"Rozbil jsem mu hlavu šutrem a od té doby se tak nějak známe" (VENCA DG)

Leden 2019

P431

28. ledna 2019 v 21:41 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Praha - Modřany, leden 2019, výřez.
Bublák: Plemeno holuba domácího, vyznačující se specifickým hlasovým projevem, bubláním.
Bublání: Je geneticky zakódovaná vlastnost. Často začíná krátkým zavrkáním, ale pokračuje dlouhotrvajícím melodickým zvukem, který je tvořen splývajícími slabikami glo-glo-glo, au-au-au, on-on-on, či vak-vak-vak připomínající skřehotání žáby a podobně. Samci bublají výrazněji než holubice. Bubláci bublají především na jaře a v období hnízdění, ve větších chovech se bublání ozývá i při měsíčných nocích a dobrý bublák bublá i uzavřený v sáčku (obé Wikipedie).
Koloidní stříbro: Vzniká disperzí nanočástic stříbra v destilované vodě. Stříbro je v podobě nanočástic rozloženo v pevně stanovené koncentraci roztoku. Velikost částic se pohybuje od 1 do 10 nanometrů. Viry mají velikost od 15 do 150 nm. Koloidní stříbro není v ČR státními úřady schváleným léčivem (Wikipedie).
.
.
.
Další holubové:
.
.
Foto: Praha - Vávlavské náměstí, leden 2019, odbarveno.
.
.
.
TlusŤjochovy omalovánky - domaluj hlavu trojce:
.
.
Foto: Výlep na skle čekárny na tramvajové zastávce v Braníku, leden 2019.
.
.
.
Divize rébusů - první prffkoffka (možná je to blbě):
.
.
Nápověda:
Bylo to až k nevíře
taký zločin kacíře
.
Návod k luštění (staženo z internetu):
.
Pomocným výrazem mohou být
a) český nebo latinský název chemického prvku
výběr prvků: antimon, argon, arzen, astat, bizmut, bór, brom, cer, cesium, cín, cu­rium, draslík, dusík, fluor, fosfor, galium, helium, hliník, hořčík, chlór, chróm, in­dium, iridium, jód, kadmium, kobalt, krypton, křemík, mangan, měď, molybden, ne­odym, neon, nikl, niob, nobelium, olovo, osmium, paladium, platina, plutonium, polonium, praseodym, radium, radon, rtuť, samarium, selen, síra, skandium, sodík, stroncium, stříbro, tantal, tellur, titan, uhlík, uran, vanad, vodík, zinek, zlato, že­lezo.
b) značka chemického prvku
Ac, Ag, Al, Am, Ar, As, At, Au, B, Ba, Bi, Bk, Br, C, Ca, Cd, Ce, Cf, Cl, Cm, Co, Cr, Cs, Cu, Dy, Es, Er, Eu, F, Fe, Fm, Fr, Ga, Gd, Ge, H, He, Hf, Hg, Ho, I, In, Ir, K, Kr, La, Li, Lu, Lw, Md, Mg, Mn, Mo, N, Na, Nb, Nd, Ne, Ni, No, Np, Os, O, P, Pa, Pb, Pd, Pm, Po, Pr, Pt, Pu, Ra, Rb, Re, Rh, Rn, Ru, S, Sb, Sc, Se, Si, Sm, Sn, Sr, Ta, Tb, Tc, Te, Th, Ti, Tl, Tm, U, V, W, Xe, Y, Yb, Zn, Zr
Lze použít i zaniklé názvy prvků (kostík, vizmut apod.), izotopy (aktinon, deute­rium, tritium apod.) a jejich značky.

