"Rozbil jsem mu hlavu šutrem a od té doby se tak nějak známe" (VENCA DG)

Květen 2017

E130

28. května 2017 v 15:19 | TlusŤjoch |  Elegie čili kocůrovy žalozpěvy
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Praha - Vysočany, nám. OSN (dříve Lidových milicí), potrhaný plakát na lavičce, výřez, květen 2017.
Inspirace I: Egon Bondy
Inspirace II: Antonín Jaroslav Puchmajer - Byl typickým představitelem první generace českých literárně činných obrozenců, vyznavačem anakreontské poezie (Wikipedie).
Máří: Neplést s Máří Magdalénou, z které Ježíš vyhnal sedm démonů.
Olomoucké tvarůžky:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky nových reklamních pohlednic).
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické:
.
.
Foto: Kadaň, městské hradby, květen 2017.
.
.
.
Ještě jednou mraky radotínské - proces kučeravění:
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1901:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Jaký je váš postoj k olomouckým tvarůžkům? Znáte nějaké recepty s tvarůžky?
2) Objasněte, z čeho vzniko úsloví "starý paprika" a "páprda".
3) Jak se staví Cyberštamgast k anakreontské poesii? A vy?
.
.
.
Bousy, korumpovadla a jiné podpultoffky:
.
P.T. ctihodná obec čtenářské nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Kaneval výstavní či B) Karneval na ledě.
Tlusťjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Quickové.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Anakreontská poesie?" podivoval se holubář Prunelka v hostinci U Váhy.
"Annu Kreonskou jsem znával," zapojil se do hovoru nahluchlý Pastucha snivě.
.
.
.
Bonus:
.
.
.
a ještě Jaroslav Puchmajer (viz technická data):
.
.
(Obé z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Co víte o Puchmajerově družině? Stal by se Cyberštamgast jejím členem?
B) Hledejte datumy v denních listech. Jaké listy preferujete?
C) Není pátá hodina moc pozdní? Čím na Střeleckém ostrově svítili? Kdo zkoumal kvalitu ledu?
.

P385

23. května 2017 v 22:20 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Odrazoffka vodní, Davle, březen 2017, výřez.
Kuna: Skalní.
Skalní: Fanoušek.
Růže:
.
.
(TlusŤjochůff archiff).
.
.
.
TlusŤjochůff kratochvilný snář: Ve snu oblaka propichovati - od kocůra poškrábán býti.
.
.
Foto: Radotín, květen 2017, odbarveno.
.
.
.
Zápisky majora Plota - obvaziště polní:
.
.
Foto: Modřany, květen 2017.
.
.
.
Likér pro JV KR (NnŽV):
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1901:
.
.
.
.
Plénoúkoly a plénootázky:
.
1) Proč byla zrušena čtvrtá a pátá třída učitelských platů? Jak reagovali podučitelé? Diskutujte.
2) Jak snáší Cyberštamgast hluk na plovárně? Chodí vůbec Cyberštamgast na plovárnu? A vy?
3) Kdo to byl Leonis C. Malburg? Byl likér pojmenován na jeho počest? Argumentujte.
.
.
.
Bonusy a jiné lákačky:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeveno býti má A) Cacao Suchard VI či B) Výstavní karneval.
Tlusťjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Quickové.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Ty démanty jsou falešné," konstatoval tajný rada Vandlíček v restauraci U Žíznivého jelena.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky:
.
A) Co drží dívka v ruce?
B) Kdo nalíčil na cestě ty pochutiny?
C) Kdo je jung Chnab, o němž se hovoří v písni?
.

P384

20. května 2017 v 12:28 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Vyschlé bahno v příkopu (ve škarpě), Modřany, květen 2017, odbarveno, zatóněno, zkontrastněno.
Škarpa: Surname Škarpa in modern Croatia. Škarpa families are Croats and they are mostly from the Island of Hvar (vygůgleno).
Filek: Svršek.
Veselá příhoda se svrškem: Jednou jsme s Vencou Dg a Mikem Nellidem zabrousili do jedné nejmenované hospůdky v Nuslích a půjčili si od výčepního balíček karet, že si dáme partičku mariáše. Hrací listy byly však jeté jako hašlérky, takže když dal Venca Dg "ambo-jambo" na Nellidovu hru a prásknul při tom vehementně prsty do vějíře svého listu, došlo k přetržení červeného filka.
Bela: Svršek + král.
Clona: Čím více clonu otevřeme (na nižší clonové číslo), tím menší hloubku ostrosti získáme (tím "rozmazanější pozadí" bude) a naopak.
Curacao: Likér modré barvy.
Jiné likéry:
.
Blíže viz http://www.lichtwitz.cz/historie-lichtwitz/
.
.
.
TlusŤjochůff kratochvilný snář:
.
.
Foto: Děčín, duben 2017, výřez, odbarveno.
.
.
.
Tlusťjochovo okénko optimismu:
.
.
Foto: Praha - Modřany, květen 2017.
.
.
.
SpQ - Kronika 1901:
.
.
.
.
Co jsem oprášil:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Co je to laraha?
2) Jaký byl program sjezdu anarchistů v Bruselu? Jmenujte hlavní body.
3) Co je to zmola?
4) Účastnil by se Cybeštamgast sjezdu ve Vídni?
.
.
.
Bonusy a jiná korumpovadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrodušnosti neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Výstavní karneval či B) Domov.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Pihovaté Vopici.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Laraha? Jistěže znám, jakož i potomky rodiny Seniorů," kasal se bylinkář Meruzelka v hostinci U Váhy.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatačné otázky a úkoly:
.
A) Chvalte dobrou věc.
B) Co víte o pokusu o lístkový hudební slovníček IMI Jana Hlucháně?
C) Co drží kmet v levé ruce?
D) Popište v přívlastcích idylu domova na obrázku.
.

