"Rozbil jsem mu hlavu šutrem a od té doby se tak nějak známe" (VENCA DG)

Leden 2017

P374

Dnes v 20:11 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Sázava v Českém Šternberku, TlusŤjochůff archiff ÚÚ (=Úložiště Útržků), výřez, zkontrastněno.
Otka: Škrabák pluhu.
Rataj: Oráč, rolník.
Hem: Prostetická skupina obsahující atom železa (Fe2+) ve středu tetrapyrrolového jádra, na něž jsou navázány substituenty. Červená barva hemu je způsobena konjugovaným systémem dvojných vazeb, kvůli kterému se hem dobře excituje a následně emituje červenou část spektra viditelného světla (Wikipedie).
Laik: V katolické církvi osoba, která nemá svěcení.
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické:
.
.
Foto: Lavička u Vltavy, Modřany, zkontrastněno, prosinec 2016.
Rodeo: Z lat. rotare, špan. ródeár - otáčet, obtáčet) je tradiční sport severoamerických kovbojů (Wikipedie).
.
.
.
Kytka na leden:
.
.
Foto: TlusŤjochůff hluboký archiff.
Foceno: Fujifil model FinePixA101 (blíže viz http://www.digimanie.cz/fujifilm-finepix-a101/produkt)
.
.
.
SpQ - kronika 1905:
.
.
.
.
Dodatek k roku Mravence:
.
.
(Dr. Štepán Soudek - Mravenci).
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Co je náplní práce lexikografa?
2) Co tlumí kroky Cyberštamgastovy?
3) Proč byl koš jablek s dynamitovými patronami poslán do Štýrského Hradce? Kam byste ho poslali vy?
4) Stavte malá hnízdečka.
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná obev čtenářská nechť ve své dobrodušnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Pozdrav z Mnichova či B) Byrrh VI.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek jest udělen Jagovi z LJCafé, aby mohl (bude-li chtít) zopakovat "Byrrhovo vítězství".
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Proč má na sobě roucho laika?" ptal se v hostinci U Váhy tajného rady Vandlíčka starý Jech a nenápadně ukazoval na postavu sedící v koutě u mátového čaje.

P373

Pondělí v 19:49 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Makro odkvétajícího okrasného máku, odbarveno, výřez, nedatováno, zrestorovánáno.
Máníčka: Dlouhovlasý mladík socialistické éry, skloňuje se dle vzoru "předseda".
Předseda: Má vždycky pravdu.
Frizér: Holič, kadeřník.
Frizér jazyka: Jazykovědec.
Bo: Neboť (ostravsky).
Jablko: Astrakán - v článku http://tlustjoch.blog.cz/1011/e23
Jiná báseň o jablku: Viz http://tlustjoch.blog.cz/1302/s28
.
.
.
Zápisky majora Plota:
.
.
Foto: Praha - Modřany, u cukrovaru, nedatováno, odbarveno.
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické:
.
.
Foto: Praha, Smích off, listopad 2016, odbarveno, zatóněno.
.
.
.
Dodatek k roku Mravence:
.
.
( Mravenci, napsal Dr. Štěpán Soudek, 1922)
.
.
.
SpQ - Kronika 1905:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Objasněte pojem tortura a tonsura.
2) Kdo postavil Fiedlerův dům v Moskvě? Kdo byl Fiedler?
3) Kdo založil Das Österreichische Sanitätswesen?
4) Popište náplň práce pomocných mravenců.
.
.
.
Bonusy a jiné lákačky:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Byrrh V či Byrrh VI.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek není udělen.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Astrakán, toť odrůda jablka," říkal poučně student Nepivoda v hostinci U Váhy. Leč ruský malíř Podpolickij spustil: "Prijeli k nam Astachaňci..."
.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Co symbolizuje tetování nad zápěstím? Souvisí s řády na prsou?
B) Charakterizujte nalejvačku.
C) Popište náplň práce muže za silákem.
.
.

