"Rozbil jsem mu hlavu šutrem a od té doby se tak nějak známe" (VENCA DG)

Květen 2018

DD079

31. května 2018 v 17:17 | TlusŤjoch |  DODATKY a DOPLŇKY
.
Dodatek k článku minulému - jiné využití fotografie:
.
.
.
.
Ouloffky antikvární - Veselý anekdotář (encyklopedie humoru a vtipu, uspořádal Hugon Wunsch, savzek I. A-Č:
.
.
A líbilo se mi přirovnání z této knihy: Advokát je jako fotograf: Z negativu udělá nejkrásnější pozitiv. Ale nota bene jen za peníze.
.
.
.
Divize rébusů:
.
.
Nápověda: Byly-li by místo dvou posledních obrázků OČI, šlo by o jinou tekutinu.
.
.
.
TlusŤjochovo pražské okénko:
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1901:
.
.
.
.
Velikáni na starých pohlednicích:
.
.
(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Řešte/neřešte rébus.
2) Určete lokalitu na fotografii z pražského okénka. K čemu budova sloužila?
3) Co si představujete pod II. třídou aktivních přídavků?
4) Proveďte rozbor poklesslosti.
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobrodušnosnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Klaun z minula či B) Wintersprort i der Schweiz.
Tlusťjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Oby (třeba i odpoví na záludnou esperantickou otázku z minula).
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"To je dentista Patsch, libuje si v černé," upozorňoval starý Jech osazenstvo hostince U Váhy na hubeného čahouna, který si ve výčepu viržínka kupoval.
.
.
.
Pražské okénko - řešení:
.
Jde strážní (nebo výhybkářovu) budku (předpokládám) na na opravovaném Negrelliho viaduktu - Praha Karlín; Křižíkova ulice, poblíž ÚAN Florenc:
.
.
odevzdána dopravě 1. června 1850.
.
Z knihy "Obrazy z pražských břehů a vod; díl I - PRAŽSKÉ MOSTY, studie se zřetelem na současné podniky; napsal Jiří Soukup; stavební rada Král. Hl. Města Prahy; Praha 1904; nákladem českého knihkupectví E. Weinfurtra".
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť laskavě omluví zhoršenou kvalitu skenu, ale kniha je už dost vetchá a mohla by se ve skeneru rozpadnout, kdybych tlačil moc na pilu.
Negrelliho viadukt: Most je dlouhý 1110 metrů; do roku 1910 byl nejdelším mostem Evropy. Šířka mostovky mezi kamenným zábradlím je 7,6 m. Negrelliho viadukt je zapsán ve Státním seznamu nemovitých kulturních památek. Stavba měla být svěřena Janu Pernerovi, který již vedl stavbu trati mezi Olomoucí a Prahou. Spolupůsobil při navrhování trasy do Drážďan a zřejmě navrhl i současné vedení Negrelliho viaduktu; při nehodě však zemřel. Proto stavbu řídil inženýr Alois Negrelli (Wikipedie).
Poznámka I: V jednom z oblouků mostu u křižovatky ulic Křižíkova a Prvního pluku bývala knajpa U Fandy; z důvodu rekonstrukce byla zrušena.
Poznámka II: Přemohu-li svoji vrozenou lenost (viz heslo kocůrióza) a bude-li mít P.T. obecenstvo zájem, mohu sepsati nějaký článek o mostu F.J.I., čerpaje z pramenů této publikace.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Kdo byl návrhářem bobařských čepic? Odkud čerpal inspiraci?
B) Proč Francouzská společnost převzala dráhu?
C) Debatujte o systémech Nevilleho a Warrensona.
D) Neměly by i současné pochozí kommisse jednat stejně rychle jako v roce 1845?
.

