"Rozbil jsem mu hlavu šutrem a od té doby se tak nějak známe" (VENCA DG)

Květen 2019

Š81

30. května 2019 v 19:35 | TlusŤjoch |  Šlehy a štulce
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Pražská zákoutí, nedatováno, TlusŤjochůff archiff.
Podtitulek poklesslosti: Le Pičovo story.
Paguj: Drobný hlodavec chovaný na Maledivách co domácí mazlíček (Kočkopedie).
.
.
.
Z TlusŤjochova kalendária:
.
.
Foto: Kunratická stodola, květen 2019, výřez dlažby, koláž.
.
.
.
Nepravidelná zpráva o šnečí počtě (snail mail):
.
.
Koláž z ouloffků antikvárních.
.
.
.
TlusŤjochůff kratochvilný snář:
.
.
Foto: Grilování v Kolovratech, květen 2019.
.
.
.
Babicovo pravidlo - "Není-li skot - použij koně":
.
.
Foto: Radotín, březen 2019.
.
.
.
SpQ - Kronika 1902:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Jaký je rozdíl mezi řádným professorem a skutečným professorem?
2) Objasněte, proč byl učitel Váca osamocen.
3) Pagujte, umíte-li to. Anebo vylepujte, umíte-li. Nechť je vám Le Pič nápomocen.
.
.
.
Bonusy a jiná ovlivňovátka:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobroduššnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Emanuel Čížek či B) Ligeti´s Neustes Ungariches Tamburitza.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Oby.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Lepič, zase tu byl lepič," stěžovala si kuchařka Okrouhlá-Jírů v hostinci U Váhy.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
.
Dodatečné otázky:
.
A) Uschováte své ct. zakázky do doby té? Kdo bude mít tu čest pana Al_Mana navštíviti?
B) Jakou návštěvu očekává Cyberštamgast?
C) Co by si u Čížka koupil Mike Nellid? A vy?
.

E158

26. května 2019 v 15:59 | TlusŤjoch |  Elegie čili kocůrovy žalozpěvy
.
.
Foto: Gril, Praha - Kolovraty, květen 2019, výřez.
Důtky: Devítiocasá kočka.
Griotka: Griotte - Sladký višňový likér charakteristického aroma a značné hustoty, dle které je možno jej řaditi mezi krémy. Lihu neobsahuje zpravidla více jak 25 až 30 %. obsahuje 20 až 25 % čisté višňové šťávy, která tvoří základ tohoto likéru; ostatní přísady, jako rum, slivovice a různé látky aromatické a kořenité doplňují a zaokrouhlují její charakter (http://www.tech-info.cz/druhy.html).
Botič: Viz technická data v článku http://tlustjoch.blog.cz/1005/e9
Nusle: Viz technická data v článku http://tlustjoch.blog.cz/1005/e9
Gretka: Neplést s Griette - což jest v Paříži třída dívek dělnických, které žijí po nějaký čas s tak zvaným přítelem, studentem neb dělníkem v divokém manželství; jsou popsány co pracovité a rozmarné (Rankův slovník všobecných vědomostí).
.
.
.
TlusŤjochůff kratochvilný snář:
.
.
.
.
Divize rébusů:
.
.
.
.
Le Pičovy hieroglyfy definitivně rozluštěny:
.
.
díky objevu Gostiwarské desky Anežkou Buřtovou z hostivařské fary.
Le Pič: Blíže viz Šnečí počta v článku http://tlustjoch.blog.cz/1903/e153
Hostivař: První písemná zmínka o Hostivaři, v Kosmově kronice, se týká roku 1068. Název (v roce 1132 psaný Gostiwar) získala pravděpodobně podle jakéhosi Hostivara sídlícího pravděpodobně na ostrožně nad Botičem. Přezdívka mohla vzniknout podle obecného označení člověka, který hostům (cizincům) vařil nebo je varoval (chránil) /Wikipedie/.
Hostivař: Roku 1068 rozložili se zde přátelé Jaromírovi, chtějíce vymoci na knížeti zvolení jeho za biskupa (Rankův slovník všeobecných vědomostí).
.
.
.
Ptáček na měsíc červen:
.
.
Foto: Praha - Radotín, květn 2019; prodrav se k němu kopřivami, cvakal jsem jak divý. Dlouho nejevil žádnou plachost, až jsem se začal obávat, jestli nemá vzteklinu.
.
.
.
SpQ - Kronika 1902:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Řešte polotovar.
2) Může dostat pták vzteklinu? Jmenujte druhové i rodové jméno ptáka na fotografii.
3) Gretka nebo griotka? Odůvodněte.
4) Co vaří hostům Cyberštamgast? A co vy?
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. Ctihodná onec čtenářská nechť ve své vyssokodobroduššnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Emanuel Čížek z minula či B) Kakao.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Heleně B. za příspěvek k roku okurky (bude vymeteno v některém z následujících dodatků).
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Viděl jsem to plavat v Botiči, kousek za plynárnou," hlásil s očima navrch hlavy student Nepivoda filosofovi Schwestkovi v hostinci U Váhy.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Obé z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
De Jong: O Frenkieho De Jonga se zajímá Barcelona (vygůgleno).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Jaký druh výcviku prodělal pes?
B) Máte rádi kakavo? A co Cyberštamgast?
C) Upečte si kakaovou buchtu. S kým se o ni podělíte?
.

