"Rozbil jsem mu hlavu šutrem a od té doby se tak nějak známe" (VENCA DG)

Červenec 2018

E145

Středa v 16:00 | TlusŤjoch |  Elegie čili kocůrovy žalozpěvy
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Praha - Lahovice, červen 2018, schnoucí bahno, výřez.
Emanium: Gieselem roku 1902 nalezený radioaktivní prvek, at. v. 220. Jest totožný s aktiniem (internet).
Emanace: Kniž. a odb.: vyzařování, vytékání, výron; Psych.: vyzařování psychické energie z lidského organismu;
Chem. jad. fyz.: radioaktivní plynný izotop radonu, který uniká do okolní atmosféry, dříve název pro prvek s atomovým číslem 86; Filoz.: proces vznikání nižšího z nejvyšší jednotky, světla, z božstva či ideje.
Cupovat: Rozpřepávat, načechrávat (slovník cizích slov).
Cupanina: Jest tkanina rozřepená na původní vlákna. C-ny z plátna používalo se druhdy k obvazovaní ran, nyní nahrazuje se dokonaleji aseptickou vatou Brunsovou (Domácí Vševěd).
.
.
.
Ouloffky antikvární - hlídač ve výloze:
.
.
Foto: Poděbrady, místní antikvariát, výřez, odbarveno, červenec 2018.
.
.
.
TlusŤjochůff kratochvilný snář - Ve snu raněného otakárka viděti - konzumaci ovocných likérů se vyhnouti:
.
.
Foto: Praha - Modřany, červenec 2018.
.
.
.
Divize rébusů:
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1902:
.
.
.
.
Plénootázky a plénúkoly:
.
1) Řešte/neřešte rébus.
2) Co je to šarpie?
3) Co je to Prugasto jedarce? Anebo Purjeperhonen?
4) Glosujte události v Krakově.
.
.
.
Bonusy a jiné podpultoffky:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobroduššnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeveno býti má A) Co ten ptáček povídá či B) Behüt dich Gott.
Tlusťjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest D.n.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Cupaninu, přiložme mu na ránu cupaninu," vzkřikl praktikant Czapla a začal rváti z emeritního učitele Bejly plátěnou košili.
.

P418

Neděle v 11:11 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Pavučina, Liberecko, červenec 2018, výřez.
Skvrna: Flek.
Flek: Odpor v mariáši.
.
.
.
TlusŤjochovo pražské okénko - Madona v pelyňku:
.
.
Foto: Praha, červenec 2018.
.
Absint: Též absinth; francouzsky absinthe; z latinského absinthium a řeckého ἀψίνθιον apsinthion, pelyněk je tvrdý alkoholický nápoj, jenž se vyrábí z pelyňku, anýzu a fenyklu (jedná se o tzv. svatou trojici). Pro dochucení se často využívají další bylinky, kupř. yzop lékařský, meduňka lékařská nebo badyán. Absint má přírodní zelenou barvu, ale může být taktéž bezbarvý. Nápoj je nezřídkakdy označován jako "zelená víla" (Wikipedie).
.
.
.
TlusŤjochůff mrakozpyt - Trojportrét (na fejzbůk, neasi?):
.
.
Foto: Praha - Lhotka, červenec 2018, otočeno o 90°.
.
.
.
Divize rébusů:
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1902:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Co je to thujon?
2) Řešte/neřešte rébus.
3) S čím žongluje Cyberštamgast? A vy? A pan Al_Man?
4) Jmenujte další šlechetné mocnáře.
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Turnerbund či B) Maškarní merenda.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Sikarovi.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Nabílila si tvář. Okrouhlá si nabílila tvář," oznamoval s očima navrh hlavy student Nepivoda.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Je muž na snímku obchodník nebo mládenec? Odůvodněte.
B) Co muž ženě nabízí?
C) Definujte hudbu městskou. Existuje i hudba metropolitní?
.

