"Rozbil jsem mu hlavu šutrem a od té doby se tak nějak známe" (VENCA DG)

Únor 2020

DD098

27. února 2020 v 10:16 | TlusŤjoch |  DODATKY a DOPLŇKY
.
Problémy virtuálních světů:
.
.
Foto: Praha, Smích off, únor 2020, odbarveno.
Nedokončené kříkadlo:


Jednoho dne zvečera
virtuální příšera
zardousila heckera
.
.
.
Další elektárna pro D.n.:
.
.
Foto: Praha, Smích off, únor 2020.
.
.
.
Dodatek k roku La Butě:
.
.
Foto: Smích off, únor 2020, výřez do čtverce.
.
.
.
Divize rébusů:
.
.
.
.
Poznejte osobnost na staré pohlednici:
.
.
.
.
Žádost - nevíte náhodou, jakému nakladateli/vydavateli patří toto logo:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Dokončete přechod na de Sítky. Dokončete kříkadlo.
2) Čeho se týkal patent Fr. Suchého (viz Další elektrárna pro D.n.)?
3) Poznejte osobnost na pohlednici. Je vám sympatická?
4) Řešte rébus.
.
.
.
Bonusy a jiné lákačky:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť sama bonus navrhnouti ráčí.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Suchého patent pochopitelně znám," kasal se holubář Prunelka v hostinci U Váhy.
.
.
.
Trojúhelníky na závěr:
.
.
.
.
.
Bonus I:
.
.
Lahůdkový margarin pro všechny, kteří se nedokázali včas předzásobit od Labutě v modrém proužku.
(Z TlusŤjochovy a sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Bonus II:
.
.
Pojízdná karantenní rikša hotelu Zelený Strom pro VIP hosty.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
TlusŤjochůff dobrý smutek skutek:
.
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Přeložte "Postyén fűrdő".
B) Kdo je vezen v rikše? Ozřejměte úlohu ženy za rikšou.
C) Komentujte TlusŤjochůff dobrý skutek http://www.lojzojago.eu/text-posila/
.

E171

23. února 2020 v 14:26 | TlusŤjoch |  Elegie čili kocůrovy žalozpěvy
.

.
.
Technická data:
.
Foto: Praha; stanice metra Budějovická; výřez; aplikován filtr "negatiff"; TlusŤjochůff archiff ÚÚ (=úložiště útržků).
Motýl: Noční. Např. lišaj. V Schmeilově "Přírodopisu živočišstva" jsem ho objevil pod "lyšaj".
Kryt vojenský: Okop.
Polibek: Pocel.
Venca Dg navrhuje bobříka močení (č. 14): Tento bobřík má barvu zlatohnědou. Uloví jej ten, kdož ani po šestém pivu nejde s pískem na záchod.
Foglar: Jestřáb.
.
.
.
La buť ala čtverec (zrcadlení):
.
.
Foto: Praha, Smích off; únor 2020.
.
.
.
TlusŤjochůff kratochvilný snář (speciál pro Sněžkovou):
.
.
Krabička: Ouloffky antikvární.
.
.
.
Divi zelidí:
.
.
Foto: Praha; Výtoň; únor 2020; převod do ČB (ČB neplést s Českými Budějovicemi).
.
.
.
Divize rébusů:
.
.
.
.
Hádanka pražská: Kdo je v pytli? (Pro D.n. velmi snadné).
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Modrá pro JV Kinga Rucolu (NnŽV):
.
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Proč má Foglarův bobřík osamělosti růžovou barvu? Navrhněte bobříka č. 15.
2) Ke které verzi poklesslosti se přikláníte vy? Odůvodněte.
3) Řešte hádanku pražskou. Kdy je v pytli pan Al_Man?
4) Řešte rébus anebo lovte bobříky anebo rekomentujte článek http://tlustjoch.blog.cz/0909/p41
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjevena býti má A) Helena či B) Vzpomínka na výstavu z minula.
Tlusťjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Růže z Moravy za příhodu s dlouhou troubelí (viz http://tlustjoch.blog.cz/2002/c110#194437957)
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Bobříka? Jakého bobříka?" nechápal student Nepivoda.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Kdo je muž ve slamáku? Proč má krátké nohavice?
B) O kterou pažskou výstavu se jednalo?
C) Označte pokladníka.
.
.
.
Řešení rébusu:
.
IR MAPA PALAŠ KUBÁNKY = Irma papala škubánky
.

