"Rozbil jsem mu hlavu šutrem a od té doby se tak nějak známe" (VENCA DG)

Únor 2019

ÚP011

26. února 2019 v 20:38 | TlusŤjoch |  ÚP (= Úplný ptákoviny)
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Praha - Lhotka, pokus o dopravní značení ve slepé ulici, únor 2019.
Circulos: Noli tangere circulos meos - Nedotýkej se mých kruhů (Archimédes).
Kroužkování piva: "Kroužky nemusí vypovídat nic o kvalitě piva," vysvětluje vrchní sládek z Velkého Března Michal Rouč a dodává: "Nicméně pokud se hostinský o pivo dobře stará, tak pivo přirozeně kroužkuje. A mytí sklenic je velká věda. Nejlepší je ruční myčka." (https://sever.rozhlas.cz/ocima-sladka-krouzkovani-piva-je-predevsim-dukazem-dokonale-ciste-sklenice-6842207)
.
.
.
Cyklus "Rackové radotínští":
.
.
.
.
.
Obé: Radotín, únor 2019.
.
.
.
TlusŤjochůff kratochvilný snář:
.
.
Ve snu černé suši bílými hůlkami konzumovati, z rasové předpojatosti obviněn býti.
.
Foto: Radotín, únor 2019.
.
.
.
Divize rébusů:
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1902:
.
.
.
.
Plénotázky a plénoúkoly:
.
1) Řešte prffkoffku a neprskejte.
2) Přeložte do latiny citát hospodského: "Dejte mi prázdný půlltitr a já pohnu pípou." nebo citát "Podle peří poznáš ptáka, podle peří výčepáka." /Oby to může zkusit i v esperantu/.
3) Debatujte o jednotě sil přirozených.
4) Vidíte ve fotografii použité v poklesslosti lidskou tvář? Pakliže ano, koho vám připomíná.
.
.
.
Bonusy a jiná korumpovadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Mandys či B) Franck.
TlusŤjochůff dekret trojhlasý pro tento článek udělen jest Sněžkové.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
Jednou zaskakoval student Nepivoda v hostinci U Váhy výčepního a obveseloval při tom hosty latinskými výroky.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Najděte tři rozdíly mezi kloboučkem dívky a kloboučkem myslivce.
B) K čemu je ta díra v plotě?
C) Analyzujte obsah košíčku.
.

P432

23. února 2019 v 11:23 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Praha, Hodkovičky, golfový areál, únor 2019, výřez.
Verze Mika Nellida: Viz zelený text.
Brunch: Slovo je spojení slov breakfast (snídaně) a lunch (oběd). Doslovně se dá přeložit jako "svačinka". Výraz brunch se poprvé objevil na jídelním lístku koncem 90. let 19. století a poté se vžil, hlavně ve slovníku studentů. Po roce 1930 se velmi rozšířil v USA (Wikipedie).
Kapoun: Vykastrovaný samec kura resp. vykastrovaný kohout (Wikipedie).
Jiné recepty na kohouta než na víně:
.
.
.
(Kuchařská kniha - sbírka vyzkoušených jídelních předpisů; vydána péčí spolku D O M Á C N O S Ť; osmé, rozmnožené vydání; nákladem F.Šimáčka; 1905).
.
.
.
Divize rébusů:
.
.
.
.
TlusŤjochovo obludárium - Cup Aniňák karlínský:
.
.
Foto: Praha - Karlín, únor 2019, poblíž restaurace U Zábranských.
Cupaniňák: Neplést s cupkake.
.
.
.
Cyklus rackové radotínští:
.
.
Foto: Radotín, únor 2019.
.
.
.
SpQ - Kronika 1902:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Odůvodněte, jakou verzi poklesslosti preferujete.
2) Co to je šarpie?
3) Popište, jak si představujete, jak policie přepisuje polská jména na německá. Uveďte příklady.
4) Vyprávějte příběh Cup Aniňáka.
5) Řešte rébus.
.
.
.
Bonusy a jiné ovlivňovače:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobroduššnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeveno býti má A) Holoubkovo mýdlo či B) Gut heil (nejedná se o hejla).
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Quickové.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Bůh jak rybář..., hmmm..." dumal nad filosofickou otázkou Schwesttka-Modřanský v hostinci U Váhy.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Objasněte pojem "turner".
B) Kdo ukousl kelnerce kus kravaty? Dedukujte, diskutujte.
C) Přeložte Jahnovo provolávání "Frisch, frei, fröhlich, fromm!". Kdo to byl Friedrich Ludwig Jahn?
.