Příklady: tašky - teta šky; nic - sní car sen; hořelo v Ilavě - tchoře lovila Věra * Irák, krychle sbírá kluk rychle
.
.
.
SpQ - Kronika 1902:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Co je to argyrie?
2) Kdy bublá Cyberštamgast? A vy?
3) Domalujte hlavu trojce.
4) Zkuste řešit prffkoffku.
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobrodušnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeveno býti má A) Paprej zastave slavy z minula či B) Manifestace českého lidu.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest všem luštitelům prffkoffky.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Jsi snad nějaký bublák?" osopil se na starého Pistníčka emeritní učitel Bejla.
.
.
.
Jagova domalovávanka:
.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
Autorem obrázku je Václav Čutta; ilustroval i knihy z řady Spisy E.R.Burroughse nakladatelství Ladislav Šotek v Praze. (Jago ví).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Popište junákovu výzbroj. O jaké sečné zbraně se jedná?
B) Kdo leží v trávě?
C) O jako se jedná lokalitu?
.

P430

26. ledna 2019 v 10:32 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Praha - Modřany, léto 2018, výřez.
Sen_o_schne: Lze čísti jako "sen oschne" či jako "seno schne".
Sahara: Značka opalovacího krému.
Korbel: Dřevěná picí nádoba; z franc. corbeille (Rankův Příručný slovník všeobecných vědomostí).
Dépéhá: Daň z přidané hodnoty.
Technokracie: (z řec. techné - umění/řemeslo a kratein - vládnout) a znamená "vládu techniků". Klíčovou roli zde hraje vrstva vysoce postavených specialistů (vědců, technologů a inženýrů). Vznik tohoto způsobu vlády se přikládá reakcím na rozpory kapitalistické ekonomiky, tedy že kapitalistické hospodářství nebylo způsobilé zvládnout hospodářské krize a tomu, že po druhé světové válce nastal prudký technický rozmach. Cílem systému v politickém smyslu je co nejefektivnější forma státní správy (Wikipedie).
.
.
.
Z TlusŤjochova kalendária:
.
.
Foto: Tlusťjochova tajná komnata, leden 2019.
.
.
.
Zápisky majora Plota - nevhodné pouštní maskování v parném dni:
.
.
Foto: Praha - Modřany, léto 2018.
.
.
.
Divize rébusů - rébus Jagůff:
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1902:
.
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Jakou přidanou hodnotu hledá ve svém korbelu Cybeštamgast? A vy?
2) Stanovte datum dne mamo nářky (i mamo náře).
3) Řešte Jagovu tónoffku. Anebo si zanotujte tu naší.
4) Zhodnoťte rozhodnutí pruské sněmovny prizmatem dnešní doby.
.
.
.
Bonusy a jiné lákačky:
.
P.T. ctihodné obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Slovanský hotel či B) Paprej zastave slávy.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Lojzovi z LJCafé, popř. jeho pověřenému zas tupujícímu.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Zpovykaný technokrate!" křičel na tajného radu Vandlíčka filosof Schwestka-Modřanský v hostinci U Váhy.
.
.
.
Bonus - Ano, Axina má pravdu jde Beránkovy podniky - "Slovanský hotel" - Buffet; Tylovo nám.:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
Beránkovy podniky: Jak Beránkův hotel, tak jeho masné krámy, včetně restaurace U Keců, ovlivňovaly život v bezprostředním okolí Tylova náměstí. V roce 1929 Josef Beránek v Londýnské ulici založil také biograf, jeden z nejmodernějších v tehdejší Praze. Po roce 1948 bylo kino Beránek přejmenováno na Dalibor a v polovině šedesátých let bylo zrušeno (Wikipedie).
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Co symbolizují hlavy na sloupech?
B) Kdo je dítě v bílém?
C) Vyjmenujte alespoň dva štamgasty restaurace "U Keců".
.
.

