"Rozbil jsem mu hlavu šutrem a od té doby se tak nějak známe" (VENCA DG)

Únor 2015

P308

28. února 2015 v 16:48 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Viz foto v poklesslosti http://tlustjoch.blog.cz/1502/e92 - druhý výcvak na makro, výřez, zasaturováno.
Stopit: 1) Spotřebovat spálením; 2) míč, sport., ztlumit, zpracovat.
Akum: Hebrejsky pohan.
Akumulátor: Akumulátor je sekundární článek, který je potřeba nejdříve nabít a teprve potom je možné jej použít jako zdroj energie (Wikipedie).
Olovo: Po celém světě se objevující potřebuje se k lití kulek a broků, k slévání kotlů na kyselinu sírovou a ktiskařským písmenkám (Schoedlerova kniha přírody, obsahující v sobě veškeré nauky přírodné, 1870).
.
.
.
Sekce de Kly:
.
.
Foto: Praha, u východu z metra Florenc (trasa "C"), únor 2015, výřez, odbarveno.
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické:
.
.
Foto: Smích off, poblíž nádraží, zasaturováno, leden 2015.
.
.
.
SpQ - Kronika 1904:
.
.
.
.
.
Ještě jeden výňatek z Weignerova kalendáře českých řemeslníků a živnostníků 1913:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Co víte o princovi Radzivilovi?
2) Jak se s poryvem enegie Cyberštamgast vypořádal? Rozveďte. Je nyní CŠ odolný proti Black-outu?
3) Popište interest Cyberštamgastův. A co váš interest?
.
.
.
Bonusy a jiná korumpovadla charakteru:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své neskonalé velkodušnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeveno býti má A) Kousnut psem z minula či B) Restauration Zum Hirschenhof.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Menganě-superženě (viz http://mengano.blog.cz/1502/prerod-v-superzenu), neboť o kousnutí psem ví své.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Olovo? Sekané olovo? Prach a broky, o tom mohu vyprávěti celé dny," vykřikoval myslivec Jech U Žíznivého jelena.
.
.
.
.
.
"Odvolejte svého psa!"
"Nemohu... Zrovinka jsem ho koupil a zapomněl jsem jeho jméno."
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Co myslíte, jaké je psovo jméno?
B) Objasněte, proč byl muž v cylindru psem napaden.
C) Podle jaké módy je napadený muž vyšňořen? Proč se nebrání deštníkem?
.

E92

24. února 2015 v 19:04 | TlusŤjoch |  Elegie čili kocůrovy žalozpěvy
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Praha, Muzeum Hl. města Prahy, sklo průchodu Florenc, únor 2015.
Fuckcoach: Trenér (většinou osobní) nadávání a špačkování.
Koryto: Nádoba pro krmení domácích zvířat.
Bit: Z anglického binary digit - dvojková číslice - je základní a současně nejmenší jednotkou informace.
Bitík: Malý bit.
Strdí: Produkt divokých včel.
Hábit: Dlouhý řeholní oděv.
Habit: Angl. obyčej, zvyk, mrav.
.
.
.
Tlusťjochovy kurzy uwologické:
.
.
Foto: Praha, Braník, u Vltavy, únor 2015.
.
.
.
Sekce de Kly:
.
.
Foto: Praha, Stýblova pasáž, únor 2015.
.
.
.
SpQ - Kronika 1904:
.
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Popište, jak vypadá smýšlení rozhodného Slovana.
2) Napište reklamní slogan na strdí nejlépe veršovaný.
3) Co dělá na Karlově mostě Cyberštamgast? A co vy?
.
.
.
Boonusy a jiná korumpovadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své neskonalé dobrotě rozhodnouti ráčí, zda vyjeveno býti má A) Luftbahn či B) Pokousán psem.
Tlusťjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Almě-Nacidě (http://alma-nacida.blog.cz/)
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Korytnačka jest odvozena od slova koryto," mrmlal si fotograf Tamchyně v restaurantu U Žíznivého jelena.
.
.
.
.
(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Reprodukujte dialog mezi kominíkem a služebnou (pravý dolní roh) či mezi švihákem lázeňským a dívkou s parapletem (levý dolní roh).
B) Objasněte těch 6 koní (Pferde).
C) Co víte o muži s doutníkem z první třídy (pravý horní roh).
D) Letěl by Cyberštamgast takovou vzducholodí? A vy?