Š76

25. května 2018 v 22:23 | TlusŤjoch |  Šlehy a štulce
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Praha, odrazoffka berounská, výřez, květen 2018.
Van Kúš: Bezvýznamný Indonizozemec.
Ferman: Úřední výnos, vyhláška, oběžník, rozpis činnosti.
Inspirace: Cestou v metru jsem viděl děvu, ana čtla knihu "Budha vchází do kanceláře" viz https://www.kosmas.cz/knihy/209049/buddha-vchazi-do-kancelare/
Med: Lesní.
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické:
.
.
Foto: Praha, květen 2017, odrazoffka vltaffská.
.
.
.
Zápisky majora Plota:
.
.
Foto: Praha - Modřany, duben 2018
.
.
.
TlusŤjochova hrací kostka štěstí - plášť:
.
.
Číslo šest - detektivní příběh od Edgara Wallaceho.
.
.
SpQ - Kronika 1901:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Co víte o hnutí parnasistickém, jehož vůdčí osobností byl Sully Proudhomme?
2) Má i Cyberštamgast kožich šitý na míru? A vy? Kam CŠ v kožichu vstupuje a kdy?
3) Vrhněte si kostkou. Co víte o magické šestce?
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodbouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Klaun či B) Jetludo.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Sikarovi.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Sepisuje ferman," ukazoval nenápadně student Nepivoda na tajného radu Vandlíčka, "to je něco jako carský ukaz", objasňoval pak ruskému malíři Podolickému polohlasně.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Je Cyberštamgast též profesoro gimnastiko?
B) Proč nejsou hráči označeni čísly? Je na snímku i sekretář Krištof?
C) Přeložte do esperanta: "Soudce je Hugo. Hugo je vůl".
.

P413

21. května 2018 v 21:09 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Praha, Modřany, posprejovaná zeď, výřez, duben 2018.
Osed: Severské ženské i mužské jméno; z grónského Oseth což značí "trojroh" (Kočkopedie).
Sud baje: Sud (rozuměj piva) je už na dně.
.
.
.
Zápisky majora Plota - ženijní epizoda:
.

.
Foto: Praha - Smích off, duben 2018.
.
.
.
TlusŤjochovy domalovávanky:
.
.
Foto: Praha, Florenc, skla se strženou reklamou při vchodu do metra, květen 2018.
.
.
.
Oulofky antikvární:
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1901:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Jakou barvu má pátá sedma?
2) Domalovávejte.
3) Kdy Cyberštamgast užívá triviálního výrazu? A vy? A pan Al_Man?
4) Přeložte texty stenografické. Anebo vymislete k obrázku jiný příběh.
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. Ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobroduššnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Nalévač či B) Waldhorn quartet.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Jagovi.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Jak odporný triviální výraz," odplivl si tajný rada Vandlíček v hostinci U Váhy.
.
.
.
Bonus:
.
.
.
.
A dodatek - Veselé letnice (které jsem prošvihnul):
.
.
(Obé z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Kdo dostane prvního panáka? Odůvodněte.
B) Kolika stakanům odpovídá 1000 mililitrů? Zaokrouhlete na dvě platné číslice.
C) Proč je na starých pohlednicích chroust symbolem Letnic (Svatodušních svátků)?
.
.
.
Dodatek 24.05.2018 - domalovávanka od Růži z Moravy:
.
.