E152

21. ledna 2019 v 19:44 | TlusŤjoch |  Elegie čili kocůrovy žalozpěvy
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Praha - Modřany, podzim 2018. výřez, otočeno o 90°.
Jehlice pletací: Kruhové.
Vějíř: Pravý vějíř by se měl skládat z listu, jazýčku, krycí lišty, žeber, nýtu a podložky. Základní rozdělení vějířů je na pevné - "učiwa" převzaté od Korejců a skládací - "ogi" Toto základní dělení se od středověku výrazně změnilo. Zatímco pevné vějíře se téměř přestaly vyrábět, rozvoj zaznamenaly vějíře skládací. Ty se začaly rozlišovat nejenom podle typů používaných materiálů, ale též výzdobou a technologií zpracování. V 19. století zaznamenal vějíř svůj největší rozmach. Přestal také být luxusním zbožím a stal se dostupným všem sociálním vrstvám. Vějíř se stal významným sběratelským artiklem a jeho sběratelé prohloubili znalosti o typologii vějířů ve všech možných směrech (Wikipedie).
.
.
.
Divize rébusů:
.
.
.
.
Divi ze lidí (a zvířat) - Kočka a skopové.
.
.
Foto: Londýn, léto 2018, odbarveno.
.
.
.
Nepravidelná zpráva o šnečí počtě - aneb co vám může přistát ve schránce:
.
.
.
Foto: Praha, Jindřšská ulice, leden 2019.
.
.
.
SpQ - Kronika 1902:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Řešte rébus nebo si lehněte na to lůžko na prvním obrázku a relaxujte.
2) Mohly by být v poklesslosti použity i jehlice bambusové? Na co používá jehlice Cyberštamgast? A vy?
3) Citujte libovolný výrok ze známé brožurky Schalkovy a rozeberte jej s přihlédnutím k tehdejší době.
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjevena býti má A) Manifestace z minula nebo B) Dyť maj dneska svátek.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Sněžkové.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Vlasová jehlice používala se v Číně jako zbraň; nazývala se <>," poučoval štamgasty v hostinci U Váhy intelektuál Třebenský. Nahluchlý Pastucha zachytil jen to <> a zachoval se dle toho.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Měl oslavenec z ptáka radost? Dostane doručovatel dýško?
B) Rozepište se o škrpálech doručovatele.
C) Určete druhové i rodové jméno ptáka.
.
.

P429

18. ledna 2019 v 16:44 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Praha, podlíž Šervůdu, leden 2019.
Poznámka: Ta bílá skvrna je vajgl (čili nedopalek).
Vajgl: Rusky "окурок" /čti okurok, bohužel asoiciace s okurkou je scestná/.
Mínění Mika Nellida: Přejmenoval bych hostinec U Sudu na " U Vúdú" - zní to vznešeněji (pokud off šem není "V" neznělé).
Šapirograf: Stroj za ručno umnožavanje tekstova ili crteža (stroj pro manuální kopírování textů nebo výkresů).
Runda: Též Runda Estate je jedno z předměstí města Nairobi, hlavního a největšího města v Keni (Wikipedie).
MiliJarda: Velmi malý Jarda.
.
.
.
Divize rébusů:
.
.
Další rébus poslal Jago (za což mu děkuji převelice) - ten bude vymeten někdy příště.
.
.
.
Zebry přechodové - Kocůr, který se učil jak z toho vybruslit:
.
.
Foto: Praha, TlusŤjochůff archiff ÚÚ.
.
.
.
Zápisky majora Plota - Mysli na zadní vrátka:
.
.
Foto: Praha, Modřany, podzim 2018. výřez převedeno do ČB.
.
.
.
SpQ - Kronika 1902:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Řešte rébus nebo se mu obloukem vyhněte.
2) Umí Cyberštagast obsluhovat šapirograf? A vy?
3) Popište, jak si představujete samostatného svobodomyslného kandidáta.
4) Vybruslí z toho ten kocůr nebo ne? Odůvodněte.
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. Ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobroduššnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjevena má býti A) Manifestace českého lidu či B) Sněm služek u vodního stojanu.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný jest určen pánům kavárníkům z LJCafé. Dva hlasy mají ti, kdož obodují VBS na http://www.lojzojago.eu/text-velka-bublinova-soutez-24-dil/
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Starý Piatníček prý dával rundu v Nairoby," podivoval se jednonohý Jimesch v hostinci U Váhy.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
Pozn.: Autorem fotografie této pohlednice je Zikmund Reach.
Zikmund Reach: Narodil se jako syn pražského židovského obuvníka Alexandra Reacha a jeho manželky Žofie. Vystudoval německou reálku, pak pracoval jako účetní v knihkupectví. Fotografovat začal kolem roku 1888. Fotografie pražského života publikoval v časopisech, např. v Českém světě. Sbíral rovněž fotografie a negativy o Praze - pragensie. V roce 1919 získal knihkupeckou koncesi. Vydával filatelistická alba a pragensie (Wikipedie).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Co víte o produktech firmy Ollackfarbe (viz plakát za služkami)? Rozepište se barvitě.
B) Která ze služek je nejoddanější? Tipujte.
.

