"Rozbil jsem mu hlavu šutrem a od té doby se tak nějak známe" (VENCA DG)

Červenec 2018

DD082

31. července 2018 v 17:52 | TlusŤjoch |  DODATKY a DOPLŇKY
.
Dodatek ke šlehům a štulcům:
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Praha, Smích off, červen 2018, odbarveno.
Antivarianta: (Sponzoruje značka Fanta).
Xenofobie: Slovo xenofobie pochází z řečtiny (ξενοφοβία) a skládá se ze dvou částí: xénos (ξένος) znamená cizí, příchozí, cizinec, ale také najatý, námezdný a fobos (φόβος) znamená strach, bázeň, úzkost. V překladu tedy xenofobie značí strach z cizinců spojený s pocitem ohrožení a nedůvěry. Xenofobní chování je založeno na rasových, etnických, kulturních a náboženských předsudcích. Do jisté míry může být xenofobie přirozeným projevem. Obavu z cizích můžeme u člověka pozorovat již na kojencích ve věku od tří měsíců (Wikipedie).
Tanec: Aranka umí hula hop (viz https://www.youtube.com/watch?v=5sAtmdyk7_c)
.
.
.
Co se nedostalo do kříkadel:
.
Včera večer místo koně
osedlal jsem povětroně.
S tím tátošem z vesmíru
zboural jsem kus Pamíru.
.
.
.
Nepravidelná zpráva o šnečí poště (snail mail) aneb co vám může přijít do schránky:
.
.
Foto: Praha, Modřany, červenec 2018, odbarveno.
.
.
.
Divize rébusů:
.
.
.
.
Osobnosti na pohlednicích - ELIAS BURTON HOLMES:
.
.
.
.
Ouloffky antikvární - "Umění šetřiti v domácnosti; napsala Růžena Černá; 1924" - ochutnávka:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Objasněte pojem "Travelogues".
2) Vymetají v LJCafé (vizhttp://www.lojzojago.eu/) podlahy kávovou ssedlinou? Diskutujte.
3) Jste též TEPOE? Pakliže ano, jak se to projevuje?
4) Řešte/neřešte Rébus. Nebo hoďte slupku do ohně.
.
.
.
Bonusy a jiná ovlivňovátka:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Sousedsko - Mládenecký věneček či B) Nosič, elegán a dáma.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Lojzovi, páč znal Dragu Mašínovou (viz minulý článek).
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Hula hop, viděl jsem Okrouhlou tančiti hula hop," volal s očima na vrch hlavy student Nepivoda.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Přeložte text na pohlednici.
B) Co skrývá elegán pod kabátem? A co pod cylindrem?
C) Reprodukujte, co si myslí nosič.
.
.
.
Řešení rebu:
.
PŘI TELETI ŠÍPY TLAK
Přítele tiší pytlák.
.
Gratulace Jagovi a Axině.
.

E146

25. července 2018 v 19:25 | TlusŤjoch |  Elegie čili kocůrovy žalozpěvy
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Odrazovka v popraskaném okénku, Cyklus Okna a výlohy; červenec 2018, výřez, zkontrastněno.
Fašírka: Míšenina. Zpravidla z mletého masa s vejci, houskami nebo strouhankou a kořením.
Chrti: Používají se ku štvanicím na zvěř a k lapání zajíců a lišek za živa. Hladskosrsí - grayhoundi; dlouhosrstí - Barzojové. K chrtům patří též deerhoundi čili jelenochrti hrubosrstí. (Všeobecný slovník rad pro každého).
.
.
.
Další motýl:
.
.
Foto: Jizerky, červenec 2018, výřez.
.
.
.
Zápisky majora Plota - výcvik průzkumníků:
.
.
Foto: Praha, červenec 2018, odbarveno.
.
.
.
Ouloffky antikvární:
.
.
A ochutnávka:
.
.
(nehledejte v tom politický podtex, prosím).
.
.
.
SpQ - Kronika 1902:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Napište, jaké skryté významy jste objevili v poklesslosti.
2) Kdo byla Draga Mašínová a jak souvisí se SpQ?
3) Co víte o planetce 17805?
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeveno býti má A) Behüt dich Gott či B) Turnerbund.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Janince.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Fašírku z tebe nadělám!" řičel starý myslivec Jech na intelektuála Třebenského v hostinci U Váhy.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Pro němčináře - přeložte text.
B) Dá si mladík do trumpety?
C) Proč staříkovi vyhasla dýmka?
.
.

