"Rozbil jsem mu hlavu šutrem a od té doby se tak nějak známe" (VENCA DG)

Leden 2016

Š56

31. ledna 2016 v 18:18 | TlusŤjoch |  Šlehy a štulce
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Zbytky barvy na zvrásněném chodníku modřanském, TlusŤjochůff archiff ÚÚ, nedatováno, výřez, zatóněno.
Hotentot: Hloupě nebo nesrozumitelně mluvící člověk, hlupák, tupec, barbar (podle starších představ o Hotentotech, černošském kmeni Khoinů v již. Africe) - http://slovnik-cizich-slov.abz.cz
Hotentotové: Prabydlitelé jižního cípu Afriky, kteří sami se nazývají Kvaky neb Anaky, plémě tvarem těla od ostatních národů Afrických rozdílné, škaredé, jehož známky jsou: pleť šedožlutá, lebka sploštělá, vlasy kadeřavé, cuckovaté, rty naduřelé, nos splasklý a nozdry veliké (Velký lidový slovník naučný).
Paryby: Dělí se na žraloky, rejnoky a chiméry.
Chiméra: 1) Ve starořeckých bájích obluda, příšera s částmi těla lva, kozy, draka a hada. 2) Přelud či klamná představa.
Xenofobie: je projev chování, který spočívá v nedůvěře, odporu a nepřátelství ke všemu cizímu. Vedle lidských jedinců je pozorována i u dalších živočichů (Wiki).
Kůl: Piš cool.
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické:
.
.
Foto: Lavičky pražské, TlusŤjochůff archiff ÚÚ.
.
.
.
Zápisky majora Plota - hlášení průzkumníka Mráze:
.
.
Foto: Praha - Braník, nedatováno.
.
.
.
SpQ - Kronika 1905:
.
.
.
.
Griottka mimo pořadí pro všechny vyloučené:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
Griotte: Griotte je starý obchodní název pro typ vápenců a mramorů; francouzsky to slovo znamená "višňový".
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Čím byl uplacen vyslanec Loomis? Šlo o asfaltové holuby?
2) Kdo poslal pražskému starostovi ty brillantové palmy? Jak s nimi starosta naložil?
3) Popište vztah xenofoba k chimérám.
.
.
.
Bonusy a podpultoffky:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeveno býti má A) Pět žen či B) Móda.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento člámek udělen jest slovutnému administrátorovi S.R., objasní-li, proč jsem byl já, Čerf a Sugr vyškrtnut z AK (AK - neplést s Автомат Калашникова образца 1947 года - Zde míněn Autorský klub).
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Jestli znám druhy rejnoků?" Divil se otázce myslivec Jech v hostinci "U Váhy".
"Rej noků? Okrouhlá dělá noky? Bramborové noky?" Dožadoval se odpovědi i nahluchlý Pastucha.
.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Co je ve škatuli? Kdo je škatule? Znáte hru "Škatulata - batulata"?
B) Určete, je-li muž mlsný kocour.
C) Určete všechen materiál, který byl ppoužit na dáminu hučku.
.

