"Rozbil jsem mu hlavu šutrem a od té doby se tak nějak známe" (VENCA DG)

Září 2019

P448

30. září 2019 v 19:47 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Odrazoffka vltavská, Smích off, září 2019; výřez.
Voko: Oko - Hazardní karetní hra, též jednadvacet (viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Jednadvacet)
Sedm kulí: Hláška ze Švejka.
V sedmém nebi: Pražská kavárna - viz https://www.facebook.com/kavarnavsedmemnebi/
Sedmé nebe: Termín sedmé nebe je součástí středověké teologické terminologie, nedílnou součástí židovské, křesťanské a islámské tradice. Označuje nejvyšší patro nebeské říše (také nebe nebeské či nebe nebes), říši nejvyšší dokonalosti, místo, kde sídlí Bůh. Sedm nebes si můžeme představit jako řadu sedmi soustředných kruhů, v jejichž středu je Země (Wikipedie).
Dišputovat: Vědecká rozprava více účastníků k vytříbení názorů na odbornou otázku, učená hádka.
.
.
.
TlusŤjochova rasově-genderová vyrovnání:
.
Je třeba změnit pravidla šachu. Jsou rasistická, neboť vždy začíná bílý.
.
.
.
Nepravidelná zpráva o šnečí poště - Listy z Prahy:
.
.
Foto: Praha - Braník, září 2019.
.
.
.
Zápisky majora Plota - pozorovatelna:
.
.
Foto: Praha - Smích off; září 2019.
.
.
.
Divize rébusů:
.
.
Inspirace: Komentář Quickové http://tlustjoch.blog.cz/1909/e166#186438749
Otázkou je, zda to u Jaga projde.
.
.
.
Tak - tady byl obrázek labutí, ale Blog mi podvakráte kus článku umazal, ač jsem pracoval s meziukládáním. Už na to nemám nervy, takže tento obrazek bude vymeten jindy.
.
-
.
SpQ - Kronika 1902:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Vidíte v poklessti hlavu kreatiffce? Pakliže ano, popište ji.
2) Řešte rébus, leč vyčkejte, až projde u Jaga.
3) Souvisí rodina Humberova s cirkusem stejného jména? Dišputujte.
4) Proč byl propuštěn sličný učitel Giron? Co na to učitelské odbory?
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná obeč čtenářská nechť ve své Vyssokodobroduššnoti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Karneval umělců či B) Spreewald IV.
TlusŤjchůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Quickové za inspiraci,
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Učitel Bejla prý prohrál majlant v gotesu," hlásil holubář Prunelka nahluchlému Jechovi.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
1) Opakování - viz dodatečné otázky a úkoly v článku http://tlustjoch.blog.cz/1004/c21 bod A)
2) Může být muž v pozadí nazván starým paprikou? O koho ve skutečnost jde?
3) O jaký jde tanec?
.