Š77

21. července 2018 v 16:14 | TlusŤjoch |  Šlehy a štulce
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Praha. Smích off, lucernička pod Jiráskovým mostem, červenec 2018.
Ramlík: Samec králíka nebo králíka. Bez souvislosti s diplomovou prací býv. ministryně Malé.
Žabí kůže: Viz technická data http://tlustjoch.blog.cz/1301/c60
Tatami: Žíněnka pro judo.
Judo: Cílem juda je mít možnost volby, zda při úspěšně provedené obraně útočníka poraním, nebo nad ním pouze získám kontrolu a vysvětlím mu marnost jeho počínání (Wikipedie).
Blikance řepky: Neplést s blikanci Řepky.
Řepka: Olejka nebo Tuřín.
Řepka tuřín: Na středním Slovensku se tradičně pěstuje žlutomasá odrůda známá pod názvem kvaka (fem.). Vaří se z ní mléčná omáčka prívarok (Wikipedie).
Tuřín:
(Milada Topičová: Brevíř kuchaření; nakladatelství Topič, 1928)
Rap: Vraník.
Rap: Velice staré slovo rap vyjadřuje použití rychlé mluvy, původně rap znamenalo "to hit" (uhodit). Slovo se objevilo již v 16. století v britské angličtině a znamenalo "to say" (říct), později bylo adaptováno afro-americkou lidovou angličtinou v šedesátých letech a znamenalo "to converse" (konverzovat, mluvit) a již brzy také znamenalo a popisovalo hudební styl.[1]
V dnešní době se dá rap rozdělit hned do několika odvětví. Oproti úplným začátkům a základům zde vznikají novější, iniciativní nápady. Dělí se na lyrický rap, trap-rap, tripping-rap, dead rap, fastflow, lazyflow a spoustu dalších odvětví (Wikipedie).
Dodatek Mika Nellida: Aha, teď je jasné, že conversky jsou skutečně kecky.
.
.
.
Divize rébusů:
.
.
.
.
Zápisky mjr. Plota - plížením, plazením vpřed:
.
.
Foto: Praha - Kolovraty, červen 2018.
.
.
.
Nepravidelná zpráva o šnečí poště (snail mail) aneb co vám může přijít do schránky:
.
.
(Foto - Modřany, červenec 2018)
.
.
.
SpQ - Kronika 1902:
.
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Řeště/neřešte/ignotujte rébus. Nehodící se škrtněte. Nebo zápalkou.
2) Co je to dóžó džaburi?
3) Přeroste i LJCafé (viz http://www.lojzojago.eu/ ) ve společnost jako Lloydové?
4) Z čeho odvozeno slovo kecky? Má Mike Nellid pravdu se svým dodatkem?
.
.
.
Bonusy a jiná korumpovadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobroduššnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Turnerbund či B) Okružní jízda Prahou.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Bev.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Tuřín? Odvozen jistě jest od tura, zvířete divokého," popichoval starého myslivce Jecha fotograf Tamchyně.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Je-li v tramvaji fotograf Tamchyně, označte jej.
B) Pro Pražáky - určete lokalitu.
C) Co hodlá učiniti muž v podloubí.
.

