"Rozbil jsem mu hlavu šutrem a od té doby se tak nějak známe" (VENCA DG)

Srpen 2016

E117

29. srpna 2016 v 22:07 | TlusŤjoch |  Elegie čili kocůrovy žalozpěvy
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Odrazoffka vodní, rameno Podolka, srpen 2016, výřez.
Desítka: Pokutový kop, též penalta.
Penalta: Kope se na počest Freda Penalltyho, který po surovém zákroku zemřel ve vápně.
Vápno: Hašené - dává se do Walzovy koupele proti svrabu ovcí. Také se jím natírá a tře prase červinkou stižené (Všeobecný slovník rad pro každého).
Desítka: Plní, ale neožírá (Venca Dg).
Čapák: Brankář, goalman.
Tribun: Tribun lidu (latinsky tribunus plebis) byl ve starověkém Římě vysoký volený úředník (magistratus), který měl ve městě zastávat zájmy plebejů před útiskem patricijů (wikipedie).
.
.
.
Zpráva o šnečí poště aneb listy z Prahy:
.
.
Foto: Praha, Světozor, Hájkova cukrárna, židlička u stolku v pasáži a nafoukaný list, srpen 2016, odbarveno.
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické - mávání sedmi čudlíkům:
.
.
Foto: Tramvajová zastávka, Praha, Na Jezerce, srpen 2016.
.
.
.
SpQ - Kronika 1905:
.
.
Leoplod Zvonař: Viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Leopold_Zvona%C5%99
.
.
.
Zpráva o projektu KKKb aneb oulovky antikvární:
.
.
Po přečtení bude odesláno zájemci, který si zažádá k komentářích.
Docela by mne zajímalo, kdo něco ví o koloběhu předcházejících braků.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Popište tratoliště piv. Stírá se zde rozdíl mezi desítkou a dvanáctkou?
2) Zformujte reformní komisi.
3) Volili byste Cyberštamgasta tribunem?
4) Vidíte na snímku v poklesslosti tvář? Pakliže ano, napište, koho vám připomíná.
.
.
.
Bonusy a lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Spolek Klicpera z minula či B) Útok Bosňáků na Rusy.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Maglaizové.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Je to frajer nagelovaný a napomádovaný, hrával kdysi football, ten surový sport," prozradil na holubáře Prunelku intelektuál Třebenský.
.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Označte na obrázku dopisovatele z Illustrirten Zeitung z Lipska.
B) Jak dopadla z českého pohledu druhá bitva u Lvova?
C) Kdo je Richard Assmann (viz pravý dolní roh)?
.

Š59

25. srpna 2016 v 17:59 | TlusŤjoch |  Šlehy a štulce
.
.
.
Technická data:
.
Foto: TlusŤjochůff archiff ÚÚ (=úložiště útržků), vytaženo při obnově disku po tom velkém třesku (instalace de Sítek), nedatováno.
Nové zámky: Např. viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Newcastle
Sun used o své: Správně --> Sunu se do své jamky; v každé správné české reklamě musí být alespoň dvě anglická slůffka.
Obyvatel jamky: Zajíček. Nebo golfový míček.
.
.
.
Zápisky majora Plota - Krev šlechtická a kmánská:
.
.
Foto: Plot z plechových plátů, Praha, poblíž Masaryčky, srpen 2016, otočeno o 90°. /Plech leskl se ve slunci a odrážel barvu projíždějících aut/.
.
.
.
Sekce de Kly:
.
.
Foto: Žitava, srpen 2016.
.
.
.
SpQ - Kronika 1905:
.
.
.
.
Ocenění mignon:
.
.
získává Oby za článek https://obyinontario.wordpress.com/2016/07/31/babovka-na-srpen/
Jiná mignon ocenění: Viz http://tlustjoch.blog.cz/1112/pr65
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Objasně původ jména Očevidec.
2) Kdo to byl Robert Barron a Jeremiah Chubb?
3) Kdo je autorem věty: "IN AERE AEDIFICARE" ? Přeložte.
4) Připojili byste svůj podpis pod program, žádající zahájení přednášek?
.
.
.
Bonusy, lákadla a podpultoffky:
.
P.T. ctihodná obec čtenářska, nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Dobročinný ochotnický spolek Klicpera z minula či B) Trink mein Brüderchen.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný udělen jest Oby, páč mi poslala záplatu mjr. Plota.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Staví si vzdušné zámky a zatím se jí pálí cibule," bručel nespokojeně tajný rada Vandlíček v hostinci U Váhy.
.
.
.
.
(ZTlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Z kterého stínového ministerstva pochází kůň? Jaké je jeho skutečná barva?
B) Dostane bratříček po napití kuráž? K čemu se odhodlá? Rozveďte.
C) Je žena skutečně vojákova sestra?
.

