"Rozbil jsem mu hlavu šutrem a od té doby se tak nějak známe" (VENCA DG)

Březen 2016

E111

28. března 2016 v 20:20 | TlusŤjoch |  Elegie čili kocůrovy žalozpěvy
.
.
.
Technická data:
.
Foto: TlusŤjochůff archiff.
Doktrinářství: Snaha prováděti v životě nauky theoretické, bez ohledu na skutečné poměr ((lidový slovník naučný).
Laloky mozkové: Nejpřednější části čelních mozkových laloků byly v minulosti považovány za sídlo vší moudrosti, případně etiky (Časopis Vesmír).
Poklesslost: Bojuje proti posunům letní/zimní čas.
Okov: Okov se od běžného vědra lišil tím, že byl stažen při horním okraji masivní nesymetrickou obručí. Touto obručí byl vyvážen tak, aby se po spuštění na hladinu ve studni sám překlopil, a tak se do něho nabrala voda (Wikipedie).
.
.
.
Z TlusŤjochova kalendária:
.
.
.
.
TlusŤjochůff kratochvilný snář:
.
.
Vesnu zorati - smlouvu podepsati.
.
.
.
SpQ - Kronika 1905:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Kdy a na koho dělá psí zraky Cyberštamgast? A vy?
2) Co popadl Všeněmec Stein?
3) Co znamené jméno "Feodosie"?
4) Řinčete, pískejte, bouchejte.
.
.
.
Bonusy a jiná korumpovadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjevena býti má A) Sběračka jablek či B) Tenista.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest VendyW (http://worlddandie.blog.cz/)
.
.
.
Pro Fredyho:
.
Myslivec Jech ukazoval osazenstvu hostince U Váhy jakou míval v mládí opici:
.
.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
Jiný bonus s jablkem: http://tlustjoch.blog.cz/1003/e3
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Co se honí napomádovanému švihákovi v hlavě?
B) Vysvětlete též, proč jim tlučou srdíčka.
C) Byla dodržena pravidla bezpečnosti práce při práci s žebříkem?
.

Š57

23. března 2016 v 18:52 | TlusŤjoch |  Šlehy a štulce
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Odrazovka vodní, rybník La Buť, Krč, březen 2016.
Škamna: Lavice, obzvláště školní (pro dva až tři žáky).
Komín: Z latinského cominus; zařízení k odvádění plynných produktů spalování a zvýšení tahu.
Tah: Flamendrova pravidelná (většinou týdenní) akce.
Brojler: Byl původně chápán jako kuře (mládě kura domácího) obojího pohlaví o hmotnosti 1,5 kg při porážce v rychlovýkrmu. V současnosti se tímto pojmem míní obecně zvířata produkovaná rychlovýkrmem (drůbež, králíci, ovce, prasata…) - Wikipedie.

.
.
TlusŤjochůff kratochvilný snář:
.
.
Ve snu novinářské kachně uvěřiti, život jako peříčko míti.
.
Foto: Davle, kachna nad Sázavou, březen 2016.
.
.
.
Zápisky majora Plota:
.
.
Foto: Davle, březen 2016.
.
.
.
SpQ - Kronika 1905:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Co si udí v komíně Cyberštamgast? A co vy?
2) Co víte o bulharských komitech?
3) Čím vynikal Tramp Olína? Rozveďte.
4) Sepište pobuřující proklamaci.
.
.
.
Bonusy, lákačky a podpultovky:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Jeden nočník či B) Uhelný trh z minula.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Lojzovi z LJCafé (http://www.lojzojago.eu/)
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Drobí, drobí jako prase," šeptal Tamchyně a jal se večeřícího tajného Radu Vandlíčka tajně fotografovat.
.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Kdo souboj o nočník vyhrál? Odůvodněte.
B) Reprodukujte dialog zúčastněných.
C) Dojde i na cylindr na stolku (popř. na cylindr el. petrolejky)?
.

