuzemsky: Rumově.
Překlep Mika Nellida: Tuzemsky --> Tu ženský.
.
.
.
Sekce de Kly - příspěvek aviatika Makovičky (Vlaštovka z Čadu č. X-118 "Muggy"):
.
.
Foto: Praha, léto 2014.
.
.
.
SpQ - Kronika 1904:
.
.
K 2.7.1904:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Ouloffky antikvární aneb zpráva pro KKKb:
.
.
Detektiv Bangs (viz http://tlustjoch.blog.cz/1412/e87) odeslán byl Menganě (http://mengano.blog.cz/)
I Bílý Arab bude po přečtení poslán někomu z KKKb. Zájemci o knihu nebo o členství nechť se hlásí v komentářích či ve zprávě autorovi.
.
.
.
Poděkování Oby (http://obyinontario.wordpress.com/) za kresby k roku H(lem)ýždě, budou zveřejněny v dodatcích.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Tvořte slova obsahující řetězec "RUM".
2) Kdo to byl Choze ha-Medina?
3) Vyjmenujte příbuzná odvětví k umění kuchařskému, hostinství a sportu. Odůvodněte.
.
.
.
Bonusy a jiné lákačky:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své neskonalé laskavosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeveni býti mají A) Kuřáci dýmek či B) Sbor cvičitelský sokola pražského.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Oby za ty hlemejždě.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Vosy, čím nejlépe vykouřiti vosy a sršáně?" Ptal se nesměle starý Piatníček bylikáře Meruzelky.
.
.
.
.
.
.
Speciální bonus pro JV Kinga Rucolu (NnZV) za vyčerpávající odpověď http://tlustjoch.blog.cz/1412/p298#114494742
.
.
(Obé z TlusŤjochovy sbírky pohlednic).
Poznámka: Ne, dívka na obrázku není sl. Rákosy.
Sl. Rákosy: Viz např. http://tlustjoch.blog.cz/1201/e42
Slovníček:
Toast = toast; připíjet (na zdraví komu, na co); přípitek (proslov i činnost); topinka; krasavice; opékat (chléb); hřát;
Toast oneself = hřát se
toast-master = ceremoniář při hostině.
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Na první pohlednici bonusové z druhé strany stojí nápis "Seminář - kuřáci dýmek". Určete tedy vedoucího semináře. Proč někteří frekventanti nemají dýmky? Pomocník golfisty zove se "caddy", jak se říká pomocníkovi kuřáka dýmky?
B) Kdo to byl Howard Chandler Christy?
C) Přeložte do angl. "Ceremoniářův přípitek opékané krasavici" za pomoci slovníčku výše.

E87

6. prosince 2014 v 13:55 | TlusŤjoch |  Elegie čili kocůrovy žalozpěvy
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Potůček pod policejní akademií (dno), Praha - Lhotka, léto 2014, výřez.
Rmut: v pivovar., tekutina vyrobená ze sladu a vody, z níž dalším vařením připraví se mladinka (Malý Ottův slovník naučný).
Gól: Goal.
Goal: Branka (brána i gól, sport.); cíl; gól (sport.); mezník; střelit branku (www.slovnik.cz).
Gól: Branka.
Branka: Malá brána.
Brána: Vchod do hradu neb hraženého města (Rankův slovník všeobecných vědomostí).
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické - mávání kruhem a čtvrtkruhem:
.
.
Foto: Praha, Vltava, Smíchoff, léto 2014.
.
.
.
Sekce de Kly:
.
.
.
Super: príma (hovor.); přespočetná věc; velejemný tovar (nejlepší kvality); špičkový (příd.jm.) ; báječné (příd.jm.); správce (podst.jm.); extra; výborný; statista; člen komparsu; - prima; senzační; čtverečný; fajn; nadbytečné zboží; nadmíru kvalitní; nežádoucí zboží; uper - plošný; přebytečná věc; přebytečný člověk; přespočetný; nad- (prefix); - pře- (prefix).