C104

19. února 2019 v 19:33 | TlusŤjoch |  Cedullky
.
.
.
Foto: Praha - Radotín, u Berounky, únor 2019, odbarveno zatóněno, protisvětlo.
.
.
.
.
.
Foto: Praha - Modřany, zamrzlá louže, leden 2019.
.
.
.
Divize rébusů:
.
.
.
.
Z TlusŤjochova kalendária:
.
.
Foto: Železniční přejezd Praha - Modřany, únor 2019.
.
.
.
SpQ - Kronika 1902:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Popište vlastními slovy čin prince z Braganzy. Kdo jsou to Braganzové?
2) Přemýšlejte nad otázkou v první poklesslosti.
3) Dumejte nad druhou poklesslostí.
4) Řeště prffkoffku - je lehká.
5) Jak si představujete úpravu služebních poměrů?
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Gruss aus Karlsbad či B) Franck.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jet JV KR (NnŽV).
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Děly se či neděly..." brumlal si pod vousy intelektuál Třebenský.
"Kdo se nedělí?" domáhal se odpovědi nahluchlý Pastucha.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
1) Proč je vyplešlý muž s holí a s cylindrem ruce tak vysmátý, zatímco ten za ním pláče?
2) Je ve frontě Dr. Watson? Pakliže ano, označte jej zřetelně křížkem. Pakliže ne, označte jej zřetelně kolečkem.
3) Jaký je váš názor na kalhoty s proužkem?
.

ÚP010

17. února 2019 v 11:37 | TlusŤjoch |  ÚP (= Úplný ptákoviny)
.
.
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Odrazoffka vodní, TlusŤjochůff archiff ÚÚ (=úložiště útržků).
Flamendr: Viz poklesslost http://tlustjoch.blog.cz/1005/p122
Flaška: Smil z Pardubic.
Větroplach: Slov. Vetroplach.
Vetroplach: -a, mn. č. -ovia (zried. i vetroplasi) muž.r. expr. nespoľahlivý, nestály, ľahkomyseľný, pojašený človek. (https://slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=vetroplach).
.
.
.
Z TlusŤjochova kalendária:
.
.
Foto: Praha - Lhotka, únor 2019, koláž jedné fotografie, jen otočené o 180 .
.
.
Divize rébusů:
.
Zdůvodu nemoci (kocůrióza) zavřeno.
.
.
.
Zápisky majora Plota - pokus o podlézání:
.
.
Foto: Praha - Lhotka, únor 2019.
.
.
.
A ještě další zimní:
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1902:
.
.
.
.
Ad 24.):
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
Googlení: Lávka kolem Vyšehradské skály:

Nepostačující šířka tunelu má být řešena výstavbou ocelové zavěšené lávky pro chodce a cyklisty kolem skály. Náklady na lávku jsou odhadnuty na 30 milionů Kč, výstavba má být alespoň zčásti financována ze strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z programu Konkurenceschopnost. Komise Rady hlavního města Prahy pro cyklistickou dopravu požadovala v roce 2008 po Technické správě komunikací hlavního města Prahy, aby zahájila projektovou přípravu. V červnu 2008 již byla projektová dokumentace zpracovaná a evropská dotace přislíbená.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Která z verzí poklesslosti je vám bližší? Proč?
2) Přeložte slovo "Kaichi".
3) Jak prožívá čepelný čas Cyberštamgast? A vy?
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobrodušnossti rozhodnouti ráčí, zda vyjevena býti má A) Křižíkova dráha, či B) Josef Mandys.
TlusŤjochov dekret pro tento článek uděln jest Sněžkové.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Je pojašený," vzkřikl tajný rada Vandlíček v hostinci "U Váhy".
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Co činí muž u stromku (viz pravý dolní roh pohlednice)?
B) Kdo to byl Joseph Ruston?
C) Co to byly Švábky?
D) Určete, který z chlapců se chystá jet načerno.
.

