"Rozbil jsem mu hlavu šutrem a od té doby se tak nějak známe" (VENCA DG)

Srpen 2015

P327

29. srpna 2015 v 11:35 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Stýblova pasáž, Praha, TlusŤjochůff archiff ÚÚ (=úložiště útržků).
Frejíř: Z něm. Freier; nápadník, milovník, záletník (Slovník cizojazyčných slov a úsloví v češtině se vyskytujících s dodatekem jmen osobních a místních; sestavil prof. Bedř. Klenot).
Múry: Čeleď můr (noctuada) - motýlové s tenkými tykadly, srstnatou hlavou a tělem kuželovitým; křídla úzká, obyčejně jemně pruhovaná kladou se v klidu střechovitě. Svými housekami škodí: Můra zelní (noctua brassicae) zeleninám; můra sosnokaz (n. piniperda) lesům borovým (Schoedlerova kniha přírody, obsahující v sobě veškeré nauky přírodné; 1870).
Můra: Noční - Viz Fredy K., noční můra z Blog street.
Noční můra: Též viz zmínka v bajce http://tlustjoch.blog.cz/1112/pr64.
Buřt: Viz stánky na Václaváku (ale už to není co bývávalo; viz starý vtip: Dva lidojedi v poušti ohlodávají liskou kost. Jeden povídá - "Ale je to lepší žrádlo než ty buřty na Václaváku, že jo, pane inženýre?")
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické:
.
.
Foto: Praha, Braník, TlusŤjochůff archiff ÚÚ, plotoffka.
Kotačka: Ve významu plod lopuchu podle Václava Machka vzniklo přenesením z označení pro květy máčky. Je také možné, že je původně příbuzné se slovem kočka z (https://cs.wiktionary.org/wiki/kota%C4%8Dka)
.
.
.
Z Tlusťjochova kalendária:
.
.
Foto: Vamberk, srpen 2015.
Stejné místo, stejný čas: Viz http://tlustjoch.blog.cz/1508/p326
.
.
.
SpQ - Kronika 1905:
.
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Popište, jak si představujete boj lidu s voskem.
2) Škodí můra zelní i na chmelu otáčivém?
3) Co by slíznul z talíře Cyberštamgast? A co vy?
4) Mrkněte. Významně.
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
Nechť P.T. ctihodná obec čtenářská ve svých komentářích velkodušně rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Kurort Wörishofen II či B) Pět zřícenin. Tlusťjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Lojzovi za fotohádanku děrovanou (http://www.lojzojago.eu/text-fotohadanka-dierovana/), páč mi připomněla děrné štítky (viz např. http://tlustjoch.blog.cz/1507/c78). Tlusťjochův dekret dvojhlasný jest udělen všem, kdo pozdraví sl. Rákosy v komentářích v článku http://tlustjoch.blog.cz/1108/p198
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Okrouhlá - Jírů prý neumývá talíře po guláši, nýbrž je pouze vylíže, pomlaskávajíc," pravil k tajnému radovi Vandlíčkovi myslivec Jech hostinci "U Váhy".
.
.
.
.
(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Vleze či nevleze ten červený klobouk do záběru?
B) Který z kloboučků je pro turistické výpravy praktičtější? Odůvodněte.
C) Zvolte nejhezčí zříceninu.
D) Popište, co si představujete pod pojmem "národní kolek", o němž bylo v Praze rokováno (viz Kronika 1905 výše).
.