P345

28. ledna 2016 v 18:18 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
Ad
.
.
.
Technická data:
.
Foto: TlusŤjocůff ÚÚ archiff, nedatováno, odrazovka vodní, výřez.
Oprava: PÍSNÍ NERUDNÝCH změnte, prosím, na PÍSNÍ KOMICKÝCH.
Obloha: Jako obloha odporučuje se čerstvá zelenina (i pro staré papriky).
Fra: zkratka z lat. frater (bratr, zkratka fr., česky br.) - zdroj Wikipedie.
Br: Citoslovce odporu.
Bárka: též barka slovou v rozličných jazycích lodi rozličného způsobu, buď čluny na řekách nebo menší kupecké lodi na mořích (Velký lidový slovník naučný).
Barka: Lakomá (Viz Fimfárum).
Bar: Kochbá, syn hvězdy, vůdce povstání židovského za císaře Hadriána 132 - 135 po Kristu; o něm báseň Jaroslava Vrchlického. Byl zabit 135 u Botharu ztrativ 580.000 mužů (Velký lidový slovník naučný).
.
.
.
Zápisky majora Plota - maskovací nátěry ohrady z plechu vlnitého:
.
.
.
Foro: TlusŤjochůff ÚÚ archiff, otočeno, roztaženo, nedatováno, Smíchoff u železničního mostu.
.
.
.
Tlusťjochůff kratochvilný snář:
.
.
Ve snu plakáty strhávati, v džungli se ztratiti.
.
Foto: Kousek pod křižovatkou U Bulhara, Praha, nedatováno.
.
.
.
SpQ - Kronika 1905:
.
.
Ad 26. (Stř.) - první volba viz SpQ v http://tlustjoch.blog.cz/1601/e105
.
.
.
Projekt KKKb - aneb ouloffky antikvární:
.
.
Po přečtení bude odeslán v rámci KKKb některému ze zájemců.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Chakterizujte bratra Cekka, po němž je pojmenován bar v titulu poklesslosti.
2) Napište všechny významy pojmu Formosa.
3) Kdo to byl "černý Napoleon" a jak souvisí s článkem? Co o něm víte?
.
.
.
Bonusy, lákadla & jiné podpultoffky:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská ve své dobrotě neskonalé nechť rozhodnouti ráčí, zda vyjeveny býti mají A) Čtyři ženy z minula či B) Idill a Hortobágyi kútnál IV.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest SV za komentáře v minulém článku http://tlustjoch.blog.cz/1601/p344
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Fráter? Ty si myslíš, že nevím, co znamená zkratka fra, ty spratku?" křičel v hostinci U Váhy tajný rada Vandlíček na studenta Nepivodu.
"Zvratků?" divil se nahluchlý Pastucha.
.
.
.
.
(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlenic).
Jiný výjev z téže oblasti: Viz http://tlustjoch.blog.cz/1410/e83
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Jak se zazývají mužovy kalhoty v místním nářečí?
B) Přeložte jméno "Červená Karkulka" do maďarštiny.
C) Dojde k záměně obsahu obou nádob?
.

P344

25. ledna 2016 v 10:10 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Oškubaný plakát reklamní lavičky, Praha - Podolí, poblíž Žlutých lázní, podzim 2015, výřez.
Stříbro: Argentum.
Stříbrné řetízky: Cídí se v horkých mydlinách, do nichž přidáme sody. Jednotlivé předměty se ponoří a pak vyčistí kouskem sukna a v horkém místě se pak osuší, čímž nabudou krásného lesku. Anebo se vaří ve slaném mléku a pak, když oschly, přetáhnou se klůckem křídou potřeným (Všeobecný slovník rad pro každého).
Groš: Z lat. denarius grossus, tlustý denár; název různých mincí, velmi rozšířených ve střední a východní Evropě, na Balkáně a ve východním Středomoří ve středověku a v raném novověku (wikipedie).
Malý groš: Grešle; zmínka viz http://tlustjoch.blog.cz/0912/p71
Grešle ve šnečí poště: http://tlustjoch.blog.cz/1303/dd005
.
.
.
Tlusťjochůff kratochvilný snář:
.
.
Foto: Smích off, chodník u lihovaru, nedatováno, výřez.
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické:
.
.
Foto: Praha, Vltava, rameno Podolka, TlusŤjochůff archiff. A možná, že už to tu bylo. Mám chaos.
.
.
.
Dodatek k roku Mochomůrky - příspěvek od Quickové:
.
.
A jazykový česko-slovenský džouk (od kotelníka):
Jde Slovák po lese a vidí mochochomůrku a chce ji rozkopnout.
Mochomůrka však praví:
"Když mne necháš být, splním ti jedno přání."
"Chcel by som byť ministrom."
Zahřmí se a je z něj bonsaj.
.
.
.
Infokoutek:
.
KKKb - "Její čest" (http://tlustjoch.blog.cz/1601/p343) odeslána Menganě; "Lovec hlav" (http://tlustjoch.blog.cz/1601/p342) Sikarovi.
Fantastický román "Vzpoura v záhrobí" bude též po přečtení odeslán někomu z řad zájemců.
.
.
.
SpQ - Kronika 1905:
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
.
.
1) Co je to lapis infernalis?
2) Uveďte, co si představujete pod novotvarem chleboratoř.
3) Co bylo obsahem Kanejských celních listin?
4) Popište barvitě královnu Obleff.
.
.
.
Bonusy a podpultoffky:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeveni býti mají A) Střelci II z minula nebo B) Pětice žen.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Quickové za ty mochomůrky.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Stříbrné ryby? Jesli jsem jedl stříbrné ryby? Nu, ovšem," zavářil se světácky intelektuál Třebenský na dotaz starého Piatníčka.
.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Rozluštěte a přeložte psaní Bertě.
B) Vylije dívka to pivo na střelce pod sebou?
C) Proč má střelec mravokárně vztyčený ukazováček?
.