P307

21. února 2015 v 10:22 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Vltava (do níž Botič ústí), leden 2015, zmratky břehové, výřez.
Pirát: Mořský loupežník, v Čechách říční.
Trafika: Italsky trafico, obchod; v Rakousku obchod tabákem.
Botič: Viz zmínka v http://tlustjoch.blog.cz/1001/p86
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické - Mávání ostnodrátné:
.
.
Foto: Praha - Smíchoff, poblíž lihovaru, leden 2015.
.
.
.
Ouloffky antikvární aneb co bude posláno v rámci KKKb:
.
.
a ochutnávka:
.
.
Zájemci se mohou hlásiti v komentářích či ve zprávě autorovi.
.
.
.
Sekce de Kly:
.
.
Foto: Praha, Opletalova ulice, únor 2015, odbarveno, oříznuto.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Pojmenujte polobotkový škuner.
2) Co mají společného pirát a trafikant? Může být pirát trafikantem? A trafikant pirátem? Umí kpt. Flint bruslit?
3) Bojujte proti slabosti nervů (viz heslo "nervi mi nervy" popř. "nervy mi nervi").
.
.
.
Bonusy a jiné podpultoffky:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své neskonalé dobrotě rozhodnouti ráčí, zda vyjevena býti má A) Hudební škola Fr. Šebelky či B) Napaden psem.
Tlusťjochůff dekter trojhlasný udělen jest Triumvirátu (http://triumvirat.cz/) - nedávno jsem poslal povídku do soutěže.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Katechismus neurastheniků? To čteš?" Kroutil hlavou starý Piatníček nad knihou, kterou si do hostince U Váhy přinesl student Nepivoda.
.
.
.
.
.
(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic)
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Proč Václac Svoboda (viz adresát na reversu pohlednice) přestal navštěvovat hodiny Fr. Šebelky?
B) Vyjmenujte hudební nástroje na obrázku.
C) Popište pedagocký um Fr. Šebelky.
D) Který z hudebníků později konvertoval k punku?
.

E91

17. února 2015 v 20:20 | TlusTjoch |  Elegie čili kocůrovy žalozpěvy
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Praha, přechodová zebra, výřez, TlusŤjochůff archiff, nedatováno.
Aerosol: Disperzní soustava obsahující kapalné nebo pevné částice rozptýlené v plynu.
Aerosolov: Rozptýlenec (viz silueta na obrázku).
.
.
.
Tlusťjochovy kurzy uwologické:
.
.
Foto: Tlusťjochůff aparát, únor 2015, odbarveno
.
.
.
Z Tlusťjochova kalendária - přání po ajťácku:
.
.
Písmenka v hexadecimální podobě /kód EBCDIC (zkratka anglického Extended Binary Coded Decimal Interchange Code, Rozšířený binárně kódovaně desítkový výměnný kód)/
Překlad:
.
.
DŠ: Devadesátisloupcový
PC- historie zkratky: Post card (pohlednice)--> Punch card (děrný štítek)--> Personal computer (pécéčko).
DŠ osmdesátisloupcový: Viz http://tlustjoch.blog.cz/0911/c17
.
.
.
Sekce de Kly:
.
.
Praha, před hotelem Paříž, únor 2015, odbarveno
.
.
.
SpQ - Kronika 1904:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Vyjmenujte negativní stránky povahy tovaryše Aerosolova.
2) Co obsahovaly "Dopisy z malé garnisony"? Co by obsahovaly dopisy z garnisony velké?
3) Zamávejte osmé směně.
4) Přijal baron Handel souboj? Proč nebylo v Dalmácii čestného slova?
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své neskonalé dobrotě rozhodnouti ráčí, zda vyjeveno býti má A) Na mýtině či B) Salutari din Romania.
Tlusťjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Oby (https://obyinontario.wordpress.com/)
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Posprejovali vám mantl," upozornil tajného radu Vandlíčka v hostinci U Váhy starý Piatníček.
"Hmm, svinibrodská zeleň," podotkl odborně ruský malíř Podpolickij.
.
.
.
.
(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Co víte o Tegernsee?
B) Určete předsedu spolku.
C) Za jakým účelem se společnost na mýtině sešla?