C110

20. února 2020 v 18:31 | TlusŤjoch |  Cedullky
.
.
.
Technická data:
.
Děrný štítek: 90ti sloupcový.
Děrný štítek: 80ti sloupcový - viz http://tlustjoch.blog.cz/0911/c17
Datlovat: Též datlit; psát na psacím stroji nebo na klávesnici pomocí dvou prstů, pomalu a důkladně, mnohdy s pečlivým vyhledáváním znaků.
Jiný příměr o psaní: Píšu jako blesk. Sem tam udeřím.
Písař: Hadilov (Sagittarius serpentarius).
Hadilov písař: Druhové jméno písař pak je vysvětlováno tím, že chocholka v klidové poloze připomíná písaře s perem za uchem. Angličané zvou hadilova sekretářem (secretary), což by se dalo vysvětlovat podobně jako české jméno (Wikipedia).
Datel: Tříprstý (Dendrocopus tridactylus) obývá severní kraje evropské a asijské, kam až stromoví sahá. Na podzim a v zimě toulává se jižněji a i našich krajích bývá zastřelen.
Datlův příbuzný: Jest krutihlav. Má sice nohy šplhavé, ale na kmenech stromů dokáže se jen zachytiti. Slabý zobák není dlátem. Proto hlavní potravou jsou mu mravenci. Pamětihodny jsou jeho posuňky. V úzkostech, je-li na př. chycen, ježí na hlavě chocholku, čepýří ocas, kroutí očima, daleko napíná krk, otáčí hlavou jako had, otvírá široce zobák a syčí jako zmije. Těmito zvláštními kejkly hledí nepřátele odstrašiti (Přírodopis živočišstva pro vyšší ústavy, učitelstvo a přátele přírody vůbec sepsal professor Dr. Otto Schmeil).
.
.
.
TlusŤjochůff kratochvilný snář (Speciál pro Sněžkovou) "Ve snu hejno opouštěti - na náledí krovky hoditi" :
.
.
Foto: Praha, Smích off; únor 2020.
.
.
.
Z TlusŤjochova kalendária:
.
.
Foto: Pracovní židle (moje) jako podklad, fotofiltry, únor 2020.
.
.
.
Další bourák z Havany (Speciál pro VendyW):
.
.
Foto: Havana, prosinec 2019.
.
.
.
Poznejte osobnost na staré pohlednici:
.
.
.
.
Divize rébusů:
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1903:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Poznejte osobnost na staré pohlednici (pro Jaga a Lojza lehké, myslím).
2) Řešte či přeskočte (plavmo) rébus.
3) Jakými kejkly zastrašuje nepřátele Cyberštamgast? A vy?
4) Datlujte odpovědi na plénootázky svědomitě.
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobroduššnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjevena býti má A) Vzpomínka na výstavu či B) Kakao VII.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest všem těm, kdož osobnost na pohlednici poznají.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Krutihlav! Syčel na mne jako had!" třásl se student Nepivoda v hostinci U Váhy.
-
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Co je ve džbánku? Kdy se ucho utrhne?
B) Popište pohled, jímž se dívka dívá na kuřáka dýmky.
C) Víte jaký je rozdíl mezi dýmkou, lulkou, čibukem a fajfkou? Co je to gypsovka?
.