E105

22. ledna 2016 v 9:22 | TlusŤjoch |  Elegie čili kocůrovy žalozpěvy
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Zeď poblíž Karláku (dříve Trh dobytčí), Tlusťjochůff ÚÚ archiff, nedatováno.
Mim: (Z latinského mimus, řecky μῖμος mîmos) je herec, který hraje beze slov pomocí mimiky a gestikulace (wikipedie).
Kampaň: Fr., čti kampaň, italsky campagna, venkov; pak válečné tažení čili polní výprava; též doba nepřetržitého pracování v huti, v cukrovaru, neb podobném závodě (Lidový slovník naučný).
Kampaň: Bojové úsilí, tažení, propagační akce (http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/kampan)
Plytký: Viz komentátor Gabo Zelenay: "Terén je šmiklavý, lopta je plytká."
.
.
.
Zápisky majora Plota: Když to jde s vojskem skopce.
.
.
Foto: TlusŤjochůff archiff.
Skopec: Znamení zvěrokruhu (zodiaku čili zvířetníku)
.
.
.
Sekce de Kly:
.
.
Foto: Brno, léto 2015.
.
.
.
Ouloffky antikvární:
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1905:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Jmenujte alespoň dva rozdíly mezi kandidátem realistickým a svobodomyslným. Jak dopadla volba 26. dubna?
2) Objasněte původ slova "plytký".
3) Vyhrávejte. Jaká byla oblíbená píseň stařičkého mocnáře?
.
.
.
Podpultoffky a jiné bonusy:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Střelecký festival II či B) Pivovar.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Quickové.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
Známý herec Jožo Trůbenec jednou v hostinci U Váhy mimicky naznačoval tajnému radovi Vandlíčkovi, aby si nedával guláš, neboť maso, z kterého byl pokrm uvařen, bylo staré, tuhé a zapáchající.
.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Co víte o autorovi obrazu Bohumilovi Šemilk-Klimešovi? Co znamená ono "Šemilk"?
B) Jak se v pivovarském slangu říkalo soudku, který drží muž v popředí vpravo?
C) Reprodujujte rozhovor menežera s kníratým pánem (stojící za mužem se soudkem). Jáká byla funce onoho pána s knírem?
.

P343

17. ledna 2016 v 10:10 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Odrazovka vodní, Vltava v Modřanech, prosinec 2015, odbarveno.
Pytlík Prokop: Chyba - Pytlík byl Frodo.
Oprava opravy: Omyl - Pytlík byl brouk.
Branec: Odvedenec, rekrut.
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické:
.
.
.
Foto: TlusŤjochůff archiff, ulice Politických Vězňů, Praha.
.
.
.
TlusŤjochůff kratochvilný snář:
.
.
.
Ve snu viděti barel reznouti - studené sprchy od kritiků se dočkati.
Foto: Praha - Modřany, u Vltavy; prosinec 2015.
Rez: Viz téma "Zimního spánku" - http://triumvirat.cz/2015/11/zimni-spanek-2015-2016/
.
.
.
SpQ: Kronika 1905:
.
.
.
.
Ouloffky antikvární:
.
.
Po přečtení bude odesláno v rámci KKKB; zájemci nechť se hlásí v komentářích či ve zprávě autoorovi.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Byl by Sauruman dobrým fotbalovým trenérem? Mohla by FIFA používat oko Sauronovo k řešení sporných momentů?
2) Ozřejměte pojem "jabulani". Jak souvisí s poklesslostí?
3) Co víte o dílnách putilovských?
.
.
.
Bonusy, podpultoffky a jiná korumpovadla:
.
P.T. Ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Střelecký festival III či B) Dvojí sukno.
Tlusťjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest VendyW za práci ve fotoklubu: http://fotografia.blog.cz/1601/vyhlaseni-tema-mesice
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Mičuda? Já pamatuji dobu, kdy pumlíče měly šněrování," kasal se staříček Nedomlel v hostinci U Váhy.
"Já už jen tanga," pravil student Nepivoda.
.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Popište, co způsobuje hojivost dvojího sukna.
B) Určete nejšvarnějšího vojáka. Určete původ slova švarný.
C) Co znamená výraz "sukno dvojí"?
.

