"Rozbil jsem mu hlavu šutrem a od té doby se tak nějak známe" (VENCA DG)

Březen 2015

P312

30. března 2015 v 18:18 | Tlusťjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Odrazoffka vodní, Vltava na Smíchově, leden 2015, výřez.
Frivolní: Z lat. frivolus - křehký; nicotný, lehkomyslný, nemravný; v právním oboru odvážný, drzý, trestný; Frivolnost: lehkomyslnost, drzost, lehkovážnost, kleslost mravní; frivolity - maličkosti, také druh lehkých, ručně pracovaných krajek (http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/).
Zapata: Mexický revolucionář (blíže viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Emiliano_Zapata)
Národní verze Mika Nellida: Místo Zapaty nechť dáma zdraví Slavatu, ten pády ovládal. Popř. Martinice.
.
.
.
Z Tlusťjochova kalendária:
.
.
Foto: TlusŤjochůff archiff, cca 2014.
.
.
.
Pravidelná zpráva o šnečí poště anebo co vám může přistát ve schránce:
.
.
Foto: Praha, podzim 2014, u Domu potravin, co je teď hotel; odbarveno.
.
.
.
Veselé velikonoce celé ctihodné P.T. obci blogerské:
.
.
.
.
(Vše z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Jaro je prostě tady, na Smíchově na Horní náplaffkou se už sakury začaly obalovat květy:
.
.
Foto: Smích off, 2015, sobota před Květnou nedělí.
.
.
.
SpQ - kronika 1904:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Charakterizujte veselou dámu z poklesslosti. Preferuje Zapatu nebo Slavatu?
2) Jakou bobubulí (a v jakém skupenství) oslaví Cyberštamgast den Bo-Bulný? A vy?
3) O jaký dobytek v Praze měla delegace města Paříže zájem?
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Příliš si libujete v bahně velkoměsta, mládenče," pokáral tajný rada Vandlíček intelektuála Třebenského, když mu tento líčil své zážitky žižkovské.
.
.
.
Bonus - I věneček může být velikonmoční, ne?:
.
.
(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
Jiné velikonoční pohlednice - viz http://tlustjoch.blog.cz/1404/g14
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Co probublává v baňce?
B) Jaký pohár a v které disciplíně přebírá slečna?
C) Popište emoce obou aktérů.
.

P311

26. března 2015 v 16:16 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Potok v Krčáku, poblíž restaurace U Labutě, březen 2015, hladina rozvířená párkem kachen; výřez.
Labuť:
.
Kocůr: Viz kocůr (samodefinice).
Latina: Mr. Tvýjazyk.
Alternativní foto: O zlomek sekundy později.
.
.
.
.
Tlusťjochovy kurzy uwologické:
.
.
Foto: Praha, únor 2015, poblíz hotelu Paříž.
.
.
.
SpQ - Kronika 1904:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Co je to koskoroba?
2) Jak na letáky reagovalo obyvatelstvo Inšprucké? Vztahoval se boj i na italskou zmrzlinu?
3) Může černý kocůr jezdit beztrestně metrem načerno nebo je to jen pověra?
4) Popište, jaké obrazce vidíte v alternativní fotografii.
.
.
.
Bonusy a jiná korumpovadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své velkodušnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Sjezd slovanského učitelstva či B) A club Sandwich z minula.
Tlusťjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Růže z Moravy, aby se jí to lépe počítalo (http://tlustjoch.blog.cz/1503/e94#komentare)
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Démoni a běsové?" Ušklíbnul se filosof Schwesttka - Modřanský v hostinci "U Váhy".
.
.
.
.
(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).
.
Poznámka: Víte, že včera byl Den učitelů? Celosvětově se slaví 5. října. V České republice je určen na 28. března, kdy je výročí narození Jana Amose Komenského. V tento den se každoročně vyhlašují výsledky ankety Zlatý Ámos (Wikipedie).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Kdo je žena objímající bustu a co drží v pravé ruce? Není to rákoska na nezvedené žactvo?
B) Vymyslete slogan pro muže s fezem.
C) Proč mají být muži bez počtu? A co ženy?
.

