"Rozbil jsem mu hlavu šutrem a od té doby se tak nějak známe" (VENCA DG)

Listopad 2019

P451

26. listopadu 2019 v 21:17 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Praha, TlusŤjochůff archiff ÚÚ (=úložiště útržků), nedatováno, výřez.
Šou: Piš show.
Kopt: Saze.
Koptové: Jsou pravděpodobně nejstarší Egypťané, jejichž předkové v prvních staletích přijali křesťanství (ne nutně). Slovo "koptský" pochází z řeckého eu-kyptos a označuje obecně Egypťany. V průběhu staletí se však význam slova posunul, takže dnes označuje egyptské křesťany /Wikipedie/.
Koptové: Sami zovou se Kibt, Egypťané; arab. Qibt; křesťan. potomci starých Egyúťanů, počtem asi 200.000 duší, z nichž 10.000 žije pod svým patriarchou v Káhiře; vyznačují se různými úchylkami náboženskými, zvl. pověstmi; původní řeč zachovala se jen v liturgii. (Rankův slovník všeobecých vědomostí).
Uzení ryb rychlé: Děje se ve velkém sudě, jehož obě dna jsou vysouvatelná. Když odstraníme spodní dno, postavíme sud otevřenou stranou na cihly, rozestavěné na hranách, mezi které je hromada hoblovačen nakupena. Pak hoblovačky zapálíme, a když počnou se pousty kouře vynouti, zadndáme hořejší otvor dnem, na němž jsou ryby na zahhnutých hřebících zavěšeny. V uzavřeném sudě musí ryby býti uzeny po 6 hodin kouřem, jejž nutno přikládáním nových hoblovaček stále udržovati. (Všeobecný slovník rad pro každého). /pozn. "vynouti" tam bylo skutečně psáno s tím "y"/
Kuláš: Viz technická data v článku http://tlustjoch.blog.cz/1209/c50
Co už se do poklesslosti nedalo našlapat aneb dodatek Mika Nellida:
Do jaké tě milé dítě
do jaké tě strčím sítě.
.
.
.
Z TlusŤjochova kalendária:
.
.
Foto: Mikulov, listopad 2019.
.
.
.
Náladoffka modřanská (pro 1R):
.
.
Foto: Modřany, listopad 2019.
.
.
.
TlusŤjochůff kratochvilný snář (speciál pro Sněžkovou):
.
.
Ve snu kamenným mudrcem poučován býti - brokát výhodně nakoupiti.
.
Foto: Praha - Karlín, říjen 2019.
.
.
.
Divize rébusů:
.
.
.
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1903:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Proč výbor makedonský hodlal výbuch strojiti až na jaře? Dedukujte. Rozviňte do konspirační teorie.
2) Odpovězte na dodatek Mika Nellida.
3) Řešte rébus. Jako formu řešení použijte náznaky.
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobroduššnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeveno býti má A) Plno sladkých pus či B) Ženy s hráběmi.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest všem, kteří budou VBS bodovati.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Uzenáč, no, to není jen tak," povídal starý myslivec Jech fotografu Tamchyněmu v hostinci U Váhy.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Zvolte miss Hubičku. Odůvodněte svoji volbu.
B) Objevte Francouzku.
C) Která pusa je nejmlsnější? Z čeho tak usuzujete?
.