E166

27. září 2019 v 20:28 | TlusŤjoch |  Elegie čili kocůrovy žalozpěvy
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Rozřezaná odrazoffka vltaffská.
Je mi to Putna: Neplést s Martinem C. Putnou (https://cs.wikipedia.org/wiki/Martin_C._Putna).
Je mi to šumák: Je mi to šumafuk.
Šumafuk: Přejato jako šmafu začátkem druhé poloviny 19. století z francouzského je m'en fous - "kašlu na to, seru na to"; v literatuře poprvé zaznamenáno k roku 1863. Obdobně rakouská němčina přejala slovo schmafu. Později, zřejmě po 1. světové válce, došlo k připojení koncového k (první písemný záznam je z roku 1934) v důsledku ztotožnění významu s obdobným příslovcem fuk, které je v češtině doloženo dříve než šumafuk (Wiktionary).
Novodobý joke:
Jde menežerka do práce, dva noutbůky přes rameno, v jedné ruce mobil, v druhé pager. Spěchajíc míjí starého ajťáka, který má v ruce jen síťovku s jogurtem.
"Jé, vy určitě máte všechno v hlavě."
"Ne, u p#dele."
Brčko: Město v Bosně a Hercegovině.
Brčko: Dříve slámka.
Brčko: Zdrobněle brko. Viz natáhnout brka.
Slámka: Čouhá mu sláma z bot a slámka ze sklenky (Jizvy a jízlivosti).
Piják: Piják lužní - (Dermacentor reticulatus) je klíště z čeledi klíšťovitých, ze stejné čeledi jako klíště obecné (Ixodes ricinus). Je přenašečem mnoha patogenů, kteří způsobují nebezpečná onemocnění zvířat i lidí, například bakterie Francisella tullarensis, která způsobuje onemocnění známé jako tularémie (Wikipedie).
Cvrček: Místnost, ve které se cvrček domácí chová, se nazývá cvrčkárna (Wikipedie).
Cvrček: Český národní tanec, v rhythmu polky (Rankův slovník všeobecných vědomostí).
.
.
.
Substituce labutí pražských - "No, tak si tedy leť":
.
.
Foto: Praha, Smích off, září 2019.
.
.
.
TlusŤjochůff kratochvilný snář - "Ve snu na více židlích seděti -> mývala si ochočiti" :
.
.
Foto: Praha, Smích off; paluba lodi, kde se o weekendu pořádají bleší trhy či jiné akce; září 2019.
.
.
.
Divize rébusů:
.
.
.
.
Osobnosti na starých pohlednicích:
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1902:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Co vyráběl Ženský výrobní spolek český? Byla to i brčka? Byly výrobky spolku vystaveny v Brčku?
2) Není-li vám rébus putna, řešte jej.
3) Zatancujte cvrčka.
4) K čemu používa brčka Cyberštamgast? A vy?
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobrodušnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býtí má A) Spreewald IV či B) Elektrický pozdrav.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest D.n.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Ech, ten podivín pije pivo brčkem," podivoval se fotograf Tamchyně v hostinci U Váhy.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
Jde-li o výjev z Prahy, pak linka č. 54 jest linkou noční (https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_tramvajov%C3%BDch_linek_v_Praze#Linka_54/94).

Citto: Patrně cito = rychle, spěšně z lat.
.
.
.
Dodatek k bonu - anžto myslím, že D.n. očekával něco jiného:
.
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Co víte o elektrárně města Smíchova? Jak vznikl název "Smíchov"?
B) Popište četníkův zásah. Bude pes zachráněn?
C) Kdy došlo ke změně pravopisu posýlat/posílat?
.

E165

25. září 2019 v 18:55 | TlusŤjoch |  Elegie čili kocůrovy žalozpěvy
.
.
.
Technická data:
.
Antonín: Topič elektrárenský.
Wolker: Jiří, český básník; neplést s Johny.
Žárovka: Ta, kterou EU zakázala; ta, která hřála; ta, která měla nemrtvolné světlo.
Trpět na větry: Mít plynatost.
Za školou: Viz záškoláctví.
Záškoláctví: Je jev, kdy se děti a mladiství úmyslně, bez omluvitelného důvodu a bez vědomí, popř. souhlasu rodičů se nezúčastňují vyučování a zdržuje se mimo domov. Nejedná se pouze o problém jedince, který se tohoto chování dopouští, ovlivňuje celou společnost kolem sebe. Někteří autoři záškoláctví definují jako přestupek žáka, který vědomě zanedbává školní docházku. Záškoláctví je označováno za poruchu chování, která může být spjata s negativním přístupem ke škole.(Wikipedie).
Pán Bů: Přezdívka Pána kraff.
Nout buk: Vzácná odrůda buku, vypěstovaná v Dolní Bukovině. (kočkopedie).
Buk: Dříve se suchou destilací bukového dřeva vyráběl methanol (dřevný líh) a bylo i materiálem pro výrobu dřevoplynu (Wikipedie).
.
.
.
Kytka už na říjen:
.
.
Foto: Praha, Smích off, září 2019.
.
.
.
Sekce de Kly - ještě jeden vídeňák:
.
.
.
.
Zápisky majora Plota - teorie grafů:
.
.
Foto: Davle, srpen 2019.
.
.
.
Divize rébusů - pro začátečníky:
.
.
Poznámka: Bylo-li by místo té oběti použito slovo bicykl, šlo by o narážku na JV KR (NnŽV) - blíže viz http://nivnice.blog.cz
.
.
.
SpQ - Kronika 1902:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Proč se Studna vydával za anarchistu? Je jméno Studna přezdívka nebo skutečné jméno?
3) Řešte rébus.
4) Přeložte dekl. Půjde-li to, tak dvakrát.
.
.
.
Bonusy a jiné lákačky:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeveno býti má A) Vinohradské zahradnictví či B) V trávě.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Jagovi.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Student Nepivoda je prý pěkný záškolák," hlásil emeritnímu učiteli Bejlovi básník Maraskin.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Co se pěstuje v pařeništích vlevo? Co by tam pěstoval Cyberštamgast? A vy?
B) Určete rostlinu v popředí.
C) Určete šéfzahradníka.
.

