"Rozbil jsem mu hlavu šutrem a od té doby se tak nějak známe" (VENCA DG)

Říjen 2017

Š71

Pondělí v 20:12 | TlusŤjoch |  Šlehy a štulce
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Fotopokusy s hypermanganem, říjen 2017, výřez.
Oficína: Holičská dílna (též lékarnická).
Hit: Úder.
Úder: Rána.
Rána: Mlhavá.
Copánek: Sýrový (korbáčik).
Alternativní ilustrace:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Z TlusŤjochova kalendária:
.
.
Oulovek z blešáku.
.
.
.
TlusŤjochovo potvorárium:
.
.
Potvora ve spirále.
Foto: Praha - Lhotka, září 2017, zatóněno, zkontrastněno.
.
.
.
SpQ - kronika 1901:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Co je Burowův roztok?
2) Kdy je Cyberštamgast svrchovaně bezohledný? A vy?
3) Vygůglete Štěpána Ussiho.
4) Pojmenujte potvoru va spirále.
5) Nepovinné - pro němčináře - přeložte německý text na pohlednici.
.
.
.
Bonusy a jiné podpultoffky:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobrodušnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Titán Laczi či B) Kluge Prague.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Oby.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Viděl´s, Iljo? Intoš Třebenský si splétá malý copánek. Nevíš, co to má symbolizovati?" šeptal rozčileně v hostinci U Váhy Podpolickému student Nepivoda.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Je Libuška dobrá zeměpisářka (viz text na lístku) ?
B) Reprodukujte, co horal ženě našeptává.
C) Máte rádi čekuládové bonbony?
.
.

TK020

12. října 2017 v 20:11 | TlusŤjoch |  TlusŤjochova kříkadla
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Stejná lokalita, stejný čas jako v TK019, výřez.
Flek: Mariášnický výraz.
Skvrna: Viz lomografie v http://tlustjoch.blog.cz/1009/p153
.
.
.
Ještě jednou fotoexperimenty s hypermanganem:
.
.
Pracovní název: Nečuchej k fialkám.
.
.
.
Z TlusŤjochova kalendária:
.
.
Foto: Praha, září 2017, odbarveno.
.
.
.
Nevíte co s padesátníkem (pro pečovateky stárnoucích mužů):
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1901:
.
.
.
.
POZOR: Na LJCafé probíhá Velká bublinová soutěž - noví soutěžící vítáni vřele:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Sestavte mapku pítek v Praze. Z kterého pijete nejraději?
2) Co bylo nosným bodem stanov nového klubu voličů Novoměstských?
3) Kolik peněz získala Národní jednota pošumavská ze závěti Bedřicha Schnella?
.
.
.
Bonusy a jiné lákačky:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své velkodušnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Titán Laczi či B) Pozdrav ze Štěrbohol.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Jarce.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Od čeho má na košili tajný rada ten flek na košili?" dohadovali se intelektuál Třebenský s student Nepivoda v hostinci "U Váhy".
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Kdo to byl Johann Christoph Frisch a jak souvisí s maršálem Schwerinem?
B) Kdo je onen vousatý vysloužilec?
C) Popište, co se odehraje v hostinci "u Straků", až dá trumpetista (druhý zprava na dolním snímku) zvukový signál.