E145

18. července 2018 v 16:00 | TlusŤjoch |  Elegie čili kocůrovy žalozpěvy
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Praha - Lahovice, červen 2018, schnoucí bahno, výřez.
Emanium: Gieselem roku 1902 nalezený radioaktivní prvek, at. v. 220. Jest totožný s aktiniem (internet).
Emanace: Kniž. a odb.: vyzařování, vytékání, výron; Psych.: vyzařování psychické energie z lidského organismu;
Chem. jad. fyz.: radioaktivní plynný izotop radonu, který uniká do okolní atmosféry, dříve název pro prvek s atomovým číslem 86; Filoz.: proces vznikání nižšího z nejvyšší jednotky, světla, z božstva či ideje.
Cupovat: Rozpřepávat, načechrávat (slovník cizích slov).
Cupanina: Jest tkanina rozřepená na původní vlákna. C-ny z plátna používalo se druhdy k obvazovaní ran, nyní nahrazuje se dokonaleji aseptickou vatou Brunsovou (Domácí Vševěd).
.
.
.
Ouloffky antikvární - hlídač ve výloze:
.
.
Foto: Poděbrady, místní antikvariát, výřez, odbarveno, červenec 2018.
.
.
.
TlusŤjochůff kratochvilný snář - Ve snu raněného otakárka viděti - konzumaci ovocných likérů se vyhnouti:
.
.
Foto: Praha - Modřany, červenec 2018.
.
.
.
Divize rébusů:
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1902:
.
.
.
.
Plénootázky a plénúkoly:
.
1) Řešte/neřešte rébus.
2) Co je to šarpie?
3) Co je to Prugasto jedarce? Anebo Purjeperhonen?
4) Glosujte události v Krakově.
.
.
.
Bonusy a jiné podpultoffky:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobroduššnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeveno býti má A) Co ten ptáček povídá či B) Behüt dich Gott.
Tlusťjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest D.n.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Cupaninu, přiložme mu na ránu cupaninu," vzkřikl praktikant Czapla a začal rváti z emeritního učitele Bejly plátěnou košili.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Co je to šípák?
B) Pokračujte ve veršování další slokou - Co ten ptáček žvaní, co na dubu lehá.
C) Určete druhové jméno ptáčka, co na dubu sedá.
.

P418

15. července 2018 v 11:11 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Pavučina, Liberecko, červenec 2018, výřez.
Skvrna: Flek.
Flek: Odpor v mariáši.
.
.
.
TlusŤjochovo pražské okénko - Madona v pelyňku:
.
.
Foto: Praha, červenec 2018.
.
Absint: Též absinth; francouzsky absinthe; z latinského absinthium a řeckého ἀψίνθιον apsinthion, pelyněk je tvrdý alkoholický nápoj, jenž se vyrábí z pelyňku, anýzu a fenyklu (jedná se o tzv. svatou trojici). Pro dochucení se často využívají další bylinky, kupř. yzop lékařský, meduňka lékařská nebo badyán. Absint má přírodní zelenou barvu, ale může být taktéž bezbarvý. Nápoj je nezřídkakdy označován jako "zelená víla" (Wikipedie).
.
.
.
TlusŤjochůff mrakozpyt - Trojportrét (na fejzbůk, neasi?):
.
.
Foto: Praha - Lhotka, červenec 2018, otočeno o 90°.
.
.
.
Divize rébusů:
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1902:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Co je to thujon?
2) Řešte/neřešte rébus.
3) S čím žongluje Cyberštamgast? A vy? A pan Al_Man?
4) Jmenujte další šlechetné mocnáře.
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Turnerbund či B) Maškarní merenda.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Sikarovi.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Nabílila si tvář. Okrouhlá si nabílila tvář," oznamoval s očima navrh hlavy student Nepivoda.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Je muž na snímku obchodník nebo mládenec? Odůvodněte.
B) Co muž ženě nabízí?
C) Definujte hudbu městskou. Existuje i hudba metropolitní?
.