P353

18. března 2016 v 17:47 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Rybník la Buť v Krči, březen 2015.
Buch: Citoslovce úderu.
Romské přísloví o buchtách: Feder goďavereha bara te phagerel, sar dilineha bokheľa te chal (Lépe s moudrým roztloukat kamení, než s hlupákem jíst buchty).
Hospodářské přísloví o buchtách: Volovi seno, koňovi oves, pacholkovi buchtu, vždy se práce dobře koná.
Pozměněný začátek pohádky: "Maminko, sbal mi do uzlíku pár milionů, půjdu si do světa hledat ňákou buchtu..."
.
.
.
Zápisky majora Plota:
.
.
.
.
Tlusťjochůff kratochvilný snář:
.
.
Ve snu se dlažbou propadnouti, u hokynáře slevu získati.
Foto: Praha, Lhotka, březen 2016.
.
.
.
Veselé Velikonoce z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic:
.
.
.
.
Jiný Velikonoční pozdraff: Viz http://tlustjoch.blog.cz/1303
.
.
.
SpQ - Kronika 1905:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Popište, co si představujete pod pojmem "společnost zdánlivě zachovalá".
2) Jakou náplň buchet preferujete?
3) Kdo to byl Георгий Победоносец? Dostalo jeho mužstvo milost, o kterou žádalo?
.
.
.
Bonusy a jiná korumpovadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrodušnosti neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeveni býti mají A) Turisté či B) Uhelný trh.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Kaunaz Isovi (http://kaunazisa.blogspot.cz/) za jeho Šnegy.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Slyšte! Ty rány! Slyšte, to Okrouhlá na buchty zadělává," hřímal nadšeně student Nepivoda v hostinci "U Váhy".
.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky úkoly:
.
A) Kdo se nejlépe na výlet vystrojil? Zdůvodněte.
B) Jak se mužovi dostala voda do holinek?
C) Co bylo cílem výletu? Šlo o tzv. team building? Pakliže ano, kdo je menežr?
.

E110

14. března 2016 v 15:40 | TlusŤjoch |  Elegie čili kocůrovy žalozpěvy
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Odrazovka vodní, Vltava - Smích off, poblíž pivovaru, březen 2016, zatóněno.
Meldovat: Voj., hlásit, oznamovat.
Ekvivalent "kouká jak tele na nový vrata": Čumí jak svatej z vorloje.
Nátěr: Díra nedíra - furt se natírá (jakýsi popěvěk).
.
.
.
Tlusťjochůff kratochvilný snář:
.
.
Foto: Železniční most u Vyšehradu, březen 2016.
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické:
.
.
Foto: Praha, Karlín, březen 2016; protisvětlo.
Platan: Viz ona bobule v článku http://tlustjoch.blog.cz/0909/p39
.
.
.
DDD - Drobné dodatky a doplňky:
.
.
Dodatek k V.V.Tomkovi - viz ouloffky antikvární v článku http://tlustjoch.blog.cz/1602/p349V.
(V. Flajšhans: Živá slova).
.
.
.
.
Jak je vidět, tenkrát si nikdo s ochranou osobních údajů hlavu nedělal.
.
.
.
Pivo mimo pořadí pro JV King Rukolu (NnŽV), že šel do soutěže http://triumvirat.cz/2016/03/bleskovka-6-zadani/
.
.
(Obé z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Meldujute V.V.Tomkovi frázovitá hesla našich stran.
2) Kápnou akupunkturisté vždycky na věc (viz Acu rem tetigisti)?
3) Komu by to natřel Cyberštamgast a proč?
.
.
.
Bonusy a jiná korumpovadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrodušnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeveni býti mají A) Zelináři či B) Tenista.
TlusŤjochůff dekret trojhlasý pro tento článěk udělen jest Nadě.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"A to tele hubou mele," vyjel jinotajně tajný rada Vandlíčk na studenta Nepivodu, když se hostinci U Váhy řešilo, má-li býti štatmgastká lavice natřena na hnědo či modro.
.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic)
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Popište meloun jako Turek.
B) Kdo to pohnojil?
C) Byl i tabák v dýmce-porculánce hnojen síranem amonatým?
D) Co zamýšlí muž s rýčem?