E101

24. srpna 2015 v 13:13 | TlusŤjoch |  Elegie čili kocůrovy žalozpěvy

.
.
.
Technická data:
.
Foto: Jičín, červenec 2015, výřez.
Holub: Karel, rodem čech ze Strakonic, vyučil se 1844 - 50 zámečníkem v Praze, nyní ředitelem Werndlovy továrny na zbraně v Steyeru v Hor. Rakousích, vynálezce zadovek zvaných werndlovkami.
Guano: Huano neb hanu, sluje Peruáncům trus ptačí, jenž se nalézá v míře ohromné na ostrovech u Peru a Chili, a jehož od r. 1840 užívá se v Evropě za užitečné hnojivo.
Guan: U Indů vysoký stupeň učenosti bramitů, jímž nabývají práva patření na boha, ale nesmějí ho jmenovati
(vše Rankův příručný slovník všeobecných vědomostí; 1882).
Zmínka o postulátu: Viz např. http://tlustjoch.blog.cz/1304/dd006 či viz rys č. 3 v http://tlustjoch.blog.cz/1012/pr13
Vrstva: Společenská.
.
.
.
Nepravidelná zpráva o šnečí poště (snail mail) aneb co vám může přistát ve schránce:
.
.
Foto: Praha - Modřany, list v louži v bublinkaté, srpen 2015.
.
.
.
Tlusťjochovy kurzy uwologické:
.
.
Foto: Praha - Modřany, odbarveno, srpen 2015.
.
.
.
Ještě jedna růže z Františkánské zahrady v Praze:
.
.
Foto: Srpen 2015, zkontrastněno.
.
.
.
SpQ - Kronika 1905 - pokračování z http://tlustjoch.blog.cz/1508/p326:
.
.
Pokračování příště.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Kdo to byl Pjotr Rutenberg?
2) Na co má právo patřit Cyberštamgast? Koho může jmenovat? Kdy dosahuje stupně guanu?
.
Opakování:
.
3) Pokračujte v odpovědích na otázku č. 1: http://tlustjoch.blog.cz/1108/c35
.
.
.
Bonusy a lákačky podpultové:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrodušnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Cirkus Barnum potřetí či B) Pět zřícenin. Tlusťjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest JV KR (NnŽV); dvojhlasný tomu, kdo opdpoví otázku č. 1 v http://tlustjoch.blog.cz/1108/c35
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Čím to hnojíš?" Ptala se kuchařka Okrouhlá-Jírů v hostinci U Váhy zelináře Rapoticze, když přivezl abnormálně vzrostlou mrkev.
.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
Barnumská reklama: Viz http://tlustjoch.blog.cz/1412/pr89
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Vyberte si jednu z postav cirkusu Barnum and Bailey a charakterizujte ji.
B) Je ještě dnes tetovaná žena raritou? Co víte o filmu "Tetovaný"? Kdo napsal povídku "Ilustrovaná žena"?
.

P326

20. srpna 2015 v 18:18 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Praha - Žižkov, odbarveno, TlusŤjochůff archiff ÚÚ (úložiště útržků).
Per Loffka: Perlovka --> Perlova - vykřičená ulice v Praze.
Perlova ulice:
(Ze Stehlíkova historického a orientačního průvodce ulicemi hl. města Prahy).
Pozn.: Vojtěch Had z Perlštejna není totožný s hadem v poklesslosti.
Masná: Ulice v Praze, zde však míněno přídavné jméno od masa (bílého).
U Bucků: Dům č. 22 Na Poříčí - průchodní pivovar, kde r. 1866 byl první český tingl-tangl (kabaret). Dnes na jeho místě stojí imposantní typicky moderní budova Banky Čsl. legií. Banka povstala v r.1918 na popud pplk. Šípa (později gen. řiditele banky) v československých legií v Rusku co vojenská spořitelna (Ze Stehlíkova historického a orientačního průvodce ulicemi hl. města Prahy).
"U Bucků zhasli": Mariášnická hláška (= poslední hra)- podle finty Jenovéfy Buckové z Budějic:
Od roku 1904 provozovala zde hostinskou živnost Jenovefa Bucková. To by nebylo nic mimořádného, ale hostinská Bucková byla pragmatická a rázná žena. Když se v hospodě mělo končit, prostě zhasla světlo. Ve městě se na základě tohoto triku paní Buckové rozšířilo rčení "U Bucků zhasli". Když se ve městě tehdy řeklo "U Bucků zhasli", znamenalo to definitivní konec něčeho (http://www.c-budejovice.cz/cz/mesto/noviny-ceskobudejovicke-radnice/Documents/RN_2011_05.pdf).

.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické:
.
.
Foto: Vamberk, srpen 2015, odbarveno.
.
.
.
Sekce de Kly - projekt leteckého počítání pražských deklů:
.
.
Jiné počítání: Viz http://tlustjoch.blog.cz/1507/e97
.
.
.
SpQ - Kronika 1905:
.
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Jaké obrazy maloval Ant. Kulík ve vězení?
2) Jak si představujete klíč od ráje?
3) Popište průchodní pivovar.
4) Nepovinné - má být vyjevena ze Stehlíkova průvodce i informace o ulici Masné?
.
.
.
Bonusy a lákačky jiné:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Cyklus tanečník či B) Les Etiennos.
Tlusťjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest všem, co i nadále budou sekat latinu v komentářích http://tlustjoch.blog.cz/1507/e97
.
.
.
Pro Fredyho:
.
Zcela opilý tajný rada Vandlíček dobýval se po zavíračce do hostince U Váhy a strážníkům tvrdil, že má klíče od ráje.
Což přivolaná kuchařka Okrohlá - Jírů ovšem nepotvrdila.
.
.
.
Bonusy:
.
.
.
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) K čemu slouží Les Etiennos ta madla? Reprodukujte, co říká muž.
B) Kam vedly roury pivovaru?
C) Popište, jak bylo ohněm privilegium zničeno. Jak si představujete trudovité maso?
.