DD041

15. února 2015 v 18:18 | TlusŤjoch |  DODATKY a DOPLŇKY
.
Dodatek k focení vodního ptactva na Vltavě (viz http://tlustjoch.blog.cz/1502/p305) - Racek, který si hrál na anděla:
.
.
Racek chechtavý - původ názvu: Viz http://tlustjoch.blog.cz/1110/pr58
Poděkování: Nahazovačce chleba.
.
.
.
Zpikantnění snídaně s TlusŤjochem (http://tlustjoch.blog.cz/1502/p305):
.
.
.
.
Sekce dekly - příspěvek od Miloše (http://mish-mash.blog.cz/):
.
.
Děkuji mnohokrát.
.
.
.
Z historie kávy - pro http://www.lojzojago.eu/:
.
.
(Kulíkův veselý kalendář na rok 1932)
.
.
.
Hádanka nejen pro příznivce projektu KKKb:
.
.
.
Kterému nakladatelství patří toto logo?
.
.
.
SpQ - Kronika 1904:
.
.
a reklama z tohoto časopisu:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Co je to Rauwolfia serpentina?
2) Je LCJ (http://www.lojzojago.eu/) kavárna přenosná?
3) Objasněte pojem reskriptová schůze.
4) Prostudujte životopis Václava Zengera zmíněného v Kronice 1904 (http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Zenger) - inspirováno článkem Čerfa - http://pvapenik.blog.cz/1502/muz-na-ktereho-se-melo-zapomenout
5) Co víte o Gordon Bennett Cupu?
6) Jedl by Cyberštamgast uhlí?
.
.
.
Bonusy a lákačky:
.
Neboť jde o Dodatky & doplňky, nechť ctihodná obec čtenářská sama navrhne, co by jako bonus vymeteno býti mělo.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"18.600 koroptví? Pche, co je to proti jednomu skleněnému bažantovi," zasnil se jednonohý Jimesch v hostinci U Váhy.
"Vyprávěj," vyzval jej zvědavý myslivec Jech.
.
.
.
Moc návrhů se nesešlo, tož jest jako bonus vymeten motiv zimní:
.
.
(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednice)
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Odkud dvojice přijíždí? Proč ničí lyžařskou stopu?
B) Objasněte proč má muž rukavice a žena ne.
C) Proč nejsou saně opatřeny provazem?
.
.
.
Vyřešení hádanky: Zmatlík Palička.
.