DD063

16. května 2017 v 19:31 | TlusŤjoch |  DODATKY a DOPLŇKY
.
Cyklododatek ke stromu života:
.
.
.
Foto: Radotín, stínohrátky na cyklostezce, odbarveno, otočeno o 180°, květen 2017.
.
.
.
Poklesslost bez obrázku:
.
Kráva se otelí
kočka se okotí
ale co roboti
roboti umělí?
.
.
.
TlusŤjochovy inovace (návrh):
.
Nová aplikace do mobilního telefonu "Třískni mu/ji sluchátkem"
.
.
.
Dodatek k vejcím v článku http://tlustjoch.blog.cz/1705/tk014 :
.
.
.
.
Dodatek cyklostezce:
.
.
.
.
Dodatek k mrakům - Pánob lačnosti:
.
.
.
.
Stoletá pro JV KR (NnŽV):
.
.
.
.
Bonus - který neprošel (Kralj Kapital):
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic)
.
.
.
SpQ - Kronika 1901:
.
.
.
Dokončení kroniky z minula:
.
...se církevních řádů.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Kočka se okotí, robot se orobí? Souhlasíte?
2) Reprodukujte agitaci vídeňských řezníků.
3) Napište recept na polévku, jíž jest krmen Kralj Kapital. Proč má na břichu tu hvězdu?
4) Objasněte pojem "voldá".
.
.
.
Bonusy a jiná korumpovadla:
.
Nechť P.T, ctihodná obec čtenářská sama navrhnouti ráčí, co by jako bonus vymetono býti mělo.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Vejcojev! Ten muž má vejcojev," vzkřikl vzrušeně starý myslivec Jech v hostinci U Váhy.
.
.
.
Bonus:
.
.
Je to jarní (viz komentář 9); loďka jede na plovárnu (viz komentář 18) a robot je ten kafemlejnek (viz komentář 5 a 16)-
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Co je v kýblu? (Nervy nejsou správná odpověď).
B) Co to má selka na sobě za blůzu?
C) Reprodukujte, co mladík na selku volá.
.

TK015

13. května 2017 v 13:07 | TlusŤjoch |  TlusŤjochova kříkadla
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Cyklus výlohy a výklady, duben 2017, Dobříš, výřez.
Zratil: 1) Chyba - mělo být ztratil anebo zradil. 2) Novotvar zratit - zranit někoho ratištěm.
Dentista: Zubař.
Hulán: Polský vojín jízdecký, ozbrojený kopím s praporečkem a s čtyřhrannou čapkou (konfederatkou).
Hulán: Český tanec národní v tříčtvrtečním taktu (obé Lidový sloník naučný).
.
.
.
Z TlusŤjochova kalendária:
.
.
Foto: Ulice Milady Horákové, květen 2017, odbarveno.
.
.
.
Zápisky majora Plota - jizvy a stigmata:
.
.
Foto: Modřany, květen 2017.
.
.
.
Dodatek k roku Mravence:
.
.
B.Klika: Mravenci, jich život a práce, 1906.
.
.
.
SpQ - Kronika 1901:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Kdy vykonává Cyberštamgast autoritu mravní?
2) Co se šířilo v Barceloně? Tipujte.
3) Jak oslavíte Národní den bodů? Rozveďte do osnovy.
.
.
.
Bonusy jiná korumpovadla:
.
P.T. tihodná obec čtenářská nechť ve své velkomyslnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeveny býti mají A) Dárky z minula či B) Výstavní karneval.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Lojzovi. Nepřijde-li včas, přechází dekret na Oby.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
Porybný Magdletka přišel jednou do hostince u Váhy s konfederatkou na hlavě.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Který z mužů svůj produkt lépe prezentuje? Odůvodněte.
B) Odráží vzor na punčoše módní trendy?
C) Pro jakou příležitost byl vyroben klobouk?
.