E170

17. února 2020 v 17:51 | TlusŤjoch |  Elegie čili kocůrovy žalozpěvy
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Karlovo náměstí, únor 2020, výřez, posprejovaná kůra.
Věnováno: Novoprostoristovi, an prodává před Hlavní počtou v Praze.
Novoprostorista: Prodejce Nového Prostoru.
Bříza:
.
(Rostlinstvo v podání prostonárodním sepsal Josef Košťál).
.
.
.
TlusŤjochůff kratochvilný snář (speciál pro Sněžkovou):
.
.
.
.
Fotograf Max be Bille jest zplnomocněm dementovat níže uvedenou bulvární zprávu:
.
.
Neboť šlo o oddělení I - A.
.
.
.
Povozy kubánské:
.
.
Foto: Město Trinidad, prosinec 2019.
.
.
.
Oráči kubánští:
.
.
Foto: Viňales, prosinec 2019.
.
.
.
SpQ - Kronika 1903:
.
.
.
.
Divize rébusů:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Proveďte revizi topných těles. Soustřeďte se na uhlíkovou stopu. Patří noční knůtky mezi tělesa topná?
2) Co víte o taneční škole Zd. Červinkové? A co o paláci Lucerna? Kdy Cyberštamgast tančí kvapík?
3) Proveďte užší volbu českých kandidátů.
4) Řešte rébus.
.
.
.
Bonusy a jiné lákačky:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobroduššnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeveno býti má A) Cacao VI či B) Naši landšturmáci.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Maxovi de Billemu, dvornímu fotografovi JV KR (NnŽV).
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Viděl jsem ráno Okrouhlou-Jírů, jak v parku břízku navrtávala," šeptal student Nepivoda fotografu Tamchyněmu v hostinci U Váhy.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusTjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Zapějte si s landšturmáky. Jakou píseň zvolíte?
B) Komu patří to třetí pivo?
C) Objasněte pojem "stará pára".
.

TK044

13. února 2020 v 16:48 | TlusŤjoch |  TlusŤjochova kříkadla
.
.
.
Technická data:
.
Blekaut: Viz Blackout.
Blackout: Původem anglický název pro rozsáhlý výpadek dodávky elektřiny. v přeneseném smyslu: kolokviální výraz pro machinace při volbách (v USA), jejichž účelem je vyřadit afroamerické voliče (Wikipedia).
Blackout: Album skupiny album skupiny Dropkick Murphys, album skupiny Scorpions.
Související reklamní obrázek:
.
.
.
TlusŤjochovy kurzy uwologické - Mávání splétáním:
.
.
Foto: Golfoviště Hodkovičky; únor 2020.
.
.
.
Sekce lidí - Hana na pasión II:
.
.
Foto: Havana, prosinec 2019, odbarveno.
.
.
.
A ještě jednen bourák kubánský (speciál pro VendyW):
.
.
Foto: Viňáles, prosinec 2019.
.
.
.
Divize rébusů:
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1903:
.
.
.
.
Editace tři hodiny po vymetení - poptávka v době globální:
.
Nevíte, kde se dá stáhnout smajlík s rouškou?
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Opakování - řešte plénootázku a plénoúkol č.1 v článku http://tlustjoch.blog.cz/1102/a31 Pamatujete se ještě na MCHSzAC?
2) Dá se řešit blackout vybílením? Debatujte.
3) Čtěte pozorně název penzionu na fotografii kubánského bouráku.
4) Jak si představujete jitření proci cizincům? Kdy je rozjitřen Cyberštamgast? A vy? A Mike Nellid?
5) Může blekaut blekotat?
6) Odpovězte na poptávku.
.
.
.
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná obec blogerská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Josef Šimek či B) Souboj.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest všem bodujícím ve VBS
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Blackout, to je blackout; výčepní chce vyřadit afroamerické pijáky," vykřikoval podnapilý tajný rada Vandlíček v hostinci U Váhy.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Co je v krabici v pravo?
B) Jaké poznámky již zapisovatel učinil? Reprodukujte.
C) Objevte eurokomisaře pro souboje.
D) Proč mají sekundanti čepice se štítkem?
.

