"Rozbil jsem mu hlavu šutrem a od té doby se tak nějak známe" (VENCA DG)

Leden 2015

Š49

30. ledna 2015 v 13:56 | TlusŤjoch |  Šlehy a štulce
.
.
Technická data:
.
.
Foto: Praha, pomezí Braník/Modřany, námraza na ohořelém prknu, prut v pozadí, odbarveno, prosinec 2014.
Klintelismus: Činnost vedená ve prospěch klinta.
Klint: Klient bez "e" /tzn. neelektronický/.
Much: Angl., hodně čeho; mnoho čeho; množství; skoro; téměř; moc (2. p., hodně); mnohem; zdaleka; velmi; často; velká část; much as - v jakémkoli množství (přísl.).
Moucha a sosák:

(Přírodopis živočištva pro vyšší ústavy, učitelstvo a přátele přírody vůbec se zvláštním zřetelem k biologickým vztahům přírodním sepsal professor Dr. Otto Schmeil v Praze 1906; dle 12 vydání za předsednictví Al. Krčmáře, c.k. okr. šk. inspektora upravila komisse učitelstva škol. okresu pardubického) - též viz výňatek v http://tlustjoch.blog.cz/1412/g17.
Dream loader: Zavaděč snů. Jiná fáze projektu viz http://tlustjoch.blog.cz/1501/e89
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické:
.
.
.
Foto: Praha Modřany, prosinec 2014.
.
.
.
Zpráva o šnečí poště (snail mail):
.
.
Foto: Praha - Smích off, poblíž vlakového nádraží, leden 2015.
.
.
.
SpQ - Kronika 1904:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Rozviňte souvětí: "Moucha je tu a počíná již také hodovati." Použijte razítka podobné sosákům.
2) Kdo je to trapista?
3) Znáte i další význam slova "klint"?
.
.
.
Bonusy a lákačky:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve svých slovutných komentářích rozhodnouti ráčí, zda vyjeveno býti má A) Upřímně či B) DTJ.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný jest udělen všem, kteří budou pokračovat v popisu činglišmena v komentářích http://tlustjoch.blog.cz/1204/e50
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Přísavný měchýřek na nohách much větší má přilnavost ku sklu půllitru nežli kupříkladu vaše rty, Jimeschi," poučoval osazenstvo hostince u Váhy student Josef Nepivoda. Toaletářka ve výslužbě Zieghofferová (viz Fredy K. - http://tlustjoch.blog.cz/1107/s7#91923398) smála se tomu nevěřícně.
.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Vyberte jednoho z mlsných kocourů a charakterizujte jej. Jaká byla jeho pozice v týmu?
B) Co má druhá cvičenka sedící v třetí řadě zprava na stehně?
C) Odkud pocházejí kůže v popředí? Objasněte jejch význam pro DTJ. Co z nich bude ušito?
D) Povšimněte si vzorných pěšinek na hlavách cvičenců. Kdo je autorem výroku "Pozor na pěšinku"?
.

E90

25. ledna 2015 v 15:15 | TlusŤjoch |  Elegie čili kocůrovy žalozpěvy
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Plamen v domácím krbu, prosinec 2014, u bráchy.
Variace: Nouzový řádek přesunout až na konec.
Poznámka: Všechny eurohlavolamy uvedené v poklesslosti jsou v souladu se směrnicí eurokomise pro rozvoj duchaplnossti a se směrnicí pro pojídače vtipné kaše.
Rum: Kubánský.
Kantýna: Filosofická studovna pojmenovaná podle velkého německého myslitele Immanuela Kanta.
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické - mávání zhasnutím:
.
.
Foto: Praha - Lhotka, leden 2015, jitro, těsně poté, co pouliční lampy zhasly.
.
.
.
Sekce de Kly:
.
.
Foto: Praha - Braník, leden 2015.
Slovníček:
valve - ventilek (podst.jm.); šoupátko; ventil (záklopka); klapka; elektronka; výbojka; lampa; chlopeň (srdce, škeble).
irrigation - závlahy (eko.) ; zavlažování; zavlažovací; zavodnění; zavodňování; nálev; závlaha.
.
.
.
SpQ - Kronika 1904:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Ventilujte zavlažením. Čím by zavlažoval Cyberštamgast? Čím ventilujete vy?
2) Kdo to jsou Hererové?
3) Jaká je maximální denní dávka vtipné kaše pro jedince s IQ < 50 podle směrnic EU? Diskutujte.
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své neskonalé velkodušnosti rozhodnouti ráči, zda vyjeven býti má A) Hasič či B) Upřimně.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Jagovi za kašlajícího zebua (viz http://tlustjoch.blog.cz/1501/dd040#114760021)
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Žluč? Ta podporuje vstřebávání tuků," meditoval na prorostlým bůčkem tajný rada Vandlíček v hostinci U Váhy.
.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Komu patří srdce na obrázku? Jsou hasiči srdnatí?
B) Proč má stříkající hasič naraženou helmu hluboko do očí?
C) Porovnejte teplotu srdce a teplotu vody. Nemůže dojít k roztržení chlopní?
.