C83

13. ledna 2016 v 20:18 | TlusŤjoch |  Cedullky
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Odrazovka ledovodní, Krčský les, nedatováno, výřez, TlusŤjochůff archiff.
Bold: Z angl.; bold - nebojácný; strmý; výrazný; zřetelný; smělý; tučný; statečný; neohrožený; troufalý; drzý; chrabrý; odvážný; polotučný
Hold: (Z německého), slib víry a poddanosti panovníku, zvláště panování nastupujujícímu; skládání pak takového slibu slove holdování (Velký lidový slovník naučný).
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické:
.
.
Foto: Přehrada hostivařská, TlusŤjochůff hluboký archiff.
.
.
.
Zpráva o šnečí poště:
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1905:
.
.
.
.
Co vypěstovala OBY (https://obyinontario.wordpress.com/) k roku Mochomůrky:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Vzdejte hold roku mochomůrky na http://tlustjoch.blog.cz/1512/g18. Buďte bold (napište v jakém smyslu - viz technická data).
2) O čem pojednával zákon o přípřeži v době míru? A co v době války?
3) Rehabilitoval se kpt. Klado? Používal přípřež na parníky říční?
4) Určete druh mochomůrky, který vypěstovala Oby.
.
.
.
Bonusy a jiná korumpovadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Střelecký festival z minula či B) Smíchovský pivovar.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Oby za tu mochomůrku viz výše.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Je ztučnělý, čili bold," zamručel tajný rada Vandlíček snad nad předloženým bůčkem s křenem.
.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic)
.
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Co značí pera v kloboucích střelců?
B) Který z mužů je doktor? Zvolte nejsympatičtejšího střelce.
C) Zúčastnila se Koroptvička Dori (viz střelci na http://tlustjoch.blog.cz/1004/c22) též tohoto festivalu?
.

P342

10. ledna 2016 v 9:27 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Stínohrátky, průchod metra "Nám. Republiky", TlusŤjochůff archiff, nedatováno, odbarveno.
SMS: Viz technická data v článku http://tlustjoch.blog.cz/1302/g10
SMS v jiné poklesslosti: Viz http://tlustjoch.blog.cz/0911/p64
Alternativní foto:
.
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické v sekci de Kly:
.
.
Foto: TlusŤjochůff archiff, dlažba poblíž Petrského nám., odbarveno.
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické:
.
.
Foto: TlusŤjochůff archiff, Praha - Pařížská ulice, protisvětlo.
.
.
.
Ouloffky antikvární - aneb projekt KKKb:
.
.
.
Po přečtení bude odesláno v rámci projektu KKKb (další zmínka o KKKb - viz nař. http://tlustjoch.blog.cz/1303/e63, http://tlustjoch.blog.cz/1301/p246,) práva a povinnosti : 1) Louskej škváru 2) Šiř brak (první zmínka viz http://tlustjoch.blog.cz/1210)
Poznámka: Wallaceho bere většinou Sikar, ale hlásiti se moho i jiní zájemci (v komentářích či via zpráva autorovi).
.
.
.
A získán další leták:
.
.
.
.
.
Předcházející leták - viz http://tlustjoch.blog.cz/1512/dd050)
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Povede časté používání SMS ke genenetickám změnám v palcích?
2) Co víte o divadelní hře "Pavouk"?
3) Otevřel by i v dnešní době Amil dveře všem bezdomovcům? Psaly by o tom Národní listy otevřeně? Diskutujte.
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve svých slovutných komentářích rozhodnouti ráčí, zda vyjevena býti má A) Küry Klára či B) Ti střelci z minula.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělem jest Oby, aby si nepřipdadala jako kůl v plotě (viz http://tlustjoch.blog.cz/1601/a67#118112193)
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Jsou jako Amil s Amisem," šeptal čtverák Třebenský nahluchlému Pastuchovi a nenápadně ukazoval na fotografa Tamchyněho a studenta Nepivodu.
.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Jaký řád má Klára připnutý na prsou?
B) Po kom pokukuje?
C) Popište její funkci v útvaru.
.

