"Rozbil jsem mu hlavu šutrem a od té doby se tak nějak známe" (VENCA DG)

Červen 2020

Š89

29. června 2020 v 18:12 | TlusŤjoch |  Šlehy a štulce
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Levá strana - Nezaostřený holub, výřez, Zbraslav, červen 2020; Pravá strana - Nezaostřený holub, výřez, Zbraslav, červen 2020, použit filtr "negatiff"; otočeno o 180°.
Alchymie: Arabsky al-kimijá - je obor lidského poznání, který měl jisté prvky z několika nynějších vědních oborů (fyzika, chemie, medicína) i z dalších oblastí (astrologie, magie). Často na ni odkazuje umění, sémiotika, psychologie.
Řada alchymistů žila pod ochranou moci církevní nebo světské (Wikipedie).
Bond: Obligace (cenný papír s pevnou sazbou); smlouva; uložit do celního skladiště; vazba (zdiva); záruka; vazba systému (eko.) ; pouto (přen.); svazek (přen.); kauce; okovy; závazek; svar.
Ebur: Slonovina.
Eben: kamerunský nebo také africký eben (ze stromu Diospyros crassiflora) - pochází z Afriky a je nejrozšířenějším druhem na trhu. Často má černou barvu, většinou se šedými žilkami. Pouze asi 10 % kmenů má jednolitou černou barvu (Wikipedia).
Eben: Marek.
.
.
.
Sekce Zebry přechodové:
.
.
Foto: Praha; červen 2020; výřez.
Poznámka: Odesláno Toničce via šnečí počta.
.
.
.
Před Hlavním nádražím - rudé retušování:
.
.
Foto: Praha; červen 2020.
.
.
.
Nazdíci - Nazdík po návštěvě kloboučnictví a barber shopu:
.
.
Foto: Praha; Korunní ulice; červen 2020.
.
.
.
Divize rébusů:
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1903:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Co je to tomel?
2) Cenzurujte poklesslost. Použijte kostní čerň. Co z poklesslosti zbyde?
3) Určete sílu výboje proti stranám slovanským. Jaký přístroj použijete?
4) Řešte rébus nebo vyřežte slona z dřeva ebenového.
.
.
.
Bonusy a jiné podpultoffky:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobroduššnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Domovník či B) Vojandy.
Tlusťjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Oby.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Pouto, čili okov," mumlal si tajný rada Vandlíček.
"Okov? Tam se vejde víc jak sto piv," zaječel student Nepivoda, chvástaje se svými znalostmi.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic - Zikmund Reach "Pražské typy").
.
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Je domovník pod pantoflem nebo pod trepkou?
B) Kdo mu šil tu zástěru?
C) Řadí ho jeho knír k mlsným kocourům?
D) Vygůglete si Zimunda ReaCHA.
.

P467

26. června 2020 v 18:26 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: TlusŤjochůff archif ÚÚ (=úložiště útržků).
Znělka:
"Bláznivý ty starý kmete
vytáhni mne ze šuplete."
Znělka: Sonet.
Sonet: Anglický sonet nebývá graficky členěn na sloky, "vnitřně" bývá členěn na tři čtyřverší a jedno dvouverší (Cestinaveslovniku).
Fun: Žert, šprým.
Fun fur: Levná sešívaná kožešina.
Cín: Sirník cíničitý, jehož nabývá se déle trvajícím mírným žíháním pilin cínových s rovnou částzkou síry a salmiaku, jest sloučřenina kovovělesklá barvy zlaté, velmi stálá, kteráž sloužívala jménem zlato muzívné co zlato malířské (schoedlerova Kniha přírody; 1869). Toto bylo zmíněno i v článku E94, ale nemohu dát odkaz, tak jsem to přepsal.


