"Rozbil jsem mu hlavu šutrem a od té doby se tak nějak známe" (VENCA DG)

Říjen 2018

E149

28. října 2018 v 9:15 | TlusŤjoch |  Elegie čili kocůrovy žalozpěvy
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Davle, říjen 2018, výřez, odbarveno, zatóněno.
Korekce Mika Nellida (KMN): Viz zelenkavý text.
Drolili/y: Rozhodněte, je-li Dr. Ollil životný nebo neživotný.
Dr. Ollil: Nechvalně známý betonářský magnát (Kočkopedie).
Léb: U starých Slovanů správce sýpky (Kočkopedie).
Majó: Správně maió, jeden z hindiustických asurů (Kočkopedie).
Dělo: Kanon.
.
.
.
Divize rébusů:
.
.
.
.
TlusŤjochova známkomluva II:
.
.
.
.
Tlusťjochovy fotopohádky - Tři zlatá srdce děda Podzima:
.
.
Foto: Davle, říjen 2018.
.
.
.
SpQ - Kronika 1902:
.
.
Boljetinac: Viz https://sh.wikipedia.org/wiki/Isa_Boljetinac
.
.
.
Cigaretová caddie pro JV KR (NnŽV):
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Řešte/Prokrastinujte/Neřešte rébus.
2) Debatujte o korekcích Mika Nellida.
3) Charakterizujte čarodějnici z pohádky "Tři zlatá srdce děda Podzima". O čem pohádka pojednávává? Znáte i její ruskou variantu?
4) Rozhodněte, je-li Dr. Ollil životný nebo neživotný.
.
.
.
Bonusy a jiná korumpovadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjevena býti má A) Okružní jízda Prahou II či B) Atrakce vinného restaurantu Dalmacia v Praze II.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článkek udělen jest Alma-Nacidě.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Plíseň na okoralém chlebu hodí se na ošetření zanícených ran," prohlašoval starý veterán Hron v hostinci U Váhy.
.
.
.
Bonus:
.
.
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
Smečky: První zmínka o ulici Ve Smečkách se datuje rokem 1399 s názvem Smekhacz (od smek hače ve významu smekl kalhoty. Název ulice je vykládán jako Smekáčova (zkomolením původního názvu) případně odvozován od smeček toulavých psů. V polovině 19. století se používal název Zahradní nebo Zahradnická, který byl roku 1869 úředně změněn na Ve Smečkách.
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Označte Kateřinu Jurišić.
B) Co se dneska nachází na adrese Smečky 30?
C) Kdy Cyberštamgast smeká hače? A vy? A proč?
.

P422

24. října 2018 v 20:11 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Josefůff důl, říjen 2018, výřez, odrazoffka vodní.
Trofej: Upomínkový předmět na určitou událost, která je nějakým způsobem výjimečná (Wikipedie).
Trofej: Vítězné znamení; z ukořistěných zbraní zbudovaný pomník (Lidový slovník naučný).
Čapnout: Uchopit, nachytat [načapat při skrývané činnosti - krádeži/ škodění aj.] (Lidový slovník pro chalupáře).
.
.
.
Koutek jazykový:
.
.
Tvořte slova obsahující řetězec "RANT".
.
.
.
Zápisky mjr. Plota - Maskování podzimní:
.
.
Foto: Davle, říjen 2018.
.
.
.
Pro flamenfry pražské a nejen pro ně:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
SpQ - Kronika 1902:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Co je to X-BEER33?
2) Tvořte slova obsahující řetězec "RANT".
3) Pochytejte myšlenky a proveďte rozbor poklesslosti. Lze nahradit slovo "díky" slovem "dýky"? Změnil by se tím význam?
.
.
.
Bonusy a jiné podpultoffky:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Síran amonatý či B) Originální jihoslovanská národní tamburašská kapela.
Tlusťjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Janince.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Trofeje? Z Afriky? Těch má prý myslivec Jech plno," prozrazoval osazenstvu hostince "U Váhy" emeritní učitel Bejla.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Cpe si síran amonatý muž vpravo i do své dýmky? Proč na pohlednicích tvrdošíjně píšou amonatý místo amonný?
B) Co je to mascagnit?
C) Porovnejte postoje obou mužů.
.

