"Rozbil jsem mu hlavu šutrem a od té doby se tak nějak známe" (VENCA DG)

Listopad 2018

ÚP002

Úterý v 21:39 | TlusŤjoch |  ÚP (= Úplný ptákoviny)
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Odrazoffka vltaffská, výřez, TlusŤjochůff archiff ÚÚ (=úložiště útržků).
Korekce Mika Nellida (dále jen KMN): Viz zelenkavý text.
Zombie: Pochází patrně z afrického zumbi (fetiš v jazyce kikongo) nebo z nzambi (bůh v jazyce kimbundu, jiný výklad: přes luisiansko- nebo haitsko-kreolského zonbi z bantuštiny, podobné s kimbundským nzúmbe duch). Tento termín rozšířil William Seabrook na konci 20. let 20. století ve své knize The Magic Island. Do češtiny bylo přejato z angličtiny, může být ve všech rodech, převažuje však užití v rodě ženském(Wikipedie). MN ho zde použil v rodě středním.
Tato ptákovina: Není reakcí na Jagův komentář u ptákoviny předešlé (viz http://tlustjoch.blog.cz/1811/up001#162329671 )
.
.
.
Z TlusŤjochova kalendária:
.
.
Foto: Dačice, listopad 2018. otočeno o 90°.
Seminář konal se na den sv. Martina, který mečem rozťal svůj plášť a dal ho žebrákovi.
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické:
.
.
Foto: Dačice, listopad 2018.
.
.
.
SpQ - Kronika 1902:
.
.
.
.
Košíkářka pro JV KR (NnŽV) - kvůli nepřeložitelnosti (viz http://nivnice.blog.cz/1811/neprelozitelnost-par-tem )
.
.
.
.
Plénotázky a plénoúkoly:
.
1) Co je to frikativa a co je to nazála? Uveďte příklady těchto.
2) Jak si představujete mystický šuplík?
3) Kdo to byl Vjačeslav von Pleve a jak souvisí se SpQ?
4) Volně přeložte "Garnierfer Papierkorb". Je slečna korba?
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své Vyssokodobroduššnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjevena býti má A) Fanetta Karolli či B) Vyhlídkový autobus.
TluŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Sněžkové. Třeba přijde i sníh.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Šuplík." pravil silák Rychetník.
"Slík? Koho slík?" rozhlížel se mlsně po sále nahluchlý Pastucha.
.

ÚP001

9. listopadu 2018 v 10:07 | TlusŤjoch |  ÚP (= Úplný ptákoviny)
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Modrava, léto 2018, výřez.
Niton: Radon byl objeven roku 1900 Friedrichem Ernstem Dornem při zkoumání radioaktivního rozpadu radia a byl pojmenován jako radiová emanace. William Ramsay charakterizoval radiovou emanci jejím spektrem roku 1910, určil její hustotu a z ní i relativní atomovou hmotnost a navrhl pro ni název svítící - niton Nt. Později se jméno prvku ještě několikrát změnilo, až byl nakonec přijat návrh na jméno radon a toto označení se používá od roku 1923 (Wikipedie).
Kandela: Nejprve byla tato jednotka definována jako svítivost svíčky definovaného složení (Wikipedie).
Rinej Mink: Holandský ochodník s podmáslím a povidlím.
Rinejmink: Piš Renaming - přejmenování; související slovo - remastering (česky remaštení).
Remastering: Obnovení definitivního (audio, video) záznamu, který slouží co matrice k duplikaci médií pro koncové uživatele (viz mastering), obvykle s cílem zdokonalit věrnost reprodukce (https://slovnik-cizich-slov.abz.cz)
Původně měla být vymetena jako první ÚP toto:
Zatuhlé svaly na šíji
masíruji si rakijí
Tlumí mi bolest tlumí vztek
super ten nástroj ze švestek
Ale bojovníci proti alkoholu byli proti.
.
.
.
TlusŤjochovo podloubíčko:
.
.
.
.
Hanopisné okénko:
.
.
Foto: Zeď býv. modřanského cukrovaru; léto 2018.
.
.
.
Oddíl per Son - modlitba za dobré světlo:
.
.
Foto: Kampa, léto 2018, odbarveno.
Pozn.: Lidi se ostýchám fotit, ale tady jsem neodolal. Původně jsem ostřil na holuby, leč tito uletěli.
.
.
.
Miňonka pro JV KR (NnŽV):
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
Mignon: Fr.; hezounký; hezoučký; miloučký; miláček; roztomilý; činaný.
Miňonky: Opavia sušenky s různou příchutí, máčené v čokoládě. Obsah 50 g.
.
.
.
SpQ - Kronika 1902:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Vyslyšte TlusŤjochůff apel.
2) Čím si masíruje šíji pan Al_man? A vy?
3) Popište, jak si představujete opěšalého Dr. Agouna.
4) Co má Mignonka v uzlíku?
.
.
.
Bonusy a jiná korumpovadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vymeteny býti mají A) Bahenní lázně či B) Fanetta Karolii.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Sikarovi.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"A jeho ústa nevydala ni tón," přečítal si emeritní učitel Bejla nahlas ze starého románu.
"Niton?" vzkřikl intelektuál Třebenský, "radiová emanace?"
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Objasněte výhody a nevýhody pojízdné vany dřevěné a vany kachlíky obložené. Jaký je rozdíl mezi bečkou píseckou a prachatickou?
B) Jakou značku čekulády v lázních používají?
C) Koho vám připomíná muž s plnovousem?
.