P417

11. července 2018 v 19:58 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Praha - Karlín, červen 2018, náhodný cyklista, odbarveno, vyříznuto.
Zenzen: Dvojitá filosofie Zen (mělo být správně "zazen")
Zazen: Čtvrtá forma zenové praxe /Hovory s učitelem formou nelogických hádanek/.
Pírsing: Piercing.
Piercing: Odvozeno z anglického slova pierce neboli "propíchnout" - je propíchnutí určité části těla (kůže) a vložení šperku do vzniklého tunelu. Jeho artefakty se objevují na nálezech starých cca 5000 let, kdy mu býval přisuzován rituální a náboženský význam. Signalizoval však často i sociální postavení nositele (Wikipedie).
.
.
.
Dvojrůže na červenec:
.
.
Foto: Praha - Karlín, červen 2018.
.
.
.
Divize rébusů:
.
.
.
.
Ajťákovo zákoutí - dvojnásobný tříprsťák:
.
.
Foto: Karlín, červen 2018, odbarveno.
.
.
.
SpQ - Kronika 1901:
.
.
K té elektrická dráze na Karlově mostě: Od r. 1883 jezdila po mostě koňská tramvaj, tzv. koňka, kterou nahradila r. 1905 elektrická dráha. Elektrický proud byl přes most veden mostovkou po speciálních kolejnicích, které zkonstruoval František Křižík. To proto, aby nebyl narušen umělecký vzhled mostu trolejemi. Po třech letech se ukázalo, že těžké tramvaje most dosti porušují a tak byly nahrazeny v roce 1908 autobusy. Ty se však také neosvědčily. Následující rok byl autobusový provoz zrušena a obnoven až roku 1932. Veřejná doprava zde fungovala až do II. světové války, provoz automobilů skončil roku 1965 (z http://www.atlasceska.cz/praha/doprava-na-karlove-moste/).
.
.
.
Karel Stanislav Sokol - redaktor Kroniky:
.
.
Foto: Opletalova ulice, červenec 2018.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Řešte/neřešte rébus.
2) Položte Cyberštamgastovi nelogickou hádanku.
3) Kdy se používá dvojitý tříprsťák?
4) Má Cyberštamgast rád ovesnou kaši? A vy? Čím ovesnou kaši mastíte? Čím ji sypete?
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobrodušnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeveno býti má A) Behüt dich Gott či B) Anděl míru.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Sněžkové, byť chodí nepravidelně.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Tohle že je pírsing?" podivoval se mykolog Pupidélko.
.
.
.
Bonus - Anděl míru:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Co anděl míru zvěstuje?
B) Jak si představujete roh hojnosti?
C) Co je v konvici s uchem nahoru?
D) Bez úkolů - jsou prázdniny neasi?
.
.
.
Rébus - řešení:
.
MASO u SEDMY TIS ÚD.
Má soused mýti sud?
.