HZHZ007

23. listopadu 2019 v 11:19 | TlusŤjoch |  HZHZ
.
Návrat estetického inspektora záchodové výzdoby:
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Levá strana - Davle, zrušené záchodky nádražní, odbarveno; léto 2019. Pravá strana: TlusŤjochůff archiff HZHZ, nedatováno.
Poslední článek estetického inspektora záchodové výzdoby: http://tlustjoch.blog.cz/1505/hzhz006
Opakování: HZHZ=Hnutí za humanizaci záchodků. Jednorožec to čte jako Házet! Házet! (otázkou je co a po kom).
HZHZ: Založeno 30.03.2012 - viz http://tlustjoch.blog.cz/1203/hzhz001
Jiná zmínka o toaletách od JV KR(NnŽV): http://nivnice.blog.cz/1911/keby-aj-tak-by-sme-bez-nich-nemohli
.
.
.
Vlídné záchodky u Berounky poblíž Radotína:
.
.
Foto: Léto 2019.
.
.
.
Ouloffky antikvární:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Boj o záchodky na Petříně:
.
.
Petřín: Něm. Laurenziberg; vrch západně nad Prahou s kostelem sv. Vavřince z r. 1135; krásná vyhlídka na Prahu a okolí (Rankův slovník všeobecných vědomostí).
Petřín: Petřín vystřídal v průběhu staletí několik názvů: Petřín, Hora, Kopec, Vrch sv. Vavřince (odtud německý název Laurenziberg - z lat. Laurentius Vavřinec a Berg hora, kopec), posledně jmenovaný podle zasvěcení kostela stojícího na jeho temeni. Kronikář Kosmas popisuje Petřín jako velmi skalnaté místo; pro velké množství skal (latinsky petra) se mu údajně začalo říkat Petřín (qui a petris dicitur Petrin) /Wikipedie/.
.
.
.
Divize rébusů:
.
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Jaký je váš názor na záchodky na Petříně? Vyjevte jej.
2) Odpovězte na druhou otázku v http://tlustjoch.blog.cz/1203/hzhz001. Pokud jste tak již učinili, zrevidujte či potvrďte svoji tehdejší odpověď.
3) Přeložte nápis na pohlednici.
4) Podpořte vlídné záchodky nebo na libovolné toaletě řešte rébus
.
.
.
Bony & bonusy:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) I. krasavec podkrkonošký či B) Arkadenfest.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest JV KR (NnŽV).
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Učiním tyto záchodky vlídnými," zamumlal si pod vousy ruský malíř Ilja Podpolickuj v hostinci U Váhy.
.
.
.
Bonus:
.
.
Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic.
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Zastřihával si Ant. Petrák svůj knír u holiče a vlásenkáře Routa (viz http://tlustjoch.blog.cz/0910/p52)? Debatujte.
B) Vyjmenujte alespoň dva řády, jimiž je I. Krasavec podkrkonošský dekorován.
C) Vyjmenujte alespoň dva sochaře či malíře, jimž stál Český lev modelem.
.

P450

20. listopadu 2019 v 20:15 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Praga - Smích off; poblíž Anděla; říjen 2019; výřez.
Mínění MIka Nellida (MMN): Spíš než tepláky převažují maskáče.
Brloh: Obec v ČR.
Brloh: Místo, jež si některé zvíře za svůj příbytek upraví; na př. medvědí (Rankův slovník všeobecných vědomostí).
Brloh: Doupě; lidově nejhorší obydlí (Lidový slovník naučný).
Brloh: Brněnská logická hra.
Pan Ďulák: Postavička z Nuslí.
.
.
.
Z TlusŤjochova kalendária:
.
.
.
.
Sekce de Kly:
.
.
.
.
Náladoffka modřanská:
.
.
Foto: Praha-Modřany; podzim 2019.
.
.
.
Divize rébusů:
.
.
.
.
Ouloffky antikvární - nouzové platidlo:
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1903:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
A) Tepláky nebo maskáče? Proč?
B) Co víte o konversy renty? Co na to rentiéři? Je pan Al_Man rentiér? Rokujte.
C) Řešte lehký rébus.
D) Přeložte nápisy na nouzoffce.
.
.
.
Bonusy, lákačky a korumpovadla:
.
P.T. ctihodná obec nechť ve své vyssokodobroduššnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjevena býti má A) Lotta Sarrow či B) Plno sladkých pus.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest všem překladatelům.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Okrouhlá má nové maskáče-kapsáče," hlásil vyvaleně student Nepivoda.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Objasněte pojem mimodrama.
B) Kdo je ten chlap?
C) Co víte o Lottě Sarrow? Líbí se vám jako herečka?
.