.
.
.
TlusŤjochovo potvorárium - Babotásek bodlinohrbý:
.
.
Foto: Praha, Kampa; léto 2019.
.
.
.
Foceno mobilem - Lípa na Václaváku:
.
.
.
.
TlusŤjochůff mrakozpyt:
.
.
Foto: Praha; Vodičkova ulice; výřez do čtverce; červen 2020.
.
.
.
Oulofky antikvární:
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1903:
.
.
.
.
Divize rébusů:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Kdo to byl Giacomo da Lentini?
2) Co je to prubířský kámen a jak souvisí se SPQ? Debatujte.
3) Vypňte si tabulku v sekci "Ouloffky antikvární".
4) Čím se živí babotásek bodlinohrbý? Jaké jiné druhy babotásků znáte?
5) Řešte rébus. Jest levlu nízkého.
.
.
.
Bonusy a jiná korumpovadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeveny býti mají A) Sufražetky či B) Pozdrav z herecké slavnosti.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Axině za překlad z maďarštiny.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Okrouhlá-Jírů něco schovává v tajném šupleti kuchyňského stolu," žaloval student Josef Nepivoda.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic)
Poznámka 1: Nastudovav si životopis britského maršála Horatia Herberta Kitchenera (1. Hraběte Kitchenera), myslím, že budu brzy požádán, abych tuto pohlednici stáhnul.
Poznámka 2: Jiná pohlednice s Kitchenerem byla použita v článku P382 (text na pohlednici tenkrát překládal Jago + přebásnil Lojzo).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
1) Označte nejzdatnější vrhačku bomb.
2) Jak by reagovala na ty pochodně Greta T.?
3) Opakování (z článku P382) - Kdo to byl Frederick Joubert Duquesne?
.

C115

23. června 2020 v 19:25 | TlusŤjoch |  Cedullky
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Nepovedená stínoffka; výřez; Tlusťjochúff archiff ÚÚ (=Úložiště Útržků).
Mrákoty: Mdloby, ztráta vědomí.
Kot: Kocour (nář.).
Limbus: Spojení být v limbu je také český frazém s významem 'spát', např. "Než babička dočetla první stránku, už byla v limbu" (= usnula). Anglické be in limbo znamená oproti tomu být v bezvědomí, být mimo, zatímco pro spánek se užívá frazém be in the arms of Morpheus - blíže viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Limbus_(n%C3%A1bo%C5%BEenstv%C3%AD)
Limba: Přezdívka fotbalisty Limerského.
.
.
.
Ouloffky antikvární aneb hádanka "Co je to za tiskovinu?":
.
.
.
.
Květiny na čeven:
.
.
Foto: Praha; Františkánská zahrada; červen 2020.
.
.
.
Tlusťjochovo potvorárium - Příškrtník modřanský:
.
.
Foto: Tlustjochůf archiff ÚÚ; výřez.
.
.
.
Divize rébusů:
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1903:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Kdy jdou na Cyberštamgasta mrákoty? A na vás?
2) Řešte rébus nebo hádanku antikvární.
3) Podejte další dotazy o výtržnosti sběhší se v Praze.
4) Najděte synonymum ke slovu "příškrtník".
.
.
.
Bonusy a jiné podpultoffky:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Souboj či B) Pražský domovník.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Jagovi.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"A je v limbu," zamumlal emeritní učitel Bejla.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z Tlusťjochovy sbírky pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Kvůli čemu souboj vznik?
B) Jak přišla dáma vpravo k té dířew na punčoše?
C) Odhadněte, které z dam fandí ofocír v bílém.
D) Proč se modlí voják v zeleném?
.

