"Rozbil jsem mu hlavu šutrem a od té doby se tak nějak známe" (VENCA DG)

Listopad 2016

E124

28. listopadu 2016 v 20:06 | TlusŤjoch |  Elegie čili kocůrovy žalozpěvy
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Potrhané plakáty na lavičce na stanici busu č. 189 u Thomayerovy nemocnice, TlusŤjochůff archiff ÚÚ (úložiště útržků)
Svémo: Josip Kolokolovič Svemo - sovětský vynálezce posledního zvonění z Kyjeva. Anebo překlep.
Tele: První část slov mající význam 1. daleko, na dálku, dálkový (Slovník cizích slov).
Tele: A to tele hubou mele.
Tele: Teletubbies.
Zvonění: Andělské.
Dodatečná ilustrace k poklesslosti:
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Sekce de Kly - dekl zas viněný:
.
.
Dekl od SV bude vyjeven v nejbližších dodatcích.
.
.
.

.
.
Po stopách aviatika Makovičky - studie křídla:
.
.
Foto: Marko křídla mrtvé kobylky (?), TlusŤjochůff archiff.
.
.
.
Vzpomínky na léto:
.
.
Foto: Praha, Františkánská zahrada, léto 2016.
.
.
.
SpQ - Kronika 1905:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Porodí filalová kráva Milka vždy fialové tele?
2) Co vám připomíná flek na deklu? Rozviňte. A sviňte.
3) Vygůglete "Guggisbergerlied" a debatujte o tom. Zpívejte, jódlujte.
.
.
.
Bonusy a jiná korumpovadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Sáňkař či B) Byrrh III.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek jest udělen JV KR (NnŽV).
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Zvonec! Jako bych slyšel alpský zvonec." vzkřikl nahluchlý Pastucha.
.
.
.
.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Z jakého materiálu jsou mužovy chrániče holení? Kčemu slouží při jízdě na saních?
B) Komu dáma mává?
C) Popište, jak jízda skončí.
.

A72

25. listopadu 2016 v 11:35 | TlusŤjoch |  Almanach pana Al-Mana
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Praha, plot Žlutých lázní v Podolí; listopad 2016.
Víte že: Lesní muž na podzim žloutne?
Vlk: Křížovkářské legendování - Vlk na třináct.
Vlk: Ozbrojen velikou silou a ohromnými zuby jest zlopověstný vlk šelma bojácná a zbabělá, tak že nezřídka byl již zahnán od dětí křikem a holemi. Je-li hladem puzen, stává se odvážlivějším; u větších houfech pak žene se v zuřivé žravosti za zvířetem neb člověkem, jenž nezřídka se stává jeho obětí; proti rozvzteklené smečce bývá všeliký odpor marný; jediná spása spočívá v kvapném útěku a v rychlosti koňů. Kožešina jeho dává hrubé kožichy, tak zvané v l č u r y (Schoedlerova kniha přírody).
Vydyndat: Vymámit.
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické:
.
.
Foto: Výtoň; listopad 2016.
.
.
.
Z TlusŤjochova kalendária:
.
.
.
.
Ouloffky antikvární:
.
.
.
a ochutnávka z něj:
.
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1905:
.
.
.
.
Čekuláda pro SV za dekl Bratislavský:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Co je to střídavka?
2) Vyřešte vlka na třináct.
3) Co dělá Cyberštamgast, je-li puzen hladem? A vy? Dá se hlad přepít?
4) Kdo to byl Namaqua chief a jak souvisí s Kronikou?
.
.
.
Bonusy a jiná korumpovadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrodušnosti neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Byrrh III z minula či B) Nemocná.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest SV za ten de klík.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Kdo jest onen podivný pán v kabátě z vlčury?" tázal se fotograf Tamchyně tajného rada Vandlíčka v hostinci U Váhy.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Muž na snímku je
I) Alopat
II) Homeopat
III) Zaříkávač
IV) Předříkávač
V) Prodejce náramků
VI) Někdo jiný, rozveďte.
B) Nač dáma stůně?
C) Co bylo předepsáno?
.