TK036

21. května 2019 v 19:42 | TlusŤjoch |  TlusŤjochova kříkadla
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Odrazoffka vltaffksá, výřez, TlusŤjochůff archiff ÚÚ (=úložiště útržků).
Mastif: Belgický mastif (Belgian Mastiff) byl velmi tvrdě pracující pes řeznického typu (strýček gůgl).
Řezník: Viz interview v článku: http://tlustjoch.blog.cz/0912/p68
Persona non grata: Persona non grata (latinsky, plurál: personae non gratae) česky znamená nežádoucí osoba (Wikipedie).
.
.
.
Z TlusŤjochova kalendária:
.
.
Foto: Praha - Libuš, květen 2019.
.
.
.
TlusŤjochovy domalovávánky - domaluj čerta:
.
.
(Obrázek lze libovolně natočiti).
.
.
.
Zápisky majora Plota - Letecká podpora:
.
.
Foto: Most Inteligence, duben 2019, otočeno.
.
.
.
TlusŤjochůff kratochvilný snář:
.
Byl minule.
.
.
.
Divize rébusů při ataku vrozené kocůriózy:
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1902:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Uskutečněte call s baronem Callem. Jak jej do telefonu oslovíte?
2) Drobíte si suchary do čaje? A pan Al_man?
3) Domalovávejte /nepovinné/.
4) Prubněte polotovarový rébus /nepovinné/.
5) Jakou školu vystudoval ing. Scholz?
6) Našli jste světlý bod? I ve svém životě? Popište jej.
.
.
.
Bonusy a jiná korumpovadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobroduššnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjevenno býti má A) Salonní sexteto či B) Emanuel Čížek.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jes Sněžkové.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Ano míval jsem mastifa," pohroužil se do vzpomínek starý myslivec Jech.
.
.
.
Domalovánka od Quickové:
.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Který z mužů má nejytřeštěnější výraz. Označte jej.
B) Jak se jmenují jednotlivé hidební nástroje.
C) Proč je salonní sexteto v lese a ne v salonu?
.