P466

20. června 2020 v 17:12 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Praha - Modřany; odrazoffka vltaffská, odbarveno; výřez; jaro 2020.
Praesident: Z lat., president, osoba předsedající v nějakém úřadě, sboru nebo shromáždění (Ottův slovník naučný).
.
.
.
Foceno mobilem a úpravy následné:
.
.
Praha; Opletalova ulice; jaro 2020; výřez do čtverce; odrazoffka loužová.
.
.
.
Praha; Opletalova ulice; jaro 2020; výřez do čtverce roztažený následně do obdélníku.
.
.
.
Modrobílá:
.
.
Foto: Modřany; květen 2020.
.
.
.
Modré pozadí:
.
.
Foto: Praha; Modřany; květen 2020.
.
.
.
Stromový polibek prorůstáním:
.
.
.
.
Roba od Dědiny pro JV KR (NnŽV):
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Divize rébusů:
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1903:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Vygůglete si malíře Dědinu. Co vás na něm zaujalo?
2) Jaké plísňové sýry znáte? Máte je rádi?
3) Řešte rébus.
4) Odkud pochází slovo siesta? Kdy drží siestu pan Al_Man? A vy?
5) Jak odpovíte na pozdrav "Servus, Březino"? Kdo byl Březina?
.
.
.
Bonusy a jiné lákačky:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své superlaskavossti rozhodnouti ráčí, zda vyjevena býti má A) První polovička či B) Tamburitza.
Tlusťjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Jagovi.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Tohle nemá s plísňovým sýrem nic společného," rozčiloval se fotograf Tamchyně.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z Tlustjochovy sbírky starých pohlednic).
Pozn.: Je to Švábovka, byť bez loga.
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Co to tam pobíhá za zvíře?
B) Co symbolizuje brnění, které nese voják na ramenou?
C) Popište osobu, která vás nejvíce zaujala.
.

E176

17. června 2020 v 14:40 | TlusŤjoch |  Elegie čili kocůrovy žalozpěvy
.
.
.
Technická data:
.
Motto: Běsové a démoni byli vypuštěni z řetězu na obou stranách barikády.
Zedník: Typickou, nikoli však výhradní činností je pokládání cihel, jejich spojování maltou a následné omítání (Wiki).
.
.
.
Jazzová sekce:
.
.
Foto: Praha, květen 2020.
.
.
.
TlusŤjochůff kratochvilný snář - Ve snu karty vykládati, zkrat způsobiti:
.
.
Foto: Praha - Smích off; květen 2020.
.
.
.
Lepší vrabec v hrsti než holub v trnovníku:
.
.
Foto: Praha - Vinohrady; červen 2020; výřez do čtverce.
Poznámka: Ledažebyoffšem to nebyl holub, ale hrdlička; pletou se mi.
.
.
.
Divize Rébusů:
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1903:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Kdo to byl Ján Nepomuk Bobula? Proč jest právě na něj dotazováno?
2) Rokujte o nedělním klidu.
4) Ozřejměte původ slova jazz.
3) Řešte rébus.
6) Neřešte pořadí plénoúkolů a plénootázek.
5) Co vás nejvíce v Kronice zaujalo? Odpovězte celou větou.
.
EDITACE 18.6.:
Oprava úkolu č.3: NEŘEŠTE - rébus je v erroru.
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobroduššnosti a s ryzí charakternosstí rozhodnouti ráčí, zda vyjeveny býti mají A) Vojandy či B) Akademická čítárna.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Růže z Moravy.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Míníš vymítače?" ptal se nevěřícně tajný rada Vandlíček.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z Tlustjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Je přístojné v čítárně tančiti?
B) Je přístojné v tančírně čísti?
C) Jak si představujete přátelský večer akademické čítárny vy? Vyjmenujte v bodech hlavní zásady (předvším mravní).
.
.
.
POZOR *** POZOR *** POZOR - HLÁŠENÍ OBECNÉHO ÚŘADU:
.
Pokud se vám při komentování na mém blog objeví hláška:
Autor tohoto blogu Vám zakázal vkládat komentáře.
.
dejte mi vědět via "Zpráva aqutorovi". Děkuji. Konec hlášení.
.

.