A67

7. ledna 2016 v 20:06 | TlusŤjoch |  Almanach pana Al-Mana
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Jílové u Prahy, TlusŤjochůff archiff, otočeno o 180°.
Rybíz: Viz technická data v článku http://tlustjoch.blog.cz/1210/a36
Barák: Na Výtoni (viz http://tlustjoch.blog.cz/0911/c16)
Barák: Josef, spisovatel český (26.1.1833 - 15.11. 1883) ... roku 1872 redigoval i "Dělnické listy" a věnoval činnost svou hlavně kruhům dělnickým a studentstvu - tak nadšeně a obětavě, že byl zván "otcem studenstva a dělnictva českého".
V "Národní kavárně" v Praze ve Vodičkově ulici (nyní zrušené) míval desku pamětní na místě, kde po léta čítával.
Barák: Francouzsky baraque, chalupa, původně místnost na kamenické a tesařské nástroje.
Bárák: Isrealitský vůdce, zvítězil nad kanaanským vojevůdcem Sisarou (Vše Velký lidový slovník naučný).
.
.
.
Zpráva o šnečí poště (snail mail):
.
Fotografie holuba z http://tlustjoch.blog.cz/1402/p273 obíhala poštou od 19.2.2014 až 28.12.2015. Celkem 20x; přičemž na některé adresy šla dvakrát.
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické:
.
.
Foto: Praha - Lhotka, prosinec 2015.
.
.
.
Zápisky majora Plota:
.
.
Foto: Praha - Lhotka, prosinec 2015.
Text:
Ano
rek tyčky
čili plaňky
jak major děl
sokolskou skrčkou
proletěl.
.
.
.
SpQ - Kronika 1905:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Přeložte "miluji sladké - tudíž jsem" do latiny.
2) Co víte o Kladovi a o Zilottim?
3) Kdo je to casarius?
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Gruss vom Schützenfest či B) Mlékařský stroj.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Lojzovi.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Tajnej rada prej prohrál jeden barák na Žižkově v kartách," svěřoval se nahluchlému Pastuchovi holubář Prunelka.
.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
A) Spočtěte celkový obsah bandasek, je-li první naplněna z 1/7, druhá 2/7, třetí 3/7, čtvrtá 4/7, pátá 5/7, šestá 6/7 a sedmá ze 7/7.
B) Určete světce na obrázku na zdi (vpravo nahoře u dveří).
C) Musí mít obsluha stroje certifikát?
.