E94

23. března 2015 v 16:16 | TlusŤjoch |  Elegie čili kocůrovy žalozpěvy
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Odrazovka na Vltavě, Smích off, únor 2015, výřez.
Motto: Nevařte s Novou - pařte s kocůrem.
Další zlatý objekt: Zlatá zmije - viz http://tlustjoch.blog.cz/1302/g9
Cesta ku zlatu: Viz spisek "Oplývej zlatem" v http://tlustjoch.blog.cz/1202/pr71
Zlato malířské:
.
(Schoedlerova Kniha přírody, obsahující v sobě veškeré nauky přírodné; jiný výňatek viz např. http://tlustjoch.blog.cz/1210/c51).
Fritéza: Hrnec na fritování.
Travič holubů: Viz poklesslost http://tlustjoch.blog.cz/0909/p32
.
.
.
TlusŤjochův dvojkurz uwologický:
.
.
Foto: Praha, poblíž nemocnice Krč, dvojnažka javoru, březen 2014.
Alternativní název: Český den dlouhých nosů.
.
.
Foto: Sken stříbrné koruny.
.
.
.
.
.
(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic)
.
Ringelshain = Rynoltice (okr. Liberec)
.
.
.
SpQ - Kronika 1904:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Kam všude česačka naskládala trhaná jablka?
2) Co znamená věta "...pro G.A. nejsou schopni..."? Kdo je to petent?
3) Jsou zlaté rybky jedlé? Napište recept na zlatou rybku.
.
.
.
Bonusy a jiné lákačky:
.
P.T. Ctihodná obec čtenářská nechť rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Restauration Zum Hirschenhof či B) A club Sandwich.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest všem, kdo zodpoví otázku o koptu v článku http://tlustjoch.blog.cz/0909/p32
.
.
.
Pro Fedyho:
.
"Znáte muzívné zlato?" Provokoval v hostinci "U Váhy" študent Nepivoda ruského malíře Podpolického.
"Kdo zívne?" Ptal se nechápavě nahluchlý Pastucha.
.
.
.
.
(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Který z mužů je Johann Seidl?
B) Proč se hostinec jmenuje "Jelení dvůr"? Rozviňte do příběhu.
C) Pil by Cyberštamgast pivo svatého Jiřího (viz poutače na zdi)? Rozviňte do příběhu ala Fredy Kruger.
.

A63

20. března 2015 v 14:14 | TlusŤjoch |  Almanach pana Al-Mana
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Místnost před záchodky, TlusŤjochůff archiff, nedatováno.
Apgrejdoval: Provedl upgrade.
Upgrade: Modernizovat (slov.) g; obohacovat (slov.) g; rozšířit (slov.) g; vylepšit (slov.) g; zušlechtit (slov.) g; aktualizace; stoupání; svah; kopec; hořejší stupeň; vyšší verze (programu); dokonalení.
Hvězdné brány: Stargates.
Gejts : Billgates.
"Praha jde zpátky do papíru": Narážka na truc-projekt k OpenCard.
Vokna: Windows.
LK: Linecké kolečko (zkratka).
N-důvodů: Módní trend v titulcích článků.
Matematizece Mika Nellida: Správně by v názvu pokleslosti mělo být 3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 důvodů, páč v každém kruhu (kolečku) je pí.
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické:
.
.
Foto: Praha, Modřany, únor 2015.
.
.
.
Sekce de Kly:
.
.
Foto: Praha - poblíž Florence u býv. Denisova nádraží; březen 2015.
Florenc: Název oblasti se objevil již v 15. století. Vznikl pravděpodobně poté, co Karel IV. při zakládání Nového Města v roce 1348 umožnil Italům z Florencie usídlit se v těchto místech (Wikipedie).
.
.
.
Dodatek k jablku v županu (viz titulek druhého obrázku v http://tlustjoch.blog.cz/1503/c72):
.
.
(Matilda Špilarová: Domácí kuchařka, nákladem vlastním).
.
.
.
SpQ - Kronika 1904:
.
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Proč bylo zmíněno zranění pěšáka Willerta? Proč se neuvádí jména zraněných důstojníků? Vyvázl Slawik bez šrámu?
2) Proč je LK neapgrejdovatelné?
3) Rozhodněte, jestli mají mít hvězdné brány malý výřez pro vesmírné kocůry.
.
.
.
Bonusy a další korumpovadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své neskonalé velkodušnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjevena býti má A) Šváboffka z minula či B) Idill a Hortobágyi kútnál IV.
Tlusťjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Růže z Moravy?
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Tamchyňův děd prý býval důstojníkem dragounů," říkal intelektuál Třebenský ruském malíři Podpolickému. Ten se jen usmál, neboť jeho praujec býval kozákem.
.
.
.
.
(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Jakou pranostiku na sv. Ignáce znáte?
B) Inovujte popěvek na pohlednici.
C) Má piják na obrázku dobrý nátisk?
.

