"Rozbil jsem mu hlavu šutrem a od té doby se tak nějak známe" (VENCA DG)

Říjen 2019

TK040

28. října 2019 v 16:13 | TlusŤjoch |  TlusŤjochova kříkadla
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Říjen 2019, Modřany, výřez.
Veselá historka z fotopragulky: Chvíli po tomto výcvaku jsem hodil šílené krovky, neb jsem do jakési prohlubně v trávě nešikovně šlápl. Maje strach hlavně o fotoaparát, v podivné vývrtkové piruetě padl jsem k zemi: Foťáják bez úhony, můj pohybový aparát pošramocen a naražená žebra k tomu.
Pytlák: Říha, jak jinak, neasi?
Kolemjdové: Známý rod investigativních fotografů (Kočkopedie).
Mlživost: Schopnost řečníka zakrývat nepříjemné okolnosti.
Mlž v osti: Pikantní, silně kořeněný pokrm donských kozáků (Kočkopedie).
Tloušť: Kleně; ryba kaprovitá; žije v řekách a jezerech evropských; maso není nejlepší; nasazován bývá do rybníku za potravu rybám dravým (Lidový slovník naučný).
.
.
.
Tlusťjochůff mrakozpyt:
.
.
Foto: Praha - Smích off, říjen 2019.
.
.
.
Kytka na zbytek října:
.
.
Foto: Botanická zahrada v Tróji, říjen 2019.
.
.
.
Divize rébusů - 2x se stejným podmětem:
.
.
.
.
.
Květiny pro Čerffa:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
SpQ - Kronika 1903:
.
.
.
.
.
.
.
Plénotázky a plénoúkoly:
.
1) Co bylo předmětem cukerní ankety?
2) Porovnejte oděv japonské dívky v tomto článku s oděvem dívky v článku minulém (http://tlustjoch.blog.cz/1910/s85). Debatujte o vzorech.
3) Řešte jeden, dva, či žádný rébus.
4) Vyjevte recept na mlže v osti. Popište jednotlivé ingredience.
.
.
.
Bonusy a jiné lákačky:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Čechův sen či B) Střelecký ostrov.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Jagovi za zorganizování VBS.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Fotil jsem kleňata," chlubil se fotograff Tamchyně v hostici U Váhy.
.
.
.
Bonus - rozhodl los (staff byl 3 : 3):
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) O jaký druh tajného písma se jedná? Dokážete jej rozluštit? Pakliže ano, volně text interpretujte.
B) Co to vytéká z kabátu muže s cylindrem?
C) Jaké jiné názvy v minulosti Střelecký ostrov nesl? Vyjmenujte.
.

Š85

24. října 2019 v 20:22 | TlusŤjoch |  Šlehy a štulce
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Praha - Vyšehrad, poblíž nádraží (které je v hrozném stavu), září 2019; výřez.
Přeluzný: Přelíbezný. Rýmuje se slovem haluzný.
Reflektor mladých: V časech socialismu akce pořádaná SSM (viz např. https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-20-let-od-revoluce/112973/7-duben-1989-mladi-svazaci-nase-budoucnost.html)
Wolker: Představitel proletářské poesie.
Proletář: Proletáři všech zemí spojte se. Známá spojařská parafráze: Spojaři všech zemí proletujte se.
Skywalker: Anakin Skywalker, později známý jako Darth Vader - ústřední postava filmové ságy Star Wars.
.
.
.
TlusŤjochůff kratochvilný snář (speciál pro Sněžkovou):
.
.
Pečené holuby viděti do komína padati - zimnicí sužován býti.
Foto: Praha - Libeň, říjen 2019; odbarveno.
.
.
.
Sekce de Kly:
.
.
Foto: Praha - Libeň, říjen 2019.
.
.
.
Divize rébusů - stupeň obtížnosti 0=lehké; stupeň úrovně rébusu 0=stupidní:
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1903:
.
.
.
.
Šálek čaje pro JV KR (NnŽV):
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Co by tak asi škrtl v poklesslosti Cyberštamgast? A vy? A proč? A jak?
2) Sestavte hlídku reflektoru mladých. Zanechává reflektor mladých uhlíkovou stopu? Dišputujte.
2) Jaké pivo se točilo v hostinci poslance Holanského?
3) Řešte rébus. Nebo alespoň řešení naznačte.
.
.
.
Bonusy & bonusy:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjevena býti má A) Úřední pohlednice či B) Arkadenfest.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Sněžkové.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Vyžaduji k těm sardelkám servítek," obořil se na pikolíka tajný rada Vandlíček.
.
.
.
Bonus:
.
.
a detail bočního popisku:
.
.
(Z Tlustjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Čím byli okrášleni prostí pěšáci?
B) Co se poté stalo s dlouhým Tomem? Co se poté stalo s mohamedánskými ženami? Posuďte maskování kol dlouhého Toma.
C) Popište, jak si představujete pomocný úřad.
.