UP021

15. listopadu 2019 v 18:52 | TlusŤjoch |  ÚP (= Úplný ptákoviny)
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Praha - Radotín, poražený strom, léto 2019.
Tasemnice: Boj proti ní - viz heslo šípek v technických datech článku http://tlustjoch.blog.cz/1001/p88
Ípák: Náměstí I.P.Pavlova.
Podzemnice: Metro, též krtek.
Krtkovat: Jet metrem.
Štos: Halda.
Štoos: Pavao, chovatský básník, účastník ilyrského hnutí. Sepsal několik textů, ve kterých vyjádřil svoji nespokojenost nad vývojem v Chorvatsku, především s odnárodňováním obyvatelstva (Vre i svoj jezik zabit Horvati hote ter drugi narod postati, Srce od plača ne mrem zdržati) /wikipedie/.
.
.
.
TlusŤjochůff kratochvilný snář (special pro Sněžkovou) - Ve snu souhvězdí Hlaff pozorovati, jídel na oleji smažených se vyvarovati.
.
.
Foto: Praha - Lhotka, konečná busu 189; foceno mobilem, zkontrastněno; listopad 2019.
.
.
.
Rok labutě klepe na dveře:
.
.
Foto: Praha - Smích off; říjen 2019.
.
.
.
Jsem neobjetivní a dělám si co chci - mohu, neb mám na to certifikát ze základky:
.
.
.
.
POZOR-POZOR: zúčastněte se Velké Bublinové Soutěže na http://www.lojzojago.eu/text-velka-bublinova-soutez-28-dil/
.
.
.
Královský dárek pro JV KR (NnŽV):
.
.
(Z TlusŤjochovy retrovitrínky).
.
.
.
SpQ - Kronika 1903:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Co je v krabičcce pro JV KR (NnŽV)?
2) Co chytil na Ípáku pan Al_Man? A vy? A Venca Dg?
3) Připojil se k provolání Světového svazu žen i Americký klub dam? Co víte o Americkém klubu dam?
4) Účastněte se VBS. Prrospěje to vašemu zdraví.
.
.
.
Bonusy a jiné lá Kačky:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeven A) Barnum and Bailey z minula či B) Spreewald IV.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest kavárníkům JLCafé za VBS. Dekret dvojhlasný pak všem, kteří ze VBS zúčastní.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Boubel? Proč mi říkáš boubel?" Rozčiloval se starý myslivec Jech.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Obdobná "Barnum" pohlednice tu už byla. Objevte ji.
B) Vyberte si jednu z postav a charakterizujte ji.
C) Která osoba je vám nejsympatičtější a proč?
.