E169

10. února 2020 v 18:00 | TlusŤjoch |  Elegie čili kocůrovy žalozpěvy
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Zamrzlá loužička na asfaltu; Praha - Dobeška; výřez, zkontrastněno; leden 2020.
Habit: Z lat; 1) mnišský šat; srovnej Habitus, Habitue (abité), fr. osobna, jež pravidelně divadlo navštěvuje. 2) Zevnějšek, v lékařství zevnější výraz tělesné povahy, dle něhož se dá posuzovati nemoc. 3) Oděv; šat obvyklý. (Rankův slovník všeobecných vědomostí).
Habit: Zvolání programátora, objevivšího přebytečný bit.
Bit: is a basic unit of information in information theory, computing, including digital communications. The name is a portmanteau of binary digit (Wikipedia).
Jak čísti správně název poklesslosti: ÓDA NA GOTHAJ.
Gothaj: Legendární měkký salám.
.
.
.
Nepravidelná zpráva o šnečí poště - aneb co vám může přistát ve schránce:
.
.
Foto: Praha, Smích off; odbarveno; únor 2020.
.
.
.
TlusŤjochůff kratochvilný snář (speciál pro Sněžkovou):
.
Ve snu modré nebe reklamovati - od barvíře zmalován býti.
.
.
Foto: Praha - Modřany; únor 2020.
.
.
.
Racekové pražští:
.
.
Foto: Praha - Smích off; únor 2020.
.
.
.
Bouráky kubánské - speciál pro VendyW:
.
.
Foto: Viňales; prosinec 2019.
Poznámka: Pes je taky bourák, flegmaticky kašlal na všechny.
.
.
.
Divize rébusů:
.
Vynecháno - redakce drží smutek za blog.cz
.
.
.
Sekce lidí:
.
.
Foto: Viňales; prosinec 2019.
.
.
.
SpQ - Kronika 1903:
.
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Přeložte latinské rčení Habitus non facit monachum.
2) Máte rádi gothaj s cibulí?
3) Komu co udílí Česká spořitelna dnes?
4) Proveďte obrat. Nejen politický.
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeveno býti má A) Na houpačce III či B) Walfish Auusstelung.
Tlusťjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Miriam za vyluštění rébusu z minulého článku.
.
.
.
Po Fredyho:
.
"Safra, vidíš ten hábit?" šťouchal do siláka Rychetníka holubář Prunelka.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Proveďte rozbor veršovánky.
B) Jaký je váš názor na brannou předlohu? Umí Cyberštamgast civičit na bradlech?
C) Umíte ošetřit zadřenou třísku?
.
.
.
.

Š87

7. února 2020 v 20:09 | TlusŤjoch |  Šlehy a štulce

.
.
Technická data:
.
Foto: Praha, zebra přechodová, leden 2020.
Čidido: Typ šamanského chřestítka (Kočkopedie).
Jak číst správně název poklesslosti: Táhni či jdi do...
z Prčice: Vítek, praotec rodu Vítkoviců, od sídla Prčice v Táborsku; připom. se r. 1169, upadl 23. 1. 1179 u Loděnic do zajetí; r. 1192 vykonal pouť do Svaté země; umř. 1194 (Rankův slovník všeobecných vědomostí).
Mee#too úprava: Místo posledního řádku - "zaharašil - no tě pic."
No tě pic: Též viz Pic koze do vazu.
.
.
.
Další bourák (speciál pro VendyW):
.
.
Foto: Havana, prosinec 2019.
.
.
.
Sekce lidí:
.
.
Foto: Havana, prosinec 2019, odbarveno.
.
.
.
TlusŤjochůff kratochvilný snář - speciál pro Sněžkovou:
.
.
Foto: Praha, Smích off, leden 2020.
.
.
.
Dodatek k roku labutě:
.
.
Foto: Praha - Modřany; únor 2020; výřez.
.
.
.
Divize rébusů:
.
.
Modifikace:
.
.
.
.
Občerstvení pro JV KR (NnŽV):
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1903:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Dokreslete na poklesslosti onu líc. Anebo rub.
2) Jak si představujete ligu protisoubojovou? Kdo je ligový lídr?
3) Proč nebyl hrdina poklesslosti odeslán do prkenné vohrady? Dedukujte.
4) Řešte rébus anebo modifikujte modifikaci.
5) Popište čidido.
.
.
.
Bonusy & lákačky:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobroduššnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjevena býti má A) Jubilejní výstava či B) Červený kříž.
Tlustjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest JV KR (NnŽV).
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Čidido? Řekl jste čidido?" obořil se na emeritního učitele Bejlu zelinář Rapoticz.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusTjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
1) Co raněný signaluzuje řečí svých prstů?
2) Co víte o uměleckém ústavu Kilophot Wien, který pohlednici vydal?
3) Zkontrolujte přístup na Tlusťjochovo záložní pracoviště https://tlustjoch.blogspot.com/
.