P366

22. srpna 2016 v 22:15 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Tech nická data:
.
Foto: Výklad ve Stýblově pasáži, Tlusťjochůff archiff ÚÚ (=úložiště útržků), nedatováno, odbarveno & zatóněno.
Smůla: Pálená pryskyřice, jíž se vysmolují sudy pivovarské. Lepší druhy jsou kalafuny (Všeobecný slovník rad pro každého).
Dělení nulou: Je v matematice takové dělení, při němž je dělitel nula. Může být zapsáno jako α /0, kde α je dělenec. V oboru reálných čísel nemá takové dělení smysl - nula je jediné reálné číslo, kterým nelze dělit. V oboru komplexních čísel rozšířených o nekonečno je definováno pro všechny nenulové dělence jako ∞ . Při dělení v plovoucí řádové čárce může být výsledkem speciální hodnota not a number (není číslo) nebo nekonečno (Wikipedie).
.
.
.
Zápisky majora Plota - příprava na drátkování chmele:
.
.
Foto: Zlíchov - u lihovaru; léto 2016, odbarveno.
.
.
.
Sekce přešlapy:
.
.
Foto: Praha, Pařížská ulice, září 2016, odbarveno.
.
.
.
SpQ - Kronika 1905:
.
.
Vitalini - viz https://en.wikipedia.org/wiki/Francesco_Vitalini
.
.
.
Sekce de Kly - aneb co mi poslal Lojzo - svěcení kanálových de klů v polské Łódźi:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Od čeho je odvozeno slovo kalafuna? Co je to kopál?
2) Popište barvitě, jak si představujete trestní zakročení proti policejnímu radovi.
3) Drátkujete raději parkety nebo chmel? Umí Cyberštamgast smolit sudy? Sesmolte o tom haiku, limerick a sonet.
.
.
.
Bonusy @ lákačky:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeveno býti má A) Heilige Land Tirol z minula či B) Dobročinný ochotnický spolek "Klicpera".
TlusŤjchůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Lojzovi.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Ano sudy se smolí pryskyřicí z borovice Jeffreyovy, leč nededej bože, aby se to spletlo s pryskyřicí borovice těžké," poučoval osazenstvo hostince U Váhy starý myslivec Jech..
.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic - Text z druhé strany: "OFFIZIELLE KARTE FÜR ROTES KREUZ, KRIEGFÜRSORGEAMT KRIEGHILFESBÜRO Nr 153").
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Jaké je původní povolání muže třímajícího kříž s Kristem?
B) Popište, na co měl výjev apelovat.
C) Kdo jim pletl ty podkolenky? Proč voják neměl onuce, ale podkolenky?
D) Dobrovolné - zjistěte něco o malíři E. Reckziegelovi --> gůgl mi nabízí pouze Antona a jeho květinovou louku.