TK041

11. listopadu 2019 v 19:58 | TlusŤjoch |  TlusŤjochova kříkadla
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Bez fota.
Verze Mika Nellida: Místo prvních dvou řádků:
Roste mi na dvorku podzemnice
chodí mi na ni domovnice.
Verze Venci DG: Místo prvních dvou řádků:
Roste mi na dvorku podzemnice
chodím mi na ni dvě vopice.
Ožíra: Známá pražská figurka XX-tého století rotující mezi osvěžovnami Malé Strany (Kočkopedie).
Ohol Ožíru: Správně O holožíru.
Holožír: Intenzivní žír hmyzích lesních škůdců, který vede k úplné ztrátě asimilačních orgánů lesních dřevin a jejich porostů. U dřevin listnatých a u modřínu jednorázový holožír způsobuje oslabení stromů a ztráty na přírůstu. Po opakovaném holožíru nově vyrašených listů a jehlic mohou i tyto dřeviny hynout (přástevníček americký). U neopadavých jehličnanů má holožír zpravidla katastrofický účinek (http://www.ldosvetimany.cz/les_slovnik.html).
Žír: Výkrm hospodářských zvířat (ABC.cz).
Podzemnice: Arachis hypogaega, kteráž se také v jižní Evropě s prospěchem pěstuje. Podivu hodným způsobem zarývají se stopky květové po odkvětu do země, když plod uzrává. (Schoedlerova Kniha přírody).
Mičurinův citát: Viz technická data v http://tlustjoch.blog.cz/1105/p182
.
.
.
Nepravidelná zpráva o šnečí počtě - aneb co vám může skončit ve schránce:
.
.
Foto: Praha - Spořilov II; listopad 2019.
.
.
.
Modřanské toulky:
.
.
Foto: Praha - Modřany; říjen 2019; výřez.
.
.
.
Velikáni na pohlednicích:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Divize rébusů:
.
.
.
Ambasador divize:
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1903:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Kterou z verzí preferujete (originál, MN, či VDg)? Proč?
2) Co víte o antistokesovských čarách (Stokes viz Kronika 2.2.1903)?
3) Řešte oba rébusy. TAJ vám buď nápomocen.
4) Co víte o resveratrolu obsaženým v podzemnici? Co víte o profesoru Dasovi? Mát rádi buráky?
5) Jaké sochy od V.E.Šaffa znáte?
.
.
.
Bonusy čili lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeveno býti má A) Bruslení či B) Barnum & Bailey III.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Jagovi za ty Kotěhůlky (viz http://tlustjoch.blog.cz/1911/c109#188838326).
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Burákové máslo! Ona ty koblihy smažila na burákovém máslu," děsil se emeritní učitel Bejla v hostinci U Váhy.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Od čeho je odvozen náze "igelit"?
B) Na co poukazuje mužův prst? Dedukujte.
C) Je výstroj obou bruslařů dostatečná? Debatujte.
.
.

C109

7. listopadu 2019 v 19:25 | TlusŤjoch |  Cedullky
.
.
.
Technická data:
.
Koláž: Ouloffky antikvární; listopad 2019.
Lazebník: Archaicky - středověký majitel lázně, holič a lékař provádějící drobné lékařské úkony (Wiktionary).
Pan Rorýs: Josef Svatopluk, chronický prvorepublikový simulant (Kočkopedie).
Rorýs: Protivným křikem oznamuje se nám ve vzduchu r o r e j s (Cypsleus apus), lapající v letu všelijaký hmyz (Schoedlerova Kniha přírody),
Rorýsové: Podobají se vlašťovkám a jsou s nimi stotožňováni (Turmschwalbe). Ale blíží se dravcům svým tělem i životem. Representují nejrychlejší letouny ze všech ptáků vůbec lítajíce třikrát rychleji než vlašťovky a pětrkát rychleji než holubi (Všeobecný slovník rad pro každého).
Revers ouloffku:
.
.
.
.
TlusŤjochovy cintáty:
.
"Kotěhůlky se časem rozrostly, staly se z nich Kothole."
.
Hana Chmelíková z jazykové poradny Ústavu pro jazyk český AV ČR nenašla reálné místo s takovým názvem ani informaci o původu jména v místopisných či etymologických příručkách ani ve slovnících frazeologie a idiomatiky, ani se ničeho nedopátrala při konzultaci s kolegy z onomastického úseku či dialektologického oddělení v Brně. Bohemista PhDr. Milan Jelínek z Masarykovy univerzity v Brně soudí, že "v první části složeniny je slovo kutě - kotě = lože, dům, v druhé hůlky. Pak by složenina měla význam hůlky pro chalupu a dostali bychom se do blízkosti významu »zápecnictví«." Žertovný význam by mohl být také "hůlky, které se (s)kácely" (kátět - porážet, kácet).
.
.
.
Kočičí kavárna v Karlíně:
.
.
Foto: Praha - Karlín, listopad 2019; odbarveno (v noci je stejně každá kočka černá, neasi?)
.
.
.
Hřejivý květ do podzimních plískanic:
.
.
Foto: Botanická zahrada Praha - Troja; říjen 2019, výřez.
.
.
.
TlusŤjochůff kratochvilný snář (speciál pro Sněžkovou):
.
.
Ve snu v nevyřešeném případu vystupovati - neúrodu hroznů očekávati.
Foto: Praha - Vyšehradské nádraží, říjen 2019.
.
.
.
Divize rébusů:
.
Pro nemoc zavřeno.
.
.
.
SpQ - Kronika 1903:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Co je to salangana?
2) Co bylo obsahem mezinárodní "přerovské soutěže" vypsané 19. dubna 1903?
3) Ozřejměte, co vedlo poslance Rozkošného a Šíleného, aby proti Labi hlasovali.
4) Popište náplň práce kúpeĺného komisára.
5) Jaký je váš výklad o původu slova Kotěhůlky?
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Poštovský panáček či B) Spreewald VI.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Sněžkové.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Jeho ujec byl kúpeĺný komisár," hlásil potměšile intelektuál Třebenský ruskému malíři Podpolickému, "zdalipak bys ho v koupeli nakresliti uměl?"
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
Pozn.: S přepravou dostavníky začala rodina Thurn-Taxisů, která na počátku 16. století zavedla spojení po Německu. Brzy se dostavníková doprava rozšířila po celé Evropě (Wikipedie).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Určete typ dostavníku. V kterých zemích se tento typ používal?
B) Rozklíčujte znak na dveřích dostavníku.
C) Co je to diligence?
.