E100

14. srpna 2015 v 10:10 | TlusŤjoch |  Elegie čili kocůrovy žalozpěvy
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Praha, Modřany, odrazoffka vltaffská, léto 2015, výřez.
Provajdr: Poskytovatel.
Alternativnost: Místo dvou posledních řádků: "Využijte přívaly palivových sleff."
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické:
.
.
Foto: Blíževedly, léto 2015.
.
.
.
Další hmyzák:
.
.
Foto: Blíževedly, léto 2015
.
.
.
Ouloffky antivární aneb zpáva o projektu KKKb:
.
.
Po přečtení bude odesláno někomu z abonentů KKKb. Zájemci nechť se hlásí v komentářích nebo ve zpávě autorovi.
.
.
.
SpQ - Kronika 1905:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Co si představujete pod pojmem "hovor je manitouován"? Jakých slev využívá Cyberštamgats?
2) Diskutujte s novináři (nejen U Choděrů). Kde byla v Praze hospoda U Choděrů?
3) Co víte o stupnici Reaumurově?
.
.
.
Bonusy a lákačky:
.
P.T. ctihodná obecc čtenářská nechť ve své neskonalé dobrotě rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Cyklus taneční či B) Pražská tramavaj. Tlustťjochův dekret trohlasný pro teno článek jest udělen Maxovi de Bile, dvornímu fotografovi JV KR (NnŽV) - viz např. http://nivnice.blog.cz/1508/p-365-281-uhorkova-sezona
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Jakže? Tvrdíte, že kuchařka Okrouhlá-Jírů posílá kouřové signály? Kam, řekněte, kam?" Domáhal se odpovědi myslivec Jech na starém Piatníčkovi v hostinci "U Váhy".
.
.
.
.
(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Tato tramvaj se zúčastnila: a) tunelování b) Prague pride parade c) prvomájového průvodu jako alegorický vůz. Odůvodněte svou volbu.
B) Vyčíslete hodnotu pokladu v librách.
C) Znáte jméno alespoň jednoho koně?
.

P325

9. srpna 2015 v 19:43 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
Foto: Plátek cibule červené, kuchyňská linka, červenec 2015.
Cibule: Viz Rok cibule http://tlustjoch.blog.cz/1312/g13
Název poklesslosti, který se do obrázku nevešel: "Jak jsem cestoval se čtenáři Blesku tramvají č.3 z Braníka na Karlák."
Klouzavá: Míněna směna.
Podskalí: Chodník viz http://tlustjoch.blog.cz/0912/p71
Podskalí: Část Nového Města Pražského podél Vltavy pod skalou Vyšehradskou, klášterem Emauzským a někdy Svatováclavským. Obyvatelé zdejší, Podskaláci, prosluli rázností povahy a znalostí plavby (Rankův Příručný slovník všeobecných vědomostí, 1887).
.
.
.
Sekce de Kly prolnutá listy z Prahy:
.
.
Foto: Praha, srpen 2015, dekl u Hlavní pošty, kam jsem byl poslat knihy (projekt KKKb).
Sleva: Výsek nápisu "Radlická slévárna".
.
.
.
Hortensie na srpen:
.
.
Foto: Zahrada Slovanského domu, Praha, léto 2015.
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické:
.
.
Foto: Praha - Modřany, srpen 2015, odbarveno.
.
.
.
SpQ - Kronika 1905:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Objasněte, proč bylo protestováno proti klášternímu dramatu.
2) Jaký je váš názor na dršťkovou polévku? A co dršťky zadělávané?
3) Souhlasíte z heslem "Pryč od Říma"?
.
.
.
Bonusy a lákačky:
.
P.T. ctihodná obec čtenářska nechť ve své dobrodušnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Pozdrav z hospodářské výstavy či B) Mlsný kocour.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest všem, kteří zanechají dodatečný komentář v článku s podskalským chodníkem http://tlustjoch.blog.cz/0912/p71
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Okrouhlá-Jírů má dneska kousavou," hlásil praktikant Czapla, když tajný rada Vandlíček zkoumal jídelní lístek v hostinci "U Váhy".
.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Kdy zrůžovějí líce Cyberštamgastovi? A kdy vám?
B) Ozřejměte pojem "dívky hodné". Rozviňte.
C) Kdo byl dyzajnérem lavičky?
.