Cast: hod; odsoudit (k pokutě); odstín; otisk (zkameněliny); propustit (vojáka); rys; shodit (parohy); spolupracovníci na filmu (film.); svléct (kůži); vlastnost; vyřadit (koně); sádra; odlévat; vrhnout; betonovat (slov.); obsazovat; obsazení (div.); odlít; odlitek; prolít; přetypování; ražení (osoby); vlasec; cast a ballot - hlasovat; cast a net - rozhodit síť; cast a spell - vyvolat kouzlo.
.
.
.
SpQ - Kronika 1904:
.
.
.
.
Ouloffky antikvární aneb další zpráva o KKKb:
.
.
Napsal: Sl. V. Jelínek. Po přečtení bude odeslána někomu z KKKb /Klub konzumentů knižního braku - práva a povinnosti : 1) Louskej škváru 2) Šiř brak (první zmínka viz http://tlustjoch.blog.cz/1210 ; další např. http://tlustjoch.blog.cz/1211/pr82b). Zájemci o knihu či členství nechť se hlásí v komentářích či ve zprávě autorovi/.
.
Kniha "Zvířata a lidé v džungli" (viz http://tlustjoch.blog.cz/1411/e86) odeslána Cirrat; Gumoví muži od E.Wallace putovali k Sikarovi.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Přeložte s pomocí nápovědy pod de Klíkem slovo "SUPERCAST".
2) Kdo to byl Wilibald Yöring? Co o něm víte?
3) Proč ministr orby odmítl obchodní zahradníky?
3) Trénujte střílení gólů a vystřihejte se vlastňáků.
.
.
.
Zpráva pro KLTP (Klub luštitelů tlusťjochových pixliček):
.
Novoroční křížovka byla právě vytvořena s ilustrací Quickové - distribuována bude příští týden.
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své velkodušnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjevena má býti A) Svoboda či B) Šibřinky sokola pražského.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Quickové
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Rmut? No offžemže," brumlal si filosof Schwestka-Modřanský v hostinci "U Váhy".
"Bol, smutek?" Rýpal do něj fotograf Tamchyně.
.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Vybete si jednu z postav táhnoucí Svobodu a charakterizujte ji.
B) Co se stane s čekuládou? Konzumuje Svoboda čekuládu?
C) Popište největšího tahouna.
.

Pr88

4. prosince 2014 v 17:17 | TlusŤjoch |  ProJEKty
.
.