P447

21. září 2019 v 21:00 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Odrazoffka vltaffská, Vý Toň; výřez; září 2019.
Chesterfield: Město ve střední Anglii ležící na soutoku řek Rother a Hipper. Leží na místě římského tábora, název pochází z latinského castrum (pevnost) a anglosaského feld (pastvina). V roce 1204 udělil král Jan Bezzemek Chesterfieldu tržní právo (Wikipedie).
Chesterfield: Filip Dormer Stanhope hrabě of; angl. státník; nar 22. září 1694 v Londně; místokrál v Irsku; umř. 24. března 1773 (Rankův příruční slovník všeobecných vědomostí).
Technická poznámka: Vyretušujte si nadbytečné "t" (té jako tečna) v poklesslosti.
.
.
.
Nepravidelná zpráva o šnečí poště - aneb co vám může přijít do schránky:
.
.
Foto: Praha, Smích off - Anjel; září 2019.
.
.
.
Ohniffka pro dny podzimní:
.
.
Foto: Praha, poblíž OC Anděl, září 2019; zkontrastněno, ztmavěno.
.
.
.
Tlusťjochovo potvorárium - Goldbíbr podhrázný:
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1902:
.
.
Vygůgleno:
"Buďte tvrdými. Rozum lebka Čechů nepřijme, avšak ranám i ona porozumí"). Kromě toho postavil v tomto spise Čechy a Poláky na okraj evropských kulturních dějin a nazval je "apoštoly barbarství".
.
.
.
Divize rébusů:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Co znamená "The Spireites"?
2) Apoštelem čeho je pan Al_Man?
3) Spatřili jste někdy goldbíbra v reálu? Je přítulný?
4) Řešte rébus.
.
.
.
Lákačky a jiné bonusy:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobrotivosti nechť rozhodnouti ráčí, zda vyjeveno býti má A) Cacao II či B) Květinářka.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Lojzovi.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Belicoso? Culebra? Panatela? Viržinko?" Dumal tajný rada Vandlíček v hostinci U Váhy.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Který z getlemanů má u květnářky větší šanci? Podle čeho tak usuzujete?
B) Kdo zakoupí celý květinový košík?
C) Popište, jakým způsobem byli přivedeni vkladatelé svatováclavské záložny k tomu, aby slevili ze svých vkladů. Je chování současných pěnězních ústavů obdobné? Diskutujte.
.

E164

17. září 2019 v 20:33 | TlusŤjoch |  Elegie čili kocůrovy žalozpěvy
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Kolovraty, plaménky v krbu, výřez, září 2019.
Niklák: Niklák z roku 1913 byl první mince, která byla prodána za více, než milion dolarů, přitom jeho nominální hodnota je pouhých 5 centů. Historie vzniku této mince je velmi sporná. Niklák Liberty Head vznikl buď jako nedorozumění, kdy pro ražbu oběžných pěticentů byla použita špatná raznice, nebo byla jeho ražba dobře promyšlený obchodní tah zaměstnance státní mincovny (Wikipedie).
Niklák: Drobná mince.
Felčar: Zast. ranhojič, tj. dř. osoba bez lékařského diplomu, léčící na základě oprávnění (původně jen rány) (ABZ.cz).
Felčar: Povolání ranhojiče mělo blízko k řemeslu lazebníků a bradýřů. Často prováděli pouštění žilou, které bylo velmi rozšířenou léčbou (Wikipedie).
.
.
.
TlusŤjochůff kratochvilný snář (spešl pro Sněžkovou):
.
.
Ve snu strašáka v kolejišti viděti - z práce vyčerpán býti.
.
Foto: Železniční most, Výtoň; září 2019.
.
.
.
Náplaffka Smíchoffská:
.
.
Foto: Září 2019.
.
.
.
Divize rébusů:
.
.
Inspirováno: Komentářem OBY -http://tlustjoch.blog.cz/1909/e163#185759897
.
.
.
SpQ - kronika 1902:
.
.
.
.
Osobnosti na pohlednicích:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Určete commandanta. Byl to klaďas nebo záporák (s ohledm na dobu, v které žil)?
2) Prubněte rébus.
3) Kdo jde béčkem? Dedu kujte.
4) Pojmenujte strašáka.
.
.
.
Lákačky a jiné bonusy:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má Spreewald VI či B) Bensdorp cacao.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Jagovi.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Niklák, někam se mi zakutálel niklák," hořekoval holubář Prunelka v hostinci U Váhy.
.
.
.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Proč frajer dívce podkuřuje?
B) Jaký druh tabáku frajer kouří?
C) Kdy a kde se bude podávat kakavo?
D) Bez úkolů.

