"Rozbil jsem mu hlavu šutrem a od té doby se tak nějak známe" (VENCA DG)

Prosinec 2016

G19

31. prosince 2016 v 10:34 | TlusŤjoch |  Gratulace & jubilea
.
Rok 2017 jest vyhlášen rokem Mravence:
.
.
(Z Knihy Mravenci, jich život a práce; sestavil B. Klika; s 14 vyobrazeními a 2 dvojitými přílohami; v Praze tiskem a nákladem F. Šimáčka; 1906).
Kniha roku: O.Sekora - Ferda Mravenec.
Fredant: Americké obdoba Ferdy Mravence (= Fred Ant).
Ферда Муравей: Ruská obdoba Ferdy Mravence.
Mravenci v přísloví: Když je hodně vody, ryby se krmí mravenci, když voda opadne, mravenci se živí rybami (Thajsko). Mnoho mravenců sežere jednoho lva (Německo). Mravenec v pohybu vykoná víc práce než podřimující býk (Mexiko). Jdi k mravenci, lenochu, dívej se, jak žije, ať zmoudříš (Bible).
Písnička roku: Ezop a Mravenec - viz https://www.youtube.com/watch?v=Fx27SEcODU4
Mravenčí líh: Viz sken v článku http://tlustjoch.blog.cz/1202/e44
Mravenec léčí: S mravenci je v Číně spojena údajná schopnost předcházení rakovině plic či lymfatických uzlin, tuberkulóze a vypadávání vlasů. Zdrojem těchto "znalostí" je pravděpodobně to, že mravenci patří k oblíbeným pochoutkám medvědů a lidé se tak chtějí medvědímu zdraví přiblížit. Opravdovým mixem zdraví je však nápoj se sušenými a pomletými mravenci (https://prezi.com/kavjqwrcc4ti/jidelnicek-v-cine/).
Mravenec je pospolitý.
Mravenec je obětavý:
.
.
.
Mravenec od Quickové:
.
.
.
.
Odporučení - co pít o silvestrovské veselici:
.
.
.
.
Jablko pro hospodyňky:
.
.
.
.
Kocůrovo vyjádření k MMXVII:
.
.
.
.
Vyjádření Cyberštamgastovo:
.
.
(Vše z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) RU-SA-HO! Objasněte, co to znamená.
2) Proč se jabloko šálové zove po šále?
3) Zpívejte s kocůrem, až vám mravenčení po zádech projede.
.

A73

28. prosince 2016 v 12:21 | TlusŤjoch |  Almanach pana Al-Mana
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Suchý list bodláku, pavučinka v protisvětle, výřez, otočeno o 90°, odbarveno, podzim 2016.
Linec: Poněmecky Linz.
Punč: Lihový nápoj z čaje, cukru, araku, citronové šťávy a vody (Lidový slovník naučný).
Arak: Rýžová, datlová neb kokosová líhovina východoindická, jež vyrábí se překapáváním (destillací) hrozinek, datlí neb vykvašené šťávy z rýže a kokosů v Číně, Egyptě a na východoindických ostrovech Ceylonu, Malabaru a Javě; nejlepší je z Batavie. V obchodě je ale mnoho araku paděláno z odvaru svatojánského chleba a čaje s líhem nebo z různých silic a trestí.
Altermativní foto:
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické:
.
.
Foto: TlusŤjochůff archiff ÚÚ (=úložiště útržků).
.
.
.
Portréty pražských zdí:
.
.
Hostinský Pávek v období, kdy frčely pletené čepičky; viz též popěvek:" Vééénca Pááávek, te má splááávek, jináč to nevidim."
.
.
.
SpQ - Kronika 1905:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Jí Cyberštamgast očka? Jmenujte alespoň dvě světoznámá očka. Očkujte růže.
2) Proč komitátní úředníci ignorovali župana?
3) Co je to al rak?
.
.
.
Bonusy a jiná korumpovadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeveni býti mají A) Bruslaři či B) Byrrh V.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Jagovi.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Svatojánský chléb, již potřetí v tomto týdnu objednala Okrouhlá-Jírů svatojánský chléb," podivoval se polohlasně starý Piatníček v hostinci U Váhy.
.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Je "Rosa" (viz pravý horní roh) jméno dívky nebo trapná narážka na věčně zraněného fotbalistu Rosického?
B) Kdo je Alois? Kam hledí skrze svůj monokl?
C) Objasněte, co bylo příčinou pádu dvojice uprostřed.
.
.

