"Rozbil jsem mu hlavu šutrem a od té doby se tak nějak známe" (VENCA DG)

Srpen 2017

E133

27. srpna 2017 v 10:07 | TlusŤjoch |  Elegie čili kocůrovy žalozpěvy
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Zaslepená výloha, Mladá Boleslav, srpen 2017, výřez.
Bašta: Dobré, chutné jídlo jídlo.
Bašta: Bajina Bašta (Serbian Cyrillic: Бајина Башта, pronounced [bâjina bǎːʃta]) is a town and municipality located in the Zlatibor District of the western Serbia. The town lies in the valley of the Drina river at the eastern edge of Tara National Park (Wikipedia).
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické:
.
.
Foto: Mladá Boleslav, srpen 2017.
.
.
.
TlusŤjochůff kratochvilný snář:
.
.
Ve snu řasožrouta viděti - úpal chytiti.
Řasožrout: Cirrobulimius - vzácný úkaz nebeský. Prvně jej zprozoroval a popsal aviatik Makovička, při svém druhém přeletu přes jezero čadské (Kočkopedie).
.
.
.
Ouloffky antikvární aneb co bylo předobrazem Cimrmanovy podřipské akustické konstanty "Kábrt":
.
.
zajímavá je i druhá strana
.
.
.
.
SpQ - kronika 1901:
.
.
.
.
Plénootázky a pléno úkoly:
.
1) Co je to sermon?
2) Co nám chtěl pan Cholický vlastně sdělit? Debatujte, polemizujte.
3) Kdy nosí Cyberštamgast odznak spolkový? A vy? A aviatik Makovička?
4) Rozeberte souvětí : "Jak výdne nýni zdenních zpráv zakročilo Rusko plnou mocí na Balkáně pro udržení míru tak že jíž asi tato nejistota dlouho nepotrvá." po stránce politické i gramatické.
.
.
.
Bonusy a jiná korumpovadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrodušnosti neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Prátr II či B) Freundliche Grüsse aus dem fidelen Wien.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest JV King Rukolovi (NnŽV) - /třeba mi též udělí řád černého orla/
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Bašta, no to je bašta," rozplýval se holubář Prunellka v hostinci U Váhy.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic)
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Označte muže, který dokáže vypít za večer nejvíce piv.
B) Co sybolizuje muž na sudu pod lucernou?
C) Co za písničku se právě hraje?
D) Proč je ve společnici pouze jedna žena? Jaká je její role?
.

Š68

23. srpna 2017 v 22:02 | TlusŤjoch |  Šlehy a štulce
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Praha - Holešovice, plakát na zdi, jaro 2017, výřez.
Savo:
Savo Island near Guadalcanal in the Solomon Islands
Battle of Savo Island, 9 August 1942
Savonian dialects of the Finnish language
Savonia (historical province) or Savo, a historical province of Finland
Savo - a main-belt asteroid
Nickname of Scottish professional footballer Steven Milne (Wikipedie).
Savo v českém prostředí: Roztok chlornanu sodného se sumárním vzorcem NaClO.
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické:
.
.
Foto: Hastings, červenec 2017.
.
.
.
Strýtoffka londýnská:
.
.
.
.
Sekce de Kly:
.
.
Foto: Londýn, červenec 2017.
.
.
.
Divize Rébusů - tentokráte od Jaga:
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1901:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Řešte Jagův rébus.
2) Navyšte obětavost národní. Jakých prostředků k tomu použjete?
3) Jaký je váš vztah k savu?
4) Jakou reklamu by zablokoval Cyberštamgast? A vy?
.
.
.
Bonusy a jiné lákačky:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vysokodobrodušnost rozhodnouti ráčí, zda vyjeveno býti má A) U Vlasty či B) Prátrr II.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Jagovi za ten rébus.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Savo jest dobré i na plíseň na nohou," nechal se slyšet student Nepivoda v hostici U Váhy.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
Vygůgleno: Textil Jaroslav Kozlík (1880 - 1960) - Vinohrady; otec pedagoga a sokola - volejbalisty J. Kozlíka (1907 - 2012)
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Kdo byl/a Vlasta?
B) Jakou látku by si koupil Cyberštamgast? A vy?
C) Je černá vskutku módní? Debatujte.
.

