"Rozbil jsem mu hlavu šutrem a od té doby se tak nějak známe" (VENCA DG)

Září 2017

E134

Středa v 20:51 | TlusŤjoch |  Elegie čili kocůrovy žalozpěvy
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Praha, Kačer off, září 2017, převod do ČB, výřez.
Kocovina: Původně toto slovo znamenalo výtržnost a vzniklo obměnou slova kočičina, kterým se označovaly výtržnosti proti mladoboleslavskému hejtmanovi Kotzovi v roce 1848. Ve druhé polovině 19. století začalo slovo kocovina pod vlivem německého výrazu Kater, které označuje kocoura i stav po alkoholovém opojení, nabývat dnešního významu. Dříve se také říkalo Katzenjammer (kočičí nářek). Z němčiny čerpala obdobným způsobem také polština: kac, kacenjamer, kociokwik (česky kočičí kvik) /Wikipedie/.
IT příhoda s loupákem: Můj bývalý šéf IT si šel jednou koupit něco ke svačině, řka prodavačce, že chce dva rohlíky. Když se ho tato zeptala, jestli obyčejný nebo loupák, tak on odvětil: "Default value je přece >obyčený<!"
.
.
.
TlusŤjochovy kutzy uwologické - Mávání o jedné noze:
.
.
Foto: Praha, náplaffka, Smíchoff, září 2017.
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické - mávání černou nohou:
.
.
Foto: Praha, náplaffka, Smíchoff, září 2017; odbarveno.
.
.
.
Ouloffky antikvární - aneb výzva ctihodné P.T. obci čtenářské "Podporujte se vzájemně i vy":
.
.
Dodatek: hlavně komentáři.
.
.
.
SpQ - Kronika 1901:
.
.
Dodatek k první zpávě: Sl. Baborova byla též sběratelkou pohlednic. Pár kousků z její sbírky se mi podařilo sehnat.
.
.
.
Dotaz:
.
K pohlednicím ze své sbírky hledám i informace o jejich vydavatelích či nakladatelích. Neví náhodou někdo ze ctihodné P.T. obce blogerské, jaké firmě patří toto logo:
.
.
.
.
Plénootázky a pléno úkoly:
.
1) Je pravda, že aféra přeložení sněmu z Poreče stála za vznikem úsloví : "Šlo to do kopru"? [true/false]
2) Co víte o Buckově?
3) Dá se Cyberštamgast opít (pivním) rohlíkem? A pan Al_man? A vy?
4) Napište svou oblíbenou poučku z kodexu mravního.
.
.
.
Bonusy a jiná ovlivňovátka:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své velkodobrodušnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Sulyteher kidobása či B) Městská tržnice.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Jagovi, páč věděl minule ten pomník.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Člověče, morální kodex přeci nemůžete ignorovat ani při fotografování," řval na fotografa Tamchyněho intelektuál Třebenský v hostinci U Váhy.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Odepište hnet. Co víte o sociální síti H-net?
B) Byl útočný ballon B XII předchůdce strategického bombardéru B-52?
C) Předejte rozkazy z velícího Zeppelinu do B XII pomocí vlajkové signalizace.
D) Proč jsou v balonu námořníci?
.

TK018

16. září 2017 v 15:11 | TlusŤjoch |  TlusŤjochova kříkadla
.
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Odrazoffka vltaffská, smích offská strana, září 2017.
Oprava: P.T. ctihodná obec čtenářská nechť si z titulky odstraní dvě diakritická znaménka a tři mezery (vše odzadu).
Řek Ladada: Bájný helénský jirchář Lalados, který vydělal pro Herakla kůži nemejského lva. Roztok, v kterém kůži máčel, měl nebývalé přilnavé vlastnosti. Tak vzniklo lepidlo Herkules (Kočkopedie).
Suchá dáseň: Viz http://www.suchadasen.cz/
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické - mávání předzá krutou:
.
.
Foto: Náplaffka ve Výtoni, září 2017.
.
.
.
Růže ze zahrady Františkánské v Praze:
.
.
.
.
Věrtel chmele pro JV King Rukolu (NnŽV):
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1901:
.
.
Most Františka Josefa, o němž jest zmínka výše:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic)
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Co se stalo se zabavenými býčky? Převyšovala jejich cena 58 zl. 50 kr. nebo musel Kubů ještě doplatit?
2) Jaké kvítko nosí v klopě Cyberštramgast, kdy a proč? A vy?
3) Kde má pomník Vojtěch (Adalbert) Lanna, jehož firma stavěla most FJI?
4) Pojte se virtuálně, reálně a surreálně.
5) Kolik litrů je věrtel? Z čeho toto slovo pochází? Co je to korec?
.
.
.
Bonusy & podpultoffky:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své spanilomyslnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeveno býti má A) U Justů či B) Praterallee. TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest JV KR (NnŽV).
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Jakže? Študente, což vy neznáte Heléna Lalada?" pokřikoval posměšně na studenta Nepivodu porybný Magdletka v hostinci U Váhy.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic)
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Označte restauratéra Justa. Jak by jeho jméno vyslovili dnešní mladí anglofilové?
B) Který z mužů na snímku je přeborník v billartu?
C) Co se pořádalo na verandě?
.
.