E126

24. prosince 2016 v 9:57 | TlusŤjoch |  Elegie čili kocůrovy žalozpěvy
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Tramvajová zastávka v Modřanech, prosinec 2016.
Vnitřní mráz: Závist.
Vnější mráz: Děduška Moroz.
Bacil Cecil: Nebyl vkomponován.
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické - mávání okolo sloupu:
.
.
Modřany, prosinec 2016.
.
.
.
Klec na zlaté prasátko, pro ty kdo se postí:
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1905:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Jaký je váš názor na stavění velkých domů na Malé Straně?
2) S kým je mravně hotov Cyberštamgast? A Vy?
3) Popište, co udělá Cyberštamgast, když mu někdo kouká do talíře.
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrodušnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Byrrh V
či B) Rodel - Bahn.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Jarce.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Civí mi do talíře!" rozčílil se v hostici u Váhy starý myslivec Jech.
.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky u úkoly:
.
A) Je dráha v provozu i v zimě, když není sníh?
B) Kdo a jak řídí provoz dráhy?
C) Co třímá muž na saních úplně vlevo? K čemu to slouží?
D) Sáňkujte & bobujte.
.

P370

18. prosince 2016 v 17:17 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Praha, Jungmannova ulice, prosinec 2016, odrazovka ve stříšce nad vchodem, výřez.
Hacker: Hackeři jsou počítačoví specialisté či programátoři s detailními znalostmi fungování systému, dokáží ho výborně používat, ale především si ho i upravit podle svých potřeb. V masmédiích se tento termín používá pro počítačové zločince a narušitele počítačových sítí, kteří se ale správně označují termínem cracker. Dnes jsou oba pojmy často zaměňovány a pro pojem blízký původnímu významu se používají také termíny geek, guru, nerd (Wkipedie).
Proentrovat: Několikanásobným stisknutím klávesy se dostat na požadovaný formulář (vyslechto v pořizovně dat).
Svatý Vít: Po dobytí slovanských území křesťany byl právě Svatým Vítem pozvolna nahrazován kult pohanského boha Svantovíta (Wkipedie).
Svatý Vít: Mučedník za císaře Diokleciána, jehož rámě dostal sv. Václav od krále Jindřicha I a založil chrám k jeho cti na hradě Pražském. Karel IV získal i ostatní tělo. Sv. V. počítá se mezi čes. patrony (Rankův příručný slovník všeobecných vědomostí).
Svatý Vít: Je také patronem houbařů.
Tanec: Jest umní tělo dle rytmu pohybovati, původu prastarého; koná se pro zábavu, u starých k bohoslužbě, stává se často povoláním jako u řec. heter, ind. bajaderek, egypt. alm a u nás při baletu (Rankův příručný slovník všeobecných vědomostí).
Ken: Přítel panenky Barbie (introduced by Mattel in 1961).
.
.
.
Pražská Madona pivní zátky (u závěry korunkové):
.
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické - Přechodové mávání zeleň - zeleň:
.
.
Foto: TlusŤjochůff archiff ÚÚ (=úložiště útržků).
.
.
.
SpQ - Kronika 1905:
.
.
.
.
Nepravidelná zpráva o šnečí poště aneb listy z Prahy:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) O co se jednalo ve volební opravě?
2) Kam se proentroval Cyberštamgast? A pan Al_man? A vy?
3) Heckujte a nehehejte.
.
.
.
Bonusy a lákačky:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrodušnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Rodel Bahn či B) U Votrubů.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Oby, jestli jí to offšem daemon dovolí.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Myslíš, že bys přemluvil Okrohlou-Jírů, aby nám zatančila? Bývala prý v mládí bajaderkou," poňoukal studenta Nepivodu v hostinci "U Váhy" fotograf Tamchyně.
.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Jaká je úloha muže s trumpetou?
B) Kdo je muž s kožešinovým límcem? Charakterizujte jej.
C) Objasněte, k čemu se v hostinci používal petrolej (viz reklama v pravé části).
.

TK007

13. prosince 2016 v 21:08 | TlusŤjoch |  TlusŤjochova kříkadla
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Praha, pěna na Vltavě pod Modřanským jezem, listopad 2016, výřez.
Rota: Zastaralý germanismus je kompanie.
EROS: Zkratka z The Extremely Reliable Operating System - Extrémně spolehlivý operační systém.
Císařovy (nové) šaty: Dánsky Kejserens nye Klæder je pohádková povídka napsaná Hansem Christianem Andersenem.
Éros:
.
(F. Ruth: Bájesloví řecké a římské).
.
Alternativní foto:
.
.
(Autobusová zastávka u Thomayerovy nemocnice).
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické - mávání ledo pro sakováním:
.
.
Foto: Viz ledová opice v minulém článku.
.
.
.
Zápisky majora Plota: Trapný pokus o jeho šmírování:
.
.
Foto: Golfoviště Braník, prosinec 2016.
.
.
.
SpQ - Kronika 1905:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Co je to rupta? Co je to Róta?
2) Kvůli čemu vznikla hádka U Svornosti?
3) Popište, jak si představujete Protimílka? Byl Protimílek příbuzný Křemílka?
.
.
.
Bonusy a jiná korumpovadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má Byrrh IV či "U Votrubů".
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Lojzovi.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Pothos," ševelila teskně ústa tajného rady Vandlíčka v hostinci U Váhy.
.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Proč prostřední sklepmistr nese jen tři flašky?
B) Objasněte zakaboněný výraz obličeje vrchníko (první zprava). Co za listinu třímá v ruce?
C) Co se honí hlavou psovi?
D) Čím proslul Gustave Bofa (viz svislý nápis vpravo)?
.

