"Rozbil jsem mu hlavu šutrem a od té doby se tak nějak známe" (VENCA DG)

Prosinec 2017

DD075

30. prosince 2017 v 20:16 | TlusŤjoch |  DODATKY a DOPLŇKY
.
Neboť s rébusem Josefa Čapka Březineckého v DD074 nikdo nehnul, dávám rébus svůj - neskonale lehký:
.
.
.
.
Dodatek k roce kachny - litografie:
.
.
.
.
.
.
.
Poslední zápis majora Plota v roce Mravence:
.
.
Foto: Praha - Florenc, prosinec 2017, odbarveno.
Ostnochodec: Chodec východní.
.
.
.
Péefko, na které jsem málem zapomněl:
.
.
.
.
První bannery na rok Kachny exkluzivně zde:
.
.
Foto: Praha, Florenc, prosinec 2017.
.
.
.
.
Foto: Praha, poblíž nám. Republiky, prosinec 2017, výřez, koláž.
.
.
.
Ještě jedna novoročenka - houby jsou speciál pro JV KR (NnŽV):
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
SpQ - Kronika 1901 - závěr roku:
.
.
.
.
Plénoúkoly a plénootázky:
.
1) Řešte rébus.
2) Za kolik bitcoinů je párek lžičařů v dnešním kurzu?
3) Souvisí pražská hospoda U Pinkasů s H.S.Pinkasem zmíněným v Kronice?
4) Gůglete Němce Oborana.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Lžičáků jsem střelil bezpočet," chlubil se v hostinci U Váhy starý myslivec Jech.
.
.
.
Dodatek silvestrovský - ještě jeden rébus místo bonu:
.
.

DD074

25. prosince 2017 v 9:55 | TlusŤjoch |  DODATKY a DOPLŇKY
.
Ještě Péefko komunikační:
.
.
.
Motto: Směje se jak měsíček na hnoji.
Motto: Z hladiny moře měsíc neulovíš (čínské přísloví).
A: Nezapomínejte na pojítka.
Zajímavost: Když jsem gůglil zajímavá data, tak jsem objevil, že Nový rok je vynález úřednický:
Rok použitý v datování byl konzulárním rokem, který začínal dnem, kdy konzulové poprvé vstupovali do svého úřadu - to bylo roku 222 př. n. l. uzákoněno na 15. březen, ale roku 191 př. n. l. bylo toto datum přesunuto na 1. leden (https://www.novorocenky.eu/historie-noveho-roku/).
.
.
.
Slíbený rébus ze staré pohlednice novoroční:
.
.
.
.
.
Dodatek roku kachny:
.
Svatební kachny karolinské: Nádherný americký druh kachen nádherných, pestrobarevný se zlatozeleným chocholem na hlavě.
Pižmová kachna neb turecká: Zvláštností této kachny jest, že má kolem oka široký lysý kruh z červené kůže, poseté bradavicemi, jež vyměšují silně pižmem páchnoucí tekutinu; odtud její jméno (Obé všeobecný slovník rad pro každého).
.
.
.
TlusŤjochoviny:
.
.
(Z TlusŤjochoby minisbírky účelových známek).
.
.
.
Ouloffky antikvární:
.
.
.
.
.
25. prosinec:
.
25. prosinec - den narození Páně - sloužil v jistých dobách a jistých křesťanských zemích jako počátek kalendářního roku. Francie užívala tento počátek roku v době Karlovců (ale již na počátku doby Kapetovců začínali tam rok 25. března a brzy potom velikonocemi), v Čechách se tento počátek roku užíval až do 15. století (někdy ve 14. století byl tento začátek roku označován přímo jako stilus pragensis) /Wikipedie.
.
.
.
Osobnosti na pohlednicích - Josef Wenzig:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic)
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Co víte o Rozjímání rakouského občana o císařově dopisu z 9. září 1857?
2) Co je to "drant"? Není "plná skříň slivovic" u kontrolora podezřelá okolnost? Diskutujte.
3) Popište náruživosti Cyberštamgastovy. Co mu jeho náruživosti vynesly?
4) Kdy se bude lámat chleba?
5) Řešte rébus pohlednicový (řešení neznám a prase na zádech je těžké)
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobrodušnosti sama navrhnouti ráčí, co by jako bonus vymeteno býti mělo.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Vy drante potměšilý!" rozkřikl se na neznámého návštěvníka intelektuál Třebenský.
"Vydra potmě šílí?" Nechápal nahluchlý Pastucha a šel se přeptat k vedlejšímu stolu starého myslivce Jecha.
.
.
.
Bonusy:
.
.
Po čertech dobrá silvestroffská muzika (něco silvestrovského, jak chtěla Quicková).
.
.
.
(Obé z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Přeložte nápis na čertovské pohlednici.
B) Proč má Starý Ro(c)k tak vypoulené oči? Co požil? Co má v tlumoku kromě bídy?
C) Ohodnoťe oblečení Nove Ročky.
.