P392

11. září 2017 v 20:55 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Odrazoffka vodní, Vltava - Smíchoffská strana, výřez, léto 2017.
Kozí brada luční: Tragopogon pratensis je až jeden metr vysoká luční bylina kvetoucí počátkem léta za slunného počasí poměrně velkými, světle žlutými až zlatožlutými květními úbory.
Sedmero bratrů: "Pane, hledám sedmero bratrů v krkavce zakletých".
Renety:
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické:
.
.
alternativní foto:
.
.
Foto: Stínoffka, východ metra trasa C: Muzeum, září 2017.
.
.
.
Sekce de Kly:
.
.
Foto: Londýn, červenec 2017.
.
.
.
SpQ - kronika 1901:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Kolik znáte Blenheimů? Z kterého z těchto pochází reneta? Odkud pochází reneta Burchardtova?
2) Jak byste vy snížili pruský systém vyzvědačský? Debatujte.
3) Zakomponujte "hmotné poměry učitelské" do volebního sloganu (zveršování výhodou).
.
.
.
Bonusy a jiné lákačky:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Momentní obrázek z Prahy či B) Ať žije Anna.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest všem abonentům KLTP.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Reneta? Bah, dávám přednost řehtáči soudkovitému či mošťáku ze Slezské Harty!" vyřvával v hostinci U Váhy zelinář Rapoticz.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Co si zapisuje četník vpravo?
B) Označte velitele stříkačky.
C) Reprodukujte dialog metařů.
.

C94

7. září 2017 v 20:51 | TlusŤjoch |  Cedullky
.
.
.
.
Filipika proti projetu pejprles:
.
Zlostně a razantně přeškrtat text, až hrot tužky potrhá papír, vztekle vyškubnout stránku ze sešitu, hněvivě ji zmačkat do kuličky a mrštiti jí proti zdi - to je jinčí kafe, nežli jen tak halabala stisknout klávesu DELETE.
.
Dodatek Mika Nellida:
Kampak jsem to, bože, vlez
to je záchod pejprles.
.
Pejpr: Papír.
Les: Množina stromů, z kterých se po jejich poražení ten pejpr dělá.
Na pejpr se tisknou knihy, které jsou nám drahé:
.
.
.
Divize Rébusy:
.
.
.
Autor aj i šelma rázem
dostali se oba na zem.
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické - Mávání zřím sy.
.
.
Foto: Hastings, červenec 2017, výřez, odbarveno.
Direkt: Přímý úder v boxu.
.
.
.
Sekce de Kly:
.
.
Foto: Londýn, červenec 2017.
Věnováno: SV - stálé návštěvnici LJCafé.
.
.
.
SpQ - kronika 1901:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Luštěte rébusy.
2) Jaké drobnosti vyřizuje v noci Cyberštamgast? A vy? A pan Al_Man?
3) Objasněte pojem шаля́й-валя́й.
4) Jak podpoříte spolkovou knihovnu?
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrtě neskonalé rozhodnouti ráčí, zdy vyjeveno býti má A) Ať žije Anna či
B) s´ Busseln.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Jagovi, neb on si to béčko přeloží. A navíc mi pomohl s vyhledáním obrázků do rébusů. Hádejte kterého.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Pejprles," vydechl překvapeně nahluchlý Pastucha, když vstupil na toaletu v hostinci U Váhy.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Přeložně název písně. Co víte o Thomasu Koschatovi?
B) Kdo je dáma s deštníkem?
C) Jaký druh hub roste v tomto lese?
.

Š69

2. září 2017 v 12:48 | TlusŤjoch |  Šlehy a štulce
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Zaslepená výloha, Mladá Boleslav, srpen 2017, výřez.
OFAC: Office of Foreign Assets Control - Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv.
Líčka: Telecí či hovězí - oblíbené jídlo Cyberštamgastovo. Viz např. https://www.toprecepty.cz/recept/26199-hovezi-licka-na-tmavem-pive-a-korenove-zelenince/
.
.
.
Sekce de Kly:
.
.
Foto: Londýn, červenec 2017.
Poznámka: V Londýně mají uliční vedení, v Čechách bývaly uliční výbory.
.
.
.
Divize rébusů:
.
Z technických důvodů zavřeno.
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické:
.
.
Foto: Praha, poblíž stanice metra Flóra, červen 2017.
.
.
.
TlusŤjochůff kratochvilný snář:
.
.
.
.
SpQ - kronika 1901:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Popište úskok křesťanských sociálů.
2) Kdo se angažoval v programu dotací na fackovací panáky? Nemělo jít o panáky rumu, ptá se Cyberštamgast.
3) Charakterizujte Minu Cauerovou.
.
.
.
Bonusy a lákačky:
.
P.T. obec čtenářská nechť ve své velkodušnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjevena býti má A) Praterallee či B) Pokračování Queen Amang the heather (viz http://tlustjoch.blog.cz/1707 ).
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Janince.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Panák vodky, panák ze slámy, panák fackovací, vsjo ravno, namaluji cokoliv," kasal se ruský malíř Podpolickij v hostinci "U Váhy".
.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic, trojka chybí, no).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Přeložte si to. Co víte o člunu v pondělí? Víte také, že "boat" znamená i omáčník? Jakou omáčku má Cyberštamgast nejraději?
B) Odhadněte, co se odehrálo na chybějícím obrázku číslo 3.
.