P437

16. května 2019 v 21:04 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Praha - Lhotka, květen 2019, výřez, odbarveno.
Klaka: Placený potlesk.
Mínění Mika Nellida (MMN): Místo rajky volím slípku, potkal jsem ji tuhle v sklípku".
Rajka: Zvláště samečkové stkví se překrásnými batŕvami kovovými a jsou ponejvíce okrášleni zdobnými péry podivuhodných tvarů. Není-li jim však nebezpečný jejich nápadný oděv? Nikoliv, protože žijí v zemích, kde není odvážlivých nepřátel lesního ptactva (Přírodopis živočišstva pro vyšší ústavy, učitelstvo a přátele přírody vůbec; se zvláštním zřetelem k biologickým vztahům přírodním sepsal professor Dr. Otto Schmeil).
.
.
.
Divize rébusů - je lehký, takže je bez nápovědy:
.
.
.
.
Sekce de Kly - shromáždění vyznavačů deklu:
.
.
Foto: Praha, u Národního divadla, květen 2019, odbarveno.
.
.
.
TlusŤjochůff kratochvilný snář (speciál pro Sněžkovou):
.
.
Ve snu bourákem pro houbičky jeti - k novým kozačkám lacino přijíti.
.
Foto: Praha - Podbaba, duben 2019.
.
.
.
La Butě pražské:
.
.
Foto: Náplaffka, Smích off, duben 2019.
.
.
.
SpQ - Kronika 1902:
.
.
H. Siemiradski: V 70. letech 19. století získal Siemiradzki (i přes své katolické vyznání) vysoce prestižní zakázku pravoslavného Svatého synodu na vytvoření nástěnných maleb v Katedrále Krista Spasitele v Moskvě. Na této zakázce pracovalo kromě Siemiradzkiho také více než čtyřicet významných ruských malířů. Pro Siemiradzkiho znamenala tato velkolepá zakázka takřka splnění všech jeho uměleckých snů a chopil se jí s obrovským nadšením. Pro katedrálu vytvořil rozsáhlý cyklus maleb ze života Krista a Alexandra Něvského. Tyto malby se bohužel do dnešní doby nezachovaly, protože v roce 1931 byla katedrála komunisty vyhozena do povětří. (http://www.artmuseum.cz/umelec.php?art_id=744).
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Jak jiskří Cyberštamgast? A vy? A Jan Jiskra z Brandýsa (německy Johann Giskra von Brandeis, maď. Giskra János)?
2) Řešte rébus. Rozvážně.
3) Jaký druh houby máte nejraději?
4) Složte deklomodlitbičku.
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobroduššnost rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Hotel Bristol Prague - kuchyň či B) I. Pražské salonní Sexteto.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Lojzovi, páč mi poslal dekly krakovské.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Hleďte - on jiskří!"
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Kdo navrhoval outfit kuchařkám?
B) Určete pracovní pozici dámy vlevo za hlavním menežerem.
C) Co je to "food processor"? Je na snímku? Jestliže ano, označte jej.
.

DD091

12. května 2019 v 15:14 | TlusŤjoch |  DODATKY a DOPLŇKY
.
Tlusťjochovy cintáty:
.
Dožadovali se šestého dílu, byť neuměli ani do pěti počítat.
.
.
.
Apple song /parafráze české lidové/:
.
Stáhly babky čtyři apky
(A dědkové jenom dvě)
Není apka jako apka
dědek raděj chroupe jabka
.
.
.
Dodatek k sekci de Kly - vzývání pokopů poklusem:
.
.
Foto: Praha - Výtoň, Tlusťjochůff archiff ÚÚ (=úložiště útržků).
.
.
.
TlusŤjochůff kratochvilný snář (speciál pro Sněžkovou):
.
.
Foto: Praha, Na Perštýně.
.
.
.
TlusTjochovo potvorárium - Běloplytník šmyklavý:
.
.
.
.
Retrokoutek:
.
.
.
.
Postcrossing za Rakouska-Uherska:
.
.
.
.
.
A na co pohlednice využít (dopisnice jako objednávka časopisu Štastný domov, nakladatelství F. Šimáčka v Praze):
.
.
(Obé z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic) .
.
.
.
SpQ - Kronika 1902:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Co víte o polském listu >Djabel<<?
2) Jak oslavíte den opačnosti? Popištech v bodech.
3) Sestrojte krabici z pohlednic. Jaké motivy použijete?
.
.
.
Bonusy a jiná korumpovadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť sama navrhnouti ráčí, čeho by se bonus týkati měl. Platí jen do vyčerpání (nejen zásob).
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Patří prý do sekty uctívačů deklu," šeptal tajnému radovi Vandličkovi do ucha student Nepivoda.
.
.
.
Bonus - Žblabuňka:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic - překvapivě ji vydal Jos. Šváb bez svého loga, leč s poznámkou "Patisk vyhrazen - myšlenka chráněna").
.
Žblabuňka: Bytost, které má kmenové buňky žblablé genetickou de Formací.
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Napište synonyma slovesa "žblabnouti".
B) Je japonský lupič Va-le-šš gůglitelný? Jaký je jeho nick name v dnešní době?
C) Na koho by poslala Va-le-šše pan Al_Man? A vy?
.

