"Rozbil jsem mu hlavu šutrem a od té doby se tak nějak známe" (VENCA DG)

Listopad 2017

P397

27. listopadu 2017 v 19:44 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: U Kafkovy hlavy., odrazoffka, listpada 2017, výřez; srovnej viz http://pvapenik.blog.cz/1711/surrealny-pozdrav-od-narodni
Sardinky: Šproty, ty mám nejraději.
Modřina: Podlitina.
Podlitina: Podlitina má nejčastěji ze začátku krvavou až namodralou barvu díky přítomnosti krevního barviva hemoglobinu, ale postupem času dochází k jejímu tmavnutí, zelenání (rozpadem hemoglobinu na biliverdin) a hnědnutí až žloutnutí (redukcí biliverdinu na bilirubin) než se zcela vstřebá (Wikipedie).
.
.
.
TlusŤjochůff kratochvilný snář:
.
.
Foto: Cyklus pražské střechy; listopad 2017, odbarveno, zatóněno.
.
.
.
Sekce de Kly:
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1907:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Proč zemský výbor nedopřává poslanci Černému plnou dovolenou? Jak jsou na tom poslanci dnešní?
2) Objevte skryté obchodní tajemství v poklesslosti.
3) Navštivte ostrov Čres. Kdo jsou to Črezpěňané? Souvisí s ostrovem?
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své spanilomyslnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeveno býti má A) Z Divadelních šibřinek pražského ochotnictva či B) Spreewaldfahrt.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest JV KR (NnŽV).
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Žloutne, již žloutne," brumlal si pod vousy intelektuál Třebenský.
"To si bručel pod vousy i zelinář Rapoticz," podivoval se starý Piatníček.
.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Určete Miss Šibřinku.
B) Která hučka vás nejvíce zaujala? Odůvodněte.
.

P396

23. listopadu 2017 v 20:42 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Nádražní záchodky na Masaryčce.
Mimúza: Nář., povětrná ženština (Kočkopedie).
Zpecenět: Novotvar. Ve smyslu stát se leniffcem (ležet nečinně na peci).
Knuta: Viz technická data u http://tlustjoch.blog.cz/1001/p79
Hřbet: Kočičí.
.
.
.
Sekce de Kly:
.
.
.
.
Divize rébusů - dvojrébus inspirovaný komentářem http://tlustjoch.blog.cz/1711/dd072#138226935
.
.
.
.
.
Z TlusŤjochova kalendária:
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1901:
.
.
.
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Co může Cyberštamgast vytáhnout z kapes? A vy? Vytahujte a vytahujte se!
2) Řešte dvojrébus. Jé rébus dobový?
3) Objasněte původ jména usedlosti "Tatobity". Určete rychlost cyklistů ujíždějících z Trutnova.
4) Účastněte se velké bublinové soutěže.
.
.
.
Bonusy a jiné lákačky:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobrodušnossti rozhodnouti ráčí, zda vyjevena býti má A) Spreewaldfahrt či B) Z villy Žuži.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Dravus, nevíte, přijde-li dnes Dravus?" tázal se starý Hron nahluchlého Pastuchy.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z ZlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Podle čeho vznikl název Villy?
B) Určete rodové i druhové jméno zvířete.
C) Kdo se ve Ville Žuži scházel?
D) Kdo je muž v pravo dole bujaře zdravící do objektivu?
.
.
.
Dodatečně pro Fredyho:
.
"O posvícení jsem byl ve ville Žuži." chlubil se v hostinci U Váhy tajný rada Vandlíček.
.

DD072

20. listopadu 2017 v 18:18 | TlusŤjoch |  DODATKY a DOPLŇKY
.
Z TlusŤjochova kalendária:
.
.
.
.
Květ na listopad z TlusŤjochova archivu ÚÚ (úložiště útržků):
.
.
.
.
Vítání komentujících chlebem (sůl bude v jednom z následujících dodatků):
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky účelovek).
.
.
.
Naši velikáni na pohlednicích:
.
.
S podporou Svatoboru vycestoval v roce 1896 na Slovensko a do Haliče, v roce 1890 obdržel 150 zl. "k cestě do Moravy, do Alp a k moři Jaderskému" (Wikipedie).
.
.
.
Divize rébusy:
.
.
.
.
Produkty pro JV KR (NnŽV):
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1901:
.
.
.
.
Střípky z TlusŤjochových komerčních pohádek:
.
Poté vyřízl z tlam ubité trojhlavé saně jazyky. První prodal perskému šáhovi, druhý vydražil na kulinářské burze v Nice a ten třetí si udělal na paprice. Neboť ten, kdo pozře dračí jazyk, posílí svoji výřečnost a snáze může se vytahovat v Gourmet clubu.
Šupiny z krčního laloku usušil a rozemlel; smícháš-li prášek tento s extraktem vanilky, získáš mocný prostředek proti štěnicím (do konce listopadu 10% sleva).
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Popište znak Svatoboru (neplést s rozhlednou). Jaké bylo spolkové heslo?
2) Řešte rébus (nevztahuje se na dlouhodobě osvobozené).
3) Kdo je Allan Kaprow? Bude přítomen na happeningu Uwri et orwi?
4) Popište, jak si představujete zostřené vydání kravalů?
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská, ať sama navrhnouti ráčí, co jako bon vymeteno býti má.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Hugo Zhor, dráteník," představil se statný horal štamgastům v hostinci U Váhy.
.
.
.
Bonus:
.
Nějak nestíhám a pohlednice v mé sbírce nevyhovují požadaffkům P.T. ctihodné obce čtenářské, takže alespoň (snad) potěším Oby:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Přeložte poslední dva řádky na pohlednici.
B) Jak dopadla Šintákova pouť?
.
.