E163

14. září 2019 v 10:36 | TlusŤjoch |  Elegie čili kocůrovy žalozpěvy
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Praha; odrazoffka vltaffská; září 2019; výřez; zazlaceno; zkontrastněno.
Pomé: Jean Jaques; francouzský biolog. Zabýval se kvasnými a hnilobnými procesy ve zbytcích jídel, vyhazovaných do popelnic. Krmivo pro prasata, tzv. pomeje (nesprávně pomyje), bylo pojmenována právě po něm (Kočkopedie).
Pomeje: Nebo pomyje jsou nejznámější a nejužívanější strava, podávaná praseti domácímu. Jsou to většinou zbytky jídel z hospod, jídelen a špíny z nádobí. Ve vesnických domácnostech zbytky od snídaně, oběda, večeře - smíchané v jedno. Základní surovinou pro přípravu pomejí ale stále zůstává šrot a mléko, za účelem dobrého růstu. Pomeje se dělí na řídkou, povětšinou servírovanou praseti domácímu a hustou pomeji, známou jako chutný pokrm pro drůbež (Wikipedie).
.
.
.
Dodatek k roku okurky:
.
.
Foto: Praha; Tlusťjochovic kuchyň, září 2019.
Řez provedla milostivá.
Ostřič nožů: Já.
Žlutý podklad: Coloured paper pad; Notes a.s.; made in Slovakia.
.
.
.
Labutě si schovávám na rok La Butě, takže je substituuji racky (chechtavými):
.
.
.
.
Divize rébusů:
.
.
Modifikace: První dva výrazy lze nahraditi výrazy "AFRICKÝ STÁT", "PÍSEČNÝ PŘESYP".
.
.
.
Ouloffky aktikvární:
.
.
Jedno Ucho: 30,- Kč.
.
.
.
Osobnosti na pohlednicích:
.
.
(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Určete osobnost na pohlednici (nápověda: zkuste http://tlustjoch.blog.cz/profil).
2) Řešte rébus i jeho modifikaci. Používejte pravidla i povidla (neplatí pro anarchistickou sekci).
3) Proč venkované platili za Ucho o dva haléře více? Debatujte.
4) Preferujete pšenku nebo řepku? Odůvodněte.
.
.
.
Bonusy a jiná korumpovadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjevena býti má A) Oblbovaná květinářka či B) Hrajíci si dámy.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek jest udělen JV KR (NnŽV), páč ono jest veleodborníkem pro obě témata.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Kam asi Okrouhlá-Jírů nosí ty zbytky jídla z kuchyně," dumal ruský malíř Ilja Podpolickij v hostinci U Váhy.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Kam až bude figurka vystřelena?
B) Popište, co symbolizují jednotlivé figurky, stojící na stolečku.
C) Rozhodněte, která z dam má pohodlnější šaty. Odůvodněte.
.
.