G22

23. prosince 2017 v 11:46 | TlusŤjoch |  Gratulace & jubilea
.
Rok 2018 jest vyhlášen rokem KACHNY:
.
.
.
.
Obrázky alternativní:
.
.
.
.
.
Kachna:
.
.
(Přírodpis živočišstva pro vyšší ústavy, učitelstvo a přátele přírody vůbec. Se zvláštním zřetelem k biologickým vztahům přírodním sepsal professor Dr. Otto Schmeil, 1906).
.
.
.
Kachna pro Cyberštamgasta:
.
.
.
.
Kachna na starých pohlednicích:
.
.
Václav Anderle: 13. února 1814 Litomyšl - 23. prosince 1849 Chrudim, byl český malíř a rytec.
V letech 1838 - 1840 studoval na Akademii výtvarných umění (Akademie der bildenden Künste) ve Vídni. Anderleho lepty již za dob studií vzbudily obdiv jeho učitelů. Usadil se ve Vídni, ale trpěl zde nedostatkem a přestěhoval se do Chrudimi, kde působil i jako restaurátor kostelních obrazů. Byl především portrétistou, jenž snadno i zpaměti přesně vystihl podobu, maloval však i krajiny, žánrové obrázky a jezdecké výjevy z dostihové dráhy v Pardubicích. Část jeho pozůstalosti uchovává chrudimské muzeum (Wikipedie).
.
.
.
Kachna v kuchyni:
.
.
(Kuchařská kniha - vydáno péčí spolku DOMÁCNOST, osmé vydání, 1904, nákladem F. Šimáčka v Praze).
.
.
.
Příspěvky od stálých dopisovatelů:
.
.
Kachna od Oby.
.
.
Kachna od Quickové.
.
.
.
Opakování aneb jednou už to na tomto blogu vymeteno bylo:
.
.
.
.
Přece jenom - ještě jeden rébus v roce Mravence (ty Jagovy těžké budou až v lednu /jak bylo předznamenáno/):
.
.
.
.
TlusŤjochovi trpajzlíci vinšují P.T. ctihodné obci blogerské pohodové Vánoce:
.
.
(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
Editace 23.12.2017 17:33:
.
Módní trendy vánoční
.
Dárky se letos balí
do cárů Rudého Práva.
Je to retro
Je to IN
balit dárky do novin.
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Řešte rébus dle libosti. Anebo neřešte.
2) Co je to suli-muli a jak souvisí s kuthanem?
3) Co hodí do kuthanu o svátcích vánočních Cyberštamgast? A co vy?
4) Co by se stalo, kdyby tělo bylo válcovité?
5) Co očekáváte od roku Kachny?
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť navrhne, co by mělo vymeteno býti v posledních letošních dodatcích.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
Kuchařka Okrouhlá-Jírů žádala siláka Rychetníka, aby ji pomohl zašít kachnu, kterou nadívala kaštanovou nádivkou.
.