DD040

22. ledna 2015 v 18:35 | TlusŤjoch |  DODATKY a DOPLŇKY
.
Kurzy uwologické:
.
.
.
Foto: Praha, Modřany, prosinec 2014, led, vajgl, odbarveno, zatóněno.
.
.
.
Sekce de Kly:
.
.
Foto: Praha, Braník, prosinec 2014.
.
.
.
Dodatek k roku hlemýždě - zahrada šneků:
.
.
Zaslala Oby(https://obyinontario.wordpress.com/); autor Silvinka.
.
.
.
Dodatek ku trati KARLÍN - MALÁ STRANA (viz http://tlustjoch.blog.cz/1501/p303) aneb ouloffky antikvární:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic)
.
.
.
TlusŤjochovy cintáty:
.
Hovoří-li někteří politici jménem lidu, míní tím lidem svá bankovní konta.
.
.
.
SpQ - Kronika 1904:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Dožene muž tramvaj a naskočí? Jaká bude reakce průvodčího?
2) Jmenujte rostliny pícní.
3) Vymyslete alternativní název pro "mávání ala kouřící kůň".
.
.
.
Bonusy a lákadla:
.
Jak je už tradice u doplňů a dodatků, nechť sama P.T. ctihodná obec čtenářská sama ve svých hlubokomysných komentářích navrhne, jaký bonus by vymeten měl býti.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Rostliny pícní?" Ptal se starý Piatníček zelináře Rapoticze, zatímco starý nahluchlý Pastucha, domnívaje se, že slyšel "se picni", odešel uraženě na toalety.
.
.
.
.
(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlenic).
Je to zimní tématika, jak bylo požadováno.
.
.
.
Spešl recept pro JV King Rucolu NnŽV - královská vejce aneb odměna za časté komentáře:
.
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Jmenujte všechny tři vrcholy (pro JV KR NnŽV to bude hračka i bez poradců).
B) Proč je na pohlednici zmínka o vinném zahradníkovi (Weingärtner)?
C) Zadělávejte ředkvičky.
.

E89

17. ledna 2015 v 11:29 | TlusŤjoch |  Elegie čili kocůrovy žalozpěvy
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Praha - Braník, leden 2015, výřez, zmrzlá kaluž na chodníku, cyklus Hádání z ledossedlin.
Rozbor ledossedliny: Zřetelný obraz ledošneka (Ice snail) s vypoulenou bulvou a silně vyvinutou hlavohrudí značí, že to v lednu půjde ztuha, ale půjde to. Vyhnout se chemickým posypům a sypat ptáčkům.
Braník: Viz Lomografie v článku http://tlustjoch.blog.cz/1102/a31
Spredšít: Viz Spreadsheet.
Spreadsheet: Tabulkový procesor - program zpracovávající informace zapsané na virtuálním listu, archu. V jednotlivých pozicích čili buňkách mohou být uložena data jako konstanty nebo jako vzorce. Na místě každého vzorce se zobrazuje na listu jeho výsledek. Dnes jsou integrovány do kancelářských balíků (Wikipedia).
Hypnos:
(Fr. Ruth: Bájesloví řecké i římské, 1898; další ukázka viz http://tlustjoch.blog.cz/1301/p247)
Poznámka: Možná jsem tu už něco takového uveřejnil, ale fukce "Hledání" Blogu není příliš dokonalá...
SprejMadona branická:
.
.
(Foto: Spejkresba, zeď u tramvajové trarti v Braníku).
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické:
.
.
Foto: Smích off - lihovar, leden 2015.
.
.
.
Sekce de Kly:
.
.
Foto: Praha, Smích off, leden 2015.
.
.
.
Dodatek k roku H[lem]ÝŽDĚ - lepá šnekyně.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
SpQ - Kronika 1904:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Proč se obecní rada zdržela veškeré oslavy? Dodržel by Cyberštamgast usnesení rady nebo by slavil sám?
2) Popište krále českých chrápačů. Podporuje pivo chrápání?
3) Je roucho Ker z moiry?
4) Rozeberte ledossedlinu po svém.
.
.
.
Bonusy a jiná korumpovadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své neskonalé velkodušnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven má býti A) Pražský divadelní program či B) Upřímně.
Tlusťjochůff dekret trohlasný pro tento článek odělen opět Lamilce (http://tlustjoch.blog.cz/1501/p303#114718205)
.
.
.
Pro Fredyho:
.
Starý Hron zapisoval si do sešitu chrápající štamgasty a zkoumal závislost mezi počtem vypitých piv a intenzitou chrápání.
.
.
.
POZOR: Hlasujte ve velké bublinové soutěži: http://www.lojzojago.eu/text-velka-bublinova-soutez-11-dil/
.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Uveďte jméno Múzy na obrázku.
B) Co drží jinoch v ruce levé a co v pravé a proč?
C) Jakou další péčí slul ještě Český reklamní podnik?
.