TK039

10. září 2019 v 20:12 | TlusŤjoch |  TlusŤjochova kříkadla
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Odrazoffka vltaffská, Smích off, výřez, září 2019.
Zahrádkáškých: Překlepová zmršenina.
Zahrádkářská kolonie: Např. ta na Bohdalci.
Bohdalec: Bohdalec (německy Dachlowitz) je malé pražské návrší, které se rozkládá ve čtvrtích Vršovice a Michle. Rozhraní obou čtvrtí probíhá nedaleko od vrcholu, který se nachází na území Michle. S 273 m. n. m. je nejvyšším místem městské části Praha 10. Do třicátých let 20. století se vrchol jmenoval Sychrov (Wikipedie).
.
.
.
Náplaffka smíchoffská:
.
.
Foto: Září 2019.
Pozn.: Místo labutě jest vymetena jakási husa. Protože rok 2020 hodlám rokem La butě vyhlásiti, tak si snímky tohoto ptáka už šetřím.
.
.
.
Tlusťjochůff kratochvilný snář:
.
.
Foto: Praha, Smích Off, u tanku, který už tam není; září 2019.
.
.
.
Osobnosti na starých pohlednicích:
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1902:
.
.
.
.
Divize rébusů - dva rébusy se stejným začátkem, leč jiným koncem:
.
.
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Podpoříte rozezlení pidižen? Pakliže ano, napište jak.
2) Určete ptáka na obr. č. 2.
3) Proč starosta nevítal arcknížete po srbsku?
4) Co víte o misi kaplana Jana Lad. Petráska v Jeruzalémě? Byla jeho výzbroj dostatečná?
5) Řešte oba rébusy. Který vám přijde lehčí?
.
.
.
Bonusy a jiné lákačky:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své doromysslnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeveni býti mají A) Šermíři či B) V trávě.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Sněžkové. Bonus dvojhlasný každému řešiteli rébusů.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Jednou mi do hájovny vlezl pidimuž," líčil své zážitky starý myslivec Jech.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic)
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Co je to končíř?
B) Proč mají šermíři ty motýlky? Je to tím, že jsou teď motýle in?
C) Ozřejměte, proč je na obrázku jen jeden obličejový kryt.
.
.

P446

5. září 2019 v 20:46 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Znojmo, červenec 2019, výřez.
Jeseň: Podzim.
Apo: Filipínská sopka.
Vykládat: Povídat.
Vykládat: Skládat náklad.
Konfigurace: Nastavení a/nebo parametrizace software (a hardware) /Wikipedie/.
.
.
.
Poměry (nejen politické) - Jedna ku eN:
.
.
Foto: Praha, Výtoň, poblíž přívozu.
.
.
.
TlusŤjochovy domalovávanky - dokresli kapucína:
.
.
Foto: Praha, Výtoň, paluba lodi, na které bývá bleší trh; srpen 2019; výřez.
.
.
.
Divize rébusů:
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1902:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Vyřiďte rébus šmahem.
2) Dokreslujte/retušujte.
3) Spokojí se naivní husopaska s fotografem?
4) Proč kupci protestovali proti usnesení sjezdu?
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeveno býti má A) Upusť od lásky či B) Hrající si dámy.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Sikarovi.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Ach ano, ta milá, naivní husopaska," zasnil se emeritní učitel Bejla.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Popište oba předměty, které muž drží. K čemu slouží?
B) Odhadněte povolání muže.
C) Kde sehnal ty báječné křusky?
.

UP019

2. září 2019 v 21:29 | TlusŤjoch
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Odrazoffka vltaffská, Smích off, sroen2019, výřez.
Mínění Mika Nellida (MMN): Místo "studnice" použít "ostudnice".
Klima: Též podnebí, dlouhodobý stav počasí, podmíněný energetickou bilancí, cirkulací atmosféry, charakterem aktivního povrchu a dnes i člověkem (Wikipedie).
.
.
.
Poměry (nejen politické) - Pět ku jedné:
.
.
Foto: Smíchovská náplaffka, srpen 2019.
.
.
.
Kytka na září:
.
.
Foto: Pardubice, srpen 2019.
.
.
.
Divize rébusů:
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1902:
.
.
.
.
Osobnosti na pohlednicích:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Objasněte rozdíl mezi "nafouknutý" a "nafoukaný". Kdy má Cyberštamgast naváto?
2) Určete osobnost na pohlednici.
3) Nabízejí se i dnes tajné poklady? Uveďte příklady.
4) Proveďte něco s tím rébusem.
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve sevé vyssokodobromysslnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Feldmann z minula či B) Bensdorp II.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen je Almě-Nacidě.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Klímá? Kdo tu klímá?" podivoval se nahluchlý Pastucha, když zaslechl kousek debaty o podnebí.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Co víte o firmě Gala Peter (viz nápis na výloze)?
B) Co je v té bedně? Kdo ji přivezl?
C) Ozřejměte, co drží v ruce floutek pod nápisem "HELLER & KLEIN"?
D) Je nápis "HELLER & KLEIN" (HALÍŘ & MALÝ) pro P.T. zákazníky povzbudivý? Debatujte.
.