E135

9. října 2017 v 20:12 | TlusŤjoch |  Elegie čili kocůrovy žalozpěvy
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Odrazoffka vltaffská, výřez, Výtoň, září 2017.
Otka: Dívčí román od Kody Keplinger.
Otka: Škrabák pluhu.
Machr: Z německého Macher, od slovesa machen, doslova tedy "ten, který něco dělá".
Poplužní dvůr: Latinsky praedium, německy Meierhof je historické označení pro panský (neboli vrchnostenský) dvůr, ke kterému náležela dominikální půda. Český název pochází od označení staré měrné jednotky popluží. Dnes je možné se s tímto souslovím setkat v knižním a trochu zastaralém rčení Lepší drzé čelo nežli poplužní dvůr. Toto úsloví se používá obvykle jako povzbuzující rada druhému, že suverénním vystupováním lze dosáhnout úspěchu spíš než pomocí majetku.
Popluží se v Čechách nazývala taková plocha, kterou jedno spřežení jedním pluhem stačilo obdělati. (Wikipedie).
.
.
.
Chléb (+hry) všem komentujícím:
.
.
(Z TlusŤjochovy vitrínky kuriozitek)
.
.
.
TlusŤjochovy fotoexperimenty hypermanganem:
.
.
.
.
Milostivá vhodila na pokyn do skleněné nádoby s vodou zrnka modré skalice (hypermanganu) a já cvakal. Nicméně - je třeba ještě dopilovat nastavení času a clony. Druhý snímek jest odbarvený a nese názeff "Líbání rodné hroudy".
.
.
.
Dodatek ke Skřítkovi v kruhu z minulého článku - vnitřek:
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1901:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Co je to šábr?
2) Pojmenujte první z obrázků fotoexperimentu hypermanganového.
3) Co dalšího prohlásila ruská komise za zamořené?
4) Lze si imperativ "valeterizujte" vyložit jako "pařte!"? Odůvodněte.
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. Ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Pozdrav ze Štěrbohol či B) Original Mr. Burton.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Oby.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Ty škrabáku," zvýšil hlas intelektuál Třebenský na novináře Simperu v hostinci "U Váhy".
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Koho představuje loutka vlevo? Provozoval Mr. Burton politickou satiru?
B) Hvídá Cyberštamgast lépe než Mr. Burton? Odpovězte ANO/NE.
C) Kdo Mr. Burtona dekoroval poslední medailí a při jaké příležitosti?
.
.

TK019

5. října 2017 v 21:12 | TlusŤjoch |  TlusŤjochova kříkadla
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Vltava, Praha Výtoň, odrazoffka hladinový, výřez.
Sonet: Poněkud zastaralý český překlad slova sonet je znělka (Wikipedie).
Rov: Hrob.
.
.
.
Sekce de Kly - výcvik deklonošů:
.
.
Foto: Praha, září 2017.
.
.
.
Ještě jedna labuť vltaffská:
.
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické - Mávání systémům antenním:
.
.
TlusŤjochůff archiff ÚÚ.
.
.
.
SpQ - Kronika 1901:
.
.
.
.
Skřítek pro všechny čistotymilné:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírečky kuriozitek).
.
.
.
Plénotázky a plénoúkoly:
.
1) Co je to hendekasylab?
2) Reprodukujte soptění německých listů.
3) Vypátejte, kdo navedl otrokyni. Co použila otrokyně k rozdělání ohně?
4) Zněte.
.
.
.
Bonusy a jiná korumpovadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrodušnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Titán Laczi či B) Ať žije Anna.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Růže z Moravy.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Alexandrín, hmmm..., alexandrín," něco mi to říká mručel si pro sebe student Nepivoda v hostinci U Váhy.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Co vhodí Anna do klobouku mužovi v pozadí?
B) Prozkoumejte podrobně bubeníkovu čepičku. Čím jsou napájeny žárovičky?
.

C95

2. října 2017 v 20:20 | TlusŤjoch |  Cedullky
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Odrazoffka, stěna přenosné toalety, Praha, Podskalí, září 2017, výřez.
Možná: Že už jsem něco takového napsal, ale já rád sním (hlavně všechno od masa).
Taj Ming: Proslulý čínský výrobce porculánu.
Dodatek k časování:
.
.
Před: Tu zex
Po__: Tu sex
Starý vtip: Příběh nejhloupějšího policajta: Přeskočil v prodejně Tuzex pult a požádal o politický azyl.
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické - mávání ptactvu vodnímu - letícímu:
.
.
Foto: Praha, ze Železničního mostu, září 2017, výřez do čtverce, odbarveno, zatóněno.
.
.
.
Zápisky mjr. Plota: Črta dušezpytná (soulselfíčko).
.
.
(Foto: Praha, Železniční most, září 2017).
.
.
.
SpQ - Kronika 1901:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Co má v srdečném užívání Cyberštamgast? A co vy? Učiňte počátek.
2) Jak se stavíte ku snu americkému?
3) Co se v roce 1969 dalo koupit za jednu tuzexovou korunu?
.
.
.
Bonusy a jiné lákačky:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyskodobrodějnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Amidorek či B) Titán Laczi.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Lojzovi z LJCafé, páč už tu dlouho nebyl (snad ho návštěvníci LJC upozorní).
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Sen americký? To je přeci název obrazu ruského malře Podpolického!" vzkřik tajný rada Vandlíček v hostinci U Váhy.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Jaký druh výcviku Amidorek prodělal? O čeho je odvozeno jméno psa?
B) Pro koho je pletena ta punčocha? Tipujte.
C) Co za zvíře je ve zlaté kleci?
.