P421

20. října 2018 v 10:51 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Pražské metro, odbarveno, vyříznuto, zúženo, TlusŤjochůff archiff ÚÚ (=úložiště útržků).
P241 aneb chaos v číslování poklesslostí: Proč po P244 následuje P421? Páč dysgrafie a dyskalkulie způsobila přesmyčku při navyšování sekvenčního čísla z P420, takže tenkrát nevznikl P421, leč P241. A systém Blog.cz nekontroluje duplicitu názvu článku. Byv Sikarem upozorněn, napravuji to.
Kadlub: 1. Název pro druh zásobnice pro ukládání potravin. K-y byly dřevěné. Vyráběly se z velkých špalků poražených stromů, jejichž vnitřek se vydlabal a spodní část se zesílila pevným dnem. Stěny se často zpevňovaly obručemi. Přikrývaly se buď dřevěným poklopem, víkem pleteným ze slámy nebo pískovcovou plotnou. Velikost k-u udávala velikost špalku. Existovaly k-y až 150 cm vysoké s průměrem 50-80 cm. Do největších se ukládaly hlavně obilí, otruby či šrot. Velké usedlosti mívaly na každý druh plodiny zvláštní k-b. Menší pak sloužily k uchovávání luštěnin, pohanky, máku, sádla, másla i medu. 2. Vydlabaný, silný špalek sloužící za obrubu studánky.3. Forma, tvárnice k vytváření výrobků slévárenských, cihlářských, cementových aj (http://www.artslexikon.cz).
.
.
.
Z TlusŤjochova kalendária:
.
.
Foto: Smích off, jaro 2018.
.
.
.
TlusŤjochůff kratochvilný snář:
.
.
.
"Ve snu s Hezounem Bobem se handrkovati - úrodu brutnáku očekávati."
.
.
.
Listy z Prahy:
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1902:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Řešte rébus z C103 (dosud žádný pokus).
2) Zapravili jste již obecní přirážky?
3) Co si v kadlubu uschovává Cyberštamgast? A vy?
4) "Z kadlubu ženy krášlí klot." - Je tím míněno, že ženy zdobí podšívkovou tkaninu, anebo že ženy jsou zkrášlovány klotem? Debatujte. Jde o ženy úřednice? Nebo o ženy parádnice (pávice)?
.
.
.
Bonusy a jiné podpultoffky:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť vesvé dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeveno býti má A) Rifaia Truppe z minula či B) Gruss vom Schützenfest VIII.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný jest udělen všem, kdož budou rébus C103 luštiti.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Do kadlubu ukládá prý ulovené kvíčaly," prozrazoval na starého myslivce Jecha nahluchlý Pastucha.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Objasněte pojem Rifai-Truppe.
B) Jaká by byla reakce ochránců zvířat, viděli-li by muže vlevo? Rozveďte.
C) Rozklíčujte příbuzenské vztahy na prostředním obrázku.
.

C103

16. října 2018 v 19:06 | TlusŤjoch |  Cedullky
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Praha, Ječná, říjen 2018, výřez.
Pejpr: Piš paper, papír.
Paperless: Hnutí, které je v protivenství s EET.
Ti ve čtvrtém řádku: 1) Gulikův soudce. 2) Chyba - má být "ty".
Placebo: Z latinského placere - líbit se; je neúčinná látka, která je upravena do stejné formy jako lék (stejný vzhled, stejná chuť). Analogicky lze použít pojem placebo i pro další terapeutický postup (například terapeutický přístroj nebo forma psychoterapie), u kterého se nepředpokládá, že by byl terapeutický vliv vyšší než jen nespecifický psychoterapeutický vliv léčení. Pokud má placebo negativní účinky, nazývá se nocebo (latinsky "uškodím") /Wikipedie/.
Para: V lékařských názvech význam odlišný, nenormální; v chemických názvech odvozený.
Inspirace: Všeobecný slovník rad pro každého, heslo "Nohy aby nezábly" - Poslouží nám dobře obyčejný papír, kterým obalíme nohy, než se obujeme do bot. Vhodný je též papír, na způsob vložek přistřižený, jejž vložíme do bot na podešve. Tím uspoříme peněz za různé vložky korkové, plstěné, a podobné a získáme denním čerstvým vkládáním vložek suchou obuv i nohu s teplotou přirozenou.
Alternativní foto:
.
.
.
Divize rébusů:
.
.
.
.
Zápisky majora Plota - Duch statečnosti:
.
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické:
.
.
Foto: Davle, říjen 2018.
.
.
.
SpQ - Kronika 1902:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Řešte rébus nebo se mu vyhněte (obloukem).
2) Co dělá Cyberštamgast, když ho zebou nohy? A vy? A pan Al_man?
3) Jednojazyčnost nebo dvojjazyčnost? Holdujete bilingvním knihám? Debatujte.
4) Jas se stavíte k paperless billingu?
.
.
.
Bonusy a jiné lákačky:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své spanilomyslnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Nejnovější časový chanson či B) Rifaia Truppe.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest JV KR (NnŽV).
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Z bot mu čouhá kus starých novin," upozorňoval holubář Prunelka fotografa Tamchyněho, ukazuje při tom na holínky myslivce Jecha.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic - Šváboffka)
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Popište proces vytřásání pannen.
B) "Pod dubem, za dubem" - Znal se Ferenc Fiala v Jaroslavem Uhlířem? Jde o časovou smyčku?
C) Kolik Ferenců Fialů lze vygůglit? Napište, který je vám nejsympatičtější.
.
.