Uhlobaron Pück a Mouřenka aneb prokletí betaverze.
/Vybočující fikce s proměnou/
.
"Uhlobaron Pűck ten zával utajil, pochopitelně," utrousil tajný rada Le Praide.1
"A že tam zařval člověk, nikoho nezajímá."
.
Tma houstla tichem.
Čas ztrácel pulz.
Zpomalený dech vábí ty, co nejsou vidět.
Nemají oči, ale zří, nemají obrysy, ale jsou.
Jsou za tebou a ať se otočíš kamkoliv, vždycky jsou ti v zádech.
Negací zla je prázdno, neboť v každém zlu je dobro a v každém dobru zlo.
Čas a prostor se proplete v jedno tělo, které ve smyčkách pohlcuje sebe sama.
A z krve přetrvává jen lepkavost cukrové vaty, té, co ti na pouti kupoval děda s plnovousem kormidelníka z pirátského komiksu.
Ten, co tě na kolenou houpával s tou tichou, mručivě znepokojivou, vábivou melodií dálek.
Já jsem tvá kolébka, dobrý horníku Magdone, já jsem tvá kolébka, kolébka z dřeva lipového.
Orosené okénko už nejde setřít. Cesta gamma tunellem je u konce.
.
S lupnutím v kříži se slastně protáhla. Konečně.
Koboldův krompáč prorazil stěnu.
"Takhle se líhnou motýli," pomyslela si.
.
"Tak ta černoška s mandlovejma očima, co způsobila rumraj v Bartovské harendě," pravil tajný rada Le Praide k lékárníkovi Vondrouškovi, "byla prý úplně nahá. Až na tu jantarovou čelenku ve vlasech. Četníci poslali pro Pücka, pochopitelně, šak chlopi říkali, že vylezla z jeho štoly, ze Štramberky (Štameberova růra). Nechal ju vodvízt do sanatoria k Machatému."
"Prasák jeden," ulevil si lékárník a zapil to absintem z vlastních zdrojů a oči se mu leskly, jak si představil to nahé, pružné, lesklé, ebenové tělo, zmítající se pod proudem skotských střiků.
.
Voda.
Chladivá, stříbrná, voda. Chladivá, stříbrná, životadárná voda se jí rozstřikovala o lopatky.
Měla chuť radostně se hihňat.
"U slatiny, která mne zachovala, jak blažená ta voda jest."
"Dost, vy idiote," zahřímal uhlobaron Pück na doktora Machatého, "odveďte ji na vanderbótku." Renomovaný psychiatr jen s nevolí zavřel přívodní kohoutek a zprudka odhodil hadici stranou jako rozmařilé, vzdorovité dítě, když ho maminka kárala, aby těm mouchám už ta křidélka netrhal.
.
Varderbótka, původně arabský al-tán pro poutníky a potulné komedianty, kterou Dr. Machatý nechal přestavět ve výstavní domek v secesním stylu, vždy příznivě působila svým okázalým interiérem na psychiku prominentních pacientů z vyšších vrstev a uhlobaron Pück na to hrál. Tapisérie, kterou zbohatlý psychiatr nechal vyrobit u siamských tkalců, znázorňující utrpení kuřáků opia, jenom celý dojem podtrhovala. Za těžký peníz, pochopitelně, jak s oblibou a trochu závistivě dodával lékárník Vondroušek.
.
Bez cavyků si hodila nohu přes nohu a doktor Machatý bezostyšně zaslinil. Uhlobaron Pück kázal přinést šampaňské. Tak trochu takové šachové zahájení jako z příruček pro samouky.
"Hledám jednoho pošetilého, vrtošivého staříka," pravila, jako by mu viděla do hlavy.
"Lenin je v Ječný," pokusil se trapně doktor Machatý o vousatý vtip.
"Toho doktora kat aby spral. Budu jí říkat Mouřenka," těkaly nepokojně myšlenky uhlobaronovy útulným salonkem.
Uklidňující kolotání bublinek šampusu uťal vpád asistenta A12 , který přinášel Dru Machatému z laboratoře výsledky krevních testů.
"Cože? Lykopodin, klavatin, klavatoxin…"
Psychiatrův údiv přerušil příchod asistenta A3, který táhnul ohromný puget temně rudých divokých růží.
"Od magistra Vondrouška," pravil s úklonou.
"Toho magistra mi byl čert dlužen," rozkatil se uhlobaron Pück.
"Růže je inkrustovaný oheň," poznamenala Mouřenka a usmála se.
Asistenti A1 i A3 opustili s úklonou vanderbótku.
.
"Chtěla bych navštívit duchovního," zažadonilo ebenové děvče.
"Oddáme se?" Zajiskřilo uhlobaronovi v očích.
"Jak čemu," poloušklíbla se Mouřenka na půl koutku.
.
"Faráře Vomáčku málem vomyli, když mu ta černá cácorka vstoupila do jeho svatostánku," sdílel nejčerstvější novinu tajný rada Le Praide u sklenky mělnického.
"Vystříkal na ňu celou kropenku, jeho posedlost vymítáním ďábla je příslovečná," dodal magistr Vondroušek.
.
"Kde je?"