P417

11. července 2018 v 19:58 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Praha - Karlín, červen 2018, náhodný cyklista, odbarveno, vyříznuto.
Zenzen: Dvojitá filosofie Zen (mělo být správně "zazen")
Zazen: Čtvrtá forma zenové praxe /Hovory s učitelem formou nelogických hádanek/.
Pírsing: Piercing.
Piercing: Odvozeno z anglického slova pierce neboli "propíchnout" - je propíchnutí určité části těla (kůže) a vložení šperku do vzniklého tunelu. Jeho artefakty se objevují na nálezech starých cca 5000 let, kdy mu býval přisuzován rituální a náboženský význam. Signalizoval však často i sociální postavení nositele (Wikipedie).
.
.
.
Dvojrůže na červenec:
.
.
Foto: Praha - Karlín, červen 2018.
.
.
.
Divize rébusů:
.
.
.
.
Ajťákovo zákoutí - dvojnásobný tříprsťák:
.
.
Foto: Karlín, červen 2018, odbarveno.
.
.
.
SpQ - Kronika 1901:
.
.
K té elektrická dráze na Karlově mostě: Od r. 1883 jezdila po mostě koňská tramvaj, tzv. koňka, kterou nahradila r. 1905 elektrická dráha. Elektrický proud byl přes most veden mostovkou po speciálních kolejnicích, které zkonstruoval František Křižík. To proto, aby nebyl narušen umělecký vzhled mostu trolejemi. Po třech letech se ukázalo, že těžké tramvaje most dosti porušují a tak byly nahrazeny v roce 1908 autobusy. Ty se však také neosvědčily. Následující rok byl autobusový provoz zrušena a obnoven až roku 1932. Veřejná doprava zde fungovala až do II. světové války, provoz automobilů skončil roku 1965 (z http://www.atlasceska.cz/praha/doprava-na-karlove-moste/).
.
.
.
Karel Stanislav Sokol - redaktor Kroniky:
.
.
Foto: Opletalova ulice, červenec 2018.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Řešte/neřešte rébus.
2) Položte Cyberštamgastovi nelogickou hádanku.
3) Kdy se používá dvojitý tříprsťák?
4) Má Cyberštamgast rád ovesnou kaši? A vy? Čím ovesnou kaši mastíte? Čím ji sypete?
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobrodušnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeveno býti má A) Behüt dich Gott či B) Anděl míru.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Sněžkové, byť chodí nepravidelně.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Tohle že je pírsing?" podivoval se mykolog Pupidélko.
.
.
.
Bonus - Anděl míru:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Co anděl míru zvěstuje?
B) Jak si představujete roh hojnosti?
C) Co je v konvici s uchem nahoru?
D) Bez úkolů - jsou prázdniny neasi?
.
.
.
Rébus - řešení:
.
MASO u SEDMY TIS ÚD.
Má soused mýti sud?
.

P416

7. července 2018 v 12:12 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Praha - Karlín, focetono pod úhlem, květen 2018.
Cybermátohy: Strašidla vznilá samovolně z dylítovaných zpráv (mesydžů).
Vádí nevádí: (Dia) kritická chyba - má být "vadí nevadí".
Vádí: Údolí vzniklé erozí občasného vodního toku v aridních (suchých) oblastech pouští a polopouští (wikipedie).
Niknejm: Nick name čili přezdívka.
Old Nick: Přezdívka ďábla.
Old Nick: Is a well-known appellation of the Devil. The name appears to have been derived from the Dutch Nikken, the devil, which again comes from the Anglo-Saxon nac-an, to slay-for as Wachter says the devil was "a murderer from the beginning." In the northern countries there is a river spirit named "Neck," "Nikke," or "Nokke" of the same nature as the water Kelpie, and the Merman of Triton. A.G.H. (https://www.themystica.com/old-nick/).
Čet: Chat čili pokec po netu.
.
.
.
Motýl na červenec:
.
.
Foto: Albrechtice u Frýdlatu, červenec 2018, výřez.
.
.
.
Tlusťjochůff mrakozpyt:
.
.
Fakír na lůžku o jednom hřebu.
Foto: Praha - Lhotka, červenec 2018.
.
.
.
Divize rébusů:
.
.
Asi se Jagovi moc líbit nebude, ale je vedro na mně se nechtělo mořit se s dopilováváním, tak jsem to odfláknul.
.
.
.
Ouloffky antikvární - z antikvariátu Fryč Liberec:
.
.
.
Obdobné adaptace: O mudrci Bidpajovi a jeho zvířátkách, Melantrich, Praha 1947, pro mládež vypravuje Ivan Olbracht, znovu SNDK, Praha 1956, 1962, 1966, Albatros 1972, 1977, 1982 a 1991 a Československý spisovatel, Praha 1978 (v knize Ze staré paměti a moudrosti); O lstivém šakalovi, aneb Paňčatantra, Mladá fronta Praha 1965, volně vypráví Marie Voříšková
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Řešte/neřešte rébus.
2) Jaký je názor Cyberštagastův na nekonečnost umění literárního? A váš? Rozveďte důkladně.
3) Plňte ahniku.
4) Napište své zážitky ze hry "Vadí nevadí", hráli-li jste ji někdy.
.
.
.
Bonusy a jiná korumpovadla:
.
P.T. ctihodné obec čtenářská nechť ve své vyssokodobrodušnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Střelecký pozdraff VIII či B) Krávy.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Janince a Růže z Moravy za dokreslení pana Al_Mana v minulém článku.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Ty jsi úplný Amarasakti," lichotil silkáku Rychetníkovi intelektuál Třebenský.
.
.
.
Bonus:
.
.
Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Co za výstroj přiváží na koni Anton?
B) Proč je většina krav černá?
C) Přeložte nápisy nad jednotlivými zvířaty.
.