TK006

9. prosince 2016 v 20:29 | TlusŤjoch |  TlusŤjochova kříkadla
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Praha, ulice V Cípu, rozpukaná zeď, léto 2016.
Nynčko: Teď, nyní.
Čertova stěna: Smetanova opera --> ukázka děje Beneš se snaží ďábla zažehnat, ale Rarach se mu vysmívá: ví, že právě mnich Beneš se všemi prostředky, včetně očerňování pana Voka u možných nevěst, snaží zabránit velmožově sňatku, aby majetek po něm získal pro svůj klášter. Mnichova nečistá duše je proto ďáblovou jistou kořistí a je to Rarach, kdo Beneše nakonec zahání za hromů a blesků (duet Pryč! Propadni se v pekla moci!) /Wikipedie/.
Hrách:
.
.
.
.
.
TlusŤjochůff kratochvilný snář:
.
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické:
.
.
Foto: Golfoviště Braník, prosinec 2016.
.
.
.
SpQ - Kronika 1905:
.
.
.
.
Tabák mimo pořadí pro pravidelného návštěvníka JV KR (NnŽV):
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Jaké pohoštění bylo pro vojáky v Budějovicích připraveno? Odmítl někdy Cyberštamgast pohoštění? A vy?
2) Co je to peluška?
3) Rozmlouvejte husí řečí, klaďte důraz na sykavky. Jak se řekne v husí řeči "hrách na stěnu házet"?
.
.
.
Bonusy a jiná krorumpovadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Myslivec či B) Byrrh IV.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest JV KR (NnŽV).
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Hází hrách na zeď," hlásil tajnému radu Vandlíčkovi praktikant Czapla v hostinci "U Váhy".
.
.
.
Lobby fořtů při nerozhodném výsledku prosadila myslivce:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
Waidmannsheil: Skladba od německé skupiny Rammstein.
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Přeložte "Waidmannsheil". Notujte si se skupinou Rammstein.
B) Kdo zacáluje doplatné? Proč je doplatné požadováno?
C) Na jaký způsob budou zajíci připraveni? Co dostane norník?
.

E125

3. prosince 2016 v 14:33 | TlusŤjoch |  Elegie čili kocůrovy žalozpěvy
.
.
Technická data:
.
Foto: Praha, Jungmannova ulice, listopad 2016, stínohrátky na dlažbě, výřez.
L°zr: Lůzr, který ztratil i to "U".
Lůzr: Z angl. "loser", ztroskotanec, poražený, smolař.
Trh: Rynek.
Koš: Spotřební.
Koš: Oprava Mika Nellida --> hrudní, vyvinutý.
Kůže: Koželuh připravuje kůži tříslovinou, dubí ji. Vydubeným kůžím přibývá na váze 10 až 12%. Hlavní odrůdy vzdělané kůže jsou: juchta (téměř výhradně na Rusi) , která se dubí korou vrbovou; safián (maroquin z koží kozích a beraních, které se barví konšenilou a kamencem; cápa čili šangrén z koží koní neb divokých oslů anebo žraloků (Všeobecný slovník rad pro každého).
.
.
.
Zápisky majora Plota:
.
.
Foto: Listopad 2016, Praha, Nekázanka.
Nekázanka:
.
(Ze Stehlíkova Historického a orientačního průvodce ulicemi Hl. města Prahy)
.
.
.
Z TlusŤjochova kalendária:
.
.
Foto: Prahy, Smích off, listopad 2016, bez nahazovače.
Racek: Viz TlusŤjochovy početní hlavolamy v článku http://tlustjoch.blog.cz/1110/pr58
.
.
.
SpQ - Kronika 1905:
.
.
.
.
Ouloffky antikvární - po Kronice 1906 podařilo se mi ukořistiti i Kroniku 1907:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Koho by společensky boykotoval Cyberštamgast? A vy?
2) Kdo je to zámišník? Popište jeho činnost.
3) Proč mají hasiči v M. malé příjmy?
4) Napište posudek na Kroniku.
.
.
.
Bonusy a lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Byrrh III anebo Byrrh IV.
Tlusťjochůfff dekret trojhlasný pro tento článek jest udělen Pihovaté vopici.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"A vydubil ji," pronesl temně intelektuál Třebenský v hostinci U Váhy.
.
.
.

.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Proč malíř nedrží paletu ale činky?
B) Popište reakci dítěte. Bude dítě loudit?
C) Popište reakci malíře po požití tonika.