DD069

20. srpna 2017 v 14:14 | TlusŤjoch |  DODATKY a DOPLŇKY
.
Dodatek reklamní:
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Londýn, červenec 2017, odbarveno.
Text ve složené závorce: Původně měl být s atributem non display, jde o mikroplatbu. Při případné recitaci, prosím, použít druhý hlas.
KLAKY: Jde o množné číslo slova KLAKA (placený potlek), nikoli o množné číslo slova KLAK, což je skládací cylindr.
.
.
.
Divize rébusy:
.
Pro lepší orientaci P.T. ctihodné obce blogerské rozhodl jsem se vyjeviti dva návody k řešení rébusů dle pánů Karla Kubička a Jana V. Klána z roku 1934 resp. 1905).
.
.
.
.
.
Po Jednorožcovi poslala i svůj rébus Axina:
.
.
.
.
A rébus TlusŤjochůff:
.
.
Další nápověda: Bez prvního obrázku jde o otázku.
.
.
.
Sekce de Kly - severské dekl mi poslala SV (stálé návštěvnice LJCafé - http://www.lojzojago.eu/:
.
.
.
.
A TlusŤjochůff dekl z Londýna:
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1901:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Prostudujte návody a řešte oba rébusy.
2) Proč se Gabriel Solodvojkov nevyskytuje na internetu?
3) Kdy přepíná Cyberštamgast a na co? Kdy se Cyberštamgast přepíná? A vy?
4) Proč řeznický učenník raději nepoužil kost od šunky? Debatujte.
.
.
.
Bonusy & tak:
.
Nechť sama ctihodná obec čtenářská sama navrhnouti ráčí, co jako bonus vymeteno býti má.
Poznámka: Zmrzlina došla.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
Jednou navštívil hostinec U Váhy tajemný muž s klakem.
.
.
.
Bonus - vyhrál to ten Prátr:
.
.
(Z TlustŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Označte drotára.
B) Koho zdraví muž smeknutím cylindru? Jak se k tomu staví jeho společnice?
C) V čem listuje zřízenec úplně vlevo?
.

P391

16. srpna 2017 v 19:25 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Praha, jaro 2017, cyklus výklady a výlohy, výřez.
Buď dekl: Původně mělo být Be Dekr (Baedeker).
Oslí můstek: Výraz, který se uplatňuje zejména v řečnictví. Označuje obratné nebo naopak nešikovné propojení dvou jinak nesouvisejících témat (Wikipedie).
Osel: E. asinus, jejž vídáváme lenivě kráčeti v šedém, jednoduchém rouše, s dlouhýma ušima a černým křížem na zádech, poskytuje obraz skrovnosti na duchu i na těle. Ačkoliv vyslovuje velmi zřetelně IA, přece nenáleží k velikým učencům. Kůže oslí vydělává se na pergamen; mléko oslic jest lékem pro souchotináře (Schoedlerova kniha přírody, obsahující v sobě veškeré nauky přírodné; 1870).
.
.
.
Sekce de Kly:
.
.
Foto: Mnichovo Hradiště, srpen 2017.
.
.
.
TlusŤjochovo obludárium - potwory výlepné:
.
.
.
.
Z TlusŤjochova kalendária:
.
.
Foto: Poblíž Seaford a Eastbourne, červenec 2017, odbarveno.
.
.
.
Divize rébusů:
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1901:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Pojmenujte potworu výlepnou. Přidejte i několik charakteristických přívlastků.
2) Je Cybeštamgast dobrým gymnastou?
3) Objasněte pojem "Pons asinorum".
4) Řešte rébus (úkol se nevztahuje na JV King Rukolu NnŽV).
.
.
.
Bonusy a jiné podpultoffky:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vysokodobrodušnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Prátr I či B) Světovar.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest JV King Rukolovi (NnŽV).
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Poněkud trapný oslí můstek," poškleboval se tajný rada Vandlíček studentu Nepivodovi, když chtěl tento přejíti ve svém proslovu od kanálu k registru.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Ouloffky antikvární aneb zpráva o projektu KKKb:
.
.
Po přečtení bude odeslána někomu z klubu KKKb (Klub Konzumentů Knižního braku); práva a povinnosti : 1) Louskej škváru 2) Šiř brak (první zmínka viz http://tlustjoch.blog.cz/1210 ; další např. http://tlustjoch.blog.cz/1211/pr82b).
Zájemci o brak potažmo členství nechť napíší svoji poštovní adresu do zprávy autorovi.
.
.
.
Dodatačné otázky a úkoly:
.
A) Byl pan Stehno dobrý hostinský? Co bylo specialitou jeho podniku?
B) U jaké příležitosti vzniklo toto hromadné foto? Proč je muž v pravém dolním rohu otočen bokem?
C) Charakterizujte starého muže se slamákem u kočárku vlevo.
.