C72

16. března 2015 v 22:03 | Tlusťjoch |  Cedullky
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Hospodský věšák, TlusŤjochůff archiff (ÚÚ= úložiště útržků), nedatováno.
Motýlek: Šatní.
Šatní motýlek: Mol.
Mol: Zhoubcem se stává tím, že samička jeho snáší vajíčka na látky vlněné a kožešiny, načež mnohonohé larvy, z nich vylíhlé, tropí v nich hrozné spouště. Z uhryzaných chlupů pletou si umělé rourky, v nichž sídlí a s nimi se pohybují. Na zimu otvor zepředu rourky uzavrou, zapředou se, z jara promění se v pupu a brzo z ní vyleze dospělý mol.
Moly hubí papír otrávený = Jejž možno si upraviti takto: 500 g. naftalinu, 250 g. kyseliny karbolové, 205 g. ceresínu rozpustí se dohromady a horká ta směs potírá se štetcem na neklížený papír, na horké plotně se nacházející. Papír ten, když dobře uschne, vkládá se mezi šaty, šátky, vlnu a jiné věci, které před moly ochrániti chceme (obé - Slovník všeobecných rad pro každého).
Vtip o dress code: "Lorde, proč jste přišel na svou svatbu ve smokingu a ne ve fraku?"
"Bral jsem si vdovu a ve fraku chodím pouze na premiéry."
.
.
.
.
.
Foto: Supermakro květu orchideje, TlusŤjochůff archiff.
.
.
.
Zpráva o šnečí poště (snail mail) aneb Listy z Prahy:
.
.
Foto: Praha, podzim 2014, zkontrastněno.
.
.
.
Oulofky antikvární aneb projekt KKKb:
.
.
Zájemci nechť se hlásí v komentářích či ve zprávě autorovi.
.
.
.
SpQ - Kronika 1904:
.
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Debatujte o dělnosti sněmovní.
2) Může být motýlek napaden molem? Co je to ceresín?
3) Při jaké příležitosti se do fraku obléká Cyberštamgast? A vy?
4) Bumlujte (v komentářích) neohroženě.
.
.
.
Bonusy, podpultoffky a tak:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjevena má býti A) Švábovka z minula, či B) Representační věneček S.P.K.I.
Tlusťjochůff dekret trohlasný pro tento článek udělen jest Jednorožci.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Je na mol," prohlásil o studentu Nepivodovi starý Piatníček.
"A zdalipak víte, z čeho toto úsloví vzniklo?" Ptal se záludně filosof Schwesttka - Modřanský osazenstva U Žíznivého jelena".
.
.
.
.
(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Jakou píseň hodlá švihák zazpívati?
B) Dešifrujte zkratky S.P.K.I a S.P.Z.I.
C) Určete místo, kde se pár nachází.
.