E167

4. listopadu 2019 v 18:44 | TlusŤjoch |  Elegie čili kocůrovy žalozpěvy
.
.
.
Technická data:
.
Foto: TlusŤjochůff pracovní stůl, výřez, odbarveno, listopad 2019; Ty číselné značky na té neořezané tužce značí, kolik znaků se tím úsekem tuhy dá napsat.
Tuha: Psací a kreslící látka z grafitu a jílu.
Grafit: starší název minerálu tvořeného uhlíkem.
Dronte: Dronte mauricijský (Raphus cucullatus), také známý jako blboun nejapný anebo dodo, je vyhynulý druh nelétavého ptáka, žijícího jako endemit na ostrově Mauricius v Indickém oceánu. Jeho nejbližší příbuzný byl dronte samotářský (Pezophaps solitaria), se kterým tvořili podčeleď drontovití (Raphinae) čeledi holubovití (Columbidae). Vzhledem k tomu, že i dronte samotářský vyhynul, je nejbližším žijícím příbuzným doda holub nikobarský (Caloenas nicobarica). Z ostrova Réunion pocházejí záznamy o bílých drontech, ty jsou však považovány za chybné (Wikipedie).
Conté: Nicolas-Jacques Conté ([nikola žak kõte] 4. srpna 1755 Saint-Céneri-près-Sées - 6. prosince 1805 Paříž) byl francouzský vynálezce, který jako první obdržel patent na tužku. Lazare Carnot ho pověřil úkolem najít nový materiál na psaní. V té době se psalo olůvkem nebo kousky přírodního grafitu, jehož jediné známé ložisko v anglickém Borrowdale bylo pro Francouze vzhledem k válečnému stavu mezi oběma zeměmi nedostupné. Conté zkusil smísit grafitový prášek s vlhkým jílem a výslednou hmotu opatřil tenkým dlouhým pouzdrem z cedrového dřeva. Nápad se osvědčil a přetrval bez výraznějších změn až do 21. století. V lednu 1795 byl jeho objev patentován a poté založil firmu na výrobu tužek Société Conté, která existuje dodnes. Jeho prvenství však bývá zpochybňováno: v té době už vyráběl ve Vídni tužky Josef Hardtmuth a zprávy o jejich používání pocházejí také z USA (Wikipedie).
Grafit: 4. tuha jest nerost, v prahorách se vyskytující, kterýž má sestává se někdy z čístého uhlíku, ale má v sobě obyčejně něco železa . Máť barvu tmavošdou, lesk kovový a jest tak měkký, že pouští barvu a dělá na papíře čáry. (Schoedlerova kniha přírody, obsahující v sobě veškeré nauky přírodné).
.
.
.
Nepravidelná zpráva o šnečí počtě:
.
.
Foto: Praha, Smích off, říjen 2019, odbarveno.
Poznámka: Též to mohl být i srdečný pozdraff z mrakoviště II.
.
.
.
Rok la Butě se blíží:
.
.
Foto: Praha - Smích off; říjen 2019.
.
.
.
Sekce de Kly - deklík s oznamovací povinností:
.
.
Foto: Praha - Smích off; říjen 2019 (taky to mohly být i listy z Prahy, ale deklové mají přednost /zprava/).
.
.
.
Divize rébusů:
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1903:
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Co je to spodium? K čemu se spodium využívalo v cukrovarnictví?
2) Řešte rébus - jest prostinký.
3) Jak se staví k míchání grafitu s jílem Jíl z Jílového? Co víte u Jílu z Jílového?
4) Popište onen neurvalý způsob, jímž poslanec Eldersch cukrovarníky vypudil.
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeveny býti mají A) členky sokola Šlapanického či B) Poštovský panáček.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Quickové.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Je to samotář, jako ten vyhynulý dronte," pomlouval holubáře Prunelku student Nepivoda.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Popište, co dělají členky necvičící.
B) Ozřejměte, proč mají cvičení úbory rozdílné odstíny.
C) A co ten chlap?
.