DD087

14. ledna 2019 v 19:39 | TlusŤjoch |  DODATKY a DOPLŇKY
.
Dodatek k rebům:
.
.
Změna nepovedeného rebu z ÚP006.
.
.
.
NEDOKONČENÁ BALADA O VLEČŇÁKU
.
Cizí hovory poskakovaly
vagonem metra
jako pink-ponkové míčky
Všechno podstatné jsem
přesunul do druhé sloky
.
.
.
TlusŤjochovy cintáty:
.
Dala mu košem.
Hrudním košem.
.
.
.
V každám článku má být holub:
.
.
Foto: Praha - Václavák, leden 2019, odbarveno, výřez.
.
.
.
Zápisky majora Plota - malé taktické domácí cvičení:
.
.
Foto: Praha, Krakovská, leden 2019, odbarveno.
.
.
.
Ach, ta pražská kavárna:
.
.
.
.
.
SpQ - kronika 1902:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Řěšte/neřešte spojenku (snad jsem něco zase nezmastil)
2) Jezdíte rádi vlečňákem? Pakliže ano, vyjevte proč?
3) Jaký byl repertoár kapely Kunftovy? Jak dopadla kavárníkova hlava?
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
Nechť P.T. ctihodná obec čtenářská sama bonus navrhnouti ráčí.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Toť kapelník Kunft, z ruské kavárny," zaradoval se ruský malíř Ilja Podpolickij.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
Tak, vymeten byl ten neoblíbený Schützen-Toni, páč požadavky "zimní spor"t a "ať tam není sníh" šly proti sobě, tudíž zůstal jen sport (v tomto případě střelba), "kavárna" jest substituována knajpou a hospodský je "pes".
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Co je to za třásně, co má střelec na mošně? Dedukujte. Je to materiál přírodní či umělý?
B) Přeložte slova písně a zazpívejte ji v nativní jazyku.
.

ÚP006

12. ledna 2019 v 11:47 | TlusŤjoch |  ÚP (= Úplný ptákoviny)