UP020

21. října 2019 v 19:21 | TlusŤjoch |  ÚP (= Úplný ptákoviny)
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Praha, odrazoffka vltaffská, září 2019, výřez.
Motýlice: Nověji nazývané stejnokřídlice (Zygoptera) jsou podřád hmyzího řádu vážek (Odonata). Na celém světě jich existuje asi 2753 druhů. V Česku se vyskytuje 25 druhů motýlic, z nichž je šest kriticky ohrožených a jedna vymizelá (šidélko přilbovité) /Wikipedie/
Šídlo vodní (motýlice modrá): Aeschna cyanea; Ježto hlava s hrudí jest jen tenkou stopkou spojena a tím velmi pohybliva, a poněvadž oči činí velké polokoule, jest dravci možno konati poměrně rozsáhlá pozorování (Přírodopis živočišstva pro vyšší ústavy, učitelstvo a přátele přírody vůbec. Se zvláštním zřetelem k biologickým vztahům přírodním sepsal professor Dr. Otto Schmeil; 1906).
.
.
Ekologická vložka - apel čili výva:
.
"...a noha parou cválá."
Proč děsíš Gretku,
N E R U D O ?

Kdo rozumu má špetku,
ten jistě přesně řekne ti,
že uhlí škodí dítěti
/a z češtiny má pětku/
.
.
.
Nepravidelná zpráva o šnečí počtě - aneb co vám může přijít do schránky:
.
.
.
.
Labutě jako obvykle:
.
.
.
.
Divize rébusů:
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1903:
.
.
.
.
Sbírejte králičí kožky:
.
.
anebo raději bodujte soutěžní návrhy ve VBS na http://www.lojzojago.eu/text-velka-bublinova-soutez-27-dil/
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:

.
1) Co si ostraha v bistru objednala? Co si v bistru dává Cyberštamgast? A vy? Víte co v Jižních Čechách znamená "pikador"?
2) Bude zrušeno i uhlí živočišné? Rozumujte.
3) Řešte rébus. Tentokrát může zabodovat Sikar, neb toho pána určitě zná.
4) Kožky či bodování? Volte s rozmyslem.
.
.
.
Bonusy a jiná korumpovadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Arkadenfest či B) Tajná telefonní stanice.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest všem těm, kdož si v minulém článku zkusili rébus vytvořiti.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Hleďte, zmizelé šidélko přilbovité," rozplýval se emeritní učitel Bejla v hostinci U Váhy.
.
.
.
A zase blog blbne, článek není vidět z mé hlavní stránky.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Nač naráží komentář od Miriam (http://tlustjoch.blog.cz/1910/up020#187751971):
.
.
Některým P.T. abonentům posílám pozvánku na nový výmět s takovouto přílohou.
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Popište vzdušné torpédo-minu, kterou vynalezl Ludvík Očenášek (majitel de Martinky).
B) Kdo je muž na schodech?
C) Je dvojice v popředí maskována?
.
.

P449

18. října 2019 v 18:57 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Dlažba, Praha, pod Vyšehradem, říjen 2019, výřez.
Žralok: Kostra zústává po celý život chrupavkovitá. U pozemního zvířete, zvláště tak velikého jako jest obr tento, nelze si kostru mysliti (zvíře by se shroutilo). U ryby arci jest to možné, poněvadž tělo její jest neseno vodou (Přírodopis živočišstva pro vyšší ústavy, učitelstvo a přátele přírody vůbec. Se zvláštním zřetelem k biologickým vztahům přírodním sepsal professor Dr. Otto Schmeil; 1906).
Žralok: Finanční.
Ševcovská nit: Dratev.
Dr. Atev: Bulharský glaceolog (Kočkopedie).
.
.
.
Nepravidelná zpráva o šnečí počtě aneb listy z Prahy:
.
.
Foto: Praha, Smích off, říjen 2019.
.
.
.
Kurzy techniky výpočetní:
.
.
Foto: Praha - rozhraní (čili interface) Pankrác/Vyšehrad/Nusle; říjen 2019; výřez.
Dialogové okno: V informatice označení pro ovládací prvek v grafickém uživatelském rozhraní. Jedná se o nevelké okno se zobrazenou informací pro uživatele, u které je od uživatele vyžadována odezvu, obvykle kliknutí myší na zobrazené tlačítko (Wikipedie).
"Počítače jsou permoníci moderní doby." - Socialistický poutač v Ostravě v dřevních časech.
.
.
.
Divize rébusů:
.
.
Modifikce: "VÁZANKA" "BLÁZNIVÁ ŽENA".
.
.
Cestou do práce jsem vymyslel ještě tuto:

"ČÁSTI KAROSÉRIE" "KORÝŠI" "DOSNA" čili
KAPOTY "RACI" "KANA" = Kápo týrá Cikána, což mi přišlo nekorektní, takže jsem to změnil na
KAPOTY RADA KLY = Kápo týrá dakly (dakl je slangově jezevčík), ale to bych si to zase rozházel
s milovníky zvířat.
Cestou domů jsem vymyslel další modifikce, ale zároveň mne však napadlo, že by si sama P.T. ctihodná obec čtenářská mohla zkusit, jaké další subjekty by mohl kápo týrat. Tzn. "Části karosérie" zachovat a dopsat další slova.
.
.
.
SpQ - Kronika 1903:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Řešte rébus a jeho modifikaci. Zkuste vymyslet objekty kápem týrané.
2) Kam, kdy a proč přilévá olej Cyberštamgast? A vy? Jaký olej preferujete?
3) Zaměstnanci kterého vídeňského krejčovského salonu stávkovali nejdéle?
4) Klikněte na zde uveřejněné dialogové okno. Jaké informace vám naskočily? Jsou vám užitečné?
.
.
.
Bonusy & bonusy:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjevena býti má A) Úřední pohlednice či B) Polní pekárna při práci.
Tlusťjochůff dekret trojhlasný pro tento článek jest udělen všem pekařům.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Kočka se okotí, žralok se ožere," dráždil nevycválaný student Nepivoda starého myslivce Jecha.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Zhodnoťte snahy hádankářů. Výpíchněte vtipnost a nápaditost.
B) Co zrovna vojáci pečou?
C) Objasněte výraz "komisárek".
D) Ještě je možnost účastnit se http://www.lojzojago.eu/text-velka-bublinova-soutez-27-dil/ , tak to nepropásněte.
.

C107

14. října 2019 v 19:17 | TlusŤjoch |  Cedullky
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Praha - Smích off; říjen 2019.
Motto této cedullky:
Neví dne ni hodiny
to sousoší hrdiny
Důle žitý: Nář., obyvatel podzámčí (Kočkopedie).
God Nang: Bůh Nang, v řeči domorodců dvouprstý, též Duhový lučištník nebes (Kočkopedie).
Nang: (Britain, slang, chiefly MLE) excellent; awesome; masterful; deeply satisfying (Wiktionary).
Rek: Mezinárodní kód letiště Reykjavík (Křížovkářský slovník).
Špek: Odřezky špeku (kůže od špeku) se tradičně používaly jako návnada do pastí na myši a krysy. Odtud se odvíjejí přenesené významy:
skočit někomu na špek - nechat se obelstít, nechat se nachytat nějakým žertem
špek - problém (také hádanka) obtížně řešitelný obvyklými postupy
špek - obtížně zpracovatelná přihrávka ve sportu
špek - slangový výraz pro marihuanovou cigaretu (joint)
špek - zajímavost, vzácnost, rarita (Wikipedie).
.
.
.
BIOEKOLOGICKÁ VLOŽKA:
.
Zelený se kupni poutá
pod nyknejmem lýkožrouta
.
Kupni: Viz Kukmeni; vyhynulý jihoamerický indiánský kmen (Kočkopedie).
Kupni: Ku pni čili ke kmeni.
Čilikekmeni: Cirkusoví kejklíři (Kočkopedie).
Nyknejm: Nickname = přezdívka.
Old Nick: Nickname for Satan.
.
.
.
Okénko uwologie - mávání šošolkou:
.
.
Foto: Praha- Smích off, poblíž nádraží; říjen 2019.
.
.
.
Opět Labutě aneb dvaapůlměsíce do roku La Butě:
.
.
.
.
Divize rébusů:
.
.
.
Varianta B: Místo posledního slova nechť si čtenář dosadí slova dvě - "HMOTNOST" "DRUH".
.
.
.
Oulofky antikvariátní - dar bratra Poláka:
.
.
Hláška socialistická: Já se práce nebojím. Dovedu se na ni celé hodiny dívat.
.
.
.
SpQ - Kronika 1903:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Řešte rébus. Která varianta vám přijde elegantnější?
2) Jakou roládu preferuje Cyberštamgast? A vy? A pan Al_Man?
3) Byla někdy ona pamětihodná obstrukce překonána v dějinách českého parlamentu?
4) Popište socialistický vztah k práci. Jaké jiné vztahy k práci znáte?
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobrodušnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Klub tamburašů "Ozvěna" či B) Plno sladkých pus.
Tlusťjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Janince za doveršování Gretky.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Hrdina? Bohatýr? Znáju. Zazpívám dumku," volal z plna hrdla ruský malíř Ilja Podpolickij v hostinci U Váhy.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Je-li na snímku hráč na ukulele, označte jej.
B) Nepleťe si tamburaše s tamborem. Zopakujte si rozdíli mezi nimi.
C) Převažují motýlky nebo kravaty? Objasněte původ slova "kravata".
.