TK029

16. května 2018 v 21:02 | TlusŤjoch |  TlusŤjochova kříkadla
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Praha, stínoffka chodníková, obarveno, zaříznuto, květen 2018.
Konsole: Dříve konsola; v poslední době často konzole; z franc. console, podpěra, od lat. consolari, podpírat, utěšovat (Wikipedie)
Za hráče roka: Chyba překladu.
Krok: Element chůze.
Krok: Podle historika Vladimíra Karbusického pocházejí bájná česká jména (Krok, Kazi, Teta, Libuše, Přemysl, Nezamysl, Mnata, Vojen, Vnislav, Křesomysl, Neklan a Hostivít) z úryvku staroslověnského textu adresovaného v 9. století Frankům (Teutonům). Text zní: Krok' kazi (Tetha), lubo premyšl, nezamyšl m'nata voj'n u'ni zla, kr'z my s' neklan (am), gosti vit, což se vykládá jako: Zastav své kroky, Tetha (oslovení tehdejšího vůdce Franků, popřípadě západních sousedů obecně) a raději přemýšlej, nezamýšlím na tebe vojnu ani zla, kříži my se neklaníme, hosty vítáme (Wikipedie).
Úvaha Mika Nellida: "lubo premyšl" je možná nějaká narážka na JV KR (NnŽV); srovnej viz "Lubo Krleš" čili Lubo, kresli (Kočkopedie).
Přísloví o krocích: Volům kroky a jelenům skoky.
Tri voli: Přebráno z aplikace "Pasol Jano".
.
.
.
Zápisky majora Plota:
.
.
Foto: Praha, nábřeží Vltavy, Smích Off, květen 2018.
.
.
.
TlusŤjochůff kratochvilný snář: Ve snu na ženu si posvítititi - buchty připáliti.
.
.
Foto: Praha - Masaryčka, květen 2018, výřez, odbarveno.
.
.
.
SpQ - Kronika 1901:
.
.
.
.
A zaevidujte svého psa:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Vyčkejte příchodu obecního zřízence. Jak obecního zřízence poznáte? Jak obecního zřízence přivítáte?
2) Jaká byla reakce vídeňské university na příchod ruských studentů?
3) Kolik kroků měří vzdálenost od pípy ke štamgastskému stolu v hostinci U Váhy?
4) Rozeberte přísloví "Volům kroky a jelenům skoky".
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobroduššnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Nalévač či B) Konkurence krásek na Výstavě zbraslavské.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Janince (a Alzákovi) za domalovánku v minulém článku.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Volům kroky a jelenům skoky!" volal podnapilý myslivec Jech v hostinci U Váhy.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Je slečna Františka onou pověstnou kočkou ze Záběhlic, o které se zpívalo viz https://www.youtube.com/watch?v=1JazgYISBfk
B) Čím především okouzlila porotu Aninka? Vyzvedněte její cnosti.
C) Která ze slečen měla v tehdejší době nejmódnější šaty?
.

DD078

13. května 2018 v 9:46 | TlusŤjoch |  DODATKY a DOPLŇKY
.
Česko-anglo-religio paradoxy:
.
.
Foto: Smích off, Nádražní ulice, květen 2018.
Z pera marketingových kreatiffců: "Kdyby byl Ježíš z Plzně, proměnil by vodu v Prazdroj."
.
.
.
Ouloffky antikvární - aneb o gůglení informací:
.
.
V.Tichý: Viz Vincenc Tichý, hotel Tichý nyní Ariston.
Hotel Ariston: Nedílnou součást žižkovské historie tvoří pohostinství a hotelnictví. Pokud se nejednalo o "hodinové" hotely, využívali služeb hotelů za Rakouska hlavně obchodní cestující, nebo občané z okolních obcí, kteří si na Žižkově, středisku samostatného politického a soudního okresu, vyřizovali své úřední záležitosti. Nejstarším žižkovským hotelem je dnešní hotel Ariston. V roce 1889 jej vystavěl podnikatel staveb Holovský. Roku 1890 hotel koupil karlínský hostinský Jan Suchý. Po dvaceti letech změnil hotel Suchý své jméno na hotel Tichý. Jeho novým majitelem se totiž stal hostinský Vincenc Tichý, který v dvacátých letech přistavěl dvorní trakt s velkým sálem. Tento sál v minulosti žil bohatým společenským životem a není bez zajímavosti, že se v něm počátkem devadesátých let konaly schůze zastupitelstva městské části Prahy 3. Obšlehnuto z http://www.zizkov.cz/clanek.asp?id=48&referer=https%3A%2F%2Fwww%2Egoogle%2Ecz%2F.
.
.
.
Pišingr pro Janinku za dokreslení smajlíka v minulém článku:
.
.
Cukrářství Oscar Pischinger bylo založeno ve Vídni roku 1849. Roku 1881 vznikl původní Pischingrův dort (Original Pischinger Torte), který firmu proslavil prakticky po celém území bývalého Rakouska-Uherska (Wkipedie).
Pišingr: Pišingrovou náplň můžeme použít i jinde, například do lineckého cukroví (viz href="http://www.mamutnakmine.cz/recepty/899/%20Pi%C5%A1ingr%20">http://www.mamutnakmine.cz/recepty/899/%20Pi%C5%A1ingr%20 ).
.
.
.
TlusŤjochovy domalovánky - domalujte obličej:
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1901:
.
.
.
.
Slavné osobnosti na pohlednicích:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
Vygůgleno: Prý byl V.Kotyš i fiakrista.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Domalujte obličej.
2) Doplňte další údaje či historky o hotelu Tichý.
3) Jak si představujte ultrakvisování university? Měli v tom prsty obchodníci s mešním vínem? Debatujte.
4) Které slavné jezdce školil V.Kotyš?
.
.
.
Bonusy a lákačky:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť sama navrhnouti ráčí, co má jako bonus vymeteno býti.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Ano, cválat jsem se učil u Kotyše," chlubil se myslivec Jech v hostinci U Váhy.
.
.
.
Domalovánka od Jaga:
.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Kdo je ten muž s cylindrem? Charakterizujte jej.
B) Komu patří ten jezevčík? Může být jezevčík též vystřelen? Kolik se platí za vystřelení jezevčíka?
C) Rozhodněte, který z muží s doutnákem je lepší odpalovač.
.