Š55

4. ledna 2016 v 18:52 | TlusTjoch |  Šlehy a štulce
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Kapka v trnech, výřez, otočeno 0 180°, prosinec 2015
Noční můra: Zmínka v bajce viz http://tlustjoch.blog.cz/1112/pr64
Noční můra v podání VDG: "Vzduchem lítaj noční můry, všechen hmyz táhne do paláce Kultúúúry." (sbírka "Mozol v Hrbu").
VDG: Venca Dg.
Župan: 1) Nejstarší úbor polský, jak lidu, tak šlechty; býval přepásán; nyní domácí oděv mužský i ženský- 2) Náčelník župy
Župa: V Uhrách tolik, co komitát (as tolik, co dřívej Kraj v Čechách) /Obé Velký lidový slovník naučný/.
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické:
.
.
Foto: Odrazovka Vtavská, Modřany, prosinec 2015.
.
.
.
Další zpráva o projektu šnečí pošty:
.
.
Foto: Praha, Stýblova pasáž, listopad 2015.
.
.
.
Mléko mimo pořadí pro Růžu za věci ohledně pupku (http://tlustjoch.blog.cz/1601/p341#118087709):
.
.
(Ouloffky antikvární, listopad 2015).
.
.
.
SpQ - Kronika 1905:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Kdepak asi k té chřipce Gautsch přišel?
2) Z jaké noční můry má trauma Cyberštamgast? A vy?
3) Objasněte, proč do konzervatoře byla povolána policie.
4) Má být vymetena nějaká ukázka ze spisku o mléce?
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. Ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjena býti má A) Käse´s Rundfahren či B) Küry Klára
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek má Růža z Moravy (snad zase nepřijde pozdě).
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Jak noční můry zaplašiti? Inu, něco bych tu měl," kasal se bylinkář Meruzelka v hostinci "U Váhy".
.
.
.
Slíbená ukázka z brožurky o mléce:
.
.
.
.
Bonus:
.
.
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Označte mrkajícího Karla (viz text na posl. obrázku). Uspěl u fešandy se svým mrkáním?
B) Určete budovy za autem.
C) Co je to čapčušek?
.

P341

1. ledna 2016 v 13:39 | Tlusťjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Praha - Modřany, zrcadlící se voda přes mříž, prosinec 2015, výřez.
Li Po: Existuje o něm množství legend, včetně smrti, když se prý opilý pokoušel obejmout měsíc v řece (Wikipedie).
Ce-měsíc: Luna ve fázi couvání.
Šáh: Persky; šach, tolik jako král; název panovníka perského (Lidový slovník naučný). Čímž jest poklesslost dodatečně kosmopolitní.
Alternativní foto:
.
(Praha - Modřany, odrazoffka vltavská, odbarveno, zatóněno, otočeno, prosinec 2015).
Pupek: Pupek je důležité místo pro východní medicínu: podle ájurvédy se v této oblasti nachází 72 000 nádí, energetických kanálů. V západní teologii se zase diskutovalo, zda měli bibličtí Adam a Eva pupek či nikoliv. Dnes je odhalený ženský pupek v západní kultuře chápán do jisté míry jako smyslný a v nedávné době byl dokonce občas předmětem filmové cenzury (Wikipedie).
Pupek: Vůbec něco vypuklého. U ssavců slove tak jizvovitě naznačená prohlubina ve středu břišní kůže , pocházející ze zakrnění pupeční šňůry ( Stručný všeobecný slovník věcný; díl V; nakladatel I.L.Kober; 1880).
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické:
.
.
Foto: Praha - Lhotka; prosinec 2015.
.
.
.
Zápisky majora Plota:
.
.
Foto: Vltava v Modřanech, prosinec 2015, odbarveno.
.
.
.
Speciální novoročenka pro všechny fotografy:
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1905:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Kdo to byl Rihaku?
2) Jak by byl dnes novináři označen protest proti česko-německým smiřovačkám? Napište trefný titulek.
3) Kdy odhaluje pupek Cyberštamgast? Co má v pupíku na okrasu?
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla podpultová:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeveno býti má A) Käse´s Rundfahren či B) Obrázek z Tyrol.
TlusŤochůff dekter trojhlasný jest udělen pánům kavárníkům za LJCafé (a jejich komentujících návštěvníků v odkazovaném článku) za propagaci obrázků z mé sbírky (viz http://www.lojzojago.eu/text-prave-skoncil-rok-2015/)
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Zdaližpak víte, co Okrouhlá-Jírů má v pupíku za ozdobu?" ptal se potměšile intelektuál Třebenský fotografa Tamchyněho v hostinci "U Váhy".
.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Určete maximání nosnost zástěry.
B) Co bylo příčinou mužova pádu?
C) Povšimněte si zabezpečené kravaty. Proč však muž nejistil sám sebe?
D) Co se stane s výstražnou cedulkou?
.