E137

19. prosince 2017 v 18:37 | TlusŤjoch |  Elegie čili kocůrovy žalozpěvy
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Tlusťjochůff archiff ÚÚ, nedatováno, výřez.
Truck: (lorry) is a motor vehicle designed to transport cargo.
Lori: Štíhlý (Loris tardigradus) je malý primát z čeledi outloňovitých (Lorisidae).
Lori: Mnohobarvý (Trichoglossus haematodus) je výrazně zbarvený pták z čeledi Psittaculidae (občas bývá řazen i do čeledi papouškovití).
Coca-cola: Dnešní Coca-Cola je již nealkoholickým nápojem a neobsahuje víno ani kokain jako původní verze, od roku 1888 je sycená oxidem uhličitým (Wikipedie).
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické:
.
.
Kohout: Viz heslo Rout v článku http://tlustjoch.blog.cz/0910/p52
.
.
.
Divize rébusy:
.
.
Poznámka: Tenhle je lehký, ale Jago už poslal oříšek - bude vyjeven v roce Kachny.
.
.
.
Sekce de Kly:
.
.
Foto: Dolní Břežany, 2016.
.
.
.
Oufoffky antikvární:
.
.
Horní Stromka: Zaniklá usedlost na Praze 2. ...Majetek koupil pražský měšťan Jan Jiří Tichý, který rozprodal část polí (například pro rozšíření židovského hřbitova). Na počátku 19. století nový majitel Alois Pergler z Perglasu usedlost obnovil a zhodnotil. Roku 1833 ji majitelka Filipína z Mühlen propachtovala pražským velkoobchodníkům Josefu Eduardu Krugovi a Josefu Bärenreuterovi. Ti ve statku založili cukrovar, v hospodářských budovách měli skladiště a v obytné budově kanceláře. Cukrovar zanikl ještě v 1. polovině 19. století, vinohrad zde stále existoval.
Roku 1895 koupila usedlost Vinohradská záložna, která část pozemků odprodala pro rozšíření Olšanských hřbitovů a stavbu Vinohradské nemocnice a část rozparcelovala jako stavební pozemky. Hospodářský dvůr chátral a byl zbořen po roce 1945.
(Wikipedie).
.
.
.
SpQ - kronika 1901:
.
.
.
.
Dodatek k roku Mravence:
.
.
(Apparát žihadlový a jed včelí napsal Dr. Antonín Schönfeld; nákladem Zemského Ústředního spolku včelařského Brně, 1913)
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Objasněte pojem Marianiho víno.
2) Řešte rébus.
3) Fungovalo by kousnutí mravencem i zpiťary české? Diskutujte.
4) Co víte o automatu JSV?
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobrodušnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) materialista II či B) Námluvy alpského myslivce.
Tlusťjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Oby, páč mi poslala mycí žeton.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Marianiho víno! Léta jsem ho nepil, " zvolal bujaře tajný rada Vandlíček, vida co má holubář Prunelka v síťovce.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Přijme dívka myslivcův dárek?
B) Kdo štrykoval dívčino polopončo (míněn onen kus oděvu, co má děva přes ramena).
C) Charakterizujte prodejce šmuků. Z čeho pochází slovo šmuk?
.

DD073

16. prosince 2017 v 18:32 | TlusŤjoch |  DODATKY a DOPLŇKY
.
Vytaženo při rekonstrukci disku, který de vastovaly de Sítky:
.
.
.
Technická data:
.
Foto: TlusŤjochůff archiff ÚÚ (úložiště útržků), nedatováno, ale možná to to tu už bylo.
.
.
.
Z TlusŤjochova kalendária:
.
.
(Z TlusŤjochovy minisbírky účelových známek).
.
.
.
Listy z Prahy aneb nepravidelná zpráva o šnečí poště:
.
.
Foto: Praha, Lindtova pasáž, prosinec 2017.
.
.
Ironický šleh, který nedošel zrýmování:
.
Vyfotil jsem svoji snídani
a snímek poslal hladovějícím
Dětem Afriky
Zrovna dostaly zásilku tabletů
z Evropské unie tak si to užily
V barvě
.
(Je tady, aby způsobil flame ware).
.
.
.
Dodatek k roku Mravence:
.
.
.
.
Oulofky antikvární:
.
Reveň či rebarbora v kuchyni a zahradě sestavil Martin Fulín:
.
.
Varování tety Wiki: Při vaření se nedoporučuje používat hliníkové nádobí, jelikož hliník reaguje s obsaženou kyselinou šťavelovou a přechází do zeleniny, což neprospívá zdraví.
.
.
.
A brak:
.
.
Po přečtení bude knížka odeslána v rámci projektu KKKb někomu z abonentů neb tomu, kdo projeví zájem via komentář či zpráva autorovi.
Poznámky: Při gůglení autora na mne vyskočilo: Některé výsledky mohly být odstraněny na základě právních předpisů EU o ochraně údajů.
.
.
.
Čeští velikáni na pohlednicích - František Herites:
.
.
.
.
Plénootázky a Plénoúkoly:
.
1) Diskutujte o almanachu Anemonky.
2) Bude kamzík uškrcen?
3) Kdo je to Жук-драгдилер ?
4) Rohlíkujte (Rožkujte).
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
Nechť P.T. ctihodá obec čtenářská sama navrhnouti ráčí, co by jako bonus vymeteno býti mělo.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Brouka, olizoval brouka," vrtěl nechápavě hlavou nahluchlý Pastucha.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic)
.
Je to zimní. A jakási tradice tam je.
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Co je to Le Saut?
B) Je Cyberštamgast dobrým skokanem? A vy?
C) Označte trenéra. Kde je rozhodčí?
.