P369

21. listopadu 2016 v 15:15 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Mýdlová bublina, výřez, TlusŤjochůff archiff.
Prof. Chod: Zeměpisář.
Táhlo: Na stahování nástěnnných map.
Vlaštovka: Viz technická data v článku http://tlustjoch.blog.cz/1009/p151
Vlaštovka: Projekt aviatika Makovičky viz např. http://tlustjoch.blog.cz/1210/c51
Cařihrad: Konstantinopol, přejmenováno na Istambul.
Zezi mních: Mnich kultu Zezi.
.
.
.
Zpráva o šnečí poště (snail mail):
.
.
Foto: Masarykovo nádraží, listopad 2016, odbarveno.
.
.
.
Dodatek:
.
.
.
.
Oulovek od Vltavy - listopadový:
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1905:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Co víte o filosofii Taj Ming? Žije Cyberštamgast v souladu s ní? A vy?
2) Popište, jak si představujete dvorní povoz.
3) Jaké brouky v hlavě má Cyberštamgast?
4) Co znamená zbuk "vittvitt"?
.
.
.
Bonusy a jiná korumpovadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobromyslnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Byrrh III či B) Musejní rada.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek jest udělen všem přispěvatelům do VBS http://www.lojzojago.eu/text-velka-bublinova-soutez-17-dil/
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Vlaštovčí hnízda, Okrouhlá prý tajně připravuje pro kohosi vlaštovčí hnízda," zajíkal se zlostí lékárník Spurný, známý gurmán v hostinci U Váhy.
.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic - prof. Niederle je první zprava, bez klobouku).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Kdo to byl Josef Ladislav Píč a jak souvisí s prof. Niederlem?
B) Kde přesně v Praze leží Národopisné muzeum zobrazené na pohlednici?
B) Odůvodněte, proč dva lidi nemají cylindry, ale bouřky.
.

.

TK005

18. listopadu 2016 v 9:35 | TlusŤjoch |  TlusŤjochova kříkadla
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Odrazoffka kašnová, TlusŤjochůff archiff ÚÚ (=úložiště útržků), nedatováno, výřez.
Upozornění: V levém horním rohu (LHR) jest zachycen zděšený obličej konzumenta polévky.
Štěnice:
Škvor:
.
(Obé Prostonárodní hubitel veškerých škodlivých živočichů jak v domácnosti, tak i na zahrad+, poli, lese, louce, vinici i chmelnici se vyskytujících ; sebral a sestavil Jaromír Čermák; 1907).
.
Škvor: Lidová jména: Ucholář; ušák; ucholář; střihauka. V angličtině se škvor jmenuje earwig, podle staré angličtiny to znamená ušní hmyz.
Švor - pověra: Škvor vleze do ucha a proštípne klíšťky bubínek a pak vleze do mozku, tam naklade vajíčka.
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické:
.
.
Foto: Praha - Podolí, léto 2016.
.
.
.
Sekce de Kly:
.
.
TSK - zřejmě Technická správa komunikací.
.
.
.
SpQ - Kronika 1907:
.
.
.
.
POZOR - soutěž TRIUMVIRATU - čtěte: http://triumvirat.cz/2016/11/zimni-spanek-2016-2017-vyhlaseni a hlavně pozorně, já to téma napoprvé přečetl jako "DVA TVARŮŽKY".
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Co víte o Šoře u Medvor v Krajině? Za co byl farář Berc sesazen?
2) Vr! tulte se.
3) Co ještě vidíte v úvodním obrázku? Je tam i slintáček?
4) Co chytá do vydlabaných brambor Cyberštamgast?
.
.
.
Bonusy a jiné lákačky:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Byrrh III či B) Baletka.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Pihovaté opici.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Má škvora v uchu," řval v hostinci U Váhy lékárník Spurný, "zavolejte Okrouhlou, ať přinese velkou bramboru."
.
.
.
.
(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic - Šváb /malostranský/ se tématicky ku Kříkadlu hodí).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Popište věrné rozmlouvání. Může být obsahem věrného rozmlouvání i věrné pomlouvání?
B) Jakou postvu baletka ztvárňuje? Souvisí to se sv. Antonínem, patronem pošťáků?
C) Popřejte Tondům, Toníkům a Antonům.
.