E148

11. října 2018 v 21:29 | TlusŤjoch |  Elegie čili kocůrovy žalozpěvy
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Josefův důl, bystřina Jedlová, odrazovka vodní, výřez, říjen 2018.
GDPR: Nařízení GDPR (General Data Protection Regulation) představuje v současnosti nejkomplexnější soubor pravidel na ochranu osobních dat na světě. Týká se naprosto každého subjektu, který zpracovává osobní údaje svých zaměstnanců, zákazníků, klientů či dodavatelů a dalších osob napříč sektory i obory ve všech zemích EU.
Bombay: (bomor boa bahia, port. = dobrý přístav); m. ve Vých. Indii, sídlo angl. presidentství (Příručný slovník všeobecných vědomostí; redaktor Josef Rank; nakladatelství F. Kytka, knihkupec, 1882).
.
.
.
Divize rébusů:
.
.
.
.
Sekce de Kly:
.
.
.
.
Z TlusŤjochova kalendária:
.
.
Foto: Jablonec nad Nisou, říjen 2018.
.
.
.
SpQ - Kronika 1902:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Kdo je táta kolony páté?
2) Objasněte pojem "sanitétní major". Je major Plot též sanitétní?
3) Řešte/Bojkotujte/Ignorujte rébus.
4) Jaké vtipy o právnících znáte?
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T ctihodná obec čtenářská nechť ve své velkodušnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Gruss vom Schützenfest či B) Prodej masa.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Sikarovi, neboť on objevil chaos v číslování Poklesslostí.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"...dováží se z Bombaje," mumlal si pod vousy ruský Malíř Podpolickij.
"To bomba je?" zděsil se nahluchlý Pastucha.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
1) Měl pan Hrbek i řeznického psa? Odkud pochází jméno rotvajler?
2) Charakterizujte muže vpravo.
3) Objasněte pojem pescetariánství.
.

DD084

8. října 2018 v 17:17 | TlusŤjoch |  DODATKY a DOPLŇKY
.
Dodatek k divizi Rébusů - fragment I :
.
.
.
.
Co se nedostalo do kříkadel:
.
Navštívil mne cherubín
v ruce rybu - asi lín

Vzdycky takto v neděli
postívám se s anděly
.
.
.
TlusŤjochovy cintáty:
.
I čínská popelka má ráda oříšky.
Voříšky tři.
.
.
.
Z TlusŤjochova kalendária:
.
.
.
.
Výňatek z knihy "Umění šetřiti":
.
.
.
.
Sekce de Kly - ozdobný deklík londýnský:
.
.
.
.
Houby:
.
.
Foto: Josefůff důl, říjen 2018, zkontrastněno.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Řešte/Neřeště/Inorujte/Cenzurujte rébus.
2) Patří deklík londýnský bratrstvu palmistů? Kdo je to palmista?
3) Co vyrábí ze starých rukavic Cyberštamgast? A pan Al_Man? A vy?
4) Odkud pochází rčení "Houby s octem"?
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť sama navrhnouti ráčí, co jako bonus vymeteno býti má.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Dělá polévku z lína," začuchal v hostinci U Váhy myslivec Jech.
"Cože? Okrouhlá že líná?" divil se nahluchlý Pastucha.
.
.
.
Bonusy:
.
Pro Lojza:
.

.
Graf Zeppelin mit seinem lenkbaren Luftschiff in Wien.
.
.
.
A něco veselého:
.
.
(Obé z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Co drží muž v ruce? Proč to drží? Rozveďte do dialogu.
B) Co víte o zeppelinu "Viktoria Luise"?
C) Pojmenujte květenu na obrázku č. 2.
.

P244

3. října 2018 v 19:47 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Praha, nám. Jiřího z Poděbrad, léto 2018.
Pes: Pralesní.
.
.
.
Tlusťjochovy kurzy uwologické - Mávání korozím:
.
.
Foto: Karlín, léto 2018.
.
.
.
Husa na Vltavě:
.
.
Foto: Praha - Smích off, září 2018.
.
.
.
SpQ - Kronika 1902:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Určete druhové jméno husy. Je to vůbec husa? Pakliže ne, určete i jméno rodové.
2) Objasněte, proč zmrzlinářky najíždějí zprava. Jakou zmrzlinu máte nejraději?
3) Proč právě "Sibirku"?
4) Vyčíslete rozpočet ministerstva kultu.
.
.
.
Bonusy a jiné lákačky:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobroduššnosti a velespanilomyslnossti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Párek Balkánců či B) Sbírka brouků.
Tlusťjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Sněžkové.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Jednou jsem políbil neskutečně krásnou zmrzlinářku z Padovy," chlubil se v hostinci U Váhy emeritní učitel Bejla.
.
.
.
HLASUJTE ve VBS: http://www.lojzojago.eu/text-velka-bublinova-soutez-23-dil/
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).
Proti světlu držeti: Když se pohlednice prosvítí, objeví se vpravo dole další žena s titulkem "Gold Käfer".
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Objasněte původ slova "brumbál". Co je to fanfrnoch?
B) Co je to karaczan prusak?
C) Proč není na pohlednici i exponát majky fialové (Meloe violaceus)? Analyzujte.