P465

13. června 2020 v 17:22 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Praha - Modřany; květen 2020; výřez.
Kolíbka: Též kolébka.
Kolébka: Něm. (Wiege), lůžko malých dítek, jež buď tak zařízeno jest, aby jeho nohy byly zasazeny do kolébadel, anebo zavěšeno jest na čípky, a tak v povětří se houpá čili kolébá (Příručný slovník všeobecných vědomostí).
Kolébka: Gymnastický prvek.
Apendix: Červovitý výběžek slepého střeva.
Apendix: Dodatek; příloha.
.
.
.
Nazdíci: Líheň (kolážové hrátky):
.
.
Foto: Praha, rozhraní Nusle/Vršovice; červen 2020; výřez.
.
.
.
Zakázané stínohrátky:
.
.
Foto: Praha - Braník; stanice MHD Přístaviště; plakátovací plocha; červen 2020; chytrý telefon; odbarveno; zkontrastněno.
.
.
.
Divize rébusů:
.
.
Nápověda: Nahradí-li se "LES" slovem "NEVIDOMÍ", bude to též dávat smysl.
.
.
.
Ouloffky antikvární - Konec poroby:
.
.
Dne 3. listopadu 1918 stržený mariánský sloup na Staroměstském náměstí.
(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).
Jak vypadal sloup za dob Rakouska-Uherska:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
A jak vypadá Staromák nyní:
.
.
(Foceno od boku chytrým telefonem - květen 2020).
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Kdy má Cybeštamgast nohy zasazeny do kolébadel? A vy?
2) Objevte na pohlednici Frantu Sauera. Jaký je váš názor na vztyčení repliky Mariánského sloupu? Klidně rozpoutejte flame war.
3) S kým si nesměl hrát Cyberštamgast, když byl malý? Avy?
4) Popasujte se s rébusem. Nehrajte to do autu.
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobroduššnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Zimní motýl či B) Kamberger Gruppe.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Miriam za překlad nouzoffky v minulém článku.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Okrouhlá-Jírů má v kuchyni jakousi kolébku," hlásil student Nepivoda filosofu Schwestka-Modřanskému.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Určete rodové a druhové jméno motýla.
B) Na čem je zavěšen ten žebřík?
C) Co tam dělají ta čuňata?
.

P464

9. června 2020 v 18:28 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Praha, odrazoffka vltaffská, výřez, jaro 2020.
Karbon: 1) útvar mladších prvohor. 2)usazenina tuhých zbytků paliva a olejů na vnitřních stěnách součástí spalovacích motorů.
Korbonová ocel: - nesprávný český výraz pro uhlíkovou ocel vzniklý chybným překladem z angličtiny (Carbon steel) /obé Wiki/.
Metál: Vyznamenání čili řád.
Hřad: Bidlo, na němž nocují slepice.
Beton: Míchaný nápoj - BEcherovka + TONic.
.
.
.
Zápisky majora Plota:
.
.
Foto: Praha - Vršovice; květen 2020.
.
.
.
Další nazdík - Líbání amuletu:
.
.
Foto: Praha - Vršovice; květen 2020.
.
.
.
Tlusťjochůff kratochvilný snář - "Ve snu trnovník otrhávati - zaníceného školitele dostati":
.
.
Foto: Praha - Smích off; jaro 2020.
.
.
.
Divize rébusů:
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1905:
.
.
.
.
Nouzoffka pro Lojzu z LJCafé:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Jaký metál byste udělili Cyberštamgastovi?
2) Přeložte text na nouzovém platidle a příhodu s koněm převyprávějte.
3) Co víte o věcech macedonských?
4) Řešte rébus.
.
.
.
Bonusy a jiné lákačky:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobroduššnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Hippodrom či B) K deficitu.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Heleně B.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Má karbonové temeno," podivoval se ruský malíř Podpolickij.
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Co přináší muž v zelené zástěře? Koho vám mužova tvář připomíná?
B) Jakou jinou destu k deficitu znáte? Popište ji.
C) Proč bylo zakázáno nosení národních odznaků (viz plakát na malířském stojanu)?
.