TK022

13. prosince 2017 v 19:31 | TlusŤjoch |  TlusŤjochova kříkadla
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Praha, Novodvorská, grafiti v podloubí, podzim 2017, výřez.
Okapi: Okapi (Okapia johnstoni) je nejbližší příbuzný žiraf. Jeho přirozeným prostředím jsou deštné pralesy okolo řeky Kongo v severovýchodní části Demokratické republiky Kongo (Wikipedie).
Rýna: Okap.
Facha: Práce, zaměstnání.
Zuře: Přechodník přítomný, rod mužský slovesa zuřit.
.
.
.
Z TlusŤjochova kalendária:
.
.
.
.
TlusŤjochůff kratochvilný snář:
.
.
Foto: Odrazoffka vltaffská, prosinec 2017; výřez.
.
.
.
Divize Rébusů - rébus Jagůff:
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1901:
.
.
.
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Kdo byl nejpilnějším lovcem hadů na Jindřichohradecku? Co s plazy Okresní zastupitelstvo činilo? Co je to zmijovka?
2) Jaké zvíře by drezuroval Cyberštamgast? A vy?
3) Řešte Jagůff rébus.
4) Rozplývejte se.
.
.
.
Bonusy a jiná korumpovadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeveni býti mají A) Mandolinisté či B) Roulez, Tambours.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Jagovi za ten reb.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Drezuroval prý kdysi policejní koně," šeptal do ucha starému Pastuchovi student Nepivoda.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Co je to kvinterna?
B) Je holohlavý muž vpravo též mandolinista?
C) Určete potomky hraběte Kocharowského.
.

Š72

9. prosince 2017 v 12:33 | TlusŤjoch |  Šlehy a štulce
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Praha, odrazoffka vltavská, časné ráno, listopad 2017, výřez, otočeno o 180°.
Webex: Systém WebEx společnosti Cisco umožňuje snadno a rychle se on-line sejít s kýmkoli - sdílet dokumenty, zapisovat na společné tabule, komunikovat prostřednictvím hlasu i videa, a to vše ve dvou, ve třech, nebo třeba ve větší skupině lidí.
Buben: Součást losovacího zařízení.
Černošký buben komunikační: Tamtam.
Bubny: Pražšké nádraží - původně se nazývalo Bubna a roku 1911 bylo přejmenováno na Bubny horní nádraží (část Buštěhradské dráhy) a Bubny dolní nádraží (část Severní státní dráhy). V roce 1933 byl název obou částí sjednocen na Bubny a v roce 1941 přejmenován na nynější Praha-Bubny (Wikipedie).
U Zelené žáby: Nejedná se o restauraci pražskou ani o sport bar pardubický.
Zelená žába: Skokan zelený
Skokan zelený: Pelophylax esculentus, dříve Rana esculenta je hybrid skokana skřehotavého a krátkonohého (Wikipedie).
.
.
.
Z TlusŤjochova kalendária:
.
.
Foto: Praha, listopdad 2017, časně ráno odbarveno.
Piknik: Společné občerstvení, potraviny z vlastních zdrojů (donesené).
Co donese Cyberštamgast:
.
.
(Z TlusŤjochovy minisbírky účelových známek).
.
.
.
Ještě jednou pražské střechy:
.
.
Foto: Listopad 2017, odbarveno.
.
.
.
Divize rébusy - tentokráte rébus od Jednorožce (za což děkuji):
.
.
Nápověda: Radost veliká jak tele, jen najít nakladatele!
.
.
.
SpQ - Kronika 1901:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Řešte Jednorožcův rébus (nevztahuje se na osvobozené).
2) Co je to taraban? Co by svolal Cyberštamgast? A co vy? Sdídelejte.
3) Co učinil obchodník Josef Plešner s rozlitou křtitelnicí?
4) Napište bulvární titulek o údálostech v Tlučné.
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. obec čtenářská nechť ve své dobrotivosti neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Pražský klub mandolinistů či B) Tondo, ty jsi častý host.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Oby, páč mi promptně poslala obrázky kachen.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"To jsou hembra," pravil bongocerista Šťovíček zvaný Bosé Chosé v hostinci U Váhy.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Kde je Tonda? Odvoďte.
B) Kdo sem pustil to čuně? Dedukujte.
C) Proč si děva vzal na louku střevíčky? Debatujte.
.