P306

12. února 2015 v 18:50 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Rozmrzající kapka vody houpající se na stéble, Praha - Modřany, prosinec 2014, makro.
Necky: Necky patřily v minulosti k základnímu vybavení hospodářství. Sloužily především jako nádoba na vodu, s níž bylo třeba pracovat. Necky sloužily k především ručnímu praní oděvů, ale také nádoba na koupání (předchůdce vany) velká nádoba při zabíjačkách a k mnoha dalším činnostem. (viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Necky).
Shampooing (šempúing): Angl., tření těla, zvláště hlavy po koupeli kartáčem (Velký lidový slovník naučný, 1910).
Šampón: Hanlivé označení pro teenagera, který úzkostlivě až přehnaně dbá na svou tělesnou hygienu, což je pravý opak toho, jak o sebe dbají somráci a máničky (http://necyklopedie.wikia.com/wiki/V%C3%BDkladov%C3%BD_slovn%C3%ADk#.C5.A0).
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické:
.
.
Foto: Golfoviště Braník, únor 2015.
.
.
.
Pravidelná zpráva o šnečí poště (snail mail) aneb listy z Prahy:
.
.
Chodník modřanský, TlusŤjochůff archiff, nedatováno.
.
.
.
SpQ - kronika 1904:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Jak si představujete vybitou selku?
2) Mánička nebo šampón? Proč?
3) Objasněte, co znamená výraz "bajan".
.
.
.
Bonusy a jiné podpultovky:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své velkodušnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjevena má býti A) Dívka s listem či B) Idill a Hortobágyi kútnál IV.
Tlusťjochův dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Jednorožci.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Co je na tom šampónu divného? Myslím, že je proti vším," šeptal poťouchlík Třebenský v hostinci U Váhy tajnému radovi Vandlíčkovi.
.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
Jiný Döcker - viz bonus článku http://tlustjoch.blog.cz/1412/s48
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Určete rostlinu, z které list pochází.
B) Kde ji dívka utrhla? Co s ní zamýšlí?
C) Určete rodové i druhové jméno opeřenců v pravém horím rohu.
D) Popřejte Milče H.
.

C71

8. února 2015 v 18:18 | TlusŤjoch |  Cedullky
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Prahy - Modřany, rameno Vltavy pod býv. cukrovarem, zamrzlé bubliny, únor 2015.
Neautorizovaný překlad Mika Nellida:
Více než
sto smyček
do kanálů
můj rival
nastražil

vlastní
dosti smyček
onen
blázen
navzdory tomu
jsem
v pořádku.
.
Velepotkan: Druh hlodavce.
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické:
.
.
Foto: Praha - Smích off; u lihovaru, leden 2015.
.
.
.
TlusŤjochovy omalovánky:
.
.
Foto: Prahy - Modřany, rameno Vltavy pod býv. cukrovarem, zamrzlý břeh, únor 2015.
.
.
.
Tlusťjochůff psychologický koutek:
.
.
.
.
Zaškrněte možnosti níže uvedených otázek a úkolů:
.
I. Na obrázku vidím:
A) Rozmláceného anděla.
B) Padlého anděla.
C) Jihoamerickou létající rybu.
D) Vousatého staříka v županu.
.
II. Určete počet křídel na obrázku:
A) Nula
B) Čtyři
C) Osm
D) Jedno dvojkřídlo.
.
III. Při pohledu na obrázek mám chuť:
A) Na žvýkačku Pedro.
B) Létat.
C) Uklízet.
D) Nemám chuť.
.
.
.
SpQ - Kronika 1904:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Co víte o paláci Dolmabagdže?
2) Vyplňte psychotest.
3) Bylo zaříkáni velepotkana účinné? Co víte o velepotkanech?
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své velkodušnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeveno býti má A Upřímně či za B) Cyklisté VIII. Tlusťjochůff dekret trojhlasný pro tento článkek udělen jest Lojzovi (http://www.lojzojago.eu/).
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Pytlácké oko? Jestli bych dokázal nalíčit pytlácké oko? Tss!" Vykřikoval pohrdlivě v hostinci U Váhy starý myslivec Jech, když ho fotograf Tamchyně popichoval.
.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Kdo je upřímnější?
B) Určete květinu. Co znamená v květomluvě?
C) Co se skrývá v opěradle křesla?
.