ÚP009

14. února 2019 v 20:04 ÚP (= Úplný ptákoviny)
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Odrazovka dublinská, výřez.
Perforace: Souvislá řada dírek (v papíru).
Rychlení zeleniny: Rychlení zeleniny bylo prokazatelně prováděno již ve starém Římě (Wikipedie).
.
.
.
Divize rébusů:
.
.
.
.
Zápisky majora Plota - Průlom:
.
.
Foto: Praha - Lhotka, únor 2019.
.
.
.
Z TlusŤjochova kalendária:
.
.
Foto: Praha - Lhotka, únor 2019.
.
.
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1902:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Řešte prffkoffku neboli elementoffku.
2) Kdo sídlil na Kajetánce v 17tém století?
3) Účastněte se VBS.
4) Jak oslaví Den vylévání vaniček pan Al_man? A vy?
5) Rychlete okurky.
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjevena býti má A) Japanese teahouse Prague II (Lucerna) či B) Křižíkova dráha 1896.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Axine, za luštění prffkoffek.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Rychlí okurky i dýně," hlásil student Nepivoda.
.
.
.
Bonus:
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Objasněte úlohu šedé a bílé myši (viz dívčin šat) v japonské mythologii.
B) Co dělala Mica Zamazalová v Klatovech na nádraží?
C) Kdo byl vlastníkem teahouse a co o něm víte?
.

TK035

11. února 2019 v 17:17 | TlusŤjoch |  TlusŤjochova kříkadla
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Praha, Modřany, led na zamrzlé kaluži, vyříznuto, zatóněno, leden 2019.
Kapalný krystal: Je stav hmoty, jehož vlastnosti jsou přechodem mezi kapalným a pevným skupenstvím. Např. kapalné krystaly mohou téci jako kapalina, ale zároveň mají uspořádané a orientované molekuly jako krystal (Wikipedie).
Růženec: Latinsky rosarium - "Zahrada růží" je meditativní opakovací modlitba široce rozšířená mezi katolíky. Je považována za tradiční symbol římsko-katolické církve a významný prvek mariánské úcty. Jako růženec se označuje též pomůcka, která má podobu šňůrky s navlečenými korálky a křížkem, která slouží k tomu, aby se modlící nemusel rozptylovat počítáním jednotlivých dílčích modliteb (Wikipedie).
Růže šípková: Šípek - Dříve užíváno bylo šípku také v lékárnách a připravoval se z něho lektvar zvaný Roob cynobasti. Jimi se rychle pomůže psovi proti tasemnici, dám-li mu spolykati větší množství jadérek ze šípků. Ta jsou porostlá jemnými chloupky, které se do tasemnice vpíchají a cizopasníka toho úplně umoří, takže i s hlavou celý z vnitřností zvířete vyjde (Všeobecný slovník rad pro každého).
.
.
.
Škrty v roce Okurky:
.
.
Foto: Praha - Modřany, únor 2019, zatóněno.
.
.
.
Soutěž o ledovou palici 2019 - druhé pořadí:
.
.
Foto: Praha - Modřany, únor 2019.
.
.
.
Zápisky majora Plota - Rekognoskace únikových cest:
.
.
Foto: Praha - Lhotka, únor 2019.
.
.
.
Divize rébusů:
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1902:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Řešte/neřešte prffkoffku (nápověda viz http://canov.jergym.cz/objevite/objevite/tabulka_2.html)
2) Co vyjde z Cyberštamgasta, spolyká-li vetší množství šípkových plodů. Pije Cyberštamgast šípkové víno? A vy?
3) Platí povinné ručení při podnicích tramwayových i dnes?
.
.
.
Bonusy a jíné lákačky:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Auf die Mensur II (pause) či B) Gruss aus Karlsbad.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek, udělen jest Oby.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Ano, mám starý rodinný recet na šípkové víno," kasal se starý Piatníček v hostinci "U Váhy".
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Objevte na tomto blogu úvodní pohlednici série "Mensur".
B) Co signalizuje časomeřič v levém dolním rohu? Nebo to není časoměřič? Debatujte.
C) Ozřejměte úlohu podpíračů paží šermířů.
.
.
.
.