C93

12. srpna 2017 v 19:04 | TlusŤjoch |  Cedullky
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Palác Flóra, Praha, jaro 2017, odbarveno.
Buďa: Domácky Budivoj.
Budivoj: Obvyklé jméno národních obroditelů.
Klišé: Z fr. cliché) znamená obtisk, identickou kopii, stereotyp. V původním významu v typografii znamenalo destičku s neměnným, často opakovaným textem, která vznikla jako otisk sazby a nemusela se znovu sázet (Wikipedie).
.
.
.
Cyklomanažer:
.
.
Foto: Londýn, červenec 2017, odbarveno.
.
.
.
Sekce Zebry přechodové:
.
.
Foto: Mnichovo Hradiště, srpen 2017, výřez.
.
.
.
Divize rébusů:
.
.
Nápověda k prvnímu obrázku: nejde o olej.
.
.
.
TlusŤjochova odhalení:
.
Při lovech antikvárních podařilo se mi získati opravdový unikát. Dobová fotopohlednice
.
.
jasně dokazuje, že tolik diskutované burkiny jsou italsko-českého původu. Jejich vynálezcem je italský emigrant Emilio Burquinni (na snímku úplně vpravo). Ženská část jeho familie po přestěhování ze slunného jihu trpěla u českých rybníků zimou, tak Emilio navrhl a za pomoci svého bratrance Maria (ležící vpravo dole) i ušil pro dámy ony nádherné koupací úbory.
.
.
.
SpQ - Kronika 1901:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Co je to portefeuille? Co má v portefeuille Cyberštamgast? A pan Al_Man?
2) Co víte o klice radnice mnichovské?
3) Řešte rébus.
4) Co skrývá pod bílými šaty žena vlevo na dobové pohlednici?
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrodušnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Prater I či B) Na háku.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Axině za rychlé vyřešení rébusu č. 8.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Pah, takové klišé, co to tu papouškujete člověče?" durdil se emeritní učitel Bejla v hostinci "U Váhy"-
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Kdo ukoval hák?
B) Jsou v měšci zlaté či stříbrné mince? Odhadněte kupní sílu měšce.
C) Vyškubne se muž? A vyškubne se i směšcem?
.

DD068

9. srpna 2017 v 21:27 | TlusŤjoch |  DODATKY a DOPLŇKY
.
Sekce děrných štítků aneb vzpomínka na časy dřevní:
.
.
.
.
Sekce de Kly - je to dekl není to dekl: Y/N
.
-
Londýn, červenec 2017.
.
.
.
Nepravidelná zpráva o projektu šnečí pošty (snail mail):
.
.
Foto: Londýn, červenec 2017.
.
.
.
Divize rébusy:
.
.
.
.
Dodatek k roku Mravence:
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1901:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Řešte rébus.
2) Popište poštovní konflikt. Co bylo příčinou sultánova pokoření? Hráli v tom roli poštovní holubi?
3) Mohou být mravenci použiti na ochranu chmele?
4) Popište potvoru, co se skrývá v otvoru.
.
.
.
Bonusy a jiné lákačky:
.
Nechť P.T. ctihodná obec čtenářská sama navrhnouti ráčí, co by jako bonus vymeteno býti mělo.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Máš ve vlasech zhoubného květopasa," upozornil zelináře Rapoticze jednonohý Jimesch v hostinci U Váhy.
.
.
.
Bonus - všechny návrhy zástupce Sazky odmítl a papoušek žako vytáhl:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Který z mužů je lepší hmyzoznalec? Z čeho tak usuzujete?
B) Určete, kolik lavic se vejde do světnice.
C) Je ve světnici světice?
.