P305

5. února 2015 v 19:19 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: TlusŤjochůff archiff, nedatováno, odrazoffka vodní, výřez.
Podolí: Viz Zmínka v http://tlustjoch.blog.cz/1103/pr28
Záchrana tonoucího plavce plavčíkem: Viz http://tlustjoch.blog.cz/1003/p110
.
.
Z TlusŤjochova kalendária:
.
.
Každý lichý outerek.
.
.
.
.
.
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické:
.
.
Foto: Praha, Smích off, leden 2014, odbarveno.
.
.
.
Ouloffky antikvární: Weignerův kalendář českých řemeslníků a živnostníků 1913:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Kdo to byl Frederick Cavill?
2) Určete druh bonbónů na snímku "snídaně s TlusŤjochem".
3) Jaké umění umravňuje Cyberštamgasta? A vás?
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve svých slovutných komentářích rozhodnouti ráčí, zda vyjeno býti má A) Hollandsche Kleedertrachten či B) Gramofon.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Jarce.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Měj jsem hrozný sen, zdálo se mi, že plavu jako nok v polévce, kterou vařila Okrouhlá - Jírů. Nevíte, co to může znamenat?" Ptal se student Nepivoda tajného rada Vandlíčka v hostinci U Váhy.
.
.
.
.
(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Co symbolizuje vzor na troubě gramofonu?
B) Určete obsluhu kliky. Pozná se podle čepice?
C) Komu a co bude hráno?
D) A co ten pes?
.

P304

2. února 2015 v 16:16 | TlusŤjoch |  Poklesslosti

.
.
.
Technická data:
.
Foto: Racci nad Vltavou z mostu Legií, Praha, podzim 2014, výřez.
Cursor: Běhoun.
Cursorius cursor: Běhulík plavý.
Běhulící: Třetí podčeleď kulíků.
Běhoun: Dříve šlechtický sluha, tryskem před kočárem běžící. Dosud v Orientě.
Běhoun: Stolní pruh úzký, vyšívaný (něm. der Tischläufer). Též koberec; mlýnský kámen svrchní; mladý vepř k odchovu určený.
Běhounky: Největší broky (posty) loveckých zbraní (Vše: Velký lidový slovník naučný; za součinnosti četných spolupracovníků sestavil Karel L. Kukla v Praze 1907).
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické - dvojlekce:
.
.
.
Foto: Praha, Janáčkovo nábřeží, únor 2015.
Pozn.: U Vltavy jsem fotil i la Butě, ale ty nemávaly. Mají být vymeteny?
.
.
.
Sekce de Kly:
.
.
Foto: Praha, Jindřišská ulice, únor 2015, dekl kolem kořenů okrasných stromů.
.
.
.
Projekt KKKb (Klub konzumentů knižního braku):
.
.
Výše uvedený brak byl dnes odeslán z Hlavní pošty Menganě (viz http://mengano.blog.cz/).
Nu, někdy by mne zajímalo, kam až knihy KKKb dorotovaly, resp. průměrný počet obratů.
.
.
.
SpQ - Kronika 1904:
.
.
.
.
Únorové Tlusťjochovo prohlášení ku blogokomunitě:
.
Ocenění Mignon
.
.
uděluje se JV King Rukolovi NnŽV (http://nivnice.blog.cz/).
.
.
Přehled dosud udělených Mignon ocenění:
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Co vám vytane na mysli, uslyšíteli-li slovo "Ovikokorero"?
2) Kdo to byl Edgar Wallhorst a Bred Carrow?
3) Popište trénink šlechtického sluhy - běhouna.
.
.
.
Bonusy a jiná korumpovadla charakteru:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své neskonalé velkodušnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeveno býti má A) Vypuštění lva či B) Cyklisté VIII.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek jest udělen JV King Rukolovi NnŽV.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Kdopak vyšíval ten Tischläufer na stole tajného rady Vandlíčka?" Tázal se starý Piatníček kuchařky Okrouhlé-Jírů v hostinci U Váhy.
.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Kdo dal tatíčkovi Masarykovi křídla?
B) Jmenuje se žena na obrázku Brunclíková?
C) Popište čtyři osoby dole na obrázku. Zvláštní pozornost věnujte muži se šampaňským.
.