P423

5. listopadu 2018 v 19:22 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Odrazoffka vltaffská výřez, Tlusťjochůff archiff ÚÚ (=úložiště útržků).
Ograda CI: Ohrada 51, tajný sovětský projekt z období studené války, okrajově se zřejmě dotýkala i mjr. Plota (Kočkopedie).
Foto: Už myslím bylo jednou použito v maličko jiném zkosení.
.
.
.
Divize rébusů:
.
.
Nápověda: Je to otázka.
.
.
.
Z TlusŤjochova kalendária:
.
.
Foto: Pražské metro.
.
.
.
Zápisky mjr. Plota:
.
.
.
.
Dodatek z Davle - ondulace Zlatovlásek:
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1902:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Řešte rébus - je lehký.
2) Pojmenujte medvídky v poklesslosti. Myslíte si, že povídka skončila hepyjendem? Hlasujte.
3) Jak si představujete secessi studujících?
4) Jaká mužstva v Glasgově hrála?
.
.
.
Bonusy a jiná korumpovadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobroduššnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Nábytek svátek či B) Bahenní lázně VIII.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Lojzovi z LJCafé.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Pod čarou ponoru, pod čarou ponoru," brblal si pod vousy starý Piatníček, vraceje se z toalet hostince "U Váhy".
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Kde je Svátek? Kdo má svátek?
B) Kdo je dáma v autě?
C) Označte dělnického předáka.
.

DD085

2. listopadu 2018 v 20:16 | TlusŤjoch |  DODATKY a DOPLŇKY
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Radotín, léto 2018, výřez, ořezaný strom; odbarveno.
Barvy německé:
Červené - srdce (Herzen)
Zelené - listy (Laube)
Žaludy - žaludy (Eicheln)
Kule - Schellen, dosl. rolničky.
Barvy švýcarské:
Červené - růže
Zelené - štíty
Žaludy - žaludy
Kule - kule.
Barvy anglické:
Červené -srdce (hearts)
Zelené - rýče (spades)
Žaludy - obušky (clubs)
Kule - diamanty (diamond)
.
Piky: Piky, piky na hlavu, že na babu nehraju. Tři kolíčky do země, vy volové, nechte mě (dětská průpovídky, když hra přestala být zajímavá).
Korekce Mika Nellida: Viz zelenkavý text.
Tato poklesslost měla být první vlaštovičkou v nově zamýšlené rubrice ÚP (=úplný ptákoviny).
Piktogram: Je grafický znak (ideogram) znázorňující pojem nebo sdělení obrazově.
.
.
.
Ouloffky antikvární - Dr.Č. ZÍBRT "STAROČESKÝ RUKOHLED A NOVOČESKÝ RUKOZPYT":
.
*** sem jsem vložil sken z té brožury, leč BLOG.CZ ho hnedle po uložení článku cenzoroval. ***
*** asi, že se v něm píše o C!kánech._____________________________________________ ***
*** byla to citace z brožurky rychtáře Maxe Obentrauta._______________________________***
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Max Obentraut: Sepsal např. Příruční kniha pro wesní rychtáře k seznání důležitosti swé služby a k poučení o powinnostech jim přináležejících".
.
Editace den poté - požádav C.K. cenzora o zásah, zkouším vymést podruhé:
.
.
.
.
Z TlusŤjochova kalendária:
.
.
.
.
Talisman z casina Talisman pro JV KR (NnŽV):
.
.
(Z Tlusťjochovy sbírky starých reklam)
.
.
.
A víc už toho dávat nebudu - neb mi byly BLOGEM.CZ zvednuty madle.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Jaké ideogramy má nejraději Cyberštamgast? A vy?
2) Co vám připomíná suk na obrázku pokleslosti? Rozveďte.
3) Hrávali jste si na babu? Znáte ono zaříkávadlo uvedené v technických datech? Debatujte.
.
.
.
Bonusy a jiná korumpovadla:
.
Nechť P.T. ctihodné obec čtenářská ve svo dobrotě neskonalé sama navrhnouti ráčí, co jako bonus vymeteno býti má.
Vyvarujte se návrhů nemravných, rasistických a proticírkevních.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
Student Nepivoda v opilosti čmáral vyhořelou sirkou na toaletách hostince U Váhy jakési piktogramy, které pak ruský malíř Podpolickij označil za fušéřství neskonalé.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
Není to ten Höllengrund, jak jsem psal v komentáři, jde o chatu viz http://www.novemestonm.cz/turista/vychazky-do-okoli/turisticka-trasa-peklo/
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Není lov ryb na vidle v českých zemích zakázán? Ověřte u svazu rybářského.
B) Jaký je názor Cyberštamgasta na pivonosné létající čerty? A váš?
C) Jezte ryby - jsou zdravé.
.
.