A65

6. srpna 2015 v 21:10 | TlusŤjoch |  Almanach pana Al-Mana
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Praha, Modřany, jaro 2015, výřez.
Hladoffci: Neplést s hlodaffci.
Lampa: Lampa blogu viz http://tlustjoch.blog.cz/1204/pr76
Lampa: Jiná poklesslost o lampě viz http://tlustjoch.blog.cz/1106/p186
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uvologické:
.
.
.
Foto: Supermakro květu z http://tlustjoch.blog.cz/1507/p324
.
.
.
Další hmyzák:
.
.
Foto: Poblíž Blíževedel (Viz Cyberštamgastovy vzpomínky - http://tlustjoch.blog.cz/1507/dd044), červenec 2015.
.
.
.
Sekce de Kly:
.
.
Foto: Praha, Jindřišská ulice, jaro 2015.
.
.
.
SpQ - Kronika 1905:
.
.
.
.
Srpen před čtyřmi roky:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Kdo je rychlejší - hladoffci nebo hlodaffci?
2) Co projektoval architekt Morpurgo? Rozveďte, ozřejměte podstatu tunelování.
3) Filosofujte, proč bylo "čím" nahrazeno "kam". Není to nějaká narážka na připrchlíky (připrchlík viz http://pvapenik.blog.cz/1508/nedelni-miniglosy-c-325) ?
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Hněte těsto jako masér Konvička těla sportsmenů," podotkl praktikant Czapla, nakouknuv do kuchyně hostince "U Váhy", kde kuchařka Okrouhlá-Jírů zadělávala na knedlíky.
.
.
.
Bunusy a jiné podpultoffky:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeveno býti má A) Idill a HortoBágyi kútnál III či B) Zpěvy kostelní.
Tlusťjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělem jest všem, jejichž nick-name začíná písmeny A, E, I, Y, O, U.
.
.
.
.
(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).
Pohlednice je reprodukcí díla Aloise Greila (jiná pohlednice od téhož: Viz bonus článku http://tlustjoch.blog.cz/1507/e97 či http://tlustjoch.blog.cz/1507/dd044)
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Co studuje děvče vpravo dole?
B) Proč je houslista pod varhany tak nahrben?
C) Označte pana učitele.
.

DD045

2. srpna 2015 v 10:10 | TlusŤjoch |  DODATKY a DOPLŇKY
.
Dodatky děrnošítkové:
.
.
.
.
Sekce de Kly - příspěvek od Miloše (http://mish-mash.blog.cz/) - Neapol:
.
.
.
.
Sekce de Kly - Rozluštěte nápis:
.
.
Foto: Praha, poblíž Kampy, srpen 2015.
.
.
.
Tlusťjochovy kurzy trpělivosti aneb na lovu hmyzáků:
.
.
.
Foto: Obé Praha - Modřany, červenec 2015; bylo to náročné neb u bodláčí byly exkrementy psí, takže jsem jedním okem hlídal hmyzáky a druhým okem jsem obezřetně sledoval, kam nešlápnout.
.
.
.
Růže na srpen:
.
.
Foto: Praha, Petřín, konečná lanoffky, srpen 2015.
.
.
.
Ouloffky antikvární: Slovo osudné - časová úvaha o jazykových poměrech našich od dra E. Grégra, 1883:
.
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Myslíte si, že stále platí: "pro svou neznalost češtiny nemohl státi ničím jiným než boháčem"?
2) Kdo je to diurnista?
3) Rozluštěte nápis na deklu.
.
.
.
Bonusy a jiné podpultoffky:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své neskonalé dobrotě rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Pozdrav z hospodářské výstavy či B) Tajný spis.
Tlusťjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Quickové.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Tajný rada Vandlíček prý začínal jako diurnista," šeptal itelektuál Třebenský nahluchlému Pastuchovi v hostinci "U Váhy".
.
.
.
.
(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Je tajný spis zaheslován? Je heslo prolomitelné?
B) Co má muž v podpaží?
C) Napište, co se skývá v levém dolním šuplíku.
.