.
.
.
Technická data:
.
Foto: Stará cedule, Ústí nad Labem, TlusŤjochůff archiff ÚÚ (Úložiště Útržků), výřez.
Komentář z tisku (Blesk): U mužů se tomu říká druhá míza nebo krize středního věku, u žen platí rčení - Když chytne stará stodola, tak tu už neuhasíš.
Hnidopich: Osoba, která píchá i do hnid. Slovo zpopularizoval politik, novinář a vydavatel Julius Grégr v článku z roku 1886, který hájil pravost tzv. Rukopisů proti odborné argumentaci filologa Gebauera (Wikipedie).
Hnida: Hnida je vajíčko ektoparazitického hmyzu řádu Phthiraptera - zahrnuje vši, všenky a všiváky (Wikipedie).
Všivák: Jako první popsal všiváka sloního Piaget v roce 1869.
Vši u dětí i dospělých lidí: Vyhubí se pečlivým vyčesáváním hřebenem v naftalínu smočeným a namazáním hlavy sádlem s přísadou kafru (Všeobecný slovník rad pro každého).
Vietnamské přísloví o žízni: Než se dáš do omáčky, pomysli na žízeň.
.
.
.
Sekce de Kly - dekl ve slavnostním:
.
.
Foto: Praha, V Celnici, TlusŤjochůff archiff ÚÚ.
.
.
.
Další z Nazdíků - Zelená ma Donka:
.
.
Foto: Praha, Lhotka, 2017.
.
.
.
Společenské okénko:
.
.
(Kleštičky na cukr od mojí matky; fotografie bude použita i jako ilustrace do pixličky /i když bůhví, jestli je někdo vůbec luští/).
.
.
.
Divize rébusů:
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1902:
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Objasněte pojem mladogramatismus (filolog Jan Gebauer byl jeho představitelem).
2) Popište, jak si vůdcové v Pešti stýskali. Rozlište stýskání pravoslavé a machometánské.
3) Jakým hasicím přístrojem je třeba hasit starou stodolu?
4) Řešte/Neřešte rébus.
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokspanilomyslnossti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Schützen-Toni či B) Baletní ústav.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Axině.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Má hlavu namazánu sádlem a ve vzduchu je kafr cítiti," ukazoval tajný rada Vandlíček na studenta Nepivodu.
"Kafr v doslovném překladu znamená <<křída z Barusu>>," podotkl filosof Schwestka-Modřanský.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) K čemu všemu použí muž onu hůlku, jíž třímá v ruce?
B) O čem diskutují dívky u stolu?
C) Napište vše, co víte o Victoru Silvestru. Jestliže nic, tak si to vygůglete.
.

P428

9. ledna 2019 v 18:47 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Praha - Nový Spořilov, leden 2019, foceno mobilem, výřez.
Pacht: (z lat. pactum, smlouva) je právní institut občanského práva a druh závazku z právních jednání spočívající v přenechání věci jinému. Právním titulem je pachtovní smlouva, kterou propachtovatel přenechává pachtýři věc k užívání a požívání. Pachtýř se smlouvou zavazuje platit za přenechání věci pachtovné či poskytnout poměrnou část výnosu věci, případně je možná kombinace obojího (poměrná část výnosu a peněžité plnění). Oproti nájmu se pacht liší možností věc nejen užívat (lat. utendi), ale i požívat (lat. fruendi). Předmětem pachtu může být jen věc přinášející za pachtýřovo vlastní přičinění výnos; plody naturální nebo civilní (Wikipedie).
.
.
.
Sekce de Kly:
.
.
.
.
Z TlusŤjochova kalendária:
.
.
Foto: Kostel sv. Ludmily, Praha - Vinohrady, podzim 2018.
.
.
.
Divize rébusů - Jagůff reb. č. 7:
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1901:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Řešte Jagůff reb. Nebo alespoň napovídejte.
2) Bylo jméno Hirsch Zeckert pravé? Byla z toho jména stráž jelen? Debatujte.
3) Co lije do jímky Cyberštamgast? A co vy?
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobroduššnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeveno býti má A) Tichá jest jak pěna či B) Gruss aus Karlsbad.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest JV KR (NnŽV).
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Co jen to ta Okrouhlá lije do jímky?" vrtalo hlavou emeritnímu kantorovi Bejlovi.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Co víte o chovankách Vesny?
B) Co se Andy Kašpárkové nikdy nechce zdát? Dedukujte.
C) Proč se na lístek podepsaly Fanča a Míla?
D) Jak si představuje anděla pan Al_Man? A jak vy?
.