C114

6. června 2020 v 18:43 | TlusŤjoch |  Cedullky
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Nelegální plakátovací plochy poblíž Hlavího nádraží v Praze; koláž, květen 2020.
Plakát: Předchůdci plakátu pocházejí z Egypta, Řecka, Říma, texty byly původně tesány, nebo ryty do kamenných, či měděných desek a vystavovány na veřejných místech. První tištěné plakáty se objevily v Anglii kolem roku 1480 (wiki).
Blok: Polský avantgardní spolek kubistů, suprematistů a konstruktivistů ve Varšavě (1923-1926).
.
.
.
Nepravidelná zpráva o šnečí poště - aneb co vám může přijít do schránky:
.
.
Foto: Praha, Lhotka, červen 2020.
.
.
.
Paragraf modré pozadí:
.
.
Foto: Praha; Hlavní nádraží; červen 2020.
.
.
.
Souboj Nazdíků pod žhavým letním sluncem v Modřanech:
.
.
.
.
Divize rébusů:
.
.
.
.
SpQ - Kronika 1903:
.
.
.
.
Plénoúkoly a plénootázky:
.
1) Jak na vás účinkují reklamy na projímadla?
2) Najděte na listu z Prahy šifrovaný vzkaz od majora Plota.
3) Řešte rébus nebo dešifrujte vzkaz majora Plota.
4) Který z Nazdíků zvítězí? Tipněte si.
.
.
.
Bonusy a lákačky:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobroduššnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Pozdrav ze Svato-Václavského pensionátu či B) Rosa Schaffer.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Miriam.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Luněvica? Luzná to dívčina," zasnil se nahluchlý Pastucha.
.
.
.
Bonus:
.
.
.
(Obé z TlusŤochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Co víte o školských bratřích?
B) Vyberte z dvanáctera ctností dobrého učitele křesťanských škol cnosti dvě a vypíchtěte jejich význam.
C) Jakou pracovní pozici zastává muž na první pohlednici? Debatujte.
.

P463

2. června 2020 v 19:35 | TlusŤjoch |  Poklesslosti
.
.
.
Technická data:
.
Foto: Újezd; otočeno o 90°; květen 2020.
Tinktura: Roztok v líhu neb étheru nějaké léčivé rostlinné šťávy (Všeobecný slovník rad pro každého).
Krytolebci: Souborný název pro vymřelé starobylé obojživelníky žijící od svrchního devonu do spodní jury. Měli lebku zcela zakrytou krycími kostmi (Vševěd.cz).
Tátoš: Okřídlený bujný kůň.
Vytrhávání kolejí: Oblíbená kratochvíle severoamerických Indiánů.
.
.
.
Tlusťjochovo potvorárium trtichvost chrástavý:
.
.
Praha: Přechodová zebra; roh ulic Washingtonova a Opletalova; květen 2020; foceno mobilem.
Druhové jméno je odvozeno od zemědělského termínu chrást.
.
.
.
Paragraf modré pozadí:
.
.
Foto: Praha - Smích off; květen 2020.
.
.
.
Tlusťjochůff kratochvilný snář (speciál pro Sněžkovou) - Ve snu v rouře existovati, samolepku obdržeti:
.
.
Foto: Praha - Smích off; květen 2020; otočeno.
.
.
.
Divize rébusů:
.
.
Nápověda: místo držící.
.
.
.
SpQ - Kronika 1903:
.
.
.
.
Plénootázky a plénoúkoly:
.
1) Jakou rostlinnou šťávu má nejraději Cyberštamgast? A vy?
2) Co znerméná slovo "TURNER" v němčině? A Co je to Turnerova cena ve Velké Británii?
3) Objasněte zemědělský termín "CHRÁST". Smí se chrást krást?
4) Řešte rébus s využitím nápovědy.
5) Co symbolizuji "J'EXISTE stickers"? Co o nich víte?
.
.
.
Bonusy a jiná lákadla:
.
P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokorozšaffnossti rozhodnouti ráčí, zda vyjevena býti má A) Astoria či B) Matice školská.
TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Axině za lopotu s rébusem v minulém článku.
.
.
.
Pro Fredyho:
.
"Trtichovost? Co to povídáte za blbosti, člověče nejapný," vřískal na studenta Nepivodu emeritní kantor Bejla.
.
.
.
P O Z O R !!!! Hlasujte ve VBS na LJCafé (http://www.lojzojago.eu/text-velka-bublinova-soutez-31-dil/)
.
.
.
Bonus:
.
.
(Z Tlustjochovy sbírky starých pohlednic).
.
.
.
Dodatečné otázky a úkoly:
.
A) Jaký tanec se bude tančit?
B) Co je to xaxado?
C) Co víte o tanečním baru Astoria?
D) Opět bez úkolů.
.