P383

9. května 2017 v 20:34 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Cyklus Výlohy a vitríny, Praha, duben 2017, výřez.
Kulinářský dodatek Mika Nellida: Já mám v šuplíku pivo a pár rohlíků.
Lidozpyt: Ovčanská nauka.
Devítiocasá kočka: Druh biče, který byl původně sestrojen pro těžší tělesné trestání, konkrétně u britského Královského námořnictva a v Armádě Spojeného království (Wikipedie).
Rok kachny: 2018.
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické:
.
.
Foto: Praha - Komořany, květen 2017, výřez.
.
.
.
Zápisky majora Plota - Dvě tváře majorovy:
.
.
Foto: Praha - Modřany, květen 2017.
.
.
.
Ouloffky antikvariátní aneb zpráva o KKKb:
.
.
Po přečtení bude odeslána v rámci pojektu KKKb (Klub konzumentů knižního braku).
Zájemci se mohou hlásit v komentářích či ve zprávě autorovi.
.
.
.
SpQ - Kronika 1901:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Objasněte původ slova šumafuk.
2) Charakterizujte učitelku lidozpytu.
3) Je potupná nadávka cís. rady Penížka nepublikovatelná i v dnešní době? Nebo již vyčpěla?
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná onec čtenářská nechť ve své dobrodušnosti neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeveno býti má A) Byl první máj či B) Dárky.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest JV KR (NnŽV).
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Lidozpyt? Vy nevíte, študente, co je to lidozpyt?" kroutil hlavou tajný rada Vandlíček.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Určete výši sociálních dávek zrzavé rodinky.
B) Které z dětí je adoptované? Z čeho tak usuzujete?
C) Jak hlava rodiny naloží s výběrčím?

TK014

6. května 2017 v 13:11 | TlusŤjoch |  TlusŤjochova kříkadla
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Vajíčka z farmářského trhu v Dejvicích (cestou na burzu pohlednic), květen 2017.
Dodatek Mika Nellida: "To čumíte bejci - co umí strýc s vejci" .
Nice: Choulostivý (otázka ap.); jemný; přesný; hezký; hodný; milý; roztomilý; příznivý; prima; sympatický; vlídný; zlatý (www.slovnik.cz).
Vejce:
.
.
(Knihovna Milotického hospodáře č- 23 - Vejce, jeho důležitost v přírodě a národopisný význam; sepsal Alois J. Benč).
.
.
.
TlusŤjochovy komunikační rarity:
.
.
Pozn.: Kdož něco něco víte o tomto žetonku, zmiňte se, prosím, v komentářích.
.
.
.
Zápisky mjr. Plota - Slavnostní maska Jednooký hrdina:
.
.
Foto: Praha Modřany, květen 2017.
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické - mávání klacky lampě:
.
.
Foto: Praha - Florenc, duben 2017, protisvětlo, odbarveno, zatóněno.
.
.
.
SpQ - Kronika 1901:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Jak by se zachoval dnešní poslanec, byl-li by vyzván na souboj? Jakou by si zvolil zbraň, akceptoval-li by výzvu?
2) Spočtěte kolik vajec prokouří za večer v hostinci Cyberštamgast.
3) Na co sází Cyberštamgast? A na co vy?
4) Debatujte o telefonním žetonku.
.
.
.
Bonusy a jiná korumpovadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářské nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnoti ráčí, zda vyjevena býti má A) Chasa ušlechtilá, žádostiva boje či B) Ty se jen vypijou.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Lojzovi z LJCafé, páč mi poslal de Kly izraelské.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Přinesl jsem vejcohled," pravil student Nepivoda intelektuálovi Třebenskému, červenaje se.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Co za nástroj drží muž v ruce?
B) Zhodnoťte dyzajn (piš design) obou nádob.
C) Proč chef zvolil zrovna tuto pohlednici?
.

P382

2. května 2017 v 20:59 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Praha, Modřany, cyklostezka poblíž býv. cukrovaru, květen 2017.
Žemlovka: Zemlbába.
.
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické:
.
Foto: Praha - Modřany, ruiny cukrovaru, květen 2017.
.
.
.
Květy jabloňové jako prazáklad calvadosu:
.
.
Foto: Praha - Modřany, květen 2017.
.
.
.
SpQ - Kronika 1901:
.
.
.
.
.
Oulofky antikvární:
.
.
Text přeložil Jago z LJCafé (http://www.lojzojago.eu/):
.
"Pojďte (vstupte), (mé) panstvo",
píská lord Kitchener.
Být vojákem je to nejkrásnější,
což se (jeden) záhy zjistí. (alt.: což záhy zjistíte)
Ano, anglický krysaři,
akorát Kafrům a darebákůmto to může ještě připadat tak krásné,
aby ti sedli na lep.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Kdo to byl Frederick Joubert Duquesne?
2) Jedl by Cyberštamgast po flámu zemlbábu? A vy? Diskutujte. Vyjevte své priority.
3) Jak se chovaji kluby v dnešní sněmovně, je-li čten dotaz mravně závadný?
.
.
.
Bonusy a jiné podpultoffky:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své velkodušnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjevono býti má A) Hákování či B) vlakový cestovatel.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Jagovi.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Zemlbábo!" vzkřikl rozhořčeně fotograf Tamchyně na Okruhlou-Jírů.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky:
.
A) Objasněte nápis "bon voyage", který má muž na kufříku.
B) Najděte sedm rozdílů mezi dámou ve žlutém a dámou v červeném.
C) Co má muž v mošničce u pasu?
.