DD059

15. listopadu 2016 v 10:00 | TlusŤjoch |  DODATKY a DOPLŇKY
.
Dodatek ku mýdlovým bublinám:
.
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické - máváním zúžením tu nellu:
.
.
Foto: Tunel Žižkoff - Karlín, TlusŤjochůff archiff, pokřiven poměr stran, otočeno.
.
.
.
Ouloffky z blešáku:
.
.
Zase jsem to zvojtil, správně má být na takové háčky - máme svoje ptáčky.
Háček: Vodák pádlující na přídi lodi (zřejmě od slova hákovat, tj. pořádně zabírat); nezabírá-li pořádně, bývá od zadáka bit.
Bit: Základní jednotka informace.
.
.
.
Značení:
.
.
Foto: Praha - Modřany, říjen 2016.
.
.
.
Ouloffky antikvární - Kakendář českého studentsva na rok 1892-1893 - reklamní část:
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1905:
.
.
Pozn.: Minulý týden jsem v online antikvariátu ulovil KRONIKU 1906.
Něco málo redaktorovi Kroniky: Karel Stanislav Sokol (5. října 1867 Heřmanův Městec - 20. března 1922 Praha), byl český nacionalistický politik, novinář, publicista a nakladatel, od konce 19. století člen radikálních politických formací (Česká strana státoprávní, Česká strana státoprávně pokroková), po roce 1918 československý poslanec Revolučního národního shromáždění a senátor Národního shromáždění ČSR (wikipedie).
.
.
.
Pozor! Rok Mravence se blíží:
.
Máte-li nějkaké připomínky - vyjevte je, prosím, v komentářích.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
.
1) Proč byl K.S.Sokol vyloučen z Karlovy University?
2) Popiše Sokola politického, který na představení nepřijel.
3) Byla Anna Zoufalá u studentů oblíbená?
.
.
.
Bonusy a lákadla:
.
Nechť P.T. ctihodná obec čtenářská sama navrhnouti ráčí, co by jako bonus vymeto býti mělo.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Poslali mne k šípku," plakal student Nepivoda na rameni bylinkáře Meruzelky.
.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
Jsou to lodě, jak chtěl Jago (http://tlustjoch.blog.cz/1611/dd059#121707788) a Lojzo (http://tlustjoch.blog.cz/1611/dd059#121706032) - inu kavárna.
Něco podivného, jak chtěla Alma-Nacida (http://tlustjoch.blog.cz/1611/dd059#121719114), jest ono stvoření v čevené hučce.
Rostlina (jak chtěla Quicková) se zde vyskytuje ve formě fosilního paliva (viz dým z komína).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Komu psal přítel Matoušek?
B) Určete kostel v pozadí. Co o něm víte?
C) Spočtěte emise komínu (viz nový zákon č. 86/2002 Sb). O kolik procent byly normy překročeny?
.

TK004

12. listopadu 2016 v 10:10 | TlusŤjoch |  TlusŤjochova kříkadla
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Odazoffka vltaffská, Praha - Výtoň, podzim 2016.
Přebika: Přebíjená; dětská karetní hra.
Svršek: Německy Ober - je v kartách jedna z hracích karet mariášového (německého) typu, hraných i v českém prostředí. Mívá přezdívku filek (Wikipedie).
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické - mávání vlajce (třepetáním křídly):
.
.
Foto: Praha - Modřany, podzim 2016, výřez do čtverce.
.
.
.
Zápisky majora Plota - promodrávání chladem.
.
.
Foto: Modřany, říjen 2016.
.
.
.
Oulofky antikvární aneb projekt KKKb (Klub konzumentů knižního braku):
.
.
Zájemci o tento brak mohou se hlásiti v komentářích či ve zprávě autorovi.
.
.
.
SpQ - Kronika 1905:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Kdo je Robert Heymann?
2) Hrával Cyberštagast přebiku? A vy? A Venca Dg? Víte, že Venca DG přetrhl červeného filka, když flekoval sedmu?
3) Napište, co víte o městě, kde byla nalezena továrny na pumy. Byla zde nalezena i konkurenční továrna na adidasky?
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své velkodušnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven A) Berrh 3 či B) Šachisté.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělem jest opětovně Růže z Moravy, páč minule přišla pozdě.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Ti hrabe, či co? Hrát s tebou přebiku? Já, Ferblový král?!?!?" čílil se nad návrhem holubáře Prunelky tajný rada Vandlíček.
.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Objasněte, proč se mlsný kocour snaží zabránit dámě v tahu.
B) Za jaký tým dáma hraje?
C) Kde jsou šachové hodiny?
D) Rozšifrujte alespoň dva podpisy na pohlednici.
.