DD094

11. října 2019 v 19:23 | TlusŤjoch |  DODATKY a DOPLŇKY
.
Dodatek k la Buti v článku http://tlustjoch.blog.cz/1910/s84 (Oku kování):
.
.
.
.
Divize rébusů:
.
.
.
.
POZOR: ZÚČASTNI SE I TY VELKÉ BUBLINOVÉ SOUTĚŽE na http://www.lojzojago.eu/text-velka-bublinova-soutez-27-dil/
.
.
.
Divize lidí:
.
.
Foto: Smích off, říjen 2019.
.
.
.
Nedodělek z úplných ptákovin:
.
Sudičky, bludičky, Greta
seděly na konci světa
bude-li se světem veta
má Greta právo veta.
.
Je s tebou veta: Můžeme však připustit vliv jiného lexému, substantiva veta s významem 'konec' (je s tebou veta, které není významu adjektiva vetchý až tak vzdálené. Tato významová korespondence zřejmě také sehrála svou roli při užívání a významové interpretaci lexému vetech (http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7830)
.
.
.
Nepravidelná zpráva o šnečí poště aneb listy z Prahy:
.
.
Foto: Praha - Smích off; říjen 2019.
.
.
.
SpQ - Kronika 1903:
.
.
.
.
Speciál pro JV KR (NnŽV):
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Dodatek ku komentáři http://tlustjoch.blog.cz/1910/up019#186962249 - Setkali jste se s nápisem "Servít je vůl"? Pakliže ano, napište kde. Co víte o Servítovi?
2) Dodatek k SpQ - Je to Kronika 1903, částečně už kdysi byla zveřejňována; mám pokračovat v systematickém vymetání, nebo mám přejít na Kroniku 1904? Odpovězte ANO/NE/NEVÍM/NEŘEKNU/AŤ_ROZHODNE_LOS.
3) Zúčastněte se VBS.
4) Dokončete ÚP.
5) Naložte s rébusem podle svého.
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobrodušnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven Spreewald IV či B) Cacao IV.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Jagovi za VBS.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Generál Gurek? Da, znáju," chlubil se ruský malíř Ilja Podpolickij v hostinci U Váhy.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Proč se dívka tak šlechtí? Rozumujte.
B) Neměla by se zvýšit i daň na kakavo? Debatujte.
.