E93

12. března 2015 v 19:36 | TlusŤjoch |  Elegie čili kocůrovy žalozpěvy
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Pěna na vodě, Vltava v Braníku, únor 2015, výřez.
Čepýr: Špička (zastarale).
Doporučená kavárna: LJC - http://www.lojzojago.eu/
Rozpočítávadlo: Ententýky.
.
.
.
Básnění ajťácké aneb DŠ popáté (tentokráte 80ti sloupcový):
.
.
.
.
.
Sekce de Kly:
.
.
.
Foto: Praha - Florenc, březen 2015.
.
.
.
Ouloffky antikvární aneb zpráva o KKKb:
.
.
Zájemci se mohou hlásiti v komentářích či ve zprávě autorovi.
.
.
.
SpQ - Kronika 1904:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Jaká další rozpočítávadla znáte?
2) Co víte o Dr. Dolysovi?
3) Popište šavli generálního pobočníka.
.
.
.
Bonusy a jiná korumpovadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjevena býti má A) Šváboffka pijácká či B) Účinky hub.
Tlusťjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Jagovi z LJC neb poklesslost je kavárnická.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Čemu se hihňáte, osobo?" Osopil se holubář Prunelka v hostinci U Váhy na bezdomovce Bezpallce.
.
.
.
.
(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Který halucinogen způsoboje kvíkot?
B) Kde ve skutečnosti dívka je? Určete, který čuník je realný.
.

P310

9. března 2015 v 16:16 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Odrazovka vodní, Vltava pod Vyšehradem, březen 2015.
Durian: Jedlá dužina vydává charakteristický silný a pronikavý zápach, a to i když je slupka neporušená. Některým lidem durian chutná kvůli své příjemně sladké vůni, zatímco jiným aroma připadá příliš intenzivní a odpuzující. Jeho pach vyvolává různorodé reakce od velmi pozitivních po velmi negativní a je přirovnáván k různým věcem, např. shnilým cibulím, terpentýnu, nebo žumpě. Kvůli pronikavosti svého pachu je v jihovýchodní Asii durian zakázán v některých hotelích a prostředcích veřejné dopravy (Zdroj Wikipedie).
Frňák: Viz úsloví "Dát si do frňáku".
Povzdech Mika Nellida: Dneská má každý spisovatel rukopis Times New Roman.
Sluchátko: Telefonní.
Telefon: Dálkomluv (zast.).
Vite, že slovo racek se rýmuje se slovem tácek?
Alternativní foto:
.
.
.
.
Sekce de Kly:
.
.
.
Anebo doktoru Dělostřelci: Ant - mravenec; hmyz (podst.jm.); dělostřelec (podst.jm.) (slang.) g. (www.slovnik.cz).
.
.
Ještě jedna hydrantoffkka:
.
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické:
.
.
Foto: Praha, Braník, únor 2015; výřez.
.
.
.
SpQ - Kronika 1904:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Objasněte původ slova frňák.
2) Jsou stíhačky grippen pojmenovány podle generála Grippenberga (viz Kronika)?
3) Proč nebyl použit v poklesslosti racek, když se rýmuje se slovem tácek?
.
.
.
Bonusy, podpulutoffky a jiná korumpovadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své spanilomyslnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Reprezentační věneček S.P.K.I. nebo za B) Salutari din Romania.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Růže Z Moravy.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"A představte si, udělal na něj dlouhej frňák," šeptal fotograf Tamchyně tajnému radovi Vandlíčkovi v hostinci "U Váhy".
.
.
.
.
.
(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Objasněte pojem "salutari". Jak se čte háček nad "a"?
B) Kde orchestr hraje? Při jaké příležitosti?
C) Kdo hraje první housle?
.