E109

11. března 2016 v 9:27 | TlusŤjoch |  Elegie čili kocůrovy žalozpěvy
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Igeliťák na as faltu, Karlín, březen 2016.
VC: Výpočetní centrum.
VC: Velkoobchodní cena.
VC: Velká cena (např. Brna).
VC: 95.
VC: Hudební zkratka pro violoncello.
VC: Kód ISO 3166-2 pro Svatý Vincenc a Grenadiny.
VC: Zkratka - Volkov Commander - souborový manažer pro DOS.
VC: Iniciály Viléma Cathcarta.
Cathcart Vilém: Hrabě, angl. diplomat, nar. 17.9.1755 ve Skotsku, vstoupil 1777 do vojska, r. 1803 byl vrchním velitellem v Irsku, na výpravě proti Kodani 1807 byl velitelem pěchoty, 1812 jsa vyslancem u rus. dvora, provázel cís. Alexandra na válečné výpravě a byl na kongressu Chatillonském a Vídeňském; umř. 17.6.1843 (Rankův slovník všeobexcných vědomostí).
Enem: Pouze nář. (Křížovkářský slovník online).
Enement: Personifikovaný praprvek, prasoučástka každého jedince, též egoment (Tlusťjopedia).
Moudro Mika Nellida: Konzument vtipné kaše si ji nejdříve zchladí větráčkem, aby ji nejedl horkou.
Kaše: Nemáš-li rád kaši, neříkej o ní, že není dobrá (Perské přísloví).
Kaše: Viz zmínka pod kalendáriem v článku http://tlustjoch.blog.cz/1002/p89 či v technických datech v článku http://tlustjoch.blog.cz/1007/c26
Kaše masová:
.
(Kuchařská kniha, osmé vydání; vydáno péčí spolku Domácnost nákladem F.Šimáčka v Praze 1904).
.
.
.
TlusŤjochůff kratochvilný snář: Ve snu holuby počítati - o tučné sousto přijíti.
.
.
Foto: Nám. Jiřího z Poděbrad, Kostel nejsvětějšího srdce páně, březen 2016, odbarveno.
Alternativní foto:
.
.
.
.
Ouloffky antikvární aneb projekt KKKb:
.
.
Po přečtení bude odeslána někonu z KKKb, zájemci o knihu i o členství mohou se hlásti v komentářích či ve zprávě autorovi.
.
.
.
SpQ - Kronika 1905:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Dokáže i dnešní sněmovna býti tři hodiny netečná?
2) Opakování: Kdy byl Cyberštamgast v pěkné kaši? (viz plénootázka 1 v článku http://tlustjoch.blog.cz/1202/e44)
3) Guláš nebo vývar? Proč? Čím zahušťujete guláš?
4) Co si představujete pod pojmem "registr šťáff"? Rozveďte.
.
.
.
Bonusy a lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjevena býti má A) Trať Tišnov - Brno z minula č B) Zelináři.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Bev http://beverly.blog.cz/
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Masokostní moučka? O tom vím své," šeptal student Nepivoda v hostinci U Váhy do ucha starému Piatníčkovi a významně ukazoval do kuchyně, kde Okrouhlá-Jírů připravovala kotel kaše.
.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Jedním z pasažérů je i stařičký mocnář FJI cestující na zapřenou. Označte jej.
B) Jakou karetní hru provozují muži vlevo?
C) Co víte o České novinářské kanceláři v Brně? Proč byla pohlednice tištěna v Praze? Kdo pohlednice kolportoval? Jaký byl jejich účel? Diskutujte.
.