ÚP008

7. února 2019 v 19:17 | TlusŤjoch |  ÚP (= Úplný ptákoviny)
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Praha - Lhotka; únor 2019.
Zpucovat: Seřvat
Lifting: Nitěmi.
Elevace: 1) V křesť. liturgiích pozvedání chleba a číše před přijetím eucharistie. 2) Pohyb vzhůru, zvedání (ABZ.cz).
.
.
.
Divize rébusů:
.
.
Šotek (a jeho mošna): Viz http://tlustjoch.blog.cz/1109/c36
.
Návod k řešení (staženo z https://www.cshak.cz/smernice-0):
.
Jádro šotka se složí z písmen, která jsou v jednotlivých verších uta­jena jako chyby přisuzované tiskařskému šotku.
Chyba se dělá pouze v rámci jednoho slova a z tohoto slova vznikne zase jen jedno slovo.
V jednom slově je jen jedna chyba, přičemž za chybu se považuje i změna délky hlásky.
Ve správném i chybném textu zůstává věta větou, i když věta s chybnými slovy může mít žertovný smysl. Počet chyb musí být v jednotlivých řád­cích shodný, tedy v každém řádku náznaku jedna chyba nebo v každém řádku dvě chyby atd. Oba texty jsou až na rozdíly (chyby) graficky to­tožné včetně mezer a interpunkce.
Jestliže slovo s chybou (CH) vzniklo ze správného slova (S)
a) záměnou jednoho písmene, bere se do jádra (J) zaměňované písmeno (to je písmeno ze správného slova);příklad: S - vada, CH - voda, J - a
b) vsunutím, přisunutím, odsunutím nebo vypuštěním písmene, bere se do jádra příslušné přidané nebo odebrané písmeno (tj. písmeno, kterým se správné a chybné slovo liší). Příklady: S - rána, CH - vrána, J - v (při­sunutí); S - kolej, CH - olej, J - k (odsunutí); S - trest, CH - test, J - r (vy­puštění); S - kus, CH - klus, J - l (vsunutí)
c) přesunem jednoho písmene, bere se do jádra přesunuté písmeno; pří­klad: S - skok, CH - koks, J - s
d) výměnou dvou, a to i sousedních písmen, bere se do jádra to z vymě­ňovaných písmen, které je ve správném slově první zleva. Příklady: S - topoly, CH - lopoty, J - t; S - klak, CH - kalk, J - l.
Je-li v každém řádku jedna chyba, jádro se složí z písmen chybných slov ve směru odshora dolů (od prvního k poslednímu řádku náznaku).
Je-li v každém řádku více než jedna chyba, jednotlivá jádra nebo slova jednoho jádra vznikají tak, že se postupuje ve směru shora dolů a zleva doprava, tzn. že nejprve se vezmou písmena z chybných slov nacházejí­cích se nejvíce vlevo, pak písmena z chybných slov druhých zleva atd. vždy od prvního do posledního řádku náznaku.
.
.
.
Ještě jedna zimí:
.
.
Foto: Praha - Lhotka, únor 2019.
.
.
.
Z TlusŤjochova obludária - pán & paní Omítníkovi.
.
.
Foto: Praha - Modřany, únor 2019.
Omítník: Z angl. omit - opomenout či vypustit.
.
.
.
SpQ - Kronika 1902:
.
.
.
.
Plénoúkoly a plénootázky:
.
1) Kdo to je Wim Sweldens a jak souvisí s lifitingem?
2) Řešte šotka. Nebo se obraťte o pomoc na svého liftboje či liftgerl.
3) Objasněte pojem legační tajemník.
4) Vytahujte se.
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná obec nechť ve své vyssokodobroduššnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Josef Mandys či B) Švábův časový "Domácí rádce".
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Jagovi za ty prffkoffky.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Býval prý liftbojem v hotelu "Pošmourný" v Libni," šeptal intelektuál Třebenský ruskému malíři Podpolickému.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Co víte o Maharadžově miláčkovi?
B) Okud pochází úsloví "stará řašple"?
C) Objasněte pojem >> "i bez Vymazala "Snadno a rychle"<. Debatujte, dylítujte, mažte.
.
.