DD042

6. března 2015 v 19:43 | TlusŤjoch |  DODATKY a DOPLŇKY
.
Básnění ajťácké aneb DŠ počtvrté
.
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické: Dialog o mávání Mr. Znuním:
.
.
Foto: Praha - Braník, leden 2015, námraza při břehu Vltavy, výřez, zamo(d)řeno.
.
.
.
Sekce přešlapy - přešlap v krupici:
.
.
Foto: Litoměřice, únor 2015.
.
.
.
Sekce de Kly - příspěvek od Miloše (http://mish-mash.blog.cz/1503/budapest-2-mesto-vystav):
.
.
.
.
Inspirace Čerfem - dětské miniatury (http://pvapenik.blog.cz/1503/koali-ukolebavka):
.
Zabila tlupa mamuta,
bříška pak měla nadmutá.
.
.
.
Sekce školení, kaučinků, lídršipů a jiných methodických pokynů:
.
.
Praha, Vítkova ulice, březen 2015.
.
Lekce jedna - zapomeň na večery pod lampu:
.
.
zkazíš si oči.
.
Foto: Praha - Lhotka, únor 2015.
.
.
.
SpQ - Kronika 1904:
.
.
.
.
Ouloffky antikvární aneb projekt KKKb:
.
Josef Šimánek: "OŽIVLÉ MRAMORY", 1916, nakladatel B. Kočí, Praha.
Zájemci se mohou hlásiti v komentářích či ve zprávě autorovi.
A docela by mne zajímal vývin řetězce poslaných braků jakož i pohlednic z projektu snail mail.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Napište, jaké předpoklady by měl splňovat kadidát na lektora semináře "Meleme pan Tem".
2) Proč je reduta vždy stavěna pouze v tupých úhlech? A co Reduta pražská?
3) Není to protimluv, když poručík Podgorskij útočil na Vysokou Horu?
.
.
.
Bonusy a lákačky:
.
Jak je již tradicí Dodatků ctihodná obec čtenářská nechť laskavě téma bonusu sama navrhnouti ráčí.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Reduta polní?" Nu offšem, sám jsem jednu pomáhal stavět," chlubil se U Váhy starý Piatníček.
.
.
.
.
(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).
.
Bonus je:
- romantický (viz kytka), jak požadovala OBY (http://tlustjoch.blog.cz/1503/dd042#115062668)
- s mláďátky (viz koťata), jak požadovala Jarka (http://tlustjoch.blog.cz/1503/dd042#115063247)
- kocůří, jak požadoval Sikar (http://tlustjoch.blog.cz/1503/dd042#115069330)
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Zrestaurujte text na pohlednici.
B) Co skrývá srdíčková kabelka?
C) Kam má stará paní namířeno?
.

P309

3. března 2015 v 16:16 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Olejová skvrna, Praha - Lhotka, zastáffka busu 189, Tlusťjochůff archiff ÚÚ (úložiště útržků).
Odpolitizování nápisu: Ve slově "TONÍKOVI" nechť laskavý čtenář prohodí íčka.
Znevážení povinností: Místo posledního řádku dosaďte "s povinností hranou".
Zmimozemštění: Místo posledního řádku dosaďte "mezihvězdnou branou".
.
.
.
Tlusťjochůff dvojkurz uwologický:
.
.
Foto: Praha, poblíž Karlínských kasáren, únor 2015.
.
.
Foto: Praha - Modřany, leden 2015.
.
.
.
Básnění ajťácké aneb DŠ potřetí:
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1904:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Objasněte k čemu slouží pyramida dlažebních kostek v mávání tabulkovém.
2) Komu straní Cyberštamgast? Koho se straní Cybeštamgast? A vy?
3) Velebte statečnost knížete Obolenského. Je jeho jméno odvozeno od starořeckého "obolos"?
.
.
.
Bonusy, podpultoffy a jiná korumpovadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své neskonalé dobrotě rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Pramičkový svůdce či B) Idill a Hortobágyi kútnál VI.
Tlusťjochůff dekret trojhlasný pro tento článek jest opětovně udělen Menganě, páč minule nepřišla.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Kolik významů má slovo strana," meditoval intelektuál Třebenský v hostinci U Váhy a ruský malíř Podpolickij si zanotoval "strana maja radnaja."
.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Proč není na obzoru žádný racek?
B) Popište, kam hodlá muž ženu odvézt. Umí vůbec veslovat? Není to suchozemská krysa?
C) Napište technické, etické i estetické prohřešky, kterých se pár dopustil při nastupování do lodice.
.