P365

18. srpna 2016 v 21:23 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Zídka v Podolí u kostela sv. Michala, TlusŤjochůff archiff, nedatováno.
Pachtýř: Rozdíl mezi pachtem a klasickou nájemní smlouvou je ten, že pachtýř se zavazoval propachtovanou půdu zušlechťovat, zatímco nájemce tuto povinnost nemá (Wikipedie)
Klát: Špalkový úl.
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické - Mávání špruš Lee:
.
.
Foto: Železniční most, Praha, Výtoň, červenec 2016, otočeno.
.
.
.
Sekce de Kly:
.
.
Foto: Žitava, srpen 2016.
.
.
.
Karlikus mimo pořadí pro Lojzu z LJCafé za dekl brněnský:
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1905:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Kdo to byl Lorenzo Langstroth?
2) Kolik činí dávka pivní v Čechách dnes? K čemu dávka pivní sloužila? Existuje i pivní přesnídávka?
3) Zkritizujte i vy pachtýře Hoffmanna.
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnoti ráčí, zda vyjeven býti má A) Byrrh II z minula, či B) Heilige Land Tirol.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Lojzovi.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Klát. Zdalipak víš, o čeho jest toto slovo odbozeno?" ptal se student Nepivoda potměšile nahluchlého Pastuchy.
.
.
.
.
(Z Tlusťjochovy sbírky starých reklam).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Zač dostal Mouřenín metál, který nosí hrdě na prsou?
B) Určete, k čemu slouží rozložené nástroje a pomůcky u mužovy nohy.
C) Odkud pochází pokrývka hlavy?
.

Pr96

13. srpna 2016 v 14:14 | TlusŤjoch |  ProJEKty
.
Zadání sedmé bleskovky Triumvirátu:
  • Žánr: sloupek (překvapivě)
  • Téma: Mrtvé kočky nepředou
blíže viz: http://triumvirat.cz/2016/07/bleskovka-7-zadani/
.
.
O TRICÍCH MISTRA KORTEŠE.
.
Tu čarodějnici jsme samozřejmě upálili. Ale co s tou její černou kočkou?
Bosorka byla stará, vrásčitá baba, samá bradavice, oči vpadlé, pichlavé a bylo zřejmé, že by vám na tuty očarovala krávu, kdybyste nějakou měli; to upálení společnost přivítala s nadšením.
.
Ale hodit na hranici i přítulné domácí zvířátko? To by bylo zvěrstvo. Obzvlášť teď, před volbami. Už vidím činovníky nově vzniknuvší partaje LSPDM (Lidová strana práv domácích mazlíčků), jak výhružně mávají na Václaváku transparenty "MRTVÉ KOČIČKY NEPŘEDOU" a skandují cosi o zhovadilcích. A podle statistiků Akademie věd by mohli sebrat až 7.85 % hlasů dosud nerozhodnutých voličů. A hnutí za Multiitegraci národův by si taky přisolilo, neb kočky jsou v Egyptě posvátné. To nesmíte připustit, pravilo byro jednomyslně.
.
Leč zvíře Satanovo musí být z ideologických důvodů zlikvidováno (ponechme stranou, že si předseda vládní koalice léčí kočičím sádlem hemeroidy[i]). A to tak, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Přemýšlej, korteši, ty protřelý volební náhončí, přemýšlej, ať o tučnou odměnu nepřijdeš, nabádal jsem se.
.
"Moudrý, co chceš vládnou světu, sílu čerpej z internetu," vytanulo mi na mysli dvojverší cyberbásníka P.C.Prasmahilla a já, lusknuv prsty, jal jsem se surfovat po vlnách virtuální reality…
.
To je ono! Článek amerických vědců v prestižním časopise "TUBECAT" - titulek bohatě postačil - "Výzkumy akademiků z Yale university potvrzují, že kočky mají vskutku devět životů" mi dodal potřebnou inspiraci.
.
"Wow, yupeeee!" zaradoval jsem se ala komiksový hrdina. Gordický uzel je rozetnut. Bude stačit, když náš tiskový mluvčí prohlásí, že PŘEDIVOST ONÉ FELIS SILVESTRIS F. CATUS BYLA SNÍŽENA NA OSM DEVÍTIN PŮVODNÍ HODNOTY. A všichni se můžou jít vycpat - včetně té kočky.P364