Š63

Pátek v 13:45 | TlusŤjoch |  Šlehy a štulce
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Supermakro odkvetlé pampelišky, výřez, TlusŤjochůff archiff ÚÚ (=úložiště útržků).
Přemysl Oráč: Za vsí se úhor nachází - dvanáct kročejů zšíři, dvanáct kročejů zdéli… Ten budoucí kníže váš oře se dvěma voly. Je-li vám libo, vezměte koně, řízu, plášť a přehozy a jděte tomu muži vzkaz vyřídit ode mne i lidu a přiveďte sobě knížete a mně manžela. Muž ten má jméno Přemysl. Jeho potomstvo bude vládnout této zemi na věky věkův…
(Wikipedie).
Lýčí: Lýko - Z lýka lípového splétají se stužky, koberce; z lýka vrbového střevíce a provazy.
Lahváč: Kuželka pivní.
.
.
.
Zápisky majora Plota:
.
.
Foto: TlusŤjochůff archiff, zrestorováno po instalaci de Sítek.
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické:
.
.
Foto: TlusŤjochůff archiff.
.
.
.
Projekt KKKb aneb ouloffky antikvární:
.
.
Po přečtení bude odeslána někomu z klubu KKKb (Klub Konzumentů Knižního braku); práva a povinnosti : 1) Louskej škváru 2) Šiř brak (první zmínka viz http://tlustjoch.blog.cz/1210 ; další např. http://tlustjoch.blog.cz/1211/pr82b).
Zájemci o členství nechť napíší svoji poštovní adresu do zprávy autorovi.
.
.
.
SpQ - Kronika 1905:
.
.
Víte, že Rochefort je též pivovar v Belgii?
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Popište pohnutou náladu ve sněmovně. Kdo měl silnější hlas - Březnovský nebo Klofáč?
2) Co je to kambium?
3) Objasněte význam slova "Přemysl".
.
.
.
Bonusy a jiná korumpovadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobromyslnosti neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Švábův oznamovatel či B) Byrrh V.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Valin.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Lýčí," brumlal si pod vousy tajný rada Vandlíček.
"Mlíčí?" zařval nahluchlý Pastucha, až z kuchyně vyběhla Okrouhlá-Jírů.
.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
Šváb Malostranský - viz http://tlustjoch.blog.cz/1210/g7
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Co je to kotilion?
B) Reagujte na jeden z inzerátů.
C) V kterém článku na tomto blogu byla uvěřejněna švábovka "Pes Karo"?
.

E127

8. ledna 2017 v 10:12 | TlusŤjoch |  Elegie čili kocůrovy žalozpěvy
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Odrazovka vodní, Vltava v Modřanech, prosinec 2016, výřez.
Camel: Cigarety měly velice výraznou reklamu. Tváří značky se stal Joe Camel. Jednalo se o antropomorfně karikaturního velblouda nosícího sluneční brýle. I přesto, že byla reklama údajně směřována na dospělé jedince, velblouda si pamatovaly především děti předškolního a časného školního věku, a to často mnohem více než známě dětské pohádkové postavy (Wikipedie).
Marlboro: V roce 1924 byly uvedeny na trh dámské cigarety značky Marlboro (http://www.sberatel-ksk.cz/clanek-historie-tabakoveho-prumyslu-2009040006).
Sparty: Cigarety, ktoré sa najmä v 70. a 80. rokoch míňali spod pultov možno rýchlejšie ako čerstvé banány, už dnes hľadajú fajčiari v trafikách márne (http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/388529-kultove-sparty-byvala-tvrda-mena-u-nas-koncia/).
Výroba tabáku:
.
(Z A.Čapek; Tabák v Čechách).
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické - Mávání zřasením v modrém:
.
.
Foto: Golfoviště Hodkovičky, prosinec 2016.
.
.
.
TlusŤjochůff kratochvilný snář: Ve snu mraky napichovati - koček se vyvarovati.
.
.
Foto: Tlusťjochůff archiff, odbarveno.
.
.
.
SpQ - Kronika 1905:
.
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Kdo to byl Ojama (neplést se stejnojmennou sopkou)?
2) Proč je na reklamě na cigarety Marlboro cowboy, když jde o dámské cigarety?
3) Objasněte, proč se přidávala sůl do cigaret.
4) Jak si představujete ruch demonstrační?
5) Kdo je to apaltista (viz přeposl. řádek výroby tabáku)?
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Byrrh V či B) Belveder.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest JV KR (NnŽV), páč v roce Mravence na tyto stránky ještě nezabrousil.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Kočičí moč? Proč se ptáš?" reagoval nevrl tajný rada Vandlíček na otázku potměšilce Třebenského.
.
.
.
Dodatek novoroční z matičky Prahy:
.
.
.
.
Dodatek Novoroční:
.
.
.
.
(obé z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Kdo je skutečný vlastník psa na Belvederu? Proč nemá zvíře košík?
B) Určete věž vlevo.
C) Charakterizujte obě dámy na vrcholu sudu.
.