Š75

9. května 2018 v 21:16 | TlusŤjoch |  Šlehy a štulce
.

.
.
.
Technická data:
.
Foto: Odrazoffka vltaffská, Smích off, květen 2018, vyřez,
Motto: Muž, který chodil po dnech po dnech jarních.
.
.
.
TlusŤjochůff kratochvilný snář:
.
.
Rychlé zóně se ve snu pohybovati - nový impulz životní dostati.
.
.
.
TlusŤjochovy omalovánky:
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1901:
.
.
Vilím Weitenweber: Pocházel ze staré měšťanské rodiny; jeho otec Vilém Rudolf Weitenweber (1804-1870) byl známý pražský lékař a přírodovědec. Také matka Marie, rozená Raňková (1817-1886) pocházela z významného rodu. Absolvoval malostranské gymnázium, poté krátce studoval práva na Karlo-Ferdinandově univerzitě. Jako student se zapojil do sokolského hnutí - např. roku 1863 byl zvolen za šermovního dozorce, v roce 1866 zastával funkci praporečníka.
Zájem o umění jej brzy přivedl na akademii výtvarných umění v Mnichově. Tam se spřátelil s řadou budoucích významných výtvarníků. Určitou dobu sám maloval a kreslil ilustrace, například do deníku Politika, ale později si uvědomil hranice svého talentu a umění se věnoval již jen jako novinář. Působil také ve výtvarném odboru Umělecké besedy.
V dubnu 1895 byl jedním z porotců v soudním procesu se skupinou sedmnácti "neodvislých socialistů" (anarchistů), obžalovaných ze zločinu rušení veřejného pokoje na Kladensku (nepovolené spolčování a rozšiřování tiskovin, vychvalování násilných činů).
Roku 1897 zasedal v komisi pro výběr nejlepšího návrhu fontány před Rudolfinem. Ve společnosti byl oblíbený jako vypravěč vtipů a zábavných historek; posluchačům přitom ani nevadilo, že měl vadu řeči. Byl velmi aktivní ve spolcích, vždy ochotný pomáhat ostatním (Wikipedie).
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Jak si představujete vábné dno? Jak se Cyberštamgast odráží ode dna svých korbelů? Vyjádřete graficky.
2) Dokreslete smajlík.
3) Napište džob deskripšn pro šermovního dozorce.
.
.
.
Bonusy a jiná korumpovadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobrodušnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjevena býti má A) Poslední výzva Turka či B) Cesta na měsíc.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek jest udělen jagovi.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Na dno? Na vltavské dno, říkáš Jechu?" podivoval se silák Rychetník.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
Turek: Rozměrné sousoší kombinuje téma zakladatelů řádu trinitářů vykupujících křesťany z muslimského zajetí s domácím poustevníkem Ivanem. Spodní část tvoří kobka s úpícími křesťany, které hlídá pes a charismatický Turek s důtkami (pův. kopím), který má prvky karikatury. Oblíbená figura dala sousoší přezdívku Turek na pražském mostě. Nad vězením je sv. Felix rozvazující pouta vězni a opírající se o rozměrnou kartuš s trinitářským andělem se dvěma otroky, pod ním kartuše donátora (znak a jméno s chronogramem), vpravo děkovný nápis za odvrácení moru a uzavření míru s Francouzi (wikipedie).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Proč je tam ten jelen?
B) Kruci-turky, vytrhl to? Rozeberte. Proč mu bylo vyměněno kopí za důtky? Komu bude důtka udělena?
.
.