P303

13. ledna 2015 v 19:57 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Zamrzlá kaluž, Modřany, prosinec 2014, výřez, zatóněno.
Pazderna: Ves v rakouském Slezsku, okres Frýdek, s 400 českými obyvateli (Velký lidový slovník naučný; 1910).
Konopí: Konopě = druh rostlin z čeledi kopřivovitých. Předůležitá tato rostlina pochází z Východu, pěstuje se u nás také ve velikém množství. Olejná semena jsou oblíbeným ptačím zobem (Všeobecný slovník rad pro každého).
.
.
.
Zpráva o šnečí poště - koláž z proužku ze staré kostky cukru:
.
.
.
.
Sekce de Kly:
.
.
Foto: Někde v Praze, TlusŤjochůff archiv.
.
.
.
Listy z Prahy:
.
.
Foto: Praha, TlusŤjochůff archiff.
.
.
.
Ouloffky antikvární aneb přírůstek do KKKb:
.
.
.
Po přečtení bude odeslána někomu z klubu KKKb (Klub Konzumentů Knižního braku); práva a povinnosti : 1) Louskej škváru 2) Šiř brak (první zmínka viz http://tlustjoch.blog.cz/1210 ; další např. http://tlustjoch.blog.cz/1211/pr82b).
Zájemci o členství či o knihu nechť napíší svoji poštovní adresu do zprávy autorovi.
.
.
.
SpQ - Kronika 1904:
.
.
.
.
Plénootázky a pléno úkoly:
.
1) Objasněte pojmy mědlice, trdlice a chrástačka.
2) Debatujte o nosovkách.
3) Co je to propaedeutika?
4) Popište pracovní náplň inspektora tabákové režie.
.
.
.
Bonusy a lákačky:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své spanilomyslnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven má býti A) Muž s olejničkou či B) Upřímně.
TlusŤjochůff dekretet trojhlasný pro tento článek udělen jest Lamilce (http://lamilka.blog.cz/)
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Ty prase z pazderny," zařval tajný rada Vandlíček na nebohého pikolíka v restauraci "U Žíznivého jelena".
.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic - stejná linka jako http://tlustjoch.blog.cz/1412/p300)
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Co víte o Jakubovi Blochovi (viz vývěsní štít). A co vápno Ficher?
B) Vyjmenujte, co všechno opominul muž s olejničkou naolejovat.
.

P302

9. ledna 2015 v 20:29 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Supermakro květu, podzim 2014, výřez.
Chuť: Animo.
Vdolek: S jahodovou marmeládou.
.
.
.
Sekce de Kly:
.
.
Foto: Žižkov, prosinec 2014.
.
.
.
SpQ - Kronika 1904:
.
.
.
.
Zpráva o šnečí poště (snail mail):
.
.
Foto: List na listu, Praha - Smích off, 2014, TlusŤjochůff archiff.
.
.
.
Tlusťjochovy ouloffky antikvární - Kulíkův kalendář na rok 2014- výňatek:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Proč stávkovali porážeči dobytka?
2) Proveďte rozbor básně. Zaměřte pozornost na koblihu.
3) Byl i Cybeštasmgast živen v mládí pivní polévkou? Jak se vám líbí recept na pivní polévku viz http://tlustjoch.blog.cz/1107/a35 ?
.
.
.
Bonusy, lákadla a podpultoffky:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své neskonalé dobrodušnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven A) Sklepmistr či B) Cyklisté VIII.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Růže z Moravy, aby nechodila pozdě.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Nesnáším vdolky," svěřoval se starý Piatníček ruskému malíři Podpolickému v hostinci U Váhy.
.
.
.
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Rozluštěte nápis na sudu.
B) Co signalizují dvě kladívka na zemi?
.