P372

5. ledna 2017 v 21:26 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Lavička v Modřanech, prosinec 2016, výřez.
Octomilka: Drosophila; z řec. rosu milující.
Víte že: Octomilky mají červené oči? Aneb fotograf má výhodu, nemusí zapínat redukci červených očí.
Octomilka: Též muška banánová.
Krýgl: Půllitr.
Plzeň: Druh piva.
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické - mávání šošolkou:
.
.
Foto: Praha - Lhotka, leden 2017.
.
.
.
Mávání šošolkou II:
.
.
Foto: TlusŤjochůff archiff ÚÚ (=úložiště útržků), květ jakýsi, léto 2016.
.
.
.
Listy z Prahy aneb zpráva o šnečí poště:
.
.
.
.
Dodatečná novoročenka:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
SpQ - Kronika 1905:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Kdy je Cyberštamgast orosen? A vy? Co víte o rosných bodech?
2) Proč sazeči útočili na redakce?
3) Přeložte novoroční pohlednici. Proč je čert zádumčivý?
.
.
.
Bonusy a jiné podpultoffky:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrodušnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Belveder či B) Lyžařka.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Nadě.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Rosí se, oj, rosí se," vyzpěvoval si fotograf Tamchyně v hostinci U Váhy.
.
.
.
.
(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Určete brzdnou dráhu lyžařky při rychlosti 30 km/hod.
B) Kdo je to Tyš?
C) Proč je peří na kloboučku dámy vypelichané?
.

P371

2. ledna 2017 v 11:33 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Makro květu růže, léto 2016.
Parole: 1) slova, řeč, mluva 2) podmínečné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody s dohledem 3) vyšetřování na svobodě (http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/parole).
Papír, který nelze spálit: Připravíme snadno sami, když obyčejný papír ponoříme do vody, v níž větší množství kamence rozpustíme (Všeobecný slovník rad pro každého).
Nohy aby nezábly: Poslouží nám dobře obyčejný papír, kterým si obalíme nohy, než se obujeme do bot (Všeobecný slovník rad pro každého).
Role: Stará jednotka plošného obsahu (asi 2 záhony = 790 metrů čtverečních).
Role: Původně svitek s poznámkami pro jednoho herce.
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické - Mávání po drátu:
.
.
Foto: Praha - Lhotka, leden 2017.
.
.
.
Přídavek zimní:
.
.
Foto: Praha - Lhotka, leden 2017.
.
.
.
Dodatek k roku Mravence:
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1905:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Objasněte pojem nebezpečnost majetku v Praze.
2) Do čeho si balí nohy Cyberštamgast? A vy?
3) Spočtěte plošný obsah (v záhonech) jednoho útržku toaletního papíru v sekci "Šnečí pošta" v článku http://tlustjoch.blog.cz/1408/hzhz005 .
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeveno býti má A) V tom sv. Václavském šrumu či B) Byrrh V.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek jest udělen JV KR (NnŽV).
.
.
.
Pro Fredyho:
.
Holubář Prunelka vyběhl jednou v hostinci U Váhy ze záchodků a na hlavě jako turban měl omotánu celou roli toaletního papíru.
.
.
.
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Objasněte pojem "je v sezení".
B) Charakterizujte obě dámy. Odkud jde pí Cafourková?
C) Kdo je autorem grafiti pod oknem. Co grafiti symbolizuje?
.