E143

5. května 2018 v 15:26 | TlusŤjoch |  Elegie čili kocůrovy žalozpěvy
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Praha - Modřany, oblaka ve Vltavě, květen 2018, výřez.
Agregátor: Je označení pro webovou stránku či počítačový software, který shromažďuje jeden typ informace z různých zdrojů. Agregátory mohou fungovat na manuální či automatické bázi a mohou uživateli předkládat jak konečný obsah, tak výsledky vyhledávání na jiných stránkách (Wikipedie).
Oprava Mika Nellida: Poslední řádek - "smí podmanit si krásu".
Prorok: Řec. profetes, kdo budoucí věci způsobem zázračným předpovídá. U starých Židů byli proroci učitelé lidu, kteří hlásali víru v jediného Boha, napomínali k zachování zákonů božích, a péči mající o blaho národu - byli jednak karateli nepravosti, jednak rádci v rozhodných dobách (Stručný všeobecný slovník věcný, redaktor Jakub Malý, mimoř. člen král. české společnosti nauk; 1880).
Pražská kavárna hledá svého lídra: U Thomayerovy nemocnice je stejnojmenný billboard. Blíže viz https://www.flowee.cz/zeme/3857-hleda-se-havel-2-0-kdo-by-se-mohl-stat-lidrem-prazske-kavarny#&gid=1&pid=1
.
.
.
Divize rébusů:
.
.
.
.
TlusŤjochůff kratochvilný snář: Ve snu viděti mlsounka hladověti - tajemného utečence potkati.
.
.
Foto: Praha - Libuš, duben 2018, odbarveno.
.
.
.
SpQ - Kronika 1901:
.
.
.
.
.
Ouloffky antikvární - E.T.A.HOFFMANN: Kreisleriana - z úvodu:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Počítá se Cyberštamgast k prorokům? Debatujte.
2) Jaké nové recepty zkoušela příroda na panu Al_Manovi? Jaké recepty zkoušel pan Al_Man na přírodě?
3) Řešte/Neřešte rébus.
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeveny býti mají A) Karlovy lázně či B) Maškarní merenda.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Quickové.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Jsi špatným prorokem, Bejlo." Prohodil pohrdlivě v emeritnímu kantorovi myslivec Jech.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).
Poznámka: Genderové vyvážení (viz dopisky černým ikoustem) už na pohlednici bylo.
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Působí oni čarodějové v lázních Karlových i v dnešních dobách? Debatujte.
B) Co na to babička ze Starého Bělidla?
C) Lze vyvolat i proces zpětný?

TK028

2. května 2018 v 19:38 | TlusŤjoch |  TlusŤjochova kříkadla
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Praha - Florenc; zbytek plakátu na skle u průchodu do metra; květen 2018; výřez.
Malvice: Latinsky pomum; je druh nepravého dužnatého nepukavého plodu. Malvice vzniká ze spodního nebo výjimečně z polospodního gynecea tvořeného několika do různé míry srostlými plodolisty (Wikipedie).
Jablko: Zapečené - viz http://tlustjoch.blog.cz/1005/p120
Alternativec k Jabločkovovi:
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Divize rébusů - pro začátečníky:
.
.
.
.
Zápisky mjr. Plota - nastražená léčka:
.
.
.
.
SpQ - kronika 1901:
.
.
.
.
První máj:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Z obrázku pokleslosti domalováním vytvořte otrávené jablíčko. Jaké barvy použijete?
2) Řešte/neřešte rébus.
3) Proč dáma na pohlednici "Nechť žije 1. Máj!" drží v ruce osmičku?
4) Zahájí i Cyberštambast bezohledný postup proti centralismu? Jak bude postupovat? A vy?
.
.
.
Bonusy & lákačky:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobroduššnossti rozhodnouti ráčí, zda vyjeveni býti mají A) Makednonci z minula či B) Turnerbund.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Růže z Moravy.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Uhlíky, v nich spočívá půvab Jabločkovova bádání," vykřikoval v hostinci U Váhy student Josef Nepivoda.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Kam se zašil sklenář?
B) Jaké cídidlo bylo použiti na holinky Makedonců?
C) Charakterizujte vůdce Makedonců. Zaměřte se především na jeho oduševnělý výraz obličeje a na držení těla.
.