ÚP019

7. října 2019 v 17:58 | TlusŤjoch |  ÚP (= Úplný ptákoviny)
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Kaufland Michle (U plynárny); září 2019, výřez, odbarveno.
Osa: Symetrála.
OSA: Ochranný svaz autorský.
OSA: Zla.
Osa: Vosa slovensky.
Krování: Obal na mobilní telefony se symbolem hmyzích krovek; většinou chroustích (Kočkopedie).
Zvolání: Panenko skákavá! Kristova noho! Ježkovy voči! Můj ty tondo kolenatej! Propánajána! Kakra, holte!
.
.
.
Z Tlusťjochova kalendária:
.
.
Kurz koná se každou středu při snížené viditelnosti.
Sebevědomost: Filosofický směr o mostech vědomí, které překlenují tebe sama (Kočkopedie).
.
.
.
Sekce Přechodové zebry:
.
.
Foto: Praga - Smích off, září 2019.
.
.
.
Divize rébusů:
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1903:
.
.
Krnkovy vynálezy: Šlapací tramvaj Sylvestra Krnky je dnes už zcela zapomenutý, kuriózní dopravní prostředek z roku 1895. K sestrojení této tramvaje vedla Krnku především snaha přijít s něčím novým. Lidé v té době odmítali určité způsoby pohonů dopravních prostředků z různých důvodů. Parní tramvaj znečišťovala okolí kouřem, elektrická tramvaj byla zpočátku kritizována kvůli hornímu vedení trolejí. Koňka byla zase moc pomalá, a tak se hledaly různé způsoby pohonu. S jedním originálním - šlapacím, přišel právě Sylvestr Krnka - český vynálezce (známý především jako puškař). Představil veřejnosti tramvaj s jedinečným pohonem ve svých sedmdesáti letech. Do vozu se vešlo dvacet sedících cestujících, uprostřed měl oddíl pro "kočího" a konduktéra (Wikipedie).
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Podumejte nad rébusem.
2) Byl by Krnka ekologistům svou tramvají po chuti, byť byl zbrojařem? Diskutujte.
3) Znáte rasově podezřelý vtip o ježkových očích? Jaká další zasakrování znáte?
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla a podpultoffky:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobrodušnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeveno býti má A) Cacao VI či B) Umět lichotit.
Tlusťjochůff dekrete trojhlasný pro tento článek udělen jest Cecílii (za článek o houbách http://kaspetra.blog.cz/1910/trochu-z-hub)
.
.
.
Pro Fredyho:
.
Jednou se v hostinci U Váhy předháněl student Nepivoda se starým Piatníčkem, kdo umí drsněji zasakrovat, což se nelíbilo emeritnímu kantorovi Bejlovi.
.
.
.
Bonus - při nerozhodném stavu rozhodl los:
.
.
(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Jest mužovo lichocení přesvědčivé? Rozumujte.
B) Učí se Cyberštamgast z "Kinematografu"? A vy? Jaké kinematografy navštěvujete?
C) Kdo je autotem lavičky? Nese lavička něcí jméno? Bude do ní něco vyryto? Pakliže ano, co?
.

Š84

3. října 2019 v 20:25 | TlusŤjoch |  Šlehy a štulce
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Praha - Modřany, léto 2019, výřez do čtverce.
Očipovaný: Označený čipem.
Cood maso: Kýta z antilopy kudu, vyhlášená pochoutka afrického kmene N´ktooboo (Kočkopedie).
.
.
.
Tlusťjochovy postřehy:
.
Nejvíce katů je mezi fotbalisty a hokejisty - viz časté titulky ze sportovních novin:
"Popravil FC Dolní Horní."
"Útočník Slabáczek opět katem FC Horní Dolní."
.
.
.
La buť, která mi nešla nacpat do minulého článku:
.
.
Foto: Praha, náplaffka smíchoffská, září 2019.
.
.
.
Nepravidelná zpáva o šnečí poště - aneb co vám může přijít do schránky:
.
.
Foto: Praha, u železničního mostu, Smích off; září 2019.
.
.
.
Divize rébusů:
.
.
Ano, ten "hák" tu už byl...
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické Mávání rudolisté:
.
.
Foto: Dolní Břežany, září 2019.
.
.
SpQ - Kronika 1902:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Řešte rébus, na Jaga nečekejte.
2) Připravte maso cood pro slavnostní hostinu. Jaké ingredience použijete?
3) Co víte o slečně Adamičové? Jak její příběh skončil?
4) Víte, kdo byl 1. uwolog?
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobroduššnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeveno býti má A) "Sie ham frieher och nichst gehabt" či B) Spreewald IV.
Tlusťjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Sikarovi.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Jak domorodci afričtí připravují antilopu? Chmmm," uchechtl se starý myslivec Jech.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
...a oulovek antikvární:
.
.
(Z časopisu Výběr; číslo II; listopad 1951; cena 8 Kčs).
Obvykle sken takových věcí posílám P.T. abonentům v oznámeních, že je nový výmět či bonus.
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Pro němčináře - přeložte text na pohlednici.
B) Pro kritiky módní: posuďte sladění oděvu dámy a pána s cylindrem.
C) Jak se odborně říká uchopení špacírky, kterou zrovna demonstruje muž v cylindru?
D) Debatujte o propagandě, nešetřete virtuálním atramentem.
.