C108

1. listopadu 2019 v 19:24 | TlusŤjoch |  Cedullky
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Praha - Lhotka, parkování na chodníku, říjen 2019, foceno mobilem.
Hrách:
.
Čočka:
.
( Obé z knihy "Rostlinstvo v podání prostonárodním" od Josefa Košťála; další ukázka viz http://tlustjoch.blog.cz/1109/p203; http://tlustjoch.blog.cz/1111/e40; http://tlustjoch.blog.cz/1111/pr61)
.
.
.
Modrá-žlutá-červená:
.
.
Foto: Botanická zahrada Praha - Troja, říjen 2019.
.
.
.
Listy z Prahy - aneb nepravidelná zpráva o šnečí počtě:
.
.
Foto: Praha - Vítkov, říjen 2019.
.
.
.
Divize rábusů:
.
.
Zjednodušení: Místo "ODĚV" "RANEC" nechť P.T. ctihodná obec blogerská použíti ráčí "SOUČÁST OBLEČENÍ".
.
.
.
Velkopopovický kozel pro JV KR (NnŽV) od výčepačky s papouškem:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Buffetové okénko (speciál pro JR):
.
.
Foto: Praha, Vyšehradské nádraží, září 2019.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Čím zahání nádchu Cyberštamgast? Čím oudy natírá? A vy? Co je to nátkové koření?
2) Popište, jak vítá papoušek štamgasty.
3) Řešte rébus, alespoň zjednodušenou verzi.
4) Zaklepejte na buffetové okénko.
.
.
.
Bonusy & bonusy:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Čechův sen z minula či B) Arkadenfest.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Mirijam.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Nátkové koření, hodil ti piva nátkové koření," bonzoval bylikáře Meruzelku potměšilý intelektuál Třebenský.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z Tlusťochovy sbírky starých pohlednic).Čech
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) O čem Čech sbí, když bdí? O čem Čech sní, když spí?
B) Charakterizujte sokola kutnohorského (zaměřte se na stránku jak fyzickou , tak i duševní).
C) Popište tradiční "Tanec páva". Kdy se tančíval? Proč se tančíval?
.