P416

7. července 2018 v 12:12 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Praha - Karlín, focetono pod úhlem, květen 2018.
Cybermátohy: Strašidla vznilá samovolně z dylítovaných zpráv (mesydžů).
Vádí nevádí: (Dia) kritická chyba - má být "vadí nevadí".
Vádí: Údolí vzniklé erozí občasného vodního toku v aridních (suchých) oblastech pouští a polopouští (wikipedie).
Niknejm: Nick name čili přezdívka.
Old Nick: Přezdívka ďábla.
Old Nick: Is a well-known appellation of the Devil. The name appears to have been derived from the Dutch Nikken, the devil, which again comes from the Anglo-Saxon nac-an, to slay-for as Wachter says the devil was "a murderer from the beginning." In the northern countries there is a river spirit named "Neck," "Nikke," or "Nokke" of the same nature as the water Kelpie, and the Merman of Triton. A.G.H. (https://www.themystica.com/old-nick/).
Čet: Chat čili pokec po netu.
.
.
.
Motýl na červenec:
.
.
Foto: Albrechtice u Frýdlatu, červenec 2018, výřez.
.
.
.
Tlusťjochůff mrakozpyt:
.
.
Fakír na lůžku o jednom hřebu.
Foto: Praha - Lhotka, červenec 2018.
.
.
.
Divize rébusů:
.
.
Asi se Jagovi moc líbit nebude, ale je vedro na mně se nechtělo mořit se s dopilováváním, tak jsem to odfláknul.
.
.
.
Ouloffky antikvární - z antikvariátu Fryč Liberec:
.
.
.
Obdobné adaptace: O mudrci Bidpajovi a jeho zvířátkách, Melantrich, Praha 1947, pro mládež vypravuje Ivan Olbracht, znovu SNDK, Praha 1956, 1962, 1966, Albatros 1972, 1977, 1982 a 1991 a Československý spisovatel, Praha 1978 (v knize Ze staré paměti a moudrosti); O lstivém šakalovi, aneb Paňčatantra, Mladá fronta Praha 1965, volně vypráví Marie Voříšková
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Řešte/neřešte rébus.
2) Jaký je názor Cyberštagastův na nekonečnost umění literárního? A váš? Rozveďte důkladně.
3) Plňte ahniku.
4) Napište své zážitky ze hry "Vadí nevadí", hráli-li jste ji někdy.
.
.
.
Bonusy a jiná korumpovadla:
.
P.T. ctihodné obec čtenářská nechť ve své vyssokodobrodušnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Střelecký pozdraff VIII či B) Krávy.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Janince a Růže z Moravy za dokreslení pana Al_Mana v minulém článku.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Ty jsi úplný Amarasakti," lichotil silkáku Rychetníkovi intelektuál Třebenský.
.
.
.
Bonus:
.
.
Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Co za výstroj přiváží na koni Anton?
B) Proč je většina krav černá?
C) Přeložte nápisy nad jednotlivými zvířaty.
.

DD081

3. července 2018 v 21:56 | TlusŤjoch |  DODATKY a DOPLŇKY
.
Tlusťjochovy domalovávanky - dokreslete pana Al_Mana:
.
.
Foto: Praha - Karlín, červen 2018.
.
.
.
TlusŤjochovy cintáty:
.
I dobře připravený team building se může zvrtnout v team destroying.
.
.
.
Divize rébusů:
.
.
.
.
.
.
.
Obrázek na měsíc červenec z Veselé ročenky 1939 od fy R.B.STARÝ # PRAHA VII:
.
.
.
.
Jak jsem byl nabádán, abych se stal dodologem: viz http://nivnice.blog.cz/1806/kdybych-byl-dololog-pre-tlustjocha
.
Dodolog je dodos specialistou. Jeho posláním je studovat, porozumět a chránit dodo. Ačkoli tento druh je považován za vyhynulý, nedávný objev ukázal opak. Hlavním posláním dodologa je zaručit dodo provedení jeho konečného plánu: dobýt svět (staženo z netu).
.
Dodo: Dronte (didus ineptus).
Dronte: Blboun nejapný.
.
.
.
SpQ - Kronika 1902:
.
.
.
.
FINTA S FLINTOU (podobenství dotační)
.
Poctivě flinta nabytá
byť byla ostře nabitá
hozena byla do žita.
.
.
.
Květina na čevenec:
.
.
Foto: Kolovraty, červenec 2018, výřez.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Co víte o blbounovi vltavském? Může existovat i blboun japný? Popište jej.
2) Řešte/neřešte rébus.
3) Pište/nepište PP.
4) Dokreslete/nedokreslete pana Al_Mana.
5) Jaké dodology znáte?
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodoroduššnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjevena býti má A) Maškarní merenda či B) Střelecký pozdrav VII.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Oby za skvělé doplnění veršů o Pepovi Knedlopánovi v minulém článku.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Didus ineptus," mumlal si pod vousy myslivec Jech. "Dědův trus?" podival se nahluchlý Pastucha.
.
.
.
Řešení rebu:
.
POLE KALAMÁŘ KAPSA.
Polekala Mařka psa.
.
.
.
Domalovávanka od Růži z Moravy:
.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
Wulsdorf - část přístavu Bremenhaven.
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Co víte o "Thomasově katastrofě"? Není to memento současné Evropě?
B) Trefí střelec (dole v pravo) běžícího kance?
C) Popište, jak se staví k pitnému režimu střelec z kuše a střelec z pušky.
.