C96

16. listopadu 2017 v 22:20 | TlusŤjoch |  Cedullky
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Odrazoffka vltaffská, výřez.
Cent (peníze) - setina základní měnové jednotky, používaná v různých měnách.
Cent (hudba) - jednotka velikosti hudebního intervalu odpovídající setině temperovaného půltónu.
Cent (jednotka) - stará jednotka hmotnosti odvozená od stonásobku libry.
Metrický cent - jednotka hmotnosti, stonásobek kilogramu. (Wikipedie).
$: Dollar - peníz ve státech Severoamerických, má 100 centů, jest zlatý nebo papírový, rovná se 4 K 93 h (Lidový slovník naučný, 1907).
.
.
.
TlusŤjochůff kratochvilný snář:
.
.
Foto: Praha - Smích off, odbarveno, zatóněno, vyříznuto, zkolážováno.
Error: Má být s balkonem.
.
.
Z archivu:
.
.
Foto: Vltava v Praze, zdymadlo u Dětského ostrova, nedatováno.
.
.
.
Herní známka pro Sikara (za šnečí počtu s Makovičkou):
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1901:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Přeložte volání "pereat abcug".
2) Kdy se Cyberštamgast cítí jako cent? A vy? A pan Al_man?
3) Vyjmenujte situace, kdy Cyberštamgast levituje.
.
.
.
Bonusy & lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrodušnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Nalévač z minula či B) Materialista.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Sikarovi, neboť má hrací známku.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Je těžká jako cent," zabrumlal si tajný rada Vandlíček.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
Pozn.: Asi už tenkrát platil zákaz kouření ve veřejných prostorech. Anebo šlo o slušnost. Anebo hrozilo nebezpečí výbuchu.
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Charakterizujte seladona vpravo.
B) Který z mužů si přišel pro přípravek proti pocení nohou? Určete chemické složení tohoto prostředku.
C) Určete pracovní pozici muže v buřince (druhý zleva).
.

E136

11. listopadu 2017 v 18:19 | TlusŤjoch |  Elegie čili kocůrovy žalozpěvy
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Supermakro květu orchideje, zde má evokovat surrealistický řez sádlem.
Deklamace: Krasořečnění.
Všekaz: Termit.
Mínění Mika Nellida (MMN): Místo posledních dvou řádků si doba žádá jemnou vulgaritu:
Sdělují termiti
zahryzlí do řiti.
Všekazi: Termiti - bílí mravenci exotičtí, pátá čeleď hmyzů mřížokřídlých s druhy rudohrdlý, kousavý, hrůzný a plachý (Všeobecný slovník rad pro každého).
Termití stavby: Stavby tyto jsou zhotoveny z hlíny a stěny jejich bývají tak pevné, že vzdorují všem nečasům. Angličané upravili sobě ve válečném tahu v zemi Kafrů nezřídka stavby termitů v pohodlné pekárny (Schoedlerova kniha přírody).
.
.
.
Z TlusŤjochova kalendária:
.
.
Foto: Oprava Negrelliho viaduktu, listopad 2017, odbarveno.
Madlo: Madlo může být integrální součástí přenášeného předmětu, například igelitové tašky, plastové přepravky, zábradlí svařeného z ocelových trubek (Wikipedie).
.
.
.
Pivo mimo pořadí pro JV King Rucolu (NnŽV):
.
.
Oulofkky antikvární aneb čím mne podaroval bratr Polák.
.
.
.
TlusŤjochovy pomůcky učební:
.
.
Foto: Praha, Jindřišská ulice, listopad 2017.
.
.
.
SpQ - Kronika 1901:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Co je to proktodeální krmení?
2) Kdy je Cyberštamgast rudohrdlý, kousavý, hrůzný a plachý? Rozveďte.
3) Jak oslavíte hodinu madel? Jak oslavíte hodinu Madel?
4) Krasosořečněte.
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vysokodobrodějnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeveno býti má A) Strojní pekařství či B) Nalévač.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Janince.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Mravence, viděl jsem bílého mravence," zaječel fotograf Tamchyně.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Je Stuchlíkovo strojní pekařství v Praze? Odpovězte A/N. Zdůvodněte. /To fakt potřebuji vědět, páč jsem to koupil jako Prahu, ale jsem na vážkách (odonata)/.
B) Která z osob je Pepa Stuchlík? Kde je strojmistr?
C) Ozřejměte, proč žena zůstala ve dveřích a nepopošla k automobilu.
.