A71

7. listopadu 2016 v 18:59 | TlusŤjoch |  Almanach pana Al-Mana
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Voda v nějaké kašně; TlusŤjochůff archiff ÚÚ (=úložiště útržků), nedatováno.
Zpoždění: Viz informační cedule Českých drah.
Guru: Duchovní vůdce.
Kosý: Šikmý.
Figura: Postava.
Počítání oveček: Pohádka na usínání.
Ovečka: Malá ovce.
Ovce: Všechny ovce domácí rozdělují se : I. V ovce krátkoocasé, s méně než 13 obratly v ocase a II v dlouhoocasé s 13 až 25 obratly ocasními.
Ovčí střeva: Užívají se k výrobě catgutu a strun (Obé Všeobecný slovník rad pro každého).
.
.
.
Zpráva o šnečí poště aneb snail mail:
.
.
.
.
Zápisky majora Plota - umělecký autoportrét:
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1905:
.
.
.
.
Motýlí tanec pro JV KR (NnŽV):
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Co je to catgut?
2) Popište, jak si představujete přespůlnoční Múzu.
3) Co je to nesvěřenecký velkostatek?
4) Co víte o ateliéru Reutlinger Paris?
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své spanilomyslnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjevena býti má A) Maškaráda z minula či B) Byrrh III.
TlusŤjohůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Růže z Moravy.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"To je onen pověstný Guru," šeptal intelektuál Třebenský malíři Podpolickému v hostinci U Váhy.
.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých reklam).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Vypočítejte zemskou dávku ze vstupného, uplatnil-li nakupující slevu 5%.
B) Za co šla žena na snímku?
C) Popište rumraj v pozadí.
D) Kdo zvrhnul to šampáňo?

.

E123

3. listopadu 2016 v 19:10 | TlusŤjoch |  Elegie čili kocůrovy žalozpěvy
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Dno bazénku na Novodvorské, říjen 2016, výřez.
Evi: Zkrácené oslovení Evičky.
VLK: Výbor libové kontroly.
Ataky: Útoky (křížovkářský slovník)
Almužna: Z řeckého eleémosyné, "soucit, útrpnost" = dar z milosrdenství chudému udělený.
Almužník: Francouzsky aumônier (omonié); anglicky Almone (Aménr), původně dle práva církevního řádový duchovní, jemuž správa jmění chudinského odevzdána (Obé Lidový slovník naučný).
Stromovka: Viz technická data v http://tlustjoch.blog.cz/1111/a38.
.
.
.
SpQ - Kronika 1905:
.
.
.
.
Zápisky majora Plota:
.
.
Foto: Praha - Modřany, říjen 2016, odbarveno.
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické:
.
.
Foto: Praha - Lhotka, říjen 2016.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Co je to Sasebó a Mikasa a jak souvisí s Kronikou?
2) Vyjmenujte, co ještě dalšího může být ve Stromovce sežráno.
3) Perličkový nebo krokvičkový steh?
.
.
.
Bonusy a jiná podkuřovadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrodušnosti neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjevena býti má A) Maškaráda čtenářské jednoty či B) Lázně slatinné VII.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek jest udělen JV KR (NnŽV).
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Starý Piatníček prý býval almužníkem králů," šeptal starý Hron nahluchlému Pastuchovi v hostinci U Váhy.
.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Co dělá mořská panna v bahně? Není to jen namaskovaná hosteska? Debatujte.
B) Rozluštěte podpis nad "Ulrichem" vpravo dole.
C) Kdo je omývaný muž s monoklem? Jaký neduh ho sužuje?
.