E151

6. ledna 2019 v 8:08 | TlusŤjoch |  Elegie čili kocůrovy žalozpěvy
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Praha, léto 2018, tramvajová zastávka v Modřanech, výřez.
Managerská verze - místo posledního řádku:
Hlavoun mocný per ústa
úkoluje štáb.
Menežerská verze v úpravě Mika Nellida:
Hlavoun slinou přes ústa
úkoluje štáb.
Robusta: Druh kávy.
Robusta: Rýmuje se i se lovem langusta, ale ta se většinou v kavárnách nepodává.
Dnes na mlýnku: Častý nápis v hipsterských kavárnách.
.
.
.
Ouloffky antikvární - aneb co vám může přijít via šnečí pošta:
.
.
.
.
Nazdík č.4 - Vlastenecký (v národních barvách):
.
.
Foto: Praha - Modřany, prosinec 2018, výřez, otočeno o 180°.
.
.
.
Divi ze Lidé:
.
.
Foto: Londýn, léto 2018, odbarveno.
.
.
.
Divize rébusů:
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1902:
.
.
.
.
POZOR: Účastněte se VBS na LJC
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Co má na mlýnku Cyberštamgat? A co vy?
2) Proč bylo zrušeno objektivní řízení?
3) Účastněte se VBS.
4) Řešte/Ignorujte rébus.
5) Pojmenujte nazdíka.
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobrodušnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeveny býti mají A) Nové brambory
či B) Gruss aus Karlsbad.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek neuděluje se.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Prý česal hřívu lvům," ukazoval nenápadně starý Piatníček na filosofa Schwestku-Modřanského v hostinci U Váhy.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Co víte o doktoru Saripantim?
B) Proč jsou kantoři vyjmenováni extra? Nepatří snad mezi lid veškerý? Proč nebyl vyjmenován i pan Al_Man?
C) Co si o bramborech prozpěvuje Cyberštamgast a co vy?
.
.

P427

2. ledna 2019 v 17:17 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Nákupní centrum Praha - Lhotka, 2018, výřez.
Amor: Římské obdoba Eróta.
Erót: V moderní době je Erós oslavován na Erótův den, svátek oslavy lásky a sexuality, který připadá na 22. ledna, kdy je planetka Eros nejblíže Zemi.
Erotův luk: Luk Erosa - celovečerní film režiséra Djerzy Domaradzikiho.
.
.
.
TlusŤjochovo společenské okénko:
.
.
Foto: Dublinský dvorek, prosinec 2018.
.
.
.
TlusŤjochůff mrakozpyt - Oblaka střechovalná:
.
.
Foto: Zlatníky, léto 2018.
.
.
.
SpQ - Kronika 1902:
.
.
.
.
Co (ne)víte o karamelkách:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých reklam).
.
Štolverky: Rčení "být tvrdý jako štolverk" se postupem času vžilo také ve smyslu být naprosto nechápavý anebo opilý do bezvědomí (z https://www.rozhlas.cz/cesky/puvoduslovi/_zprava/tvrdy-jako-stolverk--1450295).
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Jak si představujete učitele hanopisu?
2) Co víte o Stollwerckových pastilkách proti kašli? Co používá proti kašli Cyberštamgast? A co vy?
3) Napište, co vás nejvíce zaujalo v Kronice 1902.
4) Znáte duchaplnou báji Amor a Psyche? Má být vymetena?
.
.
.
Bonusy a jiné lákačky:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobroduššnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Gruss aus Karlsbad či B) Hostinec V. Kapitána.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Jagovi za reb k roku Okurky.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Jsi tvrdý jak štolverk," hřímal mykolog Pupidélko v hostinci U Váhy.
.
.
.
Bonus:
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Slíbená báje:
.
.
(Fr. Ruth: Bájesloví řecké i římské).
.
.
.
Dodatečné otázky:
.
A) Kdo je žena v růžové zástěře s rukama vbok?
B) Jaký bude osud psa?
C) Proč Psyche nepoužila Bunsenův kahan, který ku svícení nepoužívá olej?
.