P301

6. ledna 2015 v 21:36 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Zamrzlá kaluž, Praha - Modřany, prosinec 2014, výřez, zatóněno doruda.
Buchta: Maková Povidlová Tvarovová S povidlím.
Čepice: Kuchařská.
Paragán: Parašutista.
.
.
.
První zpráva o šnečí poště v eMeMIksVé roce:
.
.
Koláž: sken proužku ze staré kostky cukru.
.
.
.
Sekce de Kly:
.
.
Foto: Praha - Florec, u zdi bufáče, prosinec 2014.
.
.
.
SpQ - Kronika 1904:
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Kdo to byl Louis-Sebastien Lenormand?
2) Objasněte z čeho pochází slovo "bumbrlíček".
3) Jak si představujete zadýchanou buchtu? Rozveďte.
4) Co v loži obě zvířata dělala?
.
.
.
Bonusy a lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své neskonalé dobromyslnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven A) Sklepmistr či B) Veselá parta.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest všem, kteří si v komentářích http://tlustjoch.blog.cz/0911/p62 objednají pstruha u Slunéčka.
.
.
.
Pro Fedyho:
.
"Hleďme ho, šviháka, jakou panáček čepici," vítal holubáře Prunelku silák Rychetník v hostici U Váhy.
.
.
.
Výzva:
.
Zúčastni se i ty velké bublinové soutěže na http://www.lojzojago.eu/text-velka-bublinova-soutez-11-dil/
.
.
.
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Určete obsluhu gramofonu (klikaře). Jaká muzika bude hrána?
B) Kdo je z party nejveselejší?
C) Kde je špásovný strýček?
.

DD039

3. ledna 2015 v 15:44 | TlusŤjoch |  DODATKY a DOPLŇKY
.
Z LJCafé ( http://www.lojzojago.eu/) mi byl postoupen příspěvek od pravidelné návštěvnice Wicky:
.
.
Koláž: Wicky.
.
.
.
Výňatek z doporučené literatury (viz http://tlustjoch.blog.cz/1412/g17):
.
.
.
.
Dodatečné listy z Prahy:
.
.
Foto: Praha, Smích off, podzim 2014.
.
.
.
Dodatek de sekce dekly od Quickové - Česká Třebová:
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1904:
.
.
.
.
TlusŤjochovy cintáty:
.
Co nesnese papír, to unese menežerůff Excel.
.
.
.
Prohlášení: Ostaní příspěvky od P.T. ctihodné obce čtenářské budou vymeteny jindy.
.
-
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Popište hostinu izraelského pohřebního bratrstva.
2) Koho ještě odpuzuje směs vepřového tuku a sádla?
3) Plavte nohou nahoru.
4) Má být definitivně z nabídky bonusu vyřazen Ženský odbor DTJ?
.
.
.
Bonusy a lákačky:
.
P.T. ctihodná obec čtnářská nechť opěr sama navrhnouti ráčí, co by jako bonus vyjeveno býti mělo.
.
.
.
"Je prý členem pohřebního bratstva," šeptal bylinkář Meruzelka holubáři Prunelkovi, nenápadně při tom ukázav prstem na postavu v černém sedící v koutku hostince U Váhy.
.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
Je to: Protichřipkové (http://tlustjoch.blog.cz/1501/dd039#114640981) - neb je to lék.
Je to: Ledové (http://tlustjoch.blog.cz/1501/dd039#114639381) - Březnické je nejlepší vychlazené.
Souvisí to: S vepři (http://tlustjoch.blog.cz/1501/dd039#114649015) - při přílišné konzumaci.
Je tam: Zvíře (http://tlustjoch.blog.cz/1501/dd039#114641051) - doktor je velké zvíře v parlamentu.

.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Jaká nemoc sužuje nemocného? Kolik piv denně bude předepsáno? Pomohl by granát i vám?
B) Vyjmenujte na jaké nemoci se specializuje doktor. Jaký bere honorář?
.