P395

7. listopadu 2017 v 19:47 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: TlusŤjochůff archiff ÚÚ (úložiště útržků), nedatováno, výřez.
Kudla: Za groš.
Zavýt kov: Mlácením pěstí rozeznět trubky kovového zábradlí cestou z přespůlnoční krčmy.
Vítkov: Kopec Vítkov byl pojmenován po pražském měšťanovi Vítkovi z Hory, který zde měl svou vinici (wikipedie).
Co je na obrázku: Ani se neptejte.
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické (s chybějící čárkou):
.
.
Foto: Praha - Modřany, říjen 2017.
.
.
.
Divize rébusů:
.
.
.
.
SpQ- Kronika 1901:
.
.
.
.
Ouloffky antikvární aneb nepravidelná zpráva o KKK:
.
Franta Štěpánek: "Paní zeleného světla a jiné fantastické novely"; nakladatel Jan Kotík 1921.
Zájemci se mohou hlásit v komentářích či via Zpráva autorovi.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Co je to vítečník? Lze ho nalézti i na kopci Vítkov?
2) Co víte o Olivě Jílovské?
3) Jak si představujete košatou poklesslost? Zkuste vyjevenou poklesslost ještě více rozkošatit. Jaká hnojiva použijete?
4) Řešte rébus (netýká se z výuky osvobozených).
.
.
.
Bonusy a jiná korumpovadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vysokodobrodušnost rozhodnouti ráčí, zda vyjevena býti má A) Mizzi Brückner z minula či B) Törley.
Tlusťjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen je Sikarovi za jeho lobbing ve věci ZS.
.
.
.
Fro Fredyho:
.
"Košatost, ano, košatost," brumlal si zelinář Rapoticz.
"Košatost, ach, košatost," brumlal si básník Maraskin.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
A soubrette is also defined as a young woman regarded as flirtatious or frivolous (Wikipedie).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Jaké je rodné místo Mizzi Brückmerové?
B) Do jakých rolí bývala nejčastěji obsazována?
C) Rozhodněte, je-li Mizzi spíše flirtatious či frivolous.
.
.
Co je na obrázku v poklesslosti:
.
Jde o detail odtoku v čůracím žlábku na pánských toaletách v jedné nejmenované osvěžovně. Po spláchnutí, delší čas, voda tak utvořila ono "vlnkování" kolem ďourek.

P394

4. listopadu 2017 v 19:04 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Pokusy s hypermanganem, odbarveno, vyříznuto, říjen 2017.
Soustava Gabelsbergerská:
(První desetiletí I. pražského spolku stenografů gabelsbererských po usnesení spolku sepsal Ed. Novotný, t.č. náčelník českého odboru spolku; v Praze nákladem spolku - tiskem Rohlíčka a Sieverse 1869).
.
Vor: Plť
Vor: Vor patří k nejstarším lidským dopravním prostředkům (Wikipedie).
Melounová ulice:
.
(Historický a orientační Průvodce ulicemi hl. města Prahy)
.
.
.
Divize rébusů:
.
.
.
.
Z Tlusťjochova kalendária:
.
.
Praha: Náplaffka, říjen 2017.
.
.
.
Nepravidelná zpráva o šnečí poště - aneb co vám může přistát ve schránce:
.
.
Foto: Praha, Novodvorská, listopad 2017.
.
.
.
SpQ - Kronika 1901:
.
.
.
.
Oulofky antikvární - věnováno všem Hanám, Haničkám (včetně pevnosti), Hankám a Hanýžkám:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Určete, odkud Švarná Hanka pochází (kviz zeměpisný).
2) Kdo podal trestní oznámení na hraběte Potulického?
3) Porovnejte soustavu Gabelsbergerovu a Stolzovu. Kde má pomník Franz Xaver Gabelsberger?
4) Řešte rébus /nepovinné pro JV KR (NnŽV) a Beallaru/.
5) Hlasujte v anketě, aby se štamgasti od Váhy mohli vytahovat.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
P.T. Ctihodná obec čtenářská nechť ve své vysokodobrodušnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjevena býti má A) Mizzi Brückner či B) Der Stammgast.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Maglaizové, páč už dlouho nekomentovala a Lojzovi, páč vyhrál VBS (viz http://www.lojzojago.eu/text-velka-bublinova-soutez-19-dil-vysledky/ )
.
.
.
Pro Fredyho:
.
Zelinář Rapoticz radil starému Piatníčkovi, aby do melounu napíchal injekcí rum.
.
.
.
Bonus:
.
.
Kriegspostkarten von B.Wennerberg Nr. 11. Der Stammgast.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Kdo je dáma s pérem na klobouku v pozadí?
B) Popište, co jednotlivé servírky vojákovi nabízejí.
C) Co víte o autorovi obrazu?
.