"Kdo?" Tázal se farář Vomáčka a potajmu se pokřižoval.
"Bůh, ten vrtošivý stařík."
"Odstup, satane," zahřímal kněz a pozdvihl kropáč.
Země se však neotevřela, aby si peklo vzalo toho antracitového rouhače, takže to černé stvoření mohlo pokračovat ve svých, navýsost kacířských otázkách.
"Obvykle sedával na obláčku3, když tvořil, nebo když měl vizi," pokračovala Mouřenka,
"tak tedy, kde je?"
Svěcená voda jí příjemně osvěžovala tváře, leč odpověď na její otázky stále nepřicházela.
Vomáčka sveřepě mlčel a uhlobaron Pück myslel jen na to jedno.
"Odpověz, servismene, mám na to právo, jsem jeho dítě."
"Ježíš byl J e h o dítě." Vzkřikl farář zaníceně, až se mu ta velká Jéčka vzpříčila v hrdle, takže se krapet zajíkl.
"Ježíš byl robot android (robot & roid) třídy cybertutor, zrovinka jako Komenský," zdvihla poučně Mouřenka prst, "ale to sem nepatří."
"Ježíši," pokřižoval se uhlobaron Pück, protože technice nerozuměl a Čapka neměl rád. Dostal z něj při zkoušení čtyřku od té čarodějnice, co ji měli na literaturu.
"Jsem beta verze stromu života, praplavuň poznání, vzorec všehomíra, stvořená k…"
.
Tok jejího plamenného projevu zastavil příchod udýchaného asistenta A5.
"Od doktora Machatého," pravil a předal uhlobaronovi dvacetistránkovou, hustě popsanou sjetinu plnou chemických vzorců.
"Je to plavuň," dodal spiklenecky, nicméně při letmém pohledu na Mouřenku tomu sám nevěřil.
Uhlobarona Pücka opustily chlípné myšlenky, leč napadlo ho, že by mohl znalostí Mouřenky využít ve prospěch svého uhlobyznysu.
I když, zavířilo mu hlavou, sdílet lože s tisíciletou bylinou by jistě znamenalo vstupenku do Guinessovy knihy rekordů. To by, panečku, byla pro revír reklama. A hned s tím na fejsbůk, to by se lajky jenom sypaly.
.
"Tak to prej práskli Pückově ženě," chechtal se tajný rada Le Praide, "že se s ňou slézá ve vanderbótce…"
"Plavuň je nepostradatelná při zánětech jater," zadumal se magistr Vondroušek a nechal poslat do varderbótky další puget, tentokrát plnou stovku nachových růží.
"To tělo musím mít za každou cenu," dodal v duchu.
.
"Nechal jsem ti zapojit ty kompjůtry, jak´s chtěla," řekl uhlobaron Pück a noblesně políbil Mouřenku na klenbohrbí její šíje. Voněla po lesních mravencích, po velkých, lesních, černých mravencích s pikantní kyselostí.4
Netrpělivě jej odstrčila a hmátla po myši. Hekla bleskurychle dva, tři programy, vylepšila funkcionalitu skeneru a začala číst mezi řádky.
"Ani nevíš, co koboldů máš v revíru," špitla mimoděk, spíš k sobě než k uhlobaronovi, "ale Bůh se v šachtách neskrývá, odjakživa trpěl klaustrofobií…"
.
Asistent A3 přinesl kódovanou depeši a cvaknuv podpatky5, předal ji Pückovi.
"K čertu, musím dolů do dolů," rozlítil se uhlobaron a to ještě netušil, že depeše byla fingovaná. Jeho ženou, jak jinak.
.
"Ukládat si přístupová hesla do pravého horního šuplíku, to není zrovna rozumné," podotkla Mouřenka.
Její štíhlé, pružné prsty se zase rozjely po klávesnici jako letní vánek.
Četla mezi řádky a celou svou bytostí vstřebávala informace.
A hrůza jí vibrovala páteří.
Společnost Golden-space-device zastavila projekt X-to-X (Země) a programátoři včetně Boha byli přesunuti na Tau Centaury, zůstalo jen pár bezvýznamných kodérů, testerů, záplatovačů a trubadúrů6.
"Včil mudruj," povzdechla si po moravsky, "svět ještě není doprogramovaný a Bůh je v čudu. Mám ho následovat, jak se káže v bibli7, nebo se pokusit dotáhnout ten projekt do konce sama? Ale stojí mi ti lidé za to? Toť dilema."
.
Položila si unaveně hlavu na klávesnici a upadla do tíživého, trudomyslného polospánku.
A tak neslyšela poměrně hlasité vrznutí dveří8 a syknutí "Tiše, ty debile" a ani nezaregistrovala čtyřlístek zakuklenců, který se dveřmi protáhnul jako jeden muž.
Až dřevorubecká sekera námezdního zabijáka z Podkarpatí, která se jí zasekla s mlasknutím do týla, ji probrala.
"Drvoštěp? Ti by se přeci v sedmém levlu vyskytovat neměli," bleskla jí hlavou poslední myšlenka.
.
Sekali a rubali, sekali a rubali, profesionálně a bez emocí a bez lítosti.