DD081

3. července 2018 v 21:56 | TlusŤjoch |  DODATKY a DOPLŇKY
.
Tlusťjochovy domalovávanky - dokreslete pana Al_Mana:
.
.
Foto: Praha - Karlín, červen 2018.
.
.
.
TlusŤjochovy cintáty:
.
I dobře připravený team building se může zvrtnout v team destroying.
.
.
.
Divize rébusů:
.
.
.
.
.
.
.
Obrázek na měsíc červenec z Veselé ročenky 1939 od fy R.B.STARÝ # PRAHA VII:
.
.
.
.
Jak jsem byl nabádán, abych se stal dodologem: viz http://nivnice.blog.cz/1806/kdybych-byl-dololog-pre-tlustjocha
.
Dodolog je dodos specialistou. Jeho posláním je studovat, porozumět a chránit dodo. Ačkoli tento druh je považován za vyhynulý, nedávný objev ukázal opak. Hlavním posláním dodologa je zaručit dodo provedení jeho konečného plánu: dobýt svět (staženo z netu).
.
Dodo: Dronte (didus ineptus).
Dronte: Blboun nejapný.
.
.
.
SpQ - Kronika 1902:
.
.
.
.
FINTA S FLINTOU (podobenství dotační)
.
Poctivě flinta nabytá
byť byla ostře nabitá
hozena byla do žita.
.
.
.
Květina na čevenec:
.
.
Foto: Kolovraty, červenec 2018, výřez.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Co víte o blbounovi vltavském? Může existovat i blboun japný? Popište jej.
2) Řešte/neřešte rébus.
3) Pište/nepište PP.
4) Dokreslete/nedokreslete pana Al_Mana.
5) Jaké dodology znáte?
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodoroduššnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjevena býti má A) Maškarní merenda či B) Střelecký pozdrav VII.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Oby za skvělé doplnění veršů o Pepovi Knedlopánovi v minulém článku.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Didus ineptus," mumlal si pod vousy myslivec Jech. "Dědův trus?" podival se nahluchlý Pastucha.
.
.
.
Řešení rebu:
.
POLE KALAMÁŘ KAPSA.
Polekala Mařka psa.
.
.
.
Domalovávanka od Růži z Moravy:
.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
Wulsdorf - část přístavu Bremenhaven.
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Co víte o "Thomasově katastrofě"? Není to memento současné Evropě?
B) Trefí střelec (dole v pravo) běžícího kance?
C) Popište, jak se staví k pitnému režimu střelec z kuše a střelec z pušky.
.