P399

5. prosince 2017 v 20:39 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Odrazovka na dveřích mobilních toalet na náplavce v Praze, výřez, roztaženo, podzim 2017.
Bag: Piš bug.
Bug: Chyba v počítačovém programu; Jižní Bug - řeka na Ukrajině přítok Černého moře; Západní Bug (v Polsku nazývaný jen Bug) - řeka na Ukrajině, v Bělorusku a v Polsku v povodí Visly.
Bug (US): Jakýkoliv malý brouk.
Malý brouk: Brouček.
Broučci: Od Karafiáta ("a spali a spali a spali").
Krůgom šag: Něco jako "krokuje dokola" čili program cyklí.
Ning: Prostý Číňan.
Ašíbka: Chyba.
Poznámka editora: S tím se nedá dělat opravdu nic - error logy jsou needitovatelné.
.
.
.
Krátká zpráva o šnečí poště (snail mail) aneb listy z Prahy:
.
.
Foto: Praha - Modřany, TlusŤjochůff archiff ÚÚ (úložiště útržků).
.
.
.
Cyklus pražské střechy:
.
.
Foto: Praha, listopad 2017.
.
.
.
Divize rébusy:
.
.
Nápověda: Moji křížovkáři mi rozumějí.
.
.
.
SpQ - kronika 1901:
.
.
.
.
Plénotázky a plénoúkoly:
.
1) Řešte rébus (bezašíbok).
2) Objevil se A.F.Rittich na rakouské půdě? Byl generál ve skutečnosti půdař?
3) Jaké poselství zanechal mjr. Plot na listu z Prahy? Dešifrujte.
4) Komu spadne brada?
.
.
.
Hlasuj i ty ve velké bublinové soutěži: http://www.lojzojago.eu/text-velka-bublinova-soutez-20-dil/
.
.
.
Bonusy a jiné podpultoffky:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeveno býti má A) Vlast volá či B) Spreewaldfahrt.
Tlusťjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Oby (třeba se pokusí nakresliti mi tu kachnu).
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Chyba, ašíbka, boha jeho, mistejk," brumlal si intelektuál Třebenský.
"Žádnej stejk ti nedám!" osopil se naň nahluchlý Pastucha.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Jakou balanci má Cyberštamgast? Vlezl by do takové loďky?
B) Sepište metodiku "Píchání bidlem pro převozníky a převoznice". Kolik bude mít kapitol?
C) Patří harmonikář k posádce loďky, nebo je to též flamendr?
D) Která zelenina je symbolem Spreewaldu? Jednou už byla na tomtu blogu vyjevena. Najdete obrázek?
.

P398

2. prosince 2017 v 19:28 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Detail reklamní výlepové plochy, výřez, listopda 2017, Praha.
Na Růžku: Údajně je jich v ČR čtyřicetsedm.
Lepení: Znamená spojení dvou různých ploch prostřednictvím lepidla, které má dobrou přilnavost k oběma plochám. Každé lepidlo je v okamžiku lepení v kapalném stavu. Pevnost lepidla (koheze) by měla být vyšší než adheze a pevnost lepeného materiálu (slepeno z článků na netu).
Lep: Technika lovu ptáků na lep (jako součást čižby) je rozšířená téměř celosvětově i když způsob přípravy lepu se v různých kulturách liší v závislosti na přírodních podmínkách a dostupných surovinách. V Evropě se tradičně lep připravoval z bobulí ochmetu evropského (Loranthus europaeus) nebo jmelí bílého (Viscum album). Jiné suroviny (smrková pryskyřice - smůla) byly v našem prostředí spíše náhražkami (Wikipedie).
.
.
.
Zápisky majora Plota:
.
.
Foto: TlusŤjochůff archiff ÚÚ (=úložiště útržků), nedatováno, výřez, odbarveno.
.
.
.
TlusŤjochůff kratochvilný snář:
.
.
Ve snu pivního ducha vzývati - nadýmáním trpěti.
.
.
.
POZOR - Triumvirát vyhlásil ZIMNÍ SPÁNEK:
.
.
.
SpQ - Kronika 1901:
.
.
.
.
Törley pro JV KR (NnŽV) včetně figurantky:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých účtenek).
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Objasněte rozdíl mezi goût americain a goût anglais. Čemu dává přednost Cyberštamgast? A vy?
2) Kolik restaurací "Na Růžku" znáte?
3) Co víte o "expedici tisíce"?
4) Nepolepte si to. Čím lepí linecká kolečka pan Al_man?
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vysokodobrodušnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Faul či B) Pražský klub mandolinistů.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Lojzovi z LJCafé, páč mi poslal de Kly.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Hle - bobule ochmetu!" Chlubil se v hostinci U Váhy starý myslivec Jech.
.
.
.
BONUS:
.
.
revers:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Co víte o akad. malíři Tichovském? Je dohledatelný? Fandil Tichovský Spartě nebo Slávii?
B) Mohou mít hráčky v poli na hlavě pokrývku hlavy? Nespletl se akad. malíř?
C) Kdo pletl dívce cop? Kustod? Masér?
D) Bez úkolů.
.