Sekali a rubali, až třísky lítaly. Jantarová čelenka se rozlomila vedví pádem o podlahu, když sekera zasáhla ledví9. Fragmenty zkamenělé pryskyřice se zakutálely až pod otoman. Pod otoman, od nějž si uhlobaron Pück tolik, tolik sliboval.
.
Zbytky těla, stélky a žilky, sporofyty a výtrusnice sebranka lotrovská smetla a zabalila do plastového pytle.
"Ekologický tříděný odpad," zažertoval jejich náčelník, poměrně odpudivý týpek.
Vyplatil své soudruhy, hodil si objemný vak na rozsochatá ramena a temnými uličkami kvapil do apotéky lékárníka Vondrouška. Magistr si už bude vědět rady, jak se zbytky naložit.
"Že by do lihu?" Zauvažoval nahlas.
"Samozřejmě, jede v tom s Pückovou, jak už to na takovém malém městě bývá, to by mne zajímalo kolik mu dala a jestli mu dala…" Pokračoval v přemítání, "…a starej Vomáčka, ten farizej tomu požehnal, neboť černá ovce musí býti ze stáda vyvržena."
"Není nad městskou smetánku," odplivnul si padouch, pamětliv sociálních rozdílů.
.
Starou Pückovou hryzlo svědomí a hamižnost dohromady.
"Měla jsem použít spíš ty červotoče, bylo by to sice pomalejší, ale levnější a ekologické a beze svědků," lamentovala, "a ty jednosměrné letenky do Ameriky jsou nekřesťansky drahé…"
.
"Říkám vám, že byla poblouzněná, poblouzněná ďáblem. Měla brouky v hlavě," tvrdil Dru Machatému farář Vomáčka u demižónu mešního vína, žmoulaje tajně odpustky v dlani.
"Odjela prý do Ameriky, k mormonům, povídá se," utrousil psychiatr, "škoda, býval bych ji rád léčil, je to rozhodně zajímavý případ."
"To nové živočišné uhlí od pana magistra Vondrouška je při kocovině neocenitelné, vskutku neocenitelné," pochvaloval si tajný rada Le Praide.
.
Úlomek jantaru, an zapadnul pod otoman, se rytmicky rozklepal, převrátil se a s lupnutím puknul jak na podzim kokoška pastuší tobolka. Fosilní brouk setřásl ze zadečku zbytky pryskyřice, makadly opatrně prošmátral okolí a rozvážně klikatou chůzí vydal se na průzkum. Šňůra, jak je všeobecně známo, vždycky někam vede, elektrický kabel ho přivedl až ku skeneru. Lesklá skleněná plocha ho neodbytně lákala svou vyzývavou hladkostí. Jen tak se trochu sklouznout. Zaváhal jenom na chvilku, vstoupil a skener ho s vrněním pohltil. Medově žlutý amber bug, nastoupil pouť sítí hrdě zvanou Internet, jak mu velely jeho pradávné instinkty. Putovat a žrát. To mu bylo dáno do vínku tím starým, laskavým, vousatým kmetem.
.
Text na fingované pohlednici od Mouřenky z Nového Jorku, ve kterém pisatelka prosí všechny P.T. dobré muže z revíru, aby ji odpustili, a sděluje, že už se nikdy nevrátí, neboť roll back není možný, protože nikdy nebyl pořádně naprogramován, už uhlobaron Pück četl ve slabém, mihotavě čadivém světle petrolejky.
.
Amber bug se prokousal k jádru a rozmnožil se.
Uhelný prach se zkoncentroval v ovzduší a zastínil slunce10. Síť trafostanic se navzájem vyzkratovala. Akcie svíček & luceren strmě vylétly vzhůru. Noc nastoupila na trůn a sůvy jí pochlebovaly. Tunel Blanka osídlili netopýři.
.
Koboldové, ti tichošlápci z nočních směn, vidí ve tmě secsakra dobře a jejich krompáče jsou hrozivě ostré.
Konec konců byla přeci jejich princeznou a modlou, která z minerálů povstala.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Jeho podřízení vyslovovali radovo jméno za jeho zády posměšně jako Lepra jde.
2 Bezvýznamní asistenti byli v té době označováni pouze písmenem a pořadovým číslem.
3 Blíže viz Clouds modeling for VR application.
4 Archegonia plavuní dokáží v jistých situacích vylučovat kyselinu citrónovou.
5 Jeho předkové byli pruští důstojníci (pozn. životopisce)
6 …a Karel Gott (zdroj: bulvární plátek Hr. Rom)
7 Zde je míněn manuál programovacího jazyka Java pro pokročilé.
8 Reklama na bezpečnostní dveře byla cenzurou vyňata.
9 Rým: "Sekerou vedví rozetnu ti ledví." použil básník Diembicki ve slavném eposu "Mordýři a Břichopásci".
10 Jen občas problesklo "boží oko" jako vodoznak podpisu autorova. (Džej Džej, tisková mluvčí Ochranné Unie Developerké /OUD/)
.
.
.