9. srpna 2016 v 19:18 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Stíny v okně, vstup metra Florenc, červenec 2016, odbarveno.
Ovlivňovátko: Viz výraz kafe s ovlivňovátkem (=kafe s tuzemským rumem; kubánského by bylo škoda).
Svačina: Přesní dáffka.
Prakumpán: Prapředek kumpána.
Kumpán: Kamarád z Mokré čtvrti.
Rajský plyn: Vdechován působí nejprve stavy veselosti (odtud název) nebo hysterie, při vyšších dávkách útlum až anestetický spánek. Dlouhodobé nebo intenzivní vdechování však může vést k zástavě dýchání, nebo přílišnému útlumu srdeční činnosti, případně až k zástavě srdce, v obou případech s následkem smrti. Proto je velmi nebezpečné jeho případné zneužití čicháním jako drogy (Wikipedie).
.
.
.
Nepravidelná zpráva o šnečí poště (snail mail) aneb co vám může příjít do schránky:
.
.
.
.
Alternativní foto:
.
.
Foto: Praha, sochy na spojovacím prvku mezi Jindřiškou věží (viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Jind%C5%99i%C5%A1sk%C3%A1_v%C4%9B%C5%BE) a býv. budovou ČSOB; srpen 2016, odbarveno.
.
.
.
Dubonnet pro Jaga, prý se hodí k bábovce (viz http://www.lojzojago.eu/text-obrazok-na-pondelok-216/):
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých reklamních pohlednic).
.
.
.
SpQ - Kronika 1905:
.
.
Gréboffku určila správně Quicková (http://tlustjoch.blog.cz/1608/p363#120451129)
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Co je to azooxid?
2) Kým byl sveden žurnalista Lakatoš? Proč se k tomu přiznal? Kdo je to Banffy? Jmenujte jeho kumpány.
3) Co pije k báboffce Cyberštamgast? A co vy? Debatujte o báboffkách.
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Vlak či B) Byrrh II.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný má opět Růža z Moravy, páč minule nepřišla.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"On snad vdechl rajský plyn," zhrozil se bujaré veselosti zelináře Rapoticze student Nepivoda.
.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Kdo je ten Van Sechta zmíněný v horní části pohlednice? Je ve vlaku?
B) Vyjmenujte pracovní pozice zaměstnanců železnice.
C) Kdo nebo co rozkymácelo vagóny?
D) Speciál pro němčináře: přeložte a přebásněte text na pohlednici.
.

P363

4. srpna 2016 v 19:37 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Odrazoffka vodní, Praha, Vltava (Smíchoffská strana), červenec 2016, výřez.
Dutá: Uvnitř prázdná.
Dutat: Kladná verze slovesa nedutat.
Kosa: Hrubý faul - podkopnutí (fotbal. slang).
Kosa: Zima, slang. (viz - klepat kosu - třásti se zimou).
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické - Omítkové mávání Madony Ve Zdi (krabatěním čela):
.
.
.
Foto: Praha - Florenc; červenec 2016.
.
.
.
TlusŤjochůff kratochvilný snář:
.
.
Ve snu kostky metati, od metaře sprďunk dostati.
.
.
.
Projekt KKKb - aneb ouloffky antikvární:
.
.
.
Po přečtení bude odeslán někomu z členů KKKb, popř. i tomu, kdo se o to přihlásí v komentářích.
.
.
.
SpQ - Kronika 1905:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Dutá či nedutá? Odůvodněte. Kdy dutá Cyberštamgast? A vy?
2) Co koupily Král. Vinohrady?
3) Metáte raději blesky nebo kostky?
.
.
.
Bonusy a podpultoffky:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své velkodušnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Pozdrav z Nezamyslic či B) Sbor cvičitelský Sokola Pražského.
Tlusťjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Růže z Moravy, třebas přijde včas.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
Starý myslivec Jech zakvrdlal v kalíšku kostkami a pak je vrhl na stůl. V hostinci U Váhy v ten moment nikdo ani nedutal.
.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Proč neměl Zygan jiné kartky? Chodí Cyberštamgast někdy bez karet?
B) Rozhodněte, který klobouček je nejelegantnější. Odůvodněte.
C) Je na snímku i sl. Rákosy (vi např. http://tlustjoch.blog.cz/1201/e42)?
.
.