P352

6. března 2016 v 8:00 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Sklo v autobusové čekárně (patrně linak 189), TlusŤjochůff archiff ÚÚ, výřez.
Porculán: Nádoby dostávají dle toho, jak barevné neb z jak smíšené hlíny byly zhotoveny, rozličná jména, jako: porculán z kaolínu, wedgwood, kelímky a anglická fayenca i majolík (Všeobecný slovník rad pro každého).
Porculán: "Jdu se podívat na porculán." Eufemistický výrok jednoho ze štamgastů, když oznamuje spolustolovníkům, že musí na toalety.
Zoptimištění Mika Nellida: místo "výsměch" dosaďte "bonus".
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické:
.
.
Foto: Praha, poblíž Masaryčky, Tlusťjochůff archiff ÚÚ, lehce přisoftěno.
.
.
.
TlusŤjochůff kratochvilný snář:
.
.
Ve snu Mr. Ačna Dr. Átovati, k osvícení dojíti.
.
.
.
Nepravidelná zpráva o KKKb aneb ouloffky antikvární:
.
.
Po přečtení bude odeslána někomu v rámci projektu KKKb - zájemci mohou se hlásiti v komentářích či ve zprávě autorovi.
.
.
.
SpQ - Kronika 1905:
.
.
Mordovcev: Hlavnější z jeho románů jsou: Iděalisty i realisty (líčící živě dobu Petra Velik.); Velikij raskol; Car i getman; Lžedimitrij; Dvěnadcatyj god; Zamurovannaja carica a mn. j. Talent spisovatelův jest v nich patrný, on jeví též znalost dějin a smysl pro líčenou epochu, ale pracím jeho škodí jakási šablonovitost, rozvláčnost, nedostatek prostoty a bezprostřednosti, kteréžto vady snižují značně jejich umělecký význam (https://cs.wikisource.org/wiki/Ott%C5%AFv_slovn%C3%ADk_nau%C4%8Dn%C3%BD/Mordovcev)
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Odkud tedy mají ručnice Arnauti z bonusové pohlednice na http://tlustjoch.blog.cz/1507/e99?
2) Určete náplň práce (job description, jak je teď v módě) menežera kuropění. Komu reportuje a jakou formou?
3) Kdo je getman (viz dílo Mordovceva)? Porazil by ve své době batmana?
.
.
.
Bonusy, lákadla & jásadla:
.
P.T. Ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjevena býti má A) Trať Tišnov - Brno či B) Střelkyně.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Oby, i když je podle jejích komentářů v https://obyinontario.wordpress.com/2016/03/03/dovolena-2015-10-dil/#comments se zdá býti jasné, že zvolí Brno.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Někdo krade porculánové podšálky," stěžovala si Okrouhlá-Jírů tajnému radovi Vandlíčkovi v hostinci U Váhy.
.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Která z dam má nejpřesnější mušku? Odůvodněte.
B) Které to jde nejlíp se šavlí. Odůvodněte.
C) Kterou z dam by si vybralo do své osobní gardy JV King Rukola (NnŽV)? Odůvodněte.
.

P351

2. března 2016 v 11:11 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Plastová láheff, výřez, TlusŤjochůff archiff ÚÚ.
Zelená: Peprmintový likér.
Špaček: Ve velkých hejnech spatřuje se u nás švitořivý a žertovný špaček (Sturnus vulgaris)... Špaček brzy zkrotne, naučí se pěkně zpívati, slova i věty štěbetati a jest pro svou chytrosť a čiperné nápady pták v domácnosti velmi kratochvilný (Schoedlerova Kniha přírody - jiný výňatek viz např. http://tlustjoch.blog.cz/1303/a39).
Špaček: Při vábení se ozývá drsným "šéér", při vyplašení na hnízdě táhlým "stýh" a při spatření krahujce ostrým "kjett" (Wikipedie).
Alternativní foto:
.
.
.
Sekce de Kly:
.
.
Foto: TlusŤjochůff archiff
.
.
.
Zápisky majora Plota - Slunce v oku:
.
.
Foto: Praha-Lhotka, podzim 2015.
.
.
.
SpQ - Kronika 1905:
.
.
.
.
Plénnotázky a plénoúkoly:
.
1) Jak se ozývá při vyplašení Cyberštamgast? A vy?
2) Jak reagovali ministři poplivaní Mosgayem? Braly si příklad z Mosgaye stranické plačky z poklesslosti?
3) Štebetejte kratochvilně jako špaček.
.
.
.
Bonusy a jiná korumpovadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své velkodušnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Norimberský trychtýř či B) Frisch auf.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Almě Nacidě.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
Filosof Schwestka-Modřanský jal se jednou z rozpustilosti v hostinci U Váhy napodobovati špačka, zatímco tajný rada Vandlíček špačky tloukl. Myslivec Jech z toho byl jelen.
.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Proveďte chemický rozbor tekutiny, která jest lita do trychtýře.
B) Co se chystá muž sepisovat pod vlivem trychtýře?
C) K čemu používá trychtýř Cyberštamgast?
D) Kdo je muž, jenž provádí nalévání? Koho vám připomíná? Jak se jmenuje pozice, kterou zastává.
.