.
Hodnocení:


Sikar

Celkový dojem: 9/10
Jazyková úroveň: 8/10
Slohová úroveň: 9/10
Celkový počet bodů: 26/30

Jeden překlep, jedna gramatická chyba, jedna špatná interpunkce a následná velikost písmene u dialogu. To jsou všechny jazykové chyby, které jsem našel.

Oceňuji minimalismus, s jakým je to napsané. Ani slovo navíc a přesto víme vše. Ačkoliv bych pochyboval, že by to literární teoretici za new weird považovali, je to dostatečně podivné a novátorské, aby to alespoň z mého pohledu prošlo. Dále musím ocenit, že se jednalo o text humorný. Tváří se, že nemá hlavu a patu, ale on to oboje má, na patách stojí pevně a hlava očividně přemýšlí. Zkrátka a prostě, kladné hodnocení.David P. Stefanovič


Celkový dojem: 8/10
Jazyková úroveň: 9/10
Slohová úroveň 8/10
Celkový počet bodů: 25/30


Podobné legrace se buď zamotají ve vlastním (ne)smyslu, nebo sice přinutí čtenáře ke spolupráci, ale vydají mu o to sladší ovoce. Prokletí betaverze si zábavně pohrává se samotnými základy new weird, něco by mohlo říkat jasněji, ale i tam, kde čtenář tápe, jej nad vodou drží zábavnost čteného. Ač by si šlo ještě mnoho hrát a šperkovat, tímhle směrem jo…


Jurinko


Celkový dojem: 7/10
Jazyková úroveň: 9/10
Slohová úroveň: 6/10
Celkom: 22/30


Jo-jo. Klasika. Forma vycibrená (až precibrená), obsah by tu konečne aj bol, ale stále je hlboko v poli porazených. Forma dominuje, autor sa stopercentne pri písaní výborne bavil, len škoda, že sa až príliš rád smeje na svojich vlastných vtipoch. Čitateľ je druhoradý, skutočným dôvodom tvorby zostáva fascinácia sebou samým a ironický úškľabok nad všetkým ostatným. Brať čitateľa (a vlastné dielo) aspoň trochu vážne a je to paráda, ktorá môže smelo konkurovať tomu najlepšiemu zo svetovej literatúry. Takto je to ale stále iba vedro potenciálu, ktorý autor naplno nevyužije iba preto, lebo sa mu nechce, radšej ho nastraží nad dvere a vykydne na hlavu prvého, kto nimi prejde. Na scifi.sk by som dal 7 bodov.


Cirrat


Celkový dojem: 9/10
Jazyková úroveň: 9/10
Slohová úroveň: 10/10
Celkem: 28/30


Jak to, že (pra)plavuň povstala z minerálů?
Děkuji za děj, spád, popisy, new i weird.
Trošku zamrzely místy ulítlé čárky a dvojité mezery, skvělé byly naopak poznámky pod čarou!