DD088

4. února 2019 v 19:24 | TlusŤjoch |  DODATKY a DOPLŇKY
.
Dodatek k roku okurky:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
Už to tu bylo, ale nemohu najít, v kterém článku. Blog.cz nemá moc dobré nástroje na vyhledávání.
.
.
.
Co se nedostalo do Kříkadel ani do slabikáře pro astronauty aneb pocta blogu http://pvapenik.blog.cz/ /Čerff/:
.
POSEL Z KOSMONOS

Hlodáky po tkaní
Hlodáky krysí
Mají své poslání
Mají svou misi

V hlubokém vesmíru
Vyhlodat na míru
Dvě červí díry
.
.
.
Nepravidelná zpráva o šnečí poště - snail mail - Srdečný pozdraff z Modřan:
.
.
Foto: Býv. nádraží Praha - Modřany, únor 2019.
.
.
.
Prffkoffky od Jaga:
.
.
.
.
.
TlusŤjochůff kratochvilný snář: Ve snu kanára ve sněhu hledati - levně včelí vosk získati.
.
.
Foto: Praha - Lhotka, u popelnic, únor 2019.
.
.
.
Ouloffky antikvární - Užitkové a pamětihodné rostliny cizích zemí, sepsal Fr. Polívka, ředitel české státní reálky v Olomouci; 1908; Nakladatelství R. Prombergra v Olomouci:
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1902; tentokrát kus nacionalistického článku:
.
.
.
.
A jedna plotoffka z nedělní procházky Lhotkou:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Z čeho je odvozen název Kosmonosy?
2) Pochopujete, proč by dívka česká potřebovala umět německy? Diskutujte.
3) Řešte alespoň jednu prffkoffku. Nebo si dejte koproffku.
.
.
.
Bonusy & podpultoffky:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť sama ve své velkoduššnosti bonus navrhnouti ráčí.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Proč furt s sebou tahá tu klec na kanáry?" podivoval se jednohohý Jimesch.
.
.
.
Bonus - Tropické to trochu je (viz fata morgana) a plesá se tam, jak se zdá:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Čímpak to mává kníratý maník (levý horní roh)?
B) Čím láká pozornost obce divácké "das Wondermädchen"?
C) Tipněte si, kdo první skočí vytrhnout té dívence tu trumpetu.
.
.

ÚP007

1. února 2019 v 21:11 | TlusŤjoch |  ÚP (= Úplný ptákoviny)
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Šumava, léto 2018, výřez.
DéPéHáeMPé: DP HMP = Dopravní podnik Hlavního města Prahy.
Norektičky: Dámy v norkovém kožichu.
Cesto: Slovensky těsto, myslím.
.
.
.
Z TlusŤjochova obludária -Vytřeštěnec pošmourný:
.
.
Foto: Praha - Modřany, ve Vltavě, zkontrastněno, leden 2019.
.
.
.
Soutěž o ledovou palici 2019 - třetí pořadí:
.
.
Foto: Praha - Modřany, leden 2019.
.
.
.
Dva TlusŤjchovy rébusy (na sebe navazující):
.
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1902:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Vidíte na obrázku poklesslosti žabáka nebo myšáka? Uvědomujete si, co z vaší odpovědi plyne?
2) Řešte alepoň jeden rébus. Napovídejte si.
3) Proč měla být odvolána předloha o smlouvě s Dunajskou paroplavební společností? Kdo v té tobě velel parníkovým konvojům na Dunaji?
4) Koho byste zvolili za ledovou palici 2019? Odůvodněte.
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. Ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjevena býti má A) Manifestace českého lidu či B) Josef Mandys.
TlusŤjochůff dektret trojhlasný pro tento článek jest udělen písařům JV KR (NnŽV).
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Odkohopak asi přišel ten květinový dar?" dumal student Josef Nepivoda v hostinci U Váhy.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
(Revers pohlednice: Manifestace českého lidu pro všeobecné rovné, přímé a tajné právo hlasovací 28.listopadu 1905 v Praze /Pohřební vůz/)
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Určete plemeno tažných volů na obrázku (bejky by mezi lidi asi nepustili).
B) Zvedl se ten den velkouzenářovi Chmelovi obrat v jeho podnicích?
C) Kdy se objeví chocholatí (míněno četnictvo)?
.