UP015

8. května 2019 v 16:11 | TlusŤjoch |  ÚP (= Úplný ptákoviny)
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Odrazoffka vltaffská, Smích off, duben 2019, výřez.
Sedmé nebe: Nejvyšší level jakési počítačové hry (Kočkopedie).
Bit Kojny: Obávaný mexický desperát zřejmě slovanského původu; řádil především ve státě Zacatecas, kde přepadal kovkopy z pověstného stříbrného dolu Fresnillo (Kočkopedie).
Pozadí: Backround
Štajgr: Důlní dozorce. Též udidlo pro koně.
.
.
.
Sekce de Kly:
.
.
(Foto: Praha-Libuš; květen 2019).
Deklinace: Sklon, naklonění; úhlová vzdálenost hvězdy od rovníku; výchylka magnetické střelky; skloňování (ABZ.cz:slovnik cizich slov).

.
.
.
La Butě pražské:
.
.
Foto: Praha - Smíchh off, duben 2019.
.
.
.
Divize rébusů:
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1902:
.
.
.
.
Dáma s kocůrem speciálně pro JV KR (NnŽV):
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Hřešte prffkoffku (Há je neznělé).
2) Souvisí spolek Cimbria s parníkem Cimbria? Co o obém víte? Gůglete i další Cimbrie.
3) Popište rozdíl mezi kojnou hardvérovou a softvérovou.
4) Co ještě víte o Bitu Kojném?
.
.
.
Bonusy a jiná ovlivňovátka:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokospanilomysslosti rozhodnouti ráčí, zda vyjevena býti má A) Atrakce vinného restaurantu Dalmacia v Praze II či B) I. Pražské salonní sexteto.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Sněžkové za zbásnění snáře z minulého výmětu.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Divný člověk, po šestém pivu mluví o sedmém nebi," podivoval se starý Piatníček v hostinci U Váhy.
.
.
.
Bonus:
.
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Označte Kateřinu Jurišič. Byla dobrou menežerkou? Vyjmenujte její silné stránky.
B) Jakou pozici má v kapele muž uprostřed?
C) Tato kapela už byla jednou vymetena v jiném složení. Objevte ji.
.
.

DD090

4. května 2019 v 16:51 | TlusŤjoch |  DODATKY a DOPLŇKY
.
Co se nedostalo do žalozpěvů:
.
.
Šup do uší sluchátka
A do plastu kávu
Šup do hlavy internet
A na mobil zprávu
.
.
.
Tlusťjochůff hepenyng - Loupání (tuli)pánů:
.
.
Foto: V kuchyni, květen 2019.
.
.
.
Z TlusŤjochova kalendária:
.
.
Foto: Praha - Kunratice, květen 2019.
.
.
.
TlusŤjochůff kratochvilný snář (speciál pro Sněžkovou):
.
.
Foto: Odrazoffka vltaffská, Smích off, duben 2019
.
.
.
Divize rébusů:
.
.
.
.
Čeští velikáni na starých pohlednicích:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Ouloffky antikvární - Humoristické listy, ročník 74., číslo 2 (vydáno 9.1.1931); sexistický vtip z rubriky "PORADNA HUMORŮ":
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Zaobrázkujte rébusový polotovar nebo jej vyluštěte.
2) Odsuďte pokleslý humor Adalberta Drkotala.
3) Co si šoupe do hlavy Cyberštamgast? A vy? A pan Al_man? Co je s panem Al_Manem?
4) Co víte o časopisu Zádruha? Co toto slovo znamená?
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
Nahoďte téma, prosím. Platí jen do vyčerpání zásob.
.
.
.
Pro Ferdyho:
.
"Jeho praujec psal články do anarchistického časopisu Zádruha," hlásil všetečný student Nepivoda štamgastům v hostinci U Váhy.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
Řepka tam není, ty stromy by mohly být v zámecké oboře a zamilovanost k máji patří.
.
.
.
Special bonus pro JV KR (NnŽV) - Kladivo na stávkokazy:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Přeložte všechny texty na první pohlednici. Co znamená "Tinre" na lahvi?
B) Po kom bude vrženo kladivo na druhé pohlednici? Jedná se o Mjollnir?
.