P390

6. srpna 2017 v 12:17 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Odrazoffka vodní; Merchant square London Westcliffe, červenec 2017; výřez.
Noční můra: Viz zmínka v bajce http://tlustjoch.blog.cz/1112/pr64
Noční můra z Blog street: Fredy.
Levitace: Paranormální - 1) v artistice oblíbený kouzelnický trik iluzionistů. 2) osobní sen o vlastním vznášení. (wikipedie).
.
.
.
Sekce de Kly:
.
.
Foto: Londýn, červenec 2017.
Poznámka: V londýnských ulicích se zdejší dekly ometají špatně (hrozí ušlapání).
.
.
.
Z TlusŤjochova kalendária:
.
.
Foto: Národní divadlo z mostu Legíí, srpen 2017, odbarveno.
.
.
.
Divize rébusů:
.
.
.
.
Izložba aneb mimořádný výmět nevyžádaného bonusu:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
SpQ - kronika 1901:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Řešte rébus.
2) Požádejte JV KR (NnŽV) o trůnní řeč na http://nivnice.blog.cz/1707/tak-by-som-sa-narodil-az-dnes
3) Jsou noční můry po černém pivu děsuplnější?
4) Uveďte příklad neparlamentního výroku.
5) Je muž v pravém dolním čtverečku na pohlednici "IZLOŽBA" výrobce tureckého medu? Má Cyberštamgast rád turecký med? A vy? Zakáže EU jeho dovoz?
.
.
.
Bonusy a jiná korumpovadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své spanilomyslnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjevena býti má A) Hákovačka či B) Moderní výrobky.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Lojzovi z LJcafé, páč už dlouho nekomentoval.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
Jednou v hostinci U váhy probudiv se z mikrospánku, zamumlal intelektuál Třebenský: "Zdálo se mi, že jsem levitoval."
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic)
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Počítá se i fez mezi moderní výrobky?
B) Reprodukujte, jaké rozkazy dává turecký velitel (ten s tím nejmohutnějším knírem).
C) Kde je uschován návod k obsluze?
.

A76

3. srpna 2017 v 20:51 | TlusŤjoch |  Almanach pana Al-Mana
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Spořiloff, odrazoffka loužová, výřez, červenec 2017.
LK: Linecké kolečko.
Paroplavec: Pasažér parníku či parovozu.
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické:
.
.
Foto: Praha - Staré Město, červenec 2017.
.
.
.
Sekce de Kly:
.
.
Foto: TlusŤjochůff archiff, výřez, asi Polsko.
.
.
.
Foto: Londýn, červenec 2017.
.
.
.
Divize rébusů:
.
.
.
.
SpQ - kronika 1901:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Řešte rébus.
2) Co víte o Kočáru do Vídně?
3) Házeli by v dnešní době rodiče učitelovi pod nohy knihy elektronické?
4) Popište, jak si představujete bohamet, byla-li by to zbraň.
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjevena býti má A) Prva posavačka Izloba u Brčkom či B) Střelci IV.
TlusŤjochůff dektet trojhlasný pro tento článek udělen jest Oby.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Voda hustá jako rybízová marmeláda? Neuvěřitelné," kroutil hlavou tajný rada Vandlíček, když bývalý kormidelník Hlušička vyprávěl v hostinci U Váhy zážitky z Latinské Ameriky.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Kde má levý střelec svůj kvér?
B) Komu je nesena šenkýřka a komu ta piva, která třímá?
C) Rozveďte, proč má šenkýřka tak dlouhou suknici.
.