HZHZ010

4. února 2020 v 18:24 | TlusŤjoch |  HZHZ
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Kuba, Trinidad; prosinec 2019.
Brdo: Součást tkacího stroje, která pohybuje nitěnkami a vytváří tak prošlup (wikipedie).
Brdo: U stavu tkalcovského veškeré listy a podnožky, kterých k utkání jisté látky bývý k zapotřebí.
Brdo: Hora, v množ. čísle Brda či Brdy, pohoří, zvláště lesnaté (Obé Rankův přírční slovník všeobecných vědomostí).
Tento výmět sponzoruje:
.
.
.
.
.
Člen HZHZ na cestách na dobové pohlednici:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
Poznámka: Hoch je zřejmě členem sekty pisspotiánů.
.
.
.
Ještě jeden kubánský bourák (muzeální) - speciál pro VendyW:
.
.
Foto: Havana, prosinec 2019.
.
.
.
TlusŤjochůff kratochvilný snář (speciál pro Sněžkovou):
.
.
Ve snu po lávce špacírovati - v lásce lavírovati.
Foto: Praha Modřany, únor 2020, koláž z výřezu.
.
.
.
Divize rébusů:
.
.
Alternativa: Místo ryby může být i prodloužená boční zeď.
.
.
.
SpQ - Kronika 1903:
.
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Co má chlapec s nočníkem v tom tlumoku? Definujte věc po věci.
2) Proč se rámy zpět nebéřou? Popište mísu "Panama". Vyzdvihněte její specifika s přihlédnutím k HZHZ.
3) Řeste rébus popř. jeho alterativu.
4) Co víte o sektě pisspotiánů? Jaké je jejich nejdůležitější přikázání?
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjevena býti má A) Walfisch Ausstellung či B) Internationale Hygiene Aussstellung.
Tlusťjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Oby a Jagovi, páč mi poslali labutě.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
Nevycválaný student Nepivoda předběhl na toaletách hostince U Váhy starého Piatníčka.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Objevte vstup na toalety.
B) Přeložte "Abyssinisches Dorf".
C) Jak zbrojíři dodržují hygienu? Zkoumejte.
.

DD097

1. února 2020 v 9:12 | TlusŤjoch |  DODATKY a DOPLŇKY
.
Dodatek k elegiím:
.
V milíři
milý
pumumá
.
V milíři
doutná nenávist
.
A uhlíkoví stopaři ohaři
slabikář lidi
u číčíst
.
.
.
Dodatek k úvahám fotografa (rubrika ještě není založena):
.
Řekl jsem si
TY VOLE
proč nezkusit
pinhole
Skrze jednu malou dírku
pořídím si fotek aktů sbírku
.
Poznámky:
.
Vole: Viz rozprava v komentářích http://tlustjoch.blog.cz/2001/s86
.
.
.
Graffiti z Havany (rasově vyvážené):
.
.
Foto: Havana, prosinec 2019.
.
.
.
Další bourák (special pro VendyW /https://worlddandie.blogspot.com//):
.
.
Foto: Havana, prosinec 2019.
.
.
.

Cyklus "Po stopách cibuláře" (dodatek k roku cibule http://tlustjoch.blog.cz/1312/g13):
.
.
Foto: Viňales, prosinec 2019.
.
.
.
Z Tlusťjochova kalendária:
.
.
Foto: Praha, Lhotka, u počty, leden 2020, zkontratněno, ztmaveno.
Trepka: Paramecium; je rod obrvených vodních prvoků z kmene nálevníci, třídy chudoblanní (Wikipedia)
Nálevníci: Infusoria.
Infusoria: Tlusťjochova básnická sbírka z raného období. Ztratila se.
.
.
.
Divize rébusů:
.
.
.
.
Balvan pro začínající sochaře:
.
.
.
.

Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Co je to camera obscura?
2) Na co by použil pinhole Cyberštmgast? A vy? A pan Al_man?
4) Navrhněte, jak oslavit noc trepky. Počítá se Cyberštamgast mezi nálevníky?
6) Věnujte pozornost rébusu.
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť sama něco navrhnouti ráčí.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Nosí s sebou pinhole čili dírkovou kameru," žaloval na fotografa Tamchyněho student Nepivoda v hostinci U Váhy.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z Tlustjochovy sbírky starýc pohlednic).
Je to slunečné, jak chtěla Quicková - kytky mají slunce v duši.
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Určete rodové i druhové jméno květin na pohlednici.
B) Odkud květinář připlul?
C) Co bude dodáno do koše?
.