Lucie Procházková


Celkový dojem: 7/10
Jazyková úroveň: 9/10
Slohová úroveň: 7/10
Celkem: 23/30


Řádkování!!! Bylo to srozumitelné, čtivé a dějově zajímavé. Jazykově velmi dobré, možná bych se obešla bez těch přechodníků, ale za chybu je nepovažuji.


Tereza Temnářka Matoušková


Celkový dojem: 10
Jazyková úroveň: 10
Slohová úroveň: 10
Celkem: 30


Mám dojem, že jsem během prvních třech vět poznala autora. Nebo ho někdo sakra dobře napodobuje. Původně jsem chtěla hodit do škatulky celkový dojem "mimo všechny kategorie", ale pak jsem si uvědomila, jak mě toto setkání se starým známým jazykově a slohově vymazleným mindfuckem, po všech těch nedomrlých povídkách potěšilo. Až mi slzička ukápla.Sussanah


Celkový dojem: 10/10
Jazyková úroveň: 10/10
Slohová úroveň: 10/10
Celkem: 30/30


Opět skvělé dílo. Jazykové hříčky, poznámky pod čarou, prostor pro vlastní představivost. Jsem šťastná za takové texty.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Vrátí se vousatý kmet, aby to tu doprogramoval?
2) Nakreslete vanderbótku.
3) Popište léčivé účinky plavuně. Jak by Mouřenka dopadla, byla-li by pravrbou?
.

P297

2. prosince 2014 v 15:15 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Praha, sítě golfofiště Braník, nedatováno, Tlusťjochůff archiff ÚÚ (úložiště útržků).
Šál: (srov. Š á t e k), širší nebo užší pruh vlněný, hedvábný (např. z barevného crêpe de chine), také pletený nebo háčkovaný, sloužící k zahalení hlavy, krku nebo jen místo nákrčníku (vázanky). Jednobarevný tkaný zdobí se aplikací nebo vyšitím (Domácí vševěd).
Líh léčivý: Kafrový, mýdlový (spiritus saponatus), mravenčí (spiritus formicarius), resorcinový, salicylový jest prostě l., v němž různá léčiva nebo prostředky tření při masáži usnadňující nebo léky k vetření do kůže určené jsou rozpuštěny nebo vmíchány (Domácí vševěd).
Líh ve výživě:
(Domácí vševěd)
.
.
.
Tlusťjochovy novodobé pranostiky:
.
.
Pranostika podle osobní zkušenosti Mika Nellida:
"O svaté Jitce
vyhýbej se pitce."
Pranostika pro povaleče:
"Na svatou Jitku
lež na peci v klídku."
.
.
.
Zpráva o šnečí poště - Listy z prahy MMXIV:
.
.
Foto: Praha, cyklistická stezka v Podolí, Tlusťjochůff archiff.
.
.
.
SpQ - Kronika 1904:
.
.
První zmínka o američanovi Perdikarisovi viz http://tlustjoch.blog.cz/1411/p296
.
.
.
Oznámení abonentům Tlusťjchových pixliček (křížovek):
.
Během adventu bude omezeno zasílání pixliva vzhledem k předvánočnímu chaosu a vyčepanosti.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Uštrikujte (utkejte) šál pro Cyberštamgasta. Jakou aplikací ho vyzdobíte?
2) Je výraz"krýgl" používaný pro půllitr odvozen od jména dr. K.Kriegera v článku výše?
3) Co víte o německém Sulfrainu?
.
.
.
Bonusy a jiná korumpovadla charakteru:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve svých slovutných komentářích rozhodnouti ráčí, zda vyjevena má býti A) Roznašečka či B) Kuřáci dýmek.
TlusŤjochff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Qiuckové.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Kafrový líh, pravíte?" Podivoval se fotograf Tamchyně nad podivnou tekutinou, kterou k Žíznivému jelenovi přinesl bylinkář Meruzelka.
.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
Dodatečné otázky úkoly:
.
A) Proč je roznašečka v bačkorách?
B) Objasněte, co za článek je v Národních listech, že chce četník celé vydání zabavit.
.